Dine Q-bits – Dine Dæmoner?

(12./Upd.21.Mar.2021) Vi skal idag se på nogle hidtil vistnok ret upåagtede sider af Covid-problemstillingerne.

NOTE: Nothing in this dok. constitutes medical advice!
Nothing in this dok. constitutes or should be interpreted as medical advice; and nothing replaces medical advice from a qualified medical professional; and medical advice from a qualified medical professional should always be sought.

Nærmere betegnet det ret beset let eksotiske spørgsmål, om hvorvidt vaccinerede qva deres ‘nye RNA/DNA’ kan betragtes som at være, eller (efterhånden) at blive permanent opkoblet til, eller måske endog integreret i, de monstrøst kraftige quantum computere, som efter det oplyste styrer den såkaldte ‘Jord Simulation’ (Sentient World Simulation på Purdue Univiersity), hvori hver enkelt individ på jorden er – eller skal være – repræsenteret som ‘a node in the hive-mind’ aka the Matrix?

D-Wave’s 2048 Q-bit computer har nu været på markedet og i drift i omved 5 år. Man tilbyder nu en model med over 5000 Q-bits.

En 2048 Q-bit model siges at have lige så megen rå regnekraft som 7 milliarder (7×10 i niende) menneskehjerner!

Lidt baggrund (fra https://blocnotesimma.wordpress.com/2021/03/09/are-you-quantum-entangled/

The information and view’s presented are based on Anthony Patch’s Livestream titled “The Final Solution (Part 2) dated 29.Sep.2020:

The big take away: Humans quantum entangled with the Antichrist. Humans that take the mark of the beast will be quantum entangled with the mind of the Antichrist.
https://anthonypatch.com/patreon/Anthony%20Patch%20-%20The%20Final%20Solution%20Part%202%20Transcript.pdf

‘The honourable reader has to please understand that the author, Mr. Anthony Patch, is an american researcher, whose philosophical voculabory is very much based on the bible.

Also bear in mind the extracts below are from a live streamed talk, targeting the general public; i.e. there are inevitably quite a few redundancies.

With these reservations in mind, I believe his insights are newertheless sufficiently important, or perhaps even crucially important so as to merit to be presented even for a danish audience.’

Comp. https://blocnotesimma.wordpress.com/2021/03/09/are-you-quantum-entangled/

Nogle få relevante links:

Quantum computation with quantum dots
https://journals.aps.org/pra/pdf/10.1103/PhysRevA.57.120

Coherent spin control of s-, p-, d- and f-electrons in a silicon quantum dot
https://arxiv.org/pdf/1902.01550.pdf

In this incredible video, Jessie Czebotar joins Sean Stone to discuss her experience in the ‘elite’, how she was saved and what the spiritual war is really about…
Sean Stone Interviews Bloodline Insider About the Stargate War, Mothers of Darkness & Much More
(author Jessie Czebotar is extremely knowledgeable and well spoken. In this video she even touches upon the elite’s quantum-level entanglement with dark spirits! Inform youself about the dark life-philosophy of the (western) elite – and your government! Her homepage – IlluminateTheDarkness.com)
https://beforeitsnews.com/alternative/2021/03/sean-stone-interviews-illuminati-insider-about-the-stargate-war-mothers-of-darkness-much-more-video-3745544.html

“The Final Solution,” https://www.anthonypatch.com/entangledmagazine/pdf/ENTANGLED_MAGAZINE_Volume4-10.pdf

Persons familiar with our research will recognize individuals such as Ramon Llull (1232? – c.1315/16), Gottfried Wilhelm (von) Leibniz (1646 – c.1716), and Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891), cited in ‘Coding the Digital Occult’, in which the author Stephani Moran provides a historical overview of modern computing’s direct connections with ancient occult magic.

Tirsdag (d.9.ds) havde jeg følgende korte kommentar optaget i den kritiske og meget læste, skotske blog aanirfan.blogspot.com, sålydende:

gamleboeger commented – 9 March 2021 at 07:43

Are You Quantum Entangled? Here’s the punchline. The entangled electrons inside the human body, in every cell with ‘modified DNA’, are also quantum entangled with … numerous quantum computers, all daisy-chained, all networked together, functioning, operating, controlling the Sentient World Simulation, which is the hive mind.

Extracts from https://anthonypatch.com/patreon/Anthony%20Patch%20-%20The%20Final%20Solution%20Part%202%20Transcript.pdf

Replies: Der er to kommentarer

1. Anonymous 10 March 2021 at 00:41

‘A load of mostly bs, sorry’.

Hvortil jeg riposterede:

gamleboeger 10 March 2021 at 10:01

‘Is this the quantum-computer hive-mind speaking?’

2. Anonymous 11 March 2021 at 01:11

Thank you Gamleboeger for the above link.

I have read half of the 26 page PDF thus far. An astonishingly interesting and succinct article. I will read the rest of it today.

I sent it to friends and family after only reading 6 pages. I have tried to convey the same message to others and have had difficulty articulating the message.

To some, it may sound like sci-fi or the realm of the make believe.

It is well written describing the types of medical technology widely spoken about today (mRNA and Nano) it also provides a very serious religious context adding ‘meaning’ and why taking a ‘vaccine’ isn’t a life or death matter. It is much more serious. The transhuman and hive mind is being built around us.

Injury by vaccine or even death is almost irrelevant compared to the ‘gene editing’ that will ‘bastard-ise’ your individual and unique genetic code, making you unrecognisable to our God and Creator.

Our ‘End of Times’ predicament and the evil that lurks in every Government, Hospital and the likes are literally ‘preying’ on the weak, gullible, disbelievers and terminally stupid.

I truly wish it was make believe and the stuff of sci-fi.

Thanks again for the link.

Peace to the humans.
http://aanirfan.blogspot.com/2021/03/covid-beliefs.html?showComment=1615453865474#c598588728513815624

Den første, korte kommentar så jeg og svarede jeg på umiddelbart før jeg gik til ro onsdag aften (10.Mar).

Om natten (til d. 11.Mar) havde jeg et clairvoyant syn, hvori jeg blev advaret meget tydeligt om, at det (dvs mit gensvar) ville kunne komme til at koste mig livet!

Det som gør svar & advarsel interessant for en videre kreds er naturligvis, at man deraf vistnok bør slutte, at jeg har ramt noget væsentligt, eller snarere meget væsentligt – et ømt punkt.

Faktisk tror jeg at have ramt ‘the bulls eye’, hvilket jeg gerne her, mest muligt kortfattet vil begrunde.

Den første, korte kommentar til mit indlæg er jo ret typisk for en bestemt type kommentar, som vistnok ofte regnes for genereret af Artificial Intelligence (AI).

Den ærede læser har sikkert selv oplevet dem, altså korte, derogative, nedgørende ytringer, uden nogen (egentlig) argumentation.

Men dette, det AI-genererede er netop vistnok ‘des pudels kern’, idet der næppe kan være tvivl om, at den igangværende ‘pandemi’ i virkeligheden KUNNE være en ‘plandemi’ – og i så fald helt sikkert genereret og styret af AI?

Det ville for det første være et uundgåeligt udgangspunkt i vor tid; for det andet er planlægningen ganske åbenbart så umenneskelig monstrøst detaljeret og udspekuleret, at måske ingen dødelig har kunnet koncipere noget sådant indenfor en rimelig tidsramme?

Og for det tredje har hele ‘non-pandemien’ vistnok en umiskendelig lugt af ondskab?

Jeg vil først give et eksempel på det udspekulerede; derefter give et forslag til at forklare ondskabens kilde.

A. Det udspekulerede. Eksempel: Covid-testen

1)PCR-testen såvel som antibody-testen er efter alment tilgængelige oplysninger i virkeligheden måske værdiløs? (link 1, C)

2)Man bruger GANSKE UNØDVENDIGT et meget langt ‘spyd’ til at tage en simpel spyt-prøve fra den testede.

3)Spyt-prøven tages GANSKE UNØDVENDIGT fra den mest sårbare del af (næse)svælget; med nærmest fri adgang til hjernens inderste, mest ‘hemmelige’ dele.

4)Spydet er så langt og stift, at det med lethed kan trepanere den testede – gennem de 2 meget tynde vægge mellem næsesvælget og hjernens inderste dele.
Nylig har pressen refereret en kvinde, som lækkede rygmarvsvæske gennem næsen efter en smertefuld test!

(denne ‘operation’ siges iøvrigt at have været en straf for slaver i Oldtidens Egypten).

5)Man kan defacto ‘vaccinere’ den testede med nano-partikler – være det elektroniske eller mRNA.
(efter det oplyste vaccinerer man (undertiden?) kvæg med denne metode, dvs ved hjælp af en lang pind i næsen).

6)Ingen ved, om der er forskellige varianter af testpinden; men det er antaget af den meget velunderrettede, tidligere FEMA medarbejder, Celeste Solum (Link 1, litra D).

Alt ialt en uhyrlig, maliciøs udspekulerethed, der vist naturligt leder tanken hen på noget robot-genereret?

A. Ondskabens kilde:

Såremt denne verdensomspændende ikke-pandemi (jf. link 1, litra A) i virkeligheden er en plandemi, ja i så fald må man vistnok på nuværende tidspunkt uundgåeligt formode, at quantum-computing er inddraget i større eller mindre grad?

Så er spørgsmålet: Er quantum-computing som udgangspunkt ond? Anthony Patch siger ja, det er det! Hvorfor?

Jeg har flere gange (her på bloggen) hævdet, at verdens allerøverste, globale elite – det være sig indenfor finans, statsledelse eller videnskab, måske i virkeligheden ofte, eller måske oftest, bør betragtes som værende mere robots end mennesker?

The Robots’ Cash Ban

The Origins Of Mind And Other Trifles

Årsagen er nok ganske enkelt en altovervejende stærk ‘venstre-hjerne’-dominans. Mange vil nikke genkendende til den typiske, åndsfraværende professor-type med fremragende regnekunnen, men uden spor af empati?

Forskellen mellem på den ene side mennesker helt uden empati og på den anden side en robot eller computer er i visse henseender næppe særlig stor. Ja, måske vil den helt uempatiske i virkeligheden gerne ‘integreres’ i en matrix af f.eks. quantum-computere?

Anthony Patch siger nu, at hos quantum computere er dens q-bits, når de befinder sig i den ubestemte, entangled tilstand, modtagelige for psykiske og åndelige påvirkninger.

Det passer jo for så vidt godt med hvad videnskaben længe har sagt i forb. med kvantemekanikken. To entangled fotoner kan påvirkes af de pågældende videnskabsmænd, når i færd med at ‘vælge en værdi’.

A.P. mener, at ‘onde ånder’ – dæmoner – kan påvirke en entangled q-bit. Og hvorfor ikke? Det har vistnok været god latin i århundreder i esoteriske kredse, at dæmoner kan påkaldes ved hjælp af ceremoniel magi?

Og lige søger lige: Kun dæmoner kan vel ønske ‘to mess with’ quantum-computernes q-bits, der jo ikke har nogen som helst empati! Og ondskab er pr. definition uden empati!

Men nok om det. Vil kun afslutningsvis bemærke, at jeg for netop et år siden (19.3.2020) skrev blogposten ‘2evil’ http://www.gamleboeger.dk/2020/03/19/2evil/

Det var umiddelbart efter starten på den første lock-down at jeg spadserede en tur ned ad Strøget.

Jeg fornam ondskaben, men kunne dengang slet ikke sætte adresse på.

Jeg havde længe forsømt at orientere mig om udviklingen på (quantum)computer-området, og jeg vidste intet om D-Wave og deres unaturligt, dæmonisk kraftige computere.

I modsat fald havde jeg måske forstået, hvor denne nærmest naturstridige, dæmoniske onskab kunne komme fra: Fra Quantum computere besat af dæmoner; og som desværre måske nu skal microstyre vores dagligdag og fremtid i matrixen?

Links

1. http://www.gamleboeger.dk/2021/02/21/tests/

2. http://www.gamleboeger.dk/2018/11/20/louis-sancho-and-the-cern-lhc/

3. https://blocnotesimma.wordpress.com/2021/03/09/are-you-quantum-entangled/

4. https://www.anthonypatch.com/entangledmagazine/pdf/ENTANGLED_MAGAZINE_Volume4-10.pdf

5. https://beforeitsnews.com/alternative/2021/03/sean-stone-interviews-illuminati-insider-about-the-stargate-war-mothers-of-darkness-much-more-video-3745544.html

www.lewrockwell.com

http://aanirfan.blogspot.com

www.zerohedge.com

www.jfk21.dk

https://aanirfan.blogspot.dk/2017/07/gert-pederson.html

https://aanirfan.blogspot.com/2014/04/links.html

May be crossposted on www.gamleboeger.dk and http://blocnotesimma.wordpress.com

Tweets on www.twitter.com/gamleboeger