Månedsarkiv: november 2021

Dødsengle eller Hekseri?

(8.Nov.2021) I disse måneder går Dødsengle over Jorden.

Hvem, hvad og hvor, siger du nok?

HVEM: En udenjordisk race (i virkeligheden vistnok et samarbejde af mindst to) er efter det oplyste i færd med at overtage jorden.

Deres minions på jorden, d.v.s. en eller flere jordiske tribes og/eller (satanist) grupperinger, udfører det praktiske arbejde. Disses topledere håber så at blive belønnet med en plads i solen.

Men de vil dog vistnok blive snydt, siger en whistleblowing insider:

(In this incredible video, Jessie Czebotar joins Sean Stone to discuss her experience in the “Illuminati”, how she was saved and what the spiritual war is really about…
https://beforeitsnews.com/alternative/2021/03/sean-stone-interviews-illuminati-insider-about-the-stargate-war-mothers-of-darkness-much-more-video-3745544.html )

( New Sarah Westall & Jessie Czebotar: The Great Decode: How Entities Use Ancient Knowledge to Control Humanity
https://beforeitsnews.com/prophecy/2021/03/new-sarah-westall-jessie-czebotar-the-great-decode-how-entities-use-ancient-knowledge-to-control-humanity-2519832.html ).

Den eller de udenjordiske racer har ganske vist levet på jorden i det mindste i årtier (og formentlig meget længere) – for det meste under jorden. Nøgleordet er her: DUMB’s (Deep Underground Military Bases), hvoraf der findes over tusind verden over; kilometer-dybe og nogle så store som byer. No kidding – google it!

Der er tale om ‘extremely strong, intelligent and resourceful’ entities, som i mangt og meget kan ligne almindelige jordboere, omend ikke i alt, naturligvis.

Nogle mener den/de pågældende racer er blevet udstødt p.g.a. af tabte magtkampe, og altså opholder sig på jorden – medbringende deres superavancerede teknologi – som om jorden er en straffekoloni. Herom kan jeg dog naturligvis ikke sige noget konkret.

HVAD: Man mener den igangværende offensiv med hensyn til at rydde så mange jordboere af vejen som overhovedet muligt, har været undervejs og forberedt i årtier, og måske meget længere.

Man må ligeledes erindre, at de underjordiske ET der her er tale om, ønsker at overtage en beboelig planet, og ikke en planet gjort ubeboelig af en altomfattende III verdenskrig.

Såfremt en atomkrig medfører nedsmeltning af Kina’s, USA’s, Frankrig’s, Indien’s og Ruslands atomreaktorer, vil jorden vistnok være gjort ubeboelig i århundreder, idet mindste?

Derfor har man taget de snedige briller på og udtænkt en kabale, som savner sidestykke i ondskab og udspekulerethed, her på jorden og i ‘recorded history’ i det mindste: The Covid and The New World Order.

HVOR: Danmark er forholdsvis åben lige nu; men don’t let that fool you! Det er skam ikke meningen at lille Danmark skal slippe fri. Så lad os tage et lille kig på dagens og gårsdagens avis, for om muligt at lære mere om hvad ET’s danske minions har i posen til os?

Note: Denne korte indledning havde jeg jo helst undladt. Hvorfor? Fordi 99% ikke fatter en brik af hvad jeg taler om. Men for de få, som har øjne at se med, er en smule baggrund nødvendig, for at kunne se dagens danske politik i sammenhæng.

Samt ikke mindst: Den ærede læser er nu advaret! Der findes vistnok en mere eller mindre universel moralsk / amoralsk lov, som siger – at såfremt et agressionsmål har fået oplyst i god tid forinden, hvad agressor har tænkt sig at gøre, og agressionsmålet intet gør for at beskytte sig – ja så har agressoren en slags ret til at gennemføre agressionen?

Hvis altså du, kære læser, intet gør for at beskytte dig og forhindre magtovertagelsen, men – som man vistnok må forvente? – bliver siddende på hænderne, ja så er Du i henhold til denne ‘lov’ fair game.

**************

Her er nogle få citater fra nogle få af dagens / gårsdagens danske netaviser. Citater indledes med to **stjerner, mine efterfølgende kommentarer med to >>pile (i wordpress blog’en bliver de to pile dog automatisk til indrykning og fremhævet skrift).

PLEASE NOTE: Nothing in this blog constitutes medical advice!
Nothing in this blog constitutes or should be interpreted as medical advice; and nothing replaces medical advice from a qualified medical professional; and medical advice from a qualified medical professional should always be sought.

**2.416 personer er testet positive for coronavirus det seneste døgn.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er fjerde dag i træk, at mere end 2.000 registreres smittet med covid-19 i Danmark.

Smittede
2.416
402.561 i alt
Testede
133.504
Positivprocent
1,81%
Indlagte
5+
282 i alt
Døde
3
2.726 i alt
Vaccinerede*
4.491.607

Antallet af indlagte med coronavirus stiger med 5 til 282. Det er det højeste antal indlagte siden 16. februar i år, hvor der var 298 indlagte.

Isik Somuncu Johansen er professor i infektionsmedicin ved Syddansk Universitet og overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Odense Universitetshospital.

Hun ser en stigende tendens i smittetallene.

‘Vi går ind i et efterår og vinter, som er en lidt farlig periode for luftvejsinfektioner,’ siger hun.

>>Ja, det behøver man nok ikke være professor, dr. overlæge for at kunne se.

**Af de indlagte er 40 på intensivafdeling og 23 af dem får hjælp af en respirator til at trække vejret.

Det seneste døgn er der yderligere tre personer, der er døde med coronavirus.

>>Allerede nu ved ‘des Pudels Kern’: ‘Død MED coronavirus’ og jo altså klart nok ikke det samme som død ‘AF coronavirus: Heksekunst?

**Det seneste døgn er 133.504 borgere blevet testet for coronavirus med en pcr-test, som er den test, hvor man podes i svælget.

>>PCR testen er ifgl. dens opfinder ALDELES uegnet til at stille diagnose med. Den er konciperet som et forskningsværktøj – ikke til at diagnosticere. Anvendt som diagnoseværktøj kan testen ifgl. opfinderen i virkeligheden bruges til at påvise næsten HVAD SOM HELST.

**Med de 2.416 personer, der er testet positive, giver det en positivprocent på 1,81.

Isik Somuncu Johansen mener, at det kan blive nødvendigt at se på for eksempel en genindførsel af coronapasset eller mere information til dem, som ikke er vaccinerede, hvis vi vil undgå, at smitten stiger yderligere.

‘Vi er nødt til at gøre noget, hvis vi skal forhindre en yderligere stigning i smitte,’ siger hun.

>>Jamen kære professor dr. overlæge. Ifgl. almindelig gangbar medicinsk fagsprog er man KUN SMITTET HVIS MAN HAR SYMPTOMER! Et udslag med PCR-testen – som ifgl opfinderen kan vise næsten hvad som helt – er IKKE det samme som et symptom! Men klart nok: Hvis man kan erklæres syg, selvom man ikke har symptomer, så kan man jo sælge – og fylde folk op med – meget mere medicin!

**4.419.446 borgere i Danmark er færdigvaccineret mod coronavirus – det svarer til 75,3 procent af befolkningen.

6,5 procent af befolkningen er blevet revaccineret med det såkaldt tredje stik.
https://www.berlingske.dk/danmark/smittetallet-er-over-2000-for-fjerde-dag-i-traek

>>Danmark er vistnok det NÆSTmest, efter Israel, vaccinerede land (måske fraregnet nogle meget små national-samfund). Betyder det at Danmark tilsvarende er det land der er næst-mest truet med at ophøre?

**Minksagen viser, at Mette Frederiksen har været rigtig dårligt tjent med Barbara Bertelsen
https://www.berlingske.dk/kommentatorer/minksagen-viser-at-mette-frederiksen-har-vaeret-rigtig-daarligt

>>Nej det viser den ikke nødvendigvis. Alternativt kunne det jo være BB som har været rigtig meget dårligt tjent med MF. For hvem giver sine mundtlige instruktioner til BB?

**Alle er klar til at tilgive statsministeren for fejl under coronakrisen – bare ikke alle fejl. Og der er i hvert fald ingen i erhvervslivet, som tror på, at statsministerens opgør med nulfejlskulturen har nogen lang holdbarhedsdato, hvis erhvervslivet begår fejl, der påkalder sig regeringens vrede.
https://www.berlingske.dk/kommentar/kaere-mette-frederiksen-ingen-tror-paa-dit-opgoer-med-nulfejlskultur-og

**»Hvis målet er nulfejlskultur, så kan vi ikke lede, og vi kan ikke tage ansvar. Fejl sker, og de kommer til at ske igen,«.
Ordene kommer fra statsministeren, der på sit alenlange pressemøde forleden næsten på årsdagen for starten på aflivningen af minkerhvervet brugte regeringens fejl i minksagen til at tage et opgør med nulfejlskulturen i vores samfund.
https://www.berlingske.dk/kommentar/kaere-mette-frederiksen-ingen-tror-paa-dit-opgoer-med-nulfejlskultur-og

>>Nej, selvfølgelig skal ‘would-be ET-minions’ ikke dømmes efter samme normer som ‘the rabble in the street’. Reminds me: For omkr. et år siden cyklede jeg fra Rådhuspladsen ad VesterVoldgade op mod NørreVoldgade. Hvor de to mødes er der et ca. 120 graders (højre)sving. Der er fri udsigt ‘næsten til Roskilde’ til venstre – men alligevel ingen hajtænder.

Der er en fuldt optrukket linje, men da der absolut ikke var en cykel at se i det mindste til HCA-Boulevard rundede jeg flot svinget på trods af rødt lys. Og havnede lige i favnen på en (forresten superkorrekt) mc-betjent, som stod på lur.

Her var der absolut ingen pardon, og tusind kroner er mange penge for en gl. pensionist og for ingenting. Men selvfølgelig: Politiet arbejder for ‘the Govt, and certainly not for the sheeple’. Og pardon er jo netop noget man kun giver for de store forbrydelser!

**»Det er helt vanvittigt, hvad der er foregået«: Topembedsmand undsiger regeringens egen minkredegørelse

En centralt og højt placeret embedsmand i Fødevareministeriet undsagde lørdag i Minkkommissionen regeringens egen redegørelse i minksagen, fordi den ifølge ham ikke fortæller sandheden om, at regeringen, før den traf beslutningen, blev advaret om, at der ikke var lovhjemmel til at aflive alle mink i hele landet.
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE13440733/oppositionen-raser-mod-regeringen-efter-opsigtsvaekkende-vidneforklaring-i-minkkommissionen/

**Tyskland har i løbet af sin seneste syvdagesperiode registreret det højeste incidenstal under coronapandemien.

>>Fancy words: ‘Incidenstal’. Ha, ha – sådanne tågede ord og udtryk hjælper jo gevaldigt med at skjule, at ‘kejseren ingen klæder har på.

**Således er der bekræftet 201,1 smittetilfælde med coronavirus per 100.000 indbyggere.

Det viser tal fra Robert Koch Instituttet (RKI) tidligt mandag morgen ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Mandagens tal er steget fra 154,5 torsdag og 130,2 en uge tidligere.
https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE13441477/tysk-smittespredning-naar-rekordhoejt-niveau/

**Er du vaccineret? Du kan lige
så godt vænne dig til, at du
bør testes en gang om ugen
https://www.berlingske.dk/nyheder/er-du-vaccineret-du-kan-lige-saa-godt-vaenne-dig-til-at-du-boer-testes-en

>>Test-menageriet er måske endnu større og mere maliciøs og farlig end ‘vaccinen’?

( Welcome to the COVID Testing Industrial Complex — Already a $90 Billion a Year Industry Just in the US
That’s bigger than Boeing, Intel, Facebook and Lockheed Martin. A lot of people stand to lose a lot of money if the obsession with the Plague of Death goes away
https://dossier.substack.com/p/welcome-to-the-covid-testing-industrial )

>>Heruover har jeg aldrig set en analyse i Danmark af alle disse test-vatpinde: Hvad indeholder de og hvorfor kan man ikke bruge mere almindelige testpinde, men benytte de patenterede og meget dyre eksemplarer. Fremstillet i Kina og angiveligt desinficeret med et kræftfremkaldende stof.

( Some COVID-19 tests contain EtO-poison — The Colorado Herald.
According to the EPA, over-exposure to EtO causes symptoms including:
Nausea, Vomiting, Bronchitis
Neurological disorders, Pulmonary edema, Emphysema
Irritation of dermal areas in contact, Irritation of eyes, skin, and respiratory passages
Renal failure, Miscarriage, Decreased fertility in both sexes
Lymphoid and breast cancer, Brain, organ, skin, lung cancer
Lymphoma and leukemia
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=357e258ef257d71f5&q=https://thecoloradoherald.com/2021/covid-19-tests-contain-poison/ )

>>Samt mange reporter om mystiske ingredienser, potentielt meget skadelige? Forresten: Hvorfor hedder det ‘at pode i svælget’? Det er da ikke nødvendigt at pode nogen med et eller andet stop for at tage en prøve. Er det ikke den gamle lektie: The Deep State always tells us what they plan to do – but we never listen?

( Yes, that was 2017! – Illuminati always tell us what they’re going to do. We never listen.
How to Apply Your Mask, 2.865.821 visninger
•20. mar. 2017
https://www.youtube.com/watch?v=XLBcx5pfWOQ )

( Johns Hopkins University confirms: You can be vaccinated with a PCR test, even without knowing: When the kerosene coating on the Theragripper reaches body temperature, the devices close autonomously and clamp onto the wall of the colon.
https://tapnewswire.com/2021/04/johns-hopkins-university-confirms-you-can-be-vaccinated-with-a-pcr-test-even-without-knowing/ )

( According to Johns Hopkins University, Theragrippers are actually administered with a cotton swab
The Vaccination that is Not a Vaccination, but Gene Therapy
https://tapnewswire.com/2021/04/johns-hopkins-university-confirms-you-can-be-vaccinated-with-a-pcr-test-even-without-knowing/ )

( COVID Nasal Swabs Examined by Scientists Reveal Danger
https://beforeitsnews.com/prophecy/2021/10/new-stew-peters-covid-nasal-swabs-examined-by-scientists-reveal-danger-2524790.html )

**At indlæggelsestallet for vaccinerede i øjeblikket stiger, mener prof. Jan Pravsgaard Christensen ikke, at vi skal tolke som om, at vaccinerne ikke virker lige så godt, som vi troede.
»Ud fra seruminstituttets seneste opgørelser er det en halv procent af dem, der er vaccineret, som går hen og bliver smittet. Hvorimod man nok skal forvente, at det i hvert fald på sigt vil være tæt på 100 procent af dem, der ikke er vaccinerede, som vil blive smittet. Så det er stadig klart bedre at blive vaccineret end ikke at være vaccineret.«
https://www.berlingske.dk/nyheder/er-du-vaccineret-du-kan-lige-saa-godt-vaenne-dig-til-at-du-boer-testes-en

>>Jeg synes det lyder som om Herr Professor dr. Christensen har en livlig fantasi? Det meste af ovenstående vrøvl og jo ganske udokumenteret. Spørgsmål: Er professoren uafhængig? Eller har professoren eventuelt et ønske om at opnå en højere stilling i et ministerium eller i Big Pharma og/eller en rigelig belønning fra Big Pharma? Eller sagt på en anden måde: Hvor uafhængig er professoren?

**De fleste indlagte er mennesker med dårligt immunsystem og med underliggende sygdomme. De vil stadig være at finde i statistikken, fordi vaccinen ikke virker lige så godt på dem som på et ungt, raskt menneske.«
https://www.berlingske.dk/nyheder/er-du-vaccineret-du-kan-lige-saa-godt-vaenne-dig-til-at-du-boer-testes-en

>>Jeg er ganske uenig med professoren; jeg tror tværtimod – et stigende antal rapporter (tre kun få dage gamle fra egne slægtninge) tyder den vej – at ‘vaccinen’ virker meget stærkere på gamle og/eller svage. Men altså ikke i en positiv retning…

**Selvom man er vaccineret, opfordrer Jan Pravsgaard Christensen til, at man lader sig teste en gang om uge. For god ordens skyld, som han siger:
»Jeg vil bestemt anbefale, at man – hvis man for eksempel skal være sammen med sårbare til større familiefester – gør familien en tjeneste og lige lader sig teste forinden.«
https://www.berlingske.dk/nyheder/er-du-vaccineret-du-kan-lige-saa-godt-vaenne-dig-til-at-du-boer-testes-en

>>Ja, selvfølgelig skal man testes, helst flere gange om dagen og allerbedst en gang i timen. Hvorfor? Fordi det giver penge i kassen; dog naturligvis ikke i statskassen eller i borgernes lommer.

( Coronavacciner sikrer
medicinalfirma overskud
over 20 milliarder
https://www.berlingske.dk/business/coronavacciner-sikrer-moderna-overskud-over-20-milliarder )

( Pfizer said Tuesday it expects to make up to $36 billion this year from its COVID-19 vaccine, which is now the highest-selling drug in the world.
The usual suspects own big pharma. )

( CEO of Pfizer arrested, charged with fraud – media blackout
https://beforeitsnews.com/eu/2021/11/ceo-of-pfizer-arrested-charged-with-fraud-media-blackout-2678929.html )

( Nanoparticles for nasal vaccination.
Yes, they CAN vaccinate us through nasal test swabs AND target the brain
https://silview.media/2020/11/26/they-can-vaccinate-us-through-nasal-test-swabs/ )

( Yes, they CAN vaccinate us through nasal test swabs AND target the brain
https://youtu.be/xQVBn6DWJwI )

( Infecting W/COVID Swab, the RNA Vaccine, Artificial Intelligence.
IF YOU WATCH ANYTHING, WATCH THIS…IT IS LONG…BUT YOU NEVER NEED TO WATCH ANYTHING ELSE.
by Spacebusters
https://beforeitsnews.com/alternative/2021/02/this-is-the-video-to-watch-infecting-wcovid-swab-the-rna-vaccine-artificial-intelligence-3741455.html )

( Shocker: Covid 19 Test Kits Purchased And Received In 2017 And 2018 By Many World Governments?
https://beforeitsnews.com/prophecy/2020/09/covid-19-test-kits-purchased-and-received-in-2017-and-2018-by-most-world-governments-wgon-video-2514110.html )

( COVID-19 Testing Scandal Deepens: Experts are now coming forward in growing numbers denouncing mass PCR testing as foolhardy and nonsensical if not outright criminal
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/12/18/pcr-test-reliability.aspx )

( WHO Calls Into Question Ability of RT-PCR Test To Detect COVID-19
https://www.lewrockwell.com/2020/12/no_author/who-calls-into-question-ability-of-rt-pcr-test-to-detect-covid-19-false-positives/ )

( Experts are now coming forward in growing numbers denouncing mass PCR testing as foolhardy and nonsensical if not outright criminal.
PCR tests cannot distinguish between “live” viruses and inactive (noninfectious) viral particles and therefore cannot be used as a diagnostic tool. )

( They also cannot confirm that 2019-nCoV is the causative agent for clinical symptoms as the test cannot rule out diseases caused by other bacterial or viral pathogens.
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/12/18/pcr-test-reliability.aspx? )

( “This test [PCR] should be trashed immediately, worldwide, and it should be considered a criminal act for anyone to be sent to quarantine because this test was positive”. — Acclaimed microbiologist, Prof. Sucharit Bhakdi.
http://aanirfan.blogspot.com/2021/01/covid-crazy-world.html )

**Genindførsel af coronapasset eventuelt kombineret med brug af mundbind visse steder.

Det er tiltag, som anbefales af sundhedsmyndigheder og eksperter i kampen mod de senere ugers stigende coronasmitte. Men skal man vinde opbakning til dette blandt befolkningen, kræver det, at man fra politisk side melder klart ud om, hvordan tiltagene spiller ind i en mere langsigtet plan for smittehåndtering.

På baggrund af den senere tids smitteudvikling har både Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm, og direktør i Statens Serum Institut Henrik Ullum været ude med en anbefaling om at genindføre coronapasset. Efter weekenden ventes desuden svar fra Epidemikommissionen, som skal vurdere, om covid-19 igen bør betragtes som en samfundskritisk sygdom, hvilket vil gøre det lettere for politikerne at genindføre restriktioner.

Ifølge Michael Bang Petersen er tiltag som coronapas og mundbind overordnet set nogle af dem, man har set høj opbakning til gennem pandemien, »fordi de ikke griber så meget ind i folks oplevelse af personlig frihed« som eksempelvis nedlukninger og forsamlingsforbud.
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE13441169/kommunikation-er-afgoerende-hvis-man-vil-vinde-befolkningens-opbakning-til-at-genindfoere-restriktioner/

>>Mere vrøvl og sludder. Skal man indføre grundlovsstridige begrænsninger i folkets bevægelsesfrihed blot fordi der er en vis tilslutning til det i befolkningen? Man bliver da forresten ikke rask af at gå rundt med et corona-pas. Og mundbindet er igen og igen vist ikke at have nogen som helst virkning; dvs ingen positiv virkning – derimod er der efter det oplyste mange negative følger: For lidt ilt og for meget co2 til lunge og hjerne. Meget skadelig for de små. Og alt for mange bakterier m.m. samles op i mundbindet.

( https://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2020/12/22/data-analysis-from-50-states-shows-mask-mandates-don_1920_t-work.aspx )

( Twenty Reasons Mandatory Face Masks Are Unsafe, Ineffective, and Immoral
By John C. A. Manley
https://www.lewrockwell.com/2021/01/no_author/twenty-reasons-mandatory-face-masks-are-unsafe-ineffective-and-immoral/ )

( The Lancet, July:
“…government actions such as border closures, full lockdowns, and a high rate of COVID-19 testing were not associated with statistically significant reductions in the number of critical cases or overall mortality,” the study concluded.
https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(20)30208-X/fulltext )

( “Stringency of the measures settled to fight pandemia, including lockdown, did not appear to be linked with death rate,” the researchers concluded.
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2020.604339/full#SM6 )

( “We would have expected to see fewer Covid-19 fatalities in countries with a tighter lockdown, but the data reveals that this is not the case,” the researchers explained.
https://www.israel21c.org/distancing-not-lockdowns-prevents-covid-19-deaths-says-study/ )

( New England Journal Of Medicine Reports
That Even A Military-Enforced Quarantine
Can’t Stop (The) Virus From Spreading
https://www.aier.org/article/even-a-military-enforced-quarantine-cant-stop-the-virus-study-reveals/ )

**Stinus Lindgreen, sundhedsordfører hos De Radikale, mener slet ikke, at regeringen har brugt rapportens anbefalinger i tilstrækkelig grad.

– Meget af det handler om oplysning og information. Men også om at komme med anbefalingerne i stedet for krav.

– Man kan for eksempel godt anbefale coronapas, som er så meget oppe i tiden nu her, eller mundbind i områder, hvor der er høj smitte, uden at det er et krav. Og uden at det er nationalt.

– Jo længere, man venter, jo sværere bliver det at gøre det på den måde. For jo mere stiger smittetallene, siger Lindgreen.
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE13441803/stoettepartier-har-savnet-hurtigere-coronahandling-fra-regeringen/

>>Igen: Disse såkaldte ‘smittetal’ er næsten KOMPLET irrelevante. Man er ikke syg fordi man går med en virus – dem går man altid med mange, mange af. Man er heller ikke nødvendigvis syg, fordi man huser en Influenza-virus (type A eller B) – forresten de eneste man har påvist i de prøver som er blevet analyseret af kompetente og uafhængige fagfolk. Man er ikke syg, hvis man ingen symptomer har!

( Dr. Derek Knauss, one of the testing team, said:
“When my lab team and I subjected the 1500 supposedly positive Covid-19 samples to Koch’s postulates and put them under an SEM (electron microscope), we found NO Covid in all 1500 samples. We found that all 1500 samples were primarily Influenza A, and some Influenza B, but no cases of Covid. We did not use the bulls*** PCR test.” See this.
https://www.globalresearch.ca/laboratories-us-cant-find-covid-19-one-1500-positive-tests/5754978 )

( In none of the university lab tests was a single SARS-CoV-2 virus discovered. ALL people were simply found to have Influenza A, and to a lesser extent Influenza B. This is consistent with previous findings of other scientists.
https://www.globalresearch.ca/laboratories-us-cant-find-covid-19-one-1500-positive-tests/5754978 )

**Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) bad fredag Epidemikommissionen om at vurdere, hvorvidt den mener, at covid-19 igen bør betegnes som en samfundskritisk sygdom.

Desuden skulle den se på, om der er behov for restriktioner i den nuværende situation med stigende smitte.

Kommissionen holdt møde søndag. Men det er fortsat uvist, hvad dens indstilling til regeringen bliver.

Epidemikommissionen er nedsat af sundhedsministeren. Den har repræsentanter fra sundhedsmyndigheder, politiet, kommuner, regioner og fire ministerier.

Når indstillingen er klar, skal Folketingets Epidemiudvalg mødes for at drøfte situationen. Før det sker, vil hverken Enhedslisten eller De Radikale komme med bud på, hvad der konkret skal ske. Begge partier regner med, at der kommer en indstilling mandag, og at udvalget mødes onsdag.

Hvis coronasmitten skal under kontrol igen, skal der formentlig flere tiltag i spil. Det vurderede to forskere over for Ritzau søndag aften efter statsministerens udmelding.
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE13441803/stoettepartier-har-savnet-hurtigere-coronahandling-fra-regeringen/

>>Sandelig, det ville være dejligt for magtsyge tyran-aspiranter at få ‘the covid’ ophøjet til en samfundskritisk sygdom.

Men hvorfor hedder Epidemi-kommissionen ikke Pandemi-kommisionen. Jeg troede en pandemi er betegnelsen på en ‘samfundskritisk’ epidemi, med tusindvis af døde i løbet af meget kort tid.

Åh nej, forresten, WHO ænderede i 2009 definitionen på en Pandemi – således at en epidemi derefter skal kaldes en Pandemi. Der er da vist at snyde på vægten?

( https://www.lewrockwell.com/2020/12/joseph-mercola/how-changing-the-definition-of-pandemic-altered-our-world/ )

( Definitions of Pandemics, Vaccines, Herd Immunity All Changed
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/03/22/who-pandemic-definition.aspx )

**Støttepartier dømmer nøl: Hvorfor har regeringen ikke en klar coronaplan i skuffen?
Støttepartier har savnet hurtigere coronahandling fra regeringen
Enhedslisten og De Radikale mener ikke, at regeringen har handlet efter ekspertgruppes anbefalinger i tide.
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE13441803/stoettepartier-har-savnet-hurtigere-coronahandling-fra-regeringen/

**Regeringen besluttede at aflive alle mink – ikke at nedlukke erhvervet, lyder statsministerens forsvar: Forvundet dokument og ministres citater fortæller en anden historie
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE13429194/ministre-embedsmaend-og-faktapapiret-sagde-at-minkbranchen-blev-lukket-hvorfor-har-mette-frederiksen-naegtet-det-lige-siden/

>>Som mossad har i sit emblem: ‘By deception shall you wage war’ (or something like that).

**Region Hovedstaden skraber bunden i vaccinetilslutning: – Vi kan ikke tvinge folk
Af de fem regioner i Danmark står det sløjest til i hovedstadsområdet med at få vaccineret borgerne. Det lysner dog, siger regionsrådsformand

Udover vaccinationscentrene arbejder man med at opsøge borgerne.

– Vi kommer ud til dem for eksempel på skoler, gymnasier og i kulturhuse med pop-up-vaccinationstilbud. Her er det meget svingende med besøg – nogle gange er der rigtig mange, som møder op, og andre gange så er det lidt færre.

– Vores holdning er, at vi skal prøve og få de sidste med. Det er ærgerligt, når der er en dag, hvor få kommer forbi, men i det store billede, så tæller hvert stik, siger Lars Gaardhøj.

Kan I gøre mere, eller have gjort en større indsats tidligere?

– Vi kan jo ikke tvinge folk til at blive vaccineret. Og vi har været ude meget lokalt i for eksempel boligforeninger. Men man kan jo altid blive bedre, det må man være ærlig at sige, siger Lars Gaardhøj.
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/region-hovedstaden-skraber-bunden-i-vaccinetilslutning-vi-kan-ikke-tvinge-folk/8964992

>>Men hvorfor går man rundt og missionerer for Big Pharma og deres ‘vacciner’ når der nu tydeligvis ikke er tale om en samfundskritisk pandemi?
https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/israeli-tv-drops-bombshell-vaccine-seems-useless

**Corona blandt vaccinerede: Alvorlig senfølge bekymrer forskerne
Flere vaccinerede får en positiv coronatest, og forskere er urolige for, om også fuldt vaccinerede personer kan blive ramt af alvorlige senfølger. Især ét symptom vækker bekymring i Norge
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/corona-blandt-vaccinerede-alvorlig-senfoelge-bekymrer-forskerne/8828249

>>Før eller siden bliver de alvorlige bivirkninger vel opdaget af ‘the corporate press’?

**Det er formentlig ikke nok kun at indføre en enkelt restriktion såsom coronapas, hvis vi skal tæmme den stigende smitte.

Det vurderer både Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, og Svend Ellermann-Eriksen, der er ledende overlæge ved Aarhus Universitetshospital.

– Vi skal i hvert fald tage redskaber i brug, som vi er sikre på, vil give en rimelig god effekt nu, fordi vi er i en situation, hvor epidemien har taget fart, siger Svend Ellermann-Eriksen.
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/forskere-behov-for-flere-tiltag-end-bare-coronapas/8965636

>>Hvilke afhængighedsforhold har de to uvidende herrer evt. til Big Pharma?

( Naiomi Wolf gives a stern warning about the vaccine passport
Despite working for Clinton, Naiomi appears to be a white hat. From a very good position, status, and as a CEO of a tech firm she’s saying this – avoid the vaccine passport at all cost, prevent it from being implemented ANYWHERE because once it is implemented you can kiss Western civilization away.
https://www.bitchute.com/video/lh69yCkHIVLi/ )

( This is more than just a warning, she gives the details about the system, how it technically works, and exactly WHY it is total doom that must be stopped at all cost.
Naiomi got de-platformed 5 times over this message alone, it’s the real deal.
http://82.221.129.208/naiomi2.mp3 )

( On March 25, 2021, the European Parliament voted 468 to 203 in favour of the Digital Vaccine Passport or “Green Pass” which requires EU citizens to get vaccinated if they want to travel, or even have access to various social and cultural activities within their respective communities.
https://www.globalresearch.ca/the-criminalization-of-big-pharma-mrna-vaccine-deaths-and-injuries-eu-adopts-digital-vaccine-passport/5741209 )

( Harvard & Stanford Medical Professors Strongly Condemn “Vaccine Passports”
https://www.collective-evolution.com/2021/04/10/harvard-stanford-medical-professors-strong-condemn-vaccine-passports )

**Statsminister Mette Frederiksen (S) forventer, at det bliver nødvendigt igen at få indført nogle initiativer, der kan bryde smittekæder.

– Så smitten holdes nede. Og så vi forebygger indlæggelser.

Det skriver hun søndag aften i opslag på de sociale medier Facebook og Instagram.

Her gør hun det samtidig klart, at regeringen ser ‘med stigende alvor og bekymring’ på den stigende coronasmitte i samfundet. Statsministeren opfordrer samtidig de, der ikke er blevet vaccineret, til at få stikkene.

– Book en tid nu, lyder det.

Ifølge Mette Frederiksen spredes smitten blandt andet fra dem, der ikke er blevet vaccineret mod coronavirus, til dem, der er vaccineret – herunder ældre og andre i risiko for et alvorligt sygdomsforløb, hvis de smittes.

Statsministeren nævner ingen konkrete initiativer til at bekæmpe coronavirusset.
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/mette-frederiksen-forventer-nye-initiativer-til-coronakamp/8965544

>>The Deep-State minions håber som sagt utvivlsomt at de får en plads i solen som belønning for deres missioneren. Men husk hvad Th. Herzl sagde for omkr. 100 år siden: There will be no place for Schnorrer in the new Israel (Es gibt kein Platz für Schnorrer im neuen Israel).

>>Afslutningsvis nogle få overskrifter fra US-amerikanske netaviser:

Covid Hoax is Black Magic
A pandemic with a death rate of less than .25% is not a pandemic.
A virus with no symptoms is not a sickness.
People are barred from society for refusing an experimental gene therapy posing as a “vaccine.”
They re-branded and weaponized the common flu.
We’ve entered the twilight zone folks. This is BLACK MAGIC.
https://henrymakow.com/2021/10/covid-is-sorcery.html

When Will The CDC Correct Its COVID Death-Counts, As Italy Just Did?
…just another flu for most people…
Summit News caught a fascinating story out of Italy: the Italian Higher Institute of Health decided it had miscounted COVID deaths. Instead of looking at people who died with COVID, as it once did, it looked only at people who died from COVID — leading to a 97% decrease in Italy’s COVID death count. So far, the CDC shows no signs of following suit.
https://www.zerohedge.com/covid-19/when-will-cdc-correct-its-covid-death-counts-italy-just-did

According to Summit News:
The Italian Higher Institute of Health has drastically reduced the country’s official COVID death toll number by over 97 per cent after changing the definition of a fatality to someone who died from COVID rather than with COVID.

Italian Institute of Health Drastically Reduces Its Official COVID Death Toll Number

Italian newspaper Il Tempo reports that the Institute has revised downward the number of people who have died from COVID rather than with COVID from 130,000 to under 4,000.

“Yes, you read that right. Turns out 97.1% of deaths hitherto attributed to Covid were not due directly to Covid,” writes Toby Young.

Of the of the 130,468 deaths registered as official COVID deaths since the start of the pandemic, only 3,783 are directly attributable to the virus alone.

“All the other Italians who lost their lives had from between one and five pre-existing diseases. Of those aged over 67 who died, 7% had more than three co-morbidities, and 18% at least two,” writes Young.

“According to the Institute, 65.8% of Italians who died after being infected with Covid were ill with arterial hypertension (high blood pressure), 23.5% had dementia, 29.3% had diabetes, and 24.8% atrial fibrillation. Add to that, 17.4% had lung problems, 16.3% had had cancer in the last five years and 15.7% suffered from previous heart failures.”
https://www.iltempo.it/attualita/2021/10/21/news/rapporto-iss-morti-covid-malattie-patologie-come-influenza-pandemia-disastro-mortalita-bechis-29134543/

The 4th Covid Shot: Could Vaccine Failure by Any More Obvious?
By Vasko Kohlmayer

The 4th Covid Shot: Could Vaccine Failure Be Any More Obvious?

I asked a friend who is a respected doctor about the covid vaccines- He replied
“The Covid vax is clearly a bio weapon of high magnitude and no one should take it.”
https://henrymakow.com/2021/11/anonymous-doctor.html

US Health Policy Is in the Hands of Sociopaths and Psychopaths.
By Paul Craig Roberts

US Health Policy Is in the Hands of Sociopaths and Psychopaths

Colorado’s Democrat Governor Signs Executive Order To Turn Away UNVACCINATED From Hospitals

Colorado’s Democrat Governor Signs Executive Order To Turn Away UNVACCINATED From Hospitals

Exposing The Ominously Sinister Agenda Behind The ‘Vaxxing’ Of Kids As Young As 5 – What Are They Not Telling Us? Horrendous Child Abuse Is Being ‘Mandated’
https://allnewspipeline.com/Exposing_The_Ominously_Sinister_Agenda.php

Massive vax clot from nose – There are TONS of videos out there like this now, showing what the vax does to people.
Watch at your own risk, this one is nasty.
(via jimstone .is)

Bill Gates Calls for the United Nations to Establish a Global Biomedical Police State
https://www.infowars.com/posts/bill-gates-calls-for-the-united-nations-to-establish-a-global-biomedical-police-state/

Plans Of A Technocratic Elite: ‘The Great Reset’ Is Not A Conspiracy Theory
…unless it is taken out of the hands of the corporate-socialist technocrats, it will constitute a virtual prison..
https://www.zerohedge.com/geopolitical/plans-technocratic-elite-great-reset-not-conspiracy-theory

California Governor Out Of Public Sight Since Vaccine Booster Shot 11 Days Ago.
…cancelled Newsom’s plans to attend the United Nations climate summit in Scotland to deal with unspecific family obligations…
https://www.zerohedge.com/political/california-governor-out-public-sight-vaccine-booster-shot-11-days-ago

If you took a Covid-19)“vaccine,” the American Red Cross will not accept blood plasma donations from you due to the inherent toxicity issues caused by the injection.
Red Cross issues warning to stop blood plasma donations from vaccinated people – NaturalNews.com
https://www.naturalnews.com/2021-09-02-red-cross-stop-blood-plasma-donations-vaccinated.html

“I use my classic, cheap medication, which also includes Clarithromycin, an antibiotic that is part of the macrolide antibiotic group. It is the only antibiotic with viral tropism (the property to be located in certain organs).”
https://beforeitsnews.com/eu/2021/03/romanian-lung-doctor-formulates-covid-protocol-that-cures-100-of-patients-2669974.html

Standing Up For Business Owners: People Beginning To Deal With The Health Department Gestapo
https://beforeitsnews.com/

5,365 DEAD 238,949 Injuries: European Database of Adverse Drug Reactions for COVID-19 ‘Vaccines’
https://vaccineimpact.com/2021/5365-dead-238949-injuries-european-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-vaccines/ (several months outdated)

Former FEMA Operative, Celeste Solum, Tells Us What’s In The Bill Gates Vaccine And The End
https://beforeitsnews.com/christian-news/2021/04/former-fema-operative-celeste-solum-tells-us-whats-in-the-bill-gates-vaccine-and-the-end-game-to-totally-enslave-us-weaponized-food-must-see-banned-videos-2596052.html (Do not listen to this if you don’t have a strong stomac)

What is particularly chilling is that the vast majority do not even know what the mRNA vaccine is doing in their bodies. They simply allow themselves to be blindly vaccinated, and this despite the fact that more and more independent and even orthodox medical experts are warning against it.
https://www.brighteon.com/35721a21-0352-4334-82e7-42cb2933d8a1

The example of the many Monsanto scandals makes it crystal clear that genetic engineering does not serve to protect species, but rather to gain power. The hidden agenda is to genetically modify species in order to patent or own them. Former U.S. Secretary of State Henry Kissinger once said, “Whoever controls the seed controls the world.”
https://tapnewswire.com/2021/04/johns-hopkins-university-confirms-you-can-be-vaccinated-with-a-pcr-test-even-without-knowing/

18 Reasons I Won’t Be Getting a Covid Vaccine :VACCINE MAKERS ARE IMMUNE FROM LIABILITY:The only industry in the world that bears no liability for injuries or deaths resulting from their products, are vaccine makers.
https://www.theburningplatform.com/2021/04/12/18-reasons-i-wont-be-getting-a-covid-vaccine/

Members of Congress Exempt from Biden’s Vaccine Mandate, Average Americans Expected to Comply
https://www.westernjournal.com/members-congress-exempt-bidens-vaccine-mandate-average-americans-expected-comply/ (Real world heroes?)

Pfizer patent approved for tracking vaccinated humans worldwide via microwave and graphene held it fatty tissues of the vaccinated
https://beforeitsnews.com/eu/2021/10/pfizer-patent-approved-for-tracking-vaccinated-humans-worldwide-via-microwave-and-graphene-held-it-fatty-tissues-of-the-vaccinated-2677978.html

This Pfizer patent application was approved August 31st, 2021, and is the very first patent that shows up in a list of over 18500 for the purpose of remote contact tracing of all vaccinated humans worldwide who will be or are now connected to the “internet of things” by a quantum link of pulsating microwave frequencies of 2.4 gHz or higher from cell towers and satellites directly to the graphene oxide held in the fatty tissues of all persons who’ve had the death-shot.
https://beforeitsnews.com/v3/r2/?url=https://tapnewswire.com/2021/10/pfizer-patent-approved-for-tracking-vaccinated-humans-worldwide-via-microwave-and-graphene-held-it-fatty-tissues-of-the-vaccinated/

Patent Issued!– The Vaccine Contains Your Barcode
October 17, 2021
Are the Jabbed Connected to Bluetooth?
https://www.henrymakow.com/2021/10/the-jabbed-connect-to-bluetooth.html

The WHO Confirms That the Covid-19 PCR Test Is Flawed: Estimates of “Positive Cases” Are Meaningless. The Lockdown Has No Scientific Basis
By Prof Michel Chossudovsky
Global Research

The WHO Confirms That the Covid-19 PCR Test Is Flawed:Estimates of “Positive Cases” Are Meaningless. The Lockdown Has No Scientific Basis

Noam Chomsky Goes Off The Deep End – Proving That All Socialism Leads To Tyranny.
If the vaccines work, then how are unvaccinated people a threat to vaccinated people? If the vaccines don’t work, then why take them in the first place and why mandate them?
https://www.zerohedge.com/political/noam-chomsky-goes-deep-end-proving-all-socialism-leads-tyranny

(08/09.Nov.2021)

General links:

Tests?

Are You Quantum Entangled?

www.lewrockwell.com

http://aanirfan.blogspot.com

www.zerohedge.com

https://aanirfan.blogspot.dk/2017/07/gert-pederson.html

https://aanirfan.blogspot.com/2014/04/links.html

May be crossposted on www.gamleboeger.dk and http://blocnotesimma.wordpress.com

Tweets on www.twitter.com/gamleboeger

Murky Weather or Dark Winther

(6.Nov.2021) Today is Saturday and it’s somewhat murky out there. Clearly winter is fastly approaching; and with winter comes the colds and the flu..,

Obviously our sly rulers hope – ever so badly? – to capitalize on this by renaming the flu and/or the common cold to something quite different like f.i. ‘The-Wolf-Is-Coming’!

Fancy name that – but then again our rulers are fancy operators. What – with joking and lying unceremoniously on TV and for open microphone about killings (of animals to the tune of millions) and destroying the livelihood of the sheeple and/or their health with experimental ‘medications’?

At any rate, here are some more quotes with links concerning the covid. This is the first half of what I’ve collected these last months. I certainly do not claim these (and the next installment) are all I’ve seen, nor that they are necessarely the most important.

But as independent covid-news is practically non-existing in Denmark, i.e. in the mainstream and/or corporate press, I believe it should be posted here. Thank you for taking a few minutes to scan it or some of it.

PLEASE NOTE: Nothing in this blog constitutes medical advice!
Nothing in this blog constitutes or should be interpreted as medical advice; and nothing replaces medical advice from a qualified medical professional; and medical advice from a qualified medical professional should always be sought.

Army medical doctor speaks up about the vax
THERESA MARIE LONG, MD, MPH, FS LTC, MEDICAL CORPS, U.S. Army
I can report of knowing over fifteen military physicians and healthcare providers who have shared experiences of having their safety concerns ignored and being ostracized for expressing or reporting safety concerns as they relate to COVID vaccinations. The politicization of SARs-CoV-2, treatments and vaccination strategies have completely compromised long-standing safety mechanisms, open and honest dialogue, and the trust of our service members in their health system and healthcare providers.
www.jimstone.is

Smokers 80% more likely to be admitted to hospital with Covid…
September 28, 2021

Smokers 80% more likely to be admitted to hospital with Covid (and leaving feet first)

Judy Mikovits — Vaccinated Billions are Pharma “Customers for Life”
September 28, 2021
“We knew the spike protein, alone, the envelope protein, alone is the disease, so they can all backtrack because they just injected everyone in the world with a synthetic deadly virus. They injected the poison. The word ‘virus’ means ‘poison’ and they injected it into everybody in the world, so they can back off now, because they’ve accomplished their end game.
https://www.henrymakow.com/2021/09/mitkowitz-customers-for-life.html

Virologist “Banned from Campus” for Refusing Vax
September 28, 2021
Bryam Bridle, associate professor of viral immunology at the Department of Pathobiology
https://www.henrymakow.com/2021/09/bridle-banned-from-campus.html

Netherlands – ‘State Secretary of Economic Affairs Mona Keijzer was fired on Saturday after she publicly opposed the coronavirus access pass in an interview with De Telegraaf.’
https://nltimes.nl/2021/09/25/state-secretary-keijzer-fired-controversial-statements-coronavirus-access-pass

‘The COVID-19 vaccine is derived from human heart tissue, which while not from an animal, is certainly not vegan.
‘And considering the tissue may have been extracted from the dying heart of an aborted fetus, means it hardly falls into the non-violent category.
‘If you won’t hurt a fish, why would you hurt a three-month old human fetus?’
https://www.globalresearch.ca/vegan-restaurant-denies-me-service-not-taking-covid-shot-derived-fetal-heart-tissue/5756814

Jeremy Chardy: I regret getting vaccinated, I have series of problems now
Chardy insists he is unable to train and play after taking the jab.
https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Tennis_Interviews/102836/jeremy-chardy-i-regret-getting-vaccinated-i-have-series-of-problems-now/

Pfizer Launches Final Study For COVID Drug That’s Suspiciously Similar To ‘Horse Paste’
“In other news, Pfizer is testing Ivermectin, now renamed PF-07321332, to help with Covid…”
https://www.zerohedge.com/covid-19/pfizer-launches-final-study-covid-drug-thats-suspiciously-similar-ivermectin

“It’s A F**king Kid”: Johnson & Johnson Official Says Children Shouldn’t Get Vax Due To ‘Unknown Repercussions’
https://www.zerohedge.com/markets/its-fking-kid-johnson-johnson-official-says-children-shouldnt-get-vax-due-unknown

Pfizer Submits Vaccine Trial Data For Kids As Young As 5; Sanofi Abandons Development Of mRNA Jab
Dr. Anthony Fauci said he hopes the FDA will give the shot the ‘green light’ for young kids by the end of October.
https://www.zerohedge.com/covid-19/pfizer-submits-vaccine-trial-data-kids-young-5-sanofi-abandons-development-mrna-jab

Lawyers & Scientists Are Building A Case For Why Natural Immunity Should Be Treated Same As Vaccination
“These cells will live and produce antibodies for the rest of people’s lives. That’s strong evidence for long-lasting immunity…”
https://www.zerohedge.com/covid-19/lawyers-scientists-are-building-case-why-natural-immunity-should-be-treated-same

JPMorgan Concludes That Delta Variant Was “Less Infectious Than Feared’
“The increased infectiousness of the Delta variant as expressed in the implied change in R0 is very low, below the bottom end of the widely accepted range.”
https://www.zerohedge.com/markets/jpmorgan-concludes-delta-variant-was-less-infectious-feared

Covid Jabs Are Killing Two People for Every Person Saved
By Joseph Mercola
In the video below, Russel Brand discusses the conflicts of interest that arise when a regulatory agency is funded by the industry it is charged with regulating. Take the U.S. Food and Drug Administration, for example. In years past, the FDA was funded entirely by U.S. taxpayers.
Today, nearly 45% of its annual budget comes from user fees paid by the drug companie

Drifting At Sea on a Ship of Fools
By Arno Develay
The legacy of Nuremberg and the philosophy of Human rights.
In his opening statement to the Tribunal in November 1945, Justice Robert Jackson notably stated: “We must never forget that the record on which we judge these defendants today is the record on which history will judge us tomorrow. To pass these defendants a poisoned chalice is to put it to our own lips as well…”

“If certain acts of violation of treaties are crimes, they are crimes whether the United States does them or whether Germany does them, and we are not prepared to lay down a rule of criminal conduct against others which we would not be willing to have invoked against us.”

Drifting at Sea on a Ship of Fools

Over 3,000 Doctors and Scientists Sign Declaration Accusing COVID Policy-Makers of ‘Crimes Against Humanity’
By Debra Heine
American Greatness

More Than 3,000 Doctors and Scientists Sign Declaration Accusing Covid Policy-Makers of ‘Crimes Against Humanity’

Australian officials on Monday again reminded their subjects that the nation’s “zero COVID” strategy has somehow given them the power to strip the people of their freedoms.

Government leaders in the state of New South Wales — where the bureaucracy just a month ago announced that it was giving vaccinated citizens a “reward” of one extra hour outside their homes for recreation time — announced during a Monday press briefing that unvaccinated folks “will lose their freedoms” in October, Sky News reported.
https://www.theblaze.com/news/government-unvaccinated-australians-lose-freedoms

Israel Announces the Vaccine Doesn’t Protect
Obviously, Israel should turn an eye to India, Japan, and Africa where Ivermectin is in widespread use and has shut down Covid. This policy is far more safe, efficient, and much less costly than the mRNA vaccines. Why is the Israeli government ignoring the obvious solution and instead conducting a Holocaust policy against Israeli Jews?
Why are the US, UK, EU, Canadian, Australian, and New Zealand governments conducting a Holocaust policy against their own people?

Scandinavian Governments Announce “Covid Is Over”

Not the tomatoes too!
“Edible Vaccine”?

The National Science Foundation is footing the bill for this research, having forked over half a million dollars in grant money towards the project of putting vaccines in lettuce.
https://nsf.gov/awardsearch/showAward?AWD_ID=2134535&HistoricalAwards=false

Israeli TV Drops BOMBSHELL: Vaccine . . . Seems Useless
24 September 2021
In the Israeli TV news report below, the ugly truth comes out: The Vax’d can get and spread COVID to others JUST AS BADLY AS UN-VAX’d.
With NO DIFFERENCE between the sickness of VAX’d versus UN-VAX’d, it seems the “vaccine” is utterly useless.
Of course, the UN-vax’d don’t suffer all the VAX side effects.
https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/israeli-tv-drops-bombshell-vaccine-seems-useless

The Snake-Oil Salesmen and the COVID-Zero Con
By now it is abundantly clear from the epidemiological data that the vaccinated are able to both catch and spread the disease.
Clearly vaccination isn’t going to make this virus disappear. Only a mind that has lost its grasp on reality can fail to see how ridiculous all this has become.
https://www.juliusruechel.com/2021/09/the-snake-oil-salesmen-and-covid-zero.html

CDC Director Overrules Science Advisory Panel, Backs Boosters For ‘High-Risk’ Workers
https://www.zerohedge.com/political/cdc-director-overrules-science-advisory-panel-backs-boosters-high-risk-workers

UK Scientists Think COVID Will Likely Resemble “Common Cold” By Next Spring.
“We normally see that viruses become less virulent as they circulate more easily and there is no reason to think we will have a more virulent version of Sars-CoV-2…”
https://www.zerohedge.com/covid-19/uk-scientists-warn-covid-will-likely-resemble-common-cold-next-spring

Visualizing The World’s Biggest Pharmaceutical Companies
…in 2020 alone, the world’s 50 largest pharmaceutical companies still combined for a whopping $851 billion in revenues…
https://www.zerohedge.com/medical/visualizing-worlds-biggest-pharmaceutical-companies

The Snake-Oil Salesmen & The COVID-Zero Con
Yes, we need a Great Reset. Just not the subscription-based version that the World Economic Forum imagined… “Just Say No to Drugs”
https://www.zerohedge.com/covid-19/immunity-service-snake-oil-salesmen-covid-zero-con

Italy Orders Companies Not To Pay Unvaccinated Workers
https://www.zerohedge.com/covid-19/italy-orders-companies-not-pay-unvaccinated-workers

Norwegian Government Announces Lifting Of Final COVID-19 Measures
https://www.zerohedge.com/markets/norwegian-government-announces-lifting-final-covid-19-measures

We know from this meticulous independent analysis of Israeli Government health data that someone who gets the Pfizer mRNA jab is 14.6 times more likely to die in the next weeks than someone in a statistically matched group who doesn’t get jabbed.
https://tinyurl.com/ygkesrs7

So, are they trying to kill you or are they just corrupt, avaricious and stupid?
Trying to kill you?
Well, some thoughtful folks are trying to make that case. Here are three examples – – –

Why Are Globalists And Governments So Desperate For 100% Vaccination Rates? By Brandon Smith

Why Are Globalists And Governments So Desperate For 100% Vaccination Rates?

A Final Warning To Humanity From Former Pfizer Chief Scientist Michael Yeadon

The Conspiracy Theorists Were Right; It IS a “Poison-Death Shot”, Mike Whitney, The Unz Review
https://www.unz.com/mwhitney/the-conspiracy-theorists-were-right-it-is-a-poison-death-shot/

That’s why the bottom line is, Are They TRYING to Kill You or Are They Just Corrupt, Avaricious and Stupid?
By L. Reichard White

So, Are They Trying To Kill You or Are They Just Corrupt, Avaricious, and Stupid?

Over 3,000 Doctors and Scientists Sign Declaration Accusing COVID Policy-Makers of ‘Crimes Against Humanity’
https://amgreatness.com/2021/09/24/over-3000-doctors-and-scientists-sign-declaration-accusing-covid-policy-makers-of-crimes-against-humanity/

Chinese Cupping Vaccine Blood Removal Shows Vax Turns Blood Into Clotted Jelly!! – Natural News Must Video
https://beforeitsnews.com/health/2021/09/chinese-cupping-vaccine-blood-removal-shows-vax-turns-blood-into-clotted-jelly-natural-news-must-video-3041810.html

The Vax Is Human Sacrifice! – Dr. Zev Zelenko – SGT Report
https://beforeitsnews.com/health/2021/09/the-vax-is-human-sacrifice-dr-zev-zelenko-sgt-report-must-video-3041725.html

New Dark Outpost: COVID Vax Purpose: Patenting Humans!
https://beforeitsnews.com/prophecy/2021/09/new-dark-outpost-covid-vax-purpose-patent-humans-2524171.html

COVID-19 In Norway Can Now Be Compared To The Flu, Says Health Chief
Coronavirus can now be categorised as one of several respiratory illnesses with seasonal variation, Geir Bukholm, assistant director of the Norwegian Institute of Public Health (NIPH), has said.
https://www.zerohedge.com/covid-19/covid-19-norway-can-now-be-compared-flu-says-health-chief

WORLD BOMBSHELL: Leaked DARPA document, analysis confirms attack on humanity using aerosolized, skin-penetrating nanoparticle spike proteins
http://brighteon.com/358dc7fe-2580-40c6-8a90-13a13175caf5

With full credit to DRASTIC, we have mirrored their PDF analysis of the DARPA documents at this link on NN servers (PDF).
The original EcoHealth Alliance proposal to DARPA is numbered HR001118S0017-PREEMPT-PA-001
https://www.naturalnews.com/2021-09-23-leaked-darpa-document-confirms-attack-on-humanity-using-aerosolized-skin-penetrating-nanoparticle-spike-proteins.html

Genetic modification of the food supply could soon be used to vaccinate the population
Is this the reason why GMO/vaccine investor Bill Gates is buying up farmland across the United States? Will all current vaccines and hundreds of future vaccine experiments be carried out through the food supply?
https://www.naturalnews.com/2021-09-22-vaccine-scientists-want-your-groceries-mrna-vaccines.html

Genetic modification of the food supply could soon be used to vaccinate the population.
The global agenda to inoculate every man, woman and child is coming straight to your dinner plate. A team of scientists from the University of California, Riverside are researching ways to turn your GROCERIES into mRNA vaccines. In order to combat “vaccine hesitancy” in the population, these scientists want to distribute coronavirus spike proteins throughout the food supply. This experiment could give rise to a new paradigm of vaccination that gives Big Pharma total control over the food supply, as they venture to genetically alter food to inundate the population with more blood clotting spike proteins
https://www.naturalnews.com/2021-09-22-vaccine-scientists-want-your-groceries-mrna-vaccines.html

Illuminati Insider foretold Migrants, Surveillance, Mechanical Procreation.
In a book Henry Kissinger called “brilliant and provocative..difficult to dismiss,” Jacques Attali confirms that the Illuminati bankers are imposing a hideous “Brave New World” on mankind, one divorced from goodness, truth or reality.
https://henrymakow.com/attali.html

When the Fed decided to buy up non-investment grade junk bonds for the first time in its 107-year history, we now have no semblance of the (always iffy and now absurdly irrelevant) “self-regulating” economy.
More and more extreme intervention on behalf of the super-rich (even as the real economy is tanking) will mirror the vaccine mandates on behalf of Big Pharma, even as their vaccines are tanking. “Draining trillions of dollars and stashing them in offshore accounts? You deserve a tax break!”
https://www.zerohedge.com/personal-finance/america-2021-inequality-now-baked

We have gone far past “moral hazard” and a “rigged game,” where the super-rich will make out like bandits, even if they cause a crash. We are in the next phase where it becomes profitable to cause hyperinflation and crashes (which you control by your monopoly powers), and then simply “siphon” (the apt term from this article) whatever is left of the savings and sweat of Jose and Maria American. Inflate and crash. Inflate and crash. Quick money. Guaranteed government bailouts. Manipulated markets (including cybercurrency by the way– can you say JPMCoin?).
https://www.zerohedge.com/personal-finance/america-2021-inequality-now-baked

Brazil’s Bolsonaro Brazenly Defies UN’s Vaccine “Mandate”
Bolsonaro also turned down a personal offer from British PM Boris Johnson to receive a dose of the Oxford-AstraZeneca vaccine.
https://www.zerohedge.com/geopolitical/de-blasio-whines-brazils-bolsonaro-brazenly-defies-uns-vaccine-mandate

Elsewhere in the Constitution, Congress is given some other powers, things like admitting new states, proposing amendments, regulating national elections, establishing courts, and providing the manner in which public records in each state are accepted by other states.

There is one thing that is never mentioned nor even remotely referred to in the Constitution: Medicine. There is nothing to be found about medicine, medications, health, health care, health clinics, physicians, medical procedures, medical insurance, medical research, diseases, pandemics, epidemics, vaccinations, medical treatments, hospitals, medical devices, medical licensing, clinical trials, medical laboratories, or medical schools.

Clearly, neither President Biden nor any other federal agency has any authority to mandate that private businesses require any of their employees to take a vaccine, any vaccine.

Americans, not the federal government, are responsible for taking charge of their personal health. It is not the role of the federal government to mandate their choices. Nebraska will stand up to President Biden’s overreach

Medicine and the Constitution

What use to be mocked as a “conspiracy theory,” has now been reported by multiple news outlets including New York Times, New York Post, Newsweek, BBC, and many others.

Using young blood to prolong the life of the older.

Via the BBC, in a piece with the headline “The super rich are injecting blood from teenagers to gain ‘immortality’”

Because the super-wealthy are now pumping themselves with the blood of young people in an attempt to prevent themselves from ageing.

Over 100 people have participated in a clinical trial at a San Francisco start-up offering blood transfusions for older patients. Each procedure costs $8,000 (£6,200) and sees the patient injected with two and a half litres of plasma – the liquid element of blood that remains after other cells have been removed – taken from young people.

The procedure is being offered as an experimental attempt at rejuvenating the elderly. The median age of the patients is 60 years.

Jesse Karmazin, 32, a Stanford-trained scientist who founded the US clinic, told The Sunday Times that the initial results from his patients had been encouraging.

“It could help improve things such as appearance or diabetes or heart function or memory. These are all the aspects of ageing that have a common cause.

“I’m not really in the camp of saying this will provide immortality but I think it comes pretty close, essentially.”
https://allnewspipeline.com/Something_Seriously_Wrong_With_Nancy_Pelosi.php

PART 2: FDA Official ‘Blow (frozen poisen/vax) Dart at African Americans’
“But at the same time, like, blow dart. That’s where we’re going,” Lee said.

FDA Official Wants ‘Nazi Germany Registry’ for Unvaccinated
https://www.infowars.com/posts/project-veritas-fda-official-wants-nazi-germany-registry-for-unvaccinated-americans/

This Is Massive! A Member of The FDA Vax Panel Today Said… “We Are Killing More People Than We Are Saving With The Shots”
https://beforeitsnews.com/prophecy/2021/09/this-is-massive-a-member-of-the-fda-vax-panel-today-said-we-are-killing-more-people-than-we-are-saving-with-the-shots-2524028.html

Immunization expert: ‘Unvaccinated people are not dangerous; vaccinated people are dangerous for others’
https://beforeitsnews.com/new-world-order/2021/09/immunization-expert-unvaccinated-people-are-not-dangerous-vaccinated-people-are-dangerous-for-others-10371.html

Funeral Director John O’Looney spills the beans.

(Key Points by Mark Crispin Miller – for those who don’t have patience or stomach to watch this 40 min video)

“These are my rough notes, taken as I watched this searing video.

> The number of “COVID deaths” was systematically inflated throughout 2020, by calling deaths by cancer, heart attack, car accident, etc. all “deaths by COVID.” There was no unusual spike in deaths.

> BBC deliberately staged fear-propaganda.

> Elderly in care homes euthanized with Midazolam.

> Death rate SOARED with the roll out of the “vaccination” drive, now including all ages. “I’ve never seen anything like it…. It was just awful.”

Lasted through April; then months of the “quietest” period he’d ever seen–followed by another surge of deaths “of all kinds,” among all ages. ALL “fully vaccinated.”

> BBC et al. won’t talk to him

> “Delta variant” is widely regarded in the NHS as a “vaccine” . injury, deliberately misreported as COVID.

> They’re jabbing children, inventing new “variants” to keep everyone afraid; and children will be dying from the shots, but they’ll all be misreported as due to those new “variants.”

> Funeral directors with integrity are frightened. knowing that they will be silenced if they dare speak out

> This is a depopulation drive, carried out by killing people outright, and by sterilizing children.

> Despite the shattering of the economy, the state has built massive new prison complexes, large enough to hold 30,000 people. They include crematoria and mortuaries.

By Gary D. Barnett (via henrymakow .com)
https://odysee.com/MUST-WATCH-Funeral-Directer-John-O’Looney-Blows-the-Whistle-on-Covid:91c2330423755e56247d254bd84886aa9f0c64c3?src=embed

Funeral Director John O’Looney spills the beans. Here is another address for the video.

CV19 Vaccines are Poison – Karen Kingston
By Greg Hunter On September 18, 2021 In Political Analysis 25 Comments

CV19 Vaccines are Poison – Karen Kingston

The Vaccine Contains Your Barcode?
Jabbed Connected to Bluetooth?
“The fact that the numbers change with the people passing by only makes sense when these people themselves are the devices.”
https://www.henrymakow.com/2021/09/the-jabbed-connect-to-bluetooth.html

Leaked Zoom Video Exposes Hospital Officials Discussing COVID-19 Scare Tactics
“…if you don’t get vaccinated, you know you are going to die…we need to be completely a little bit more scary for the public,”
https://www.zerohedge.com/political/leaked-zoom-video-exposes-hospital-officials-discussing-covid-19-scare-tactics

Funeral Director John O’Looney Blows the Whistle on Covid
Source: TheCrowhouse .com
Milton Keynes Family Funeral Services
https://www.mkffs.co.uk/
John O’Looney’s direct email:
john@mkffs.co.uk
https://beforeitsnews.com/international/2021/09/must-watch-funeral-director-john-olooney-blows-the-whistle-on-covid-thecrowhouse-2506636.html

Local Detroit TV Asks for Stories of Unvaxxed Dying from COVID – Gets over 180K Responses of Vaccine Injured and Dead Instead

Fauci Lied “Knowingly, Willfully And Brazenly”: An Interview With Dr. Richard Ebright
Ebright is the Board of Governors Professor of Chemistry and Chemical Biology at Rutgers University and Laboratory Director at the Waksman Institute of Microbiology.
https://www.zerohedge.com/markets/fauci-lied-knowingly-willfully-and-brazenly-interview-dr-richard-ebright

Elizabeth Warren Demands Amazon Censor Best-Selling Books
COVID heretics must be disappeared…
https://www.zerohedge.com/political/elizabeth-warren-demands-amazon-censor-best-selling-books

Nikki Minaj Sparks MSM Meltdown After Suggesting Americans Think For Themselves About Vaccines
“…make sure you’re comfortable with ur decision, not bullied…”
https://www.zerohedge.com/covid-19/nikki-minaj-sparks-msm-meltdown-after-suggesting-americans-think-themselves-about-vaccines

California County Sheriff: “I Will Not Enforce Vaccine Mandate”
“I’m not anti-vax… As your Sheriff I have an obligation to guard your liberty and freedom…”
https://www.zerohedge.com/political/california-county-sheriff-i-will-not-enforce-vaccine-mandate

Federal Judge Blocks New York State Health Care Worker Vaccination Mandate
“What New York is attempting to do is slam shut an escape hatch from an unconstitutional vaccine mandate,”
https://www.zerohedge.com/political/federal-judge-blocks-new-york-state-health-care-worker-vaccination-mandate

Why The Biden COVID-19 Vaccine Mandate Is Unconstitutional
https://www.zerohedge.com/political/why-biden-covid-19-vaccine-mandate-unconstitutional

Contaminated Pfizer Vaccines Reported In Several Japanese Cities
In Sagamihara, white substances were reported at three different vaccination sites on Sept. 11, 12 and 14.
https://www.zerohedge.com/covid-19/contaminated-pfizer-vaccines-reported-several-japanese-cities

Two Key Senior FDA Officials Resign Over Vaccine Decisions
By Joseph Mercola
In what one major news source is calling a “major blow to vaccine efforts,” two senior U.S. Food and
Drug Administration officials have suddenly turned in their resignations.
Thirty-two-year FDA veteran Marion Gruber is leaving her position as director of FDA’s Office of Vaccines Research & Review (OVVR) in October, and her deputy, Dr. Philip Krause, who has worked in the OVVR for 10 years, is leaving in November. According to The Defender,1 Gruber and Krause:
“… reportedly said they don’t believe there is data to support the Biden administration’s push to offer COVID booster shots later this month …

Two Key Senior FDA Officials Resign Over Vaccine Decisions

Vaccinating People Who Have Had Covid-19: Why Doesn’t Natural Immunity Count in the US?
By Jennifer Block

Vaccinating People Who Have Had Covid-19: Why Doesn’t Natural Immunity Count in the US?

Children’s Health Defense Responds to Biden’s ‘Declaration of War Against Unvaccinated’
In a “deeply disturbing” speech last week, President Biden exhorted medical coercion of an experimental gene therapy for a virus with a 99% survival rate for a large portion of the population, and for which no one bears financial liability in cases where injuries or deaths occur.
By Mary Holland
Children’s Health Defense

Children’s Health Defense Responds to Biden’s ‘Declaration of War Against the Unvaccinated’

In Case You Thought the PCR Test Detects an Actual Virus…Wrong

By Jon Rappoport

Jon Rappoport’s blog
In a CDC document titled, “Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 2020 Interim Case Definition, Approved April 5, 2020,” [1] under the section, “Laboratory Criteria,” we have this:

“Detection of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 ribonucleic acid (SARS-CoV-2 RNA) in a clinical or autopsy specimen using a molecular amplification test.”

The test referred to is the PCR. And as you can plainly see, it is detecting, not the virus itself, but a piece of RNA.

A piece of RNA ASSUMED to come from the virus, SARS-CoV-2.

In Case You Thought the PCR Test Detects an Actual Virus…Wrong

The Agenda is Escalating: The New World Order
By Dave Cullen

The Agenda Is Escalating: The New World Order

From 9/11 to Covid : The Refusal of the Debate
By Thierry Meyssan
Voltairenet.org
We all have the word “Democracy” in our mouths and our media warn us against the authoritarian drifts of illiberal countries. However, some of us refuse to organize contradictory debates on the attacks of September 11 as well as on the reaction to the Covid-19 epidemic.

From 9/11 to Covid : The Refusal of the Debate

TEN YEAR OLD NEWSPAPER FEATURING BILL GATES: Depopulation Through Forced Vaccination–

A ten year old newspaper.

Horowitz: The unmistakable ivermectin miracle in the Indian state of Uttar Pradesh, when the state began distributing the drug to everyone, cases plummeted quicker and sharper than anywhere else we’ve seen in the world,
https://www.theblaze.com/op-ed/horowitz-the-unmistakable-ivermectin-miracle-in-the-indian-state-of-uttar-pradesh

Idaho doctor reports ’20 times increase’ in cancer among those ‘vaccinated’ for covid :Dr. Ryan Cole, a board-certified pathologist:Wuhan coronavirus (Covid-19) ‘vaccines’ are causing a massive ‘uptick’ in autoimmune diseases and cancer.
https://www.naturalnews.com/2021-09-14-idaho-doctor-20times-increase-cancer-vaccinated-covid.html

Thousands Protest In Turkey Against COVID-19 Vaccine Passports
“The Turkish people will not become vaccine guinea pigs,”
https://www.zerohedge.com/covid-19/thousands-protest-turkey-against-covid-19-vaccine-passports

Michigan Health Care System Says Workers With Natural Immunity Don’t Need Vaccine
“…according to this new research, there is increasing evidence that natural infection affords protection from COVID-19 reinfection…”
https://www.zerohedge.com/covid-19/michigan-health-care-system-says-workers-natural-immunity-dont-need-vaccine

Narrative Nuked: Nearly Half Of ‘COVID Hospitalizations’ This Year Have Been Mild Or Asymptomatic Cases
teaser image
“We should refine the definition of hospitalization. Those patients who are there with rather than from COVID don’t belong in the metric.”
https://www.zerohedge.com/markets/new-study-suggests-almost-half-all-covid-hospitalizations-january-june-had-mild-or

Crisis in America: Millions of Veteran Nurses are Resigning or Being Fired Over COVID Vaccine Mandates – Medical Kidnap

Are We Human? Are We Free? Defeating the World Economic Forum’s ‘Great Reset’ before It Destroys Us – By Robert J. Burrowes
https://www.globalresearch.ca/are-we-human-are-we-free-defeating-world-economic-forum-great-reset-before-destroy-us/5754984

The Mail’s shameful witch-hunt of ‘selfish’ vaccine refusers

The Mail’s shameful witch-hunt of ‘selfish’ vaccine refusers

Parents, prepare if you want to protect your child from the State’s needle

Parents, prepare if you want to protect your child from the State’s needle

‘It’s is a known fact, that the so-called SARS-CoV-2 “virus” has never been isolated and purified – which logically leads to the conclusion that the entire covid-story – what has been keeping the world in a trauma for the last 18 months – is a huge fraud of biblical proportion, not comparable to anything that has happened – or rather, was done – to humanity in recent history.’
The mRNA-Experimental Gene-Altering Poisonous Jabs -By Peter Koenig, September 06, 2021
https://www.globalresearch.ca/disguising-mrna-experimental-gene-altering-poison-jabs-flu-shots/5755033

NHS document shows GP’s to be paid an additional £10 for every child they inject with a Covid-19 Vaccine on top of the £12.58 already received – & Google are trying to hide it

NHS document shows GP’s to be paid an additional £10 for every child they inject with a Covid-19 Vaccine on top of the £12.58 already received – & Google are trying to hide it

Professor Norman Fenton – “We cannot trust any of the ‘official’ statistics driving the Covid-19 narrative.”

Professor Norman Fenton – “We cannot trust any of the ‘official’ statistics driving the Covid-19 narrative.”

American Medical Association Releases Stunning Document ‘Teaching Doctors to Lie to Patients While Deliberately Exaggerating COVID Death Claims’
https://www.globalresearch.ca/american-medical-association-releases-stunning-document-teaching-doctors-lie-patients-deliberately-exaggerating-covid-death-claims/5755135

The Pandemic, “Our Species Is Being Genetically Modified”
https://www.globalresearch.ca/species-genetically-modified-humanity-march-toward-extinction-analysis-microbiome-virome-2/5753519

Cuba vaccinates children as young as two

After calling vaccine passports a “conspiracy theory,” U.K. government now says everyone will need to show proof of vaccination to live
https://bigpharmanews.com/2021-09-08-vaccine-passports-conspiracy-theory-uk-proof-live.html

‘Vaccine Mandate Rebellion’

Map of USA states, now 26 of 50, declared to oppose Biden national vax mandate

Visibly the heartland versus elite-dominated northeast and west coast … the lines of national break-up USA could fall apart much more quickly than most think

Biden gov sends in federal agents to enforce decrees … Local state government and sheriffs move to arrest federal agents …
https://aanirfan.blogspot.com/2021/09/covid-jiggy.html

‘What features and outcomes the “coronavirus scare’ shares in common with the “red scare” that drove the perceived threat of communism and the “Muslim scare” behind the perceived threat of terrorism.

‘Here are a dozen characteristics that these perceived threats share.-

Fear-based and globally directed

Media saturation with bias toward fear

Data manipulation and propaganda

Censorship of opposing views

Intelligence agency control of information

Preceded by exercises mimicking the threat

Series of claims made that are later proven false

Response threatens democracy

Large increase in wealth and power for a few; increase in social inequality

Increased government control of the public and reduced individual freedoms

Response kills far more than the original threat

Evidence for manufactured events

Is the Coronavirus Scare a Psychological Operation?
https://aanirfan.blogspot.com/2021/09/covid-jiggy.html

Method of testing COVID-19 patent Inventors: Rothschild, R. A. (London, GB)
ATOMIC BOMBSHELL: Rothschilds patented Covid-19 biometric tests in 2015. And 2017.

Huge Protest in Israel Against Health Pass & Restrictions #NoGreenPass #Israel #Protest #Massive

Members of Congress Exempt from Biden’s Vaccine Mandate, Average Americans Expected to Comply

Members of Congress Exempt from Biden’s Vaccine Mandate, Average Americans Expected to Comply

COVID vaccine passports ‘may increase the risk of disease spread’: Gates, Rockefeller funded WHO guide book

COVID vaccine passports ‘may increase the risk of disease spread’: Gates, Rockefeller funded WHO guide book

Teens 50X More Likely to Have Heart Disease after COVID Shots than All Other FDA Approved Vaccines in 2021 Combined – CDC Admits True but Still Recommends It
https://www.globalresearch.ca/teens-50x-more-likely-have-heart-disease-covid-shots-than-all-other-fda-approved-vaccines-2021-combined-cdc-admits-true-but-still-recommends-it/5755654

West Virginia Governor Tells the Truth About COVID Jabs
https://www.globalresearch.ca/west-virginia-governor-tells-truth-about-covid-jabs/5755574

‘We are a group of extremely concerned health professionals in the Okanagan Valley, B.C.
‘The media’s control of information and the censorship of knowledgeable and experienced physicians, scientists, and lawyers are preventing access to the two sides of the story.
‘The introduction of “Fact checkers”—who are wholly owned by Big Tech, Big Pharma, and Big Media — being paid to censor anyone who does not support the government narrative.
‘The tools of intimidation, coercion, and bribery are being used to divide our society…’
https://awakening.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/09/09160200/10948.pdf

“Most all my patients in PCU that are really sick got the jab.
“I ask some if they started experiencing symptoms after they got the jab, so far all yes.”
https://www.medscape.com/sites/public/covid-19/vaccine-in

Revolver Investigation: “Two Faces of Fauci” — The Structure of the Pseudo-Scientific Covid Revolution
By John T. Dagenhart

“Two Faces of Fauci”

Reports of Injuries, Deaths After COVID Vaccines Hit New Highs, as Biden Rolls Out Plan to Force 100 Million More Americans to Get Vaccinated
VAERS data released Friday by the CDC showed a total of 675,593 reports of adverse events from all age groups following COVID vaccines, including 14,506 deaths and 88,171 serious injuries between Dec. 14, 2020 and Sept. 3, 2021.
By Megan Redshaw
Children’s Health Defense

Reports of Injuries, Deaths After Covid Vaccines Hit New Highs, as Biden Rolls Out Plan To Force 100 Million More Americans To Get Vaccinated

The Covid Lie Grows Like Pinocchio’s Nose
By Paul Craig Roberts
Take 15 minutes and listen to this interview with a hospital nurse

Whistleblower Nurse Destroys “Delta” Narrative as Vaccinated Patients Fill the Hospital

What the Dictator Has in Mind for Us
By Paul Craig Roberts
The deaths and injuries reported by the official VAERS data are horrific. Under US practice and law, the mRNA “vaccines” should have been withdrawn long ago.
Keep in mind that hospitals refuse to report adverse reactions to the “vaccine,” instead they are reported as new Covid cases and deaths.

What the Dictator Has in Mind for Us

I&I/TIPP Poll: The Distrust Of Scientists Is Widespread — Including On COVID Vaccines
By Terry Jones

Poll: The Distrust of Scientists Is Widespread — Including on Covid Vaccines

Hot Mic Catches Israeli Health Minister Admitting Vaccine Passports Are About Coercion
Unaware that he was on a hot mic and being broadcast live on a TV station, Israeli health minister Nitzan Horowitz admitted that vaccine passports were primarily about coercing skeptical people to get the vaccine.
By Paul Joseph Watson

Hot Mic Catches Israeli Health Minister Admitting Vaccine Passports Are About Coercion

Are the Unvaccinated a Threat to Others?
By Michel Accad, MD
Sed Contra, as it is said, “The healthy have no need of a physician, but the sick do.” Therefore, being healthy, the unvaccinated have no need to be vaccinated and cannot be a threat for failing to do something they have no need to do

Are the unvaccinated a threat to others?

Are the Unvaccinated a Threat to Others?

Biden Told OSHA to Hide Info on Vaccine Side Effects – Lara Logan [VIDEO]

Biden Told OSHA to Hide Info on Vaccine Side Effects – Lara Logan [VIDEO]

CDC: teens injected with COVID shots have 7.5 times more deaths, 15 times more disabilities, 44 times more hospitalizations than all FDA approved vaccines in 2021
https://nexusnewsfeed.com/article/human-rights/cdc-teens-injected-with-covid-shots-have-7-5-times-more-deaths-15-times-more-disabilities-44-times-more-hospitalizations-than-all-fda-approved-vaccines-in-2021

Carlson Warns: ‘If The Powers That Be Can Force You To Get A Shot, What Can’t They Make You Take’
https://www.infowars.com/posts/carlson-warns-if-the-powers-that-be-can-force-you-to-get-a-shot-what-cant-they-make-you-take/

Facebook allowed it to backfire and did not shut it down for some reason, and over 40,000 people posted about the vax maiming people and killing their families, no one posted about Covid deaths. 40,000 comments on ONE LOCAL ABC CHANNEL’S FACEBOOK.
This proves Facebook has censored millions of comments, and millions are dead as I have stated. You can’t have this many posts about deaths to one local channel and have a different reality.
This video shows it, all it is is some guy on the facebook post scrolling it for a half hour. It is pure doom from start to finish:
https://www.youtube.com/watch?v=WQy_-WyZeVc

What’s In These Jabs & What Can They Do? (The Evidence Will Flabbergast You) (Video)
https://beforeitsnews.com/alternative/2021/09/whats-in-these-jabs-what-can-they-do-the-evidence-will-flabbergast-you-video-3757907.html

In none of the university lab tests was a single SARS-CoV-2 virus discovered. ALL people were simply found to have Influenza A, and to a lesser extent Influenza B. This is consistent with previous findings of other scientists.
https://www.globalresearch.ca/laboratories-us-cant-find-covid-19-one-1500-positive-tests/5754978

Dr. Derek Knauss, one of the testing team, said:
“When my lab team and I subjected the 1500 supposedly positive Covid-19 samples to Koch’s postulates and put them under an SEM (electron microscope), we found NO Covid in all 1500 samples. We found that all 1500 samples were primarily Influenza A, and some Influenza B, but no cases of Covid. We did not use the bulls*** PCR test.” See this.
https://www.globalresearch.ca/laboratories-us-cant-find-covid-19-one-1500-positive-tests/5754978

Meanwhile, CDC is sued for massive fraud. Seven US top universities, including Stanford, Cornell, and a couple of the labs at the University of California, tested 1500 samples of people, who had “positive” Covid-19 tests.
https://www.globalresearch.ca/laboratories-us-cant-find-covid-19-one-1500-positive-tests/5754978

This is already happening as the world’s ten richest billionaires increased their combined wealth during the plandemic by US$540 billion, while more than half a billion people were plunged into abject poverty – Oxfam report.
https://www.bbc.com/news/world-55793575

(See Michel Chossudovsky’s E Book The 2020-21 Worldwide Corona Crisis… (Chapter V)
https://www.globalresearch.ca/the-2020-worldwide-corona-crisis-destroying-civil-society-engineered-economic-depression-global-coup-detat-and-the-great-reset/5730652

See Dr. Fauci’s peer-reviewed article, “Covid-19 – Navigating the Uncharted”.
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejme2002387

The latest official figures (August 30, 2021) point to approximately:

38,488 mRNA vaccine reported and registered deaths in the EU, UK and US (combined) and

6.3 million reported “adverse events”.

The mRNA-Experimental Gene-Altering Poisonous Jabs

Dr. Sucharit Bhakdi, renown German-Thai virologist, warns that COVID-19 vaccination is the greatest threat humanity ever faced
https://www.globalresearch.ca/sucharit-bhakdi-covid-19-vaccination-greatest-threat-humanity-ever-faced/5753894

Dr. Astrid Stueckelberger: You are Being Chipped.
https://stateofthenation.co/?p=70635

The mRNA-Experimental Gene-Altering Poisonous Jabs
Are They Disguising the mRNA Jabs as Flu Shots?
By Peter Koenig

The mRNA-Experimental Gene-Altering Poisonous Jabs

Long-Term Dangers of Experimental mRNA Shots
By Joseph Mercola

The Long-Term Dangers of Experimental mRNA Shots

Why the Rush to Vaccinate Children?
Parents have every right to be concerned about the government’s plans.

Why the Rush To Vaccinate Children?

Whistleblower! Nurse Destroys “Delta” Narrative, Vaccinated Patients Fill Hospital
By Steve Peters

Whistleblower Nurse Destroys “Delta” Narrative as Vaccinated Patients Fill the Hospital

Rebutting Paul Krugman on the “Austrian” Pandemic
By Robert P. Murphy

Rebutting Paul Krugman on the “Austrian” Pandemic

Ethics Professor Dr. Julie Ponesse Threatened With Dismissal For Refusing the Jab

Polio in the vaccine?
https://beforeitsnews.com/eu/2021/09/polio-in-the-vaccine-2676723.html

When Sharyl Attkisson Exposed A Phony Epidemic; Media Blackout; CDC And Fauci Told a Lie The Size of an Aircraft Carrier Parked in Times Square
My interview with Attkisson about the scandal.
By Jon Rappoport

When Sharyl Attkisson Exposed A Phony Epidemic; Media Blackout; CDC and Fauci Told a Lie The Size of an Aircraft Carrier Parked in Times Square

NOT RUMOR: ALL COMMUTER FLIGHTS IN AUSTRALIA GROUNDED
The Australian government has placed the ultimate siege. No travel allowed. Quarantine in place. Get the jab or you cannot work. You cannot receive at least foreign mail. There are ZERO commuter flights over Australia at this time with a few military flights and a few courier flights. It is perfectly clear the Australian government has issued an ultimatum: Get double jabbed, or get genocided.
http://82.221.129.208/1/.ud3.html

The mRNA-Experimental Gene-Altering Poisonous Jabs
Are They Disguising the mRNA Jabs as Flu Shots?
By Peter Koenig
Global Resesarch
The house of cards is crumbling. It’s is a known fact, that the so-called SARS-CoV-2 “virus” has never been isolated and purified – which logically leads to the conclusion that the entire covid-story – what has been keeping the world in a trauma for the last 18 months – is a huge fraud of biblical proportion, not comparable to anything that has happened – or rather, was done – to humanity in recent history.

The mRNA-Experimental Gene-Altering Poisonous Jabs

Global Research’s Correspondent at UN headquarters, New York, Carla Stea, reports on 31 August 2021, that the latest official figures (August 30, 2021) point to 38,488 mRNA vaccine reported and registered deaths in the EU, UK and US (combined) and 6.3 million reported “adverse events”.

According to the CDC’s own account, these agencies report under normal circumstances only between 1% and 10% of all cases. And most likely in the covid cases, where reporting is made difficult, even less. In other words, less than 10% of deaths and injuries are reported. For vaccine adverse events approximately one percent of the injuries are registered and reported (according to a study by Harvard Pilgrim Health Care, Inc)

That could bring the vaccine related death rate – conservatively assessed to be as high as 385,ooo to one million, for a total population of some 830 million (US: 330 m; EU and UK: 500 m), where only about half is fully “vaccinated”. And this, from what they call the beginning of “vaccination”, on 14 December 2020, for a period of about 8 months.

This does not account for probably several million serious adverse effects, some of them serious and many of them incurable.
The fact that the authorities continue to push for vaccination – instead of stopping all jabs immediately – is indicative that that there is another evil plan at play?

Carla Stea puts it straight as it is:
“Most unconscionable is the fact that the United Nations Secretary-General is mandating this untested and often lethal vaccination for United Nations staff, in violation of every human rights declaration produced by the United Nations in its entire history.”

Pentagon Sources Confirm The Vaccine Is Connecting The Worlds Population To The AI Skynet System – Israeli News Live!
https://beforeitsnews.com/christian-news/2021/09/pentagon-sources-confirm-the-vaccine-is-connecting-the-worlds-population-to-the-ai-skynet-system-israeli-news-live-graphene-666-the-untold-story-the-vaxxed-no-longer-have-human-rights-a-2601142.html

Graphene Oxide Detox Protocols for the Vaxxed & Unvaxxed
https://beforeitsnews.com/eu/2021/08/graphene-oxide-detox-protocols-for-the-vaxxed-unvaxxed-2676106.html

Aussie Health Chief: COVID Will Be With Us “Forever”, People Will Have To “Get Used To” Endless Booster Vaccines
Little hope on the horizon for inmates of ‘prison island’…
https://www.zerohedge.com/covid-19/aussie-health-chief-covid-will-be-us-forever-people-will-have-get-used-endless-booster

Israeli soldiers forced jab in middle of the night; WOW LISTEN TO HOW HEART BREAKING THIS IS- ISRAEL HAS EMBRACED ‘MENGELE’S MADNESS’-ONLY NAZI’S WOULD DO THIS, SUPERNATURALLY ORCHESTRATED BY THE AC?

Nursing baby died with blood clots, inflamed arteries following mother’s Pfizer shot, VAERS report says:The case is the second known account of a breastfeeding baby dying.

Nursing baby died with blood clots, inflamed arteries following mother’s Pfizer shot, VAERS report says

Victoria, Australia will ‘LOCK OUT’ unvaccinated people from its economy :Andrews’ proposed ‘vaccinated economy’ triggered outrage online, with critics describing the plan as’psychopathic,’ Andrews as a ‘dictator,’
https://www.rt.com/news/534078-australia-victoria-vaccinated-economy/

LANGUAGE WARNING:–‘THEY WILL REAP WHAT THEY SOW’:The un-Constitutional demand that employees and students inject themselves with an untested chemical concoction to retain their jobs or get an education, is violating the Nuremberg Code.
https://www.theburningplatform.com/2021/09/07/they-will-reap-what-they-sowed/

Florida To Fine Businesses $5,000 For Violations Of Vaccine Passport Ban
The Florida Department of Health has issued a notice indicating it will start issuing $5,000 fines to businesses, schools, and government agencies that require Floridians to show proof of COVID-19 vaccination.
https://www.zerohedge.com/markets/florida-fine-businesses-5000-violations-vaccine-passport-ban

“Medical Drones” Deployed Over Italian Beaches Search For Feverish People
“When the drone detects a person with a fever…”
https://www.zerohedge.com/covid-19/medical-drones-deployed-over-italian-beaches-search-feverish-people

Reports Of Rare Body Inflammation After COVID-19 Vaccinations Being Investigated By EU Watchdog
https://www.zerohedge.com/covid-19/reports-rare-body-inflammation-after-covid-19-vaccinations-being-investigated-eu-watchdog

Oregon Police And Firefighters Sue Governor Over Covid Vaccine Mandate
https://www.zerohedge.com/political/oregon-police-and-firefighters-sue-governor-over-covid-vaccine-mandate

“I Will Not Submit”: 140,000 French Citizens Protest Against Vaccine Passport
teaser image
“We will always say ‘no’ to the sanitary pass. We’re not sheep,”
https://www.zerohedge.com/covid-19/i-will-not-submit-140000-french-citizens-protest-against-vaccine-passport

UK Minister Says Minors Can Get COVID Vaccine Jab Without Parental Consent
https://www.zerohedge.com/geopolitical/uk-minister-says-minors-can-get-covid-vaccine-jab-without-parental-consent

Corporate America would never allow a ‘healthy food mandate’ like they have ‘mask mandates’ – junk food is far too profitable Op-ed
https://www.rt.com/op-ed/533922-fast-food-mandate-america-obesity/

As a doctor, here’s my message to anyone who thinks it’s OK to deny medical treatment to those unvaccinated against Covid
https://www.rt.com/op-ed/533903-medical-treatment-denial-unvaccinated-covid/

WATCH tens of thousands march against vaccine passports in Amsterdam
https://www.rt.com/news/534024-amsterdam-protest-vaccine-passports/

Why the WHO Is a Corrupt, Unhealthy Organization
By Joseph Mercola
From Big Tobacco to the nuclear industry and pharmaceuticals, industry has historically dictated WHO’s global agenda and continues to do so in the present day, putting profits and power ahead of public health.

Why the WHO Is a Corrupt, Unhealthy Organization

“TrustWHO,” a documentary film produced by Lilian Franck, reveals the clandestine influences that are controlling the World Health Organization (WHO) — and that have been since the very beginning. Founded in 1948 by 61 member states whose contributions initially financed the organization, WHO was quickly infiltrated by industry.

Why the WHO Is a Corrupt, Unhealthy Organization

Bombshell: PCR Tests Can’t Identify Delta Variant; It’s All Fiction
This is not a joke; it’s real
https://www.citizensjournal.us/bombshell-pcr-tests-cant-identify-delta-variant-its-all-fiction/

This Is Beyond Creepy: The Federal Government, CDC, And Updated Amazon Terms Of Service Cover A Zombie Apocalypse – Are They Trying To Tell Us Something?
https://allnewspipeline.com/Beyond_Creepy_CDC_Feds_Amazon.php

Cabalism (Satanism) is a religion of self-delusion and deceit. Reality itself is under assault.
https://henrymakow.com/2021/09/makow-its-all-scripted.html

‘Horse dewormer’ overdose story debunked: We have no such doctor & treat people as normal, hospital says.
“Dr. McElyea has not worked at our Sallisaw location in over 2 months,” the statement read. “NHS Sequoyah has not treated any patients due to complications related to taking ivermectin. This includes not treating any patients for ivermectin overdose.”
https://www.rt.com/usa/534011-ivermectin-horse-dewormer-doctor-debunked/

Israel’s ‘Coronavirus Czar’ Tells Citizens To Prepare For Eventual 4th Shot
https://www.zerohedge.com/covid-19/israels-virus-czar-tells-citizens-prepare-eventual-4th-shot

FDA Fast-Tracks RSV mRNA ‘Vaccine’
By Joseph Mercola
Respiratory syncytial virus (RSV) — a respiratory virus that causes typically mild cold-like symptoms — has apparently been selected as the next invisible boogey man. Most children have been exposed to RSV by their second birthday.

The fact that most children survive past the age of 2 tells you something about the risks involved. That said, in very rare cases, RSV can progress to pneumonia or bronchiolitis (inflammation of the small airways of the lungs).

RSV Emerges Out of Season Around the World

According to reports, RSV is now raging around the world, from New Zealand1 to Japan2 and the U.S.,3 where it hit so hard in June 2021 that the Centers for Disease Control and Prevention issued an emergency alert4 for parts of the southern United States.

The CDC encouraged testing for RSV among patients who tested negative for COVID-19 but had “acute respiratory illness” symptoms. They also advised health care personnel, child care providers and staff of long-term care facilities to stay home from work if they had respiratory symptoms, even if they test negative for COVID, as they might have RSV

FDA Fast-Tracks RSV mRNA ‘Vaccine’

‘Covid Zero’ New Zealand Has Completed Its Transformation Into a Full-Blown Police State

New Zealand Has Completed Its Transformation Into a Full-Blown Police State

Dr. Philippe van Welbergen, Medical Director of Biomedical Clinics, was interviewed on a South African community channel.

‘He explained that when his patients started complaining about chronic fatigue, dizziness, memory issues, even sometimes paralysis and late onset of heavy menstruation (women in their 60s upwards), he took blood samples.

‘Their blood had unusual tube-like structures, some particles which lit up and many damaged cells. Few healthy cells were visible. Until three months earlier, he had never seen these formations in blood.

LIVE: Blowing the genocidal vaccine out of the water – it could well kill YOU

‘The blood smears of these “vaccinated” patients shows that red blood cells (“RBC”) have acquired a positive charge (instead of a negative one, which allows blood cells to repel others and stay single) permitting them to ‘stack’ one upon the other. This is typical of blood cancer. They are called ‘rouleaux’ formations.

‘So, the injections are changing the electron charge to positive in the RBCs.

‘There are also coiled pieces present with a metallic sheen. They can easily be seen as they do not absorb light as RBCs do.
https://www.thelibertybeacon.com/vaxxed-blood-shows-stacking-typical-of-blood-cancer/

‘The German doctors and lawyers in the video think it represents the beginning of thrombotic activity. The level of rouleaux formations in these blood samples is ‘severe’. We’re looking at severe RBC damage.

‘From the Johnson and Johnson vaccine vial she obtained (it has a lot number and expiration date), samples show rigid structures/lines with tiny white dots in between.

‘The German lawyers said there is a gross lack of informed consent.

Further reading: ‘On the trail of the Covid 19 vaccines – the first blood tests are carried out’
https://corona-blog.net/2021/08/20/den-covid-19-impfstoffen-auf-der-spur-die-ersten-blutuntersuchungen-erfolgen/

Goals of the vax push? –
Tens of billions of profit? –
Inducing drug dependency in people who have damaged immunity after being vaxed? –
Mass infertility to reduce population? –
Slow large-scale sickness and death to also reduce population?
https://aanirfan.blogspot.com/2021/09/covid-crikey.html

‘Australia’s new spy bill amendment, which was rushed through parliament in less than 24 hours, gives authorities powers to modify, add, copy or delete data on people’s phones or social media accounts. The legislation is being described as ‘absolutely disgusting’ and in ‘contempt of democracy’ by some senators.’

(Natural News) If you took a Covid-19)“vaccine,” the American Red Cross will not accept blood plasma donations from you due to the inherent toxicity issues caused by the injection.
Red Cross issues warning to stop blood plasma donations from vaccinated people – NaturalNews.com
https://www.naturalnews.com/2021-09-02-red-cross-stop-blood-plasma-donations-vaccinated.html

“Italy enforced Wednesday the requirement to carry a Covid-19 health certificate to access schools and public transport including trains, ships and planes.

Italy extends Covid certificate to schools, public transport

Psaki at Whitehouse press conference confirmed staffers not required to have vaccine.

‘She said she ran an ER department, and that it was tragic that they were seeing so many heart attacks and strokes, and that it is obvious that they are related to the COVID-19 shots.’
Nurses Speak Out at Minnesota Town Hall Meeting on COVID-19 Vaccine Injuries and Lack of Reporting to VAERS

Lawyers for Liberty UK

Are you a parent? Is your 12-15 year old going back to school today?

Are you worried about your child being injected without your permission?

Have you communicated with the school, but feel like you are being ignored?…

lawyersforliberty.uk
twitter.com/L4L_UK
mewe.com/join/lawyersforlibertyuk
http://t.me/lawyers4liberty

Medical Freedom International
medfreedom-int.org

Association of American Physicians and Surgeons Says COVID Shots Risk Millions of Lives

Association of American Physicians and Surgeons Says COVID Shots Risk Millions of Lives

CDC Counts Those who Die within 14 Days of a Covid Jab as Unvaccinated!

Bombshell: CDC Counts Those who Die within 14 Days of a Covid Jab as Unvaccinated!

Canada: There Was No COVID-19 Pandemic: Dr. Denis Rancourt – By Prof Denis Rancourt, Marine Baudin, and Jérémie Mercier, August 31, 2021
https://www.globalresearch.ca/analysis-all-cause-mortality-week-canada-2010-2021-province-age-sex-no-covid-19-pandemic-strong-evidence-response-caused-deaths-most-elderly-young-males/5754402

A study, which examined up to 32,000 individuals, found that the risk of developing Covid-19 was 27 times higher among the vaccinated (with the Pfizer and BioNTech vaccine), and the risk of hospitalization eight times higher, as compared to those individuals who had acquired natural immunity.

Politicians Have No Right Demanding ‘Vaccine Passports’ When the Vaccines Themselves Are Fraught With Risk

Official U.S. Government Stats on COVID Vaccines: 13,627 Deaths 2,826,646 Injuries 1,429 Fetal Deaths in Pregnant Women.

Dr. Robert Young, a microscopy expert holding two PhD’s, says he has examined the contents of the four publicly-available CoV-19 “vaccines”, and determined the vials to contain graphene oxide, deadly parasites and stainless steel, among other metals and contents.
https://www.drrobertyoung.com/post/science-team-reveals-graphene-aluminum-lnp-capsids-peg-parasites-in-4-cov-vaccines

Doctors’ Open Letter to UK Prime Minister

‘The letter focuses on 10 areas where the UK’s approach to COVID failed.
‘It argues the nature of the covid threat has been exaggerated.

‘It claims the use of behavioural science to generate fear was “inappropriate and unethical”.

‘It argues the role of asymptomatic spread has been overplayed and used to promote public compliance with restrictions.

‘Finally it states that restrictions have been imposed with an overreliance on modelling data whilst ignoring real world data.’

Hundreds of doctors sign open letter to PM
https://www.express.co.uk/news/uk/1480245/coronavirus-news-doctors-sign-letter-boris-johnson

‘A newly published medical study has found that infection from COVID-19 confers considerably longer-lasting and stronger protection against the Delta variant of the virus than vaccines.’
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1

CDC Director Refuses To Tell Senators How Many CDC Employees Are Fully-Vaxx’d
“If the CDC doesn’t have to live by the rules, why should employers have to live by the mandate rules?”
https://www.zerohedge.com/covid-19/cdc-director-refuses-tell-senators-how-many-cdc-employees-are-fully-vaxxd

(06.Nov.2021)

General links:

www.lewrockwell.com

http://aanirfan.blogspot.com

www.zerohedge.com

https://aanirfan.blogspot.dk/2017/07/gert-pederson.html

https://aanirfan.blogspot.com/2014/04/links.html

May be crossposted on www.gamleboeger.dk and http://blocnotesimma.wordpress.com

Tweets on www.twitter.com/gamleboeger