Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

La Chanson de Roland des Normands?

Today is Thursday and the penultimate day of the ongoing Dutch book sale in the Heilig Geist Church House here in central Copenhagen. Which means the price is 10 Kr pr. item ($1,50). Incidentally there won’t be a ‘5Kr-day’ on the last day as usual and the price will 10 Kr. also to-morrow.

After checking my piggy bank account this morning I decided to give the beautiful, old Church House a quick once over this a.m..

That’s why I’m now once again sipping coffee in a burger bar with a couple of bagful of books at my side. Here is some of today’s booty.

1. FORFATTER-LEXICON. Af Thomas Hansen Erslew. 1843/1962, Rosenkilde og Bagger, København. 7 vols. Privately bound in nice half cloth.

This admirable work in seven massive volumes is a valuable supplement more recent lexica and biographical dictionnaries.

Here is a sample, picked rather arbitrarily:

“Martin Dietz, f.d. 28de august 1765 i Tønder; hans fader Johan Georg Dietz var Militair. – Sønnen blev først huuslærer paa forskjellige steder i det Slesvigske, 1790 Skrive- og Regnemester i Aalborg, derpaa tydsk Skolelærer i Randers, og tillige Timelærer i Calligraphi ved den lærde Skole sstd.; sildigere Degn i Vrensted i Vensyssel; opholdt sig derefter i Kjøbenhavn. – g. 1792 Anne Marie Hübertz (d. 4/10 1836 i Kbhvn.). – (Jfvf. hans ‘Fødsel, Liv og Levnet’, 1834)

(Værker) “DEN JYDSKE DEGN, eller M. Dietzes Fødsel, Liv og Levnet, samt hændelser og drømmerier, skreven af ham selv. 1st. hefter, Kbh. 1834. – AFTENUNDERHOLDNINGER. Nr. 1-2, ibid. 1838. – GODE RAAD til Dr. Rothe. ib. 1839. – BILLIGE BEMÆRKNINGER ved Redacteur Steenbergs tilførsel i Raketten nr. 289, samt svar paa hans opfording. ib. eod.”

This specimen covers abt. a quarter-page, but the author goes on and on like this for more than four thousand pages!

The present ‘super-complete’ set consist of three ordinary volumes, three supplementary volumes and the (much later issued) register volume.

It is of course a magnificent, major work in- and on Danish litterary history, and I feel quite sure I would have to wait a very long time to get a chance to acquire another set as pretty and inexpensive as this one.

2. DICTIONNAIRE DES ROIS ET DES REINES DE FRANCE. Par Didier Feuer / Jean D’Hendecourt. 1989, Le Grand Livre du Mois. 244 p. Hard Cover with dust jacket.

This nicely kept volume should come in handy when reading about the french and their history. Seems to be quite complete so as to mention both obscure, almost mythical Burgundian or Merovingian queens and princes as well as the well known kings and queens of later epochs.

An obscure Merovingian king or queen may be consummately treated in one or two textlines; while Louis 14. takes op eight whole pages, and Louis 15. is treated on four pages.

3. MEMORIES. By Julian Huxley. Harper & Row, (1970?), 296 p., hardcover.

Mr. J. Huxley is an interesting author and ‘scientist of life’. I already own a couple of his books, although I don’t offhand recall their precise title. I’m looking forward to reading about his life, demeanour and thoughts.

4. BÜRGER UND PATRIZIER. Von Bogislav von Archenholz. 1978, Ulstein, Frankfurt-M., 340 p., softcover.

Here’s a sample from page 194 – STRALSUND.

‘Erst im neunzehnten Jahrhundert sprengte Stralsund die Grenzen, die es sich durch seine mittelalterlichen Stadtmauern selbst gezogen hatte.

‘Die Stadt wuchs also langsam und blieb im grossen Hansebund der deutschen Städte klein und ohne Macht. Die Stadt is jedoch geradezu ein Modelfall für die frühe politische und wirtschaftliche Bedeutung des Grossbürgertums.

‘In kaum einer anderen deutschen Stadt hat das Patriziat so lange und so unumschränkt gehersscht wie in Stralsund, und nirgendwo sonst auf deutschem Boden sind so heftige Kämpfe innerhalb des Bürgertums und zwischen den grossen Familien ausgetragen worden, so dass man, wenn man die Geschichte Stralsunds liest, sich mitunter ans Mittelmeer versetzt fühlt und an die Rivalitäten der alten genuesischen Geschlechter erinnert wird.’

4. PHILIPPE AUGUSTE ET SES TROIS FEMMES. Par le Duc de Lévis Mirepoix (de l’Académie Francaise). Paris, 1957, Fayard, 286 p.

For a Danish amateur of French history it’s ofcourse not without interest to have a chance to read a French treatment of the tragic fate of the Danish Princess, Ingeborg (Ingeburge), who was the second wife of the troubled king Philippe Auguste.

A pretty, small book nicely bound in contemporary half calf and it seems to be the original edition.

5. LA CHANSON DE ROLAND. Publiee d’apres le manuscrit d’oxford et traduite par Joseph Bédier. Edition Definitive. Paris, 1937, H.Piazza, 355 p. Soft cover.

The editor is of course the redoutable Joseph Bédier that our Danish critic Paul V. Rubow lauds almost panegyrically in one of his wonderful essays.

From a quick skim of the avant-propos it seems to transpire that the editor has some doubt about which language precisely the original manuscript has been told- og penned in.

The so-called Oxford manuscript treated of here is in a certain Norman-French-AngloSaxon ideom, but mr. Bediér maintains, I believe, that this is hardly the original language of this epic poem.

Which reminds me of a long treatment of the Chansons de Geste in an old issue of Aarboeger for ‘Nordisk Oldkyndighed og Historie’ (abt. 1850), in which the well informed author (whose name elopes me) maintains that Les Chansons de Geste originally were conceived in Normandy by – more or less – Norse authors. (keep posted for an update, svp).

6. GEORG BRANDES. Kritikeren – Liberalisten – Humanisten. Af Sven Møller Kristensen. 1980, Gyldendal, 187 p., Soft cover.

From the back cover:

‘En almenlæselig bog om Georg Brandes’ meninger om litteratur, samfund og mennesker. Der gives for første gang en samlet oversigt over de holdninger som Brandes livet igennem indtog og gav udtryk for. Holdninger til samfundets indretning, til menneskelige og kunstneriske idealer.

‘Bogen er interessant for alle der vil have et overblik og som ikke vil nøjes med de klicheer, der i lang tid har præget Brandes-opfattelsen. For her leveres samtidig et opgør med en del populære forenklinger, f.eks. at Brandes var positivist og naturalist og at han ukritisk tilsluttede sig det overmenneske-idela, Nietzsche lancerede.’

Here is a specimen from p.143:

‘Men derfor er du os visselig ikke mindre kær, o Hamlet! og ikke mindre vurderet og forstaaet af den slægt, der lever nu. Vi elsker dig som en broder. Dit tungsind er vort, din harme er vor, dit overlegne vid hævner os paa dem, der fylder jorden med deres tomme larm og som er dens herrer.

‘Vi kender din dybe kval ved hykleriets og urettens triumf, og ak! din endnu dybere kval ved at føle den nerve overskaaret i dig, som omsætter tanke i sejrrig handling. Ogsaa vi har set vor moder slaa magtens purpurkaabe om den, der har myrdet ‘det begravne Danmarks Majestæt’.

‘Ogsaa os har ungdomsvenner forraadt; ogsaa mod os er klinger blevne dyppede i gift. Ogsaa vi kender den kirkegaardsstemning, i hvilken væmmelse ved alt jordisk og vemod ved alt jordisk griber sjælen. Ogsaa os har pustet fra aabne grave faaet til at drømme med en hjerneskal i vor haand!’

7. PAUL V. RUBOW – DE FRANSKE. Udg. af Lars Peter Rømhild. 1976, Gyldendal, 172 p., soft cover.

I already own a specimen of this admirable collection of short essays on the authors- and the thinking of the French. But I feel the book is important enough for a budding amateur francophile so as to own both a user and a keeper.

Here are the first seven of a total of thirty short essays:

– George Brandes og Frankrig
– Henrik af Navarra
– Kardinalen
– En Komplotmager
– Den store Mademoiselle
– De hundrede Dage
– De Franskes Konge

Inside this book someone left a clipping from the Copenhagen daily Berlingske Tidende (january 9, 1996) with an essay by one of Mr. Rubow’s former students at the University of Copenhagen, Mr. Uffe Andreasen (later secretary for culture at the Danish embassy in Paris).

From skimming the article I’ve got a feeling the author is often really spot on with his charactaristic of Mr. Rubow, as compared to my own impressions. Here is an extract:

‘Jeg husker den første time. Det var 2,5 år før hans afgang. Grøn student. Lige fyldt 19. Fuld af livsappetit og nysgerrighed.

‘Man sneg sig undseligt ind og satte sig på en af de hårde smalle bænke med kanten af bordet bagfra i ryggen. Højst ubekvemt.

‘Så kom der en ældre mand ind ad døren med små skridt. Han så højst en meter frem for sig og klatrede stilfærdigt op ad trinene til talerstolen. Slog derefter op i nogle sorte optegnelsesbøger og begyndte med en spinkel stemme at tale.

‘Professoren begyndte, hvor han havde sluppet i foråret, midt i et forfatterskab, som den stakkels rus ikke havde fjerneste anelse om. Totalt uforståeligt. Man forsøgte at følge med, men måtte slippe gang på gang. Navnene blev skrevet ned i lydskrift og forsøgt tydet bagefter på læsesalen.

‘Efter en sådan start var det da også kun de mest stædige der kom igen. Og meget bedre blev det såmænd ikke de følgende måneder. Man lærte som nævnt at skrive visse stikord og navne ned for efterfølgende at slå op i litteraturhistorierne. Og dér stod som oftest noget helt andet end det, professoren havde sagt.

‘For Rubow, der havde læst sine klassikere siden 12-årsalderen, gad ikke gennemtrevle disse (litteraturhistorier).

‘Og alligevel gik man derfra lettere beruset. Det var paradokset! Hvorfor? Fordi der var glimt af genial tale og tanke. Overraskende og dybt originale bemærkninger…
Sproglige formuleringer på ypperste niveau. Manden var på eengang en kunstner og en intellektuel.

‘Det siger sig selv, at det ikke var alle, der delte denne opfattelse. Mange fandt ham naturligvis arrogant og upædagogisk. Studenteropgøret ventede om hjørnet.

‘Rubows lærer og forgænger, professor Vilhelm Andersen, sagde om ham, at han var så skarp, at man kunne skære sig på ham. Men havde han kun haft denne skarphed, denne nådesløse analytiske side i sig, var man hurtigt blevet færdig med ham.

‘Det forunderlige ved ham var den lidenskab, der boblede under sarkasmen. Det hang vel formentlig sammen på den måde, at hans beundring for litteraturens mestre var så stor, at han blev dybt såret når han stødte på middelmådighed.

‘Han var lige begejstret for romantikerne som for klassicisterne. Om Racine skrev han: “Det er en poesi, som rigtigt læst gør læseren meget klogere, meget frommere og meget ulykkeligere, end han var tilforn. Det er den reneste klokke i verden, men den, som har drukket dens toner til bunds, tror ikke mere, at det er umagen værd at leve”.

‘At komme hjem i professorhjemmet var en særpræget oplevelse. Møblerne i Christian d. 8. stil, halvmørkt. Severinen var kold the. Bøger overalt. Også på stolesæderne og i sofaen. Den besøgende fandt først sæde, når en stak bøger blev lagt ned på gulvet.

‘Reolerne var pakket i dobbeltrækker. Engang faldt talen på Goldschmidt og professoren ville hente dennes ‘Livserindringer’ frem. Der stod en fem-seks original udgaver ved siden af hinanden.

‘Måske med bittesmå varianter mellem 1. og 2. oplag. Men ellers identiske. Det gav et stik i hjertet på studenten, der ikke havde haft råd til blot eet eksemplar.’ (That would be true half a century ago; but last year I myself found an original edition, both volumes beautifully bound in half-calf at one of the Dutch book sales here in our town for 75 cents per item).

‘Samtalerne i dette elysium var envejskommunikation (just like at Mr. George Brandes, I believe?) og fulde af sarkasmer. Ingen blev sparet, heller ikke den tilstedeværende student.

‘En kammarat kom for at spørge Rubow, om han ifølge de nye regler for magisterkonferens kunne få ‘afløsning’ for en af eksamensdelene ved hjælp af en opgave, han havde skrevet.

‘Svaret var typisk rubowsk og drejede sig alene om ordet ‘afløsning’, dets sproglige oprindelse og brug. Det var et grimt ord, som ikke burde anvendes i dansk, ifølge professoren.

‘Studenten gik desorienteret derfra med uforrettet sag, nye konferensregler eller ej, men blev fulgt til dørs med opmuntrende ord om endelig at komme igen “Så glemmer vi det her”.’

(After having stopped rolling on the floor laughing, I’ll now resume…)

‘1935 blev Rubow angrebet af en blodforgiftningssygdom, der nok blev helbredt, men som mærkede ham for livet. Det var nu slut med de store afhandlinger og i stedet begyndte han at dyrke det litterære essay. Og mens ungdomsværkerne mere henvender sig til fagmanden, kan essayerne læses af enhver, der har sans for litteratur.

‘Der er mange samlinger (while writing this there are most likely still half a dozen or more waiting to be discarded when the sale closes in abt. an hour), læs dem og oplev hvor lyslevende verdenslitteraturens store skribenter træder frem.

‘Formentlig på grund af at Rubow ikke forsøger objektivt at sætte sig selv uden for, men ivrigt deltager i præsentationen med personlige kommentarer, både specifikt litteraturhistoriske og livsfilosofiske. Og fordi han er en sprogets mester, der på dette plan fuldt ud lever op til sine ‘helte. Han ofører sig ubekymret som digternes ubesværede ligemand.

‘At trænge ind i Rubows personlighed var og er ikke let, og han forblev en gåde for mange. Sammen med broderen Jørn, der blev direktør for Statens Museum for Kunst, voksede han op i et professorhjem. Faderen blev senere sundhedsminister.

‘Næppe en helt almindelig opvækst. Han var vidunderbarn. Læste som 12-årig Bibelen på adskillige sprog. Han var et udpræget nervemenneske, der kunne skifte meget i sindsstemning. Han havde stærke animositeter, men kunne begrejstres som få andre.

‘Han var fra ungdommen illusionsløs. En dyrker af fornuften og klassicismen – som sin beundrede forgænger, Georg Brandes. Og dog var han dybt optaget af romantikken. Ja, mystikkens skribenter og religiøse tænkere var måske hans dulgte livsnerve.’

8. ALLMÄN LITTERATUR-HISTORIA. By Henrik Schück. 5 parts in 6 volumes. Last vol. issued in 1924. Stockholm, Hugo Geber. Stoutly bound in contemporary cloth.

Of course we have equally large histories on Danish- and World-Literature in our country. But I seem to prefer Mr. Schück’s to those of Mr. Andersen or Mr. Petersen, however admirable these last mentioned certainly are.

Like I seem to prefer Mr. Rubows essays from his contemporary competitor, Mr. Friis Møller, and I have often wondered if this propensity of mine perhaps has its root in the common jewish root – however remote – of the three literature critics just mentioned – Mr. Brandes, Mr. Rubow and Mr. Schück?

At least one seems to sense trace amounts of a fire and outsiders perspective that’s not now often found among the blue-eyed nordics?

Be this as it may – the Litteratur-Historia of Mr. Schück is to my tastes an extremely attractive set. Stoutly bound and beatifully printed on paper that’s not glazed (whence not even the most massive of the volumes are too heavy to hold in one hand!).

The set appears to have been preowned by an university teacher, and has a lot of pencil markings; but these are very fine and timid, and as they are obviously not put there by a fool they don’t seem to really bother me.

A great find for less than 10 dollars!

9. VOLTAIRE – DOCUMENTS ICONOGRAPHIQUES. Avec une préface et des notes par Louis Gielly. Geneve, 1948, Cailler. 118p. Soft cover.

This interesting, slim volume contains about 80 pictures (mostly) of Mr. Voltaire.

10. DIDEROT, DE L’ATHÉISME À L’ANTICOLONIALISME. Par Yves Benot. Paris, 1981. 376 p. Soft cover.

From the back cover:

‘Ce livre de combat marque un tournant dans la critique consacree a Diderot en ce qu’il souligne l’importance de son engagement dans l’action politique et sociale.

‘L’apport le plus considerable de M.Benot consiste dans l’analyse de l’Histoire des deux Indes, signee par l’Abbe Raynal, ou le philosophe a incruste des ‘discours’ qui ont fortement contribue a faconner l’ideologie anticolonialiste et a preparer la Revolution de 1789.

‘Cette analyse exigeait une etude de la creation litteraire et de la pensee profonde de Diderot, si souvent manquee par exces de schematisme ou de naivete.

‘Ce travail est conduit avec une grande maitrise, et il sera difficile desormais de parler des theories esthetiques, morales, scientifiques et religieuses du XVIIe siecle sans marquer, grace a lui, la place de celui qu’on prend trop souvent pour un auteur cynique.

‘Une entreprise salutaire de reanimation et d’authentification’.

(Bulletin critique du Livre francais, 1971)

11. MEMOIRES DE CATHERINE II. Écrits par elle-même. Introduction de Pierre Audiat. Texte etabli et presentee par Dominique Maroger. Paris, Hachette, 1953. 303 p., soft cover.

Someone left a clipping from the Copenhagen daily Politiken (July 15. 1955) with an essay on these memoires (by Professor Stender-Petersen). Here are a few specimens:

‘Et afskrift (af disse erindringer) blev imidlertid smuglet til udlandet, hvor den kom i den berømte russiske emigrant Aleksander Herzens besiddelse, og han tøvede ikke med at offentliggøre den i London i 1859.

‘Memoirerne vakte stor sensation, men de var ufuldstændige, og først for nylig udkom der en fuldstændig fransk udgave ved Domique Maroger og straks derefter en engelsk oversættelse ved Moura Budberg.

‘Katharina var en fin skribent. Der straaler en ejendommelig fortryllende charme ud fra hendes memoirer, og læseren føler en umiddelbar sympati for kejserinden, mens han læser hendes erindringer.

‘Først når man, bevæbnet med kildekritikkens operationskniv dissekerer hendes ord, opdager man, hvor velberegnet hun tilrettelægger dem.

‘Hun kan den vanskelige kunst at sige meget uden at sige det direkte. Hun magter ogsaa den vanskelige kunst at fortie ting, uden at det mærkes umiddelbart.’

(21.Febr.2019/upd.22.Febr.2019)

To be crossposted on www.gamleboeger.dk and http://blocnotesimma.wordpress.com

Tweets on www.twitter.com/gamleboeger

Three Honourable Gentlemen, Laerke and Sainte-Beuve

(16.Feb.2019) Today is Saturday and the 16th of February. Which means that yesterday was my maternal grandmothers birthday. She was anno 1885 but died already in 1918 (link 1).

It’s nice and sunny here in central Copenhagen, in fact nice enough for me to having brought my old Hasselblad in it’s own easy to carry shoulder bag. Even if mostly because I need to make a few test shots.

The Hasselblad is a 500ELX. Bought in one of the friendly downtown photo stores, and for a pittance, really, due to several issues needing attention or repair. Which I’ve eventually managed to accomplish, I fancy.

The lens – a Zeiss Sonnar 150mm – has a tale of it’s own. It had two issues: The coating on the inner surface of the rear lens cell is defective – something occasionally seen with these older 150mm lenses, at least according to the talk about town.

Which means you must be careful to not have the sun rays directly into the lens, would make the lens almost opaque. If you, however, take care to avoid this special condition, you may still make perfectly sharp negatives but for a slight decrease in all over contrast.

The other issue is, the lens has been put together by combining two partially defective lenses. This means the front lens cells and the focusing mount are from one lens, while the rear lens cells are from another.

It turned out this changed the focus of the combination a bit, making the focus a few milimeter shorter. Which has made a recalibration of the focusing assembly necessary, of course.

Happily I seem to likewise having managed this by my own devises. On the ground glass everything seem ok, but you cannot really judge the sharpness at the edges of the frame on the ground glass, making a few test shots necessary.

I’ve brought a Kodak T-Max 400, but doubt I manage to do the tests today, after all.

This is because I once more happened to drop in on one of the antiquarian dutch book sales in the Heilig Geist Church House – the oldest house in Copenhagen, by the way.

And lo and behold – almost first rattle out of the box – or rather in the second row of books on the first table right inside the entrance – I oogled a marvellous sight: Thirteen nicely bound volumes of Sainte-Beuve’s CAUSERIES DU LUNDI.

I almost couldn’t believe my luck to have a chance to acquire this wonderful set for another pittance, i.e. 20 Kroner (3 dollars) per volume – 260 Kroner (39 dollars) in all.

Because – firstly you hardly ever see this set in our town. Secondly it’s very nicely bound in contemporary half calf. And thirdly the volumes are partly first editions (the late volumes are generally in first-, the middle volumes in second-, and the early in the third edition).

This means they are all from the 1850’s (when the author still lived (1804-69); the volumes were perhaps most likely originally acquired as a set right around 1860?), – and thus very likely nicer printed and more ligible than the later editions from, for instance, the 1920’s.

This paritular set has a very nice book-plate from a – completely unknown to me, of course – noblemans library:
‘Bibliotheque de Boussoit – Comte L. de Nedonchel’.

Here are a few of the articles from vol. 8 (sec. ed. 1855):

– Le Cardinal de Bernis
– De l’Ètat de la France sous Louis XV
– Malherbe et son Ecole
– Le Prince de Ligne
– Histoire litteraire de la France, publiee par l’Institut
– Le Roman de Renan

And a few articles from vol. 9 (sec. ed. 1856)

– Nouvelles Lettres de Madame, mere du Regent.
– Froissart
– Duclos
– M. de Stendhal
– Geoffroy de Villehardouin

Finally a few entries from vol. 10 (first ed. 1855)

– Oeuvres de Francois Arago
– Fenelon, sa Correspondance spirituelle et politique
– Buffon, ses Oeuvres annotees par M. Flourens
– Chateaubriand, Anniversaire du Genie du Christianisme
– Bossuet, Lettres de M. Poujoulat, Portrait par M. de Lamartine
– Saint-Martin, le Philosophe inconnu. (Link 2)

Of course the volumes 14 and 15 are not there, neither is the (much later issued) register volume 16. But of small avail, I trust many of you may feel like me, that the first 13 volumes no doubt contain ‘good stuff a’plenty’

In the BurgerKing close to the City House, where I’m now writing this while sipping coffee, some nice person left an issue of todays Politiken, the leading daily in our small capital. Why not take a quick look at a few headlines?

On page 6 of the general news section there is a whole-page treatment of the predicament of the rising tension between the European Union and Russia.

This is once again making it abundantly clear, that contemporary European statesmen are either completely obtuse to or even clueless about what’s in fact going on on the big scene.

Compare this headline from yesterdays internet news site Zerohedge.com:

Russians Told To “Prepare For Worst Outcome” As US Prepares New Sanctions
https://www.zerohedge.com/news/2019-02-15/russians-told-prepare-worst-outcome-us-proposes-new-sanctions

Without going into an extended analysis of the disgraceful history of the quite recent and sudden decay in the friendly post-1990 cohabitation between Eastern- and Western-Europe – Russia and the EU – you have to necessarily behold and keep in mind the obvious fact, that the US is frantically, almost desperately trying to provoke a confrontation between Russia and the rest of Europe.

It’s even clear – except for those who will not see, of course? – that the US and its friends are systematically and deliberately trying to drum up a (nuclear?) war between Europe and Russia.

The US and its friends seemingly endeavor, infamously and maliciously, to have Russia and Europe destroy each other so as to eventually split the spoils between themselves and China?

Please compare my blog update from last December 28. (whence I repeat the highlights concerning the recent G.20 conference, tweets of mine are indexed with an asteriks, comments with an arrow):

*In early a.m. of Wednesday Nov.28.2018 had vision of US-President donning his new, green Chinese generals uniform. The Uniform was however in Russian Style. Thats why I tweeted that same wednesday that Xi and US are going to embrace in #G20 and split up #Russia.

*(28.Nov.2018) In early a.m. there were rumours in the ether that US & Xi are going to embrace at G20. The split: US to have Europe to Urals, Xi to have Siberia to Urals and IL gets MiddleEast?

>The above two tweets seem to have made quite an impact. You can follow a bit of the resulting panic reaction here:

*Trump Cancels G-20 Meeting With Putin
https://www.zerohedge.com/news/2018-11-29/trump-cancels-g-20-meeting-putin

*One Snub Too Many: Kremlin Sours On Trump As “Patience Coming To An End”
“We can do ‘give and take’ but not ‘give and give’.”
https://www.zerohedge.com/news/2018-12-06/one-snub-too-many-kremlin-sours-trump-patience-coming-end

*Trump told Erdogan in the Dec. 14 call, “OK, it’s all yours. We are done.”
Turkey Says US Agreed To Vacate Syrian Kurdish Enclave As Ground Attack Imminent
https://www.zerohedge.com/news/2018-12-25/turkey-says-us-agreed-vacate-syrian-kurdish-enclave-ground-attack-imminent

*(The Race to Obfuscate: Meng Wanzhou The Red Herring?)
What does NOT make sense is that the arrest happened on Saturday and markets did not find out about it until Wednesday night.
This is where what had to be a massive conspiracy of silence begins to raise some interesting questions.
https://www.zerohedge.com/news/2018-12-12/larry-lindsey-something-about-huawei-cfo-arrest-doesnt-make-sense

*And then? Come G20, ‘nothing’. Trump stalks the edges of G20 looking tense and defensive. He was no alpha-male, dominating these events. He looked crocked. It was all a bit of a dud, really
https://www.zerohedge.com/news/2018-12-10/what-didnt-happen-g20-far-more-important-what-did

*The Presidents of two pre-eminent military and nuclear powers, who sit astride major geo-political faultlines, and who need to talk, circled each other, closed-faced, and without stretching out hands – they could not find even, the subterfuge for sitting together.
https://www.zerohedge.com/news/2018-12-10/what-didnt-happen-g20-far-more-important-what-did

*Jatras concludes, more in sorrow than in anger, “it would be only a small exaggeration to say that with respect to foreign and security policy, Trump is now a mere figurehead of the permanent state. Even if Trump and Putin do happen to meet again, what can the latter expect the former to say that would make any difference?”.
https://www.zerohedge.com/news/2018-12-10/what-didnt-happen-g20-far-more-important-what-did

>Also the former insider, gen. Wesley Clark, is obviously confused. He would be, ofcourse, because he haven’t had a chance to read my blog (unlike a few other top players), hence he simply don’t know the lay out:

*Ex-NATO Commander Wesley Clark To CNN: Did Erdogan Blackmail Trump?
“Was there a payoff or something? What was it? Why would a guy make a decision like this?”
https://www.zerohedge.com/news/2018-12-24/ex-nato-commander-wesley-clark-cnn-did-erdogan-blackmail-trump

And almost as insanely as tellingly, the US is now again preparing new sanctions on Russia – while concurrently doing everything to negotiate a trade deal with China. Sadly, on this issue nothing of real importance has changed materially since December 28th!

On page 20/21 of the Art Section of Politiken you find a double spread about an exhibition of ‘Queer Art’ in the Willumsen museum in Frederikssund.

What caught my eye was a photograph by the brilliant photographer Laerke Posselt, whom I knew slightly more than a decade ago.

She was then strikingly beautiful, intelligent and cultured, and almost as interested in old photographic paraphernalia as myself, to boot. Something that’s not easily accomplished, I dare say.

The reproduced photograph of a young teenage queer is straight (no pun intended, I assure you) but on it’s own and alone hardly extraordinary?

On page 5 of the Feuilleton section there is an important essay by three of the certainly most distinguished and upright gentlemen in contemporary Danish public debate: Ole Hasselbalch, Bjoern Elmquist and Ole Stig Andersen (link 3).

At issue is the fastly increasing surveillance and censorship by government in our small country. However I haven’t yet managed to peruse the essay in detail and thus have to confine myself to generalities.

What I find especially important, and also somewhat neglected about the issue of surveillandce is the notion, that more or less constant and ubiquitous surveillance is certainly in disagreement with our constitution (the Grundlov) by limiting citizens constitutionally guaranteed right of free movement and travel very materially (Par.71).

If you as a rule have to report to the government every few minutes or hours, meters or kilometers, yards or miles when moving or travelling you have certainly not freedom of movement.

And it doesn’t really mitigate your predicament that the reporting is now fully automatic and electronic and, perhaps even clandestintly, relayed to Government or their Secret Police.

On page 8 of the Book Section there is a review of a stark satire on the plutocracy in modern Germany – ‘HOCHDEUTCHLAND’ – by Alexander Schimmelbusch.

However I have to call it a day as I need to be all set for the poor man’s opera tonight (on my radio). But hope to comment soon on HOCHDEUTSCHLAND. Keep posted, svp.

Link 1.
En minderune

Link 2.
Lidt om illuminater

Link 3.

Malebranche, Carlyle, Stefan Zweig And Your Pet

(16./18.Febr.2019)

Crossposted on www.gamleboeger.dk and http://blocnotesimma.wordpress.com

Tweets on www.twitter.com/gamleboeger

THE GUSSIAN GOLD (Satire)

(Satirisk Eventyr) I guess most of my readers have now for some time been fully aware that we earthlings at this point of time are all living in the shadowy world of the dead (also called ‘The Underworld’, ‘The Deep State’ or ‘The Netherworlds’).

After all it was widely, almost universally publicized roughly half a dozen years ago that the earthly world, as we knew it, after having for a few centuries slice by slice gone bunkers, was finally totally destroyed on Dec.22, 2012, as it had in fact been accurately foretold by the Mayan priesthood.

Hence everyone are now ‘living’ in the netherworlds, the world of the dead.

But many well informed people of course also know that conditions and circumstances in many ways are almost as real in the shadowy world of the dead as before our global annihilation.

Clearly that’s basically why we have been able to recently report from some of the top-leaders in our new underworld. But of course the old world-leaders’ generally high esteem for some of this writers major reportings has obviously contributed to making everything happen more smoothly.

Recently the new underworld deep down below the former Danish capital enjoyed a rare visit by the flamboyant – in a shadowy, rather dead way of course – Atlantica prime minister Dr. Julia.

Reportedly Dr. Julia wanted to especially secure the full cooperation and support for her and her associates’ political missions from the respected leader of the Danish netherworlds, Dr. Cluck, who personally picked up Dr. Julia deep down under the old Copenhagen airport.

‘Hello Dr. Cluck, it’s me, Julia, you do remember me, don’t you?

‘But certainly Dr. Julia, how could I ever forget you? You always looked like a million dollars, something that’s constantly on my mind. Tell me, what can I do for you? The trip was all right, I hope?

‘Yes, thanks, we enjoyed the trip a lot. Only we had a minor problem finding your fine little city on our cards over the netherworlds. Luckily, just in time someone happened to glance out through the windows and thus saw a small collection of houses and all, and hence we suspected your great underworld capital city would be just about right beneath us somewhere. And well – here I am.

‘Wonderful, I’m so glad you are here. We need to try and find something to amuse ourselves with the next day or so. Do you like playing cards, patience or something? Did you perchance bring your own deck of cards? You wouldn’t happen to go for a game of chess, would you?

‘Oh, I’m so glad for your positive approach to the art of neighbourliness, Dr. Cluck. But let me assure you I never play chess, which I find absolutely childish. But I always bring my own deck of cards to play patience or else my black Taroc cards. Would you like me to predict your future from my Taroc cards? I’ill do it for free, absolutely!

‘Sure, sounds great to me. I always wanted to have my future divined, on account I feel – well, I dare say I almost know – that I have a great, great future. But ofcourse it would be nice to REALLY know! Listen, as soon as we arrive at my office we’ill take a few hours off and amuse ourselves?

‘I’m so happy, Cluck. Let’s hurry, I love divining with my Taroc cards. And I always felt you definitely have an interesting, promising future.

‘Thanks a lot, Julia. I appreciate that. You know I try to behave like any other ordinary underworld human zombie, but of course it’s often quite hard to conceal how very special I am, how grand a future I have.

But I notice we’re already there. Please follow me to the escalator, in this way we may arrive at my private rooms quite unhassled. So – now we’re here. You may lay out your Taroc cards on this little table over there, if you please. I’ill order some tea for you, and cookies.

‘Thank you, Cluck, sounds good. But won’t you join me for tea and cookies?

‘No, no, no, I never take tea. I think, though, that perhaps I had better order a few bottles of wine. I suddenly remember we were yesterday sponsored with a half dozen cases of really nice red wine from one of my many admirers. I always felt it’s important to be accessible to all citizens and sponsors, not just the rich, you know!

Here is tea and wine, now. But have you laid out the Taroc cards, Julia? Please tell me, what’s the good message.

‘Yes, dear, the cards are all laid. And I dare say there’s great news for you, Cluck! You want me to read it out for you right away?

‘Oh, but certainly, I can hardly wait to hear the sweet words directly from you and the gods of the shadows.

‘Yes, of course. Here you are, then. You see these 3 key cards here. The first is called the King, the second over there the Queen and the third down here the Sword. Naturally you want to know what these 3 important cards mean in the positions indicated, and I’m certainly only too glad to tell you.

I’m so glad we’re here, you and me together. But you have to trust me now, because I have important things to tell you. So listen carefully, please.

‘Sure, go right ahead Julia, and hurry please!

‘All right. But you have to trust me, Cluck! I’m here to help you, read my lips!

‘But certainly I trust you, Julia, I always did, I would follow you to the end of the underworld, you ought to know that. After all that’s what I’m here for!

‘Yes, right. But now I have some important things to announce to you from my black magick cards of destiny.

Firstly, the King card personifies you. You are thus, potentially, the King of things and situations!

Now comes the Queen card. This card symbolizes myself. Obviously I’m your Queen – in a somewhat metaphorical way, of course. But what it means is you have to heed and comply with the advice and wishes of the Queen. I guess you understand that clearly?

After all we are now living in a modern, progesssive underworld where women are equal to and in fact often the leaders of all the other dead shadows. I’m sure you understand that? You ought to, otherwise I can hardly help you.

‘But of course, Julia, dear. But what about that 3rd card, the Sword, what does this card symbolize?

‘As a matter of fact the 3rd card is very, very important. Because, after all, both you and I have long known we are in a way already King and Queen whereever we are among our kinfolks, the elites in the world of the dead.

But – and this is very important, so please listen carefully: the 3rd card, the Sword, tells us unmistakeably how you must behave to secure your wonderful future as King among the zombie elite: You have to live by the sword!

Now, this is of course just generally speaking. Because we have to interpret the additional seven Taroc cards in order to decipher and read this key card in relation to actual underworld politics.

And it thus transpires, that what is meant is basically this: You have to support me and my zombie friends in every possible way in our mission to make the world of the dead more just end righteous! Which of course can be done only by the sword!

I need to eventually lay this out in more detail, of course. But you have to trust me, Cluck, mark my words! So here come the important details and remember I’m here to help you – read my lips!

‘But of course, Julia, dear. I understand all that, go on please.

‘All right. What you have to do urgently and obligatory is this.

Firstly and most important, you have to support me and my zombie friends and associates in all our endeavours to strafe these monsters over there in the Gussian world of the dead. I hate them, they are so evil. They won’t even give us our due respect as the masters of the underworld, who are doing gods work. Can you imagine that? The pricks!

But what’s much, much worse is they won’t give us our gold! I almost can’t believe this, but that’s how it is: they won’t give us our gold! The monsters! The gold that we have a historical claim on, and which god has promised us, because it’s ours!

I know you have studied history a lot and hence know, I’m sure, that about 100 years ago his excellency mr. Gasputin and the Emperor of Gussia gave us all the gold of the Gussian empire. To have practically as our own, or almost. Worth hundred of billions in todays value!

Most everyone that know history are aware of all this of course. But it now transpires these Gussian traitors didn’t give us ALL their gold, but hid some of it for their own uses. The monsters!

That’s why we have to strafe these traitors and hit their houses and their cities and their armies and their friends and all in their squalid netherworlds. Justice has to be done. If justice is not done, the underworld will descend into anarchy and chaos!

Remember my dear Cluck, my friend, we’re doing gods work and hence we have a god given right to all this gold these Gussian pricks have concealed from our righteous claims. I almost can’t belive this is happening, but it is.

But I can assure you we shall strafe these monsters and teach them a lesson they wont forget so soon. Do you understand?

‘Yes, yes, dear Julia, perfectly, I know, gods work, certainly. You can count on me! But what’s in it for me – that is, I mean, what can I do right now to help you and your deep state zombie associates?

‘I’m glad you asked that question, Cluck, dear. Of course you want to know, and I shall now delineate it for you in more detail.

I suppose You wonder about all these other Taroc cards laid out here on my black magick cloth, dear Cluck. And I can assure You these additional seven cards are all very important, and also extremely auspicious of course.

So what my intuition told me already before laying out the cards has once again proven absolutely reliable: Your future, Dr.Cluck, dear, here in our new underworld among the dead zombies is definitely extremely promising.

Now you will clearly ask how come I can tell this with absolute certainty just from my magick Taroc card as they are laid out here for you.

However I have to say, I cannot reveal in minute detail why those other seven cards are so wonderfully auspicious. You see, you have to be an initiate into the art of black Taroc card magick to be allowed to have all these occult forces revealed to you.

But that of course should be no problem, as I already know you trust my absolute sincerety and honesty without reservation. Isn’t that right, dear Cluck?

‘But of course, Julia, dear, please go on. But hurry, as I have to soon order a few more bottles of wine. And won’t you have another cookie, dear?

‘Oh, thank you so much, that’s very considerate of you, Cluck. I’ill take just one more cookie, but I certainly have to watch my figure, you know.

Now, let me be entirely frank with you, Cluck, dear. It’s not necessarily very easy to qualify for a permanent top job as King among equals in the underworld elite of zombies.

Because one has to meet certain, rather stringent standards. By which I mean one has to perform certain, perhaps even somewhat delicate tasks to the absolute satisfaction of our common supreme masters – the Emperor of the zombies and his entourage – down here in the shadowy world of the dead.

But of course I have already learned that you are basically absolutely willing to help me and my zombie masters to recuperate all that gold the Gussian monsters have stolen from us.

Now, then, I shall specify in somewhat more detail what is further expected from you, which of course is what all these magick Taroc cards are channelling to me almost directly from the gods of the dead.

Firstly there’s the question of the black gold. By this of course is meant the black gold of the Gussian underworld monsters.

Obviously they think they can steal our black gold also. Isn’t that schocking? Imagine, they first steal nearly all of our real gold and then they have the insolence to think they can get away with stealing our black gold also? Can you imagine that? The villains.

But according to what my magick Taroc cards say, that’s where you come into the picture, Cluck, dear: You have to try and disrupt their plans for the so called GussianOil.2 pipeline going from the wretched Gussian underworld to the Neuropean netherworlds.

Perhaps you cannot entirely hinder that pipeline, though, but at least and as a very minimum you have to obstruct and disrupt it as much and as long as at all possible!

Now, let me assure you the underworld zombie elite is very much aware of the great work you have sucessfully discharged during several years by disrupting the pathetic little country of which you are now the head of state – the Danish netherworld of dead zombies.

For instance you have successfully disrupted the regional democracy of your ridiculous little state, which is very important for me and my zombie overlords as this means your rich underworld countryside is becoming almost emptied of the parasitic Danish zombies.

This means the danish zombies are soon to be replaced by parasitic alien zombies, which makes everything much more chaotic and disruptive.

I suspect you are fully aware how important it is to disrupt and create chaos everywhere in the Neuropean netherworlds and especially in the rich countryside and the farm industry in your underworld?

The reason for this of course is that some of the most important billionaire deep state dead zombies, both in the TallyStreet underworld, the Donlon City netherworld and Mr. Sunk and Mr. Natter in the Free-States’ and the Levantine underworlds all want to acquire these assets as their private, personal property and possessions.

It’s especially the rich, lush countryside and its wonderful weather system you have so successfully developed – perhaps right now the worlds most salutary weather system here in our global new netherworlds of the dead – that these honourable billionaire zombie Lords of ours want as their own.

Of course you can hardly blame these dead zombie gentlemen for wanting to eventually own what is after all just their god given right! You do agree, don’t you, Cluck, dear?

‘Oh but certainly, dear Julia. But please go on, I almost can’t wait to hear more about when I will be King of the dead in my own underworld. It will be soon, won’t it?

And by the way I want it please to be understood that I really expect a somewhat more propitious remuneration than was given to my predecessor, Dr. Hollow, who was only made Queen of Save the Zombie Quids. Of course zombie quids are nice and important, but still I should certainly hope for a bit more than that, shouldn’t I?

‘Please, dr. Cluck, my friend, be patient. Of course you will get quite a bit more! After all you have created a lot more disruption and chaos in your pathetic little zombie state than your predecessors – even if we know they certainly tried hard enough!

But before we return to the big question of the stolen black gold I would like to touch upon the issue of the Ministry of Disruption, a ministry you promised me last that you would create urgently.

Have you created this important ministry by now, dear Cluck? The reason why I’m asking is I don’t seem to notice a ‘Ministry of Disruption’ in the list of government ministries as provided by you.

‘But of course, Julia, dear. The Ministry of Disruption has certainly already been successfully instituted in our government. And I think I can state with confidence that we have picked the most cleverly devious and reckless woman in our government as its head.

Only – and of course that’s why you missed this ministry in our list – we have resolved, until further notice, to not name it ‘Ministry of Disruption’ but something else entirely. I certainly hope you appreciate how clever that is, – I mean by deceiving the dead zombie citizens so as to keep calm in our netherworld?

But I also want to point out, that this ministry’s task force for creating chaos and disruption among the dead has been faithfully named ‘Disruption Task Force’.

And I should like to impart just one specimen of the mind set of this important task force, namely a very clever mantra invented by a certain high profile member of the task force: ‘Burn everything down every seven years!’

That’s both creative and progressive, don’t you think? Certainly I can hardly begin to tell you how happy I am to have zombies like that in my underworld government.

‘But of course, Cluck, dear. How clever that is. This is certainly a load off of my chest. I would like to already now tentatively congratulate you with how progressive everything is in your deep state zombie government!

Now we have to return to the issue of our stolen black gold. We all know how Mr. Hussi and Mr. Assa time and again tried to steal our black gold. And likewise we have all heard about their seriously bad luck!

But the wretched Gussians zombies and their devious Giranian friends have obviously until now neither learned to fear nor sufficiently experienced the wrath of our gods of the underworld, but proceed with impudence in their vile cabals to illegally hide our black gold from us!

But of course we shall take our black gold back and punish these zombie villains in the process! I think you may safely rely on that, dear Cluck.

‘Of course, Julia, dear. But precisely what am I expected to do now to oblige the Emperor of the Zombies? By the way, who is Emperor right now? Could you possibly give me just a few hints as to the whereabout and identity of the Emperor and his splendid Court of Zombies?

‘Oh, no, no, no. Please dont be silly, dear Cluck. Identity and whereabout of the Emperor and his Imperial Court is of course extremely secret. In fact so secret, that not even I – although being a full Queen of the Dead for all of the Atlantica netherworlds – have been imparted with these facts.

The thing is, you have to be at least an Arch-Duke or even an Arch-Prince to be initiated into that kind of deep occult knowledge. Hence I can only tell you, that the Emperor is very, very rich and mighty and that he normally is designated just ‘ET of Z’. Of course that’s just short for Emperor of The Zombies or perhaps Emperor of The Zombieworlds.

Furthermore that his court is large and rich and that his closest entourage is made up of twelve Arch-Magicians, called Sappos.

These Sappos are of course all accomplished Black Magicians of the Dead and are invested with the task of maintaining discipline among the courtiers and the entire zombie population in the netherworlds. I’m told they just Zap, Zap, Zap anyone that’s getting out of line.

The first Zap may mean disability for the wretched target. The second Zap may mean insanity for the miserable. But the third Zap often means certain death and extermination from the world of the Zombies! How awful that would be!

Incidentally it’s almost certainly also these Arch-Magicians that – by the agency of my magick Taroc cards as laid out here on the black cloth – through their accomplished black magick impart the will of the Emperor and the gods of the shadows unto me.

Do you understand all that clearly, dear Cluck?

‘But certainly, Julia, dear. And I dare say I’m rather impressed by the power and riches of the Imperial Magick Court of the Zombies.

But specifically, what is it your black magick Taroc cards actually convey unto you from the ET of Z – about all that stolen black gold. I mean, what is it I’m supposed to do next for you and your dead zombie associates, please?

‘Yes, our course, Cluck, dear – you want to know. Now listen closely:

It has pleased his Hollyness, the ET of Z, to impart unto me by venue of my magick Taroc cards, that the Imperial Court expect you to travel down to Gothica and talk to that reprehensible Uber-Witch of the Gothic Zombies, Dr. Schnorrkel. And demand on behalf of the Emperor that she disrupt the GussianOil.2 pipeline as completely as at all possible.

Do you think you can do that, Cluck, dear?

‘But of course, I already know Dr. Schnorrkel and I think I can fix her no problem!

‘Oh, that would be just great, dear Cluck. You see, I hate this sorry Uber-Witch of the Gothics so much I would rather not talk to her at all.

But mind you, rumours has it she is a 3rd generation Uber-Witch of the Polish Black-Wood Zombies. Can you imagine that? The prick!

And please also take care to have her promise to sanction the Gussian monsters in every way possible. This may, by the way, be particularly valuable for yourself in your endeavours to disrupt your pathetic little zombie deep state to the utmost.

You understand – you may mortally weaken the agri sector and hence the whole countryside of both your underworld and all of the Neuropean netherworlds. And thus make it possible for the Emperor and his dead zombie associates to secure their rightful ownership of the entire, lush countryside of your pathetic little zombie state on the cheap. After all, it IS the Emperor’s rightful property, don’t you agree?

‘But certainly, Julia, dear. I shall definitely do the best I can. Trust me – read my lips!

‘Of course, dear Cluck. I know I can trust you.

Very well, Dr. Cluck, I think this about winds up our talk today. And please accept my sincere assurances of how great a pleasure it’s been to again work with you here in your fine little Ducal court of the dead.

Personally I feel you may definitely very soon expect to be named King of the Zombies here in your small capital city of the shadows.

But until then I wish you the best of luck with all your important missions of disruption!

‘Thank you so much, dear Dr. Julia. It was as always a great pleasure to be with you and especially to have you divine my great, important future. I wish you a very nice trip back to the Atlantica netherworlds.’

END OF SATIRE.

10.April/30.May.2018/rev.06.Feb.2019 – crossposted on http://www.gamleboeger.dk and blocnotesimma.wordpress.com.

Tweets on http://www.twitter.com/gamleboeger

Hammett’s Plots

Today is Thursday and it’s wet out there. From my cosy café here in downtown Copenhagen I’m trying to not enjoy the spectacle outside of people hurrying past striving not to get too wet. But to no avail, I’m afraid.

While I’m writing this the wetness seems to shapeshift from a drizzle over sleet to snowy and then back again.

Luckily here’s no papers laying around, whence I feel free to not comment on the dreary drudge of Danish pre-election politics this particular afternoon.

In the last post I told about an apparently lucky find from the odds-and-ends box in a large photo store here in our small capital. A seemingly very nice Sigma 24mm ‘superwide’ lens for my autofocus Nikon (it turned out it kind of had a problem with dirt in the focusing thread).

But yesterday when I looked inside to say hello I met mostly blank faces with eyes that seemed to evade looking my way.

Now, why is that? I have to suspect that at least one DeepState puppet employed in that very shop scrutinize my blog posts regularly and closely.

And I know for a fact the DeepState (also called TPTB) certainly has as one of it’s strategies to economically starve their thoughtful critics.

Like said before (link 1), it’s proved itself to be an elusive task for the DeepState to outright have me assassinated or kidnapped, partly or perhaps even mostly due to my modest gift of clairvoyance.

Hence the urgency to employ other, more devious and roundabout ways and means. Among which the politics of starving you economically perhaps is held to be the most effective and important, although certanly not the only one (Note 2).

In an earlier blog post (link 2) I’ve told a bit about how the government a few years ago illegally and arbitrarily held back my housing benefit (rent assistance) for abt. 16 months, amounting to nearly $5,000.

Incidentally, the govt. seems to have begun playing this game again as an adjustment upward of my rent assistance due to increased rent and duly reported by me almost 6 months ago (and duly reminded), – is simply ignored by the accountable agency (‘UdbetalingDanmark’ – they regularly inform you, that a processing delay of 6 weeks is to be expected).

And as told, this agency – like the Danes’ much beloved Secret Police (they even call it their PET!) – is way above and outside insight and effective oversigt. Furthermore you cannot complain to anyone except the agency itself. Brave new democracy – the rule in which you are totally at the mercy of ubiquitous and multifarious rogue power abusers! (Note 1)

As a curious aside: One of my neighbours with whom I used to discuss such matters (and who seems to have reported concurrently with myself), has reportedly and arbitrarily got too large an increase in rent assistance. Very nearly about as much, I believe, as I’ve (until now) been cheated out of?

It may or may not be of weight that said gentleman should perhaps be suspected to likely be a snitch for the Secret Police (PET) or Mozzard – whence payment for rendered services?

But we’re here touching upon another well known strategy: That of isolating you from friends, family and neighbours. One tool is to hire as many of your friends as possible as snitches for a Secret Police agency, Danish or alien.

Of course only very, very few are able to resist if rogue agents from a rogue agency (with a fancy name) approach you with a request to help them spy on your friends and other ‘dangerous elements’ (- i.e. the clever and undounted critics).

For instance my old ‘friend’ – in fact my best friend for at least a decade – as recent as day before yesterday again (and again and again) tried to lure me on an outing in his fancy car. He’s obviously long since sprung out as a Mozzard puppet. In a way you can’t blame him, perhaps, as it may run in the family?

Still the sheer evil almost knocks you off your feet.

Another strategy, of course, is to simply assassinate or in other ways seriously harass your friends. For instance I wonder what happened to Gunnar Buchmann and Morten O.?

I also wonder who ordered the (obvious) arson house fires of my then perhaps two closest friends in Hilleroed and Hedehusene? (link 3)

And who croaked the – old and sick to be sure – girlfriend of a neighbour? The ‘plan’ could obviously be to lure myself up in said neighbour’s lonely cottage. And – as I’ve touched on earlier (link 4) – that’s exactly what happened, or could have happened, as the first thing said to me after the grisly death was ‘now you have to go with me up to my cottage instad of her’.

Well – you couldn’t make this sh*t up!

Could go on and on – there’s really no end to the evil that reveal itself almost everywhere when morals in society collapse more or less completely.

Link 1.

Malebranche, Carlyle, Stefan Zweig And Your Pet

Link 2.

Fugleperspektiv

Link 3.
Småting og bagateller (2)

Link 4.
The Simple Art Of Murder?

But back to life. Last Sunday was the closing day of the dutch sale of old books in the Heilig-Geist Church House.

The closing price was 10 Kr. ($1.50) and I had in fact considered not to attend on account, mostly, of my cramped quarters at home and a rather tight budget.

However I decided to take a short look if only to learn if two small booklets I had noticed the other day were still there.

They were. And also I had a hard time resisting a few other interesting offers whence I eventually found myself hauling two bags to a nearby café. I’ill just comment on a couple of the finds. (As usual I’ill quote samples in the same tongue as the books).

1. UDVALGTE BREVE AF L. SMITH. Meddelte af J.H. Bang. Sorø 1876, 52 p., (indbundet m. indbydelsesskrift fra Sorø Akademi).

2. Dito – Sorø, 1877. (vol.2 of the set).

L. Smith appears to have been a well known intellectual and man of letters in his time (late 18th century). I forgot to look up Mr. Bang – but will aim to remedy this later (it turns out I have nothing on J.H.Bang in my dictionaries).

From skimming the letters I would say offhand they don’t seem to be without merit even today. They are all written in 1785-86 I believe, and appear to often be of general interest.

What sold me, however, was perhaps mostly the ownership history of the two otherwise unasuming booklets.

They both have the exlibris of the well known Danish linguist H.G. Olrik on the inside cover. And on the flyleaf directly opposite you read, likewise in both: ‘Højvelbaarne Hr. Konferensraad Dr. Madvig, ærbødigst og hengivenst fra Udgiveren’ (J.H.Bang).

Dr. Madvig of course is the famous Danish 19. century scholar of the classical languages.

3. THE DAIN CURSE. By Dashiell Hammett. Penguin Book, 1966. 188 p. Softcover pocket book that seems to be unread.

From the back cover: ‘Dashiell Hammett gave you THE THIN MAN and THE MALTESE FALCON. Here one of his toughest Continental Ops takes a steel grip on a case that is either modern witchcraft or conspiracy and hocus-pocus of the foulest kind’.

I’m sure I already own at least one copy of The Dain Curse. Hence I naturally thought I’ve read it more than once, like I have all Hammett’s other books, about fifty years ago.

But I’m now past page 75 and half a dozen murders and frankly I don’t seem to recognize or remember a single scene or character. Which worries me slightly, and make me want to soon discover in my storeroom the box with my more than a hundred detective novels (Only Hammett, Chandler and Stanley Gardner/A.A.Fair – thank you very much).

Of course some readers may rather early get a feeling, that the detective’s old author friend seems to be introduced somewhat haphazardly in the plot. He just ‘by coincidence’ happens to have moved to SanFrancisco – seemingly without good reason except he’s needed in the plot.

Or perhaps I’ve got a rudimentary reminiscence of this detail, after all?

Anyway a detail that’s an obvious weakness in Mr. Hammett’s labyrinthine kind of plot: The authors hero-dective says somewhere he has stopped beliveing in coincidence and clearly the author should have expected his intelligent readers to likewise have grown out of being ‘coincidence-theorists’ (Note 3).

Not surprisingly this particular novel seems to highlight a couple of the typical Hammett traits: A certain cold-hearted brutality and perhaps even reveling in murder? And also an almost old-testament severity and lack of humor. (By the way, wasn’t there’s an old township in then Palestine named Hammat or Hammath?).

Hammett was, I believe, very proud of his extraordinary cleverness:

– Big Flora: ‘…but you just played a hand – that’s – that’s…

– Hammett’s hero detective: ‘Yeah – I’m another Papodupolous’.

But occasionally you could wish for a bit more simplicity and less overly ingenious plots. Seriously!

Note 1.
The exact same thing seems to be in the offering for the Danish public health and hospital sector right now.

Our DeepState controlled govt. want to put an end to any and all local (political) control of the sector, so as to remove any conceivable access for the public to complain to local power brokers. These locals simply will have all their powers stripped by and transfered to the government.

In this way the DeepState controllers of our govt. can direct everything of importance, f.i. which political or ideological opponents or (not-totally-clueless) journalists are to be ‘wasted’ in the hospitals – as central govt. will control any and all promotions of doctors and nurses as well as administrative staff (links 5 & 6).

The Key: It’s the DeepState that controls ALL fat-cat jobs – be they in NASO or Save The Quids or anywhere else. Remember?

Note 2.
A couple of hours after having updated the above on my WP-blog yesterday (Saturday Jan.19.), I was accosted by an ‘Italian’ gentleman just outside one of my usual haunts in downtown Copenhagen, the photo shop Foto/C in Holbergsgade.

Sitting in his brand new light colored but otherwise nondescript car he rolled down a window and asked me for directions to the airport.

After having told him, he wanted to give me a present ‘for my kindness’. He was, he said, an Italian salesman of mens apparel. And as he had too much stuff to carry on the plane he wanted to present me with one of his fancy windbreakers – ‘normally priced at abt. four or five hundred dollars’!

If I would just enter his car to be seated beside him and shut the door to the cold wind, he would show me the clothings.

When I politely but firmly declined to enter his car his generosity now transmuted itself into an offer to sell me 3 (heinously ugly, as it transpired) windbreakers for only $150, in cash of course. Which generous offer it was not too difficult to resist.

Interpretation: Obviously one of the ‘devious and roundabout’ ways alluded to above. But very dangerous for all that, because had I been clueless enough to enter his car for just a few seconds, the following might most likely have happened:

After closing the door ‘to the cold wind’ I would have found that I couldn’t open it again. And soon after some sort of an sedative might perhaps have been administered, one way or the other? And kidnap accomplished.

Incidentally a kidnap is way more dreadful than an outright assassination: If kidnapped you may expect to be tortured for months or even years. Remember – the DeepState power brokers ARE INSANE! They don’t mind in the least wrecking you and your country and even your planet – if they can just have all the planet’s gold (for what??)(Link 7 & 8).

Summing up: I guess our government and their DeepState friends and masters really, really want me eliminated. A burning desire that seems to grow only more urgent by the day?

Note 3.
‘I’ll call myself a conspiracy-theorist if you will call youself a coincidence-theorist’
(John Judge)

Link 5.
Operation eller mission?

Link 6.
Kill the canary

Link 7.
The Robots’ Cash Ban

Link 8.

THE GUSSIAN GOLD (A Satire)

(17./23.Jan.2019)

Crossposted on www.gamleboeger.dk and http://blocnotesimma.wordpress.com

Tweets on www.twitter.com/gamleboeger

De Arte Poetica

Today is thursday – and it’s cold out there. But I’ve been at home the last few days to clean out a bit and thought I would do a few errands today. Here’s some of what I’ve encountered.

At Foto/C in Holbergsgade in downtown Copenhagen I talked to the manager. I usually ask if there’s a trifle or two from the odds and ends box. But no such trifle today. Except he wanted to present me with a rather shabby-looking canvas camera bag. I certainly did’t want the bag myself but thought I could give it to a friend that’s on a still tighter budget than myself. Whence I accepted the gift, thank you very much.

But in the odds and ends box in the Photographica shop in Skindergade i sort of hit pay-dirt. There was a Sigma 24mm super-wide lens for my Nikon autofocus lurking i a dark corner. Seems to be in nice condition, except I haven’t tested the functions yet. But for 7.50 $ I thought I could handle the risk.

But the main stop today was the dutch old-books sale in the Heilig Geist Church House in ‘central-downtown’. The price today is 20 Kr ($3). First thing, though, I talked to a friendly art-historian who wanted to have me partake in his excitement over some interesting finds – always glad to!

I also found a few ‘forlorn titbits’ myself (they are both Danish, whence quotes will be Danish also):

1. CAJUS CORNELIUS TACITUS OM GERMANIENS BELIGGENHED, SÆDER OG FOLKESLAG. Af det latinske med anmærkninger ved Dr. Gustav Ludvig Baden. Kiøbenhavn, 1795, 80 p. Bound in contemporary, well worn half calf.

I think this is the original Danish edition of this well known, little gem. It can’t be overly common, at least there seems to be none of any vintage for sale in Denmark at present.

As said the binding is rather shabby and well worn, even if it’s still keeping tidily together.

Someone has cut a corner from a flyleaf, but the bookstock itself is extremely nice. In fact it’s almost like new exept for half a dozen timid and probably easy to remove pencil markings.

On the titel page you can also read: ‘Tyge Rothe Nordens Statsforfatning, første deel, s. 424: “- for hver der vil kiende Norden og de Nordiske sæder, kan ingen kosteligere skat være end denne ypperligen philosopherende historikers saa gehaltige som i korthed sammentrengte værk”.’

From the foreword by the translator, Mr. Baden (1764-1840) I quote:

‘Nok, endnu den dag i dag finde vi de umiskiendeligste beviser for at bogen indeholder de paalideligste efterretninger om de vore oldefædre, han beskriver; endnu den dag i dag finde vi – vel anderledes modellerede – dog de samme love, de samme indretninger, de samme skikke, som Tacitus har opbevaret os.

‘Herpaa at giøre læseren opmærksom har jeg og derfor især søgt med anmærkningerne, ved af Snorre, Saxo, Scøning, Suhm, Kofod Ancher, Stiernhöck, Rothe og flere at oplyse og bestyrke Tacitus’ kostelige efterretninger.

‘Måtte nu ikkun oversættelsen svare til sin original! Imidlertid, med fuldest selvbevidsthed om al mulig anvendt flid paa denne oversættelse, tør jeg hos den kyndige læser saameget mere vente overbærelse, som originalen er Tacitus, hvis præcision og nervøse stiil er saa vanskelig at give et fremmet sprog.

‘Hvad under derfor, at doctor Anton i sin afhandling over Tacitus, hvor tillige recenseres 32 i ni forskiellige sprog givne oversættelser af denne berømte historieskrivers værker, allene tør bestemt rose den spanske og danske oversættelse’.

I’ill present just one more short quote – or rather the whole of the very short part 4:

‘GERMANERNES LEGEMS KONSTITUSION.

‘Jeg (i.e. Tacitus) er selv af deres mening som troe: “at Germaniens folk er ikke ved giftermaal med andre nationer blandet, men en egen reen, og sig selv allene lig nasion”.

‘Derfor have de og alle, uagtet folkemængden er saa stor, ens legems positur: mørkeblaa øine, røde haar, store men kun til at anfalde (angribe) stærke legemer. Arbeide og slid kunde de ikke udholde. (note 1.)

‘Tørst og hede taale de slet ikke. Til kuld og hunger har deres klima eller jordbund vant dem.”

Note.1. US-President Mr. Trump?

2. DEN POETISKE KONST. Et Sidestykke Til Det Bekjendte Horazianske DE ARTE POETICA. Af Otto v. Staffeldt. 1826, Odense, 37 p. Softcover booklet.

This interesting little booklet is rather shabby in outward appearance and dog eared almost throughout. There’s a water stain in the upper right-hand corner. But – apart from these blemishes the pages are absolutely clean with no trace of foxing.

Like the title above, this booklet would appear to be rather uncommon; at least there is none for sale on the web in Denmark at present.

The aim of the booklet is evidently to more or less expound on: What is poetry? An interesting question that Mr. Staffeldt tries to answer, perhaps a trifle humorously, in his 38 pages long poem.

Well then – what IS poetry? I guess the answer could be, that it’s many things:

Firstly – to put a story in verse first and foremost is and always has been a helping hand – by way of mnemonics – to remembering long tales from yore.

Secondly – it is and perhaps always has been a way to (help) entrance – charm, captivate or even bewitch – the reader or listener – by the sounds and rythm of the words, lines and verse.

And thirdly – may just be an effort of the poet to please an audience.

Or any possible combination of the above?

Of course one might add, as a fourth item, an more or less conscious effort at being disruptive, annoying, vexing or even malicious, if the author is unbalanced and/or more or less insane?

Here is a few lines from Mr. Staffeldt’s long poem (page 15):

‘Grundregler for et episk digt at give,
Jeg vist nok vogter mig. – En definition
alt mangler: – Og ei let det definert kan blive.
Da blev foruden fod min svage lektion.

‘Med defineringer man maa varsom være!
Derom alt mindet har Voltaire:
Og skottet haant mod hver som saadant vovet har.
Og paa sin vante viis holdt hver af dem for nar.

“Man har (saa vil han det) et heltedigt creeret
“af stor og herlig daad, saalænge repeteret
“af endnu større helt, indtil den er fuldbragt,
“i tiden af et aar. – Grundstenen her er lagt,
“nøiagtigen som jeg har refereret,

“Dog ikke mindre sees i Engeland
“et heltedigt, til himmelen ophævet
“af sort og hvidt heelt genialisk vævet:

“Hvori vor helt, – hiin paradisets mand,
“langt fra et aar at holde stand,
“i første kamp gik glip af smule vid i panden.
“Paa een og samme dag af fanden
“og af sin hustru bringes fra forstand, –
“og føres ynkelig ved næsen.”

Well – perhaps I should have let Mr. Staffeldt speak more on his own?

(10./11.January.2019)

Crossposted on www.gamleboeger.dk and http://blocnotesimma.wordpress.com

Tweets on www.twitter.com/gamleboeger

Malebranche, Carlyle, Stefan Zweig And Your Pet

Today is Friday and it’s been a somewhat chilly, murky and windy day. It’s also been the last day of the popular dutch book-sale in the CoalMarket here in downtown Copenhagen. Like I told in my last post the friendly Vangsgaard booksellers have had their lease cancelled beginning Jan.1.

Of course I had to be there and loaf around a bit while trying to get a chance to browse the still well stocked shelves among the many other book addicts.

The price today was 5 Kr. (75 cents) and I would like to present some of my finds.

But firstly, like before, let take a quick look at a few of my recent tweets (indexed with an asteriks, my comments with an arrow):

*Top Chinese Banker Warns Against Buying Property “Because There’s No More Money To Be Made”
https://www.zerohedge.com/news/2018-12-25/top-chinese-banker-warns-against-buying-property-because-theres-no-more-money-be

>Yes, sadly, our homes have increasingly become mostly gambling objects.

*The speed of light is 299,792,458 metres per second and the geographic co-ordinates for the Great Pyramid are 29.9792458°N, Dailystar co uk reports
https://www.express.co.uk/news/weird/940347/Time-travel-speed-of-light-prof-aliens-built-pyramids-UFO

>I have no idea if this is accurate. If it is true it seems interesting.

*Tonite had clairvoyant vision of being burglarized in #NewYearsEve by Mozzad hitsquad. The plan being that hardly anyone will notice kicked-in door, muffled gunshot, general racket in cacophony of exploding #fireworks. Mozzads are real clever, do gods work and can walk on water!

>Yes, that’s right. I am in fact occasionally clairvoyant (mostly) while sleeping. And sadly the TPTB hates my guts, and not least for this very reason.

Hence it’s a priority for the TPTB to have me ‘eliminated’ which, hovever, – and precisely on account of my clairvoyance gift – has proven itself an elusive task.

But a New Years Eve is ofcourse a wonderful chance to ‘get even’ with a rather annoying critic.

‘But this doesn’t happen in a democracy like our Danish one’ – you protest?

But you have to grow up, dear Danish fellow citizens. Dont be clueless and naive. I can assure you, that our Secret Police (PET) does what Secret Police do everywhere: They increasingly operate outside the law, not inside but outside the law! It’s a given, because everywhere with no oversight shabby characters will feel irresistibly attracted and congregate. It’s a well known law of human nature!

And yes, PET IS NOW IS A SECRET POLICE! The former director of the danish Secret Service (PET), the honourable Ole Stig Andersen warned strongly against this development in an essay in the Copenhagen Daily Politiken from 17. December 2005!

Please also see my blog posts
http://blocnotesimma.wordpress.com/2010/11/08/dark-energy/ and
https://blocnotesimma.wordpress.com/2016/04/11/ved-hjaelp-af-bedrag/ .

But now to the recent G.20 conference:

*In early a.m. of Wednesday Nov.28.2018 had vision of US-President donning his new, green Chinese generals uniform. The Uniform was however in Russian Style. Thats why I tweeted that same wednesday that Xi and US are going to embrace in #G20 and split up #Russia.
THE GUSSIAN GOLD (A Satire)

*(28.Nov.2018) In early a.m. there were rumours in the ether that US & Xi are going to embrace at G20. The split: US to have Europe to Urals, Xi to have Siberia to Urals and IL gets MiddleEast?

>The above two tweets seem to have made quite an impact. You can follow a bit of the resulting panic reaction here:

*Trump Cancels G-20 Meeting With Putin
https://www.zerohedge.com/news/2018-11-29/trump-cancels-g-20-meeting-putin

*One Snub Too Many: Kremlin Sours On Trump As “Patience Coming To An End”
“We can do ‘give and take’ but not ‘give and give’.”
https://www.zerohedge.com/news/2018-12-06/one-snub-too-many-kremlin-sours-trump-patience-coming-end

*Trump told Erdogan in the Dec. 14 call, “OK, it’s all yours. We are done.”
Turkey Says US Agreed To Vacate Syrian Kurdish Enclave As Ground Attack Imminent
https://www.zerohedge.com/news/2018-12-25/turkey-says-us-agreed-vacate-syrian-kurdish-enclave-ground-attack-imminent

*(The Race to Obfuscate: Meng Wanzhou The Red Herring?)
What does NOT make sense is that the arrest happened on Saturday and markets did not find out about it until Wednesday night.
This is where what had to be a massive conspiracy of silence begins to raise some interesting questions.
https://www.zerohedge.com/news/2018-12-12/larry-lindsey-something-about-huawei-cfo-arrest-doesnt-make-sense

*And then? Come G20, ‘nothing’. Trump stalks the edges of G20 looking tense and defensive. He was no alpha-male, dominating these events. He looked crocked. It was all a bit of a dud, really
https://www.zerohedge.com/news/2018-12-10/what-didnt-happen-g20-far-more-important-what-did

*The Presidents of two pre-eminent military and nuclear powers, who sit astride major geo-political faultlines, and who need to talk, circled each other, closed-faced, and without stretching out hands – they could not find even, the subterfuge for sitting together.
https://www.zerohedge.com/news/2018-12-10/what-didnt-happen-g20-far-more-important-what-did

*Jatras concludes, more in sorrow than in anger, “it would be only a small exaggeration to say that with respect to foreign and security policy, Trump is now a mere figurehead of the permanent state. Even if Trump and Putin do happen to meet again, what can the latter expect the former to say that would make any difference?”.
https://www.zerohedge.com/news/2018-12-10/what-didnt-happen-g20-far-more-important-what-did

>Also the former insider, gen. Wesley Clark, is obviously confused. He would be, ofcourse, because he haven’t had a chance to read my blog (unlike a few other top players), hence he simply don’t know the lay out:

*Ex-NATO Commander Wesley Clark To CNN: Did Erdogan Blackmail Trump?
“Was there a payoff or something? What was it? Why would a guy make a decision like this?”
https://www.zerohedge.com/news/2018-12-24/ex-nato-commander-wesley-clark-cnn-did-erdogan-blackmail-trump

Some petty news from our homely Danish turf:

*Kineserne slås om dansk by: – Man kniber sig selv i armen
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/kineserne-slaas-om-dansk-by-man-kniber-sig-selv-i-armen/7450517

*Danmarks sjettestørste by er faktisk i så høj kurs, at to byer fra Shanghai-området kæmper om at få lov til at bygge en kopi af Randers Midtby.
Både statuen af Niels Ebbesen og Randers Rådhus skal bygges i Kina.
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/kineserne-slaas-om-dansk-by-man-kniber-sig-selv-i-armen/7450517

*Skal stå færdigt i 2020. Randers er kendt vidt og bredt for sit 250 år gamle rådhus, statuen af byens beskytter, Niels Ebbesen, og Randers Regnskov. Det er især de tre varemærker, som kineserne siden sidste sommer har haft et brændende ønske om at få i fuld størrelse til Kina.
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/kineserne-slaas-om-dansk-by-man-kniber-sig-selv-i-armen/7450517

*Dansker forandrede verdenskortet — men han er mere kendt i Rusland.
WEBDOK: Danske Vitus Bering er kendt af alle i Rusland. Han har fået et hav, et stræde og en ø opkaldt efter sig.
https://www.dr.dk/nyheder/webfeature/vitus

>The two Danish heroes, Niels Ebbesen and Vitus Bering are virtuelly unknown to any and all modern Danes. Even our 16-volume Biographical Dictionary insist the family relationship of Niels Ebbesen is absolutely unknown. Which if a blatant lie – has been known for about a century (I shall return to this shortly).

But now back to the final sale in the CoalMarket. Here are 8 titles – at 75 cents for each volume:

1. DE LA RECHERCHE DE LA VERITE. Par M.Malebranche. Paris, 1749. 4 vols. (complete). Somewhat shabby half-calf, inside almost like new.

This is obviously a lucky strike for anyone interested in french literature and thinking. Imagine – $3 for the set!

Of course the binding is definitely not pretty, but it’s nevertheless fully intact, just a bit shabby. But inside all volumes are very, very pretty, making it a pleasure to use them.

2. HISTORY OF FRIEDRICH II OF PRUSSIA – Called Frederick the Great. By Thomas Carlyle. In six volumes. London without year (ca. 1870-1900?). Chapman-Hall, bound in sturdy dark-blue cloth (with occational cracks).

I’m looking forward to hopefully get leisure to peruse Mr. Carlyle’s original history on 18. century Prussia (and France & etc.).

Major historical works can be quite boring if they are mere recitals of the accepted, politically correct views of their time.

But I’m sure Mr. Carlyle has his own views to propound and thank you very much for that. Of course I feel this is also almost a steal for the princely price total of $4,50!

3. DIE SPIELE DER GRIECHEN UND RÖMER. Von Dr. W.Richter. Leipzig, 1887, Seemann Verl. 219 p. Original cloth.

Some of the chapters:

1. Die Spiele der Kinder.
3. Sport und Jagd
5. Das Rätsel und andere gesellige Spiele
7. Die olympischen Spiele.
10. Römische Festspiele und ihr Charakter.

This seems to be not only a curious but also a uncommon little book. At least I have not yet found it for sale anywhere on the web.

4. DOSTOJEWSKI OG NIETZSCHE. Af Walter Schubart. København 1947. Det Danske Forlag. 110 p. Soft cover.

From the foreword I quote:

‘Hermed udsendes for første gang paa dansk en bog af W.S.

‘Mange danskere kender Walter Schubarts navn fra hans store europæisk berømte bog: Europa und die Seele des Ostens, som udkom i 1938 og siden er blevet drøftet i vide kredse.

‘I 1939 udkom Dostojewski og Nietzsche, og i 1940 Geistige Wandlung.

‘Walter Schubart er Tysk-Balter af fødsel, men Lettisk og fra 1940 Sovjetrussisk statsborger. Indtil 1941 var han professor i filosofi og sociologi ved statsuniversitetet i Riga. Fra 1941 findes ingen efterretninger om ham.

‘I talrige artikler i Baltiske og Polske, senere ogsaa i Østrigske og navnlig Svejtsiske tidsskrifter saavel som i sit hovedværk og den her foreliggende bog har Schubart beskæftiget sig med Russisk aands- og religionshistorie og med de Slaviske folks kultur.

‘I denne bog stilles østen og vesten over for hinanden i to af deres mest fremntrædende skikkelser, Dostojewski og Nietzsche. Schubarts forventninger er rettet mod øst.’
(Forordet af Johs. Novrup, oversættelsen af Palle Nielsen).

5. DIE HEILUNG DURCH DEN GEIST. Mesmer – Mary Baker-Eddy – Freud. Frankfurt/Main, 1985, Fischer Taschenbuch. 395 p. Paperback.

I don’t know Mary Baker-Eddy, but ofcourse I know the names of Mesmer (the man that mesmerizes you!) and Freud (likewise?).

I’m looking forward to learn how this master author treats of the three pioneers.

6. GROWTH AND STRUCTURE OF THE ENGLISH LANGUAGE. By Otto Jespersen. 9.ed., Leipzig, 1938, Teubner. 244 p. Original cloth.

A well known work by the internationally renowned Danish linguist.

From page 78 I quote:

‘If with regard to the Scandinavian invasion historical documents were so scarce that the linguistic evidence drawn from the number and character of the loan-words was a very important supplement to our historical knowledge of the circumstances, the same cannot be said of the Norman Conquest.

‘The Normans, much more than the Danes, were felt as an alien race; their occupation of the country attracted much more notice and lasted much longer; they became the ruling class and as such were much more spoken of in contemporary literature and in historical records than the comparatively obscure Scandinavian element; and finally, they represented a higher culture ((perhaps mr. Jespersen really meant civilization?)) than the natives and had a literature of their own, in which numerous direct statements and indirect hints tell us about their doings and their relations with the native population.’

7. DET LITTERÆRE LIV. ESSAYS. Af Anatole France. I udvalg og oversættelse ved Kristen D. Spanggaard. København, 1946, Athenæum. 160 p. Private half cloth.

Anatole France is, I believe, highly regarded by many francophiles. Personally I find his writing perhaps a little bit shallow?

Nevertheless his essays as presentet here (I already own a copy of this volume, though a poor specimen) are well worth consulting for the most part. Here are some of the chapters:

– Guy de Maupassant og de franske Novellister
– I anledning af Goncourt’ernes dagbog
– Balzac
– For Latinen
– Gustave Flaubert
– Bibliofili
– Forsvar for Plagiatet

8. PENNEHUG. Sarkastiske Citater. (CYNICAL QUOTATIONS). Af Jonathon Green. Dansk bearbejdelse ved Ejgil Søholm. VibyJ, 1997, Centrum, 364 p. Org. papirbind.

A few samples:

– Verden er idel forfængelighed i forskellige former (G.S.Halifax)

– Verden er et mægtigt tempel viet til splid. (Voltaire)

– Det eneste, der afholder Gud fra at sende endnu en syndflod, er, at den første var forgæves. (de Chamfort)

– Mennesker klamrer sig til deres herlige tyrannier og til deres udsøgte vås som en dranker til sin flaske og fortsætter med det, indtil døden stirrer dem i øjnene. (Sydney Smith)

– Tro alt, hvad du hører om verden – intet af det er for slemt. (Balzac)

– Samfundet er et hospital med uhelbredeligt syge. (Emerson)

– At alle mennesker skulle være brødre, er en drøm, som folk uden brødre har. (Charles Chincholles)

– Menneskeheden er en svinesti, hvor løgnere, hyklere og de modbydelige i ånden forsamles. (George Moore)

– Folk, som ingen fejl har, er forfærdelige – der er ingen måde, man kan udnytte dem på. (Anatole France; it seems I may perhaps be mistaken about A.F. – see above).

And lastly the ALWAYS witty Oscar Wilde:

– Det er kun overfladiske mennesker, der ikke dømmer efter det ydre.

That’s it for today. But, also today, has startet a new dutch book-sale in the Heilig Geist Church House in downtown Copenhagen. Today the price was 60 Kr ($9,-), but soon the price will be attractive enough for me to report a bit from there and the likewise friendly Forum booksellers.

(28./30.December.2018)

If you found this post interesting, then why not share it with a friend?

Crossposted on www.gamleboeger.dk and http://blocnotesimma.wordpress.com

Tweets on www.twitter.com/gamleboeger

Photography, Your Brain and Napoleon

Today is Tuesday and a somewhat chilly and dark late December afternoon here in downtown Copenhagen.

Also it’s now less than a week until Christmas Eve. Not that this is a big deal – neither the closeness nor the Eve itself. After all I have no progeny and, frankly, I’m no more a kid myself, I’m afraid.

Also it’s only ten days until Dec.28, the last weekday in 2018. But that day is set up to be the ultimate and final day of the permanent dutch book sale in the Coal Market (Kultorvet) here in central Copenhagen.

The word around town is the bookseller has had his lease terminated from the end of 2018. Which may very likely be inauspicious for the friendly Vangsgaard antiquarian booksellers, – although perhaps not so much for myself.

As a matter of fact I’m beginning to feel a bit crowded or even claustrophobic in my small flat from being surrounded by books almost everywhere.

But today the books are 20 kr.($3) each, and wanting to find yet one or two small presents I ventured inside once more. Having less than half an hour at my disposal, however I didn’t quite manage to find appropiate presents – but perhaps tomorrow or day after tomorrow?

I found these, however:

1. ERINDRINGER AF MIT LIV. Ved. K(nud) L(yhne) Rahbek. 2.vols. Kiöbenhavn, 1825, Schulz, 372 p.

This small volume, nicely bound in contemporary half-calf is ofcourse only the second volume of several (at least three)(note 1). But as the book is wonderfully preserved both outside and, especially, inside I coundn’t resist it at the modest price asked. Also it seems to be the original edition?

Here is a small, somewhat randomly chosen sample (p.147):

‘Forresten førte jeg her i de faa dage et liv efter min smag, lærte ikke at kiænde mere af Berlin end veien til Comediehuset, og til mine fire, frem dramatiske og litterariske bekiendte, saa i øvrigt ingen ting, end ikke Posens da navnkundige kaffehuus, hvor ellers alle reisende toge die Galanterien von Berlin i øiesyn, omtrent formodentlig som paa Salon d’Apollon i Hamborg, som jeg heller ikke har seet.

‘Samsøe, der havde sands og smag for kunstsamlinger, gallerier o.d.l., morede sig ogsaa paa sin viis her særdeles vel, men forlod Berlin en dag før mig, for at tage Potsdams mærkværdigheder i øiesyn, og samledes vi da igien der, for at gaa tilbage til Leipzig.’

(Note 1. The complete set is in 5 volumes, issued 1824-29. A set in nice condition would be several hundred dollars).

2. 25 LESSONS I’VE LEARNED ABOUT (PHOTOGRAPHY) LIFE. By Lorenzo Dominguez. NewYork, 2008, Blurb.com, 134 p., paperback.

This small ‘photobook’ in pocketbook format is virtually like new and is probably unread. On the back cover you can read a.o.:

‘I don’t think I’ve ever read as moving a piece on the craft of photography in my life. This one really touches my soul…it’s going to really impact my life.’ Phyllis Johnson, photojournalist and author of Being Frank with Anne.

‘Lorenzo is a master. His 25 Lessons are…as seminal as Ansel’s dissertation on the zone system. I found them to be reenergizing, perceptive and extremely useful. I have been touched by his story, his writings and by his work. I can’t imagine anyone not being so.’ Barry Shapiro, Los Angeles.

3. MENNESKETS DOBBELTHJERNE. En Artikelsamling. Af Wittrock, Bogen, Gazzaniga, Jerison, Krashen, Nebes and Teyler. København, 1979, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 205 p., paperback. (Translated from ‘The Human Brain’, Prentice Hall, 1977).

This is, incidentally, an issue that I’ve often alluded to – i.e. the ‘two brains of the humans’. The left half-brain, ‘the robot brain’ and the right half-brain, ‘the holistic, intuitive brain’.

In an earlier essay: ‘The Origin Of Mind And Other Trifles’ https://blocnotesimma.wordpress.com/2017/05/23/the-origins-of-mind-and-other-trifles/ I’ve very briefly related on an author, that has somehow managed to put things more or less on it’s head in his otherwise interesting book, THE ORIGIN OF CONSCIOUSNESS IN THE BREAK-DOWN OF THE BICAMERAL MIND. By Julian Jaynes. Boston, 1990.

That authors thesis is, very roughly, that the left-brain caracteristics are an more advanced evolution of the – more primitive – right-brains caracteristica. And, especially, that human ‘consciousness’ is mostly a quality of the more recently developed left brain.

Also that the right-brain made ‘communication’ with ‘the Gods’ possible, and that this ‘communication’ meant that humans thence had less ‘counciousness’ of their own (and less ‘free will’, I presume?).

Frankly, the first thesis is mostly nonsens, in so far as the stark predominance of the left brain is certainly not an advancement or progress. Quite the opposite it represent a degeneration of the harmonious human mind of yore. A harmonious equilibrium you, incidentally, are likely to find universally in the Cosmos whereever sane ‘human’ life is prospering.

(As an aside and just very briefly: The Universe was not ‘born’ or ‘created’ and did not ‘start’ with the phantasm called ‘The Big Bang’.

You have really no reason to believe the Universe was ‘born’ or ‘created’ (out of what?) just like you have really no reason to believe that ‘humans’ are younger than the Universe itself!

Most people will just have to contend with ‘We don’t know’ and always be vigilant against all and everyone trying to impose their ignorance upon them with more or less silly, ostensibly ‘scientifically confirmed’ facts.

“Man is not born to solve the mystery of Existence; but he must, nevertheless, attempt it, in order that he may learn how to keep within the limits of the knowable”. (Goethe) (Note 2)

Like I tweeted recently: It’s as silly to believe you may discover ‘the origin’ of language as to think you may discover ‘the origin’ of the Universe.)

But Mr. Jaynes is right in so far as there is a difference of the quality of conscienceness between the typical right-brain dominated compared to the left-brain dominated individual.

The left-brain dominated person has a quality of consciousness much more confined to only that very person, whereas counsciousness of the right-brain is much less limited and more universal, eventually, perhaps, feeling a degree of community with everyone else and the Cosmos – and perhaps ‘the Gods’ – albeit to varying degrees, of course.

The author maintains, that the left brain has grown much more dominating especially in the last few milleniums, and that this has resulted in humans having got much more counciousness.

As told, this is almost completely rubbish. In fact it’s the other way around: The (partly) withering away of (the use of) the right brain means the counciousness of humans have become very much limited and confined to oneself, ultimately resulting in ‘The egotistic Robots’.

Whence the ‘Human Robots’ that are in fact now running most of our Earth and that, if left unchecked, will surely and in quite short order mean total destruction of Earth and Humanity.

More here:
The Robots’ Cash Ban

Louis Sancho and the CERN/LHC

Off hand ‘Menneskets Dobbelthjerne’ appears to be a rather dry, very ‘scientific’ exposition of the accepted knowledge on the issue in the late seventies. I have to leave it at that and reserve my opinion subject further perusal of the book.

(Note 2. Here quoted from the titel page of ‘A Biographical History of Philosophy. By G.H. Lewes. London/Newyork, Routledge & Sons, 1891).

4. THE EAGLE IN SPLENDOUR. NAPOLEON I AND HIS COURT. By Philip Mansel. London, 1987, 232 p.

This beautiful, profusely illustrated, large book (small quarto) is quite a find for 3 dollars. From the inside front flap of the dustcover I cite.

‘This is a new view of the most famous man in history. It shows him as a monarch rather than as a genius on the battlefield.

‘Although Napoleon rose through the events of the Revolution, he was primarily interested in establishing a dynasty to rank with the Bourbons of the Habsburgs, and in extending his influence through Europe.

‘Philip Mansel’s fascinating book shows the ruthlessness with which Napoleon sought to achieve these ends. His establishment of a court was a calculated act, to enhance his power and prestige.

‘His policy of territorial expansionism was pursued with an arrogance and inhumanity which turned all Europe against him.

‘His extraordinary brothers and sisters were given thrones and courts in Italy, Spain, Holland and Germany, where they lived lives of luxury and self-aggrandizement in the napoleonic style.’

(18./23.Dec.2018)

If you enjoyed this post, then please share it with your friends!

Crossposted on www.gamleboeger.dk and http://blocnotesimma.wordpress.com

Tweets on www.twitter.com/gamleboeger

Kjellerup og Prins Jørgen

Idag skal vi se lidt på et par bøger med lokal- og personal-historiske ramifikationer. Jeg kan se, at det nok vil blive en uimodståelig fristelse at knytte nogle familie- og lokalhistorier fra det Nordenfjordske til omtalen af bøgerne. Disse meddelelser vil fortrinsvis have interesse slægt og venner, hvem de da også er tiltænkt, og alle øvrige af de ærede læsere være hermed forlods advaret!

1. KJELLERUP, af Aage Brask (1943).

Aage Brask’s indholdsrige bog om familiegården KJELLERUP skylder for mit vedkommende størstedelen af sin interesse, at min fars familie næsten udelukkende kommer fra Himmerland. Og uagtet Kjellerup er beliggende i Onsild Herred lige syd for Mariager Fjord befinder vi os dog i et grænseområde, hvorfra mange tråde går ind i Himmerland. For øvrigt foregår flere af Aage Brasks bøger i det samme geografiske område, d.v.s. enten på grænsen til eller i Himmerland.

Aage Brask er da også selv født og opvokset i Himmerland, nærmere betegnet på den lille herregaard Volstrup, beliggende nogle få kilometer nordvest for Hobro. Han selv ejede i årene 1934-62 gården Christianslund i Ørum sogn mellem Langå og Randers. Han er af gammel landmandsslægt og efter alt at dømme har allerede de (i.h.t. forfatteren) tidligst kendte medlemmer af slægten ofte været dygtige og vindskibelige folk, som har forstået at gøre sig erhversmæssigt gældende, ofte udover lokalområdet.

Om det tidligst kendte medlem af slægten vides kun lidt udover navnet ‘Niels Hansen i Drostrup’ (i Rud sogn lidt øst for Hadsten), samt at han levede i slutningen af 1500- og beg. af 1600-tallet, og hans hustrus navn kendes ikke.

Herudover ved man, at gården i Drostrup har været en usædvanlig stor bondegård, hvis hartkort (omregnet fra ældre tiders afgifter) var på over 20 tdr. Jf. at man senere regner en gård på 12 tdr. Hk. for en proprietærgård (heraf betegnelsen tolvmændene resp. tolvmandsforeningerne) og en gård med mere end 20 tdr. for en herregaard. Men intet tyder iøvrigt på, at gården i Drostrup var andet end en bondegaard.

Niels Hansen havde antageligt 7 børn af et første ægteskab. En søn Hans Nielsen Drostrup blev en i sin tid meget anset borgmester i Mariager, og regnedes som en af datidens jyske matadorer. Endvidere var en datter Esther gift med Peder Nielsen Hamborg, hvis søn Mathias Hamborg i nogle år omkr. 1700 var “Hobro’s ubestridte førstemand”.

Endelig var en datter Anna gift med Søren Jensen i Skjellerup Vestergaard, beliggende lige syd for Mariager fjord, lidt øst for Hobro. Denne Søren Jensens søn Anders Sørensen Vestergaard blev forpagter på KJELLERUP og hans søn igen, Jens Brask, købte på et tidspunkt gården, og blev forf. Aage Brask’s tip-tipoldefar. (Jens Brask var opkaldt efter sin mors 1. mand, ret beset burde vor forfatter måske have heddet Vestergaard og ikke Brask?).

Det naturligvis morsomt, hvis man kan hente en eller anden konkret oplysning om slægt eller forfædre i et lokalhistorisk topografisk bogværk som dette. Men det vil trods alt kun være en begrænset kreds, der kan være heldige at finde relevante personalhistoriske oplysninger, også uanset at bogen her indeholder en overvældende mængde facts, herunder datoer og navne på steder og personer.

Ikke desto mindre turde bogen fortjene udbredelse qua forfatterens ret unikke evne til at fremstille en uhyre mængde lokal- og personalhistoriske detaljer med en smittende fortælleglæde og i en flydende og upretentiøs stil.

Med flydende menes bestemt ikke udflydende, for forfatterens største aktiv er måske hans præcision i fremstillingen, som kan søges anskueligjort med et par smagsprøver (her fra bogens kapitel om Borgerlige ejere af Kjellerup (s.155), parantetserne er mine tilføjelser):

“Anne Nielsdatter, som må være den i (den personalhistorisk interesserede Hobro-degn) Ole Hermansen Nysteds optegnelser nævnte Anna Nielsdatter Drostrup, var antagelig født i 1604 som datter af fæstebonden Niels Hansen i Drostrup i Rud sogn, der havde mange børn.

“Han var bl.a. (far til den bekendte Mariager-borgmester Hans Nielsen Drostrup samt) bedstefar til den tidligere omtalte cancellisekretær Niels Hansen Drostrup til Kollerup, til 2 herredsfogeder af navnet Schade, Albert og Mathias, som imidlertid ikke gjorde ham ære, til Mathias Pedersen Hamborg, en stor købmand og jordegodsejer i Hobro, til landsdommer Knud Ahasverus Becker til Bækkeskov, som blev myrdet af sine egne bønder, og antagelig også til Rasmus Nielsen Overgaard, der havde tjent med liv og blod under Københavns belejring, havde forskellige herregaarde i forpagtning, blev ejer af Quistrup (med Ausumgaard), som han fik tilladelse til at besidde med de adelen og københavns borgere tilkommende priviligier.

“Hun må have været gift, før hun ægtede Søren Jensen, idet den meget agtede rådmand Niels Rasmussen i Mariager nævnes som halvbroder til hendes børn med Søren Jensen.

“Disse var foruden Anders Sørensen og en datter Anne, der en tid levede som enke i Assens ved Mariager og senere holdt hus for broderen Anders, sønnerne Rasmus, der nævnes som forpagter på Strandet og døde i 1709, Jens, der levede og døde i Norge, hvor han efterlod sig afkom, samt Albert, der en tid var foged hos fætteren Niels Hansen Drostrup på Kollerup, og senere havde en række store gårde i forpagtning, bl.a. Ørslev Kloster, Lerkenfeld og Skivehus.

“Fra Albert Sørensen, der var en ret fremtrædende mand, nedstammer en slægt Winding (med bl.a. de to komponister Winding) gennem sønnen præsten Anders (Westenhof) Winding i Vestervig (samt videre gennem en kvindelinje bl.a. polarforskeren Knud Rasmussen og medlemmer af kunstnerslægten Rosing på Grønland).

Om nævnte Mathias Pedersen Hamborg i Hobro giver Brask andetsteds lidt flere oplysninger:

“Nogenlunde samtidig med Mette Sophie Kalow døde byfogeden i Hobro Lauritz Christensen Skipper, der tilhørte en af egnens kendte slægter, og som var gift med Mette Lauritzdatter Skaarup af en anset Hobro-slægt; Mathias Hamborg havde haft god forbindelse med byfogden, og han optrådte nu som lavværge for enken for senere at ægte hende.

“Hun førte en del med sig, og han er nu en del år byens ubestridte førstemand, hvilket også fremgår af skatteansættelsen. F.eks. blev han i 1710 ansat til at udrede 32 Rdl. i krigsstyr, hvilket var langt det største beløb i byen, medens byfogden, den iøvrigt fremtrædende Chr. Nielsen Hostrup, blot skulle betale 8 Rdl.

“Mathias Hamborg døde først – i 1718, men uanset bevillingen (til at hensidde i uskiftet bo) lod enken dog afholde skifte i 1720 “eftersom bemeldte min sal. mands arvinger indstændig derom anholder, og jeg for den gode sal. mands skyld gerne ser deres gavn og fremtarv”.

“Formuen synes nu nærmest at være blevet lidt forringet, der var nok nogle flere ejendomme i Hobro, men der var mindre bøndergods, Mathias Hamborg havde også i 1716 solgt 1 gård i Vester Tørslev og 1 gård i Kastbjerg med 4 gadehuse til sin fættersøn og Gudsøn Jens Brask i Kjellerup; det var ligeledes svundet lidt i sølvet, og der var nu en gæld på ialt ca. 1875 Rdl., hvoraf 285 Rdl. til Jens Brask og 200 Rdl. til Niels Pedersen (Abildgaard) på Thostrup Hovgaard, der var gift med en niece af Hamborg.

“Til deling var der nu kun godt 1700 Rdl., men det var måske heller ikke særlig heldigt for Mathias Hamborgs arvinger, at Mette Lauritzdatter fra ægteskabet med byfoged Skipper havde 2 døtre i live.

“Mette Lauritzdatter og hendes slægt havde stor betydning for kirken i Hobro. I 1699 skænkede hun og hendes første mand dels en lysekrone, dels en altertavle, som hun og Mathias Hamborg i 1703 lod bekoste malet og stafferet “med brogede farver og forgyldning”, og efter sin 2. mands død gav hun 6 kirketofts agre til kirken for en familiebegravelse i denne for sine mænd, den lille Karen Hamborg og sine egne efterkommere, i hvilken anledning der blev opsat et marmorepitafium med en fyldig indskrift.

“(Mathias’ bror) Thomas Pedersen Hamborg i Skjellerup optræder meget hyppigt på Onsild Herreds ting og beklæder ofte dommersædet. Han er nok identisk med en flere gange nævnt Thomas Vestergaard og har derfor sandsynligvis boet i den forhen omtalte gaard Vestergaard eller i en del deraf.
“Han må være død før 3/9 1718, da Maren Christensdatter, sal. Thomas Pedersens enke i Skjellerup nævnes på Onsild Herreds ting. De havde ifølge Mette Skaarups skifte med mandens arvinger kun en datter Karen, der angives gift med Niels Pedersen (Abildgaard) på Thostrup Hovgaard ved Hobro”.

Sidstnævnte ægtepar er min farfars tip3-oldeforældre. Andetsteds. Herudover er min fars forslægt så vidt jeg ved helt overvejende af Himmerlandsk landalmue, og det er derfor naturligvis en sjælden undtagelse, at kunne finde lidt udførligere oplysninger om enkeltpersoner i 16-1700-tallet, jf. ovenfor. Så tak til Aage Brask for hans flittige og grundige arbejde! Næste titel

2. BILLEDER FRA ENEVÆLDENS HISTORIE af Norman Hall Hansen (1949) er en lidt mere ydmyg sag sammenlignet med Aage Brask’s omfattende og detaljerede værk om Kjellerup.

På godt 100 sider bringes 15 mindre afhandlinger om personer og hændelser fra enevældstiden, blandt hvilke: Eventyresken Dina Skomagers – Prins Jørgen af Danmark – En Nordjydsk handelsfyrste – Christian 7. og teatret – Regerinsskiftet i 1784 – Enevældens historieskriver – m.m.

Det er den lille afhandling på knap 7 sider om Prins Jørgen, jeg vil bruge som anledning til at fortælle lidt flere lokal- og familiehistorier fra min nordenfjordske hjemegn, hvorfor jeg endnu engang advarer den ukendte læser…

Først nogle udtog fra artiklen, der begynder således:

“Fra BBC’s udsendelser under den sidste krig kender vi alle Prins Jørgens March, varskoet om at nu kunde vi sætte os hen og afvente den danske stemme fra London og et af den gamle tonedigter Henry Purcells mesterværker. Nu huskes Purcell, der var organist ved Westminster Abbey, væsentligt for sin kirkemusik, og hans mange festkantater, operaer og dramatiske arbejder høres kun sjeldent.

“Mange lyttere har vel undret sig over hvem den prins Jørgen var, til hvis ære den djærve march er skrevet, og det er da om ham, der her skal fortælles.

“Jørgen var den yngste af Frederik 3.’s 2 sønner i ægteskabet med dronning Sophie Amalie, og kom til verden på Københavns slot d. 21. april 1653. Som skik og brug fordrede det i højadelige kredse blev han i femtenårsalderen sendt på en større udenlandsrejse, og under ledelse af sin hofmester Christian Günther v. d. Osten besøgte han Holland, de spanske Nederlande, Frankrig, England og Italien.

“Ved sin faders død i februar 1670 fik han testamentarisk tillagt Vordingborg amt på livstid med hovedgaardene Beldringe og Lekkende foruden en aarlig livrente på 30.000 daler, og i de følgende år erhvervede han gården jungshoved og lod i Vordingborg opføre det forlængst forsvundne “Prins Jørgens Slot”, et jagtslot i italiensk stil.

“På en senere udenlandsrejse studerede han krigskunst i Frankrig og Tyskland, og han deltog med hæder i den skaanske krig sammen med sin broder Christian 5., hvis liv han reddede i slaget ved Landskrona i 1677, hvor baade han og kongen med egen haand skal have nedlagt flere fjender.

“Prins Jørgen skildres som en høj, smuk, lys mand. At han var i besiddelse af personligt mod har vi set, men af væsen var han tilbageholdende og indesluttet og havde som sin fader vanskeligt ved at udtrykke sig i tale.

“Første gang den europæiske politiks søgelys falder på den danske prins er ved den polske kong Michaels død i efteråret 1673, hvor Jørgen blev stillet i forslag som hans efterfølger af et parti indenfor den polske adel, vel nærmest for at undgå valget af andre tronprætendenter, der støttedes af henholdsvis den franske konge og den østrigske kejser.

“Polakkerne ønskede ikke at deres land skulde komme i afhængighedsforhold til nogen af de nævnte stormagter, og det skulde derfor synes som om en dansk prins måtte have gode chancer for at blive valgt til polsk konge.

“Imidlertid strandede disse bestræbelser, væsentligst på grund af prinsens vægring ved at opgive sin lutherske tro, og den polske rigsdag valgte den fra krigene med Tyrkiet berømte feltherre Johan Sobiesky til konge.

“Prinsen nærmede sig nu de tredive år og af politiske grunde gjaldt det om at finde en passende brud til ham. Valget faldt da på den Braunschweig-Lüneburg-Celleske prinsesse Sophie Dorothea, om hvis haand Jørgen konkurrede med prins Georg af Hannover, den senere Georg 1. af Storbritannien, og det blev denne, der gik af med sejren, således at den tyske prinsesse blev stammoder til det hannoveranske kongehus i England.

“Christian 5.’s opmærksomhed vendte sig derefter mod England, og i foråret 1683 rettedes gennem den danske gesandt i London en officiel henvendelse til kong Karl 2. om hans broderdatter prinsesse Annes hånd. Hun var yngste datter af hertugen af York, den senere Jakob (James) 2., hvis ældre datter Mary i 1677 var blevet gift med hertug Wilhelm af Oranien, den senere kong Wilhelm 3. af England.

“I juli samme år afhentedes prins Jørgen og hans overkammerherre grev Christian Siegfried von Plessen i Glückstadt af hertugen af Yorks overkammerherre John Churchill, der i de kommende år skulde erhverve et verdensnavn som feltherre, nemlig Marlborough, den fra den franske soldatervise kendte “Mallebrok”.

“Dette første møde mellem de to så vidt forskellige mænd, den overlegne og handlekraftige diplomat og feltherre og den noget forsagte og beskedne prins – han betegnes i en samtidig biografi som “mild and gentle” – skulle udvikle sig til et varmt venskab.

“Den 27. juli 1683 fandt formælingen sted i Sct. James’ Palace i nærværelse af hoffet og kong Karl 2, og det nygifte prinsepar tog ophold på Windsor Castle. Ved en i oktober måned underskrevet ægtepagt tillagdes der Jørgen, som nu antog navnet George, en betydelig appanage og ejendommen Wandsworth Manor som residens. Samtidig benaadedes han med hosebaandsordenen.

“Intet tydede på, at dette af politiske grunde indgåede ægteskab skulle blive andet og mere end en formel alliance, et personligt baand mellem de to kongehuse, og i begyndelsen gjorde tilmed sprogvanskeligheder forholdet mellem ægtefællerne besværligt, idet brudgommen ikke talte engelsk og bruden ikke tysk. Dette udjævnedes imidlertid snart, og forholdet udviklede sig til et sjældent smukt og harmonisk samliv med trofast gensidig støtte i medgang og modgang, – og modgang og sorg blev dem rigeligt tildelt i deres femogtyveårige ægeskab.

“Inden sit toogfyrretyvende år skænkede Anne sin mand sytten børn, der dog alle var enten dødfødte eller døde i en spæd alder. Kun een lille prins nåede elleveårs alderen inden han afgik ved døden, og skæbnen nægtede således Prins Jørgen at blive stamfader til et engelsk kongehus.

“Men med et slag ændredes Jørgens stilling ved kong Wilhelm 3.’s pludselige død i foråret 1702 efter et fald med hesten på en ridetur i Hampton Court, og kronen gik nu over til Anne som den retmæssige arvtager. Kort efter kongens højtidelige bisættelse i Westminster abbey i april måned fandt Annes kroning sted, og Jørgen blev således “Prince Consort”, idet det ikke lykkedes Anne at få parlamentets samtykke til at give ham kongelig rang.

“Derimod forhøjedes hans årlige appanage til 100.000 pund, og slottene i Kensington og Winchester blev stillet til hans rådighed. Umiddelbart derefter fik dronningen udvirket hans udnævnelse til titulær øverstbefalende over hær og flåde med rang af generalissimus og storadmiral, og Marlborough tilbagekaldes til hoffet, benådedes med hosebåndsordenen og udnævntes til general for alle engelske tropper ude og hjemme.

“Marlboroughs stigende stjerne under krigene med Frankrig og Spanien undgik dog ikke at vække Jørgens misundelse, og forholdet mellem de to mænd kølnedes efterhånden. Medvirkende hertil var den intrigante og ærgerrige lady Marlboroughs optræden overfor dronningen, der omsider førte til at hun afskedigedes fra hoffet i unåde.

“Nominelt var, som allerede nævnt, prinsgemalen den øverstkommanderende over hær og flåde, men i praksis betød dette kun at han præsiderede i admiralitetsrådet, og over hærens anliggender var den populære hertug af Marlborough enerådende. Flådens uheldige indsats ved flere lejligheder udsatte Jørgen for en stærk kritik, tildels med urette, da det jo ikke var ham personlig med det samlede admiralitet, der var ansvarlig for søkrigens førelse.

“Man kan dog roligt sige, at Jørgen savnede de egenskaber, der gør en mand leder af format, men kan på den anden side ikke frakende ham pligtfølelse, troskab og loyalitet. Når han aldrig nåede at vinde egentlig folkeyndest skyldtes det medfødte mangler i hans optræden. Hans sygdom, en astma der aldrig forlod ham, medførte at han til stadighed var besværet af åndenød, hoste og talevanskeligheder, og også led af en konstant hovedpine.

“Han er i samtidige memoirer blevet betegnet som svær eller fed med forkærlighed for nyheder, for flasken og for dronningen. Kærligheden til hans gemalinde, hvem han var en trofast og opofrende husbond igennem deres lange ægteskab, tjener nu ikke til hans forklejnelse, og hang til drik synes ikke at have præget ham mere end mange andre af tidens mænd.

“Bordets glæder var jo en vigtig bestanddel i datidens selskabelige omgang. Hvad angår hans forkærlighed for nyheder, navnlig politiske, så behøver denne ikke at betegne andet end et naturligt og prisværdigt ønske om at blive holdt underrettet om begivenhederne i det urolige Europa, og iøvrigt også under de alt andet end rolige indre forhold i landet.

“Hans samtidige er dog alle enige om at karakterisere ham som et elskværdigt og beskedent menneske, der var fri for laster og levede i et særdeles lykkeligt ægteskab. Hans hovedinteresser synes at have været heste og jagtudflugter, og han syslede også en del med matematik og nærede stor interesse for de skønne kunster.

“Winston Chruchill har sikkert i bogen om sin berømte forfader Marlborough truffet rigtigt når han hverken tillægger ham dygtighed eller lærdom, men kalder ham et jævnt, normalt mandfolk uden svig og ærgerrighed og med en betydelig appetit for bordets glæder, en egenskab han jo i høj grad delte med sin samtid.

“Formodningen om, at han havde hang til drikkeri kan også skyldes, at han ofte medførte en flaske med medicin for at afbøde virkningen af de hyppige anfald af hoste og åndenød.

“I august 1702 rejste Jørgen med dronning Anne til Bath for at gennemgå en kur for sin astma, og i de følgende år var hans helbred meget svingende. I oktober 1708 døde prinsen efter et længere smertefuldt sygeleje i Kensington Palace, 55 år gammel, og han bisattes kort derefter i Karl 2.’s kapel i Westminster abbey.

“Han var under sine mange og ofte langvarige sygdomsanfald blevet plejet af dronningen med aldrig svigtende troskab, og et sjædent smukt samliv opløstes ved hans bortgang.

“I et brev af 9. november fra Sct. James’ Palace giver dronning Anne Frederik 4. af Danmark – Monsieur mon Frere et Neveu, som hun kalder ham – meddelelse om dødsfaldet, og i parlamentets kondolencetale til dronningen fremhæves prinsgemalens “høje dyder, der til evig tid vil gøre hans minde dyrebart” og hans “kærlighed til fædrelandet, hvorved han havde vundet alle undersaatters hjerter og sat sig et uforglemmeligt eftermæle”.

“Han overlevedes i seks år af sin barnløse dronning, efter hvis død det Hannoveranske Kurfyrstehus besatte den engelske trone med Kong Georg 1.”

Ups, – det blev vistnok til det meste af artiklen, dog med undtagelse af de mange politiske forviklinger i England i årene før Anne bliver dronning. Vil man læse mere om Prins Jørgen kan man med fordel konsultere nogle af historiken Chr. H. Brasch’s arbejder, herunder “Prins Georg af Danmark i hans Ægteskab med Dronning Anna of Storbrittannien” (1890), “Griffenfelds Kjærlighed til Charlotte Amelie la Tremouille” (1885) og “Det polske Kongevalg 1674. Med hensyn til Prins Georg af Danmark” (1882).

Tilbage bliver nu at trække en tråd til Nordjysk lokal- og personalhistorie, hvilket faktisk er muligt, selvom tråden er tynd.

Efter Jørgens hjemkomst fra sin 1. udenlandsrejse i anledning af faderens død i beg. af 1670 synes – i henhold til medicinhistorikeren Carøe’s meddelelser – Prinsens hidtidge barber (kirurg/læge/spindoktor) at være afskediget og erstattet af en Thomas Speitzer.

I en på Rigsarkivet opbevaret tysksproget supplikation til “hans kongelige majestæts højtbetroede Deputerede- og General-Commisariat” vedr. et kongeligt løfte til hans søn ‘Greger Speitzer’ om stilligen som garnisionsfeltskær i Fredericia underskriver Thomas Speitzer sig som “Ihr hoheit Printz Georgs Leib Balbier” (hans højhed prins Georgs livbarber). Brevet er udateret, men må være fra engang i 1670’erne.

Thomas Speitzer er antageligt kommet til Danmark med oberst Hans Schack, den senere feltherre, som dennes barber og kirurg/læge. Overlæge Torben Geill har i et hæfte om politikeren Carl Ploug (der var tip3-oldebarn af Thomas Speitzer) oplyst, at den her omhandlede kirurgslægt Speitzer stammer fra Triest i det daværende Østrig-Ungarn (Torben Geill havde vistnok en østrigsk hustru). At dømme efter navnet, håndværket og hjemstedet kunne slægten forresten vistnok gerne have en jødisk baggrund, men herom vides mig bekendt iøvrigt intet.

Sønnen Gregers var ved sin død regimentsfeltskær i Randers og angives at have bl.a. en søn Parmo Gregersen Speitzer. Denne blev officer og tjente i hestegarden i 30-40 år. Han blev efter Den Store Nordiske Krig i 1721 afdanket som major fra et norsk rytterregiment og tog ophold i Gøttrup by og sogn i Vester Hanherred, hvor han havde slægtninge, idet hans (formentlige) bror Mads Gregersen Speitzer ejede Aggersborggaard.

Parmo og hustru Maria Jakobsdatter havde kun 1 barn, datteren Mette Marie, der blev gift med en kirurg fra København Frederik Petersen. De boede i landsbyen Gøttrup, dengang en af Danmarks største landsbyer, og fik 2 sønner samt en datter, der døde ung.

Den ældste søn Parmo Carl Petersen blev provst i Kolding (og blev morfar til politikeren Carl Ploug), mens den yngre søn Christoffer Frederik Petersen (f.1743) blev forligskommisær i Vester Hanherred (min tip3-oldefar).

En nu desværre afdød slægsforsker, Fru Inger Ahl har for en snes år siden velvilligst meddelt mig, at bemeldte Parmo blev født 9. april 1670 i Fredericia. Desværre tabte jeg forbindelsen til hende, forinden jeg fik opklaret kilden til oplysningen, og jeg har endnu ikke fundet den af egen kraft.

Dette ville imidlertid ikke være uden interesse, idet hans afstamning så vidt jeg forstår p.t. ikke kan betragtes som ganske afklaret. I synderlighed forekommer det en smule suspekt, at han ikke nævnes med et ord i den omfattende skifteopgørelse 1692 efter hans formodede far Gregers Thomasen Speitzer i Randers, som er bevaret in extenso. Hvorimod hans formodede søskende, herunder Mads Gregersen Speitzer, alle er nævnt i skiftet.

Tænkeligt kan han have været en fætter og ikke en bror til Mads Speitzer, og der kendes da også en bror Jürgen til Gregers, samt herudover en militærkirurg Parmo Speitzer, nævnt i et brev fra 1678, om hvem jeg iøvrigt intet ved.
Eller han kan evt. have været en adoptivsøn. Der har under alle omstændigheder tydeligvis været tale om en eller anden form a nært slægtskab, omendskønt dette på nuv. tidspunkt så vidt jeg ved ikke kan konkretiseres nærmere.

Nogle flere oplysninger om Nordenfjordsk lokal- og personal-historie kan findes her:

En minderune

Bogsamlere Uden Bøger (rev.)

Kai Friis Moeller – H.G. Wells – Queen Christina – Madame de Pompadour

Lidt om kabaler m.m.

http://blocnotesimma.wordpress.com/2010/09/13/september-3-del/ (Bonde af Thy)

(14.Jun.2013/rev.07.Dec.2018)

Did you enjoy this essay? Then why not share it with a friend?

Crossposted on www.gamleboeger.dk og (slightly amended) http://blocnotesimma.wordpress.com

Tweets on www.twitter.com/gamleboeger

Louis Sancho and the CERN/LHC

Today is Sunday and it’s been a real nice and sunny late autumn day. Its also the closing day of the ongoing dutch book sale in the Heilig Geist Church House here in downtown Copenhagen.

I’ve managed to haul a couple of bags shock full of 75-cents books all the way to a nice café not too far away. Even if four or five freezing street musicians did their best to blow me away with their electric amplifiers.

Frankly I don’t understand the City Council allows power amplified street music. It’s annoying for many passers-by and for the businesses nearby and, incidentally, too loud background music only tend to dilute or even totally drown the performers personal statements.

But here we are and I would like to mention a few of the books I fetched at the sale. But, as before, let’s first take a quick look at at a couple a my recent tweets (from twitter.com/gamleboeger). It’s the same text in all three tweets but with different links.

China’s Massive Particle Accelerator –“Could Create a Phase Transition That Rips the Very Fabric of Spacetime”
Posted on Oct 13, 2018

China’s Massive Particle Accelerator –“Could Create a Phase Transition That Rips the Very Fabric of Spacetime”

China’s Massive Particle Accelerator –“Could Create a Phase Transition That Rips the Very Fabric of Spacetime”
Posted on Oct 13, 2018
STELLA NOVA – Menneskehedens farligste terroristvåben nogensinde?

China’s Massive Particle Accelerator –“Could Create a Phase Transition That Rips the Very Fabric of Spacetime”
Posted on Oct 13, 2018
http://aanirfan.blogspot.com/2017/04/trump-at-war-with-assad-and-putin.html?showComment=1492609463358#c5895090473984166129

So it seems the Chinese are planning to build a particle accelerator much more powerful than Europe’s notorious CERN/LHC, the Large Hadron Collider.

I always thought the – relatively few, to be sure – chinese persons I have talked to seemed to be quite smart. But building and operating another Large Hadron Collider much, much more powerful than the CERN/LHC is obviously anything but smart.

Just from I posted my first comment on the Large Hadron Collider in (June 2014 and) January 2015, (Link 1) I’ve had a hard time grasping that seemingly no one from our top global leadership were able to apprehend the stark and imminent danger posed by monster machines like CERN’s Large Hadron Collider.

They are in fact monstrously large bombs, ‘able to blow up stars and planets’.

The worst case scenario is supposed to be our Earth blowing up like a Nova or even Supernova.

In which case the fireball could be typically 300 million km across (equal to the diameter of Earths orbit around the Sun) and hence evaporating Earth and (some of) the inner planets AND POSSIBLY KICKING OUR SUN RIGHT OUT OF THE MILKY WAY GALAXY (Link 2).

Please read this short extract from the home page of Luis Sancho, top of the world theoretical physicist:

‘LUIS SANCHO – On himself: top of the world of systems sciences and cybernetics. IQ 180. But now 80% of my papers have been erased from ‘Google Scholars’.
See my best work, ‘Absolute relativity: the 5th dimension’, at kindle
http://www.amazon.com/Information-dimension-Space-Time-Sciences-ebook/dp/B005SS6ZE4/ref=sr_1_13?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1354750506&sr=1-13 )

On CERN science and scientists:

Cern is full of 20 something very smart who think because they have a ‘title’ and went through the industry of information they know a lot.

They are very smart. So smart that they will die of it. Because the Universe is NOT SMART BUT INTELLIGENT.

Smart people (try and) ‘cheat’ the laws of the Universe.

Those people are nuts, evil children, and they don’t even know they are

Absolute evil = death is 1/2 of the Universe

‘those who pretend to impose truth with power will be the laugh of the gods’. (Einstein)

The two biggest infamous basterds of modern science, the inventors of cybernetics and the H-bomb were obsessed with extinction.

‘They knew they were the parents of the two sciences, nuclear physics and robots that would kill us. They ONLY talked of THIS. It was their obsession

Don’t you get it? It is all a moral question!! They know they can kill the planet, they don’t care

They live off making weapons, they are nuclear scientists, they live with death.

When CERN crosses the so-called ‘bag number’ (number of strange quarks needed to coalescence into a strangelet) we shall die.

WHEN this happens IS THE ONLY ISSUE NOT TOTALLY CLARIFIED.

CERN is a cosmic bomb, able to blow up stars and planets, the 3rd evolution of nuclear bombs after the atomic bomb and the hydrogen bomb.’

(extracted from https://cerntruth.wordpress.com/2010/07/23/the-mayan-prophecy/

and a comment I posted on the widely read, critical blog aanirfan.blogspot.com in april 2017:

gamleboeger19 April 2017 at 06:44
http://aanirfan.blogspot.com/2017/04/trump-at-war-with-assad-and-putin.html?showComment=1492609463358#c5895090473984166129 )

However it seems the CERN/LHC has now been (or is to be) shut down for 10 years ‘to be upgraded’. Has somebody perhaps seen the light after all?

The critical blog aanirfan.blogspot.com, writing since 2004, was suppressed from Blogger (a Google company) from Nov.10 until Dec.1. Most observers presumably think the actual reason was the penultimate entry, that dealt with a woman authors book critical of the main-stream holocaust story.

But probably this would not be the real reason. You see – the global TPTB have no qualms whatsoever with being flagged as evil or avaricious. That is merely some sort of an ideal for them, I’m afraid?

However they certainly cannot bear and tolerate being flagged as clueless – which is, nevertheless, what the CERN/LHC conundrum may perhaps have proven them to be?

Doesn’t the above exposition by Louis Sancho tend to strongly suggest that humans will be unable to understand and navigate the dangers of the Universe without a keen sense of morals? And not without a functioning right half-brain.

Hence the urgent issue for the TPTB with the outspoken and popular aanirfan blog – with thousands of hits daily – was perhaps more likely that aanirfan on April 19, 2017 had published my above comment with the exposé on and by Louis Sancho. Only several months later it was announced that the Large Hadron Collider was scheduled to be shut down ‘for 10 years’.

You need to be aware, ofcourse, that both my blogs and certainly the aanirfan blog have been read by the top power brokers of the world. And they couldn’t see the light?

Link 1.
(pls. scroll down for english text)
STELLA NOVA – Menneskehedens farligste terroristvåben nogensinde?

And (danish only)
www.gamleboeger.dk/2016/09/01/fugleperspektiv/

Link 2.
www.dailygalaxy.com/my_weblog/2017/07/hypervelocity-stars-invade-the-milky-way.html#more

But now today’s main dish, – a few more 75-cent books:

1. MATTHIAS CLAUDIUS OG HANS VENNEKREDS. Af Richard Petersen. Kjøbenhavn 1884, Schønbergs Forlag. 420 p. Bound in rather frugal half cloth. (Note 1)

Matthias Claudius (1740-1815) was a renowned german poet, writer and journalist. Also called ‘the Wandsbecker Bote’ after his like named journal (1770-75).

He knew/befriended many comtemporary german male and women writers and thinkers, among others Klopstock, Lessing, Herder, Jacobi, Lavater and Gallitzin.

The author Richard Petersen (1838-1905) was renowned as an author of biographies, among which the above ranks among his most important.

He also treated of Henrik Steffens, Thomas Kingo, Frederika Bremer, Mme de Staël Holstein, Jens Baggesen & Sofie v. Haller, J.K.Lavater and others.

Sadly he didn’t manage to finish his biography of Carl Ploug, the prominent Danish 19. century publisher, editor, poet and politician.

Wandsbeck, now part of greater Hamburg, was then a small city just outside Hamburg on the border to then more or less Danish Holstein.

In my childhood’s Jutland you might still hear old people say ‘go to Wandsbeck’ for ‘go to blazes’. Perhaps because the city of Wandsbeck in the past was thought to owe its existense to rouges, criminals and bankrupts.

From the preface: “Min bog har imidlertid et videregaaende formaal end at skildre selve Claudius’ livsførelse og gjerning, idet den tager sigte paa også at fremstille hans ‘vennekreds’.

“Jeg tror, de fleste læsere ville indrømme mig, at det saaledes er hensigtsmæssigst og bedst; han maa ses i sin samtid for at kunne forstaas.”

Note 1.
Only today (Nov.29.) I have noted an inscription from a previous owner on a flyleaf that somehow got stuck to another: ‘H.H.Lefolii, Jul 1885 – gave fra min hustru’ (i.e.: Christmas 1885 – present from my wife).

H.H. Lefolii (born in Copenhagen 1819 – d.1908) was a prominent nineteenth century school man and translator of historical sources. His wife was Christiane Dor. Julie Strandbygaard.

2. KRISTEN KOLD – FOLKEHØJSKOLENS BANEBRYDER. Af Frederik Nygård. Bd. 1-2. Odense, 1895, ca. 500 p. Taveligt, noget slidt halvlæder, bogblokken pæn og venholdt.

Kr. Kold (1816-70) was a Danish school pioneer of world wide renown. Perhaps his thinking on childrens schools was most widely acclaimed.

Here is a few lines from page 209, vol 2, that seems to summarize Kold’s mission statement:

‘I sin tale ved ‘Vennemødet’ i København den 11.Sept.1866 karakterisererde Kold sin højskolevirksomhed i følgende slutningsord:

‘Jeg vil slutte med den bemærkning, at oplysning har jeg næppe så godt greb paa, som jeg har paa oplivelse. Jeg opliver først, og saa oplyser jeg bagefter, eller i al fald opliver og oplyser jeg paa en gang.

‘Og det tror jeg er rigtigt, thi oplivelse er det, som man trænger til. Altsaa er det at oplive langt mere min opgave ved skolen end at oplyse.’

3. DEN MENNESKELIGE PERSONLIGHED OG DENS BESTAAEN EFTER LEGEMETS DØD. Af Frederic W.H.Myers. København, 1968-69, 2 vols., 667 + 637 p. Original cloth.

This is ofcourse the famous classic for everyone interested in the esoterical aspects of the human personality – like dreams, spooks, telepathy and so on and so forth.

It’s quite incredible you can buy these two massive volumes in rather nice condition for one-and-a-half quid!

4. GEORG BRANDES – I MODSIGELSERNES TEGN BERLIN 1877-83. Af Jørgen Knudsen. Gyldendal, 1988. 361 p. Softcover.

From the back cover:

‘Dette bind fortæller om de seks aar, Georg Brandes boede i Berlin i et frivilligt eksil – en central periode i hans liv og udvikling, desuden en særdeles veldokumenteret periode.

Nyt stof er beretningen om hans ægteskab. Her kastes et ganske grelt lys over hans rolle som kvindesagens forkæmper. Nyt stof er også beretningen om hans årelange betagelse af den gifte tyske kvinde Lulu v. d. Leyen – en dramatisk trekanthistorie, som skulle trække lange spor efter sig.

Også Brandes’ forhold til det moderne gennembruds mænd er belyst – hans forsøg på at holde sine folk til ilden og holde sammen på tropperne. Uden at blive oplevet som tyran af dem.

Et gennemgående tema i bogen er den rådvildhed og ubeslutsomhed, som denne viljekraftens besynger viser sig at være ramt af i disse år. Som tømmermænd efter rusen, sådan følger de lammende modsigelser efter den bevingede frigørelse. Men det er modsigelserne, der tvinger historien videre, når de bliver uudholdelige.’

Obviously another nice buy for 75 cents.

5. STRINDBERG ET ROUSSEAU. By Elie Poulenard. Paris, 1959, Presses Universitaires, 187 p., soft cover.

A fly leaf has this inscription: ‘A Monsieur le lecteur Bent Culmsee, hommage amical de l’auteur – E.Poulenard.

There are 17 parts, among which:

Chap. IX: Pourquoi Strindberg s’est-il proclamé disciple de Rousseau?

Appendice III: L’égocentrisme chez Rousseau et Strindberg

App. IV: Strindberg, Rousseau, Tolstoi, les socialistes agraires et la méthode d’attaque indirecte de Kierkegaard.

App. VII: Rousseau condamné par Nietzsche.

6. DE STORE ROMANER. Af Henning Kehler. København, 1940, Gyldendal, 188 p. soft cover.

From the back cover:

‘Faa foredragsserier i statsradiofonien har haft samme kvalitet og er blevet lyttet til under samme opmærksomhed hos den mere kræsne del af lytternes store skare som Henning Kehlers ‘De store Romaner’.

‘Henning Kehler har bagefter gennemskrevet foredragene og udvidet dem betydeligt. Bogen gennemgaar Gralsromanen, Tristanromanen, Don Quixote, Simplicius Simplicissimus, Robinson Krusoe, Gil Blas, Wilhelm Meister, Ivanhoe, Madame Bovary, Raskolnikov og En dansk Students Eventyr.

‘De store Romaner’ er en i sin art, ved sin idé og udførelse, enestaaende ledetraad i romanens historie og tolkning af de ypperste romanværker.’

7. HIPPOLYTE TAINE. ÉTAPES DE SON OEUVRE. par Paul-Victor Rubow. Copenhagen/Paris 1930, 157 p. Softcover.

I already own a copy of this litte book, but the present specimen is in very nice condition, and for 75 cents I thought I could afford a keeper and a user.

8. ARCHETYPES. The Persistence of Unifying Patterns. By Elemira Zolla (Rome). NewYork/London, 1982, 140 p. Hardcover.

From the front inside flap of the dustcover:

‘Throughout the world there persist constants known as archetypes – patterns of impulse, thought and behaviour that mold not only man’s history but also his dreams.

‘Professor Zolla shows ways to define and evaluate those patterns in their various guises, ancient and contemporary. He has gathered together a vast amount of material drawn from eastern and western traditions, from science, leterature, art and poetry. The interpretations he puts forward are often highly original and challenging to established ways of thinking.

‘There emerges from this book what can only be described as a global metaphysical system, yet professor Zolla’s language is not that of a treatise. Rather, he presents a brilliant series of lessons in the art of centering, which allows us to relate to the archetypes creatively.

‘Zolla’s deep, polymathic probing of the terms of human existence makes it sensible to compare him with Simone Weil, while some of his conclusions about ultimate mysteries – expressed in signs, symbols, and sacraments, the sense of which we have lost – will make us think of the later T.S.Eliot.’

9. Two more books with essays by Paul V. Rubow and also five more french books on french literature.

(Posted 18.Nov./07.Dec.2018)

Did you enjoy this essay? Then why not share it with a friend?

To be crossposted on http://blocnotesimma.wordpress.com and www.gamleboeger.dk

Tweets on www.twitter.com/gamleboeger

Another Fine Mess – Oliver!

Today we’ll take a look at and analyze a bit on another tweet from October 15. Only this tweet was not posted.

(15.Oct.2018) Today was visited by my kid sister. After taking her to the train station I returned home after dark at about 8 p.m. At corner of Mariendalsvej, just outside the candy store, a fast, black Mercedes with Mossad hit-squad was waiting for me. Two men outside, one partly disguised as police officer with reflective stripes and some sort of a badge. Just as I went by the first man called out to the other that had started mowing my way, to lay off. Obviously because a biker just passed very close by me – just in the right/wrong seconds!

However I never intended to tweet about the following incidents, that’s necessary to have in mind when analyzing the above:

On October 11. I had been using the laundry in our basement since midday. At abt. 2.30 p.m. I happened to see this from my street window: A MC-Police Officer (MC-PO) had seemingly stopped a somewhat dilapidated small car with a somewhat dilapidated small, fat, dark-haired man directly in front of the street door to our appartment house.

The small man soon ‘took the air’ but the MC-PO kept vigil with his MC and the car for about an hour (more or less).

At abt. 3 p.m. I had to pass closely by this (friendly looking!) PO to fetch the last of my laundered clothes in the basement.

In the late a.m. on the day before, i.e. Wednesday October 10, I had tweeted about certain clairvoyant visions from the early hours in the a.m.

Also I blogged about these tweets later in the day, must have been roughly mid afternoon, from a downtown café:
http://www.gamleboeger.dk/2018/10/10/indian-summer/
As you can see I’m somewhat critical of Mossad and their friends in the tweets/blog entry.

After having posted the blog-update I was walking along Vesterbrogade in downtown Copenhagen when being overtaken by an enormous convoy of Police MC’s plus a couple of darkened cars.

I don’t remember to have ever seen such a giant MC-convoy and naturally wondered – but only slightly – what was going on.

Only a couple of days later – on Oct. 12. – I learned that the Head of State (HoS) of a certain M.E. nation was on official visit in Denmark. I usually skim several it-newssites, danish and international, daily and am sure I didn’t then see one word about this state visit.

So here is the mess – perhaps:

Said HoS hypothetically may have instantly taken affront by me tweeting something about a few of my many bad experiences with Mossad and their friends – on the exact(?) same (hour? and) morning said HoS touched down with his plane in the Copenhagen airport (But I have still no precise idea when that was).

Perhaps his embassy may then have asked their honourable Danish government to instantly pay me back for my gross misconduct and provocation?

It may thus – hypothetically – have been decided to place a PET/Mossad agent with a dilapidated car and a (sane, clever and honest, obviously) MC-PO directly in front of my street door?

That certainly should throw a scare into me – right? Yes, if I had just a wispy, tiny inkling about the whereabout of a certain touchy HoS from a certain touchy M.E. nation – then I certainly might well have felt a bit uneasy with being watched and surrounded by police?

But where do the hit-squad fit into the mess? Well, our honourable MC-PO ofcourse quickly became aware that his presence didn’t seem to bother me in the least. I guess that’s something PO’s soon learn to discern in their line of duty?

Hence that’s what he would report to his superiors, that would report to MOJ, that would report to his superiours here or on the embassy, that would report to their govt., that would report to their HoS?

Hypothetically, then, trying to turn a small mess to a grand success the embassy may perhaps have decided to get clever: If he’s so conficent with PO’s – why not just set up a hit-squad with agents at least partly disguised as Police Officers.

And as we through our full-spectrum surveillance of his daily routine and his flat know the plans for taking his sister to the station in detail – it should be easy to pick a stake out.

By the way, any hit-squad with agents disguised as PO’s is basically very dangerous. Their camouflage sort of put you off guard. If you are not sort of protected by a very strongly developed sixt-sense, you will normally be dead meat.

Summing up: I’m somewhat at a loss to fully understand the instant affront hypothetically taken by said HoS. As a matter of fact I can’t help wondering, if Mossad and their friends haven’t perhaps been pulling the leg of his excellency’s a bit; or at the very least the leg of our MOJ, perhaps?

The reason is one have to suppose that Mossad and their friends through their year-long full-spectrum surveillance of my flat most likely may have always been very well aware, that I probably hadn’t the faintest idea about this HoS’ planned visit to Denmark?

But then again Mossad and their friends always were spoiling for a fight – weren’t they?

Update 22.Okt.2018.

It seems the above blog entry from Sunday 21st (and together with my entry from Saturday 20th http://www.gamleboeger.dk/2018/10/20/75-cents-books-and-more/ ) has not been received particularly favourably by the The-Powers-That-Be.

At least I was already today, monday 22nd, starkly and very vividly warned by telepathy in two clairvoyant visions early in the a.m. I have also tweeted about it this morning, here are the tweets (only very slightly amended):

(22.10.2018)Tonite in clairvoyant vision saw decadent score of people walking along nightly road. Appeared to be mostly assorted rogues, lunatics and traitors. Opposition traitors just cast their disguise and joined the gang. Someone said: Let’s deliver the package’ (i.e. myself to Mossad?)

It might thus perhaps be deducted that the Govt. and their loyal opposition, perhaps unsurprisingly has resolved to combine their hatred for myself – ‘the undaunted regime critic’? For instance this link may hypothetically pertain to the governments oppositions leader as MOJ, if I’m not entirely mistaken?
https://blocnotesimma.wordpress.com/2017/07/28/spooky-times-seriality-or-jakuza/

And ofcourse the SecretService/SecretPolice/Mossad are supposed to handle the particulars?

(22Okt2018)Tonite in clairvoyant vision saw man in darkblue ‘uniform’ presenting himself as from Goldma (or something) wanting to inspect my flat. As I declined he wanted to use my WC. As again declined he tried to force his way in. Perhaps the Govt. dont like my blogs?

(Posted 21.Oct.2018/Updated 22.Oct.2018)

Crossposted on www.gamleboeger.dk and http://blocnotesimma.wordpress.com

Tweets on www.twitter.com/gamleboeger