Oktober billede

(Udg.26.Okt.2017/rev.5.Nov.2017) Idag er 26.Oktober, og altså netop et halvt år til min næste fødselsdag. Tiden løber og min næse løber også lidt på denne friske efterårsdag. Lidt blæsende men også lidt solskin og egentlig en rar dag, velegnet til f.eks. en fotoudflugt.

Men det bliver der dog ikke noget af, idet jeg skal mødes med en gammel ven og kollega, som jeg kun har set nogle ganske få gange siden vi var ansat i det Kgl. Danske, gnistrende Telegrafvæsen for omved fyrretyve år siden.

Mens jeg venter på hans tog vil jeg kigge lidt på dagens store og små fataliteter qua gratisavisen MX.

Forsiden domineres af et still fra en ny Hollywood-film ‘Thor: Ragnarok’. Det oplyses at der er tale om ‘en superheltehistorie med fjollede komedieeffekter, diller-jokes og absurditeter’. Samt at avisens filmanmelder alligevel giver filmen 5 stjerner.

Umiddelbart lyder det måske lidt forvirrende, omend måske også ret uundgåeligt? For hvem kunne forvente en klar og fair historie omkring den nordiske mytologi fra det kabalistisk-satanistisk dominerede Hollywood. Spørgsmål.

Side 2 er domineret af smukke Anna Mee hendes portræt, dog med Morten Østergaard i baggrunden.

Der synes ganske vist at have været en vis tonedøvhed fra hovedpersonens side med hensyn til hvad der er commeilfaut eller ikke.

Men der må dog vist også være andre, som bærer en del af ansvaret for fadæsen? Med hensyn til manglende betaling for festen, er der så ikke nogen på rådhuset, som i givet fald har glemt at skrive en regning?

Avis og radio og internet (jeg ser p.t. ikke TV p.g.a. af manglende apparatur) har iblandt regelret svælget i detaljer om Anna Mee’s gøren og laden i sagen, d.v.s. hendes bryllupsfest i rådhuset. En detail-kontrol, der som Morten Østergaard vistnok meget rigtigt bemærker, vidner om en udpræget evne til ‘at lede et slag’.

Men er der forresten ikke hen ad vejen gået ‘heksejagt’ i det hele igen? Man mindes f.eks. også Messerschmidt og Støjberg: Førstnævnte p.g.a. nogle mindre gennemskuelige udgiftsposteringer nede i ‘luftskibet’ EU, som dog næppe var for personlig vinding skyld? Sidstnævnte p.g.a. en i lighed med Anna Mee måske i visse tilfælde mindre veludviklet situationsfornemmelse?

Fællesnævner for ‘heksejagten’ på disse tre er, at man godt kunne få en mindre hyggelig fornemmelse af, at hetzens årsag i bund og grund er, at de i nogle – sagen iøvrigt uvedkommende – henseender skiller sig ud fra flertallet:

Anna Mee har skæve øjne og er tydeligvis af Østasiatisk herkomst. Støjberg er rødhåret og fra Vestjylland. Og Messerschmidt er vistnok af mere eller mindre tydelig mellemøstlig extraktion?

Altså oplagte kandidater for heksejagt og hetz? Men ingen af disse ‘hekse’ har dog sat rigets sikkerhed i spil, man burde altså måske forsøge at holde en vis proportionssans i live?

Side 6 omtales (endnu et potentielt hekse-emne?) Pernille Vermund. Hun forsvarer for retten i Holbæk, at hun har købt cannabisolie til sin uhelbredeligt syge mor.

Sørgeligt at det skal være nødvendigt. Jeg kan ikke forstå, at det er nødvendigt i et civiliseret samfund at fare frem med bål og brand mod cannabisolie til syge, når – den langt skadeligere? – alkohol kan købes ad libitum, også af unge mennesker.

Nederst på siden oplyses, at landets sygehuse sidste år indrapporterede 42.797 (lægelige?) fejl, som så et eller andet geni har døbt ‘utilsigtede hændelser’.

Alle fejl, også livsfarlige fejl, i trafikken f.eks. p.g.a. uansvarlig høj hastighed (‘travlhed’) er vel så også a priori ‘utilsigtede hændelser’.

Problemet er vistnok, at så godt som ingen af disse fejl – som for en dels tilfælde har haft døden til følge – bliver undersøgt eller efterforsket – i modsætning til trafikulykkerne, som dog i antal er langt, langt færre (i størrelsesorden vistnok max. 5% af dødsulykkerne på hospitalerne?).

Men der er åbenbart endnu et alvorligt problem, ifgl. Videnskab.dk: Det er kun en mindre del af samtlige fejl, som bliver indberettet.

I en notits på side 10 oplyses, at Jyske Bank i årets 3 første kvartaler har haft et samlet resultat på ca. 3 mia. kr mod 2,4 mia. i perioden sidste år – altså en stigning på 25%.

Resultatet skulle ifgl. direktøren primært skyldes stigende gebyrer og udlån til boligkøb.

I så fald må man vel sige, at overskuddet i bund og grund er et sygdomstegn i samfundet: Gebyrer er i virkeligheden en slags ‘dummebøder’ som værgeløse kunder må sluge (“du sidder på vores bænk (bank betyder oprindelig det samme som bænk) og derfor har du nu at betale os nogle (arbitrære) beløb”).

Også stigende boligpriser er langt hen ad vejen et sygdomstegn – dels fordi de stigende priser for en stor del skyldes uansvarlig ‘money-printing’ i Dollars og Euro.

Billions og Trillions af Dollars og Euro ‘uden dækning’ kan kun bruges, såfremt de ‘stjæler’ deres værdi fra allerede cirkulerende penge(sedler). D.v.s. folks kontantbeholdning og opsparede midler til indkøb og pensioner udhules tilsvarende.

Endelig er højere boligpriser jo i virkeligheden en højere leveomkostning; og når et samfund brændende ønsker højere leveomkostninger for samme livskvalitet, så er man vel også lidt syg?

Nederst på siden oplyses, at Bruxelles endnu engang udskyder at forbyde Roundup. Jo da, disse Kemikalie-giganter har stor magt på de bonede gulve – det er ganske vist.

På side 14 er prins Harry kommet til Danmark. Med al respekt for den unge prins, så gør han nok ikke helt så stort et indtryk i Danmark som i sit hjemland? Eller sagt på en anden måde, så har han temmelig hård konkurrence fra unge kongelige her i staden.

************

Crossposted on http://blocnotesimma.wordpress.com

Tweets on www.twitter.com/gamleboeger

Det små i det store (opd.)

Jeg vil idag slappe lidt af fra alle de sidste kalamiteter og fataliteter, omhandlende spørgsmål om liv og død – more or less. Og hvordan glemmer man mere effektivt alle livets store spørgsmål end ved at kigge dagens udgave af en tabloid avis igennem?

En venlig sjæl har efterladt et eksemplar af BT her på en af hovedstadens McDonalds’er, og lad os ikke lade denne window-of-opportunity gå til spilde, lad os blive oplivet og underholdt for en stund.

I parantets bemærket bør jeg måske ikke reklamere ubetinget for McDonalds, hvor jeg ganske vist har været stamkunde i hartad en snes år. Jeg kan godt lide det uformelle her – jeg kommer jo ikke for “at se eller blive set” – og en pris på 12 kr for en kop kaffe passer godt ind i min beskedne økonomi.

Men jeg har bemærket, at de fleste McDonalds her i Kh City har fjernet alle eludtag (til min gamle PC). En detalje, naturligvis, især jo for alle dem med nye laptops og smartphones/iphones.

Det samme gælder for øvrigt for de fleste BurgerKing’s i City. Samt mærkværdigvis også for mit lokale Frederikbergske hovedbibliotek, som har fjernet de fleste el-udtag til publikums medbragte, lidt ældre laptops. Men alligevel – hands-down for den detalje.

Men lad os kaste os over dagens BT, som forresten i mellemtiden har fået nye ejere og ny chefredaktør.

Jeg havde stor respekt for BT’s tidligere chefredaktion, ledet af Olav Skaaning. Så vidt jeg forstod blev Skaaning i forb. med ejerskiftet på det nærmeste, om ikke helt bogstaveligt, fyret på gråt papir og med dags varsel?

Meget underligt og beklageligt, idet det er mit indtryk, at Skaaning havde smukke resultater at fremvise samt i et og alt er en hædersmand?

Det er mit indtryk, at det Berlingske Hus’ nye ejere hører til den “kaste” man måske kan betegne som ‘Superglobalisterne’? Hvilket igen – helt hypotetisk naturligvis! – måske betyder, at redelighed og lignende oldnordiske begreber i så fald ikke bliver prioriteret helt vildt højt?

Men nu forsiden: I forsidens øverste højre hjørne omtales sangerinden Szhirley; men som jeg må tilstå aldrig at have hørt om.

Den store weekendhitorie, at dømme efter pladsalotteringen på forsiden – hele 2/3 – er “Kendte bryder tabu: Sådan vinder vi over rynkerne”. Her er BT virkelig modig og er med til at bryde tabu. Bravo! – men forøvrigt forlader vi straks ynkerne.

Side 2: “Kropsdele og Kufferter fundet”; samt “Nybagt far omkom i flystyrt”. Ja, jo, – overskrifter og historier må i en avis, som lever af læsertal og reklamer, klart nok drejes så “the human touch” fanger flest mulige læsere. Og det ville næppe være rimeligt at dæmonisere en tabloid af den grund.

Men hvem skal så omtale de iøjnefaldende, problematiske momenter i (et af) disse suspekte flystyrt? Specielt dette fly – EgyptAir Flight MS804 – er det let at huske for undertegnede:

18.Maj.2016 kl.ca.15: Jeg posterer på mine to blogs en historie, hvori nogle potentielt meget grove forbrydelser – evt. begået af herværende Mossad-agenter? – omtales. https://blocnotesimma.wordpress.com/2016/05/18/smaating-og-bagateller-2/

19.maj.2016 kl.ca.02.30: EgyptAir MS804 styrter ned efter at være afgået fra Fransk lufthavn hvor sikkerheden varetages af et firma, som efter det oplyste er bemandet med (tidligere?) Shin-Bet resp. Mossad-agenter (ligesom vistnok og i parantets bemærket and no kidding DetManTalerOm i Radio24syv?).

20.maj.2016: Det rapporteres, at den Israelske forsvarsminister træder tilbage i protest over “rouge elements” dersteds!

Fra http://aanirfan.blogspot.dk/2016/05/egypt-air-israeli-firm-military-drill.html gengiver jeg nogle få linjer:

“EgyptAir flight MS804 was hit on 19 May 2016; on 20 May 2016, Moshe Yaalon, the Israeli DefenseMinister, resigned.

“He said that Israel is being taken over by “extremist and dangerous elements”

“EgyptAir MS804: “An Israeli newspaper quoted witnesses as saying they saw a fireball in the sky around the time the plane disappeared.”

Side 6-7: Den såkaldte Naturpakke: Ja, man skulle tro, at det største problem i Europa og Verden lige nu er hvorvidt Danmark får fintunet en naturpakke, som 1) harasserer det p.g.a. (de fra Washington befalede?) Ruslands-sanktioner stærkt nødstedte landbrug mest muligt og 2) giver diverse miljøpolitikere mulighed for at profilere sig i en sag som er populær i bybefolkningen.

En bybefolkning som tilsyneladende med glæde accepterer, at kalde en bonde for “bonderøv” (jf. tv-serien) eller “gyllesvin”. Men som ikke accepterer at kalde en udlænding for udlænding? Lidt fuzzy logic.

I parantets bemærket ville Wall Street meget gerne overtage al dansk landbrugsjord! Hvordan tror miljø-fundamentalisterne det så vil gå med miljøet? Der er forskellige scenarier hvoraf det mest positive formentlig vil være en tilstand i lighed med f.eks. på de store vejler i min hjemegn i Vester HanHerred.

Her er ca. 7000 Ha privatejet naturområde; fredet således at den gemene hob absolut ikke har adgang. Jeg husker, at hvis man som barn dristede sig til at fange en skalle eller aborre i en af kanalerne – så faldt fars hammer. Kun ejer-kredsen af velhavere har vistnok ret til at færdes og/eller gå på jagt efter behag – more or less?

I øverste højre hjørne af side 7 står “Kampfly-køb er en ommer”. Det er Boeing med deres Super-Hornet, som mener sig forfordelt ved beslutningen om flykøbet. Der kan bemærkes meget om det omhandlede flykøb, men næppe ret meget positivt?

1) hvor skal pengene – måske i omgenen af 70 milliarder kr? – komme fra?

2) hvorfor skal man vælge det mest kontroversielle fly, som gennem en lang werdegang har været plaget at en nærmest uendelig række af mere og mindre alvorlige problemer.

3) hvorfor vælger man ikke en sikrere og billigere løsning?

4) hvad skal Danmark i det hele taget med nye kampfly? Der er jo i virkeligheden ingen militær trussel mod Danmark – med mindre man da regner NATO som en trussel?

Den af Washington and their friends oppiskede stemning mod Rusland er derhos måske i virkeligheden ikke længere alene rettet mod Moskva – man har vistnok fået ny respekt for russisk militær formåen efter Syrien-indsatsen – men måske i virkeligheden nok så meget mod (Vest)Europa – som er helt tand- og forsvarsløse.

5) En særlig ominiøs teknisk detalje er de USA-ejede servere, som F35 flyet altid skal være koblet op til via satellit for overhovedet at kunne flyve. USA har altså en slags dødemandsknap – meget betryggende!

Nederst på side 7 omtales en som hedder Zac Efron, som jeg desværre heller aldrig har hørt om før. But have a nice day!

Side 10 hedder det: “Uventet vidne belaster drabstiltalt sygeplejerske”. Igen må man, som set helt udefra, vist nøjes med at bemærke, at det er jo heldigt at man i ny og næ finder en sygeplejerske eller hjerneskadet læge at gøre til symbolsk syndebuk for 3000 (“preventable” – som de kaldes i UK) dødsuheld på danske hospitaler! (i USA er tallet over 200.000 p.a.; men der er alle tal jo meget store; f.eks. forsvinder der efter det oplyste årligt 500.000 børn sporløst i USA!).

Side 12 omtales huskatten som “Danmarks vildeste massemorder”. Det oplyses, at man mener en tamkat i England hver sommer i gennemsnit spiser 3 fugle og 6 mus (el.lign). Tillige oplyses, at en huskat ifgl. dansk lovgivning skal blive på matriklen. Men det gælder vel kun hvis den går frit?

Nederst på siden omtales filmstjernen Michael Douglas, som siges at have/have haft personlige problemer. Man tror det – he does not look happy! Det er nok ikke kun Prins Henrik, som føler det ret krævende og belastende at være på hele tiden; rammer måske mange kändiser mere eller mindre.

Side 14-15 dobbelt opslag om det amerikanske præsidentvalg. Men det foregår jo i USA hvor vi danskere heldigvis endnu ikke har stemmeret; så vi lader de politiske kandestøberier ligge for nu.

Nederst side 15 en notits om, at Putin foreslår USA at lave fælles indsats mod ISIL et al i Syrien; lyder jo rimeligt nok; men måske er Putin iblandt lidt optimistisk?

Men sagen om krig eller fred i Europa (og Rusland er jo primært eller idet mindste for en stor del Europa) er naturligvis for alvorlig til, at lade den mindste mulighed være uprøvet.

Hjemmesiden www.rt.com spurgte forleden – i anledning af de mange USA-instigerede militærøvelser tæt på Ruslands Europæiske grænser – “are these people really insane?”.

Og det er måske i virkeligheden et rimeligt spørgsmål: Er en kultur som tillader eller tilskynder til drab på udenfor denne kultur stående nationer, lande og mennesker – i virkeligheden ikke temmelig syg?

I så tilfælde vil Putin – og andre europæeres – optimisme muligt blive skuffet. For som Nietzsche skal have sagt: “Mod den stupide pande er hammeren et legitimt våben”. Eller tilpasset til vor situation – at sindsygt agressive mennesker (eller kulturer) kun forstår eller accepterer hammerens argument?

Side 21 læses: “Fantastisk ferie med Fido på hundehotel”. Ja – det er de store problemer BT også med forkærlighed (ikke) beskæftiger sig med.

Hvilket man forsætter med på side 22, hvor man spørger: “Skal det koste en bøde ikke at afhente bestilte bøger på biblioteket?”. Det er et alvorligt spørgsmål, som vi må tænke over i nogen tid, forinden sagen kan kommenteres yderligere.

Ligeledes side 22 findes spalten: “Debat på twitter”. Men heldigvis er det kun folketingspolitikere som kommer til orde i BT’s twitter-univers; og på den måde garanteres måske i virkeligheden bedst, at kun de lette, underholdnings-egnede problemer kommer på bordet?

Slut på denne smukke Maj-lørdags avislæsning. Forresten læser jeg nu næsten kun nyheder på nettet. De ærede læsere ønskes en fortsat god weekend!

(Udg. 28.Maj.2016/opdateret 5.Nov.2017)

****************

Crossposted on http://blocnotesimma.wordpress.com

Tweets on www.twitter.com/gamleboeger

Sweet Dreams (Satire)

Satirisk Eventyr(16.Oct.2017) On this grayish Monday morning in mid October I feel like telling you about two presumably clairvoyant (by telepathy) dreams from last night. They were approx. like this.

1. I was in my appartment and saw a nearby or ajoining large room which was obviously some sort of a ball room.

The dancing male partners were mostly (or solely?) military leaders (officers or non.com.officers), being obviously happy and generally haveing a good time.

The music band was however placed in my appartment, and it transpired to be impossible for me to find a quiet corner to stay in.

2. I had a male visitor in my flat who took a keen interest in the content of my cabinets and drawers.

I then found out he planned to burglarize me. He was now joined by a girlfriend, and I coundn’t get rid of them.

Exposition. Obviously the first dream might naturally be interpreted as relating to a couple of (satirical) tweets from a few days ago.

a. A headline from bt.dk the 12.Oct.:

Rusland kritiserer Claus Hjort for “uvenlig” retorik.

Which I tweeted approx. like this:

“Rusland kritiserer Claus Hjort for uvenlig retorik”. Men det er vel dét, en krigsminister skal: Yppe kiv?

Translation:

“Russia criticizes (Danish Minister of Defence) Claus Hjort (Frederiksen) for unfriendly language”. But isn’t that which a Minister of War is for: To pick a fight?

b. Likewise the 12th of Oct. but on b.dk you could read (approx.) this:

“I Ni måneder har Claus Hjort talt om skræmmende (Russisk) trussel mod Danmarks sikkerhed…” – which I tweeted like this:

Er Claus Hjort Frederiksen: En skræmmende trussel mod Danmarks sikkerhed?

Translated:

Is (Danish Minister of Defence) Claus Hjort Frederiksen: A frightening threat to Denmarks safety?

Comment: Frankly it’s been difficult for me to take issue with Mr. Hjort and his discharge of office.

Which is perhaps mostly because I seem to always have had a soft spot for his modest, unostentatious, down to earth manners.

I suppose his demeanour reminds me a tad too much of the honest, frugal, hard working, very self reliant but also very unpretentious manners of my childhood hinterland’s small farmers.

I always respected these people immensely – and who, by the way, were the back-bone of the (now governing) party Venstre for many decades.

Nevertheless I must admit to being shocked by a Danish cabinet minister if he, as quoted, is perhaps trying to humiliate and enrage Denmarks mighty neighbour, the worlds greatest nuclear power – Russia?

A mighty neighbour that, as far as I know, since 1990 never did anything to hurt Denmark – perhaps more likely on the contrary?

Someone may now mention the “annexation” of Crimea. But please consider this:

The US/CIA/Mossad instigated and paid for a putsch – a dyed-in-the-wool coup-d’état! – in Ukraine, which with the help from local Neo-Nazis (and other (also foreign) groupings) removed the (unpopular, but) legitimate president and his government from office, replacing him with a Nuland-puppet.

Anybody remember “F**k-the-EU-Nuland” – then Assisting US Secretary of State for Europe?

The Crimeans didn’t want any part of this unlawful local “new-world-order” and voted overwhelmingly (90%?) to “leave Ukraine alone” and ask Russia for protection, and eventually to partake in the Russian federal state.

To blame Putin for this state of affairs might appear to be blody irony: In fact Putin did nothing – nothing! – to help the Cremea until they had voted to leave the Ukraine.

So trying to “pick a fight” with Russia for their “agressive behaviour” (against Denmark) seems to me to be well nigh incomprehensible.

Now, what about the dancing, “military leadership” having a good time?

Well, all telephones in parliament and government are ofcourse closely surveilled by foreign agencies. Primarily via ECHELON, which is run by NSA, and who is known to have a policy of relaying ALL RAW DATA to Israel/Mossad (in real time?).

Ergo – no secrets! If for instance a minister is told about one of my (satirical) tweets or blog updates over his phone and perhaps angrily comments on it – then CIA/Mossad will know almost instantly.

In this way said telephone talk might perhaps or even likely result in someone from overseas (A) calling f.i. an embassy (B) in Denmark – and a conversation like the following might – hypothetically – ensue:

SATIRE

A. Hello there, headquarter has got some important news for you.

B. Hello, thanks. Go ahead, shoot the works.

A. You remember this irritating little pain in the neck named G.? We just moments ago got news he is right now in very bad standing with Govt. Especially with the Ministry of Defence. You got that?

B. Sure, thanks, great news. I tell you we would like to teach this dumb peasent jerk a real good lesson once again. Thanks a lot A, have a nice day!

A. Sure, the same.

(B. now calls one of his phillipus friends (C) in the Frederiksberg City Hall)

B. Hello Pus, how’s everything?

C. Good, great, thanks. What can I do for you?

B. You remember this dumb, irriting twat G.?

C. Sure I remember, a real pain in the *ss.

B. Yes, thats right. We now have a chance to roughen him up a bit. I was thinking of perhaps making him real, real angry – and ofcourse also to burglarize him.

I’m told the Govt. would be only too happy. Of course they would like real much for us to do him in for good, but you know how slippery he is, cagey like an old rat. The pig!

C. Yes, but how come they would like to do him in for good? I thought that was something our people wanted?

B. Ofcourse, sure, sure. But you see, this dumb twerp has told the Govt. – via his blogs thats blacked out by Google, you know, so almost no one finds them – almost everything he knows. So if he’s done away with for good they – and we ofcourse – have a great chance to blackmail the shadow cabinet’s political top. So ofcourse they want him gone – and it couldn’t happen too soon, I assure you!

C. Good, but what exactly am I supposed to do, boss?

B. We feel it’s especially important to make him real angry so as to entice him to write totally uncouth things on his blogs and twitter accounts. Then when he has enraged enough people in high places f.i. with some harsh satires, we should eventually perhaps have a chance to do him in for good.

So here’s what you do. I’m aware you know how to pester him in his flat with loud, loud muzak, by day and by night. Please arrange that as soon as possible! Can you do that?

C. But certainly, I know all the people with phone numbers and all. Piece of cake, boss!

B. Great, but please go about it at once. And remember we’re doing gods work, and nothing can stop us! I’ll personally contact a couple of people right away to set him up for burglary.

Have a nice day Pus!

C. Gee, thanks boss, the same.

NB. It’s unclear what exactly the word phillipus is supposed to mean. Perhaps it most likely means horselover, or just horse, f.i. a Trojan horse or the like.

END OF SATIRE.

******************

To be cross posted on www.gamleboeger.dk and http://blocnotesimma.wordpress.com

Tweets on www.twitter.com/gamleboeger

The Red Car Trap (A Satire)

Satirisk Eventyr (11.Okt.2017) Hello Everyone, my name is Pete. The other day I met my old friend George while loafing on FiolStreet here in downtown Copenhagen.

Greeting me warmly after rather a long break in our normally quite frequent encounters he asked me to join him for a cup of coffee in a nearby café.

Which I gladly agreed to not least on account he indicated he had a curious incident to relate.

An interesting tidbit, is true, although perhaps not easy to retell fairly and squarly. I’ill do my best, though, so please bear with me.

George has an old friend who is a successful businessman with several nice stores in downtown Copenhagen. His name is Alfred.

Alfred has a young, clever manager named Fred, and one of the store managers is named Herbert.

There had previously been some talks between Alfred and my friend George about G. buying Alfred’s old – but really very nicely preserved – red automobile.

Now, one recent, sunny friday afternoon George happens to encounter Alfred and his young store manager Herb outside one of their stores.

Al: Hello, George, how are you? And by-the-way, what about that old car of mine? Interested?

George: Well, maybe and maybe not. I might want to use the car a day or two to try it out. Could that be arranged?

A: But sure, no problem, we can fix that. Just give Herb a call a couple of days before you want it. Right, Herb?

H: Sure, no problem.

G: I might want it thursday next, but all right, I’ll give you a call, Herb.

Next monday noon G. calls an old friend on Funen, who is living alone in a solitary country house. They agree on a visit one week later.

(That same evening G. discovers his telephone for some curious reason is blocked for outgoing calls. He can, however, receive calls.)

In the meantime the store managers have been busy, and monday evening Fred calls Herb:

F: Hi Herb, listen up. I just got a call from Central, you know out in Hellerup. They told me they had intercepted a call from this sucker G. who wants our car.

They said he had made an appointment with a friend in Funen for wednesday next week. That gives us about a week to fix things.

Herb: But he told Al and me he might want the car this thursday?

Fred: I know, I know – but please listen carefully to what I’m telling you. My friends in Central keep close tabs on everything that jerk G. does and they know for sure he has made an appointment on Funen for said wednesday.

Which means he’ll probably want to fetch the car tuesday next week in the afternoon. Am I clear?

Herb: Sure boss, all right.

F: Good. Now listen up. Central wants to have unhindered access to the car in a repair shop at least abt. six hours. So here is what you do.

You tell this dumb sucker G. you want the car on, say, thursday. Dont ask him, just tell him! Got that? Send him a SMS, better don’t talk to him at all.

Herb: All right, boss, I understand.

F: You just tell him, and also Alfred, you need to go to, say, Aarhus on important business. That will give our experts time to literally take the car apart and put it all together again.

Of course you have to do without the car as soon as you arrive in Aarhus, when our people take over. Don’t worry about what my men do with it, it will probably be just a few GPS-chips installed and perhaps a few alterations to the motor, brakes and steering. Just to make sure it won’t last too long and won’t respond too fast to the brakes, and so on.

Probably they will also install a few remote controlled switches to enable sudden motor stops on lonely stretches, and the like. You get the picture.

Our men will tell you when you can pick up the car again, in the meantime you are free to do whatever you want. Just be careful not to call anyone here on our premises. Sure you got all that?

Herb: Absolutely, no problem at all Fred. I’ill send this dumb twat a SMS first thing i the morning.

Fred: Great. But remember, just do what I tell you, and you will be sitting pretty. I can tell you for sure, our people out in Central are really fed up with this dumb peasent twerp. They really want to again teach him one good lesson.

Herb: Sure Fred, trust me. I’m all set.

Such, or very nearly so, was the story as related to me by my friend George.

But Hey, I asked George, did you ever get around to using the car, to try it out?

G: No, not at all. Frankly I became suspicious when advised by Herb. he had to use the car precisely said thursday I had given preliminary notice about.

Off hand I could mainly see two possible scenarios. Either he wanted to provoke my anger – and whoever would endeavour to buy a used car from someone that perhaps wanted to hurt you, to provoke your anger?

Alternatively someone may have told him I only needed the car 8 days later. And of course you also don’t want to buy a used car from someone that illegally had your phone tapped? So – no dice.

Yes, George, I can see your point. But what about your friend Alfred. What’s his story?

G: Frankly I’m a bit worried about Al. Seems to me he is slipping, may be loosing control? I certainly don’t hope the Mob contrieves to steal his business from under his eyes. Although they eventually just may, that is if he don’t sharpen up.

But thanks for the coffee, Pete, nice to chat with you again, I have to be scuttling along. Good day!

Bye now, George, have a nice day!

**********’

END OF SATIRE

NOTA BENE: All named persons in the above satire are entirely fictitious.

*********

THE CONTRACT (Satire)

Satirisk Eventyr. (28.Sep.2017) Yesterday morning I had this obviously clairvoyant vision:

I saw 4 persons standing in front of me in a basement. To my left were 3 persons side by side and facing the 4th person standing abt. 5 feet in front of them to my right.

The head of the middle person to my left was not visible, appearing to be “exploded” in a yellow, starlike blotch. I perceived this person might in fact be myself.

What could this vision possibly mean? Frankly it puzzled me right until I left my flat early in the P.M.

I then met one of the possible Mossad-puppets working, I believe, more or less on or near the property?

Although we’re obviously not really on gracious speaking terms he accosted me asking if I had electric power in my flat. On account, he said, knowing the power in the basement was presently entirely gone.

I explained I in fact had power when I left my flat minutes ago.

Continuing my walk toward a bus stop, about one minute later I seemed to perhaps encounter two other potential Mossad-puppets rounding a nearby corner in their car? Possibly one of these men had recently behaved (physically) threatening toward me (on account of a trifling argument)?

Questions:

1. Was I supposed to have gone down in the basement to inspect the power outing?

2. Were the two other men perhaps arriving one or two minutes later by car supposed to likewise have entered said basement?

3. Was I then supposed to have been mugged by three punks, perhaps until knocked out, i.e. my head/consciousnes substituted by said “yellow starlike blotch”?

By the way, what could a “yellow starlike blotch” symbolize?

Yellow: Often an emblematic colour of Mossad? Likewise the yellow star? And also typically the colour of (electric) danger.

The starlike blotch: To be hit on the head until knocked out; representing a calamity or explosion, especially in connection with electric power (otherwise typically reddish).

Summing up it might seem a hit-squad set-up like the above could perhaps have been planned early in the A.M.?

Again one must remember, that the Mafia follows closely – acoustically and in real time – all my daily activities in my flat.

Thus they know instantly if and when I’m planning to leave my flat and they can most often easily (what, with their wast ressources?) time an intercept on the stairs (see also https://blocnotesimma.wordpress.com/2017/09/18/what-happened/ ) or in the street almost to the second or at least to the minute?

You know, the telephone HAS been invented and a mafia headquartered in f.i. Hellerup could easily micromanage a trifling set-up like the above.

But, alas, why don’t we try and have a bit of fun in spite of this dismal atmosphere of darkness and dread? Let us try and create an – still entirely hypothetical as a matter of course – satire on a telephone conversation betwixt a Mafia-commander in, say, Hellerup and one of their many young and willing puppet-helpers. So here we go:

***************

HL: Hello Pup – this is me, the captain, I’ve got an important microjob for you. Are you ready?

Pup: I’m always ready – you know that, cap!

All right. Listen carefully. You know this jerk living in that appartment house, that dumb peasent that don’t like the Mob. The piece of sh*t! We’ve been asked by our spindoctor in the ministry to try and teach this dumb jerk another lesson.

Apparently on account he just this morning reposted one of his insane blogposts aiming to throw an atmosphere of ridicule on one of our puppet-ministers in government. But don’t worry about all these particulars. Just do what you are told – right?

Sure cap, I’m ready, I tell you!

Well, listen up! On account of all our listening devises on the property, in your cars and in his flat I know for sure he’s going to leave his flat in about 15 minutes. Here is what you have to do.

In about 5 minutes you go down in the basement and pull the plug on fuse no. 3 – thats the one that controls power for the laundery and bathroom in the basement. The door will be open because of workers in and out.

About 5 minutes later you start loafing in front of the appartment house while keeping your cellphone open to me. Got that?

Sure boss, that’s a cinch. Go on.

All right good boy. Now when this jerk hits the street you just chance to get close to him. You then ask him if he has electric power in his appartment; tell him you ask because you happen to know about a total power outing in the basement. Keep your cell phone open to me all the time. Got that?

Sure cap, piece of cake. Go on.

Good. Here’s what’s important. You have to try to mince and sweeten your words so as to entice this jerk to go down and inspect in the basement. That’s very important on account our two friends will arrive just one og two minutes later. They are parked just around the corner, I’ll have them on line all the time. Got it?

Sure boss, got it!

All right. When you three strong men have this dumb peasent jerk suckered down into the basement you have to provoke a physical confrontation. You know what I mean – you just hit him and knock him out. But don’t kill him right there, be carefull, we want him alive. I personally want to torture him for a few weeks before transferring him to the homeland.

So you just throw him into the back of your van and hit the road to here. If anybody sees something, just tell’m he was hit by some high voltage on account of technical problems in the cellar and you are taking him to a hospital. Sure you got all that?

Sure boss, no problem, he’s as good as gone. Trust me, it will be a cake walk!

Good, but remember we’re doing gods work, and nothing can stop us! Got that? And remember if you don’t follow instructions to the letter we’ve got a few remedies to make you feel some pain. For instance you know you are living illegally in your house, and just a word from me to my philippus-friend in the town-hall can get you evicted. Got it?

Sure chief, you can count on me! You know that! Trust me!

All right, pup, we’re all set. Go for it! I’ll call you in 10 minutes.

END OF SATIRE.

******************

Crossposted on www.gamleboeger.dk and http://blocnotesimma.wordpress.com

tweets on www.twitter.com/gamleboeger

What Happened? (Upd.)

(18.Sep.2017) Today is a very nice autumn monday here in Copenhagen. Almost seems it might have been quite suitable for an photo outing with one of my treasured old plate cameras. Except it almost appears I never get around to that kind of outdoor pleasures anymore.

So, what happened since my last blog update about three weeks ago? Let’s take a look see, and why not use our local free newspaper “MX Metroexpress” as an anchor point?

The front page (which is really page 3 due to ads) has a story abt. the danish “Average Joe’s” economy. According to a poll it transpires almost half of young adults (18-29 y.o.) worry abt. being able to pay next months bills.

I don’t really think this is surprising. Hundreds of thousands of immigrants cost a lot of money to house and feed; and takes many, many low quality “emergency jobs” from students and other young people.

Also the housing market gets squeezed and overheated, often making it difficult or impossible for budding families to find affordable housing where the jobs are.

Further on page 3 is a report from the so-called Copenhagen Half-Marathon. Pictured are some of the participants running in ancle-deep water due to heavy rain.

As an aside: Reminds me of my occasional predicament during almost twenty years with a couple of thousand books stored in our basement. I trice escaped damage by flooded drains due to heavy rain by the skin of my eyeteeths.

On account of beeing at home every time I managed to shutter one (almost) waterproof door between the flooded drains and my storeroom just in time to no more than abt. 2 inches of water getting inside.

So when I had to clear the storeroom abt. 3 years ago I had to discard less than ten books damaged by water, which of course was quite fortunate. Books and water are not good roommates.

On page 10 you read about another crashed helicopter, this one in Sweden. Helicopters are dangerous vehicles as, contrary to popular belief, you can rarely emergency land a copter due to its complicated mechanism.

On page 12 is a piece on Leon Trotskij, the bolshevik leader, which apparently was murdered “by Stalin” in Mexico in 1940.

One of the captains of the bolshevik revolution of 1917 he was deposed already about 1924 after his protégé Lenin had died. After that all power really was with Dsershinski and his secret police, the Cheka (soon to be called GPU).

The Cheka was perhaps the most evil and destructive “vampire squid” ever to roam our earth? It’s raw brutality, greed and recklessness is almost beyond description, much less comprehension.

Recently I chanced upon a slim book from 1925 about the Cheka, written by a Swiss journalist working in Russia during these fatefull years (Georg Popoff: Tscheka – Staten i Staten. Copenhagen, Gyldendal, 131 pages).

It’s depressing reading almost from page one to the end. But the most worrying thing no doubt is the almost inevitable conclusion that the Cheka is still very much alive – albeit perhaps not so much in Russia as in the west?

It’s well nigh impossible to not note that the spirit – the philosophy, strategy and methods – of the Cheka seems to correspond very, very closely to that of the modern western SecretPolice/SecurityServices like CIA/NSA/Mossad et al.

But don’t take my word for it, consult a work by an authority yourself. Be prepared for a few chocking insights.

Page 15 features one of the striking pictures from the catastrophic wildfires still raging in southern California. They claim this picture with golfers in the foreground and the wildfires abt. one mile away in the background has gone viral.

Of course you could see this picture on my twitter feed about one week ago, but then again I have paid nothing for my copy of MX Metroexpress and hence should not always expect cutting edge news reports?

(Update 19.Sep.2017) This morning in a clairvoyant dream I saw a hit-man waiting for me on a stairway. He was large and husky and wore a short, brown coat.

From his neck dangled an ID-badge with chinese characters above the word “Malaysia”. I greeted him with my hand and he answered by greeting me threateningly and then disappear.

Thus it would seem that a husky chinese living in Maylaysia might have been contracted to assassinate me?

What has triggered this new threat perhaps most likely may be the above comment on the Cheka’s ongoing life in the west?

Or more precisely, there seems to be a stark fear among the superglobalists of focus being drawn to the fact, that not only does the spirit of the Cheka live on vigorously in the west, but also that many western/american superglobalists are reportedly either (in a few cases) direct descendants or rather more or less distant, extended family of former Cheka leaders?

But, you may ask, where do the Chinese (characters) and Malaysia fit in?

Firstly, the modern Chinese leadership are direct heirs to Mao, who reportedly was heavily influenced by “western” advisers close to him, which ofcourse may have taught Mao and his friends more than a tad about the Cheka spirit?

Secondly, Malaysia reportedly have become a CIA/Mossad-puppet. Read more in a piece by aanirfan (link 1), which ends like this:

“Malaysia used to be liberal and easy-going. It would seem that Najib Razak (the Malaysien PM) is part of the Mossad-CIA plan to destroy Malaysia”?

And “Malaysia’s prime minister, Najib Razak, has received a $681 million ‘donation’ to his personal bank account”? (link 2)

Link 1. http://aanirfan.blogspot.dk/2016/02/kosher-nostra-malaysia.html

Link 2. http://www.cnbc.com/2016/01/25/malaysia-attorney-general-saudi-royal-family-gave-najib-681m-personal-donation.html

http://on.rt.com/7355

**************

Crossposted on www.gamleboeger.dk and http://blocnotesimma.wordpress.com

Tweets on www.twitter.com/gamleboeger

CHARLIE HEBDO OR DEATH BY BLACK MAGIC?

Is There An Indirect Link From The Danish Government To The Charlie Hebdo Assassinations In Paris Jan.7.2015?

(27.Aug.2017) On Dec.11.2014 I wrote and posted the letter below to (among others) the Copenhagen Metropolitan Police and the Danish Ministry of Justice.

January 6, I found in my mail-box a receipt from the Police (below) which said they would endeavor to deal with my letter within 90 days from receipt.

Here, first, is my letter from Dec.11. (my own translation from Danish incl. a few trivial amendments for clarity; larger amendments are between double brackets):

“Frederiksberg, December 11, 2014.

“To The Copenhagen Police.

“As I have felt myself acutely exposed to danger lately I believe I need to communicate to you the followinmg occurrence.

“I have to premise the remark that I have learned I’m sometimes clair-voyant while sleeping (comp. several postings on my two blogs gamleboeger.dk and blocnotesimma.wordpress.com, also twitter.com/gamleboeger).

“The night or early morning to Friday the 8th the same month in late 2014 in which the then acting Danish Foreign Minister W.S.’s wife was reportedly exposed to an extremely serious stroke or the like (the exact time or exact character of her sufferings have not, to my knowledge, been published), I had the following no doubt clair-voyant dream:

“I saw a female patient lieing in bed under her bedclothes. I saw the bed from the foot.

“To the left of the bed a person was squatting and to my right and slightly behind me one or more persons were trying to lasso the squatting person with some lasso-like circles.

“Next the space immediately around the patients head became crimson colored, like from a pulsating, neon-like illumination.

“It appeared the patient perceived the pulsating red light meant grave, imminent danger.

“Coincidently she looked at the squatting person to her right and it appeared she understood there was some form of a link between her predicament and the squatter.

“Next the patient was exposed to some form of a apparently savage, barbarous assault that I, however, cannot describe in detail ((except, perhaps, it almost seemed her heart was to be pulled living out of her body)).

“My interpretations:

“- The patient could be the wife of the then acting Foreign Minister W.S.

“- The squatting person to the left of the bed could be myself

“- The person/persons to my right could be the “assassins”

“- The lasso’ing would indicate that (part of) the purpose of the mission was to “trap and catch” the undersigned

“- To be explained thus: The sufferings of the then F.M.’s wife was perhaps meant to be blamed on myself on account of a satire of mine on my blog imma.smartlog.dk (Link 1)

((imma.smartlog.dk by the way was blocked/shut-down by the TPTB on June.18.2014 while just about to publish another political satire, Link 2)).

((This brief satire may have been rather hard-hitting? Some inside observers may perhaps have blamed it as a contributing or even main cause for the subsequent stroke to W.S. himself and eventual (almost) disintegration of his in-government party? I believe, however, this to be wholly unfounded.

((But why, you may ask, would “they” want to blame me for this horrible assassination(?) attempt. And why go to such extreme lenghts to raise public disgust towards me?

((Firstly, CIA/Mossad and their friends (hereinafter named TPTB) have harassed, and apparently also occasionally planned to assassinate me during several years. In fact going right back to the socalled Tamil-Case around 1990. (Links 3 and 4)

((Secondly, the TPTB detest and abhor me solely for they not having succeded with assassinating / kidnapping me on account I’ve often been warned clair-voyantly or else excaped by dint of my extreme situation awareness or just pure luck.))

“Sadly for the TPTB their above mission (on me) was disrupted quite by accident, because a rather young politician from a well known Danish political dynasty (Haekkerup) died rather suddently (I believe also from a stroke), and thus completely diverted the newspapers focus from the F.M. family’s predicament.

“(I myself have been targeted with several powerful psycic attacks in the last several years, always in my sleep.

“(But being from nature of healthy and very strong psyche the TPTB have been unable to hurt me in this way.

“(No doubt humans less endowed with psychic strength might be seriously, even fatally hurt. You can read more about this in, f.i., a book by Dion Fortune ((Violet Mary Firth, 1890-1946)) called Psychic Self-Defence (1930), often regarded as a work of authority). (Link 5)

“Detailed knowledge about the above, at least concerning some of the psychic attacs on myself, may be found in the “occult world” in Copenhagen, among whose insiders may be P.S.M. and E.A., also a downtown antiquarian.

“Lastly I have to excuse my poor handwriting.

“Sincerely Yours – Gert Pedersen (adrs.)”

********************

The above letter from Dec.11.2014 was, as said, summarily acknowledged by the Copenhagen Metropolitan Police (CMP) and by the Danish Ministry Of Justice (MOJ) (below), but the Parliament and the half dozen Danish newspapers addressed have not responded.

I presume most of the latter have in fact not received the letter.

However, before receiving on Jan.6.2015 the receipt (dated Jan.2.) acknowledging my letter, I posted the following update on my two blogs (Link 6)

(Danish version origiginally posted Dec.17.2014. This much later English version is very slightly amended)

********************

SPOOKY TIMES: SERIALITY OR JAKUZA?

Last night (betw. Tuesday Dec.16 and Wednesday Dec.17.2014) I dreamt being hosted by a Japanese family – father and son.

The son served me a cup of tea, apparantly with traditional japanese hospitality. But despite that with a certain air of arrogant unfriendliness.

In the far end of the room his father rummaged around; his back was abnormally voluminous and powerful, almost as if he had a backpack permanently built-in.

My interpretation *): Obviously the “back-pack” might indicate

a) that his back and body and whole person was very strong and powerful, but

b) that this great might was hidden on his back-side, where you don’t normally see it

c) and, perhaps, that he had someone very powerful on his back, someone able to dominate and control him

So I had to admit they can operate fastly, all right.

Whaat – You may well ask?

Well – to elaborate a bit I have to go back to thursday last week (Dec.11, 2014). That day I sent a letter to the Copenhagen Police, the Government, the Presidency of Parliament and a few papers.

In the letter I told about certain recent clair-voyant experiences of mine which I believe might strongly indicate that the very serious “stroke” the wife of then Danish Secretary of State, W.S., reportedly suffered rather likely might in fact be a malicious (psychic?) attack – i.e. terrorism.

Whether all letters posted really arrived (doubtful) or what eventuelly happened with them is not clear. At least I had become no feedback at the time writing (Dec.17,2014).

Thus I again have had to depend merely on my own faculties – observations, thoughts and considerations in addition, ofcourse, to my modest clair-voyant skills (by telepathy while sleeping). So what did I experience?

The first two nights after Thursday (Dec.11), i.e. the nights before Friday (Dec.12) and Saturday (Dec.13) my sleep was restless and my dreams somewhat chaotic.

Except in the night to Saturday i had a vision, albeit just in a flash, of what may have been a well known US-american political person looking “scared witless”.

The next night (before Sunday Dec.14) I saw a grey downtown house w. about 4 og 5 floors, with the two upper floors illuminated with pallid, “spooky” white light.

Especially the top floor with one window only was very brightly illuminated with this spooky-white light, perhaps somewhat like very strong Moon-light.

I have interpreted this vision like this: In a grey downtown business building someone on a top level were “wheeling and dealing” after hours – whence the spooky, “non-electric” illumination. Thus “after hours” perhaps most likely means hidden, “below board”, secret in the dark or twilight?

The following night (bef. Monday Dec.15) I saw a big, hard fist with the four fingers parted two and two by a big V.

My interpretation: V would probably mean Victory. I.e. the big, hard fist had won the battle.

Next I saw the light-cone from a distant lighthouse dimming until extinction. The evening sky above was dark red and black.

Lastly I saw a sea-bird flying peacefully over the ocean.

Interpretation: The light I have (tried to) throw ower the darkness is to be dimmed and put out. A seabird usually symbolizes the soul travelling to the afterworld. I.e. the TPTB’s “deal with the Devil” perhaps might imply I was to be assassinated?

So when I woke up Monday morning (Dec.15) I was clearly somewhat exasperated and nervous and started shuffling some of my notes and papers to refresh my memory as to the exact content and addressees of the Dec.11 letter.

As my flat has for years been closely surveilled accustically (as well as electronically, by certain rouge secret services) “they” know my daily routines in the minutest details. “They” were therefore obviously at once alarmed by said deviation (the paper shuffling) and consequently probably feared I was planning to post more letters. In which case the already negotiated “damage-control” might not be sufficient to close the case.

And the night bef. wednesday, Dec.17. I had the above, seemingly clair-voyant dream with the two Japanese men. One perhaps has to presume that the “rouge intelligence” had decided to hire “Les Japonais” – the Jakuza – to do some dirty work? (Reportedly the Jakuza has a very close relationship to a.o. Mossad).

We are now closing in on the question: Sereality or Jakuza? For after having visited the Frederiksberg Post Office (then in Frederiksberg Center) this Wednesday (Dec.17) i wanted to also visit the Frederiksberg Central Library nearby.

And whom do I spot as the wery first person in the Library hall?

A japanese gentleman close by the entrance. Comfortably and leisurely seated at a small table with coffee, tea and cookies (free at Christmas). He studied with great interest the home made Christmas decorations while serving tea – albeit for himself only.

I dont remember to have ever seen a Japanese gentleman in the Central Library, although having been a user for abt. twenty years.

The Japanese had no books with him, but a paper bag with a well-used paper case for his “artwork” (or “tools”)?

I secretly watched the gentleman in question a few minutes (without photographing him), then silently left the library again.

Probabilities are really quite difficult to understand subjects. But as both concepts – seriality and Jakuza – may well be caracterized as slightly “spooky”, I guess the headline covers our recent incidents quite adequately?

(*)These were my initial interpretations. Only later I became aware of the Jakuza’s totally tatoo’ed backs).

****************

As told above, on Jan.6.2015 I found in my letter box a receipt from the CMP for my letter from Dec.11.2014.

The receipt is dated (friday) Jan.2.2015 but partly due to weekend holidays I only found the letter on Jan.6. It runs like this (in my own translation).

“Case nr. 0100-00170-00003-15. Date Jan.2.2015. Case officer MNK.

“The Copenhagen Police, Legal Section, herewith acknowledge the receipt of your letter from Dec.11.2014.

“The letter was received here on Dec.12.2014.

“I shall inform you the General Office of the Superintendance has a large number of cases to deal with. We will, however, endeavor to respond to your letter within 90 days from receipt.

“Best regards – AK – Kfm.”

With a letter from Febr.23.2015 the Danish Ministry of Justice acknowledege receipt of my letter from Dec.11. Their letter runs like this:

“Case nr. 2014-1910-1488. Dok.nr. 1500758. Case officer RHNO. Office: Police Office. Date Febr.23.2015.

“The Ministry of Justice has received your letter from Dec.11.2014.

“It appears the letter is intended for the Copenhagen Met. Police, with a copy to the Ministry of Justice.

“The Ministry thus will not do anything further regarding your letter.

“Best regards – RHNO, Slotsholmsgade 10, DK-1216 Cph. K.”

****************

As may be obvious from my Dec.11. letter I decided to write it not least because I felt acutely exposed to danger. And as can be seen from the above, this predicament is something that REALLY bothers the Ministry of Justice et al a lot.

After all, the arrogant reply from the Ministry is dated almost 2,5 months after my letter from Dec.11.

But as a matter of fact I did feel acutely threatened in the morning of December 11.2014:

In the early AM that same morning I had a clair-voyant dream, in which I saw a hit-squad set-up just outside our appartment house in alarming detail.

Especially it transpired “they” could remotely control the electronic street-door locks in the appartment house, so as to bar me from reentering the house once outside.

Also, while walking home after dark from the nearby Metro stop (Lindevang) a few days earlier I noticed a half dozen young (CIA/Mossad?) men seemingly tactically placed in key spots as if running an exercise before a hit?

After the early morning vision I was really quite upset, and consequently hardly got a wink of sleep untill turning out at daybreak. I remember being in and out of bed several times until daybreak and obviously showing many signs of alarm.

One has to keep in mind that the TPTB have kept my flat under close surveillance (electronically, acoustically) for several years. They thus know my daily routines in the minutest details and any deviation, even the slightest, will be frowned upon and possibly raise alarms.

Somehow (possibly from one or more detatched remarks of mine, that I don’t now recall) the TPTB presumably have got wind of or become suspicious of a knowledge of mine about the (suspected) hit on the F.M.’s wife?

That may be why they planned a hit for Dec.11 (by the way the 11th and the 22nd day in any given month reportedly seem to be preferred by TPTB for a hit).

And when I reacted strongly with obvious alarm early in the AM of Dec.11 they instantly suspected their plot for Dec.11 had also been unveiled.

In the morning of Dec.11 I obviously tried – as best I could in my upset state of mind – to obfuscate my alarm and intent of writing a letter.

I did not, for instance, write it on my laptop but by hand. But shuffling my papers and foolishly using an ordinary BIC-pen, whose clicks are very tell-tale, I was ofcourse not fooling anybody, and they would likely expect me to (try to) mail one or more letters from one or more nearby letter boxes that same day.

Thus the TPTB had plenty of time to organize their helpers (sajans and/or other helpers? – Link 7) to keep vigil at several letter boxes in the general vicinity of the Frederiksberg Central Library (where I copied the letters). (In fact i believe I spotted several vigils; one seemed to escape into FalkonerAlle nr. 13 as I closed in on him?).

Apparently much less than half of the posted letters was delivered, although some letters may perhaps have been diverted by TPTB-loyal people in secretariats and editorial offices?

It is perhaps on this general background one has to see the “successful” haggling between the (two) parties with the “total victory” for the TPTB (see “Spooky Times…”, above) being a product of their ability to convince the counterparty, that

– they had managed to suppress all other letters than those two mentioned above (to CMP and MOJ)

– they would certainly handle the “suppression” of myself in the near future (Link 3) thus making sure no further letters could come forth.

As related above the receipt from the Copenhagen Met. Police was dated Jan.2.2015 (Friday – perhaps a bit curious as the Ministry would, I think, normally be closed down betw. NewYear’s holiday Thursday and the weekend?), but only received or rather found by me in my letter box on Tuesday Jan.6.2015. But probably the TPTB surmised I already had seen the letter on Sat. Jan.3.?

However in the AM of Jan.6 after having read the letter I remember shuffling some papers to again recap exactly what I wrote in my letter from Dec.11 and also to whom excatly I had posted it.

Like detailed above (for Dec.11.) the TPTB would then, due to their close surveillance of my flat, most likely be alarmed, fearing another barrage of letters to the newspapers, perhaps expecting me to be very angry from the high-handed, arrogant response from the CMP/MOJ, with their seemingly total disregard for my personal safety?

Thus one wonders if perhaps a stark desire to divert focus from an expected, nearby calamity might naturally be suspected to be one of the preeminent objects of the inhuman assassinations of the Charlie Hebdo journalists/artists on January 7.2015?

*****************

Link 1. http://blocnotesimma.wordpress.com/2012/09/13/satire-1/
(in Danish only, I regret having been unable to translate it’s many allusions to local topics)

Link 2. http://blocnotesimma.wordpress.com/2014/06/18/krig-krig-krig/

Link 3. This summer/fall of 2015 escaped 6 Mossad(?) hit-squad set-ups: Weeks 21, 40, 41, 43, 44 and 45.

Mossad hit-squad set-up week 21/2015: Perhaps most dagerous? Visiting Foto-C Going from Foto/C to RoyalTheatre, stocky man with shoulder case loafing so slowly I had to overtake him. Having passed him, he instantly starting following and closing in on me. My friend ClausN saved me by accosting me midway, so that hit-man couldn’t follow me in the dark alley under the theater-house.

Mossad hit-squad set-up sept.20.2015, goon waiting at Strøget v. Nytorv; when passing him, he took something from inner pocket while starting following me.

Why did the Mossad-commander, often seen loafing at Paludans fridays, ogle me fiercely sept.25.2015.?
Did he hope I would turn down Krystalgade toward the library to get shot by his Mossad-goons on his command?

Mossad hit-squad set-up week 40/2015?: A black closed van on corner opposite Foto/C. Two men in car, one waiting on steps to HHH-building.

Mossad hit-squad set-up week 41/2015: A DHL closed van plus another on corner opposite Foto/C plus finger man with bicycle opposite N.Juel.

Mossad hit-squad set-up sept.28.2015, dangerous man waiting just inside Mag. du Nord main entrance to Kgs.Nytorv.
The pounchy man in a green windbreaker followed me through the street level stores, confronting me a couple of times. But didn’t get a green light on his smartphone. Close call?

Nov.4.2015 again saw sunburned Mossad commander loafing at Paludans, doing his best not to ogle me; but killers usually bad actors beeing left-brainers.
Down at end of street, corner Nygade hit-squad waiting in black BMW. 4-5 young men hooded to look like muslims? Shooting planned?
When I choose not to overtake the car but diverted down a street to ogle them, they instantly departed.

Link 4. Links about or touching on the Tamil-Case:

http://www.gamleboeger.dk/2017/08/06/old-books-in-august/

http://www.gamleboeger.dk/2017/08/16/carpenters-at-large/

(This link in Danish only – http://www.gamleboeger.dk/2016/11/06/nullermand-eller-regimekritiker/ )

Link 5. Here is one tweet and three links touching on black-magicians/assassins working for government:

“How rich can you really get by bending spoons and stopping “pigs hearts” by hypnosis?”

http://aanirfan.blogspot.com/2015/10/yuri-gellers-house-strange-links.html

http://aanirfan.blogspot.com/2015/04/lord-janner-escapes.html

http://aanirfan.blogspot.com/2013/06/yuri-geller-and-mossad-cia-mind-control.html

Link 6. https://blocnotesimma.wordpress.com/2017/07/28/spooky-times-seriality-or-jakuza/

http://www.gamleboeger.dk/2017/07/28/spooky-times-seriality-or-jakuza/

Link 7. https://blocnotesimma.wordpress.com/2016/04/11/ved-hjaelp-af-bedrag/ (in Danish)

The one-time Mossad chief agent in Denmark, Victor Ostrovsky, has penned two books about his life as an agent, particularly in Denmark (BY WAY OF DECEPTION, 1990, topped the New York Times bestseller list), and more generally (THE OTHER SIDE OF DECEPTION, Harper Collins, 1994). From the dust jacket of the latter I quote:

“The truth about the death of Robert Maxwell and the story behind the near assassnation of George Bush are just two of the revelations contained in this headline-making account of one man’s journey into the dark heart of Mossad.

“Never has there been so detailed a look at the hidden agenda of extremists within a major intelligence agency – nor one so worrisome in its implications.

“In 1990 Victor Ostrovsky, a former Mossad agent, became an international celebrity when the state of Israel attemted to ban his first account of Mossad misdeeds, “By Way of Deception”. Few who watched that book soar to the top of the New York Times bestseller list anticipated that an even more shocking story remained to be written.

“Ostrovsky reveals here for the first time that for several years following his termination from the Mossad, he worked clandestinely with agency moderates. Under the guise of “disaffected former agent”, Ostrovsky infiltrated the KGB, MI5, and French, Jordanian and Egyptian intelligency in an attempt to derail operations planned by Mossad extremists.

“Frighteningly, the activities pursued by right-wing factions within the agency constitute a massive abuse of power that has had global concequences. They include:

– undermining the Arab-Israeli peace process through counterfeiting, assasination, and support of religious radicals

– facilitating lethal biological experiments on Palestinians and Soweto blacks

– organizing smear campaigns against world leaders

– offering support for at Soviet hard-liner coup (mod Gorbatchev)

– killing an Israeli general, a leading German politician (The Prime Minister of Schleswig-Holstein, Uwe Barschel!), a Canadian scientist, and a Kuwaiti journalist

– using “disinformation” to trigger American combat strikes against Israel’s enemies

– and much, much more…

“With the gritty authenticity that only truth can provide and a narrative pace that rivals the very best thrillers, The Other Side of Ceception stakes a powerful claim to being THE espionage read of the year. Certainly its message is too chilling to be ignored: Should the world’s most famous intelligence agency continue to enjoy freedom from government oversight, it will ultimately threaten us all”.

****************

Crossposted on www.gamleboeger.dk and http://blocnotesimma.wordpress.com

Tweets on www.twitter.com/gamleboeger

Carpenters At Large?

(Aug.15.2017) Yesterday I posted – among many quite ordinary tweets – two others perhaps slightly more curious, which ran roughly as follows:

BEWARE AUG.2017: I have warned in Cycle Of War reports August is always number one period where war tends to begin

https://www.armstrongeconomics.com/world-news/war/north-korea-beware-august-2017/

“Is WWar planned to start Aug.30? That day I have to open my flat to workers. Which may be a hard-to-resist opportunity and enticement for Mossad to make a hit?”

Really? – you may well ask – you don’t seriously expect your readers to believe a hit by Mossad (rouge elements) on your person, be it in the form of an assassination or kidnapping, could in any way, form or shape relate meaningfully to anyone perhaps concurrently unleashing a war, not to speak a world war?

Well, maybe and maybe not.

Firstly we must ask, do I have any knowledge and/or insights at all, potentially fateful enough for CIA/Mossad and their friends in high places (or just TPTB) if exposed and aired in public?

And: Am I deemed capable of and if necessary brave enough to set forth this knowledge and insight on paper or on the web in a sufficiently clear and comprehensive manner?

Secondly – am I high-profile enough to impel the TPTB to go to great lengths to obfuscate their said malicious plans and proceedings?

Many or at least some intelligent readers will by now know that CIA/Mossad and their many friends are willing to go to quite extreme lengths and measures to hide their (most) hideous crimes.

To mention but one example: The day before 9.11 Donald Rumsfeld reportedly said, that 2 trillion dollars (and yes, that’s two thousand billion dollars!) was missing from the Pentagon.

We all know what happened on 9.11: A missile (no, it wasn’t an airplane!) hit and destroyed precisely those rooms and peoples where this 2 trillion “heist” – the largest in the century? – was audited and investigated.

But, you will say, there is no 2 trillion dollars missing from the Danish governments coffers?

Well yes, not quite. Although about 2 billion dollars (and perhaps as much as 10?) has lately been swindeled from the Danish Governments Tax Department. But that doesn’t concern us here.

There may, however, of course exist other murky affairs potentially fatal for the TPTB if exposed to the light of day?

For example, perhaps, the so-called Tamil-Case? (link 1.)

If, hypothetically, this famous scandal is in fact also a great cabal and intrigue and, if so, myself being perchance THE key person in the case? Then my hoard of my personal documents more or less pertaining to the case might still perhaps be perceived by the TPTB as a palpable risk to their masked and stealthy ways?

Hypothetizing this being the case, would that perhaps explain why my flat (i.e. the appartment building) after being comprehensively refurbished abt. 3 years ago had insufficent and/or malfunctioning mandatory fire extinguishing outfit installed?

And, inded, there were gossip someone may have suspected the whole building might have been set up as a fire trap? (If such no doubt without the owners knowledge!) (link 2.)

Likewise a comprehensive water damage in a store room for my books and other personal belongings (storage made necessary by the almost year-long refurbishing) might seem perhaps a trifle suspicious? (link 3.)

And not to mention the several attempts on my life by Mossad and their friends. Either planned for/attempted in my home, in the streets or by night in my sleep (several so called psychic attacks, i.e. most likely a kind of hypnosis from a distance) (link 4).

Enough for a general introduction. In the following I will relate an examples from my personal nightly “adventures” which off hand seem to indicate some form of a link to the global power play?

(But so as not to make this post too long and unreadable I’ll just provide this one sample today with a few more planned to follow soon in a separat post).

In a recent comment on http://aanirfan.blogspot.com/2017/08/kidnapped-model-chloe.html?showComment=1502197789860#c3380968984860953914
I responded the following to another commenters link to a movie about the April.10 2010 plane crash in Smolensk, where much of the then Polish government/Military leadership perished (here slightly amended):

“In April 2010 NATO staged a major navy exercise “Brilliant Mariner”. The theatre of operations was primarily placed in Danish waters including around the northern part of Jutland (command post in the Northern town of Frederikshavn).

“I had lonng planned to visit my uncle and spend perhaps a week on his small farm in the rather lonely area just south of the Bay of Vixoe / Bay of Jammer midway between the small, regional cities of Thisted and Fjerritslev in the northwest part of Jutland, where I grew up.

“A few days before I had to go I began dreaming of one, two or three commandos landing by parachute in the nightly woods, moors and wetlands in the vicinity of the farm.

“This occured repeatedly during two or three nights and the “atmosphere” in these dreams was saturated with gloom and danger. Consequently I decided to devise a pretext for not going.

“By studying the NATO homepage I found, that a few (I seem to recall 4) aircraft were not accounted for. All other aircraft were meticulously listed with type and registration.

“I suspected the “missing” planes perhaps might be Polish helicopters that seemed to have had space provided for them on certain Polish ships. These helicopters might perhaps have been anonymized?

“More dirctly to the crash I remember happening to read a report in one of the (Swedish?) papers. Here a nearby gas station assistant told she heard a sizzling sound in the air right around or slightly before the time of the crash, but being puzzled by hearing neither crash nor explosion.

“One wonders if the sizzling sound possibly could have been from a helicopter flying in “stealth mode” and if so the polish helicopters might in fact have been exchanged for CIA-choppers?

But we now have to consider the question – why Aug.30.?

To answer we of course have to resort to conjecture. And unless we choose to answer summarily and in a somewhat paradoxical manner by stating that this day has it’s significance mostly from the fact, that a hit/assassination has been planned extremely meticulous, very carefully and for a relatively very long time precisely for this day, – we might add a few particulars.

1. On Aug.30 the Parliament still has abt. one month left of the summer break. That means there will be no easily accessible politicians to perhaps consult with.

2. The pretended cause for the workers having to access my appartment is that some wall-hung cupboards in our kitchen reportedly are in danger of perhaps slipping from their suspension in the wall. Thus possibly being a risk for hurting the occupants, wherefore the suspension must be reinforced.

3. Reportedly there have been one or more such incidents. But it’s important to note, that a) my cupboards seems to be hung rock-steady and b) that CIA/Mossad and their friends with wast, practically unlimited funds and other available means easily could have staged or even falsely reported one or a few such accidents.

4. This particular class of problem: Some defective fixture that is also a (pretended?) risk for the occupants is essential for summarily demanding access to the flats.

5. It would probably be difficult and perhaps impossible to devise another “problem” like this, hence administrators insistance on access now, and the importance of going through with the hit now.

6. The major problem for a Mob to make a hit in a city flat like my small 4th floor flat, with only one – rather new and strong – entrance door, is to get through this (outer) door without ruining it to such a degree that it’s not possible to repair it easily and in a hurry, in order to prevent other residents happening to pass by from noticing anything suspicious.

7. The main reason I was not long ago assassinated or kidnapped in or from my flat is that I’ve mounted an expensive, high-quality doorlock, that’s promulgated as practically unbreakable. This would likely mean (nightly) crashes and splintered wood not easily controlled or repaired fastly, in case of a hit.

8. These considerations do not apply once the hitmen are inside the flat. Any locked door inside will just be kicked in no matter the clamor and crashes. Other residents may believe or made to believe that some workers dropped a cupboard or something.

9. Any crashed and splintered wood or fixtures from kicked-in doors or a possible fight will easily be repaired by said company of carpenters. Everything can and will be left without glaring traces, remains and evidence no matter what hideous, violent crimes may have been perpetrated.

10. It’s very important for the hitmen to be able to kill or kidnap without leaving easily decodeable “footprints”. I.e. marks, remains or other evidence. The target just have to disappear without a trace, so they can claim “a depression” with disappearance or suicide.

11. If they can handle this problem they may be almost 100% sure there will be no attempt whatsoever from the police to investigate more than just perfunctorily. The Secret Police PET (yes, no kidding, in Denmark the Secret Police is perfidiously called pet) will certainly take over, and fast, as I have been harassed and spied upon (“surveilled”) by them for decades. At least their (Mossad-controlled? – link 5) rouge elements will do everything to remove and remedy any and all traces of said crime?

12. The Government will certainly “signify” that it’s not important to use scarce police man-hours on the matter?

13. The TPTB Mob is said to be a superstitious lot? Reportedly they prefer the 11. or 22. day in any given month for major hits (perhaps like 9.11 and 3.11?). Of course the 30. day of the month apparently don’t qualify here? Except for the fact that the sum of digits in 30.08. is 11.

14. Finally one may note, that neither the leadership of the carpenters company nor (certainly not) the owner of the appartment house may be informed at all of any plans for foul play.

In conclusion: Certainly the Mob has it’s plans all set up – and I myself may have plans of my own. But one has to wait and see how this fateful day develops.

Link 1. http://www.gamleboeger.dk/2017/08/06/old-books-in-august/

Link 2. https://blocnotesimma.wordpress.com/2016/05/18/smaating-og-bagateller-2/

Link 3. https://blocnotesimma.wordpress.com/2016/05/13/smaating-og-bagateller/

Link 4. https://blocnotesimma.wordpress.com/2016/05/26/smaating-og-bagateller-3/ Here a sample from this link (partly tweets):

This 2015 summer/fall escaped 6 Mossad hit-squad set-ups: Weeks 21, 40, 41, 43, 44 and 45. Most in or close to Foto/C.

Mossad hit-squad set-up week 21/2015: Perhaps most dagerous? Visiting Foto-C Going from Foto/C to RoyalTheatre, stocky man with shoulder case loafing so slowly I had to overtake him. Having passed him, he instantly starting following and closing in on me. My friend ClausN saved me by accosting me midway, so that hit-man couldn’t follow me in the dark alley under the theater-house.

Mossad hit-squad set-up sept.20.2015, goon waiting at Strøget v. Nytorv; when passing him, he took something from inner pocket while starting following me.

Why did the Mossad-commander, often seen loafing at Paludans fridays, oogle me fiercely sept.25.2015.?
Did he hope I would turn down Krystalgade toward the library to get shot by his Mossad-goons on his command?

Mossad hit-squad set-up week 40/2015?: A black closed van on corner opposite Foto/C. Two men in car, one waiting on steps to HHH-building.

Mossad hit-squad set-up week 41/2015: A DHL closed van plus another on corner opposite Foto/C plus finger man with bicycle opposite N.Juel.

Mossad hit-squad set-up sept.28.2015, dangerous man waiting just inside Mag. du Nord main entrance to Kgs.Nytorv.
The pounchy man in a green windbreaker followed me through the street level stores, confronting me a couple of times. But didn’t get a green light on his iPad. Close call?

Nov.4.2015 again saw sunburned Mossad commander loafing at Paludans, doing his best not to oogle me; but killers usually bad actors beeing left-brainers.
Down at end of street, corner Nygade hit-squad waiting in black BMW. 4-5 young men hooded to look like muslims? Shooting planned?
When I choose not to overtake the car but diverted down a street to oogle them, they instantly departed.

Link 5. https://blocnotesimma.wordpress.com/2016/04/11/ved-hjaelp-af-bedrag/

http://www.gamleboeger.dk/2016/11/23/mossad-safe-house/

***************

Crossposted on http://www.gamleboeger.dk/ and https://blocnotesimma.wordpress.com/

Tweets on http://www.twitter.com/gamleboeger

Old Books In August (Upd.)

(Update Aug.7) After having posted the following essay yesterday I have become aware that some people may feel

1. that I am driving around town with a long since dead body (the so called Tamil-Case)

2. that I certainly may have trespassed the limits for decent reporting about the civil services, and

3. thus perhaps made myself more or less culpable to the full wrath of the TPTB and their courts of law.

To these budding accusations I have this to say at this point:

Ad.1. The Tamil-Case body is only apparently dead, asphyxiated. Being one of these organisms that seemingly only can putrify after first being exposed to light and fresh air.

Ad.2. I’m afraid this is true in so far as I occasionally do some sloppy writing. Being severely handicapped by the fact, that everything I write on my PC at home is “snooped on” by keylogging (by rouge elements in the various secret services?).

I therefore have to write everything in public places, which may or may not cramp my style according to noise levels and other attendant conditions.

However I want to state in regard to the Ombudsmand of the Parliament the following. The then acting and now retired Ombudsmand is generally and deservedly regarded as thoroughly honest, and by some even as a paragon of virtue.

It thence obviously has to be ascribed to chance and some kind of bad luck, if it to certain observers might appear to be a possibility, that the “serving of the head of his arch-enemy on a silver platter” should in any way be a reward for services renderet.

For of course this is not and cannot be the case. Perhaps we again have to turn to explaining by the concept of seriality? I.e. the notion that occurrencies apparently tied together by cause in reality are not but only for some unknown reason happen together (se also http://www.gamleboeger.dk/2017/07/28/spooky-times-seriality-or-jakuza/ ).

Ad.3. This would indeed be very unfortunate, particularly as my available funds and general personal economy would make it difficult or impossible for me to effectively defend myself in a hostile court of law.

By the way, speaking of courts, I eventually presented the whole matter (as returned from the office of the Ombudsmand in 1990) with a special letter to the so called Tamil-Court, which was a special court appointed by Parliament to examine the Tamil-Case.

This special court worked dilligently for many months and eventually presented its findings in more than half a dozen massive volumes. The more or less pertinent documents I presented to the court were totally ignored.

There is no doubt in my mind whatsoever, that the two judges (Dr.H. and Dr.G.) presiding the court were and are both of them paragons of virtue.

As an aside it may be noted that the most prominent of the presiding judges, who however kept very much in the background (Dr.G.) was apparently justly rewarded with the special construction of a large jurisdiction, that curiously and by pure chance would be my personal venue if defendant in a case before the courts.

Off hand I certainly don’t think this state of things would in any way raise serious questions about my chances for just treatment before a court in this particular jurisdiction.

Particularly I do not ascribe any significance at all to the fact that my wast treasure of personal documents more or less pertaining to the Tamil-Case eventually was returned to me perhaps somewhat “underhandedly” from the Tamil-Court?

After about one month it was returned unacknowledged by the officers of the court with only a perfunctory note by a secretary on a slip of paper.

I have to admit, of course, that I never went to law school, and that my opinion in such matters may well be prone to various doubts and uncertainties.

*****************

(Aug.5.2017) Today is Saturday and a very nice summer day here in Copenhagen. So what could be more appropriate than visit a couple of book-markets in the vicinity?

Firstly I wanted to greet my old friend J.A. at a charitable book market nearby where I live.

He and his girlfriend was hovever (still) on vacation and the market stall tended by a stand in.

I thus had a pleasant opportunity to browse a few minutes in the shelves with books on esoterica, new age and occultism, which I don’t quite dare under Mr. J.A.’s vigilant watch.

Mr. J.A. is an university educated historian, now retired from a long life as public servant. His disdain for all sorts of esoterica and “alternative science” is, I believe, almost unconditional.

But He and I have other common interests between us, in particular that of photography. And as he is a definitely both friendly, helpful and cultured person I always try to evade discussions of “incommensurables”.

I found a curious little booklet titled:

NY OG SANDFAERDIG BERETNING OM DEN VIDTUDRAABTE BESAETTELSE UDI THISTED. (Af ARNE MAGNUSSEN) Paany udgivet af Alfred Ipsen. Koebenhavn 1891. 112 pag.

It’s an early reprint of the original ed. from 1699. At issue is a well known persecusion of witches or “witches” in the northwestern town of Thisted in the 17th century.

On the inside of the back-cover someone many years ago wrote with pencil: Sjaelden (rare). 5,00 kr. (75 cents).

Indeed I suspect the booklet might well be uncommon, and the 15 kr (2 dollars) I paid for it to be “bon marché. I’m writing this on a PC without internet connection and haven’t yet had the opportunity to make a search on the web.

Personally I have no interest in this particular tale and have intended the booklet as a gift.

The editor Alfred Ipsen was a prominent critic who is perhaps best known for his massive, rather critical book on the life and work of Denmarks greatest litterary critic in the late 19th century, George Brandes.

Next stop was a small fleamarket at the long wall between Norrebrogade and Assistens Churchyard.

I hardly saw a book there, but spotted a nice looking Polaroid ImagePro camera. After some haggling i managed to buy it for 50 kr (7 dollars).

It’s apparantly in real nice condition and I hope you can still buy films from ImpossibleProject for it.

Finally I wanted to pick up a book at the permanent book-sale at Vangsgaards at Kultorvet, that I inspected yesterday without buying it. The price today is 15 kr (2 dollars).

The book I wanted is called DANSK FORFATTERLEKSIKON – VAERKER (Dictionary of Danish Authors – Their Vorks). Edited by John Chr. Joergensen, a well known reviewer at the leading Copenhagen daily POLITIKEN.

Published in 2001 it has 307 pages, bound in publishers hard cover. Before hitting the sale its second hand price seems to have been 250 kr (abt. 30 dollars).

Fortunately it was still there, which may or may not be a bit curious, as the book is quite like new and should be useful for both the avid and occasional readers of danish fiction?

(As an aside – I personally rarely read fiction, so this one also is intended as a gift).

I ended up, however, buying five additional books, namely:

1. THOMAS CARLYLE OG HANS HUSTRU (Thomas Carlyle and his wife). By Jens Kure. Copenhagen 1912. 308 pages. Hardbound.

It’s the authors thesis for a doctorate (do they call it a Ph.D. today?), and obviously is well researched and very thorough (the text notes make up more than one third of the large book).

2. FRAAN ERIK SEGERSAELL TILL GUSTAV VASA. (from Erik Segersaell to Gustav Vasa). By Gottfried Carlsson. Stockholm/Lund 1961.

Seven various tretises on Swedish history from the high middle ages to abt. the Reformation.

3. STUDIER I HANSEATISK-SVENSK HISTORIA I TIDEN TILL 1365. (Studies in Hanse-Swedish history until 1365). 2 parts bound in one volume. Stockholm 1884/1885. 98 + 120 pages.

This also is authors thesis for a doctorate, and evidently is not the slipshod work of an amateur. Might perhaps supplement the above work rather nicely.

4. WAR KARL DER KAHLE WIRKLICH KAHL? (Was Charles the Bald really bald?). By Reinhard Lebe. Wiesbaden 1981. 211 pages. Hardcover.

A small book, which seems however well worth consulting. And lastly

5. BARON DE BATZ – EN ROJALISTISK KONSPIRATOER UNDER SKRAECKVAELDET 1792 – 1795. (B. de B. – a royalist conspirator under the reign of terror 1792-95). By G.Lenotre. Transl. Karin Jensen Lidforss. Stockholm 1922, 336 pages, hardcover.

At present I own quite a few books on French (litterary) history, which this one might supplement nicely.

But – Alas – we must move on – nothing much to see here…

That is – we really need to move back almost exactly one years time – to August 24. 2016.

That day was an equally nice Danish summer day. With plenty of tourists loafing the Copenhagen downtown streets and swarming tourist hot-spots.

I thence likewise wanted to visit – for the umpteenth time I must ofcourse admit – one of the occasional Dutch book sales in the Heilig-Geist House, at the Heilig-Geist Church.

The Heilig-Geist House is the oldest house in Copenhagen, situated at the equally old Walkendorfs-Street.

To digress a bit: in 1980 I worked in the so called Kabel Ingeniør Tjeneste (Cable Enginering Unit) of the danish P&T, whose office address was in Walkendorfs-Street.

Although being newly trained to and recently employed in this job, I nevertheless had my own 3rd floor office – just around the corner to Niels Hemmingens Street. And with a south window to boot, with a magnificent view on the Heilig-Geist Church. Nice place.

But being something of a whiz-kid back then I soonly was lucky enough to cup a job in the Ministry of Public Works, whose General Directorate for P&T owned a nice building in Anker Heegaards Street, where the Director of Telecommunications was housed.

Again – very nice quarters with plenty of marble and other neat details.

But – alas – I was to find out, that whiz-kids can easily and soon enough raise plenty of envy. And being quite naive in many respects in those early years I was probably rather easily manipulated?

Eventually harassment became the name of the game and after 3 years in the Ministry I had to retreat to more humble abodes in the P&T group (to Tele Denmark – now TDC).

Those of my readers who may have read certain of my earlier blog-postings (in Danish) perhaps are able to apprehend that I would not give up without a fight?

At least such was the case so in abt. 2 years time I made an informal complaint to a vice-director followed by formal complaints to another vice-director, to 2 general directors and 2 ministers and, to boot, lastly to the parliamentary Ombudsmand.

Of course to no awail – after all that’s also the name of the game in the civil services.

Nevertheless my complaints (almost 1000 pages in total incl. documentation) may possibly have been quite hard hitting as it seems the Ombudsmand got the head of his arch enemy – an conservative Minister of Justice – served on a silver platter? But of course any- and everyone may guess at the possible rationales behind that.

The scandal is by us well known under the name Tamil-Case, but only very few people – almost nada – seem to realize the – more or less probable – possibility of “deep-state” machinations behind?

Suffice to day, that the “deep-state” have in all those years, i.e. more than 25 years hoped I would just drop dead? (and often enough perhaps been ready to give me a hand)?

On account of that the – hypothetical to be sure – shady dealings in the Tamil-Case are – again hypothetically – potentially VERY compromising for the TPTB (by the way perhaps almost in analogy with certain shady dealings hypothetizised in my blog essay “Spooky Times: Seriality or Jakuza?) https://blocnotesimma.wordpress.com/2017/07/28/spooky-times-seriality-or-jakuza/

Of course quite a few journalists and experts have taken the “honours” of initiating the Tamil-Scandal or even written books on it, perhaps without the faintest inkling of the said cabales behind? (see f.inst. https://blocnotesimma.wordpress.com/2016/11/06/nullermand-eller-regimekritiker/ ,last section).

But I’m again digressing, all right. So back to our main thread, the Dutch book sale.

Well, frankly the Dutch book sale is not really to be our main thread to-day, after all.

I did visit the sale and I did buy one book – TECHNIQUES OF THE WORLD’S GREAT PHOTOGRAPHERS (by different reporters and with an introduction by Brian Coe). The price today is 70 kr (abt. $10).

But our main thread is to be found a few days earlier still. We will leave it open for now and hope to pick it up in a soon to come new posting. Keep posted – thank you!

****************

Crossposted on www.gamleboeger.dk and http://blocnotesimma.wordpress.com

Tweets on www.twitter.com/gamleboeger

Spooky Times: Seriality or Jakuza?

(Danish version origiginally posted Dec.17, 2014) Last night (betw. Tuesday Dec.16 and Wednesday Dec.17.2014) I dreamt being hosted by a Japanese family – father and son.

The son served me a cup of tea, apparantly with traditional japanese hospitality. But despite that with a certain air of arrogant unfriendliness.

In the far end of the room his father rummaged around; his back was abnormally voluminous and powerful, almost as if he had a backpack permanently built-in.

My interpretation *): Obviously the “back-pack” might indicate

a) that his back and body and whole person was very strong and powerful, but

b) that this great might was hidden on his back-side, where you don’t normally see it

c) and that he had someone very powerful on his back, someone able to dominate and control him

So I had to admit they can operate fastly, all right.

Whaat – You may well ask?

Well – to elaborate a bit I have to go back to thursday last week (Dec.11, 2014). That day I sent a letter to the Copenhagen Police, the Government, the Presidency of Parliament and a few papers.

In the letter I told about certain recent clair-voyant experiences of mine which I believe might strongly indicate that the very serious “stroke” the wife of then Danish Secretary of State, W.S., reportedly suffered rather likely might in fact be a malicious (psychic) attack – i.e. terrorism.

Whether all letters posted really arrived (doubtful) or what eventuelly happened with them is not clear. At least I had become no feedback at the time writing (Dec.17,2014).

Thus I again have had to depend merely on my own faculties – observations, thoughts and considerations in addition, ofcourse, to my modest clair-voyant skills (by telepathy while sleeping). So what did I experience?

The first two nights after Thursday (Dec.11), i.e. the nights before Friday (Dec.12) and Saturday (Dec.13) my sleep was restless and my dreams somewhat chaotic.

But in the night to Saturday i had a vision, albeit just in a flash, of what seemed to be a well known US-american political person looking “scared sh*tless”.

The next night (before Sunday Dec.14) I saw a grey downtown house w. about 5 floors, with the two upper floors illuminated with pallid, “spooky” white light.

Especially the top floor with one window only was very brightly illuminated with this spooky-white light, perhaps somewhat like very strong Moon-light.

I have interpreted this vision like this: In a grey downtown business building someone were “wheeling and dealing” after hours – whence the spooky, “non-electric” illumination. Thus “after hours” perhaps most likely means hidden, “below board”, secret and in the dark or twilight?

The following night (bef. Monday Dec.15) I saw a big, hard fist with the four fingers parted two and two by a big V.

My interpretation: V would probably mean Victory. I.e. the big, hard fist had won the battle.

Next I saw the light-cone from a distant lighthouse dimming until extinction. The evening sky above was dark red and black.

Lastly I saw a sea-bird flying peacefully over the ocean.

Interpretation: The light I have (tried to) throw ower the darkness is to be dimmed and put out. The seabird usually symbolizes the soul travelling to the afterworld. I.e. the TPTB’s deal with the Devil likely might imply I was to be assassinated?

So when I woke up Monday morning (Dec.15) I was clearly somewhat exasperated and nervous and started shuffling some of my notes and papers to refresh my memory as to the exact content and addressees of the Dec.11 letter.

As my flat has for years been closely surveilled accustically (as well as electronically, by certain rouge secret services) “they” know my daily routines in the minutest details. “They” were therefore obviously at once alarmed by said deviation (the paper shuffling) and consequently probably feared I was planning to post more letters. In which case the already negotiated “damage-control” might not be sufficient to close the case.

And the night bef. wednesday, Dec.17) I had the above, seemingly clair-voyant dream with the two Japanese men. One perhaps has to presume that the “rouge intelligence” had decided to hire “Les Japonais” – the Jakuza – to do some dirty work? Reportedly the Jakuza has a very close relationship to a.o. Mossad?

We are now closing in on the question: Sereality or Jakuza? For after having visited the Frederiksberg Post Office (then in Frederiksberg Center) this Wednesday (Dec.17) i wanted to also visit the Frederiksberg Central Library nearby.

And what do I spot as the wery first person in the Library hall?

A japanese gentleman close by the entrance. Comfortably and leisurely seated at a small table with coffee, tea and cookies (free at Christmas). He studied with great interest the home made Christmas decorations while serving tea – albeit for himself only.

I dont remember to have ever seen a Japanese gentleman in the Central Library, although having been a user for abt. twenty years.

The Japanese had no books with him, but a paper bag with a well-used paper case for his artwork (or “tools”)?

I secretly watched the gentleman in question for a few minutes (without photographing him), then silently left the library again.

Probabilities are really quite difficult to understand subjects. But as both concepts – seriality and Jakuza – may well be caracterized as slightly “spooky”, I guess the headline covers our recent incidents quite adequately?

*************

(*)These were my initial interpretations. Only later I became aware of the Jakuza’s totally tatoo’ed backs).

Crossposted on www.gamleboeger.dk and http://blocnotesimma.wordpress.com

Tweets on www.twitter.com/gamleboeger