Månedsarkiv: december 2014

Wiener-kongressen og Tutankhamen

(21.12.2014) I morges – ahem, måske skulle vi sige i formiddags? – vågnede jeg ved en telefonopringning fra Dorrit. Hun ville blot sikre sig, at jeg ikke havde ringet til hende! Det forholder sig sådan, at hun nyligt har skiftet telefonselskab hvilket giver anledning til, at “noget eller nogen” laver en slags telefonterror mod hende, idet hendes telefon idelig ringer mig op uden anledning, ligesom mit nummer ringer til hende uden anledning. Op til 5 gange i træk eller mere?

Vi ved naturligvis ikke ret hvem vi skal rette vor tak til for denne spændende spookiness – som Dorrit, der er en frisk dame på godt og vel 80 somre, naturligvis sætter stor pris på.

Denne søndag før Jul, årets korteste dag, holder de fleste butikker åbne, således også de to tilbageværende antikvarboghandlere i Fiolstræde. Jeg nåede idag ikke længere end til Paludans bogkasser, som man havde stillet ud trods det lidt uldne vejr, hvilket så bevirkede, at jeg købte 5 bøger for ialt 70 kr – det må vist blive til lige omkring 14 kr i snit? Her de fem bøger:

1. WIEN OMKRING 1800. Af Mogens Knudsen. Gad, Kh, 1969, 163 s. Mogens Knudsen må nok være den bekendte forfatter og forlagsdirektør for Gyldendal (årg. 1919).

Mogens Knudsen indleder og kommenterer beretninger fra Wien af bl.a. Schack Staffeldt, J.F.Castelli, Caroline Pichler, Germaine de Staël, Franz Grillparzer og A.de la Garde-Chambonnas (i Jørgen Bangs og Iver Jespersens oversætelser).

Franskmanden Auguste de la Garde-Chambonnas fortæller om sine oplevelser fra Wiener-Kongressen, styret med fast hånd af Metternich. Side 147 kommenterer M.K.:

“Et ofte citeret folkeligt fyndord karakteriserede aktiviteten blandt kongressens forsamlede monarker således: Zaren af Rusland kurtiserer for alle, kongen af Preussen tænker for alle, kongen af Danmark snakker for alle, kongen af Bayern drikker for alle, kongen af Württemberg spiser for alle, og kejseren af Østrig betaler for alle.

“Man kan diskutere rigtigheden af denne rollefordeling. Men det er ubestrideligt at Franz I var ham, som sad med regningen. Selv husede han på Hofburg zaren og de fire konger samt deres medbragte hofstabe foruden en hel række fyrster af mindre størrelsesorden, og kejserfamilien der til daglig foretrak en stilfærdig, borgerlig tilværelse måtte nu hver aften dække fyrretyve middagsborde.

“Den samlede regning for kongressens ekstravagancer var af en sådan størrelsesorden at Østrig, der i forvejen var udpint af krigen og et par år tidligere havde måttet gøre bankerot, var tyve år om at komme økonomisk på fode.

“Den jævne wiener kunne også mærke kongressen på sin pung. En invasion på hundredtusind fremmede gjorde det til et problem at skaffe plads og forsyninger. Mange varer røg op i uhyrlige priser, og der var store penge at tjene for købmænd, husejere og folk i forlystelsesbranchen.

“Ekstra indtjeningsmuligheder bød sig også for den ikke ubetydelige del af befolkningen, der blev engageret til hel- eller deltidsarbejde hos det hemmelige politi, det bedst organiserede som Europa kendte. Medlemmer af alle stænder, fra hertuginder til stuepiger, var beskæftiget som spioner, alle byens papirkurve blev hver dag ransaget minutiøst, ikke mindst dem der var sat frem i gæstesuiterne på slottet.”

Ak ja, “plus ca change, plus c’est la meme chose”.

Forøvrigt en sjov lille bog til en 10’er. Der lå en noget lignende bog om Paris ved 1800. Men den handlede tilsyneladende mere eller mindre om revolutionen, et emne jeg efterhånden er noget alergisk overfor – hovedparten af de franske historiebøger man ser på udsalgene synes at omhandle la revolution.

2. ET VÆDDERIDT FOR 300 ÅR SIDEN. Af Tage Becker. Kh, Rhodos, 1990. 57 s.

Der findes flere mere eller mindre kendte familier Becker, men jeg kan ikke umiddelbart lokalisere en Tage i Biografisk Leksikon.

Det er en lille bog, men næppe mindre interessant af den årsag. Side 18 hedder det:

“Lauerentzen fremhæver, at vi i Danmark i særlig grad har avlet fyrige heste, således som allerede abbed Arnoldus af Lübeck omkring 1183 omtaler det i Slaver-Krønikens 3. bog, kapitel 5: Danernes land er fuldt af meget gode heste. Derfor roser de sig på samme tid af rytterslag som af søslag, da de på grund af mængden af heste øver sig i militær færdighed.”

“En senere skribent, (Joannes) Jonstonus (Polonus) betegnede – i sin “Historiæ naturalis de quadrupetibus … libri” (Frankfurt am Main, 1650-53), 1. bog, 1. kapitel – Danskernes Heste som smukke og kendte for deres styrke”.

3. BILLEDER AF DANSK FOLKEKUNST. Folkeudgave. Af Kai Uldall. Kh, 1971, Thanning og Appel, 127 s.

Museumsinspektør Kai Uldall (f. 1890), begynder indledningen således:

“Ordet folkekunst – parallelt med folkevise, folkedans osv. – har efterhånden vundet hævd som betegnelsen for brugskunsten hos ældre tids jævnere befolkning og fortrinsvis på landet. Som forholdene er, har folkekunstens materiale næsten udelukkende været at finde hos landbefolkningen, hvis hjem og indbo i modsætning til bybefolkningens ofte gik i arv igennem generationer. Denne bog bringer derfor hovedsagelig billeder af bondekunst.”

Forøvrigt en pæn og interessant lille bog. Måske vil mange idag se det som en uakceptabel mangel, at størstedelen af de mange illustrationer er i sort-hvid. Men der er dog tillige nogle farvebilleder, som synes tilstrækkelig til at give et indtryk af en, formodentlig almindelig farvepalet.

4. ESSENTIAL WORLD ATLAS. A Dorling Kindersley Book. London 1997/2003. 256 s. i stort A5 format.

Et pænt, lethåndterligt og rel. moderne lille atlas, som synes i flere henseender at kunne supplere min snart “oldnordiske” Politikens Verdensatlas fra 1965.

5. TUTANKHAMEN – LIFE AND DEATH OF A PHARAOH. Af Christiane Desroches-Noblecourt. Oversat fra Fransk. London 1963/69, The Connoisseur and Michael Joseph Ltd, photographs by F.L.Kenett, 312 sider.

Jeg tror næsten det kan være en fejltagelse, at denne smukke bog er havnet ude i en bogkasse? Man kan næppe forestille sig en både tekstmæssig som især billedmæssig smukkere og solidere behandling af et ganske vist, måske, lidt overrendte emne.

Forf. er/var chefkurator v. det Franske Nationalmusæum, og man må derfor naturligt forvente, at den historisk-mytologisk-genealogiske behandling er i hovedsagen main-stream. Men det er ok, når gjort med så megen force og élan som her.

Men endnu engang: Illustrationsmaterialet er virkelig suverænt og tænkeligt uovertruffent i et alment tilgængeligt værk.

Som jeg i et tidligere indlæg har omtalt, ejer Glyptoteket en umanerligt smukt og livagtigt, farvelagt sandstensrelief af princesse Meritaten, gift med Tutankhmens bror Smenkhkare. Bør ses.

——————————

Den ærede læser ønskes (på Jysk) en rigtig glædelig Jul samt et godt og Heldbringende Nytår. Det kan vist godt afsløres nu, at alle vi menneskebørn får brug for al mulig Held og good Luck i det nye år.

Og husk nu endelig at sætte risengrøden op på loftet og at putte smør i smørhullet!

—————————–

Posteres tillige på www.gamleboeger.dk

Følg mig på www.twitter.com/gamleboeger

(Samt tak til wordpress.com, for at have slettet passwords til begge mine wp-blogs i dag!)

Spooky times – Serialitet eller Jakuza?

(16.12.2014) I nat drømte jeg, at jeg var gæst hos en japansk familie, far og søn. Sønnen serverede te for mig med traditionel japansk gæstfrihed. Men dog alligevel på en arrogant og uvenlig måde. I baggrunden huserede faren, hans ryg var så tyk og kraftig, som om han havde en rygsæk “fast indbygget”.

“Rygsækken” skal vel afkodes således, at a) hans ryg og krop og hele person var meget stærk og magtfuld, men b) at denne magt var skjult “på hans bagside”, som man ikke ser. Samt c) at han havde nogen, der var meget magtfulde siddende på ryggen, som kunne dominere og kontrollere ham.

Alle drømmesprogets billeder er vistnok fuld af symboler, men dog som udgangspunkt ganske korrekte og ofte kan et enkelt billede være indholdsrigt med flere implikationer på een gang.

Men det var sandelig meget hurtigt!

Hvad? – spørger den ærede læser vel.

Ja, jeg må så lige – i første omgang – gå tilbage til torsdag i sidste uge (11.dec.), hvor jeg sendte et brev til PET samt til Regeringen og Folketingets Præsidium. I brevet meddelte jeg nogle clair-voyante iagttagelser, som jeg tror tyder stærkt på, at det meget alvorlige sygdomsanfald, som dav. udenrigsminister Willy Søvndals hustru for nogen tid siden var udsat for, måske i virkeligheden skyldes et overgreb, og altså i realiteten var et terror attentat.

Om alle brevene er kommet frem (tvivlsomt) og hvad der derefter er sket med min henvendelse er uklart. Ial fald har jeg ingen feedback fået i form af materielle informationer. Jeg har altså igen været henvist til at nøjes med egne iagttagelser og overvejelser samt tillige mine clair-voyante evner. Hvad har jeg da erfaret?

De første to nættert, d.v.s. natten til fredag resp. til lørdag var mest urolige og forvirrende. Dog med enkelte tydelige “meddelelser”, som jeg dog vil lade ligge for nu.

Men natten til søndag så jeg et stort, gråt hus, hvor de to øverste etager var oplyst med noget klart, gustent-hvidt lys. Især den øverste etage, med kun 1 vindue var meget klart oplyst. Lyset havde trods sin klarhed en egen spøgelsesagtig karakter.

Jeg tolker dette billede derhen, at der i et gråt hus, på nøjt niveau blev forhandlet og sjakret efter arbejdstid (hvoraf det spøgelsesagtige, “ikke-elektriske” lys). D.v.s. der er måske en mulighed for, at “efter arbejdstid” betyder “under bordet” eller “i nattens mulm og mørke”?

Natten til mandag så jeg en stor “jernæve”, hvor de fire fingre var delt i midten ved et stort V. Tolkning: V betyder nok Victory, altså sejr, og jernnæven havde vundet slaget.

Derefter så jeg lyset fra et fjernt fyrtårn blive svagere og gå ud. Himlen ovenover var dybrød og sort. Man kan forestille sig Kullens fyr set fra Nordsjælland.

Tolkning: Det lys jeg har forsøgt at kaste over mørket, skal dæmpes og ignoreres.

Til sidst så jeg dog en havfugl flyve frit og frederligt over havet. Tolkning: En del af den aftale man har lavet med “the devil” (CIA/Mossad) indebærer måske, at jeg skal have fred for videre forfølgelse fra den nysnævnte mafia.

(I forløbet sagde en eller anden vist, at jeg havde opholdt mig på “det oprørte hav” i en snes år!).

Men da jeg vågnede mandag morgen var jeg alligevel temmelig oprørt og nervøs over de første dele af drømmen, således at jeg begyndte at undersøge nogle papirer for at få klarhed over, hvem jeg egentlig havde sendt mit brev til o.s.v.

Og da min lejlighed er, og i årevis har været, meget tæt akustisk overvåget, har “man” straks resolveret (man kender mine dagsrutiner ind og ud, i alle detaljer), at jeg pønsede på at sende flere breve, således at man i givet fald alligevel ikke længere ville kunne regne affæren som afsluttet.

Og natten til idag tirsdag havde jeg så ovennævnte drøm med de to japanere. “Man” – d.v.s. the devil, som man jo kun kan lave en aftale med som gælder til, men ikke over dørtærsklen – har måske besluttet at hyre les japonais – the jakuza – den japanske mafia til at gøre noget snavset arbejde for sig.

Og her kommer vi så til spørgsmålet – serialitet eller jakuza. For efter at jeg idag havde sendt et par julepakker fra Frederiksberg posthus, ville jeg besøge det nærliggende Frederiksberg Bibliotek. Og hvad er så det første jeg ser, da jeg træder ind i bibliotekssalen?

En japansk herre, mageleligt “henslængt” på en stol ved et bord tæt ved indgangen, hvor der – vist i anledning af julen? – stod kaffe og te til gratis afbenyttelse. Han studerede interesseret de der henlagt julehjerter, alt imens han serverer te – til sig selv ganske vist.

Jeg erindrer ikke tidligere at have set en japansk herre på Frb. Bibl., hvor jeg dog har været kunde i en snes år. Han havde ingen bøger hos sig, men en bærepose med et slidt paphylster til at transportere “kunstværker” i.

Jeg iagttog diskret den pågældende herre i nogle minutter (men uden at fotografere ham), og forlod derefter igen biblioteket.

Sandsynligheder er i virkeligheden et meget vanskeligt forståeligt emne. Men da begge begreberne – serialitet og jakuza – vist må siges at være en smule “spooky”, så dækker overskriften vel meget godt natten/dagens derhen hørende, store eller små fataliteter?

(posteres tillige på blocnotesimma.wordpress.com )

Følg mig på www.twitter.com/gamleboeger