Månedsarkiv: maj 2016

Charlie Hebdo – Jan.7 – 2015

HAS THE DANISH GOVERNMENT A LINK TO THE CHARLIE HEBDO MURDERS IN PARIS, JAN.7-2015?

Den 11.dec.2014 sendte jeg nedenstående brev til bl.a. Københavns Politi. Med brev af 2.jan.2015, journal nr. 0100-00170-00003-15 (modtaget i min postkasse d. 6.jan.) har man bekræftet modtagelsen, samt tilkendegivet, at man vil bestræbe sig på at besvare min henvendelse indenfor 90 dage fra modtagelsen. Brevet lyder således:

“Frb. 11.dec.2014

Til Københavns Politi
c/o Frederiksberg Lokalpoliti
Peter Bangsvej 24
DK-2000 F.

Da jeg i disse dage føler mig temmeligt truet af “mafiøse kræfter” vil jeg ikke undlade at meddele jer følgende observationer.

Jeg må forudskikke, at jeg undertiden er clair-voyant i drømme, jf. herom forsk. indlæg på mine blogs www.gamleboeger.dk og blocnotesimma.wordpress.com samt www.twitter.com/gamleboeger.

Natten til fredag d. 8. i den måned, daværende udenrigsminister Willy Søvndals hustru var udsat for et alvorligt slagtilfælde (jeg har hverken set karakteren heraf eller tidspunktet offentliggjort) havde jeg en uden tvivl clair-voyant drøm:

– jeg så en patient ligge under dynen i en seng, jeg så sengen fra fodenden. Til venstre for fodenden sad en person på hug og til højre og lidt bagved mig stod en eller flere personer, som forsøgte at “lassoe” den siddende person med nogle lasso-lignende ringe.

– derefter blev luften/rummet umiddelbart omkring patientens hoved rødt-farvet, af blinkende, neonlignende lys. Dette symboliserede yderste, overhængende fare, hvilket patienten forstod. Samtidig kiggede han/hun over til den ihugsiddende person, og det fremgik, at patienten forstod at der var en indirekte forbindelse mellem faren og vedkommende.

– derefter blev patienten udsat for et voldsomt, brutalt angreb som ikke nærmere detaljeredes.

Min tolkning.

– patienten kunne være dav. udenrigsminister W.S.’s hustru.

– personen på hug til venstre for forenden kunne være undertegnede.

– personen/personerne ude til højre kunne være attentatfolkene (Mossad?)

– lassoningen indikerer, at formålet/en del af formålet med attentatet er at “fange” mig.

– dette skulle så forklares på den måde, at udenrigsminister fruens sygdom ville blive forsøgt lagt mig til last, på baggrund af min satire blocnotesimma.wordpress.com/2012/09/13/satire-1/

Desværre for “mafien” kom der “en Hækkerup” i vejen, som døde pludseligt og helt fjernede focus fra W.S.

(Jeg har været udsat for flere, også kraftige, psykiske angreb i de sidste år. Men da jeg er meget stærk psykisk, har man ikke kunnet skade mig på den måde. Men mindre psykisk velfungerende vil utvivlsomt kunne skades alvorligt eller dø! Læs evt. herom i Dion Fortunes bog “Psykisk Selvforsvar” (Borgen 1973), der regnes for et standardværk)

Med hensyn til det mere konkrete i ovenstående, så må det ((måske)) eftersøges i det okkulte miljø i København. En kender heraf er P.S.M. fra Kpr.Sofiesvej, evt. E.A. fra Dalgas Boulevard samt en antikvarboghandler i den indre by.

Til slut beklager jeg den dårlige håndskrift.

Venlig hilsen Gert Pedersen, gertpedersen@mail.dk (adrs.).”

(Det i dobbeltparantets anførte er min senere tilføjelse)

*****

(I relation til psykiske angreb kan man læse lidt vedr. eksempel på black-magicians samarbejde med visse regeringer/regeringschefer her (fra et tweet)

“How rich can you really get by bending spoons and stopping “pigs hearts” by hypnosis?”
http://aanirfan.blogspot.dk/2015/10/yuri-gellers-house-strange-links.html
http://aanirfan.blogspot.dk/2015/04/lord-janner-escapes.html
http://aangirfan.blogspot.com/2013/06/yuri-geller-and-mossad-cia-mind-control.html )

*****

Mens mit brev af 11.dec. er blevet besvaret af Københavns Politi samt af Justitsministeriet, jf. nedenfor, har Folketinget og aviserne ikke reageret; og jeg formoder som sagt, at de fleste af disse ikke har modtaget brevet.

Men forinden jeg d. 6.jan.2016 modtog Politiets kvitteringsbrev (dateret 2.jan.) på brevet af 11.dec. skete der følgende. Den 17.dec. posterede jeg et blogindlæg https://blocnotesimma.wordpress.com/2014/12/17/spooky-times-serialitet-eller-jakuza/ sålydende (her med ubetydelige redak. ændringer; et par tilføjede bemærkninger er anført i dobbeltparantets)

***** CITAT

“Spooky times – Serialitet eller Jakuza?”

Udgivet den december 17, 2014 by blocnotesimma

(16.12.2014)I nat drømte jeg, at jeg var gæst hos en japansk familie, far og søn. Sønnen serverede te for mig med traditionel japansk gæstfrihed. Men dog alligevel på en arrogant og uvenlig måde. I baggrunden huserede faren, hans ryg var så tyk og kraftig, som om han havde en rygsæk “fast indbygget”.

“Rygsækken” skal vel afkodes således, at a) hans ryg og krop og hele person var meget stærk og magtfuld, men b) at denne magt var skjult “på hans bagside”, som man ikke ser. Samt c) at han havde nogen, der var meget magtfulde siddende på ryggen, som kunne dominere og kontrollere ham.

Alle drømmesprogets billeder er vistnok fuld af symboler, men dog som udgangspunkt ganske korrekte og ofte kan et enkelt billede være indholdsrigt med flere implikationer på een gang.

Men det var sandelig meget hurtigt!

Hvad? – spørger den ærede læser vel.

Ja, jeg må så lige – i første omgang – gå tilbage til torsdag i sidste uge ((11.dec.)), hvor jeg sendte et brev til PET samt til Regeringen og Folketingets Præsidium ((gengivet her ovenfor)). I brevet meddelte jeg nogle clair-voyante iagttagelser, som jeg tror tyder stærkt på, at det meget alvorlige sygdomsanfald, som dav. udenrigsminister Willy Søvndals hustru for nogen tid siden var udsat for, måske i virkeligheden skyldes et overgreb, og altså i realiteten var et terror attentat.

Om alle brevene er kommet frem (tvivlsomt) og hvad der derefter er sket med min henvendelse er uklart. Ial fald har jeg ((pr 17.dec.2014)) ingen feedback fået i form af materielle informationer. Jeg har altså igen været henvist til at nøjes med egne iagttagelser og overvejelser samt tillige mine clair-voyante evner. Hvad har jeg da erfaret?

De første to nætter, d.v.s. natten til fredag resp. til lørdag var mest urolige og forvirrende. Kun med enkelte tydelige “meddelelser”, som jeg dog vil lade ligge for nu.

Men natten til søndag ((14.dec.)) så jeg et højt, gråt hus, hvor de to øverste etager var oplyst med noget klart, gustent-hvidt lys. Især den øverste etage, med kun 1 vindue var meget klart oplyst. Lyset havde trods sin klarhed en egen spøgelsesagtig karakter.

Jeg tolker dette billede derhen, at der i et gadehus, “højt oppe” – altså på nøjt niveau blev forhandlet og sjakret efter arbejdstid (hvoraf det spøgelsesagtige, “ikke-elektriske” lys). D.v.s. der er måske en mulighed for, at “efter arbejdstid” betyder “under bordet” eller “i nattens mulm og mørke”?

Natten til mandag så jeg en stor “jernæve”, hvor de fire fingre var delt i midten ved et stort V. Tolkning: V betyder nok Victory, altså sejr, og jernnæven havde vundet slaget.

Derefter så jeg lyset fra et fjernt fyrtårn blive svagere og gå ud. Himlen ovenover var dybrød og sort. Man kan forestille sig Kullens fyr set fra Nordsjælland.

Tolkning: Det lys jeg har forsøgt at kaste over mørket, skal slukkes, dæmpes eller ignoreres.

Til sidst så jeg dog en havfugl flyve frit og frederligt over havet. Tolkning: En del af den aftale man har lavet med “the devil” (CIA/Mossad) indebærer måske, at jeg skal have fred for videre forfølgelse fra den nysnævnte mafia. ((nok en for venlig fortolkning; fuglen betyder ofte i det kollektivt ubevidstes symbolsprog sjælens flugt til dødsriget)).

(I forløbet sagde en eller anden vist, at jeg havde opholdt mig på “det oprørte hav” i en snes år!).

Så da jeg vågnede mandag morgen ((15.dec.)) var jeg alligevel temmelig oprørt og nervøs over idet mindste de første dele af drømmen, således at jeg begyndte at undersøge nogle papirer for at få klarhed over, hvem jeg egentlig havde sendt mit brev til o.s.v.

Og da min lejlighed er, og i årevis har været, meget tæt akustisk overvåget, har “man” straks resolveret (man kender mine dagsrutiner ind og ud, i alle detaljer), at jeg pønsede på at sende flere breve, således at man i givet fald alligevel ikke længere ville kunne regne affæren som afsluttet.

Og natten til idag tirsdag ((16.dec.)) havde jeg så ovennævnte drøm med de to japanere. “Man” – d.v.s. the “devil”, som man jo kun kan lave en aftale med som gælder til, men ikke over dørtærsklen – har måske besluttet at hyre les japonais – the jakuza – den japanske mafia til at gøre noget snavset arbejde for sig ((har siden erfaret, at Jakuzaen menes at have et tæt samarbejde med Mossad)).

Og her kommer vi så til spørgsmålet – serialitet eller jakuza. For efter at jeg idag havde sendt et par julepakker fra Frederiksberg posthus, ville jeg besøge det nærliggende Frederiksberg Bibliotek. Og hvad er så det første jeg ser, da jeg træder ind i bibliotekssalen?

En japansk herre, mageleligt “henslængt” på en stol ved et bord tæt ved indgangen, hvor der – vist i anledning af julen? – stod kaffe og te til gratis afbenyttelse. Han studerede interesseret de der henlagt julehjerter, alt imens han serverer te – til sig selv ganske vist.

Jeg erindrer ikke tidligere at have set en japansk herre på Frb. Bibl., hvor jeg dog har været kunde i en snes år. Han havde ingen bøger hos sig, men en bærepose med et slidt paphylster til at transportere “kunstværker” i.

Jeg iagttog diskret den pågældende herre i nogle minutter (men uden at fotografere ham), og forlod derefter igen biblioteket.

Sandsynligheder er i virkeligheden et meget vanskeligt forståeligt emne. Men da begge begreberne – serialitet og jakuza – vist må siges at være en smule “spooky”, så dækker overskriften vel meget godt natten/dagens derhen hørende, store eller små fataliteter?

***** CITAT SLUT

Den 6.jan.2016 finder jeg Københavns Politis kvittering på brevet af 11.dec. Politiets svar er dateret 2.jan., men på grund af helligdagene m.m. finder jeg først brevet d. 6.jan. Brevet er sålydende:

Journal.nr. 0100-00170-00003-15. Dato 2.januar.2015. Sagsbehandler MNK

Københavns Politi, Juridisk Sektion, bekræfter hermed modtagelsen af Deres brev af 11.december.2014.

Brevet er modtaget her den 12.december.2014.

Jeg kan oplyse, at Ledelsessekretariatet i øjeblikket har et stort antal sager til behandling. Vi vil dog bestræbe os på at besvare Deres henvendelse indenfor 90 dage fra modtagelsen.

Med venlig hilsen
AK
Kfm.

*****

Justitsministeriet kvitterer med brev dat. 23.febr.2015 for modtagelsen. Brevet er sålydende.

*****

Sagsnr. 2014-1910-1488. dok.nr. 1500758. Sagsbeh. RHNO Kontor: Politikontoret. Dato 23.februar.2015

Justitsministeriet har modtaget Deres brev af 11.dec.2014.

Det fremgår af brevet, at det er stilet til Københavns Politi, samt at det er sendt i kopi til Justitsministeriet. Ministeriet foretager sig derfor ikke yderligere i anledning af henvendelsen.

Med venlig hilsen
RHNO
Slotsholmsgade 10
1216 KhK

*****

Som det fremgår af mit brev af 11.dec.2014 har jeg besluttet at skrive brevet ikke mindst fordi jeg følte mig akut truet på liv og velfærd. Og som man ser, er dét noget der virkeligt bekymrer Justitsministeriet et al rigtig meget! Justitsministeriets arrogante svar af 23.febr.2015 er dog dateret næsten 2-1/2 måned efter min henveldelse!

Jeg følte mig om morgenen d. 11.dec. i overhængen fare især p.g.a. af en klarsynsdrøm natten til d. 11. hvori jeg udenfor ejendommen ser et CIA/Mossad-hit med bekymrende detaljer. Bl.a. fremgik det, at man kunne fjernbetjene vor elektroniske gadedørs-lås i ejendommen på Finsensvej, hvor jeg jo dengang var genhuset.

Et par dage før, havde jeg under den 5-10 min lange spadsereturen fra Lindevang Metro-station til lejligheden på Finsensvej iagttaget en del unge Mossadlignende goons opstillet på strategiske steder, som om man havde generalprøve på hittet (antageligt planlagt som en kidnapning?).

Men da jeg efter den meget livagtige drøm sidst på natten blev så foruroliget, at jeg næppe sov mere den nat, men derimod sikkert har vist mange tegn på uro, så har Mossad – som i årevis har overvåget min lejlighed også akustisk – vidst besked om, at jeg var advaret og antageligt ville forsøge en email- eller postbrev-henvendelse til politi og/eller aviser.

Man har altså haft tilstrækkelig tid til (fra hovedkvarteret på ambassaden?) at organisere sayan-indsatser ved postkasser, på redaktioner o.lign. Det er på den baggrund man skal forstå, at det tilsyneladende lykkedes CIA/Mossad at undertrykke sagen ved en hård – måske ligefrem brutal? – forhandling i Justitsministeriet, som omhandlet i ovenstående blog “Spooky times….”?

Herefter var situationen – præcis som den er i skrivende stund – at jeg naturligvis fortsat var i overhængende livsfare. Da en henvendelse til offentligheden i.t.v. var mislykket – hvilket Mossad evt. har formået af overbevise Justitsministeriet om var tilfældet? – ville det jo løse deres, såvel som Justitsmisteriet nu selvforskyldte problemer, såfremt jeg “forsvandt”. Måske har Justitsministeriet ikke forventet at blive kigget i kortet i disse forhandlinger? – hvilket man jo egentlig ikke kan fortænke dem i.

*****

Der har da også været forsøgt mange seriøse “hit-squad hits” i mellemtiden, d.v.s. de seneste 12-18 mdr. Jeg har omtalt en hel del af dem på min næsten daglige twitter-stream, bl.a. (her elaboreret en smule p.g.a. den korte telegramstil):

This 2015 summer/fall escaped 6 Mossad hit-squad set-ups: Weeks 21, 40, 41, 43, 44 and 45. Most in or close to Foto/C.

Mossad hit-squad set-up week 21/2015: Perhaps most dagerous? Visiting Foto-C Going from Foto/C to RoyalTheatre, stocky man with shoulder case loafing so slowly I had to overtake him. Having passed him, he instantly starting following and closing in on me. My friend ClausN saved me by accosting me midway, so that hit-man couldn’t follow me in the dark alley under the theater-house.

Mossad hit-squad set-up sept.20.2015, goon waiting at Strøget v. Nytorv; when passing him, he took something from inner pocket while starting following me.

Why did the Mossad-commander, often seen loafing at Paludans fridays, oogle me fiercely sept.25.2015.?
Did he hope I would turn down Krystalgade toward the library to get shot by his Mossad-goons on his command?

Mossad hit-squad set-up week 40/2015?: A black closed van on corner opposite Foto/C. Two men in car, one waiting on steps to HHH-building.

Mossad hit-squad set-up week 41/2015: A DHL closed van plus another on corner opposite Foto/C plus finger man with bicycle opposite N.Juel.

Mossad hit-squad set-up sept.28.2015, dangerous man waiting just inside Mag.duNord main entrance to Kgs.Nytorv.
The pounchy man in a green windbreaker followed me through the street level stores, confronting me a couple of times. But didn’t get a green light on his iPad. Close call!

Nov.4.2015 again saw sunburned Mossad commander loafing at Paludans, doing his best not to oogle me; but killers usually bad actors beeing left-brainers.
Down at end of street, corner Nygade hit-squad waiting in black BMW. 4-5 young men hooded to look like muslims? Shooting planned?

*****

Som ovenfor omtalt skriver Københavns Politi d. 2.jan.2015 en kvittering for modtagelsen af mit brev af 11.dec., men som jeg først modtager d. 6.jan.

Jeg husker, at jeg samme dags fm. foder med de til sagen hørende papirer, bla.a. for at recappe hvad jeg har skrevet; og da CIA/Mossad jo overvåget min lejlighed meget tæt, bl.a. også akustisk, har man resolveret, at jeg er blevet vred over det noget arrogante svar, for så vidt som brevet jo slet ikke forholder sig til den livsfare jeg utvivlsomt befinder mig i, men derimod oplyser, at der antageligt vil gå mindst 3 mdr. forinden man kan se på sagen. Og tænkeligt har man forudset, at jeg påny ville forsøge at skabe offentlighed om sagen?

Forhåbentligt er det ikke på den baggrund CHARLIE HEBDO-attentater dagen efter (d.v.s. 7.jan.2015) skal forstås? Det måtte jo i så fald mest sandsynligt have været en Mossad-aktion?

*****

Småting og bagateller (3)

Som også nævnt i de foregående indlæg “Småting og Bagateller”, er vi nået ca. halvvejs i den såkaldte “Regnskabsaflæggelse” (del 1 – 6).

Vi rekapitulerer lige, at formålet med “regnskabsaflæggelsen” er at bevidne, at såvel regering som den her i landet opererende, udenlandske efterretnings-mafia (herefter for nemheds skyld kaldt “the mob”) er fuldt ud berettigede til i givet fald: 1) at efterstræbe mig og mine på livet, 2) *at mordbrænde- og pyromanbrænde mine venners huse, 3) at myrde mine naboers veninder, 4) at forsøge mord ved hjælp at natligt psykisk angreb (som for udenrigsminister W.S.’s hustrus vedkommende?), 5) *at planlægge og tilrettelægge nedbrænding af vor ejendom, 6) *at vandskade mine bøger, 7) at planlægge kidnapning eller drab under hospitalsophold, 8) at lave groft hærværk på min bil og stjæle mine nummerplader, 9) at tilbageholde min folkepension og boligydelse, 10) at foretage tæt overvågning af min lejlighed såvel akustisk som på it og med keylogger, 11) at ødelægge min blog-hjemmeside imma.smartlog.dk samt blokering af mine øvrige hjemmesider på f.eks. McDonalds samt fjernelse fra Google-søgeresultater, 12) m.m.

Men har de pågældende virkeligt planlagt, udført eller forsøgt at udføre alle disse, resp. en del af disse uhyrlige handlinger? Naturligvis ikke! Dog vil nogle måske mene, at en række indicier meget nærliggende kunne fortolkes således, at en hel del af ovenstående kunne anses at have fundet sted?

Vores opgave igen idag er derfor at bevise, at disse uhyrligheder faktisk aldrig har fundet sted, således at forstå, at der ikke kan være tale om forbrydelser. Men at de såkaldte indicier i virkeligheden alle peger på tilfældigheder, og som endelig ikke må overfortolkes som beviser på maliciøs hensigt, planlægning eller handling.

Jeg regner fortsat med, at dette temmelig let lader sig bevise, og regner med at kunne fortsætte succeen fra sidste og gennemføre bevisførelsen med et uomtvisteligt resultat i dette og nogle få efterfølgende blog-indlæg.

Vi går fortsat frem på den måde, at vi fremdrager en række – ved en overfladisk betragtning og kun tilsyneladende – suspekte overgreb, ulykker og hændelser (i en mere eller mindre tilfældig rækkefølge).

*****

Den 30.april posterede jeg 1.del af “Kvartalsregnskabet”, der indledes således:

“(30.april.2016) Inat drømte jeg, at jeg (igen) var mål for et Mossad-hit. En klarsyns-drøm er i almindelighed, ial fald for mit vedkommende, telepatisk, d.v.s. jeg læser “i æteren” de tanker som nogen gør sig om dette eller hint mens jeg sover, eller næsten-sover. Telepati er som bekendt videnskabeligt påvist og som sådan i vistnok anerkendt af de fleste.

Mossad føler sig altså nu modig nok til igen konkret at planlægge et hit? hvilket i så fald måtte skyldes, at man nu mener undertegnede ringhed har gjort sig så tilpas utilbens over så stor en del af det politiske spektrum, at man påregner at have politisk opbakning (“den som tier samtykker”) til at fortsætte med sin vigtige opgave også her i landet: At kidnappe/dræbe “the best and the brightest” af “the Goyim”?

Samme dag, som jeg posterede Kvartalsregnskab (1.del) på min blog – ca. ved 11-tiden f.m. – blev det lokale, som jeg i forbindelse med Byfornyelses-genhusningen måtte leje til opbevaring af de fleste af mine bøger, og hvor en stor del (tusindvis, desværre) endnu befinder sig – ramt af vandskade. “Noget eller nogen” havde i tidsrummet kl.14-16 åbnet for vandet på et badeværelse på 2.sal i samme side af opgangen, som mit lokale befinder sig.

Denne fatalitet har jeg omhandlet i 1.del af “Småting og bagateller”, mens jeg i 2.del bl.a. har omhandlet nogle påsatte brande hos to af mine fire-fem bedste venner (begge punkter markeret med et * i ovenstående liste).

*****

Idag vil jeg omtale nogle problemer jeg har erfaret i anledning af det alvorlige sygdomsanfald/slagtilfælde (?), som den dav. udenrigsministers hustru i henhold til presseberetninger var udsat for.

*****

Den 11.dec.2014 sendte jeg nedenstående brev til bl.a. Københavns Politi. Med brev af 2.jan.2015, journal nr. 0100-00170-00003-15 (modtaget i min postkasse d. 6.jan.) har man bekræftet modtagelsen, samt tilkendegivet, at man vil bestræbe sig på at besvare min henvendelse indenfor 90 dage fra modtagelsen. Brevet lyder således:

“Frb. 11.dec.2014

Til Københavns Politi
c/o Frederiksberg Lokalpoliti
Peter Bangsvej 24
DK-2000 F.

Da jeg i disse dage føler mig temmeligt truet af “mafiøse kræfter” vil jeg ikke undlade at meddele jer følgende observationer.

Jeg må forudskikke, at jeg undertiden er clair-voyant i drømme, jf. herom forsk. indlæg på mine blogs www.gamleboeger.dk og blocnotesimma.wordpress.com samt www.twitter.com/gamleboeger.

Natten til fredag d. 8. i den måned, daværende udenrigsminister Willy Søvndals hustru var udsat for et alvorligt slagtilfælde (jeg har hverken set karakteren heraf eller tidspunktet offentliggjort) havde jeg en uden tvivl clair-voyant drøm:

– jeg så en patient ligge under dynen i en seng, jeg så sengen fra fodenden. Til venstre for fodenden sad en person på hug og til højre og lidt bagved mig stod en eller flere personer, som forsøgte at “lassoe” den siddende person med nogle lasso-lignende ringe.

– derefter blev luften/rummet umiddelbart omkring patientens hoved rødt-farvet, af blinkende, neonlignende lys. Dette symboliserede yderste, overhængende fare, hvilket patienten forstod. Samtidig kiggede han/hun over til den ihugsiddende person, og det fremgik, at patienten forstod at der var en indirekte forbindelse mellem faren og vedkommende.

– derefter blev patienten udsat for et voldsomt, brutalt angreb som ikke nærmere detaljeredes.

Min tolkning.

– patienten kunne være dav. udenrigsminister W.S.’s hustru.

– personen på hug til venstre for forenden kunne være undertegnede.

– personen/personerne ude til højre kunne være attentatfolkene (Mossad?)

– lassoningen indikerer, at formålet/en del af formålet med attentatet er at “fange” mig.

– dette skulle så forklares på den måde, at udenrigsminister fruens sygdom ville blive forsøgt lagt mig til last, på baggrund af min satire blocnotesimma.wordpress.com/2012/09/13/satire-1/

Desværre for “mafien” kom der “en Hækkerup” i vejen, som døde pludseligt og helt fjernede focus fra W.S.

(Jeg har været udsat for flere, også kraftige, psykiske angreb i de sidste år. Men da jeg er meget stærk psykisk, har man ikke kunnet skade mig på den måde. Men mindre psykisk velfungerende vil utvivlsomt kunne skades alvorligt eller dø! Læs evt. herom i Dion Fortunes bog “Psykisk Selvforsvar” (Borgen 1973), der regnes for et standardværk)

Med hensyn til det mere konkrete i ovenstående, så må det ((måske)) eftersøges i det okkulte miljø i København. En kender heraf er P.S.M. fra Kpr.Sofiesvej, evt. E.A. fra Dalgas Boulevard samt en antikvarboghandler i den indre by.

Til slut beklager jeg den dårlige håndskrift.

Venlig hilsen Gert Pedersen, gertpedersen@mail.dk (adrs.).”

*****

(Det i dobbeltparantets anførte er min senere tilføjelse)

*****

Allerede natten til fredag 12.dec. så jeg i en drøm en kendt amerikansk toppolitiker i en tilstand, man tænkeligt kunne karakterisere som “scared out of his wits”. Men

1) Hvorfor skulle mit brev skræmme en am. toppolitiker “out of his wits”? Det måtte i givet fald være fordi vi her efter alt at dømme har at gøre med et drabsforsøg på en fungerende dansk udenrigsministers hustru ved hjælp af sort magi? Eller med andre ord ved hjælp af psykisk angreb?

Er der måske her tale om et vigtigt “sidste middel” til at rydde ubestikkelige belutningstagere og kritikere af vejen på en diskret måde? -folk dør jo tilsyneladende ganske “normalt” i deres seng af et hjertestop: Nothing to see here – move on!

Der måtte i så fald være tale om et magtmiddel, som efterretnings-mafiens “hidden hand” meget nødig ville have opmærksomhed omkring – på samme måde som man meget nødig vil have opmærksomhed omkring de mange dødelige uheld på vore hospitaler (hertillandsmed med den evt. tragikomiske benævnelse “utilsigtede hændelser”; i UK siger man “preventable deaths”).

Men det er også et middel af en så perfid karakter, at det – såfremt offentlig fik kundskab herom – tænkeligt kunne give store problemer for CIA/Mossad et al?

(I relation til psykiske angreb kan man læse lidt vedr. eksempel på black-magicians samarbejde med visse regeringer/regeringschefer her (fra et tweet)

“How rich can you really get by bending spoons and stopping “pigs hearts” by hypnosis?”
http://aanirfan.blogspot.dk/2015/10/yuri-gellers-house-strange-links.html
http://aanirfan.blogspot.dk/2015/04/lord-janner-escapes.html
http://aangirfan.blogspot.com/2013/06/yuri-geller-and-mossad-cia-mind-control.html )

2) Og hvordan kan en am. politiker evt. vide noget om hvad jeg har skrevet i et brev til bl.a. det danske Folketing, flere timer før morgenposten kan være nået frem? Jeg har nemlig skrevet brevet i hånden, og altså ikke på min pc, som i årevis har været tæt overvåget af key-loggers (jeg var ubetænksom nok til at bruge en alm. standard BIC-kuglepen, den man uværgeligt ofte sidder og knipser med: En akustisk tell-tale).

Svaret er måske, at en del af de breve jeg afpostede resp. forsøgte at afposte torsdag d. 11.dec. er blevet opsnappet i postgangen? Jeg bemærkede f.eks., at der tilsyneladende stod “vagtposter” ved en del af de postkasser, som normalt er mest bekvem for mig i forhold til mine daglige vaner.

Det drejer sig om de to postkasser umiddelbar foran Frederiksberg Centeret (over mod biblioteket), samt postkasser på FalkonerAlle (en “vigil” flygtede ind i no. 13, da jeg spottede ham og bevægede mig henimod ham). Endvidere ved et af de første busstop på Gl.Kongevej.

Måske må man kort og godt antage, at nogle sayanim resp. sayanim-hjælpere ansat i postvæsenet har draget omsorg for, at flest muligt af den halve snes breve jeg afsendte er blevet opsnappet før ankomst til adressaten?

Efter et brevs ankomst til adressaten har sayanim/hjælpere muligvis også fortsat lejlighed til at underslå posten? f.eks. i virksomhedens postfordelings-servicecenter (Folketinget) eller som jourhavende journalist (brevet tillige sendt til en håndfuld aviser). Sayanim og deres hjælpere må tænkeligt antages at være placeret næsten overalt på vigtige steder, herunder naturligvis specielt i virksomhedernes kommunikations-nervecentre?
(Om sayanim-begrebet se iøvrigt https://blocnotesimma.wordpress.com/2016/04/11/ved-hjaelp-af-bedrag/ )

(Hvad Folketingets Servicecenter angår – så har jeg tidligere iår sendt et brev angående mit blogindlæg https://blocnotesimma.wordpress.com/2016/02/19/andre-gide-wales-napoleon-tempelherrer-kina/ adresseret “Til Folketingets Medlemmer”.

Servicecentrets ansvarlige har løst denne prekære opgave ved a) at omformulere modtageradressen fra “Til Folketingets medlemmer. Pressemeddelelse” til “Pressemeddelelse Til Folketingets medlemmer” og 2) således foranlediget (angiveligt) at have fremlagt mit brev på Folketingets Læsesal. Hvilket formodentligt er det samme som at arkivere brevet vandret eller lodret? Det har næppe så meget været et spørgsmål om at hindre læsning at det pågældende blogindlæg indhold som at skjule min blogs URL-adresse? (jf. bilag 1. nederst)

Forresten kan der rejses tviv om, hvorvidt Folketingets medlemmer i almindelighed forstår hvor alvorligt det ville være, hvis deres Servicecenter faktisk cersurer/underslår udvalgte breve til folketingets medlemmer?

Mens mit brev af 11.dec. er blevet besvaret af Københavns Politi samt af Justitsministeriet, jf. nedenfor, har Folketinget og aviserne ikke reageret; og jeg formoder som sagt, at de fleste af disse ikke har modtaget brevet.

*****

Men forinden jeg d. 6.jan.2016 modtog Politiets kvitteringsbrev (dateret 2.jan.) på brevet af 11.dec. skete der følgende. Den 17.dec. posterede jeg et blogindlæg https://blocnotesimma.wordpress.com/2014/12/17/spooky-times-serialitet-eller-jakuza/ sålydende (her med ubetydelige redak. ændringer; et par tilføjede bemærkninger er anført i dobbeltparantets)

***** CITAT

“Spooky times – Serialitet eller Jakuza?”

Udgivet den december 17, 2014 by blocnotesimma

(16.12.2014)I nat drømte jeg, at jeg var gæst hos en japansk familie, far og søn. Sønnen serverede te for mig med traditionel japansk gæstfrihed. Men dog alligevel på en arrogant og uvenlig måde. I baggrunden huserede faren, hans ryg var så tyk og kraftig, som om han havde en rygsæk “fast indbygget”.

“Rygsækken” skal vel afkodes således, at a) hans ryg og krop og hele person var meget stærk og magtfuld, men b) at denne magt var skjult “på hans bagside”, som man ikke ser. Samt c) at han havde nogen, der var meget magtfulde siddende på ryggen, som kunne dominere og kontrollere ham.

Alle drømmesprogets billeder er vistnok fuld af symboler, men dog som udgangspunkt ganske korrekte og ofte kan et enkelt billede være indholdsrigt med flere implikationer på een gang.

Men det var sandelig meget hurtigt!

Hvad? – spørger den ærede læser vel.

Ja, jeg må så lige – i første omgang – gå tilbage til torsdag i sidste uge ((11.dec.)), hvor jeg sendte et brev til PET samt til Regeringen og Folketingets Præsidium ((gengivet her ovenfor)). I brevet meddelte jeg nogle clair-voyante iagttagelser, som jeg tror tyder stærkt på, at det meget alvorlige sygdomsanfald, som dav. udenrigsminister Willy Søvndals hustru for nogen tid siden var udsat for, måske i virkeligheden skyldes et overgreb, og altså i realiteten var et terror attentat.

Om alle brevene er kommet frem (tvivlsomt) og hvad der derefter er sket med min henvendelse er uklart. Ial fald har jeg ((pr 17.dec.2014)) ingen feedback fået i form af materielle informationer. Jeg har altså igen været henvist til at nøjes med egne iagttagelser og overvejelser samt tillige mine clair-voyante evner. Hvad har jeg da erfaret?

De første to nætter, d.v.s. natten til fredag resp. til lørdag var mest urolige og forvirrende. Kun med enkelte tydelige “meddelelser”, som jeg dog vil lade ligge for nu.

Men natten til søndag ((14.dec.)) så jeg et højt, gråt hus, hvor de to øverste etager var oplyst med noget klart, gustent-hvidt lys. Især den øverste etage, med kun 1 vindue var meget klart oplyst. Lyset havde trods sin klarhed en egen spøgelsesagtig karakter.

Jeg tolker dette billede derhen, at der i et gadehus, “højt oppe” – altså på nøjt niveau blev forhandlet og sjakret efter arbejdstid (hvoraf det spøgelsesagtige, “ikke-elektriske” lys). D.v.s. der er måske en mulighed for, at “efter arbejdstid” betyder “under bordet” eller “i nattens mulm og mørke”?

Natten til mandag så jeg en stor “jernæve”, hvor de fire fingre var delt i midten ved et stort V. Tolkning: V betyder nok Victory, altså sejr, og jernnæven havde vundet slaget.

Derefter så jeg lyset fra et fjernt fyrtårn blive svagere og gå ud. Himlen ovenover var dybrød og sort. Man kan forestille sig Kullens fyr set fra Nordsjælland.

Tolkning: Det lys jeg har forsøgt at kaste over mørket, skal slukkes, dæmpes eller ignoreres.

Til sidst så jeg dog en havfugl flyve frit og frederligt over havet. Tolkning: En del af den aftale man har lavet med “the devil” (CIA/Mossad) indebærer måske, at jeg skal have fred for videre forfølgelse fra den nysnævnte mafia. ((nok en for venlig fortolkning; fuglen betyder ofte i det kollektivt ubevidstes symbolsprog sjælens flugt til dødsriget)).

(I forløbet sagde en eller anden vist, at jeg havde opholdt mig på “det oprørte hav” i en snes år!).

Så da jeg vågnede mandag morgen ((15.dec.)) var jeg alligevel temmelig oprørt og nervøs over idet mindste de første dele af drømmen, således at jeg begyndte at undersøge nogle papirer for at få klarhed over, hvem jeg egentlig havde sendt mit brev til o.s.v.

Og da min lejlighed er, og i årevis har været, meget tæt akustisk overvåget, har “man” straks resolveret (man kender mine dagsrutiner ind og ud, i alle detaljer), at jeg pønsede på at sende flere breve, således at man i givet fald alligevel ikke længere ville kunne regne affæren som afsluttet.

Og natten til idag tirsdag ((16.dec.)) havde jeg så ovennævnte drøm med de to japanere. “Man” – d.v.s. the “devil”, som man jo kun kan lave en aftale med som gælder til, men ikke over dørtærsklen – har måske besluttet at hyre les japonais – the jakuza – den japanske mafia til at gøre noget snavset arbejde for sig ((har siden erfaret, at Jakuzaen menes at have et tæt samarbejde med Mossad)).

Og her kommer vi så til spørgsmålet – serialitet eller jakuza. For efter at jeg idag havde sendt et par julepakker fra Frederiksberg posthus, ville jeg besøge det nærliggende Frederiksberg Bibliotek. Og hvad er så det første jeg ser, da jeg træder ind i bibliotekssalen?

En japansk herre, mageleligt “henslængt” på en stol ved et bord tæt ved indgangen, hvor der – vist i anledning af julen? – stod kaffe og te til gratis afbenyttelse. Han studerede interesseret de der henlagt julehjerter, alt imens han serverer te – til sig selv ganske vist.

Jeg erindrer ikke tidligere at have set en japansk herre på Frb. Bibl., hvor jeg dog har været kunde i en snes år. Han havde ingen bøger hos sig, men en bærepose med et slidt paphylster til at transportere “kunstværker” i.

Jeg iagttog diskret den pågældende herre i nogle minutter (men uden at fotografere ham), og forlod derefter igen biblioteket.

Sandsynligheder er i virkeligheden et meget vanskeligt forståeligt emne. Men da begge begreberne – serialitet og jakuza – vist må siges at være en smule “spooky”, så dækker overskriften vel meget godt natten/dagens derhen hørende, store eller små fataliteter?

***** CITAT SLUT

Den 6.jan.2016 finder jeg Københavns Politis kvittering på brevet af 11.dec. Politiets svar er dateret 2.jan., men på grund af helligdagene m.m. finder jeg først brevet d. 6.jan. Brevet er sålydende:

*****

Journal.nr. 0100-00170-00003-15. Dato 2.januar.2015. Sagsbehandler MNK

Københavns Politi, Juridisk Sektion, bekræfter hermed modtagelsen af Deres brev af 11.december.2014.

Brevet er modtaget her den 12.december.2014.

Jeg kan oplyse, at Ledelsessekretariatet i øjeblikket har et stort antal sager til behandling. Vi vil dog bestræbe os på at besvare Deres henvendelse indenfor 90 dage fra modtagelsen.

Med venlig hilsen
AK
Kfm.

*****

Justitsministeriet kvitterer med brev dat. 23.febr.2015 for modtagelsen. Brevet er sålydende.

*****

Sagsnr. 2014-1910-1488. dok.nr. 1500758. Sagsbeh. RHNO Kontor: Politikontoret. Dato 23.februar.2015

Justitsministeriet har modtaget Deres brev af 11.dec.2014.

Det fremgår af brevet, at det er stilet til Københavns Politi, samt at det er sendt i kopi til Justitsministeriet. Ministeriet foretager sig derfor ikke yderligere i anledning af henvendelsen.

Med venlig hilsen
RHNO
Slotsholmsgade 10
1216 KhK

*****

Som det fremgår af mit brev af 11.dec.2014 har jeg besluttet at skrive brevet ikke mindst fordi jeg følte mig akut truet på liv og velfærd. Og som man ser, er dét noget der virkeligt bekymrer Justitsministeriet et al rigtig meget! Justitsministeriets arrogante svar af 23.febr.2015 er dog dateret næsten 2-1/2 måned efter min henveldelse!

Jeg følte mig om morgenen d. 11.dec. i overhængen fare især p.g.a. af en klarsynsdrøm natten til d. 11. hvori jeg udenfor ejendommen ser et CIA/Mossad-hit med bekymrende detaljer. Bl.a. fremgik det, at man kunne fjernbetjene vor elektroniske gadedørs-lås i ejendommen på Finsensvej, hvor jeg jo dengang var genhuset.

Et par dage før, havde jeg under den 5-10 min lange spadsereturen fra Lindevang Metro-station til lejligheden på Finsensvej iagttaget en del unge Mossadlignende goons opstillet på strategiske steder, som om man havde generalprøve på hittet (antageligt planlagt som en kidnapning?).

Men da jeg efter den meget livagtige drøm sidst på natten blev så foruroliget, at jeg næppe sov mere den nat, men derimod sikkert har vist mange tegn på uro, så har Mossad – som i årevis har overvåget min lejlighed også akustisk – vidst besked om, at jeg var advaret og antageligt ville forsøge en email- eller postbrev-henvendelse til politi og/eller aviser.

Man har altså haft tilstrækkelig tid til (fra hovedkvarteret på ambassaden?) at organisere sayan-indsatser ved postkasser, på redaktioner o.lign. Det er på den baggrund man skal forstå, at det tilsyneladende lykkedes CIA/Mossad at undertrykke sagen ved en hård – måske ligefrem brutal? – forhandling i Justitsministeriet, som omhandlet i ovenstående blog “Spooky times….”?

Herefter var situationen – præcis som den er i skrivende stund – at jeg naturligvis fortsat var i overhængende livsfare. Da en henvendelse til offentligheden i.t.v. var mislykket – hvilket Mossad evt. har formået af overbevise Justitsministeriet om var tilfældet? – ville det jo løse deres, såvel som Justitsmisteriet nu selvforskyldte problemer, såfremt jeg “forsvandt”. Måske har Justitsministeriet ikke forventet at blive kigget i kortet i disse forhandlinger? – hvilket man jo egentlig ikke kan fortænke dem i.

*****

Der har da også været forsøgt mange seriøse “hit-squad hits” i mellemtiden, d.v.s. de seneste 12-18 mdr. Jeg har omtalt en hel del af dem på min (næsten) daglige twitter-stream, bl.a. (her elaboreret en smule p.g.a. den korte telegramstil):

This 2015 summer/fall escaped 6 Mossad hit-squad set-ups: Weeks 21, 40, 41, 43, 44 and 45. Most in or close to Foto/C.

Mossad hit-squad set-up week 21/2015: Perhaps most dagerous? Visiting Foto-C Going from Foto/C to RoyalTheatre, stocky man with shoulder case loafing so slowly I had to overtake him. Having passed him, he instantly starting following and closing in on me. My friend ClausN saved me by accosting me midway, so that hit-man couldn’t follow me in the dark alley under the theater-house.

Mossad hit-squad set-up sept.20.2015, goon waiting at Strøget v. Nytorv; when passing him, he took something from inner pocket while starting following me.

Why did the Mossad-commander, often seen loafing at Paludans fridays, oogle me fiercely sept.25.2015.?
Did he hope I would turn down Krystalgade toward the library to get shot by his Mossad-goons on his command?

Mossad hit-squad set-up week 40/2015?: A black closed van on corner opposite Foto/C. Two men in car, one waiting on steps to HHH-building.

Mossad hit-squad set-up week 41/2015: A DHL closed van plus another on corner opposite Foto/C plus finger man with bicycle opposite N.Juel.

Mossad hit-squad set-up sept.28.2015, dangerous man waiting just inside Mag.duNord main entrance to Kgs.Nytorv.
The pounchy man in a green windbreaker followed me through the street level stores, confronting me a couple of times. But didn’t get a green light on his iPad. Close call!

Nov.4.2015 again saw sunburned Mossad commander loafing at Paludans, doing his best not to oogle me; but killers usually bad actors beeing left-brainers.
Down at end of street, corner Nygade hit-squad waiting in black BMW. 4-5 young men hooded to look like muslims? Shooting planned?

*****

Som ovenfor omtalt skriver Københavns Politi d. 2.jan.2015 en kvittering for modtagelsen af mit brev af 11.dec., men som jeg først modtager d. 6.jan.

Jeg husker, at jeg samme dags fm. roder med de til sagen hørende papirer, bla.a. for at recappe hvad jeg har skrevet; og da CIA/Mossad jo overvåget min lejlighed meget tæt også akustisk, har man resolveret, at jeg er blevet vred over det noget arrogante svar, for så vidt som brevet jo slet ikke forholder sig til den livsfare jeg utvivlsomt befinder mig i.

Forhåbentligt er det ikke på den baggrund Charlie Hebdo-attentater dagen efter (d.v.s. 7.jan.2015) skal forstås? Det måtte jo i så fald mest sandsynligt have været en Mossad-aktion? Såfremt CIA/Mossad kunne tro, at jeg kunne have overvejet det som en mulighed, ville det så i givet fald kaste lys over den iver hvormed man tilsyneladende har fortsat med at kreere hit-squads mig vedkommende her i byen?

*****

Nærmest som et kuriosum vil jeg ikke undlade at henvise til det overtroiske Mossad-folks besættelse af “magiske” datoer. Elleve er jo halvdelen af toogtyve, som i henhold til Cabballisterne vistnok er et af de helt store “magiske datoer”. Er det måske derfor tallet 11 tillægges stor betydning?

Man kan i det mindste notere sig, at det i henhold til min telepatiske info planlagte hit d. 11.dec.2014 falder på samme dato som Fukushima (11.marts.2011) samt WorldTradeCenter (11.sept.2001). Var det ikke også d. 11. (el. 10?) april at det Polske fly forulykkede i Hviderusland med en stor del af Polens regeringstop? Derimod faldt Tjernobyl jo ikke på den 11.april 1986, men på den 26. april – min fødselsdag!

*****

Sidste del af vores opgave idag er nu igen at påvise, at hvad der af det ovenstående måske måtte eller kunne forekomme den mindre skarpsynede iagttager som indicier, der mere eller mindre kraftigt henpeger på grove forbrydelser – i virkeligheden faktisk i alle tilfælde kun er tilfældigheder.

Da vi jo er ikke mindre men mere skarpsynede, skulle det forhåbentlig heller ikke blive særlig svært for os idag. Men på grund af omfanget af ovenstående redegørelse, må det sikkert – for ikke at gøre redegørelsen for ulæselig lang – være tilladt at sammenfatte undersøgelsens resultater således: Der er overalt, hvor der måske for den mindre klarsynede kunne synes at foreligge kabaler og rænkespil med maliciøs hensigt absolut og overalt kun tale om tilfældigheder! Det ses i virkeligheden umiddelbart, når man som os er ikke mindre, men mere klarsynet!

Men det er morsomt at fortælle om alle disse tilfældigheder, som kunne give anledning til mange, slemme misforståelser, såfremt de ikke netop er dette – nemlig tilfældigheder!

Efter dette glædelige resultat af vor undersøgelse (ovenstående listes nr.4) vil vi gå over til næste punkt; men dog først i en kommende undersøgelse.

*****

(Posteret sideløbende på www.gamleboeger.dk samt http://blocnotesimma.wordpress.com )

Følg mig også på www.twitter.com/gamleboeger

BILAG 1.

*****

Kære Gert

Se venligst vedhæftede dokument.

Med venlig hilsen

Dennis Barndorph Sichlau
Kontorfuldmægtig

Servicecenteret
Christiansborg
DK-1240 København K.
Tlf. +45 33 37 55 00
Dir. +45 33 37 38 36
www.ft.dk

Gert Pedersen
Nitivej 3-3.th
2000 Frederiksberg

Servicecenteret
Christiansborg DK-1240 København K
Tlf. +45 33 37 55 00 Fax +45 33 32 85 36
www.ft.dk ft@ft.dk

Svar på henvendelse
25. februar 2016

Tak for din henvendelse af 24. februar 2016 om ”pressemeddelelse til Folketingets medlemmer. Henvendelsen er dags dato blevet lagt frem til Folketingets medlemmer på deres læsesal, så de har mulighed for at læse den.

Med venlig hilsen

Fra: Folketingets Oplysning
Sendt: 24. februar 2016 13:10
Til: Postkasse til Servicecenteret
Emne: VS: Pressemeddelelse til Folketingets medlemmer

Til fremlæggelse.

Fra: Gert Pedersen [mailto:gertpedersen@mail.dk]
Sendt: 24. februar 2016 12:23
Til: folketinget@folketinget.dk
Emne: Pressemeddelelse til Folketingets medlemmer

Gert Pedersen
Nitivej 3-3.th
2000 F.
gertpedersen@mail.dk
www.gamleboeger.dk www.twitter.com/gamleboeger

TIL FOLKETINGETS MEDLEMMER

PRESSEMEDDELELSE

OMKRING OVERVÅGNINGS- OG CASH-BAN REVOLUTIONEN

Apropos revolutioner, før og nu: Mange vil tænkeligt mene, at “den muslimske revolution” kunne komme til at fylde tilsvarende meget i nutidens og fremtidens europæiske historie, som Oktober-revolutionen i den russiske og den Franske Revolution i Frankrigs historie? Men det vil, tror jeg, måske vise sig at som en fejltagelse? Måske er der i virkeligheden med alle disse Islam-krige og konfrontationer tale om røgslør, a red herring?

Den store og afgørende – de sidste få årtusinders størete og mest dramatiske? – revolution vil nok være den forestående FORBUD MOD KONTANTE BETALINGSMIDLER.

Hvaba? – spørger den ærede læser, – hvordan og hvorledes? Her et par stikord:

a. Det er i menneskehedens flere tusind år lange historie vistnok aldrig forekommet, at frie mennesker – til forskel for slaver – IKKE HAVDE LOV TIL AT BESIDDE OG HÅNDTERE OG ADMINISTRERE ET BETALINGSMIDDEL.

b. Et monopol på denne ret overlades med CashBan til bankerne/pengeudlånerne.

c. Du bestemmer dermed ikke til hvem, til hvad, hvornår, hvortidt, hvormeget du vil bruge af dine penge / dit betalingsmiddel. Dette bestemmer bankerne derefter – om end ikke de jure så dog de facto (formodetnlig i tæt samarbejde med det om-sig-gribende statslig magtmisbrug?)

e. Du kan jo så kun betale med elektroniske midler. Dine værdier udgøres af tal i en computers memory; disse tal kan let ændres, blokeres eller helt forsvinde uden du kan gøre noget som helst! Kontante penge kan man dog gemme i sin madras, således at der skal et røveri, indbrud eller (pyroman)brand til, for at forarme dig?

f. Du kan ikke købe en busbillet, en togbillet, en flybillet, en
biografbillet, en bog, en parkeringsbillet, en pc, et pc-program, en film, en læge, en rådgiver, en jurist, et avisabonnement, o.s.v. undtagen med en internet-transaktion.

g. Enhver SecretService kyndig ved, at såsnart du bruger et internet-betalingsmiddel (dit Visa-kort etc), så er du omg. “spottet” – d.v.s. registreret og lokaliseret geografisk (af ECHELON, CIA, MOSSAD, NSA etc etc).

h. Et moralsk depraveret styre kan dermed uden nogensomhelt problemer neutralisere alle “uønskede elementer” – d.v.s. BESLUTNINGSTAGERE PÅ ALLE NIVEAUER, SOM FORHOLDER SIG KRITISK TIL MAGTMISBRUG OG SOM IKKE LADER SIG AFPRESSE.

Ingen kan gemme sig og man vil “få noget på” alle! Befolkningen forstår simpelthen ikke, at formålet med total-overvåtningen først og fremmest er at “få noget på” alle beslutningstagere på alle niveauer for dermed at kunne afpresse/blackmaile dem og opnå fordele: F.eks. kræve ansættelse af en bestemt avisredaktør, tv-redaktør, kommunaldirektør, overlæge, bankdirektør, departementchef, politichef, etc etc.

i. Afskaffelse af kontanter som betalingsmidler, vil derfor med sikkerhed komme til at koste mange, mange gode og uskyldige mennesker livet. Der “forsvinder” i forvejen tusinder sporløst hvert år (så vidt jeg ved ca. 2000 i Danmark?). Udover de tusinder (3000?) der hvert år “forsvinder” (d.v.s. omkommer ved dødelige uheld) fra vore hospitaler. I USA er tallet efter det oplyste 400.000 “dødelige hospitalsuheld” pro anno! – (så måske de af Dansk Selskab for Patientsikkerhed først oplyste 5000 p.a. alligevel kommer sandheden nærmere?)

j. Der er efter det oplyste en tæt forbindelse mellem WallStreet og de mest berygtete, vestlige efterretningstjenester CIA, Mossad, NSA, MI6, etc. For nogle (hvor mange ved ingen udenforstående?) “rogue elements” i disse
tjenester er ingen forbrydelse for blodig eller for grov (dette skal forstås HELT bogstaveligt) – og man kan være sikker på, at disse forbydelser ALDRIG opklares. Det er der simpelt hen ikke politisk mod og vilje til!

k. I forb. med Napoleon bør vel her indføjes et par bem. om vor egen Napoleon: Justitsminister Dr.Pind. Er undertegnede ringhed den eneste, som har undret sig over, at Dr.Pinds første, nævneværdige embedshandling var at besøge Washington?

Ja, jeg mener, der er dog tale om en justitsminister og ikke en udenrigsminister? Hvorfor var det så vigtigt i huj og hast at besøge Washington? Og hvem talte han med, om hvad?

Talte han måske især med Dr.Nuland, Viceudenrigsminister for Europa? Den bekendte “f..k-the-EU” Nuland, som vistnok i almindelighed antages især at have organiseret revolutionen i Ukraine? Blev der måske i givet fald talt om kommende revolutioner i disse samtaler?

Er det i givet fald sådanne samtaler der har givet anledning til det påfaldende hals-over-hoved hastværk med at få etablet total-overvågning i Danmark? For i forbindelse med CashBan-revolutionen står total-overvågning af borgernes it-trafik og -forbrug, af bilers/bilejernes geografiske bevægelser (automatiske nummerpladelæsere, allerede opsat!) samt automatisk læsning af parkerede bilers nummerplader (hvem besøger hvem, hvornår?).

Jeg føler mig ikke sikker på, at Dr.Pind helt forstår, hvad der foregår? Jeg synes ikke han per se er usympatisk. Men jeg tror han er et ret typisk venstre-hjernehalvdel-domineret (no pun intended!) menneske, med denne mennesketypes styrker og svagheder: Her måske især interessant en vis tilbøjelighed til stor misvisning eller usikker visning i det retningsvisende
kompas og derfor måske let manipulerbar? (se iøvrigt Bent Falbert nylige klumme i EB.dk desangående http://ekstrabladet.dk/opinionen/bentfalbert/Da-frihedsministeren-blev-en-lænkehund/5952936 ).

Men kort og godt: DEN KOMMENDE, JA IGANGVÆRENDE, TUSINDÅRS-REVOLUTION DREJER SIG FØRST OG FREMMEST OM CASHBAN, OG DERNÆST TOTAL OVERVÅGNING.

DEREFTER ER VI ALLE SLAVER – DOG NATURLIGVIS MED UNDTAGELSE AF DE FÅ BANKIER-FAMILIER, SOM ER I FÆRD MED AT SÆTTE SIG TUNGT PÅ VERDENS BETALINGSMIDLER.

*******************

Det små i det store – maj.2016

(21.maj.2016) Vi vil idag slappe lidt af fra alle de seneste kalamiteter og fataliteter, omhandlende spørgsmål om liv og død – more or less. Og hvordan glemmer man mere effektivt alle livets store spørgsmål end ved at kigge dagens udgave af en tabloid avis igennem?

En venlig sjæl har efterladt et eksemplar af BT her på en af hovedstadens McDanalds’er, så lad os ikke lade denne window-of-opportunity gå til spilde, lad os blive oplivet og underholdt for en stund.

I parantets bemærket bør jeg måske ikke reklamere for meget for McDonalds, hvor jeg vist har været stamkunde i hartad en snes år. Jeg kan godt lide det uformelle her – jeg kommer jo ikke for “at se eller blive set” – og en pris på 10 kr for en kop kaffe passer godt ind i min beskedne økonomi.

Men jeg har bemærket, at McDonalds WiFi i provinsen – senest observeret i Nyborg – blokerer alle mine hjemmesider, nemlig: www.gamleboeger.dk , http://blocnotesimma.wordpress.com og www.twitter.com/gamleboeger. Det samme har været tilfældet her i City; men ses dog ikke at være tilfældet p.t.

Jeg er altså kommet i fint selskab: Med f.eks. www.zerohedge.com , www.stevequayle.com , www.aanirfan.blogspot.com , www.washingtonsblog.com .

Man kan dog få lov at se www.drudgereport.com og – mærkeligt nok – også www.veteranstoday.com . Altså slightly fuzzy logic – don’t you think?

Det ER da kuriøst, at mine 3 hjemmesider er blokeret sammen med f.eks. zerohedge.com. Sidstnævnte læses vistnok af de fleste betydende beslutningstagere i international politik og finans verden over – og det gør mine dog næppe i samme omfang!

Kuriøst også fordi det umuligt kan være McDonalds egen idé – hvordan skulle de dog kende min blog gamleboeger.dk eller min twitter stream? Det må være trukket ned over hovedet på dem af NSA, CIA, Mossad et al.

Men hovsa – nu kom vi alligevel ind på noget seriøst – nemlig Grundlovens bestemmelse om at “censur kan ingensinde på ny indføres”. Så lad os kaste os over dagens BT, hvor man – med statsgaranti – ikke støder på så ubekvemme ting som vore grundlovssikrede rettigheder? (For en ordens skyld: Jeg har stor respekt for BT’s intelligente chefredaktion. Og jeg er helt med på at en tabloid først og fremmest er tænkt som underholdning).

Forsiden: Allerøverst stor overskrift om Espersens kvababselse med neger-nigger fataliteten. Et par observationer: Når Espersen tar sagen så tungt, hænger det måske sammen med, at han i sit internationale outlook synes generelt at være meget Washington-TelAviv orienteret. Det har derfor nok gjort ondt evt. at miste anseelse i Washington, der – som onde tunger undertiden påstår – er hovedstaden i TelAviv?

For det andet: Er det virkeligt muligt, at et vaskeægte EU-Parlamentsmedlem kan være uvidende om, at der er afgørende forskel på at sige neger og nigger? Svært at forstå.

I forsidens øverste højre hjørne omtales sangerinden Szhirley; som jeg dog aldrig har hørt om før nu.

Den store weekendhitorie, at dømme efter pladsalotteringen på forsiden – hele 2/3 – er “Kendte bryder tabu: Sådan vinder vi over rynkerne”. Her er BT virkelig modig og er med til at bryde tabu. Bravo! – men forøvrigt forlader vi straks ynkerne.

Side 2: “Kropsdele og Kufferter fundet”; samt “Nybagt far omkom i flystyrt”. Ja, jo, – overskrifter og historier må i en avis, som lever af læsertal og reklamer, klart nok drejes så “the human touch” fanger flest mulige læsere. Og det ville som sagt ikke være rimeligt at dæmonisere en tabloid af den grund.

Men hvem skal så forresten omtale de iøjnefaldende, problematiske momenter i disse suspekte flystyrt? For dette flys – EgyptAir Flight MS804 – vedkommende er de ret let at huske specielt for undertegnede:

18.maj. kl.ca.15: Jeg posterer på mine 2 blogs en historie https://blocnotesimma.wordpress.com/2016/05/18/smaating-og-bagateller-2/, hvori nogle potentielt meget grove forbrydelser – evt. begået af herværende Mossad-agenter? – omhandles.

19.maj. kl.ca.02.30: EgyptAir MS804 styrter ned efter at være afgået fra Fransk lufthavn hvor sikkerheden varetages af et firma, som efter det oplyste er bemandet med (tidligere?) Shin-Bet resp. Mossad-agenter.

20.maj: Det rapporteres på www.aanirfan.blogspot.com, at den Israelske forsvarsminister træder tilbage i protest over “extremists and dangerous elements”.

Jf. et par aktuelle tweets på www.twitter.com/gamleboeger :

EgyptAir flight MS804 was hit on 19 May 2016; on 20May 2016, Moshe Yaalon, the Israeli DefenseMinister, resigned.
http://aanirfan.blogspot.dk/2016/05/egypt-air-israeli-firm-military-drill.html

He said that Israel is being taken over by “extremist and dangerous elements”
http://aanirfan.blogspot.dk/2016/05/egypt-air-israeli-firm-military-drill.html

EgyptAirMS804: “An Israeli newspaper quoted witnesses as saying they saw a fireball in the sky around the time the plane disappeared.”
http://aanirfan.blogspot.dk/2016/05/egypt-air-israeli-firm-military-drill.html

*****

Fast-forward til side 4-5: Der er Espersen-Kofod-sagen igen, på dobbelt-opslag.

Side 6-7: Den såkaldte Naturpakke: Jo, man skulle tro, at det største problem i Europa og Verden lige nu er hvorvidt Danmark får fintunet en naturpakke, som 1) Harasserer det p.g.a. de fra Washington befalede Ruslands-sanktioner stærkt nødstedte landbrug mest muligt og 2) giver diverse miljøpolitikere mulighed for at profilere sig i en sag som er populær i bybefolkningerne.

En bybefolkning som tilsyneladende med glæde accepterer, at kalde en bonde for “bonderøv” (jf. tv-serien) eller “gyllesvin”. Men som ikke accepterer at kalde en neger for neger eller udlænding for udlænding? More fuzzy logic.

I parantets bemærket ville WallStreet meget gerne overtage al dansk landbrugsjord! Hvordan tror miljø-fundamentalisterne det så vil gå med miljøet? Der er forskellige scenarier hvoraf det mest positive formentlig vil være en tilstand i lighed med f.eks. på de store vejler i HanHerred: Øsløs- eller Bygholms Vejler.

Her er ca. 7000 Ha privatejet naturområde; fredet således at den gemene hob ikke har adgang. Jeg husker, at hvis man som barn dristede sig til at fange en skalle eller aborre i en af kanalerne – så faldt fars hammer. Men ejer-kredsen af velhavere har vistnok ret til at gå på jagt efter behag – more or less?

I øverste højre hjørne af side 7 står “Kampfly-køb er en ommer”. Det er Boeing med deres Super-Hornet, som mener at være forfordelt ved beslutningen om flykøbet. Der kan bemærkes meget om det omhandlede flykøb, men næppe ret meget positivt.

1) hvor skal pengene – måske i omgenen af 70 milliarder kr? – komme fra?
2) hvorfor skal man vælge det mest kontroversielle fly, som gennem en lang werdegang har været plaget at en nærmest uendelig række af mere og mindre alvorlige problemer.
3) hvorfor vælger man ikke en sikrere og billigere løsning?
4) hvad skal Danmark i det hele taget med nye kampfly? Der er jo i virkeligheden ingen militær trussel mod Danmark – med mindre man da regner NATO som en trussel? Den af Washington oppiske stemning mod Rusland er forresten næppe længere alene rettet mod Moskva – man har fået ny respekt for russisk militærs formåen efter Syrien-indsatsen – men måske i virkeligheden også mod (Vest)Europa – som er helt tand- og forsvarsløse.
5) en særlig ominiøs teknisk detalje er de USA-kontrollerede servere, som F35-flyet SKAL være konstant opkoblet til via satellit for overhovedet at kunne flyve. USA har altså en dødemandsknap – meget betryggende!

Nederst på side 7 omtales en som hedder Zac Efron, som jeg heller aldrig har hørt om før. But have a nice day!

Side 10 hedder det: “Uventet vidne belaster drabstiltalt sygeplejerske”. Igen må man, når set helt udefra, vist nøjes med at bemærke, at det er jo heldigt at man i ny og næ finder en sygeplejerske eller hjerneskadet læge at gøre til symbolsk syndebuk for 3000 dødsuheld på danske hospitaler! (i USA er tallet over 200.000 p.a.; men der er alle tal jo meget store; f.eks. forsvinder der efter det oplyste årligt 800.000 børn sporløst i USA!).

Side 12 omtales huskatten som “Danmarks vildeste massemorder” (måske kan det være huskatten, som myrder/kidnapper en halv million børn p.a. i USA?). Det oplyses, at man mener en tamkat i England hver sommer i gennemsnit spiser 3 fugle og 6 mus (el.lign). Tillige oplyses, at en huskat ifgl. dansk lovgivning skal blive på matriklen. Men det gælder vel kun hvis den går frit?

Nederst på siden omtales filmstjernen Michael Douglas, som siges at have/have haft personlige problemer. Man tror det – he does not look happy! Det er nok ikke kun Prins Henrik, som føler det ret krævende og belastende at være på hele tiden; rammer nok mange kändiser mere eller mindre.

Side 14-15 dobbelt opslag om det amerikanske præsidentvalg. Men det foregår jo i USA hvor vi danskere heldigvis endnu ikke har stemmeret; så vi lader de politiske kandestøberier ligge for nu.

Nederst side 15 en notits om, at Putin foreslår USA at lave fælles indsats mod ISIL et al i Syrien; lyder jo rimeligt nok; men måske er Putin iblandt lidt optimistisk? Men sagen om krig eller fred i Europa (og Rusland er jo primært eller idet mindste for en stor del Europa) er naturligvis for alvorlig til, at lade den mindste mulighed være uprøvet.

Hjemmesiden www.rt.com spurgte forleden – i anledning af de mange USA-instigerede militærøvelser tæt på Ruslands Europæiske grænser – “are these people really insane?”. Og det er måske i virkeligheden et rimeligt spørgsmål: Er en kultur – hvis religion tillader og tilskynder til drab på udenfor denne kultur stående nationer, lande og mennesker – i virkeligheden ikke syg?

I så tilfælde vil Putin’s – og andre europæeres – optimisme muligt blive skuffet. For som Nietzsche skal have sagt: “Mod den stupide pande er hammeren et legitimt våben”. Eller tilpasset til vor situation – at sindsygt agressive mennesker (eller kulturer) kun forstår eller accepterer hammerens argument?

Side 21 læses: “Fantastisk ferie med Fido på hundehotel”. Ja – det er de store problemer BT med forkærlighed (ikke) beskæftiger sig med. Hvilket man forsætter med på side 22, hvor man spørger: “Skal det koste en bøde ikke at afhente bestilte bøger på biblioteket?”. Det er er alvorligt spørgsmål, som vi må tænke over i nogen tid, forinden sagen kan kommenteres yderligere.

Ligeledes side 22 findes spalten: “Debat på twitter”. Men heldigvis er det kun folketingspolitikere som kommer til orde i BT’s twitter-univers; og på den måde garanteres vel, at som regel kun de lette, underholdnings-egnede problemer kommer på bordet?

Slut på denne smukke maj-lørdags avislæsning. Forresten læser jeg nu næsten kun nyheder på nettet, hvoraf jeg plejer dagligt at kommentere et udvalg på www.twitter.com/gamleboeger.

De ærede læsere ønskes en god weekend!

*****

Posteres sideløbende på www.gamleboeger.dk og http://blocnotesimma.wordpress.com

Kig også forbi www.twitter.com/gamleboeger

Småting og bagateller (2)

Som også nævnt i foregående indlæg, 1. del af Småting og Bagateller, er vi nu nået ca. halvvejs i den såkaldte “Regnskabsaflæggelse” (del 1 – 6).

Vi rekapitulerer lige, at formålet med “regnskabsaflæggelsen” er at bevidne, at såvel regering som den her i landet opererende, udenlandske efterretnings-mafia (herefter for nemheds skyld kaldt “the mob”) er fuldt ud berettigede til i givet fald: at efterstræbe mig og mine på livet, at mordbrænde- og pyromanbrænde mine venners huse, at myrde mine naboers veninder, at forsøge mord ved hjælp at natligt psykisk angreb (som for W.S.’s hustrus vedkommende?), at planlægge og tilrettelægge nedbrænding af vor ejendom, at vandskade mine bøger, at planlægge kidnapning eller drab under hospitalsophold, at lave groft hærværk på min bil og stjæle mine nummerplader, at tilbageholde min folkepension og boligydelse, m.m.

Men har de pågældende virkeligt planlagt, udført eller forsøgt at udføre alle disse, resp. en del af disse uhyrlige handlinger? Naturligvis ikke! Dog vil nogle måske mene, at en række indicier meget nærliggende kunne fortolkes således, at en hel del af ovenstående kunne anses at have fundet sted?

Vores opgave her idag er derfor at bevise, at disse uhyrligheder faktisk aldrig har fundet sted, således at forstå, at der ikke kan være tale om forbrydelser. Men at de såkaldte indicier i virkeligheden alle peger på tilfældigheder, og som endelig ikke må overfortolkes som beviser på maliciøs hensigt, planlægning eller handling.

Jeg tror faktisk fortsat at dette temmelig let lader sig bevise, og regner med at kunne fortsætte succeen fra sidste og gennemføre bevisførelsen med et uomtvisteligt resultat i dette og nogle få efterfølgende blog-indlæg.

Vi går frotsat frem på den måde, at vi fremdrager en række – ved en overfladisk betragtning og kun tilsyneladende – suspekte overgreb, ulykker og hændelser; i en mere eller mindre tilfældig rækkefølge.

*****

Den 30.april posterede jeg 1.del af “Kvartalsregnskabet”, der indledes således:

“(30.april.2016) Inat drømte jeg, at jeg (igen) var mål for et Mossad-hit. En klarsyns-drøm er i almindelighed, ial fald for mit vedkommende, telepatisk, d.v.s. jeg læser “i æteren” de tanker som nogen gør sig om dette eller hint mens jeg sover, eller næsten-sover. Telepati er som bekendt videnskabeligt påvist og som sådan i vistnok anerkendt af de fleste.

Mossad føler sig altså nu modig nok til igen konkret at planlægge et hit; hvilket utvivlsomt skyldes, at man nu mener undertegnede ringhed har gjort sig så tilpas utilbens over så stor en del af det politiske spektrum, at man påregner at have politisk opbakning (“den som tier samtykker”) til at fortsætte med sin vigtige opgave også her i landet: At kidnappe/dræbe “the best and the brightest” af “the Goyim”.

Lad os derfor se lidt på nogle af de sidste “forbrydelser”, som har gjort mig værdig til capital punishment by the mob.”

*****

Idag vil jeg omtale nogle problemer vi har haft med at få brandsikringen på plads her i ejendommen, efter gennemført byfornyelsesrenovering fra ca. april 2014 til jan. 2015.

Problemerne, som vi drøftede og “sagsbehandlede” i tæt samarbejde med LLO resulterede i et brev fra LLO til Frederiksberg Kommunes brandinspektion (jf. i det følgende), som afviste at foretage inspektionen.

Herefter besluttede jeg at indberette Frederiksberg Kommune til Københavns Politi for at have forsømt sine pligter i så henseende, til potentiel fare for beboernes liv og velfærd (jf. straffelovens paragraf 252).

Brevet er sålydende:

*****(CITAT)

18.jan.2016

Til Københavns Politi
Politigården
Polititorvet
København K

Fra Gert Pedersen
Nitivej
2000 Frederiksberg
gertpedersen at mail.dk

ANMELDELSE TIL KBH POLITI ANG. MANGLENDE BRANDSYN I FREDERIKSBERG KOMMUNE.

Den 15.jan. i fjor blev ovennævnte ejendom, matr. nr. 12hp, m. 10 lejligheder her i Frederiksbergs nordvestkvarter frigivet til indflytning/tilbageflytning efter en bekostelig byfornyelses-renovering.

Man havde hidtil (fra Frederiksberg kommunes administrerende advokater Isaksen & Monami) oplyst os lejere om en forventet tilbageflytning 1 marts 2015. Men ved midten af dec. 2014 fik vi meddelt en ny, tidligere indflytningsdato 15.jan.2015.

Selve renoveringen indebar bl.a., at ejendommens bagtrappe blev sløjfet for at give plads til badeværelser. Samtidig skulle hovedtrappen, der er af træ, forsynes med sprinkleranlæg samt opfylde en række andre brandsikkerhedskrav.

Men nu 1 år senere kan brandsikkerheden næppe endnu siges at være på plads. Det drejer sig især om stærkstrømsinstallationer i træskab på trappen, som i.h.t. Frederiksbergs kommunes byggetilladelse vedr. den her aktuelle renovering (Byggetilladelse j.nr.2012-1750, punkt 18.) ikke er tilladt (hvilket Frb. Brandvæsen ved personlig henvendelse på brandstationen har bekræftet overfor mig og min overbo). Samt brandsikring af trapperummets underside med gipsplader eller sammenhængende pudslag (Byggetilladelsens pk. 15 samt evt. pk. 19).

Nogle af vi lejere synes vi har haft svært ved at trænge igennem med vore indsigelser mod manglerne, uagtet der er idet mindste undertegnedes fornemmelse, at udlejer (men måske ikke hendes rådgivere?) i sine dispositioner har været i god tro. Senest har vi med hjælp af LLO klaget til kommunens tilsyn med brandsikkerhedsforhold. Men Frederiksberg kommune, ved. bygningskonstruktør Niels Andreasen fra Byggeri og Arkiktekturkontoret (som i parentets bemærket muligt er kollega til udlejer?), har med brev af 24.3.2015 (ligeledes j.nr. 2012-1750) tilkendegivet at have forhørt sig om forholdene hos udlejer, og herefter været overtydet om at forholdene er iorden. Man har ikke ment at måtte inspicere forholdene på stedet.

Det mener undertegnede dog ikke, nu 1 år efter frigivelse til flytning, længere er ok. For forholdene er i henhold til Frb. Kommunes ovennævnte byggetilladelse samt Frb. Brandvæsen IKKE i orden, og vi har altså i hele det forløbne år vistnok boet -, og bor vistnok fortsat, i en brandfælde.

Det kan supplerende oplyses:

1. I henhold til d. 26.1.2015 af undertegnede telefonisk inhentede oplysning fra den ansvarlige montør (som selv havde udført arbejet) hos firmaet Dansk Sprinklerteknik, var sprinkleranlægget denne dato endnu ikke idriftsat.

2. D. 19.1.2015 begynder kommunen gravearbejder med henblik på at føre normeret stikledning til vand til sprinkleranlægget. (foto findes)

3. Den 28.1.2015 meddeler ejendomsadministrationskontoret By og Bolig i mail, at “der er blevet tjekket op på brandsikkerheden. Anlægget virker i tilfælde af brand”.

4. Men først i uge 30 tilsluttes brandalarm til Frb. Brandvæsen (foto findes)

5. Set i sammenhæng med foranstående virker det i mine øjne også uheldigt, at ejendommens “teknikskakt” ikke kan siges at være færdiggjort (tiltrådt af huslejenævnet i brev af 2.dec.2015 med påbud om, at forholdet skal være berigtiget senest 2.febr.2016). Skakten forefindes i det tidligere toilet ved siden af trapperummet, og ser ganske enkelt ud til at være forladt i “huj og hast” før færdigt? (evt. i medfør af den fremrykkede indflytningsdato?). Der har været lugtgener fra skaktrummet, og man kunne måske derfor frygte muligheden af, at etageadskillelsen ikke er tæt og derfor kunne virke som en “skorsten” i tilfælde af brand?

6. Da jeg indfadt mig ved ejendommen d. 15.jan.2015 om formiddagen, var håndværkerne ikke færdige i min lejlighed ligesom man blev overrasket over at se mig: “Flytter I ind nu?”

7. Det forekommer ligeledes i sammenhængen uheldigt, at ejendommens kælderdør i gården hverken kan lukkes i endsige låses. Dette p.g.a. manglende rep. efter en vandskade i efteråret. Forholdes må alt andet lige forhøje brand- og rottefare.
(Da gitterlågen i porten ikke har springlås, er den så godt som aldrig låst).

8. Endvidere synes det uheldigt for brandsikkerheden, at beboeren af baghuset undertiden parkerer sin bil i indkørslen foran porten, således at (Brandvæsenets) adgang i givet falle ville være vanskeliggjort. (der er egentlig parkering i gården, men vedkommendes (kender ikke hans navn, da ikke navn på dør eller postkasse) nye bil er vist for bred til at passere porten.

Jeg mener alt i alt, at Frederiksberg Kommune må siges i lang tid at have tilsidesat og fortsat tilsidesætter sine pligter m.h.t. brandsyn i så graverende omfang, at til potentiel fare for vi beboeres liv og velfærd.

Med venlig hilsen
Gert Pedersen

*****(CITAT SLUT)

Københavns politi svarede med email dateret 27.jan.2016 følgende:

*****(CITAT)

Københavns politi har den 22. januar 2016 modtaget Deres skriftlige anmeldelse om manglende brandsyn i Frederiksberg kommune.

De oplyser bl.a. , at ejendommen, hvor De bor, er blevet renoveret og i den forbindelse er der ført eller skjult nogle stærkstrømsinstallationer i en aflukket skabsføring, hvor der også er sprinkleranlæg.

Tillige oplyser De, at der er tale om leje lejligheder.

Jeg oplyse, at Københavns Politi ikke føre brandsyn. Jeg mener heller ikke, at Københavns Brandvæsen føre brandsyn i almindelige lejeboliger.

Som jeg læser deres brev forstår jeg det sådan, at der er tale om bygningsfejl i forbindelse med renoveringen af ejendommen. Byggesyn i sådanne tilfælde foretages af en sagkyndig bygningsinspektør. Denne vil formentlig i givet fald kunne give et pålæg til bygherren om at rette fejlen.

Med venlig hilsen.

(NN)

kriminalassistent

cid:image001.jpg@01CB3493.58ACD630

Efterforskningsenheden

Personfarlig kriminalitet

Særlige sager, Sekt. II

Postadresse: Postboks 108, 2000 Frederiksberg

Besøgsadresse: Teglholm Alle 1, 2450 København SV

Telefon: +45 3314 1448

Afdelings telefon: +45 9350 0005

Mobil: +45 7258 9083

E-mail : peh001@politi.dk

Web : www.politi.dk/koebenhavn

*****(CITAT SLUT)

Så vidt jeg kan se svarer politiet egentlig ikke på anmeldelsens substans, men derimod om brandsyn i almindelighed.

Men det fremgår af det senere forløb, at man har videresendt anmeldelsen til Frederiksberg Kommune “til videre foranstaltning” (som det hedder i et brev fra Kommunens Brandinspektion, som dog næppe kan siges at være korrekt formuleret; det må være “til orientering”, idet Politiet jo ikke leder og fordeler arbejdet på Rådhuset?).

Men dette resulterer dog i, at vi faktisk får den ønskede brandinspektion, som da også giver pålæg om udbedring af de 2 specielt påankede mangler (stærkstrømindføring i træskab på trappegangen; udbedring af pudsmangler i kælderen på trapperummets underside). Men intet pålæg om at kælderdøren skal kunne lukkes og låses eller bilparkering i porten.

Forøvrigt er problemet med stærkstrømsindføring i træskab på trappegangen endnu ikke løst i overensstemmelse med kommunens egen byggetilladelse, hvor det i punkt 18 hedder, at dette skal “fjernes” (man har i stedet indsat nogle gipsplader i træskabet, som dog langt fra gør skabet vandtæt). Man har i det hele taget indtrykket af, at de i Byggetilladelsen specificerede betingelser ikke bliver taget særlig højtideligt af de bevilligende myndigheder?

(Jeg vil for en ordens skyld her bemærke, at vor udlejer, som har en chefstilling på Frederiksberg Rådhus, med sikkerhed ikke har spundet rænker imod os beboere: Hun er ganske enkelt ikke af den type mennesker, som laver kabaler. Hun er i mine øjne et sødt menneske, som jeg ofte har samarbejdet godt med.)

*****

Fast-forward til næste billede: Samme dag/aften (og altså så vidt jeg husker d. 27.jan.2015) som Københavns Politi skrev/sendte sin email til mig som svar på min anmeldelse, fik min gode ven J.A. nedbrændt sit netop færdiggjorte sommerhus på sin arve-grund i Hedehusene.

Der var tale om en “terroristisk” pyromanbrand – altså uden noget åbenbart formål end netop at skabe terror. Branden var efter det oplyste anlagt flere steder i/omkr. huset; og til overflod havde man placeret(?) en bil oppe ved landevejen og antændt denne også, så man kunne være sikker på, at branden ville blive opdaget og registreret som foregået netop d. 27.jan.?

Dermed sikrer man sig, at kun de der ved at datoen har en betydning, “get the message” – hvilket husets ejer jo altså ikke gør.

Gerningsmændene ej fundet.

*****

En endnu værre skæbne overgik min anden gode ven K.N. for nogle få år siden, hvor hans parcelhus i Hillerød blev nedbrændt ved pyromanbrand. Dette var endog tænkeligt forsøg på mordbrand, idet en ung datter (el. barnebarn?) befandt sig sovende i huset.

Lykkeligvis vågnede den unge dame tidsnok til at redde sig ud; men huset blev totalskadet. Og de pågældende would-be mordbrændere fik tilfredsstillelsen af, at det pågældende unge menneske blev anklaget for- og også dømt (ganske sikkert uskyldigt?) for uagtsom ildløs. Nice people!

Jeg husker ikke præcist, hvad Mossad “havde kørende” i forhold til undertegnede på det tidspunkt; men at man har haft et ønske om at skabe terror specielt hos mig er vel hævet over enhver tvivl?

Udover en måske uskyldig dømt ung pige er gerningsmændene ukendte. Naturligvis – Mossad forbrydelser opklares/afsløres aldrig! Ethvert tiltag i så henseende ville omg. blive stoppet politisk?

*****

Vi har nu fremdraget en række indicier, som for den mindre skarpsynede måske ville kunne blive udlagt som tegn på, at der kunne foreligge forbrydelser. Men heldigvis er vi jo mere skaprsynede; vi ser med det samme, at der her overalt naturligvis er tale om tilfældigheder!

Ja, det er jo så åbenbart indlysende at der kun foreligger tilfældigheder at jeg af den grund naturligvis ikke behøver gå i detaljer, og påpege alle disse tilfældigheder mere detaljeret. Men tilfældigheder er dog noget vidunderligt noget!

Efter dette glædelige resultat vil vi gå videre til nogle af de øvrige hændelser, men dog først i et kommende indlæg.

*****

(Posteres sideløbende på www.gamleboeger.dk og http://blocnotesimma.wordpress.com )

Følg mig også på www.twitter.com/gamleboeger

Småting og bagateller

(13.05.2016) Som også nævnt i foregående indlæg, d.v.s. 6.del af vort KVARTALSREGNSKAB, er vi hermed nået ca. halvvejs i det lidt forskudte kvartal (fra ca. 1.febr. – 1.maj).

Vi rekapitulerer lige, at formålet med “regnskabsaflæggelsen” er at bevidne, at såvel regering som den her i landet opererende, udenlandske efterretnings-mafia (herefter for nemheds skyld kaldt “the mob”) er fuldt ud berettigede til i givet fald: at efterstræbe mig og mine på livet, at mordbrænde- og pyromanbrænde mine venners huse, at myrde mine naboers veninder, at forsøge mord ved hjælp at natligt psykisk angreb (som for W.S.’s hustrus vedkommende?), at planlægge og tilrettelægge nedbrænding af vor ejendom, at vandskade mine bøger, at planlægge kidnapning eller drab under hospitalsophold, at lave groft hærværk på min bil og stjæle mine nummerplader, m.m.

Men har de pågældende virkeligt planlagt, udført eller forsøgt at udføre alle disse, resp. en del af disse uhyrlige handlinger? Naturligvis ikke! Dog vil nogle måske mene, at en række indicier meget nærliggende kunne fortolkes således, at en hel del af ovenstående kunne anses at have fundet sted?

Vores opgave her idag er derfor at bevise, at disse uhyrligheder faktisk aldrig har fundet sted, således at forstå, at der ikke kan være tale om forbrydelser. Men at de såkaldte indicier i virkeligheden alle er tilfældigheder, som endelig ikke må overfortolkes som beviser på maliciøs hensigt, planlægning eller handling.

Jeg tror faktisk at dette temmelig let lader sig bevise, og regner med meget muligt at kunne gennemføre bevisførelsen og nå et uomtvisteligt resultat i dette og et par efterfølgende indlæg.

Vi vil nu gå frem på den måde, at vi fremdrager en række – ved en overfladisk betragtning og kun tilsyneladende – suspekte overgreb, ulykker og hændelser; i en mere eller mindre tilfældig rækkefølge. Og det vil måske være naturligt at begynde med den i sidste postering nævnte, overfladisk set måske lidt suspekte hændelser. Nemlig vandskaden i mit “boglager” lørdag d. 30.april.

Den 30.april posterede jeg 1.del af “kvartalsregnskabet”, der lyder således:

“(30.april.2016) Inat drømte jeg, at jeg (igen) var mål for et Mossad-hit. En klarsyns-drøm er i almindelighed, ial fald for mit vedkommende, telepatisk, d.v.s. jeg læser “i æteren” de tanker som nogen gør sig om dette eller hint mens jeg sover, eller næsten-sover. Telepati er som bekendt videnskabeligt påvist og som sådan i vistnok anerkendt af de fleste.

Mossad føler sig altså nu modig nok til igen konkret at planlægge et hit; hvilket utvivlsomt skyldes, at man nu mener undertegnede ringhed har gjort sig så tilpas utilbens over så stor en del af det politiske spektrum, at man påregner at have politisk opbakning (“den som tier samtykker”) til at fortsætte med sin vigtige opgave også her i landet: At kidnappe/dræbe “the best and the brightest” af “the Goyim”.

Lad os derfor se lidt på nogle af de sidste “forbrydelser”, som har gjort mig værdig til capital punishment by the mob.”

Posteringen skete så vidt jeg husker lidt før kl.11 fm. lørdag d. 30.4. Klokken ca. 17 besøgte jeg det nærliggende stue-lokale – efter på grund af andre gøremål ikke at have været der i næsten 2 uger – og kunne konstatere, at der stod blankt vand på en del af gulvet, samt at det dryppede ned fra loftet.

Det viste sig, at en overbo på 2.dal havde haft vandskade (i sit badeværelse?) mens man var ude mellem kl. 14-16. Jeg er ikke informeret om de nærmere tekniske detaljer; men jeg gætter umiddelbart på, at vedkommende kan have haft ubudne gæster i det omhandlede 2 timers “window of opportunity”?

Ved et lille mirakel skete der kun mindre skade på mine bøger; jeg måtte smide en håndfuld væk, samt registrere ca. 100 bøger som vandskadede. Men der står tusindvis af bøger, og det kunne altså godt være blevet ret ubehageligt. Men vandet synes af en mig ubekendt grund, for størstedelen at være løbet udenom mit lokale; måske er det især løbet langs toilet-faldstammen, som synes at befinde sig i lejlighederne til højre i opgangen?

Nogle dage efter fik jeg en sms fra de pågældende beboere på 2.sal, at en fugt-tekniker gerne ville bese lokalet mandag d. 9.maj mellem kl.10 og 14. Hvilket jeg kunne og måtte acceptere. Dog ikke med glæde.

Det ligger således, at jeg så vidt muligt undgår at lave aftaler om at være på et bestemt sted en eller flere dage ude i fremtiden. Årsagen er mine efterhånden temmelig mange erfaringer med Mossads hit-squads; en sådan hit-squad skal jo have nogen tid – idet mindste nogle timer, og helst nogle dage – til at planlægge et hit eller en kidnapning i alle detaljer.

Herunder også så vidt muligt at placere Mossad-trolls (evt. sayanim eller sayanim-hjælpere?) på alarmcentralen, samt i den eller de patruljevogne, som forventes at være i nærheden, resp. stå stand-by. I så fald vil der evt. aldrig komme, eller først meget forsinket komme en patrulje efter et alarm-opkald, ligesom opkaldet om muligt vil blive slettet af opkaldsregistreringen.

Natten til den 9.maj drømte jeg følgende: Jeg forsøgte at få adgang til et skummelt lokale; men i døren stod en eller to hærdebrede goons, som spærrede adgangen: Der foregik noget uhyggeligt i lokalet, og jeg/vi måtte ikke få adgang.

Således foranlediget besluttede jeg om morgenen følgende krigslist: Jeg gik over til lokalet et par timer før kl. 10 og låste døren op. Gik derefter hjem igen og afventede opkald fra fugt-teknikkeren. Da dette kom, oplyste jeg, at døren til lokalet var åben og at man blot kunne gå ind.

Jeg har nemlig monteret døren med en dirkfri(?) lås, og giver derfor ikke nøglen fra mig til håndværkere; det hedder sig ganske vist, at nøglen ikke kan kopieres uden et kode-kort, men en Mossad-specialist kan naturligvis let lave en voksafstøbning?

I dagene før d. 9.maj var jeg blevet mere og mere ked af og deprimeret over det aftalte møde med fugt-teknikeren i lokalet. Lokalet må nemlig anses som meget velegnet til et Mossad-hit, hvad enten som mord eller kidnapning.

Jeg er ganske klar over, at Mossad langt ville foretrække en kidnapning (helst naturligvis af undertegnede, ellers evt. af en nær slægtning) og jeg er derfor altid på vagt overfor kassevogne i nærheden af et rendevous-sted.

Og det var derfor naturligvis ikke uden interesse at jeg kunne konstatere, at der direkte udenfor det pågældende lokales gadedør holdt en VW-autocamper! Mørkegrå, lejet i “Camper Vermietung Hamburg”, med tyske plader HH-CV 178 (foto findes).

Jeg erindrer ikke jeg nogensinde har set en bil med tyske plader parkeret det pågældende sted; og ial fald aldrig en tysk auto-camper endsige denne auto-camper.

En auto-camper fra Hamburg er naturligvis næsten ideel til at transporteret en kidnappet ud af landet i! Man bedøver blot vedkommende og siger han ligger og sover, resp. evt. er syg eller har et ildebefindende – hvis nogen skulle spørge. Hvis der ikke som netop nu havde været grænsekontrol, ville man blot have smidt mig ind i et bagagerum i en stor bil.

Men betyder det nu virkeligt, at Mossad: 1. har lukket sig ind i den pågældende 2.sals lejlighed mellem 14-16 og lukket nogle vandhaner op (eller lignende)? 2. har planlagt en kidnapning af undertegnede ringhed, med henblik på omg. at blive transporteret til det syd(øst?)lige udland?

Naturligvis ikke. Det kan her og nu slås fast med syvtommersøm, at

1. det er ganske tilfældigt, at den omhandlede 2.sals lejlighed fik vandskade ca.4 timer efter at jeg posterede 1.del af “kvartalsregnskabet”, og hvori jeg bl.a. afslørede en af Mossads hovedopgaver også i Dammark: Nemlig at kill/kidnap “the best and the brightest” of the “Goyim” (den ærede læser kan jo selv læse efter i den babyloniske talmud – velbekomme!).
“The Mob” betyder jo som bekendt blot mafia – og at Mossad også opererer som en mafia kan læses mange steder.

2. det er selvfølgelig også et tilfælde, at jeg natten til d. 9.maj har en uhyggelig drøm om en skummelt lokale, hvor der sker grimme ting.

3. det er ligeledes naturligvis et 100% tilfælde, at der netop på dette taktisk suspekte tidspunkt holder en auto-camper fra Tyskland parkeret DIREKTE udenfor gadedøren til mit boglager-lokale.

Den ærede læser ser altså let, at der her alene er tale om tilfældigheder. Der er ingen kabale lagt eller rænke spundet med henblik på katastrofale vandskader, overfald, mord eller kidnapning! Hvilket naturligvis er meget glædeligt!

Efter dette glædelige resultat af 1.del af vor gennemgang af mere eller mindre suspekte fataliteter vil vi se lidt på nogle af de øvrige, men dog først i et kommende indlæg.

*****

Posteres sideløbende på www.gamleboeger.dk og http://blocnotesimma.wordpress.com

Tjek også www.twitter.com/gamlebøger – næsten daglige opdateringer.

Kvartalsregnskab (1.del)

(30.april.2016) Inat drømte jeg, at jeg (igen) var mål for et Mossad-hit. En klarsyns-drøm er i almindelighed, ial fald for mit vedkommende, telepatisk, d.v.s. jeg læser “i æteren” de tanker som nogen gør sig om dette eller hint mens jeg sover, eller næsten-sover. Telepati er som bekendt videnskabeligt påvist og som sådan i vistnok anerkendt af de fleste.

Mossad føler sig altså nu modig nok til igen konkret at planlægge et hit; hvilket utvivlsomt skyldes, at man nu mener undertegnede ringhed har gjort sig så tilpas utilbens over så stor en del af det politiske spektrum, at man påregner at have politisk opbakning (“den som tier samtykker”) til at fortsætte med sin vigtige opgave også her i landet: At kidnappe/dræbe “the best and the brightest” af “the Goyim”.

Lad os derfor se lidt på nogle af de sidste “forbrydelser”, som har gjort mig værdig til capital punishment by the mob.

Jeg vil gribe sagen an på den måde, at jeg vil gennemgå nogle af de notater, jeg gennem det seneste kvartal har gjort mig, primært med henblik på tweets på www.twitter.com/gamleboeger (en stor del af notaterne har derfor allerede været posteret på twitter). Jeg vil altså fremdrage det, som jeg føler stadigvæk kan være mere eller mindre væsentligt.

Vi begynder o. 1.febr. og håber at nå frem til o. 1.maj.2016 inden for længe. Jeg vil naturligvis bestræbe mig på at fremdrage alle de mest kritiske og kontroversielle notater, så alle kan se hvor slem jeg er. (Notaterne vedr. 1.-12.febr., men kommer ikke i streng datoorden).

*****

The ECB has used loans and liquidity as a weapon to loot European nations.
washingtonsblog.com/2016/02/central-banks-trojan-horses-looting-host-nations.html

that central banks intentionally impoverish their host countries to justify economic and legal changes which allow looting by foreign interests
washingtonsblog.com/2016/02/central-banks-trojan-horses-looting-host-nations.html

Central Banks Are Trojan Horses, Looting Their Host Nations
washingtonsblog.com/2016/02/central-banks-trojan-horses-looting-host-nations.html

(Joseph Stiglitz) says that the International Monetary Fund and World Bank loan money to third world countries as a way to force them to open up their markets and resources for looting by the West
washingtonsblog.com/2016/02/central-banks-trojan-horses-looting-host-nations.html

*****

Russia Prime Minister Warns US and Arab Countries: Invading Syria “will start a new world war”
https://www.superstation95.com/index.php/world/885

*****

Nummerplade-skanner: “Som tyve i natten, der stjæler endnu en grundpille under din frihed”
http://ekstrabladet.dk/kup/elektronik/teknologi/politiets-hemmelige-kameraer-det-skal-de-bruge-din-nummerplade-til/5948500

“Fantastiskt, chikanøst magtmisbrug”? Rolig nu – dyr i Zoo har intet krav på privatliv
http://ekstrabladet.dk/kup/elektronik/teknologi/politiets-hemmelige-kameraer-det-skal-de-bruge-din-nummerplade-til/5948500

Nummerplade-skanning: Dr.Pind’s “snuskede muldvarpearbejde” til fordel for CIA/Mossad blackmail af danske VIP?
http://ekstrabladet.dk/kup/elektronik/teknologi/politiets-hemmelige-kameraer-det-skal-de-bruge-din-nummerplade-til/5948500

CIA/Mossad blackamil: “Selv myndigheder i andre lande kan politiet uden dommerkendelse dele data fra registeret med”
http://ekstrabladet.dk/kup/elektronik/teknologi/politiets-hemmelige-kameraer-det-skal-de-bruge-din-nummerplade-til/5948500

*****

10 Secret CIA Prisons You Do Not Want To Visit
https://www.lewrockwell.com/2016/02/no_author/10-cia-concentration-camps/

KZ-lager: US has admitted to holding at least 26,000 people in secret prisons
https://www.lewrockwell.com/2016/02/no_author/10-cia-concentration-camps/

Reprieve discovered that the US was operating a fleet of “floating prisons” that span the globe
https://www.lewrockwell.com/2016/02/no_author/10-cia-concentration-camps/

Reprieve’s research pointed to at least 17 US warships being used as secret CIA black sites
https://www.lewrockwell.com/2016/02/no_author/10-cia-concentration-camps/

*****

NATO-Aufrüstung in Europa – gegen Europa oder Gespenster? Massive NATO-Truppen-Erhöhung in Osteuropa
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/02/10/gegen-russland-nato-beschliesst-massive-truppen-erhoehung-in-osteuropa/

*****

Es gibt kein moralisches Recht auf unbeschränkte Einwanderung… sagt
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/02/10/es-gibt-kein-moralisches-recht-auf-unbeschraenkte-einwanderung/

*****

Nothing comes for FREE. “Free” is just a relative term. Maybe you are paying the greatest cost to owning Windows10.
http://thehackernews.com/2016/02/microsoft-windows10-privacy.html

Windows 10 Sends Your Data 5500 Times Every Day Even After Tweaking Privacy Settings
http://thehackernews.com/2016/02/microsoft-windows10-privacy.html

“Windows10.nsa”? “In an eight hour period Windows 10 tried to send data back to 51 different Microsoft IP addresses over 5500 times”
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-10/twitter-unveils-house-ministry-truth#comment-7168755

Windows 10.nsa Worst Secret Spins Out Of Control…
Back in November Microsoft confirmed Windows 10’s worst kept secret: its extensive telemetry (or ‘spying’ as it has been labelled) cannot be stopped. What no-one realized until now, however, is just how staggering the extent of this tracking really is…

Blowing the lid on it this week is Voat user CheesusCrust whose extensive investigation found Windows 10 contacts Microsoft to report data thousands of times per day. And the kicker? This happens after choosing a custom Windows 10 installation and disabling all three pages of tracking options which are all enabled by default.

The raw numbers come out as follows: in an eight hour period Windows 10 tried to send data back to 51 different Microsoft IP addresses over 5500 times. After 30 hours of use, Windows 10 expanded that data reporting to 113 non-private IP addresses. Being non-private means there is the potential for hackers to intercept this data. I’d argue this is the greatest cost to owning Windows 10.

Taking this a step further, the testing was then repeated on another Windows 10 clean installation again with all data tracking options disabled and third party tool DisableWinTracking was also installed which tries to shut down all hidden Windows 10 data reporting attempts. At the end of the 30 hour period Windows 10 had still managed to phone home with data 2758 times to 30 different IP addresses.

the rest can be read at Forbes below…
www.forbes.com
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-10/twitter-unveils-house-ministry-truth#comment-7168755

*****

“Negative Rates Are Dangerous” OECD Chair Warns “Our Entire System Is Unstable”
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-10/negative-rates-are-dangerous-oecd-chair-warns-our-entire-system-unstable

*****

The United States’ Feral Reserve System is first and foremost above the law. The Feral Reserve is well protected by the bribed political class from the political police in the Feral government (the FBI). The Feral Reserve is a corrupt and Unconstitutional organization that is privately owned by and for the benefit of a cartel of the biggest of the Too Big To Fail banks. The Feral Reserve is a criminal organization whose TRUE mandate is enriching the obscenely rich and the Oligarchy by stealing from the American People.

The Feral Reserved System over the past seven years has stolen at a miniumum $500,000,000,000 per year, each and every year, from American deposit savings account holders via its criminal suppression of interest rates known as Zero Interest Rate Policy or ZIRP. The Feral Reserve has stolen similar, if not even greater amounts, from pension plans, insurance companies, owners of corporate and government bonds, etc.

How many American workers pension plans will fail over just the next decade due to ZIRP? How many American workers will find they own worthless insurance policies over the next decade due to ZIRP?

The political class is well paid off through bribery to allow the Feral Reserve to continue preying upon not only American workers, but workers around the world.
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-10/here-exchange-left-stunned-janet-yellen-looking-deer-headlights#comment-7168886

*****

Tidligere dramachef Ingolf Gabolds tilståelse, at DR helt bevidst har produceret endeløs og politiserende venstreorienteret propaganda.
http://www.information.dk/561289

*****

Ja, når Politiet skal udføre Forsvarets (grænsebevogtnings) opgaver, går der kludder i regnskabet
http://www.dr.dk/nyheder/politik/s-ekstra-graensebetjente-fra-hele-landet-gaar-ud-over-danskernes-tryghed

*****

Sandelig heldigt at Sygdomsstyrelsen har sygeplejersker og en hjerneskadet læge at gøre ansvarlige for “dødsuheld”?
http://www.dr.dk/nyheder/indland/styrelsen-patientsikkerhed-politianmelder-hjerneskadet-psykiater-doedsfald

*****

Præsentation af ny lovgivning som et “værn mod terror og radikalisering” lukker munden på kritikerne… siger
http://www.dr.dk/nyheder/indland/retoriker-terror-er-et-politisk-trumfkort

*****

Forskelsbehandling: Fint nok – men er forskelsbehandling i virkeligheden ikke forbudt?
http://www.dr.dk/nyheder/politik/minister-virksomheder-skal-have-bonus-ansaette-flygtninge

*****

Does MorganStandley say it blandly, without blushing: We WILL steal your savings – cash and all?
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-10/something-very-disturbing-spotted-morgan-stanley-presentation-slide

*****

Obama-Xi together against Russia? I think Mr.Xi’s bodylanguage in Cal. may always have worried me a bit?
http://www.darkreading.com/endpoint/chinese-cyberspies-pivot-to-russia-in-wake-of-obama-xi-pact/d/d-id/1324242

*****

Spying in the U.S. is worse than under Nazi Germany, the Stasi, J. Edgar Hoover … or Orwell’s 1984.
washingtonsblog.com/2016/02/whole-point-internet-things-big-brother-can-spy.html

The government is already spying on us through our computers, phones, cars, buses, streetlights, at airports and on the street, via mobile scanners and drones, through our smart meters (update) and in many other ways.
washingtonsblog.com/2016/02/whole-point-internet-things-big-brother-can-spy.html

In the future, intelligence services might use the [IoT] for identification, surveillance, monitoring, location tracking, and targeting for recruitment, or to gain access to networks or user credentials
http://www.washingtonsblog.com/2016/02/whole-point-internet-things-big-brother-can-spy.html

Yesterday, U.S. Intelligence Boss James Clapper said that the government will spy on Americans through the internet of things (“IoT”):
washingtonsblog.com/2016/02/whole-point-internet-things-big-brother-can-spy.html

*****

Negative interest rates is consistent with agenda drive small banks out of business, consolidate banking sectors in industrialised countries, increasing concentration and control in the banking sector.
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-09/economics-professor-negative-interest-rates-aimed-driving-small-banks-out-business-a

*****

It is well established that America and its allies founded and funded ISIS and still fund it today
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-10/john-kerry-makes-last-ditch-effort-avert-world-war-iii-saudis-turks-prepare-syria-in#comment-7166341

All over Syria, convoys of gear, some carrying complete factories, moved back into Turkey, were reassembled and are now operated by favoured members of the governing clan
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-10/john-kerry-makes-last-ditch-effort-avert-world-war-iii-saudis-turks-prepare-syria-in#comment-7166395

When the Turks, sorry terrorists, took over their part of the city, as they did elsewhere they stripped it of anything useful, especially manufacturing and office equipment
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-10/john-kerry-makes-last-ditch-effort-avert-world-war-iii-saudis-turks-prepare-syria-in#comment-7166395

“Yes! We will continue liberating Syria until every last Syrian has fled or is dead. They can thank us later”
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-10/john-kerry-makes-last-ditch-effort-avert-world-war-iii-saudis-turks-prepare-syria-in#comment-7166361

*****

NewYorkTimes harcelerer “Denmark’s Cruelty Toward Refugees”. Men hvad med f.eks. Israel’s “cruelty toward refugees”?
http://www.information.dk/nyhedsblog/560264

*****

400.000 timer for 1 død? Hvor mange timer har politiet bevogtet patienter på hospitalerne med 3000 dødsulykker p.a.?
http://www.dr.dk/nyheder/indland/politiet-har-paa-et-aar-bevogtet-joeder-i-400000-timer

*****

After 1,428 Years, Here’s What Brought Down The World’s Oldest Business: What Kongo Gumi couldn’t survive was debt
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-08/after-1428-years-heres-what-brought-down-worlds-oldest-business

*****

Dr.Pind’s overvågning: a tyranny imposed for our own good is the worst form of tyranny because it is a tyranny without limits
http://www.information.dk/561017

“Sessionslogning”? Kært barn har mange navne; men det er vist bare en normal dansk eufemisme for “Stasi-stat”?
http://www.information.dk/telegram/561227

To paraphrase C.S. Lewis, a tyranny imposed for our own good is the worst form of tyranny because it is a tyranny without limits
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-08/ron-paul-slams-government-plan-mandatory-depresssion-screening-all-americans

*****

Negative Interest? Nothing new – just stealing savings not already stolen by “counterfeit-money-printing”
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-09/deutsche-bank-terrified-here-what-needs-be-done-its-own-words

What needs to be done according to DeutscheBank is – not surprisingly: Steal savers funds and cash?
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-09/deutsche-bank-terrified-here-what-needs-be-done-its-own-words

Banks to steal savers funds and cash? Great idea; that should calm down the sheeple, make them take more entrepreneural risks?
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-09/deutsche-bank-terrified-here-what-needs-be-done-its-own-words

*****

Et nyt overvågningsforslag vil øge kortlægningen af borgernes bevægelser via mobiltelefoner. Ved hjælp af et datasæt fra et teleselskab giver Information et bud på, hvor indgribende overvågningen kan blive

Nyt forslag vil øge registreringen af borgernes bevægelser
http://www.information.dk/560587

»Tsk. Enhedslistens snuskede muldvarpearbejde kender ingen grænser,« skrev han på Twitter. En betegnelse som Justitsministeriet i går ikke ønskede at uddybe over for Information, men som Nikolaj Villumsen bestemt ikke er tilfreds med.

»Jeg synes, det er helt ekstremt arrogant og på ingen måde en minister værdigt. Vi taler om en minister, som har løjet over for Folketinget, og som nu tydeligvis er sur over at sandheden kommer frem. Det er uværdigt,« siger han.

Det skal være slut med at assistere amerikanerne i at forsøge at få hentet Edward Snowden hjem til retsforfølgelse i USA. Og justitsminister Søren Pind (V) får ikke andet ud af at råbe op om andre partiers »snuskede muldvarpearbejde«, end at han selv fremstår uværdig.

Sådan lyder det fra Enhedslisten, efter at justitsminister Søren Pind fredag måtte erkende, at et amerikansk fly i sommeren 2013 holdt klar i Københavns Lufthavn for at kunne transportere whistlebloweren til USA.

De snuskede muldvarpe slår tilbage: Vil stoppe dansk deltagelse i jagten på Snowden
http://www.information.dk/560791

Pinds “Snuskede muldvarpearbejde”? Først og fremmest vigtigt af hensyn til CIA/Mossads muligheder for ubegrænset blackmail af danske VIP’s
http://www.information.dk/561017

VenstresUngdom undsiger forslag om genindføre it-overvågning “uden praktisk anvendelse i virkeligheden”
http://www.information.dk/561017

*****

70 Years of Harassing and Controlling Europe – US occupiers
https://www.lewrockwell.com/2016/02/no_author/70-years-harassing-controlling-europe/

*****

“Femern-forbindelsen er et inderligt godt projekt for nogle entreprenører; men for en syns skyld skal vi lige have kogt nogle tal sammen”?
http://www.dr.dk/nyheder/politik/venstre-kan-ikke-garantere-femern-forbindelsen

*****

Is N.Korea really just another globalist-puppet? Rocket launch may give USA pretext placing more rockets in S.Korea against Russia?
http://www.spacedaily.com/reports/S_Korea_US_to_discuss_deployment_of_US_missile_system_999.html

*****

Most important issue for Danish, Polish surveillance is give CIA/Mossad unlimited opportunities for blackmail of politicians, judges, civilservants
http://www.ibtimes.com/polands-new-surveillance-law-latest-controversial-legislation-passed-law-justice-2295539

US military, State Dept ‘leadership’ lie about Russia invading NATO, laugh at media asking for evidence.
washingtonsblog.com/2016/02/1-minute-video-us-military-state-dept-leadership-lie-russia-invading-nato-laugh-media-asking-evidence-us-agency-will-honor-arrest-01-war-crim.html

*****

Stealing Elections Is Easier Than You Can Imagine… Princeton UNI scientists show
washingtonsblog.com/2016/02/stealing-election-easier-thought.html

*****

Facebook’s War On Freedom Of Speech; “Remove the right to speak about your frustrations and only violence is left”
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-05/facebooks-war-freedom-speech

*****

A Wounded Deutsche Bank to CentralBanks: Stop Easing, You Are Crushing Us; end easy money!
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-06/wounded-deutsche-bank-lashes-out-central-bankers-stop-easing-you-are-crushing-us

*****

It begins: UK wants authority to serve warrants in US; So US wants authority serve warrants in Europe?
http://www.usatoday.com/story/news/2016/02/04/uk-wants-authority-serve-warrants-us/79851282/

*****

Hurricane Patricia’s winds reached 350km/h: Strongest wind speed ever measured in a hurricane in the Western Hemisphere.
http://www.usatoday.com/story/weather/2016/02/04/hurricane-patricia-winds-215-mph/79828370/

*****

Haney worked at the Department of Homeland Security for 15 years: “DHS ordered me to scrub records of Muslims with terror ties”
http://thehill.com/blogs/congress-blog/homeland-security/268282-dhs-ordered-me-to-scrub-records-of-muslims-with-terror?utm_content=buffere9b6c&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

*****

How to fight tyranny? Only important thing is do your best – because there is no winners and no losers
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-04/what-best-method-rebellion-against-tyranny

If you fight tyranny, there is a chance. If you do not fight, then failure is guaranteed. The “odds” are irrelevant
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-04/what-best-method-rebellion-against-tyranny

*****

The mission to steal the savers money – cash and everything – by the 200 rulers of world finance?
http://www.zerohedge.com/news/2016-02-05/war-savers-and-200-rulers-world-finance

*****

(NSA stooge) Google rigged? Aanirfan thinks so (copy that! – Google don’t show “gamleboeger.dk” whereas BING does…)
http://aanirfan.blogspot.dk/2016/02/google-is-rigged.html

The post box in Bermuda numbered 666 which receives Google profits worth £8BILLION a year
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3425097/Don-t-evil-Google-sends-profits-worth-8BILLION-year-post-box-number-666-tax-haven-island-Bermuda.html

•Google has no offices or staff in Bermuda but sends billions of profit there
•Island has a 0 per cent rate of corporation tax and is used as a tax haven
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3425097/Don-t-evil-Google-sends-profits-worth-8BILLION-year-post-box-number-666-tax-haven-island-Bermuda.html

But Google claims it has no ‘permanent base’ in the UK despite vast offices
•Britain lobbied EU not to put sanctions on Bermuda for sheltering tax
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3425097/Don-t-evil-Google-sends-profits-worth-8BILLION-year-post-box-number-666-tax-haven-island-Bermuda.html

*****

German spy agency says ISIS sending fighters disguised as refugees… (via drudgereport.com)
https://ca.news.yahoo.com/german-spy-agency-says-isis-sending-fighters-disguised-095528063.html

*****

Er pengesedler også i Danmark “det eneste tilladte betalingsmiddel?” i henhold til loven. Som i Tyskland i.h.t. Bundesbank
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/02/05/abschaffung-des-bargelds-bundesbank-stellt-sich-gegen-schaeuble/

Deutsche Bundesbank: “Die Regierung dürfe über Barzahlungen nicht vergessen, dass Banknoten das einzige gesetzliche Zahlungsmittel sind”
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/02/05/abschaffung-des-bargelds-bundesbank-stellt-sich-gegen-schaeuble/

*****

IT-overvågning: Mere friheds-tyveri efter salami-metoden;
http://www.information.dk/560587

Tele-Overvågning: Vi kan vel gå ud fra, at borgerne til gengæld får adgang til alle oplysninger of Christiansborgs it- og hjemmesideforbrug?
http://www.information.dk/560587

NSA og Eschelon (industri)spionage: Al generel overvågning burde i stedet forbydes af hensyn til arbejds- og erhvervslivets interesser;
http://www.information.dk/560587

Overvågnings oplysningerne bliver MED SIKKERHED tilgængelige for de udenlandske efterretningsmafiaer NSA, Mossad, CIA etc
http://www.information.dk/560587

IT-overvågning? En registrering af opkald m.m. er utvivlsomt brud på telefonhemmeligheden!
http://www.information.dk/560587

I Grundlovens §72 bl.a.: “- brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må (-) alene ske efter retskendelse”
http://www.information.dk/560587

Grundlovens §77 slutter: “Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingen sinde på ny indføres”. Er det for svært?
http://www.information.dk/560547

*****

Konservativt kan strande Venstres naturbyggeplaner? Hmm – Greven af WallStreet lader sig ikke så let standse – langt tilløb fra Charlottenlund til Klitmøller!
http://www.information.dk/560441

*****

You must be kidding: There ought to be 1000 times more faschists with other beliefs than Norse?
http://www.information.dk/mofo/hvorfor-elsker-fascister-nordisk-mytologi

*****

Flere sanktioner – men hurtigt! Så kan vi måske nå 500 flere fyringer i år?
http://www.dr.dk/nyheder/penge/arladirektoer-fyresedler-rammer-inden-seks-uger

*****

Mere dansk eufemistisk berøringsangst: PET for hemmeligt politi, SKAT for toldere og HENTE for kid-nap?
http://www.information.dk/560645

Det ministeren mener er vel, at det hemmelige fly skulle transportere en kidnappet Snowden (til USA)?
http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/pind-hemmeligt-fly-skulle-transportere-snowden-til-usa/5939369

*****

Israel is to receive at least 1o of the AGNI VI missiles secretly developing with India, each carrying up to 20 warheads of 550 kilotons
veteranstoday.com/2016/02/01/us-spies-on-israeli-nuclear-icbm-development/

*****

“We’ll know our disinformation program is complete when everything US-public believes is false” (CIA dir.)
http://www.whatdoesitmean.com/index1993.htm

*****

Group of scientists gave standing ovation for plan to kill 90 percent of human population with airborne Ebola
http://www.naturalnews.com/052796_Ebola_population_control_genocide.html

Pianka basically likened humans to bacteria during his extensive rant, claiming that we are destroying the planet and need to be culled in mass numbers.
http://www.naturalnews.com/052796_Ebola_population_control_genocide.html

*****

http://www.wired.com/2016/01/security-this-week-license-plate-readers-in-texas-are-now-also-debt-collectors/

*****

Cash: Firtly they stole your gold-dollars and gave you paper-dollars; now they will steal even your paper-dollars – give you IOU’s instead
http://investmentwatchblog.com/want-to-deposit-cash-at-jpmorgan-chase-then-prepare-to-be-treated-if-not-like-a-criminal-then-certainly-a-suspect-of-a-very-serious-crime-the-charge-being-in-possession-of-that-barbarous-relic/

Bloombergs ban on cash: There can be no free citizens without right to posess their own money. Else you’re just a number in the bankers books
http://www.zerohedge.com/news/2016-01-31/bloomberg-op-ed-calls-end-cash

So just for the record: mr. Bloomberg wants to outlaw us – the citizens – as “dirty, dangerous, unwieldy and expensive”?
http://www.zerohedge.com/news/2016-01-31/bloomberg-op-ed-calls-end-cash

*****

Summa summarum for 1.kvartals-regnskab: Det ser slemt ud, meget slemt! Mossad og deres venner på Borgen har virkeligt noget at have deres vrede i; men vent til næste regnskab, som kommer snart, og som er måske meget værre?

*****

(posteres sideløbende på www.gamleboeger.dk og http://blocnotesimma.wordpress.com )

Kig også forbi på www.twitter.com/gamleboeger