Rubow – Hesse – Montségur and Friday the 13.

(13.Nov.2020) Today is Friday the 13. of November, and it’s quite nice out there.

It’s also my maternal grandfathers birthday, he was from 1880.

Also today is the penultimate day before the closing day of the ongoing dutch book sale in the HeiligGeist Church Community House in downtown Copenhagen. The price today is 10 Kr.($1.50).

The weather this p.m. has turned out so nice that I really should have taken my Hasselblad out to the Harbour of Copenhagen or to the Botanical Gardens. Only, when I left my flat late in the a.m. there had just been a shower and not the faintest ray of Sun was to be seen.

Hence I ended up, once more, in the large, fine room of the 15.century HeiligGeist Community House and left with a bag full of books; here’s what I found (quotes to be in the language of the books):

1. EN STUDIE-BOG. Randgloser til Gammel og Nyere Litteratur. By Paul V. Rubow. Copenhagen, 1950, Gyldendal. 161 p., softcover.

The reason why I had to buy this book, of which I own at least one specimen already, is partly that the late professor Rubow is my favourite (danish) literary critic. Specifically, however, I was intrigued that the previous owner – the (late) prominent literary historian Niels Birger Wamberg – had pasted a clipping with a note by Mr. Rubow, and for which I don’t know the source. The clipping reads like this:

‘Hvilke bøger der findes i det, De kalder mit bibliotek? Min profession medfører, at der er alle slags. Det er nemmere at sige, hvilke der ikke er.

‘Der er navnlig ingen pædagogiske værker. Overhovedet ingen lærebøger. Saadanne ting har den onde selv inspireret.

‘Disse slemme tryksager er affattede i en ‘stil’ (man har jo intet andet ord), som er egnet til at forgive rotter med.
Deres forfattere synes simpelthen ikke at ane, hvad man bruger pennen til.

‘Straks i fortalerne begynder de at fortælle om deres ‘stof’. Man kender ganske udannede mennesker paa deres tillid til begrebet stof. Kun ubetinget slette skribenter har et stof.
Denne imaginære bolledejg skærer de i en masse vilkaarlige stykker, forsynede med en masse tykke plakater af forskellig størrelse.

‘Ind imellem kommer saa deres egen ubehagelige diskurs; den udmærker sig ved at tage ethvert ord i dets mest fladtrykte betydning, ved fraseologiens uendelige fattigdom og ved en fuldstændig fraværelse af det, man kalder bevægelse i stilen.

‘Tonen er autoritær og anmasende, eller bare dum. Maa jeg som et eksempel nævne de lærebøger i historie, vi brugte i min skoletid, og som uden tvivl bruges endnu.

‘Der var en, der hed Schmidt, for Mellemskolen, og en endnu græsseligere, der hed Munch. ((korrekt, jeg husker ikke om det var Nordens Historie eller Verdenshistorien; det var i 1960’erne, mens Rubow nok har skrevet foranstående i 1940’erne)).

‘Den sidste var et unikum af flovhed; han havde ogsaa lavet en samfundskundskab, en lang tynd suppe med fortræffelige pragmatiske sentenser, der flød ovenpaa som boller; jeg husker især med taknemmelighed den sandhed, at ‘Krigene nutildags er blevet mindre blodige’. ((I vore dage bruger man rutinemæssigt dum-dum kugler, selv politiet bruger dem. Det var en krigsforbydelse i 1940’erne)).

Den citerede passus er forresten passende at gengive netop på min morfars årsdag, der – uden sammenligning iøvrigt – ligesom Rubow var kendt for sin fine og respektløse slagfærdighed; min morfar var jo forresten en ustuderet bonde (hans ældste bror læste teologi hjemme i det stråtækte bondehus og blev præst i Vestjylland, og som ligeledes var kendt for sin slagfærdighed. Hans barnebarn er forfatteren Josefine Ottesen.) (Link 1)

‘Tonen er autoritær og anmasende, eller bare dum’, skænder Rubow. Det maa vist siges at være en lykke for Rubow, at han ikke oplever de mange ‘autoritære og anmasende eller bare dumme’ proklamationer og/eller (evt. ulovlige) påbud, som regeringspaladset uafladeligt lader regne ned over de kernesunde, men ulykkelige, danskere.

Der er 24 essays i bogen, her er lidt fra ‘TANKESPROG’ (p.112-3):

‘Den norske forfatter REIDAR ØKSNEVAD levede i min ungdom i den hyggelige egn af Paris, som nøgternt kaldes det 5te Arrondissement….

‘Øksnevad gik sine egne veje og læste mange bøger. Af dem uddrog han essensen i en række smaa bind med titler som FRANSK LIVSVISDOM; de blev meget paaskønnede.

‘Nu har han, efter 34 aars liv i Paris, uddraget kvintessensen af essensen, og føjet nogle nye dufte til. Denne sidste samling, som ventelig ikke bliver den definitive, kalder han FRANSKE VISMÆND, og den har stillet ham overfor et ubehageligt problem.

‘For da han i 1918 udgav sin første samling, kunde den norske kritiks høvding, Gerhard Gran rose hans oversættelser for takt og sikker sprogførelse.

‘Men i mellemtiden har det norske sprog forandret sig kendeligt. Nordmændene vilde ikke mere have maal og mæle til fælles med os danske, og forbedrede derfor ustandselig deres hæderkronede skriftsprog i retning af dialekter og andet bagstræb.

‘Følgen er blevet, at hans sprog maa bede om undskyldning for sin ‘gammeldags tone’. Om takt eller sikkerhed kan der jo ikke blive spørgsmål i et sprogsamfund, hvor løsenet i en menneskealder har været jo galere jo bedre. Der kan man se, hvad man kunde vente sig, hvis det Sv. Clausenske Sprogsvineri fik fremgang i Danmark.

‘Øksnevad har ikke villet ændre paa sproget, men dog modstræbende lempet ortografien. ‘Som filolog’, skriver han, ‘har denne retouchering interesseret mig, men som skrivende Nordmand med et bestemt syn paa vor sprogudvikling – et syn som fortrolighed med fransk sprog helt fra ungdommen kun har gjort mere konservativt og traditionalistisk – har den ikke været mig til glæde’.

‘Omgangen med de gamle nationers skriftsprog giver nemlig overhovedet sans for sproglige værdier, som altid ligger i Nuancer.

‘Disse selvmorderiske bestræbelser i de smaa nationers sprogrøgt har ingen moralsk eller æstetisk berettigelse, og næppe nok et paaskud i de racemæssige motiver, der skal dække dem. Det er dog muligt at nordmændene har raset ud, og maatte deres eksempel virke afskrækkende paa os!’

Således foranlediget bringes man uvilkårligt til at tænke på vor nuværende, hyperaktive regering, som aktuelt – udtrykkeligt – tager afstand fra samarbejde med vore nordiske brødrefolk i Norge og – især – Sverige. Og som istedet har kastet sin kærlighed på Australien, Østrig, Israel og NewZealand. Kærlighed gør blind, siger man vist?

2. FRANSK LITTERATUR 1918-53. Af Helga Vang Lauridsen. Munksgaard, Copenhagen, 1954. Hardcover.

Likewise I already own a specimen of this interesting book. But the present one is in hardcover and immaculately preserved. We are presented with french authors from Marcel Proust and Paul Valery over Giradoux to Jules Romains (and many more).

Off hand you get the impression that the author knows her subject matter thoroughly.

3. THE CRISIS OF THE EARLY ITALIAN RENAISSANCE. By Hans Baron. Revised one-volume edition. Princeton, 1966. 584 p. of which more than 100 pages with notes. Softcover.

I fear I already own a sample of this book, also. But as it’s almost like new and most likely unread I thought I could take a chance for 10 Kr. No doubt it’s a very interesting read.

4. MONTSÉGUR – Les Cendres De La Liberté. Par Michel Roquebert. Editions Privat, Toulouse, 1992/2005. 179 p. softcover.

This is ofcourse a book about the Cathars and their sad destiny. The author appears to be a leading authority on the subject. (Note 1, below)

5. SELMA, ANNA OCH ELISE. Brevväxling mellan Selma Lagerlöf, Anna Oom och Elise Malmros åren 1886-1937. By Lena Carlsson. Research by Christer Strandberg. 2009, Landskrona, Litorina. 2 Volumes, abt. 1000 pages. Hardcover.

These two large volumes are splendidly printed, illustrated and bound – as well as authored, I’m sure – and are in pristine condition. Might provide for a Christmas present for my kid sister, who has both talked extensively and written about Selma Lagerlöf.

If not, and if I happened to have the leisure, I might like to read them myself. At any rate a magnificent buy for 3 dollars!

6. HERMAN HESSE – SEIN LEBEN UND SEIN WERK. Herman Hesse zum fünfzigsten Geburtstag 2. Juli 1927. Von Hugo Ball. Originalauflage, Fischer Verlag, Berlin. 242 p. Hardcover.

This small, rather well-preserved volume is illustrated with many photographs of Hesse and his family.

As I don’t read fiction I mostly know Mr. Hesse from an essay about books and reading from a two-volume work ‘Moderne Kultur’ from the 1920’s. This essay made a favourable impression on me abt. thirty years ago, I seem to remember, whence I thought it might be worth while to skim this little book.

Note 1.

It is tempting, perhaps irresistibly so, to here sort of try and gain a modern birds-eye-view of the predicament of the Cathars, the Bogomils, the Manichaeans, the Gnostics et al; i.e. the different mutations of the same general drift – the heretic protesters and their opposition and remonstrance against the more or less – but increasingly – empty ceremonials of the Christian Church and the other powerful, established, Western (or ‘Old-Testament’?) Churches.

All these heretic sects – from the asiatic Bogomils (Bulgars are turkish/asiatic people), said to serve as a venue of eastern spiritual life to Europe, – and to the Albigensians in southern France, much influenced by the many Syrians, Jews, Muslims and Basque peoples living there – may perhaps be said to primarily remonstrate against the increasingly empty, ‘mechanical’ ceremonials – i.e. the ‘left-brained ceremonial magic’ of a more or less ‘soulless’ book-religion – of the European Christian Church.

They wanted to live while adhering to the ‘natural magic’ of the eastern people, aka their ‘natural religiosity’. For instance you might name the Satanic, left-path’ (i.e. left-brain) invoker of Demons by ceremonial magic, Mr. Crowley, as typically representing the western spiritual tradition since Christianity as against Mme. Blavatsky, the Russian/Ukrainian occultist as representing the natural, eastern magic or religiosity.

In Southern France the heretics were muddling through, more or less, until Pope Innocens III called out a crusade in the beginning of the 1200’s. After that things went completely awry, fast; the heretics were rounded up and assassinated in the hundreds of thousands and the Popes and Kings, Dukes and Barons parted the wast loot among them.

In short – Raubmörder at large!

Generally you may say that if you – like these protesting movements – don’t fully accept and/or pay lip-service to the ceremonials of the established churches, and hence their right to both worldly power and to decide what’s right and wrong, true or false – then you are fair game to be harassed and, eventually, robbed and killed.

For the Cathars this was undeniably their ultimate fate.

But do we perhaps make out this pattern in today’s world, and if so where? Would we perchance recognize it around the Covid craze?

Let’s see:

1. Today’s God is called Covid.

2. This Devil-God must be accepted, feared and worshiped without reservation or discussion.

3. Any protest or discussion is brutally censored and persecuted – in some cases incl. assassinations – by the High-Priests in Government and Finance, and at Google, Facebook, Twitter et al.

4. The Pope and his High-Priests will be found in the World of Finance, as the financial world is the sovereign Church of our time. Their Gods are Gold and the fallen Angel Sataniel. But these are the elite’s secret Gods. The God of the people is to be Covid.

5. Any perceived deviation from the true Covid-belief – i.e. any mutation from the Covid-God – will be persecuted with ferocity and perhaps even with blood-thirstiness, and all other churches may be shut down at the whim of the Covid-High-Priests. The genuine blood-line, i.e. the DNA/RNA of Covid-19 must be preserved unimpeded.

6. Hence the object of the RNA-Vaccine is not to eradicate the Covid-19-RNA. On the contrary this type of vaccine will ostensibly make your genome produce RNA indistinguishable from the Covid-19-RNA; this is said to basically be the technique used to provoke the production of antibodies to the Covid-19-RNA. Whence with the vaccine you will get the evil Covid-19-God injected into your blood to change your genome – your Cosmic heritage!

7. It’s of no consequense if the so-called Covid-19 virus really exists or not; doubtless it has not yet been isolated and thus is unidentified. Incidentally this is a very characteristic quality of most (Western) uses of the word God: The meaning of the word is often (by incompetence or even deliberately?) kept vague and obscure, cryptic and enigmatic – exactly like it’s apparently the case with the Covid-virus and so-called Covid-‘cases’?

But no worries, the vaccines will take care of the ambiguity. Enough Evil – i.e. toxic and injurious, destructive matter is to be injected into you to change your DNA forever, and eventually shape your genome into the likeness of the Covid-God; although a weak and sickly image (your auto-imune defence will eventually be destroyed) as robot-like beings without even a trace of empathy.

8. One of the hot shots in vaccine research and production, a certain Mr. Pill de Gat, has reportedly made it his purpose to a) cull the world population by abt. 1 billion people with just one vaccination (but a large number are envisioned!) and b) target and destroy a certain gene, prominently active in naturally religious people: I.e. decimate all humans that feel they share a common destiny with Nature and the Cosmos (and eventually their cosmic brethren?).

9. The Covid-High-Priests are supremely amoral. You might perhaps most fittingly describe them as ‘moral-antimatter’, which means that they purposefully target and destroy all moral things, be they humans, institutions or ideas. Remember – moral means respect and responsibility for our common cosmic heritage. Or in plain words – respect for your fellow man and sustainability. Hence Mr. Pill de Gat endeavours to eviscerate morality from the human genome!

10. Why was it important to persecute wardens of Covid-19-mutations and kill 15 million living beings? Was this perhaps executed in a mindless rapture of blood-thirst, perhaps as a blood-offering to the Covid-God? At any rate, any mutation is of course not the pure Covid-19-God.

11. But the High-Priests of Covid-19 are basically Raubmörder – whence the wardens assets may be nationalized and eventually sold off to the oligarchs?

12. The Covid-19 is now the only accepted belief for the common people, whence it’s very important to maintain the spectacle of it as an obscure but morbid threat and danger. It is an invisible, stern and cruel God.

13. The facemasks are to be worn as a sign of acceptance of and submission to the Covid-God. Whereas their positive effect is negligible and their harmful effects manifold.

14. The Covid-God is – obviously – a Satanic God of Evil and destruction; and its Pope and High-Priests would most likely be the spawn of the fallen Angel Sataniel (like it was propounded by the Manichaeans)? Hence be aware – Raubmörder will again be at large soon!

(13./28.Nov.2020)

Link 1.
En minderune

Links.

Bill Gates has his FINAL SOLUTION
Bill Gates’ Plan to Vaccinate the World

Leaked Pentagon Video 2005 – Vaccines to control people?

The Well-Known Hazards of Coronavirus Vaccines
By Joseph Mercola

The Well-Known Hazards of Coronavirus Vaccines

Globalists in the next 2-3 months will magically find the cure for Covid and roll it out in a mass vaccination campaign. This vaccine is MRNA vaccine. This roll out will come out very fast for two reasons. 1) so that you have no choice but to comply, your stuck in your house and you’ll beg for it to get out. 2) so the side effects are not revealed until the vaccine has been widely distributed.

Why is this relevant?

Well, MRNA virus carry the instruction to replicate and build its viral protein right away. It doesn’t require anything other than the host cell machinery to operate. In other words, it cuts down the manufacturing process significantly.

Why is that a problem? Well, MRNA has direct coding. It will do what they are programmed to do. In this case the RNA cause direct DNA mutation which leads to cancer, they can change your emotion, give you autoimmune diseases, autism, anything that it is programmed to do.

The Truth About Vaccines – All Nine Episodes

The Truth About Vaccines Episode 1 | Robert F. Kennedy Jr. Interview (1:57:24)
https://www.bitchute.com/video/anVJq5mffggl

The Truth About Vaccines Episode 2 | What’s In A Vaccines? Are Vaccines Effective? (1:32:55)
https://www.bitchute.com/video/WslPQ9HCCkAf

The Truth About Vaccines Episode 3 | Vaccinating For The Greater Good? (1:26:23)
https://www.bitchute.com/video/jmHynqlAMKYG

The Truth About Vaccines Episode 4 | HIB And Pneumococcal Vaccines And Herd Immunity (1:27:14)
https://www.bitchute.com/video/fEuuobohEjc9

The Truth About Vaccines Episode 5 | HPV And Hepatitis B Vaccines (1:23:21)
https://www.bitchute.com/video/69szcoASWtN8

The Truth About Vaccines Episode 6 | CDC, Chicken Pox, Rotavirus Vaccines (1:28:39)
https://www.bitchute.com/video/qsWrRHQGexCT

The Truth About Vaccines Episode 7 | Natural Immunization, Homeoprophylaxis, Freedom Of Choice (1:49:45)
https://www.bitchute.com/video/f01N41Hobfuo

The Truth About Vaccines Episode 8 | Censorship And Suppression (1:08:40)
https://www.bitchute.com/video/CIpSOtpr8UUF

The Truth About Vaccines Episode 9 | W.H.O.’s Not Telling the Truth? (1:19:09)
https://www.bitchute.com/video/vTtPxkszNeWe

www.lewrockwell.com

www.zerohedge.com

http://aanirfan.blogspot.com

https://aanirfan.blogspot.com/2014/04/links.html

https://aanirfan.blogspot.dk/2017/07/gert-pederson.html

May be crossposted on www.gamleboeger.dk and

http://blocnotesimma.wordpress.com

www.twitter.com/gamleboeger