Après nous le Déluge! (2.del)

(21.4.2015) Vi fortsætter idag med vor nyligen påbegyndte reportage fra magasinet med små forårsoplevelser. Sidste lørdag lå der her på McDonalds Frederiksberg gratis BT’er, og vi vil derfor benytte anledningen til at se på nogle af de små nyheder i lørdagens avis.

Den store historie på forsiden er vistnok ingen egentlig nyhed? “Så meget ødelægger din smartphone”. Eksperterne advarer: Den stjæler dit nærvær.

Det forekommer sandsynligt. Jeg har mere end een gang været bekymret over en forældre med et lille barn i barnevognen, som i stedet for at øjenkontakte med barnet øjenkontaktede med smartphonen. Næppe sundt for barnets udvikling?

Også på forsiden: “Bircow klar til tæsk på Borgen”. Kan jeg ikke kommentere, da jeg ingen anelse har om hvem velbemeldte flotte blondine Bircow er.

På side 4 hedder det: “Tilbudt plads hos de kristelige. Kristendemokraterne bejler til Klaus Riskær.” “Formand: Han bidrager ikke med noget”.

De to parter har vistnok et fælles problem: De kan ikke komme i Folketinget? Måske skulle K.R. bevæbne sig med en smule tålmodighed? Og måske skulle Kristendemokraterne ændre det lattervækkende navn tilbage til Kristeligt Folkeparti? Begge tiltag kan næppe være prohibitivt kapitalkrævende?

Vi springer over den forøvrigt vistnok usædvanligt kompetente og redelige chefredaktørs side, debatsiden. Der må vi sikkert finde de store og kloge ord, og vi kigger jo idag efter de små ting.

På side 7 skriver Søs Marie Serup om et SF udspil om bl.a. Finansskat. Den “forhadte finansskat” hedder det samt “Det er klassisk marxistisk tænkning, at man skal flytte skat væk fra arbejde og over på kapital”.

Nuvel, jeg har nu i temmelig mange år aldrig kunnet forstå, at det skulle være så forfærdentlig samfundsskadeligt at momse eller på anden måde beskatte handel med valuta samt låne- og gældsbeviser af enhver art, herunder aktier, obligationer, CDS’er osv, osv. Det forlyder jo dog, at f.eks. Goldman-Sachs i år ubetaler i gennemsnit omregnet ca. 2,5 mio kr pr. medarbejder i gage. Altså i gennemsnit og så vidt jeg husker.

Hvorfor skulle det altså være så forargerligt at beskatte de tusindvis af milliarder af kroner “sloshing around” i den globale finansverden DAGLIGT. I øvrigt et tiltag, som selveste George Soros for mere end et årti siden offentligt har plæderet for (jf. et ca. 5 år gammelt indlæg på min nu desværre spærrede blog imma.smartlog.dk).

(Den ærede læser kan for øvrigt se forskellen på en akceptabel (d.v.s. temmelig ufarlig for magtmisbrugerne) og en satirisk blog, ved at klikke på f.eks. http://www.kire.smartlog.dk og min nu blokerede http://www.imma.smartlog.dk. Man skriver her i det 21. århundrede åbenbart ikke ustraffet en satire omkring Danmarks regering, især ikke når man (på smartlog!) kunne komme op på og over 1000 hits om dagen!).

Terrorsagen på side 8 vil jeg helst ikke kommentere idag, da de fleste tilsyneladende deponerer hjernen i garderoben, blot ORDET terror kommer op.

Side 10 er der mere om SF-skatteudspillet. Den nye SF-formand bliver portrætteret. Synd at hun, så vidt jeg umiddelbart kan se, virker temmelig intellektuel og måske derfor ingen påfaldende vælgertække har, – men måske tar jeg fejl?

Nederst side 12 er religionshistorikeren Herbener repræsenteret ved et citat. Man kan vistnok let få det indtryk, at velbemeldte hr. Herbener ikke er nogen varm tilhænger af traditionel dansk kultur?

Side 17 omtales den famøse sag med kronprinsens brokørsel under stormen, med samt hans livvagt. Det er en sag, som en kritisk iagttager vist skal slå temmelig mange krøller på hjernen for at finde mindste hoved og hale i.

For hvordan kan man retslig forfølge en livvagt for loyalt at passe sit arbejde? Kan der tænkeligt stikke andre mindre fine motiver under? Er det en politisk sag?

Man kunne måske f.eks. notere sig, at man i og med at anklage livvagten samtidig ydmyger kronprinsen, – hvem nogle politikere måske synes er lidt for populær i befolkningen?

Man bør måske tillige notere sig, at livvagten er fra Vestjylland og gift med en fremadstormende venstre-politiker, ligeledes fra Vestjylland. Pengemændene d’Outre-Mer og disses “rogue elements” i politik og embedsværk kan vistnok som udgangspunkt ikke lide Vestjyderne og deres ofte lidt mere gammeldags værdier?

Kunne der tillige være tale om et udslag af magtkamp mellem på den ene side rogue elements, som primært er loyale mod oversøiske pengemagter, og på den anden side ansvarlige medarbejdere? Sådanne rogue elements findes med sikkerhed såvel på borgen (måske blandt regeringens spindoktorer, visse politikere, samt embedsværket? – herunder naturligvis også i PET), som andre steder.

Er der tænkeligt tale om en PET-intern magtkamp? Den pågældende livvagt giver efter pressebilleder indtryk af at være velafbalanceret og redelig, og altså utvivlsomt loyal overfor kronprinsen.

Kan der altså være tale om et forsøg på at fjerne en ubetinget loyal livvagt fra kronprinsen til fordel for et af disse “rogue elements”. Måtte i så fald ses som den første spæde planlægning af et false-flag attentat mod kongehuset, – ville være en typisk Mossad op.!

Konklusion: Går man ikke ned under overfladen for at søge en forklaring dér, så virker justitsvæsenets anklage mod livvagten umiddelbart fuldkommen absurd!

Side 18 er der en stor artikel om dronningens fødselsdag. Jeg tilstår gerne at jeg fulgte temmelig meget af festdagen på fjerneren. Og som sædvanligt blev jeg irriteret over, at vi almindelige vandbærere ikke må få at vide, hvem de forskellige topfolk er, man ser defilere forbi kameraerne.

Altså: Hvad hedder de, og hvad laver de? Er det ikke i virkeligheden næsten det eneste, som de mere nøgterne af the rabble in the streets kunne have et faktuelt udbytte af at erfare fra disse timelange udsendelser? Man kender jo dog mange af topnavnene, men man – d.v.s. jeg – har i almindelighed aldrig set deres kontrafej og kropssprog, som nok ofte udsiger mere om personen end navnet alene?

Side 22-23 omtales Landbrugsminister Dan Jørgensens månedlange funktion som brugsforeningsuddeler i Hjallese på Fyn. Forekommer at være sjov idé, bravo!

(Nåe ja, pardon, nu hedder det jo ikke mere Landbrugsminister men vistnok Fødevare-Spise-Ned-I-Maven-Minister – eller sådan noget?).

Vi slutter med en vigtig meddelelse fra side 24: “Verdens mest magtfulde – Rapperen Kanye West er kåret til det menneske i verden, hvis gøren og laden vejer allertungest”. Hvor vigtig denne oplysning i virkeligheden er kan jeg dog desværre ikke udtale mig om, da jeg med sikkerhed aldrig har hørt velbemeldte VVIP’s navn før.

Men slut på lørdagens petty news, og tak til BT og McDonalds Frederiksberg for avis, husly og kaffe.

(fortsættes)

Posteres tillige på blocnotesimma.wordpress.com

Følg evt. også www.twitter.com/gamleboeger

Skriv et svar