Månedsarkiv: november 2016

Nullermand eller regimekritiker?

(7.nov.2016) Jeg vil nu igen forsøge at flytte focus lidt fra twitter @gamleboeger til mine blogs. Jeg har de sidste uger og måneder temmelig regelmæssigt brugt flere timer dagligt på min twitter-account. Først læse nyhedssider på nettet og derefter lave nogle tweets. I maj md. 2015 havde jeg omtr. 150 følgere, i disse dage omkr. 780, efter en “investering” på godt 14.000 tweets.

Men måske bruger jeg alligevel lidt for meget tid i forhold til “udbyttet”; hvormed jeg mener antal læste tweets og især hvor megen feedback i form af likes og retweets m.m.

Nu er jeg som bekendt en blogger resp. tweeter som TPTB (The Powers That Be – d.v.s. de lokale og globale magthavere) har elsket at hade i efterhånden henved tre årtier. Man er jo som udgangaspunkt naturligvis især forhadt, såfremt man bliver opfattet som en direkte eller indirekte – i mit tilfælde åndelig/moralsk – trussel mod det til enhver tid værende regimes previligerede. Og en intellektuel trussel kan man vel kun være, såfremt man er skarpsynet nok til undertiden at se gennem al den varme, tågede luft og allestedsnærværende røgslør som regelmæssigt bliver udspyet fra de fleste magthaver-bastioner?

Det er faktisk mere end 30 år siden at TPTB her i Hovedstaden begyndte at blive nervøs over et skarpt blik med tilhørende evne til skriftligt at fremlægge hvad jeg fandt – dengang for mine overordnede og chefer i Trafikministeriet (Generaldirektoratet for P&T/Telestyrelsen. Et Generaldirektorat har eller havde som bekendt en dobbeltfunktion som både departement og styrelse).

Ja, mine høje chefer mente vist efterhånden, at jeg ikke altid kunne have lavet mine notater og analyser alene, der måtte bestemt af og til have været (top)jurister involveret! Dette sås og hørtes især (mellem linjerne) igennem de år og måneder, som lå forud for og førte til Tamilundersøgelsen – og som forresten også kostede Århus Landbohøjskolen.

I marmorpaladset i Anker Heegaardsgade 4 var jeg vistnok ret hurtigt blevet “flagged” som Venstre-mand – i en Styrelse, hvor personalechefen åbent – omend kun internt i afdelingen naturligvis – udtalte, at “man skal helst være socialdemokrat” (hvis man altså vil gøre sig håb om en karriere).

Men jeg var altså gjort til “Venstre-mand” – hvilket kun kan karakteriseres som fri fantasi og galimatias! Måske troede PET at jeg var Venstre-partigænger blot fordi jeg talte i tf. med min Nordenfjordske bonde-onkel på bredt jysk?

Eller lod PET sig allerede dengang villigt trække rundt ved næsen af Mossad? Var vist forøvrigt tilfældet, skal man tro Victor Ostrovsky’s bog VED HJÆLP AF BEDRAG fra 1990? (Så i parantets bemærket er det måske slet ikke så underligt, hvis nuv. klummeskriver og daværende Justitsminister Hans Engell kunne være blevet en smule nervøs over potientielle erindringsbøger (som Jacob Scharf’s) fra disse år?).

Men jeg måtte følgelig tillige blive “flagget” som deltager i det fremmanede spøgelse i form af Vestre-rænkespil mod de øvrige regeringspartier – og skulle ergo straffes sammen med Venstre: Statsministeren meddelte beslutningen om alligevel ikke at flytte Landbohøjskolen til Århus netop på min fødselsdag.

Schlüters beslutning blev betegnet som “et betydeligt nederlag for venstre”, jvf. vedhæfte bilag som resumerer det politisk-administrative forløb, der førte til Landbohøjskole-beslutningen samt til åbne døre i Tamilsagen. (Det korte af det lange er måske blot, at den dav. statsminister var temmelig naiv og meget villigt lod sig trække rundt ved næsen?).

Det må iøvrigt kun forudskikkes, at omhandlede klage til den dav. generaldirektør drejer sig om chikane i Telestyrelsens Personaleafdeling. Som forresten havde opfordret mig til at flytte over til en ledig stilling hos dem fra Teknisk Afdeling – dog øjensynligt kun for at 1) forhindre at jeg kunne blive ansat i Generaldiretørens sekretariat i en samtidig ledig stilling samt 2) at kunne chikanere mig med fantastiske udtalelser i forb. med forsk. ansøgninger om avancement: Jeg var ganske enkelt for “skrap” og skulle fjernes.

At forløbet på sigt skulle ende med en moppedreng af en klage til Ombudsmanden, som derved, hypotetisk og måske, fik så mange pile i sit kogger at han skulle blive tilstrækkelig populær og ombejlet i Trafikministerium og regering til, at det måske blev den noksom bekendte “liden tue”, der kom til at vælte justitsminister Ninn Hansen’s politiske karriere? Ja, det kan jeg i givet fald kun beklage som et resultat jeg reelt ingen indflydelse havde på. Dengang som nu har erhver jo både ret og pligt til at forsvare sin person mod åbenbart urimelige overgreb?

(En lille smule mere om Tamil-sagen kan læses her
https://blocnotesimma.wordpress.com/2016/07/07/the-simple-art-of-murder/
https://blocnotesimma.wordpress.com/2016/07/13/13-7-and-the-fine-structure-constant/ )

Men tilbage til twitter. Det ser ud til, at min “day-feed” (hedder det sådan? – altså mine daglige tweets) ikke længere kan ses af mine syv- á ottehundrede følgere, og i så fald er gjort til en såkaldt shadow-feed eller shadow-account. Dette synes at fremgå af, at der ikke længere er feedbak fra mine følgere – praktisk taget slet ikke, men kun fra ikke-følgere (oftest i størrelsesordenen ca. 10 om dagen).

Normalt gør twitter så vidt jeg har forstået undertiden en account til en “shadow-account” såfremt den er stærkt højreorienteret, aktuelt f.eks. har støttet Trump på Hillary’s bekostning på en mere eller mindre “grov” måde? Men det kan man jo ial fald ikke bebrejde mig?

Jeg tror derfor man igen må sige: “Cherchez la femme” – hvorhos dog “la femme” naturligvis ikke skal betyde kvinden men CIA/Mossad. Det kan i givet fald enten foregå ved en “troll” eller “mole” ansat centralt i twitters tekniske afdeling; vil forøvrigt vistnok være hardad umuligt at undgå og må antages at være ubikvitøs: der må vel være ansat hundreder af CIA/Mossad-moles i så stor en virksomhed?

Alternativt kan nogen have lagt pres på twitters ledelse – måske er der mere end eet medlem af ledelsesgruppen, som har noget at skjule, vel at mærke noget som CIA/Mossad sidder tungt på – det ville ial fald vistnok være sandsynligt? (Bemærk i den forbindelse, at mange danske Politikere som udgangspunkt må antages at kunne være potentielle CIA/Mossad-puppets alene i medfør af ECHELON-programmets aflytninger af al dansk telekommunikation igennem flere årtier, jf. “NSA’s Echelon program intercepts and analyzes virtually every phone call, fax and email message sent anywhere in the world”
https://www.lewrockwell.com/2016/10/john-w-whitehead/silent-coup/

I et kommende indlæg vil vi tage nogle eksempler på mine tweets i vingebenet og kigge dem lidt efter i sømmene. Idag nøjes jeg med at omtale et par:

Gert Pedersen ‏@gamleboeger

“(6.okt.2016) Tonite dreamt being targeted by 2 (PET?) hit-squad-goons in small train station: May be necessary cancel trip to Vejen on 29th?”

Det drejede sig om forventet deltagelse i en 90-års fødselsdag d. 29.okt. hos gamle venner i en landsby i nærheden af stationsbyen Vejen i Midtjylland. Jeg blev i drømmesynet passet op af 2 “goons”, som faktisk så ret danske ud (men for den sags skyld naturligvis gerne kunne være CIA/Mossad).

PET synes iøvrigt at være blevet en smule mere agressive igen? Måtte i givet fald måske især hænge sammen men den uafklarede sag med min henvendelse til PET om et formodet men i.t.v. hypotetisk, psykiske angreb (mordforsøg?) på W.S.’s hustru. D.v.s. såfremt den dav. regering hypotetisk har ladet sig overtale resp. presse af CIA/Mossad til at underslå henvendelsen? – og i så fald, igen hypotetisk, med den udtrykkelige eller underforståede forudsætning, at CIA/Mossad ville være så venlige at gøre mig tavs? Noget said parties naturligvis med den største glæde ville have accpeteret?

(Se evt. herom lidt mere i tidligere blogindlæg, specielt https://blocnotesimma.wordpress.com/2014/12/17/spooky-times-serialitet-eller-jakuza/
http://www.gamleboeger.dk/2016/06/11/helsingborgske-shenanigans-updated/
https://blocnotesimma.wordpress.com/2016/05/28/charlie-hebdo-jan-7-2015/ )

Så det kan godt være, at det vil være bedst at aflyse min tilstedeværelse ved 90-års jubelfesten d. 29. – hvilket da også er sket.

I øvrigt i forlængelse af min aflysning af deltagelse i min gamle veninde Dorrits 85-årsdag onsdags d.12.okt. Et par dage før havde jeg atter et drømmesyn: Jeg besøgte Dorrit og havde en pakke med til hende. Hun brugte sit pendul over pakken (hun bruger som sin mor et pendul til at guide hende ved beslutninger i tvivlssituationer).

Men hendes sølvfarvede pendul var nu blevet rødfarvet og slog ud til vandret – lignede mest et ældre togsignal med en vinge, som slås vandret (ned eller op) med enten grønt eller rødt signal. Jeg tolkede dette som et stop-signal til mig: Bliv hjemme!

Dorrits plejehjem er beliggende i Whiskybæltet i et naturskønt område som i en vis forstand (CIA/Mossad-forstand) godt kan siges at være lidt øde. Bagved dét busstop man benytter, er der bare marker og natur og stedet må sikkert siges at være ret velegnet til et hit, hvad enten kidnapping eller andet.

I den forbindelse en kuriøs iagttagelse: En af mine naboer, som hypotetisk vist godt kunne have en eller anden (mindre) funktion som Mossad- eller Sajan-troll, plejer vistnok at forsvinde op i sit sommerhus, når der synes at være planlagt et hit mod mig?

Det ligger sådan, at den side af opgangen hvor jeg bor ofte står næsten tom. Når bortses 5.sal, hvor der er indrette en dobbletlejlighed med en kollektiv-lignende beboelse?

Så når velbemeldte troll absenterer sig til sit Sommerhus er min side af opgangen ofte tom – bortset fra undertegnede. Een af lejlighederne nedenunder har stået tom i et halvt års tid og en anden er kun sporadisk beboet.

Dette scenarie er yderst velegnet for opfølge-aktiviteter i forb. med et evt. vellykket hit mod undertegnede ringhed.

For det første vil CIA/Mossad/PET ønske at fjerne alle “interessante” digitale filer og papirer og specielt omkr. det hypotetiske, perfide hit mod W.S.’s hustru, som jo i givet fald er af en sådan art, at det vidner om en særlig lav karakter. Men dertil behøves antagelig en hel del tid, idet jeg har flere PC’s og ganske mange bøger og papirer i min lejlighed.

For det andet må man igen erindre, at CIA/Mossad langt hen ad vejen også er rovmordere; ja i virkeligheden er det måske disse entities arketype? “Mord er fint og røveri er fint; men lystmord er finere og rovmord er finest”? Man kan jo bare sammenligne med scenarierne i Syrien, Libyen: Rov-massemord sat i system! (- og ISIL skal efter oplysninger fra flere sider på nettet være en kreation af CIA/Mossad).

Men det betyder, at man i givet fald tillige ville benytte lejligheden til i muligt omfang at tømme min lejlighed for alle nævneværdige værdier, dokumenter og beviseligheder. Og til den ende bør der så vidt muligt være affolket i opgangen, ial fald i min side af opgangen: Med en smule held i så fald reelt ingen vidner? En tom lejlighed nedenunder kan være bekvem som udgangspunkt og midlertidig storehouse for et raid? Keine hexerei nur behändigkeit!

(Man ved præcis hvad man skal gå efter, idet – som jeg tidligere har nævnt et eller andet sted her på bloggen – en CD med en fortegnelse over min fotohistoriske samling er bortkommet i posten resp. på et bestemt advokatkontor. Af forsk. indicier må jeg slutte, at CD’en med en til vished grænsende sandsynligt er havnet hos Mossad. Ydermere vil man sikre sig mine nøgler og adgangskort til min bankbox i Helsingborg, som så ligeledes ville blive tømt – tænkeligt med hjælp fra rouge efterretnings-venner dersteds?).

Forresten har jeg senest lørdag d.15.okt. til f.m. igen været udsat for chikane – af ganske vist ikke ny type, men mere voldsomt end hidtil ; i en af lejlighederne nedenunder og i min side af opgangen blev der uden påviselig årsag banket hårdt på radiator/varmerør med en hånd genstand, ialt minutlangt. Skulle en af de unge kvinder tillige være en Mossad- resp. Sajan-troll? Synes ial fald som om nogen ønsker at gøre mig vred. (Man har ved tidligere lejligheder uden påviselig årsag banket på rørene på næsten alle tider af døgnet – f.eks. kl. ca. 0300 og 0500).

Man kan nok med sindsro hypotisere, at den forestående efterårsferie var den direkte årsag til det friske chikane-anfald: Såfremt jeg kunne provokeres til at fremskynde evt. planlagt tweets eller blogbidrag med regime-komprimeterende oplysninger til lige inden – eller i begyndelsen af efterårsferien, ville det jo sikkert anses som ønskeligt af Justitsministeren, PET og alle, som evt. måtte mene at have “noget i klemme”? I ferie-ugen kører alt på lavt blus og man er optaget af hjemmets små glæder og sorger.

Men det indicerer måske også som en nærliggende mulighed, CIA/Mossad og deres venner forlods har været udmærket orienteret om den så småt begyndende krise i DF. Dette lov-og-orden parti er det naturligvis af største vigtighed for rouge-elements i regering og justitsvæsen at få kuet og “gjort tavs”.

Endelig måtte man i tilfælde af et vellykket “hit” frygte, at regeringens rouge-elements ville presse på for at få udskrevet valg: I en valgkamp bliver alle værdinormer forvrænget eller skubbet til side til fordel for ensidig fokus på valget.

I et næstkommende indlæg vil vi se lidt på nogle flere recent tweets, herunder bl.a. situationen efter vandskaden d. 30.april i mit bogdepot – vistnok sprængt vandrør, måske i analogi med nye oplysninger i omtalen af PET-bogen 7 ÅR FOR PET – jf. mit tweet fra 10.nov.:

“PET sprængte vandrør i en beboelsesejendom for at anbringes aflytningsudstyr: Forklarer vandskaden i mit depotrum?
http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/engell-scharf-stikker-hovedet-i-loekken/6339798 ”

samt tillige ikke mindst justitsministerens og regeringens problemer med at forstå Danmarks Riges Grundlov. Keep posted.

Update: Igår blev jeg i Amagercentret passet op af og observeret tæt og direkte af en PET-mand ot tre Mossad-goons. For PET’s vedkommende er opgaven vistnok med lys og lygte at lede efter den mindste mislighed som anledning til under et fingeret påskud at lave en razzia hos mig – jf. iøvrigt ovenstående. Det er klart, at PET og regeringen i givet fald kan have en interesse i en generel optrapning dagen før det amerikanske præsidentvalg, som må forventes at lægge beslag på pressen og Christiansborgs udelte opmærksomhed de kommende dage?

*******************************

22.2.1992/gpd

Datoer fra avisreferater henviser som regel til udgivelsesdatoen.

———————–

19.2.90 Afsender en klage til generaldirektør Helge Israelsen.

13.3.90 Centrumdemokraterne tager landbruget i forsvar overfor miljøministeriet.

9.4.90 Generaldirektøren svarer afvisende og kølig på min klage.

18.4.90 Statsministeren (Schlüter) beslutter at nedsætte en dommerundersøgelse for åbne døre vedr. landbrugets fonde.

26.4.90 Min fødselsdag. Men det er vel næppe tænkt som en fødselsdagsgave, at radioavisen kan meddele, at regeringen har besluttet, at Landbohøjskolen alligevel ikke vil blive flyttet til Jylland/Århus. Betegnes som et betydeligt nederlag for Venstre.

30.4.90 Hans Engell siger, at forholdet til Venstre er yderst anstrengt, samt at CD og KRF skal med i en udvidet regering.

2.5.90 Ivar hansen siger, at regeringessambejdet er på bristepunktet.

Jeg spørger under den fælles kaffedrikning på jobbet – i overværelse af min afdelingschef – hvornår det er, at folketinget holder sommerferie (i forlængelse af en almindelig snak om, at regeringen ikke i første omgang har kunnet få flertal for at privatisere Statens Teletjeneste. Jf. hovedbilag X, s.9-10, ad.b.).

7.5.90 Erhard Jacobsen fra CD vil nu have en undersøgelse af Tamil-sagen.

8.5.90 Mimi Jacobsen fra CD går til statsministeren og forlanger resp. aftaler iværksat en dommerundersøgelse af Tamil-sagen. Det er ifgl. Politiken et ønske specielt fra Erhard Jacobsen, at undersøgelsen skal foregå for lukkede døre.

10.5.90 Aktuelt skriver i en leder, at Schlüters behandling af Tamil-sagen er ”et af de største mysterier i nyere dansk politik”.

29.5.90 Folketingets formand H.P.Clausen er ifgl. Jyllands Posten ”meget betænkelig” ved et forslag om offentlige høringer. Avisen skriver leder om ”frygt for offentlighed”.

Statsministeren undlader sensationelt at stemme for og forsvare Fogh_Rasmussen ved afstemning om mistilligsdagsorden i Folketinget. Anker Jørgensen: ”Enestående”.

5.6.90 Statsminsteren falder ifgl. pressen på knæ for socialdemokraterne i sin grundlovstale og dropper krav om besparelser. Fogh-Rasmussen og konservative gruppemedlemmer afviser.

14.7.90 Jeg afsender klage til Folketingets Ombudsmand.

26.9.90 Jeg kaldes til samtale hos ledelsen, der søger at bevæge mig til at ændre mit nej-tak til ikke-tjenestemandsansættelse i det privatiserede Statens Teletjeneste (Telecom A/S). Jeg får at vide, at jeg vil få tilsendt et nyt ansættelsestilbud (jf. ubil. A.1).

Jeg bliver om aftenen ringet op af en veninde, der tilbyder mig at jeg kan blive skrevet op til en billigere lejlighed. Jeg siger det ville glæde mig, da jeg føler min nuværende arbejdsplads som et fængsel, at jeg er bange for, at der bliver ballade og at jeg kun bliver der få måneder endnu.

27.9.90 Jeg får nu at vide, at jeg alligevel ikke vil få tilsendt et nyt ansættelsestilbud.

29.9.90 Arne Melchior fra CD foreslår H.P.Clausen som statsminister i en S-K-CD regering.

Den politiske krise om MOSSAD’s ulovlige aktiviteter i Danmark er under udvikling ((ref. iøvrigt Victor Ostrovsky: By Way of Deception, New York 1990, (dansk udgave: Ved Hjælp af Bedrag), hvori den tidligere chefagent fortæller udførligt om Mossads infiltration af det danske Justitsministerium/PET)).

3.10.90 Min chef siger, at vi nej-sigere (til at opgive på vores tjenestemandsansættelse) nok ville komme til at plante marehalm i Vestjylland.

11.10.90 Socialdemokratiet forlanger tilbundsgående undersøgelse af MOSSAD/PET’s forhold i Danmark, med afhøringer og aktindsigt. Afvises af regeringen.

12.10.90 Justitsminister Hans Engell truer med at kontroludvalget vedr. de hemmelige tjenester bør overvejes nedlagt.

19.10.90 Hans Gammeltoft Hansen siger til aftenradioavisen, at ”man meget vel kan tænke sig” ((??)), at han efterhånden vil tage det op, at aflægge inspektionsbesøg i de hemmelige tjenester.

22.10.90 Der skal ifgl. pressen hos de konservative være stemning for at udskrive valg på landsmødet d. 3.-4. november.

25.10.90 Jeg indkaldes til en samtale d. 12.11. hos personalechefen i anledning af mit nej til overgang til ikke-tjenestemandsansættelse.

26.10.90 Svend Auken udtaler ifgl. Børsen, at K og V kun forhandler på skrømt, samt at valgkampen er i fuld gang hos de borgerlige.

30.10.90 SID udtaler, at der kommer et valg. Børsen skriver, at der kan komme lynvalg.

5.11.90 Aktuelt skriver, at statsministeren er irritabel og ukoncentreret m.m. ved finanslovsforhandlingerne med S.

Pressen skriver, at S synes oprigtigt overrumplede over, at statsministeren på landsmødet i weekenden erklærede, at han vil afgive sit sidste tilbud på onsdag d. 6.11. og kræve en socialdemokratisk klarmelding.

Jeg afleverer et notat til ledelsen, som man har bedt om, og hvori jeg begrunder min holdning til ikke-tjenestemandsansættelse, samt lader alle døre stå åbne for et positivt resultat på det berammede møde hos personalechefen d. 12.11. (underbilag A.2-5).

Samme aften (12.nov.) optræder Mimi Jacobsen fra CD i TV-avisen og kræver fortsatte forhandlinger.

5.11.90 Ombudsmanden afsender sit afvisende – i sin nedladende tone næsten perfide? – svar på min klage.

6.11.90 Statsministeren holder ifgl. aviserne ”jagtudflugt” i Nordsjælland.

Politiken: Statsministeren udsatte igår det sædvanlige tirsdags-ministermøde til onsdag (7.nov) – ”Det vakte undren, at forhandlingerne ikke genoptages før onsdag”.

Aktuelt skriver: ”Statsministeren selv bedømmes af de socialdemokratiske forhandlere utroligt negativt. Han forekommer dem generelt at være i dårligt humør, utrolig utålmodig og rastløs. Han virker meget uinteresseret i forhandlingernes indhold og helt optaget af det taktiske spil. Socialdemokraterne har ingen tillid til ham, de mener han lyver og er klar til at skifte standpunkt efter helt pludselige indskydelser”.

7.11.90 Pressen skriver om afgørende gennembrud i forhandlingerne mellem regeringen og Socialdemokraterne på et ”hemmeligt sted”. Statsministeren er helt ændret, optimist o.s.v.

8.11.90 Politiken: ”Schlüter tror på forlig”. S-formanden er mere pessimistisk. ”Både Mimi Jacobsen og Kofoed-Svendsen sagde (bagefter), at parterne har nærmet sig hinanden så meget, at et forlig afhænger af viljen”.

Aktuelt skriver: ”Tirsdag kl.10 er der normalt ordinært regeringsmøde i Statsministeriet. I tirsdags (d.6.nov.) var mødet aflyst, fordi statsminister Schlüter hellere ville på privat jagttur i Nordsjælland – . Spørgsmålet er idag, om der alligevel ikke blev truffet danmarkshistoriske beslutninger tirsdag d. 6.11. kl. godt 10 om formiddagen”. ”Onsdag middag (7.nov.) holdt statsministeren pressemøde. Væk var udtalelserne af ultimativ karakter fra det konservative landsråd i weekenden. Der lød ingen krav fra statsministeren om et klart svar onsdag fra socialdemokraterne. Tværtimod. ”Intet er ultimativt”, siger statsministeren. Han kalder det ”en fiktion”, hvis hans udtalelser er tolket som ultimative. Slut-oplægget er ”en udgangsbase for fortsatte drøftelser”. Der kan forhandles. Både torsdag, fredag, lørdag og søndag. Og også i næste uge. Det, der tidligere af statsministeren er karakteriseret som ”slut-oplægget” var igår ”selvfølgelig ikke et sidste bud”.

9.11.90 Information: ”KVR-kovending sikrer forlig”.

10.11.90 Jeg kan først nu modtage ombudsmandens svar på min klage, hvori han som sagt afviser at gå ind i en realitetsbehandling af sagen. (Svarskrivelsen er dateret 5.nov., men da ombudsmandens svar er postsendt til mig sammen med mit klagemateriale (incl. dokumentationsmateriale ialt ca. 1000 sider), har jeg måttet hente pakken på mit lokale postkontor).

CD holder landsmøde. Der lægges også her op til samarbejde S-K-CD, udenom V.

Jyllands Posten skriver: ”Schlüter taber magten”. ”I fjor tabte Poul Schlüter danmarkshistoriens største plan på gulvet. I år har han begået det kunststykke, at tabe regeringsmagten. Uden at gå af – ”.

11.11.90 BT skriver: Landets lederskribenter skriver om engros udsalg til S fra VKR i finanslovsforhandlingerne, og at det vil give bagslag ved et valg ligesom sidst, især for K.

12.11.90 Børsen skriver: ”CD’s partiformand Mimi Jacobsen fastholder efter partiets landsmøde i Århus i weekenden, at danmark bil blive bedst regeret af en S-K regering. Dermed fastholdes den linje, der knytter CD ganske tæt til socialdemokratiet, samtidig med, at der skydes med skarpt mod V”. ”Hvergang S rykker mod midten, rykker V længere ud på højrefløjen for at få gang i nye slagsmål, ideologien sidder i tengebogen, hed det fra Mimi Jacobsen”.

Børsen skriver videre: Kun to procentpoints skiller nu regeringen og S -. Alt tegner til et forlig om en politisk helhedsløsning i denne uge.

12.11.90 Til samtale med personalechefen om min fremtidige ansættelsesform osv. Samtalen forløber i en ganske ubehagelig tone og atmosfære. Personalechefen synes ganske uinteresseret i min fortsatte ansættelse, min chef, der er tilstede kommer med stærkt kritiske udtalelser om min indsats, hvilke han ikke har fremført før i tilnærmelsesvis samme grad, jeg selv siger, at man ville gøre mig en stor tjeneste ved at afskedige mig på stedet. Kun telegrafinspektør O.A. rækker en lille finger frem, idet han giver udtryk for, at han kender mig som en dyrtig fyr (jaha – jeg læste matematik med ham efter skoletid og hjalp ham på denne måde dennem P&T’s teletekniske uddannelse) og at han mener der er mange steder i virksomheden, man vil kunne bruge min arbejdskraft.

(Det bemærkes her, at O.A. og jeg kender hinanden som klassekammerater under vor fælles 2-årige etatsuddannelse, ligesom man må erindre, at O.A. blev sekretær for den daværende trafikminister. Statens Teletjeneste/Telecom A/S er jo en “privatiseret” statsvirksomhed, d.v.s. et statsejet aktieselskab. Dette betyder igen, at virksomheden i realiteten “ejes” af det politiske parti, der efter aftale i folketinget får lov at besætte direktørposten, altså i dette filfælde så vidt vides Centrumdemokraterne.)

Samtalen resulterer iøvrigt i, at det aftales, at jeg skal tænke over tingene i nogle dage og melde tilbage senest d. 15.11. Spørgsmålet drejer sig altså om, hvorvidt jeg vil lade mig overtale til at acceptere en ikke-tjenestemandsansættelse, og dermed forblive i Statens Teletjeneste/Telecom A/S. Imodsat fald vil jeg blive forflyttet til en anden virksomhed indenfor P&T. Jeg ser et lille håb i O.A.’s udtalelser, men vi er vist alle pessimister, da mødet hæves kl. ca. 11.30.

12.11.90 Til aften udtaler statsministeren sig i radioavisen forblommet og henholdende: “Et valg kan vi altid nå at udskrive, det er ingen kunst”. Efter at have taget en række forbehold overfor socialdemokratiets forslag samt efter at have sagt: Det ville være tåbeligt ikke at bruge endnu et par dage til at søge at nå et forlig.

13.11.90 Aktuelt skriver: “Forhandlinger i ny krise. Regeringen og socialdemokraterne igen på kollisionskurs. Nye valgrygter.” “Forhandlingerne mellem regeringen og socialdemokratiet om skat og finanslov løb igår ind i nye problemer. De kulminerede, da statsm. Poul Schlüter i aftes udsendte en udtalelse, som ledende socialdemokrater over for det frie Aktuelt betegner som en direkte valgtrussel.”

14.11.90 Ekstra Bladet: “Schlüter smækker med døren: Julevalg”. “Schlüter understregede kraftigt på sit landsrådsmøde i Ålborg forleden, at han hele tiden har arbejdet efter en nøje tilrettelagt strategi”.
“Stemningen var (også) nogenlunde fredag, men pludselig mandag (d.12.11.) var den slået helt om” (siger Ritt Bjerregård). “Da så statsministeren udsendte en pressemeddelelse mandag aften, hvor ordet “valg” blev brugt som trussel, mente vi ærlig talt, at det så noget mærkeligt ud. Vi havde jo overhovedet ikke talt sammen” (i mellemtiden), sagde Ritt Bjerregård.

Spørgsmål til finansmin. Henning Dyremose: “I torsdags tegnede alt rosenrødt mellem jer og S. Hvad er der sket i mellemtiden, der har gjort vibrationerne så meget værre?”. Svar: “Ingenting – på det saglige plan”.
Aktuelt skriver: “På sit sædvanlige pressemøde efter regeringsmødet meldte statsministeren ud med (at bl.a. det og det skatteforslag) var uantageligt for regeringen”.
“Men nøjagtigt den model mente socialdemokraterne, regeringen havde godkendt på et hidtil hemmeligholdt forhandlingsmøde i torsdags.”

15.11.90 Jeg meddeler O.A. resultatet af mine overvejelser i anledning af mødet d. 12.11. hos personalechefen, idet jeg tidligt om formiddagen telefonisk fortæller ham, at jeg har ombestemt mig og altså nu accepterer en ansættelse i Telecom A/S på ikke-tjenestemandsvilkår. Jeg bekræfter mit svar skriftligt med et notat, som jeg samme formiddag afleverer personligt hos O.A.’s sekretær. (ubil.A.6)

19.11.90 Dir. Jens Kiil meddeles at være udnævnt til adm. direktør i det “privatiserede” Statens Teletjeneste A/S.

20.11.90 Information: “De radikale truer regeringspartierne K og V med et brud, hvis regeringen ikke i den sidste afgørende fase om en helhedsplan spiller ud med flere tilbud til socialdemokratiet”. “Det første kom allerede i aftes, hvor statsminister P.S. tilbød øjeblikkeligt at afbryde sin deltagelse i det såkaldte OSCE-topmøde i Paris for t vende hjem og forhandle med S-formand Svend Auken”.

Jyllands Posten: “Centrumdemokraternes gruppeformand A.M., ser (også) gerne H.P.Clausen som forhandlingsleder. H.P.Clausen nyder bred tillid, både som folketingsformand og som en person, der kan samle, mener A.M.”.

21.11.90 Forhandlingerne bryder sammen ved 20-tiden. Det er vistnok et almindeligt indtryk, at socialdemokraterne er så frusterede over regeringen/statsministerens idelige kovendinger i forhandlingerne, at de ikke længere tror på at regeringen har et ærligt ønske om at nå frem til et forlig. Også uanset statsministerens allerseneste forsøg på at genoprette et tåleligt forhandlingsklima.

22.11.90 Valg udskrives kl. 10.45 til afholdelse d. 12.12.90. Ekstra Bladet: “P.Schlüter vil udskrive valg uden at træde tilbage”. “De radikale accepterede i aftes tænderskærende, at statsministeren udskriver valg her i formiddag uden forudgående diskussion i Folketinget om “helhedsplanen”.

11.12.90 Ekstra Bladet skriver i leder om afslutningsdebatten i TV: “Siden valget blev udskrevet d. 22.11. kl. 10.45 har de fleste vælgere undret sig over, hvad det egentlig drejer sig om”. Videre, at budskabet under den afsluttende TV-debat har været: “Undskyld ulejligheden. Vi er stort set enige, men sæt nu lige dette her kryds hos os …”

“Det komiske er, at valget formelt blev begrundet med uenighed om, hvordan 6 pct. skatten skulle afskaffes – men denne sag blev aldeles glemt i aftes, bortset fra nogle bemærkninger fra Poul Schlüter”.

13.12.90 Ekstra Bladet: “Efter mandattab på tre trækker de radikale sig ud af regeringen. – Jelved bliver ny leder af partiet”.
De Radikale er så irriterede på statsministeren, at de nu tilslutter sig oppositionens krav om åbne døre i Tamilretten.

——————-

Bilag 1.

(Afskrift af brev fra lektor Carsten Henrichsen, KH Universitet).

Københavns Universitet 28. maj 1993
Det Retsvidenskabelige Institut B
Lektor Carsten Henrichsen
Direkte tlf. 35 32 31 04

Gert Pedersen
Albjergparken 1, 15-4
2660 Brøndby Strand

Kære Gert Pedersen,

Tak for dit brev angående min kronik i Information 25/2-d.å.

De radikales medvirken til beslutningen om at åbne dørene i tamilsagen, og Schlüters tilsyneladende noget følelsesbetonede adfærd i denne periode, er interessant – og for mig ukendt stof – der endnu engang bestyrker indtrykket af, at det i vid udstrækning har beroet på rene tilfældigheder, at sagen overhovedet er bragt så vidt, som tilfældet er.

Tak for dine oplysninger, som jeg vil drage nytte af ved en eventuel fornyet behandling af sagen. Til din orientering kan jeg tilføje, at jeg for nylig har udgivet en bog om sagen på Akademisk Forlag (”Tamilsagen – En kommentar til Undersøgelsesrettens beretning om Tamilsagen, december 1992”).

Med venlig hilsen

Carsten Henrichsen

****************************

Posteres sideløbende på www.gamleboeger.dk og http://blocnotesimma.wordpress.com

Tweets på www.twitter.com/gamleboeger