Småting og bagateller (3)

Som også nævnt i de foregående indlæg “Småting og Bagateller”, er vi nået ca. halvvejs i den såkaldte “Regnskabsaflæggelse” (del 1 – 6).

Vi rekapitulerer lige, at formålet med “regnskabsaflæggelsen” er at bevidne, at såvel regering som den her i landet opererende, udenlandske efterretnings-mafia (herefter for nemheds skyld kaldt “the mob”) er fuldt ud berettigede til i givet fald: 1) at efterstræbe mig og mine på livet, 2) *at mordbrænde- og pyromanbrænde mine venners huse, 3) at myrde mine naboers veninder, 4) at forsøge mord ved hjælp at natligt psykisk angreb (som for udenrigsminister W.S.’s hustrus vedkommende?), 5) *at planlægge og tilrettelægge nedbrænding af vor ejendom, 6) *at vandskade mine bøger, 7) at planlægge kidnapning eller drab under hospitalsophold, 8) at lave groft hærværk på min bil og stjæle mine nummerplader, 9) at tilbageholde min folkepension og boligydelse, 10) at foretage tæt overvågning af min lejlighed såvel akustisk som på it og med keylogger, 11) at ødelægge min blog-hjemmeside imma.smartlog.dk samt blokering af mine øvrige hjemmesider på f.eks. McDonalds samt fjernelse fra Google-søgeresultater, 12) m.m.

Men har de pågældende virkeligt planlagt, udført eller forsøgt at udføre alle disse, resp. en del af disse uhyrlige handlinger? Naturligvis ikke! Dog vil nogle måske mene, at en række indicier meget nærliggende kunne fortolkes således, at en hel del af ovenstående kunne anses at have fundet sted?

Vores opgave igen idag er derfor at bevise, at disse uhyrligheder faktisk aldrig har fundet sted, således at forstå, at der ikke kan være tale om forbrydelser. Men at de såkaldte indicier i virkeligheden alle peger på tilfældigheder, og som endelig ikke må overfortolkes som beviser på maliciøs hensigt, planlægning eller handling.

Jeg regner fortsat med, at dette temmelig let lader sig bevise, og regner med at kunne fortsætte succeen fra sidste og gennemføre bevisførelsen med et uomtvisteligt resultat i dette og nogle få efterfølgende blog-indlæg.

Vi går fortsat frem på den måde, at vi fremdrager en række – ved en overfladisk betragtning og kun tilsyneladende – suspekte overgreb, ulykker og hændelser (i en mere eller mindre tilfældig rækkefølge).

*****

Den 30.april posterede jeg 1.del af “Kvartalsregnskabet”, der indledes således:

“(30.april.2016) Inat drømte jeg, at jeg (igen) var mål for et Mossad-hit. En klarsyns-drøm er i almindelighed, ial fald for mit vedkommende, telepatisk, d.v.s. jeg læser “i æteren” de tanker som nogen gør sig om dette eller hint mens jeg sover, eller næsten-sover. Telepati er som bekendt videnskabeligt påvist og som sådan i vistnok anerkendt af de fleste.

Mossad føler sig altså nu modig nok til igen konkret at planlægge et hit? hvilket i så fald måtte skyldes, at man nu mener undertegnede ringhed har gjort sig så tilpas utilbens over så stor en del af det politiske spektrum, at man påregner at have politisk opbakning (“den som tier samtykker”) til at fortsætte med sin vigtige opgave også her i landet: At kidnappe/dræbe “the best and the brightest” af “the Goyim”?

Samme dag, som jeg posterede Kvartalsregnskab (1.del) på min blog – ca. ved 11-tiden f.m. – blev det lokale, som jeg i forbindelse med Byfornyelses-genhusningen måtte leje til opbevaring af de fleste af mine bøger, og hvor en stor del (tusindvis, desværre) endnu befinder sig – ramt af vandskade. “Noget eller nogen” havde i tidsrummet kl.14-16 åbnet for vandet på et badeværelse på 2.sal i samme side af opgangen, som mit lokale befinder sig.

Denne fatalitet har jeg omhandlet i 1.del af “Småting og bagateller”, mens jeg i 2.del bl.a. har omhandlet nogle påsatte brande hos to af mine fire-fem bedste venner (begge punkter markeret med et * i ovenstående liste).

*****

Idag vil jeg omtale nogle problemer jeg har erfaret i anledning af det alvorlige sygdomsanfald/slagtilfælde (?), som den dav. udenrigsministers hustru i henhold til presseberetninger var udsat for.

*****

Den 11.dec.2014 sendte jeg nedenstående brev til bl.a. Københavns Politi. Med brev af 2.jan.2015, journal nr. 0100-00170-00003-15 (modtaget i min postkasse d. 6.jan.) har man bekræftet modtagelsen, samt tilkendegivet, at man vil bestræbe sig på at besvare min henvendelse indenfor 90 dage fra modtagelsen. Brevet lyder således:

“Frb. 11.dec.2014

Til Københavns Politi
c/o Frederiksberg Lokalpoliti
Peter Bangsvej 24
DK-2000 F.

Da jeg i disse dage føler mig temmeligt truet af “mafiøse kræfter” vil jeg ikke undlade at meddele jer følgende observationer.

Jeg må forudskikke, at jeg undertiden er clair-voyant i drømme, jf. herom forsk. indlæg på mine blogs www.gamleboeger.dk og blocnotesimma.wordpress.com samt www.twitter.com/gamleboeger.

Natten til fredag d. 8. i den måned, daværende udenrigsminister Willy Søvndals hustru var udsat for et alvorligt slagtilfælde (jeg har hverken set karakteren heraf eller tidspunktet offentliggjort) havde jeg en uden tvivl clair-voyant drøm:

– jeg så en patient ligge under dynen i en seng, jeg så sengen fra fodenden. Til venstre for fodenden sad en person på hug og til højre og lidt bagved mig stod en eller flere personer, som forsøgte at “lassoe” den siddende person med nogle lasso-lignende ringe.

– derefter blev luften/rummet umiddelbart omkring patientens hoved rødt-farvet, af blinkende, neonlignende lys. Dette symboliserede yderste, overhængende fare, hvilket patienten forstod. Samtidig kiggede han/hun over til den ihugsiddende person, og det fremgik, at patienten forstod at der var en indirekte forbindelse mellem faren og vedkommende.

– derefter blev patienten udsat for et voldsomt, brutalt angreb som ikke nærmere detaljeredes.

Min tolkning.

– patienten kunne være dav. udenrigsminister W.S.’s hustru.

– personen på hug til venstre for forenden kunne være undertegnede.

– personen/personerne ude til højre kunne være attentatfolkene (Mossad?)

– lassoningen indikerer, at formålet/en del af formålet med attentatet er at “fange” mig.

– dette skulle så forklares på den måde, at udenrigsminister fruens sygdom ville blive forsøgt lagt mig til last, på baggrund af min satire blocnotesimma.wordpress.com/2012/09/13/satire-1/

Desværre for “mafien” kom der “en Hækkerup” i vejen, som døde pludseligt og helt fjernede focus fra W.S.

(Jeg har været udsat for flere, også kraftige, psykiske angreb i de sidste år. Men da jeg er meget stærk psykisk, har man ikke kunnet skade mig på den måde. Men mindre psykisk velfungerende vil utvivlsomt kunne skades alvorligt eller dø! Læs evt. herom i Dion Fortunes bog “Psykisk Selvforsvar” (Borgen 1973), der regnes for et standardværk)

Med hensyn til det mere konkrete i ovenstående, så må det ((måske)) eftersøges i det okkulte miljø i København. En kender heraf er P.S.M. fra Kpr.Sofiesvej, evt. E.A. fra Dalgas Boulevard samt en antikvarboghandler i den indre by.

Til slut beklager jeg den dårlige håndskrift.

Venlig hilsen Gert Pedersen, gertpedersen@mail.dk (adrs.).”

*****

(Det i dobbeltparantets anførte er min senere tilføjelse)

*****

Allerede natten til fredag 12.dec. så jeg i en drøm en kendt amerikansk toppolitiker i en tilstand, man tænkeligt kunne karakterisere som “scared out of his wits”. Men

1) Hvorfor skulle mit brev skræmme en am. toppolitiker “out of his wits”? Det måtte i givet fald være fordi vi her efter alt at dømme har at gøre med et drabsforsøg på en fungerende dansk udenrigsministers hustru ved hjælp af sort magi? Eller med andre ord ved hjælp af psykisk angreb?

Er der måske her tale om et vigtigt “sidste middel” til at rydde ubestikkelige belutningstagere og kritikere af vejen på en diskret måde? -folk dør jo tilsyneladende ganske “normalt” i deres seng af et hjertestop: Nothing to see here – move on!

Der måtte i så fald være tale om et magtmiddel, som efterretnings-mafiens “hidden hand” meget nødig ville have opmærksomhed omkring – på samme måde som man meget nødig vil have opmærksomhed omkring de mange dødelige uheld på vore hospitaler (hertillandsmed med den evt. tragikomiske benævnelse “utilsigtede hændelser”; i UK siger man “preventable deaths”).

Men det er også et middel af en så perfid karakter, at det – såfremt offentlig fik kundskab herom – tænkeligt kunne give store problemer for CIA/Mossad et al?

(I relation til psykiske angreb kan man læse lidt vedr. eksempel på black-magicians samarbejde med visse regeringer/regeringschefer her (fra et tweet)

“How rich can you really get by bending spoons and stopping “pigs hearts” by hypnosis?”
http://aanirfan.blogspot.dk/2015/10/yuri-gellers-house-strange-links.html
http://aanirfan.blogspot.dk/2015/04/lord-janner-escapes.html
http://aangirfan.blogspot.com/2013/06/yuri-geller-and-mossad-cia-mind-control.html )

2) Og hvordan kan en am. politiker evt. vide noget om hvad jeg har skrevet i et brev til bl.a. det danske Folketing, flere timer før morgenposten kan være nået frem? Jeg har nemlig skrevet brevet i hånden, og altså ikke på min pc, som i årevis har været tæt overvåget af key-loggers (jeg var ubetænksom nok til at bruge en alm. standard BIC-kuglepen, den man uværgeligt ofte sidder og knipser med: En akustisk tell-tale).

Svaret er måske, at en del af de breve jeg afpostede resp. forsøgte at afposte torsdag d. 11.dec. er blevet opsnappet i postgangen? Jeg bemærkede f.eks., at der tilsyneladende stod “vagtposter” ved en del af de postkasser, som normalt er mest bekvem for mig i forhold til mine daglige vaner.

Det drejer sig om de to postkasser umiddelbar foran Frederiksberg Centeret (over mod biblioteket), samt postkasser på FalkonerAlle (en “vigil” flygtede ind i no. 13, da jeg spottede ham og bevægede mig henimod ham). Endvidere ved et af de første busstop på Gl.Kongevej.

Måske må man kort og godt antage, at nogle sayanim resp. sayanim-hjælpere ansat i postvæsenet har draget omsorg for, at flest muligt af den halve snes breve jeg afsendte er blevet opsnappet før ankomst til adressaten?

Efter et brevs ankomst til adressaten har sayanim/hjælpere muligvis også fortsat lejlighed til at underslå posten? f.eks. i virksomhedens postfordelings-servicecenter (Folketinget) eller som jourhavende journalist (brevet tillige sendt til en håndfuld aviser). Sayanim og deres hjælpere må tænkeligt antages at være placeret næsten overalt på vigtige steder, herunder naturligvis specielt i virksomhedernes kommunikations-nervecentre?
(Om sayanim-begrebet se iøvrigt https://blocnotesimma.wordpress.com/2016/04/11/ved-hjaelp-af-bedrag/ )

(Hvad Folketingets Servicecenter angår – så har jeg tidligere iår sendt et brev angående mit blogindlæg https://blocnotesimma.wordpress.com/2016/02/19/andre-gide-wales-napoleon-tempelherrer-kina/ adresseret “Til Folketingets Medlemmer”.

Servicecentrets ansvarlige har løst denne prekære opgave ved a) at omformulere modtageradressen fra “Til Folketingets medlemmer. Pressemeddelelse” til “Pressemeddelelse Til Folketingets medlemmer” og 2) således foranlediget (angiveligt) at have fremlagt mit brev på Folketingets Læsesal. Hvilket formodentligt er det samme som at arkivere brevet vandret eller lodret? Det har næppe så meget været et spørgsmål om at hindre læsning at det pågældende blogindlæg indhold som at skjule min blogs URL-adresse? (jf. bilag 1. nederst)

Forresten kan der rejses tviv om, hvorvidt Folketingets medlemmer i almindelighed forstår hvor alvorligt det ville være, hvis deres Servicecenter faktisk cersurer/underslår udvalgte breve til folketingets medlemmer?

Mens mit brev af 11.dec. er blevet besvaret af Københavns Politi samt af Justitsministeriet, jf. nedenfor, har Folketinget og aviserne ikke reageret; og jeg formoder som sagt, at de fleste af disse ikke har modtaget brevet.

*****

Men forinden jeg d. 6.jan.2016 modtog Politiets kvitteringsbrev (dateret 2.jan.) på brevet af 11.dec. skete der følgende. Den 17.dec. posterede jeg et blogindlæg https://blocnotesimma.wordpress.com/2014/12/17/spooky-times-serialitet-eller-jakuza/ sålydende (her med ubetydelige redak. ændringer; et par tilføjede bemærkninger er anført i dobbeltparantets)

***** CITAT

“Spooky times – Serialitet eller Jakuza?”

Udgivet den december 17, 2014 by blocnotesimma

(16.12.2014)I nat drømte jeg, at jeg var gæst hos en japansk familie, far og søn. Sønnen serverede te for mig med traditionel japansk gæstfrihed. Men dog alligevel på en arrogant og uvenlig måde. I baggrunden huserede faren, hans ryg var så tyk og kraftig, som om han havde en rygsæk “fast indbygget”.

“Rygsækken” skal vel afkodes således, at a) hans ryg og krop og hele person var meget stærk og magtfuld, men b) at denne magt var skjult “på hans bagside”, som man ikke ser. Samt c) at han havde nogen, der var meget magtfulde siddende på ryggen, som kunne dominere og kontrollere ham.

Alle drømmesprogets billeder er vistnok fuld af symboler, men dog som udgangspunkt ganske korrekte og ofte kan et enkelt billede være indholdsrigt med flere implikationer på een gang.

Men det var sandelig meget hurtigt!

Hvad? – spørger den ærede læser vel.

Ja, jeg må så lige – i første omgang – gå tilbage til torsdag i sidste uge ((11.dec.)), hvor jeg sendte et brev til PET samt til Regeringen og Folketingets Præsidium ((gengivet her ovenfor)). I brevet meddelte jeg nogle clair-voyante iagttagelser, som jeg tror tyder stærkt på, at det meget alvorlige sygdomsanfald, som dav. udenrigsminister Willy Søvndals hustru for nogen tid siden var udsat for, måske i virkeligheden skyldes et overgreb, og altså i realiteten var et terror attentat.

Om alle brevene er kommet frem (tvivlsomt) og hvad der derefter er sket med min henvendelse er uklart. Ial fald har jeg ((pr 17.dec.2014)) ingen feedback fået i form af materielle informationer. Jeg har altså igen været henvist til at nøjes med egne iagttagelser og overvejelser samt tillige mine clair-voyante evner. Hvad har jeg da erfaret?

De første to nætter, d.v.s. natten til fredag resp. til lørdag var mest urolige og forvirrende. Kun med enkelte tydelige “meddelelser”, som jeg dog vil lade ligge for nu.

Men natten til søndag ((14.dec.)) så jeg et højt, gråt hus, hvor de to øverste etager var oplyst med noget klart, gustent-hvidt lys. Især den øverste etage, med kun 1 vindue var meget klart oplyst. Lyset havde trods sin klarhed en egen spøgelsesagtig karakter.

Jeg tolker dette billede derhen, at der i et gadehus, “højt oppe” – altså på nøjt niveau blev forhandlet og sjakret efter arbejdstid (hvoraf det spøgelsesagtige, “ikke-elektriske” lys). D.v.s. der er måske en mulighed for, at “efter arbejdstid” betyder “under bordet” eller “i nattens mulm og mørke”?

Natten til mandag så jeg en stor “jernæve”, hvor de fire fingre var delt i midten ved et stort V. Tolkning: V betyder nok Victory, altså sejr, og jernnæven havde vundet slaget.

Derefter så jeg lyset fra et fjernt fyrtårn blive svagere og gå ud. Himlen ovenover var dybrød og sort. Man kan forestille sig Kullens fyr set fra Nordsjælland.

Tolkning: Det lys jeg har forsøgt at kaste over mørket, skal slukkes, dæmpes eller ignoreres.

Til sidst så jeg dog en havfugl flyve frit og frederligt over havet. Tolkning: En del af den aftale man har lavet med “the devil” (CIA/Mossad) indebærer måske, at jeg skal have fred for videre forfølgelse fra den nysnævnte mafia. ((nok en for venlig fortolkning; fuglen betyder ofte i det kollektivt ubevidstes symbolsprog sjælens flugt til dødsriget)).

(I forløbet sagde en eller anden vist, at jeg havde opholdt mig på “det oprørte hav” i en snes år!).

Så da jeg vågnede mandag morgen ((15.dec.)) var jeg alligevel temmelig oprørt og nervøs over idet mindste de første dele af drømmen, således at jeg begyndte at undersøge nogle papirer for at få klarhed over, hvem jeg egentlig havde sendt mit brev til o.s.v.

Og da min lejlighed er, og i årevis har været, meget tæt akustisk overvåget, har “man” straks resolveret (man kender mine dagsrutiner ind og ud, i alle detaljer), at jeg pønsede på at sende flere breve, således at man i givet fald alligevel ikke længere ville kunne regne affæren som afsluttet.

Og natten til idag tirsdag ((16.dec.)) havde jeg så ovennævnte drøm med de to japanere. “Man” – d.v.s. the “devil”, som man jo kun kan lave en aftale med som gælder til, men ikke over dørtærsklen – har måske besluttet at hyre les japonais – the jakuza – den japanske mafia til at gøre noget snavset arbejde for sig ((har siden erfaret, at Jakuzaen menes at have et tæt samarbejde med Mossad)).

Og her kommer vi så til spørgsmålet – serialitet eller jakuza. For efter at jeg idag havde sendt et par julepakker fra Frederiksberg posthus, ville jeg besøge det nærliggende Frederiksberg Bibliotek. Og hvad er så det første jeg ser, da jeg træder ind i bibliotekssalen?

En japansk herre, mageleligt “henslængt” på en stol ved et bord tæt ved indgangen, hvor der – vist i anledning af julen? – stod kaffe og te til gratis afbenyttelse. Han studerede interesseret de der henlagt julehjerter, alt imens han serverer te – til sig selv ganske vist.

Jeg erindrer ikke tidligere at have set en japansk herre på Frb. Bibl., hvor jeg dog har været kunde i en snes år. Han havde ingen bøger hos sig, men en bærepose med et slidt paphylster til at transportere “kunstværker” i.

Jeg iagttog diskret den pågældende herre i nogle minutter (men uden at fotografere ham), og forlod derefter igen biblioteket.

Sandsynligheder er i virkeligheden et meget vanskeligt forståeligt emne. Men da begge begreberne – serialitet og jakuza – vist må siges at være en smule “spooky”, så dækker overskriften vel meget godt natten/dagens derhen hørende, store eller små fataliteter?

***** CITAT SLUT

Den 6.jan.2016 finder jeg Københavns Politis kvittering på brevet af 11.dec. Politiets svar er dateret 2.jan., men på grund af helligdagene m.m. finder jeg først brevet d. 6.jan. Brevet er sålydende:

*****

Journal.nr. 0100-00170-00003-15. Dato 2.januar.2015. Sagsbehandler MNK

Københavns Politi, Juridisk Sektion, bekræfter hermed modtagelsen af Deres brev af 11.december.2014.

Brevet er modtaget her den 12.december.2014.

Jeg kan oplyse, at Ledelsessekretariatet i øjeblikket har et stort antal sager til behandling. Vi vil dog bestræbe os på at besvare Deres henvendelse indenfor 90 dage fra modtagelsen.

Med venlig hilsen
AK
Kfm.

*****

Justitsministeriet kvitterer med brev dat. 23.febr.2015 for modtagelsen. Brevet er sålydende.

*****

Sagsnr. 2014-1910-1488. dok.nr. 1500758. Sagsbeh. RHNO Kontor: Politikontoret. Dato 23.februar.2015

Justitsministeriet har modtaget Deres brev af 11.dec.2014.

Det fremgår af brevet, at det er stilet til Københavns Politi, samt at det er sendt i kopi til Justitsministeriet. Ministeriet foretager sig derfor ikke yderligere i anledning af henvendelsen.

Med venlig hilsen
RHNO
Slotsholmsgade 10
1216 KhK

*****

Som det fremgår af mit brev af 11.dec.2014 har jeg besluttet at skrive brevet ikke mindst fordi jeg følte mig akut truet på liv og velfærd. Og som man ser, er dét noget der virkeligt bekymrer Justitsministeriet et al rigtig meget! Justitsministeriets arrogante svar af 23.febr.2015 er dog dateret næsten 2-1/2 måned efter min henveldelse!

Jeg følte mig om morgenen d. 11.dec. i overhængen fare især p.g.a. af en klarsynsdrøm natten til d. 11. hvori jeg udenfor ejendommen ser et CIA/Mossad-hit med bekymrende detaljer. Bl.a. fremgik det, at man kunne fjernbetjene vor elektroniske gadedørs-lås i ejendommen på Finsensvej, hvor jeg jo dengang var genhuset.

Et par dage før, havde jeg under den 5-10 min lange spadsereturen fra Lindevang Metro-station til lejligheden på Finsensvej iagttaget en del unge Mossadlignende goons opstillet på strategiske steder, som om man havde generalprøve på hittet (antageligt planlagt som en kidnapning?).

Men da jeg efter den meget livagtige drøm sidst på natten blev så foruroliget, at jeg næppe sov mere den nat, men derimod sikkert har vist mange tegn på uro, så har Mossad – som i årevis har overvåget min lejlighed også akustisk – vidst besked om, at jeg var advaret og antageligt ville forsøge en email- eller postbrev-henvendelse til politi og/eller aviser.

Man har altså haft tilstrækkelig tid til (fra hovedkvarteret på ambassaden?) at organisere sayan-indsatser ved postkasser, på redaktioner o.lign. Det er på den baggrund man skal forstå, at det tilsyneladende lykkedes CIA/Mossad at undertrykke sagen ved en hård – måske ligefrem brutal? – forhandling i Justitsministeriet, som omhandlet i ovenstående blog “Spooky times….”?

Herefter var situationen – præcis som den er i skrivende stund – at jeg naturligvis fortsat var i overhængende livsfare. Da en henvendelse til offentligheden i.t.v. var mislykket – hvilket Mossad evt. har formået af overbevise Justitsministeriet om var tilfældet? – ville det jo løse deres, såvel som Justitsmisteriet nu selvforskyldte problemer, såfremt jeg “forsvandt”. Måske har Justitsministeriet ikke forventet at blive kigget i kortet i disse forhandlinger? – hvilket man jo egentlig ikke kan fortænke dem i.

*****

Der har da også været forsøgt mange seriøse “hit-squad hits” i mellemtiden, d.v.s. de seneste 12-18 mdr. Jeg har omtalt en hel del af dem på min (næsten) daglige twitter-stream, bl.a. (her elaboreret en smule p.g.a. den korte telegramstil):

This 2015 summer/fall escaped 6 Mossad hit-squad set-ups: Weeks 21, 40, 41, 43, 44 and 45. Most in or close to Foto/C.

Mossad hit-squad set-up week 21/2015: Perhaps most dagerous? Visiting Foto-C Going from Foto/C to RoyalTheatre, stocky man with shoulder case loafing so slowly I had to overtake him. Having passed him, he instantly starting following and closing in on me. My friend ClausN saved me by accosting me midway, so that hit-man couldn’t follow me in the dark alley under the theater-house.

Mossad hit-squad set-up sept.20.2015, goon waiting at Strøget v. Nytorv; when passing him, he took something from inner pocket while starting following me.

Why did the Mossad-commander, often seen loafing at Paludans fridays, oogle me fiercely sept.25.2015.?
Did he hope I would turn down Krystalgade toward the library to get shot by his Mossad-goons on his command?

Mossad hit-squad set-up week 40/2015?: A black closed van on corner opposite Foto/C. Two men in car, one waiting on steps to HHH-building.

Mossad hit-squad set-up week 41/2015: A DHL closed van plus another on corner opposite Foto/C plus finger man with bicycle opposite N.Juel.

Mossad hit-squad set-up sept.28.2015, dangerous man waiting just inside Mag.duNord main entrance to Kgs.Nytorv.
The pounchy man in a green windbreaker followed me through the street level stores, confronting me a couple of times. But didn’t get a green light on his iPad. Close call!

Nov.4.2015 again saw sunburned Mossad commander loafing at Paludans, doing his best not to oogle me; but killers usually bad actors beeing left-brainers.
Down at end of street, corner Nygade hit-squad waiting in black BMW. 4-5 young men hooded to look like muslims? Shooting planned?

*****

Som ovenfor omtalt skriver Københavns Politi d. 2.jan.2015 en kvittering for modtagelsen af mit brev af 11.dec., men som jeg først modtager d. 6.jan.

Jeg husker, at jeg samme dags fm. roder med de til sagen hørende papirer, bla.a. for at recappe hvad jeg har skrevet; og da CIA/Mossad jo overvåget min lejlighed meget tæt også akustisk, har man resolveret, at jeg er blevet vred over det noget arrogante svar, for så vidt som brevet jo slet ikke forholder sig til den livsfare jeg utvivlsomt befinder mig i.

Forhåbentligt er det ikke på den baggrund Charlie Hebdo-attentater dagen efter (d.v.s. 7.jan.2015) skal forstås? Det måtte jo i så fald mest sandsynligt have været en Mossad-aktion? Såfremt CIA/Mossad kunne tro, at jeg kunne have overvejet det som en mulighed, ville det så i givet fald kaste lys over den iver hvormed man tilsyneladende har fortsat med at kreere hit-squads mig vedkommende her i byen?

*****

Nærmest som et kuriosum vil jeg ikke undlade at henvise til det overtroiske Mossad-folks besættelse af “magiske” datoer. Elleve er jo halvdelen af toogtyve, som i henhold til Cabballisterne vistnok er et af de helt store “magiske datoer”. Er det måske derfor tallet 11 tillægges stor betydning?

Man kan i det mindste notere sig, at det i henhold til min telepatiske info planlagte hit d. 11.dec.2014 falder på samme dato som Fukushima (11.marts.2011) samt WorldTradeCenter (11.sept.2001). Var det ikke også d. 11. (el. 10?) april at det Polske fly forulykkede i Hviderusland med en stor del af Polens regeringstop? Derimod faldt Tjernobyl jo ikke på den 11.april 1986, men på den 26. april – min fødselsdag!

*****

Sidste del af vores opgave idag er nu igen at påvise, at hvad der af det ovenstående måske måtte eller kunne forekomme den mindre skarpsynede iagttager som indicier, der mere eller mindre kraftigt henpeger på grove forbrydelser – i virkeligheden faktisk i alle tilfælde kun er tilfældigheder.

Da vi jo er ikke mindre men mere skarpsynede, skulle det forhåbentlig heller ikke blive særlig svært for os idag. Men på grund af omfanget af ovenstående redegørelse, må det sikkert – for ikke at gøre redegørelsen for ulæselig lang – være tilladt at sammenfatte undersøgelsens resultater således: Der er overalt, hvor der måske for den mindre klarsynede kunne synes at foreligge kabaler og rænkespil med maliciøs hensigt absolut og overalt kun tale om tilfældigheder! Det ses i virkeligheden umiddelbart, når man som os er ikke mindre, men mere klarsynet!

Men det er morsomt at fortælle om alle disse tilfældigheder, som kunne give anledning til mange, slemme misforståelser, såfremt de ikke netop er dette – nemlig tilfældigheder!

Efter dette glædelige resultat af vor undersøgelse (ovenstående listes nr.4) vil vi gå over til næste punkt; men dog først i en kommende undersøgelse.

*****

(Posteret sideløbende på www.gamleboeger.dk samt http://blocnotesimma.wordpress.com )

Følg mig også på www.twitter.com/gamleboeger

BILAG 1.

*****

Kære Gert

Se venligst vedhæftede dokument.

Med venlig hilsen

Dennis Barndorph Sichlau
Kontorfuldmægtig

Servicecenteret
Christiansborg
DK-1240 København K.
Tlf. +45 33 37 55 00
Dir. +45 33 37 38 36
www.ft.dk

Gert Pedersen
Nitivej 3-3.th
2000 Frederiksberg

Servicecenteret
Christiansborg DK-1240 København K
Tlf. +45 33 37 55 00 Fax +45 33 32 85 36
www.ft.dk ft@ft.dk

Svar på henvendelse
25. februar 2016

Tak for din henvendelse af 24. februar 2016 om ”pressemeddelelse til Folketingets medlemmer. Henvendelsen er dags dato blevet lagt frem til Folketingets medlemmer på deres læsesal, så de har mulighed for at læse den.

Med venlig hilsen

Fra: Folketingets Oplysning
Sendt: 24. februar 2016 13:10
Til: Postkasse til Servicecenteret
Emne: VS: Pressemeddelelse til Folketingets medlemmer

Til fremlæggelse.

Fra: Gert Pedersen [mailto:gertpedersen@mail.dk]
Sendt: 24. februar 2016 12:23
Til: folketinget@folketinget.dk
Emne: Pressemeddelelse til Folketingets medlemmer

Gert Pedersen
Nitivej 3-3.th
2000 F.
gertpedersen@mail.dk
www.gamleboeger.dk www.twitter.com/gamleboeger

TIL FOLKETINGETS MEDLEMMER

PRESSEMEDDELELSE

OMKRING OVERVÅGNINGS- OG CASH-BAN REVOLUTIONEN

Apropos revolutioner, før og nu: Mange vil tænkeligt mene, at “den muslimske revolution” kunne komme til at fylde tilsvarende meget i nutidens og fremtidens europæiske historie, som Oktober-revolutionen i den russiske og den Franske Revolution i Frankrigs historie? Men det vil, tror jeg, måske vise sig at som en fejltagelse? Måske er der i virkeligheden med alle disse Islam-krige og konfrontationer tale om røgslør, a red herring?

Den store og afgørende – de sidste få årtusinders størete og mest dramatiske? – revolution vil nok være den forestående FORBUD MOD KONTANTE BETALINGSMIDLER.

Hvaba? – spørger den ærede læser, – hvordan og hvorledes? Her et par stikord:

a. Det er i menneskehedens flere tusind år lange historie vistnok aldrig forekommet, at frie mennesker – til forskel for slaver – IKKE HAVDE LOV TIL AT BESIDDE OG HÅNDTERE OG ADMINISTRERE ET BETALINGSMIDDEL.

b. Et monopol på denne ret overlades med CashBan til bankerne/pengeudlånerne.

c. Du bestemmer dermed ikke til hvem, til hvad, hvornår, hvortidt, hvormeget du vil bruge af dine penge / dit betalingsmiddel. Dette bestemmer bankerne derefter – om end ikke de jure så dog de facto (formodetnlig i tæt samarbejde med det om-sig-gribende statslig magtmisbrug?)

e. Du kan jo så kun betale med elektroniske midler. Dine værdier udgøres af tal i en computers memory; disse tal kan let ændres, blokeres eller helt forsvinde uden du kan gøre noget som helst! Kontante penge kan man dog gemme i sin madras, således at der skal et røveri, indbrud eller (pyroman)brand til, for at forarme dig?

f. Du kan ikke købe en busbillet, en togbillet, en flybillet, en
biografbillet, en bog, en parkeringsbillet, en pc, et pc-program, en film, en læge, en rådgiver, en jurist, et avisabonnement, o.s.v. undtagen med en internet-transaktion.

g. Enhver SecretService kyndig ved, at såsnart du bruger et internet-betalingsmiddel (dit Visa-kort etc), så er du omg. “spottet” – d.v.s. registreret og lokaliseret geografisk (af ECHELON, CIA, MOSSAD, NSA etc etc).

h. Et moralsk depraveret styre kan dermed uden nogensomhelt problemer neutralisere alle “uønskede elementer” – d.v.s. BESLUTNINGSTAGERE PÅ ALLE NIVEAUER, SOM FORHOLDER SIG KRITISK TIL MAGTMISBRUG OG SOM IKKE LADER SIG AFPRESSE.

Ingen kan gemme sig og man vil “få noget på” alle! Befolkningen forstår simpelthen ikke, at formålet med total-overvåtningen først og fremmest er at “få noget på” alle beslutningstagere på alle niveauer for dermed at kunne afpresse/blackmaile dem og opnå fordele: F.eks. kræve ansættelse af en bestemt avisredaktør, tv-redaktør, kommunaldirektør, overlæge, bankdirektør, departementchef, politichef, etc etc.

i. Afskaffelse af kontanter som betalingsmidler, vil derfor med sikkerhed komme til at koste mange, mange gode og uskyldige mennesker livet. Der “forsvinder” i forvejen tusinder sporløst hvert år (så vidt jeg ved ca. 2000 i Danmark?). Udover de tusinder (3000?) der hvert år “forsvinder” (d.v.s. omkommer ved dødelige uheld) fra vore hospitaler. I USA er tallet efter det oplyste 400.000 “dødelige hospitalsuheld” pro anno! – (så måske de af Dansk Selskab for Patientsikkerhed først oplyste 5000 p.a. alligevel kommer sandheden nærmere?)

j. Der er efter det oplyste en tæt forbindelse mellem WallStreet og de mest berygtete, vestlige efterretningstjenester CIA, Mossad, NSA, MI6, etc. For nogle (hvor mange ved ingen udenforstående?) “rogue elements” i disse
tjenester er ingen forbrydelse for blodig eller for grov (dette skal forstås HELT bogstaveligt) – og man kan være sikker på, at disse forbydelser ALDRIG opklares. Det er der simpelt hen ikke politisk mod og vilje til!

k. I forb. med Napoleon bør vel her indføjes et par bem. om vor egen Napoleon: Justitsminister Dr.Pind. Er undertegnede ringhed den eneste, som har undret sig over, at Dr.Pinds første, nævneværdige embedshandling var at besøge Washington?

Ja, jeg mener, der er dog tale om en justitsminister og ikke en udenrigsminister? Hvorfor var det så vigtigt i huj og hast at besøge Washington? Og hvem talte han med, om hvad?

Talte han måske især med Dr.Nuland, Viceudenrigsminister for Europa? Den bekendte “f..k-the-EU” Nuland, som vistnok i almindelighed antages især at have organiseret revolutionen i Ukraine? Blev der måske i givet fald talt om kommende revolutioner i disse samtaler?

Er det i givet fald sådanne samtaler der har givet anledning til det påfaldende hals-over-hoved hastværk med at få etablet total-overvågning i Danmark? For i forbindelse med CashBan-revolutionen står total-overvågning af borgernes it-trafik og -forbrug, af bilers/bilejernes geografiske bevægelser (automatiske nummerpladelæsere, allerede opsat!) samt automatisk læsning af parkerede bilers nummerplader (hvem besøger hvem, hvornår?).

Jeg føler mig ikke sikker på, at Dr.Pind helt forstår, hvad der foregår? Jeg synes ikke han per se er usympatisk. Men jeg tror han er et ret typisk venstre-hjernehalvdel-domineret (no pun intended!) menneske, med denne mennesketypes styrker og svagheder: Her måske især interessant en vis tilbøjelighed til stor misvisning eller usikker visning i det retningsvisende
kompas og derfor måske let manipulerbar? (se iøvrigt Bent Falbert nylige klumme i EB.dk desangående http://ekstrabladet.dk/opinionen/bentfalbert/Da-frihedsministeren-blev-en-lænkehund/5952936 ).

Men kort og godt: DEN KOMMENDE, JA IGANGVÆRENDE, TUSINDÅRS-REVOLUTION DREJER SIG FØRST OG FREMMEST OM CASHBAN, OG DERNÆST TOTAL OVERVÅGNING.

DEREFTER ER VI ALLE SLAVER – DOG NATURLIGVIS MED UNDTAGELSE AF DE FÅ BANKIER-FAMILIER, SOM ER I FÆRD MED AT SÆTTE SIG TUNGT PÅ VERDENS BETALINGSMIDLER.

*******************

Skriv et svar