Oktober billede

(Udg.26.Okt.2017/rev.5.Nov.2017) Idag er 26.Oktober, og altså netop et halvt år til min næste fødselsdag. Tiden løber og min næse løber også lidt på denne friske efterårsdag. Lidt blæsende men også lidt solskin og egentlig en rar dag, velegnet til f.eks. en fotoudflugt.

Men det bliver der dog ikke noget af, idet jeg skal mødes med en gammel ven og kollega, som jeg kun har set nogle ganske få gange siden vi var ansat i det Kgl. Danske, gnistrende Telegrafvæsen for omved fyrretyve år siden.

Mens jeg venter på hans tog vil jeg kigge lidt på dagens store og små fataliteter qua gratisavisen MX.

Forsiden domineres af et still fra en ny Hollywood-film ‘Thor: Ragnarok’. Det oplyses at der er tale om ‘en superheltehistorie med fjollede komedieeffekter, diller-jokes og absurditeter’. Samt at avisens filmanmelder alligevel giver filmen 5 stjerner.

Umiddelbart lyder det måske lidt forvirrende, omend måske også ret uundgåeligt? For hvem kunne forvente en klar og fair historie omkring den nordiske mytologi fra det kabalistisk-satanistisk dominerede Hollywood. Spørgsmål.

Side 2 er domineret af smukke Anna Mee hendes portræt, dog med Morten Østergaard i baggrunden.

Der synes ganske vist at have været en vis tonedøvhed fra hovedpersonens side med hensyn til hvad der er commeilfaut eller ikke.

Men der må dog vist også være andre, som bærer en del af ansvaret for fadæsen? Med hensyn til manglende betaling for festen, er der så ikke nogen på rådhuset, som i givet fald har glemt at skrive en regning?

Avis og radio og internet (jeg ser p.t. ikke TV p.g.a. af manglende apparatur) har iblandt regelret svælget i detaljer om Anna Mee’s gøren og laden i sagen, d.v.s. hendes bryllupsfest i rådhuset. En detail-kontrol, der som Morten Østergaard vistnok meget rigtigt bemærker, vidner om en udpræget evne til ‘at lede et slag’.

Men er der forresten ikke hen ad vejen gået ‘heksejagt’ i det hele igen? Man mindes f.eks. også Messerschmidt og Støjberg: Førstnævnte p.g.a. nogle mindre gennemskuelige udgiftsposteringer nede i ‘luftskibet’ EU, som dog næppe var for personlig vinding skyld? Sidstnævnte p.g.a. en i lighed med Anna Mee måske i visse tilfælde mindre veludviklet situationsfornemmelse?

Fællesnævner for ‘heksejagten’ på disse tre er, at man godt kunne få en mindre hyggelig fornemmelse af, at hetzens årsag i bund og grund er, at de i nogle – sagen iøvrigt uvedkommende – henseender skiller sig ud fra flertallet:

Anna Mee har skæve øjne og er tydeligvis af Østasiatisk herkomst. Støjberg er rødhåret og fra Vestjylland. Og Messerschmidt er vistnok af mere eller mindre tydelig mellemøstlig extraktion?

Altså oplagte kandidater for heksejagt og hetz? Men ingen af disse ‘hekse’ har dog sat rigets sikkerhed i spil, man burde altså måske forsøge at holde en vis proportionssans i live?

Side 6 omtales (endnu et potentielt hekse-emne?) Pernille Vermund. Hun forsvarer for retten i Holbæk, at hun har købt cannabisolie til sin uhelbredeligt syge mor.

Sørgeligt at det skal være nødvendigt. Jeg kan ikke forstå, at det er nødvendigt i et civiliseret samfund at fare frem med bål og brand mod cannabisolie til syge, når – den langt skadeligere? – alkohol kan købes ad libitum, også af unge mennesker.

Nederst på siden oplyses, at landets sygehuse sidste år indrapporterede 42.797 (lægelige?) fejl, som så et eller andet geni har døbt ‘utilsigtede hændelser’.

Alle fejl, også livsfarlige fejl, i trafikken f.eks. p.g.a. uansvarlig høj hastighed (‘travlhed’) er vel så også a priori ‘utilsigtede hændelser’.

Problemet er vistnok, at så godt som ingen af disse fejl – som for en dels tilfælde har haft døden til følge – bliver undersøgt eller efterforsket – i modsætning til trafikulykkerne, som dog i antal er langt, langt færre (i størrelsesorden vistnok max. 5% af dødsulykkerne på hospitalerne?).

Men der er åbenbart endnu et alvorligt problem, ifgl. Videnskab.dk: Det er kun en mindre del af samtlige fejl, som bliver indberettet.

I en notits på side 10 oplyses, at Jyske Bank i årets 3 første kvartaler har haft et samlet resultat på ca. 3 mia. kr mod 2,4 mia. i perioden sidste år – altså en stigning på 25%.

Resultatet skulle ifgl. direktøren primært skyldes stigende gebyrer og udlån til boligkøb.

I så fald må man vel sige, at overskuddet i bund og grund er et sygdomstegn i samfundet: Gebyrer er i virkeligheden en slags ‘dummebøder’ som værgeløse kunder må sluge (“du sidder på vores bænk (bank betyder oprindelig det samme som bænk) og derfor har du nu at betale os nogle (arbitrære) beløb”).

Også stigende boligpriser er langt hen ad vejen et sygdomstegn – dels fordi de stigende priser for en stor del skyldes uansvarlig ‘money-printing’ i Dollars og Euro.

Billions og Trillions af Dollars og Euro ‘uden dækning’ kan kun bruges, såfremt de ‘stjæler’ deres værdi fra allerede cirkulerende penge(sedler). D.v.s. folks kontantbeholdning og opsparede midler til indkøb og pensioner udhules tilsvarende.

Endelig er højere boligpriser jo i virkeligheden en højere leveomkostning; og når et samfund brændende ønsker højere leveomkostninger for samme livskvalitet, så er man vel også lidt syg?

Nederst på siden oplyses, at Bruxelles endnu engang udskyder at forbyde Roundup. Jo da, disse Kemikalie-giganter har stor magt på de bonede gulve – det er ganske vist.

På side 14 er prins Harry kommet til Danmark. Med al respekt for den unge prins, så gør han nok ikke helt så stort et indtryk i Danmark som i sit hjemland? Eller sagt på en anden måde, så har han temmelig hård konkurrence fra unge kongelige her i staden.

************

Crossposted on http://blocnotesimma.wordpress.com

Tweets on www.twitter.com/gamleboeger