Månedsarkiv: maj 2016

Charlie Hebdo – Jan.7 – 2015

HAS THE DANISH GOVERNMENT A LINK TO THE CHARLIE HEBDO MURDERS IN PARIS, JAN.7-2015?

Den 11.dec.2014 sendte jeg nedenstående brev til bl.a. Københavns Politi. Med brev af 2.jan.2015, journal nr. 0100-00170-00003-15 (modtaget i min postkasse d. 6.jan.) har man bekræftet modtagelsen, samt tilkendegivet, at man vil bestræbe sig på at besvare min henvendelse indenfor 90 dage fra modtagelsen. Brevet lyder således:

“Frb. 11.dec.2014

Til Københavns Politi
c/o Frederiksberg Lokalpoliti
Peter Bangsvej 24
DK-2000 F.

Da jeg i disse dage føler mig temmeligt truet af “mafiøse kræfter” vil jeg ikke undlade at meddele jer følgende observationer.

Jeg må forudskikke, at jeg undertiden er clair-voyant i drømme, jf. herom forsk. indlæg på mine blogs www.gamleboeger.dk og blocnotesimma.wordpress.com samt www.twitter.com/gamleboeger.

Natten til fredag d. 8. i den måned, daværende udenrigsminister Willy Søvndals hustru var udsat for et alvorligt slagtilfælde (jeg har hverken set karakteren heraf eller tidspunktet offentliggjort) havde jeg en uden tvivl clair-voyant drøm:

– jeg så en patient ligge under dynen i en seng, jeg så sengen fra fodenden. Til venstre for fodenden sad en person på hug og til højre og lidt bagved mig stod en eller flere personer, som forsøgte at “lassoe” den siddende person med nogle lasso-lignende ringe.

– derefter blev luften/rummet umiddelbart omkring patientens hoved rødt-farvet, af blinkende, neonlignende lys. Dette symboliserede yderste, overhængende fare, hvilket patienten forstod. Samtidig kiggede han/hun over til den ihugsiddende person, og det fremgik, at patienten forstod at der var en indirekte forbindelse mellem faren og vedkommende.

– derefter blev patienten udsat for et voldsomt, brutalt angreb som ikke nærmere detaljeredes.

Min tolkning.

– patienten kunne være dav. udenrigsminister W.S.’s hustru.

– personen på hug til venstre for forenden kunne være undertegnede.

– personen/personerne ude til højre kunne være attentatfolkene (Mossad?)

– lassoningen indikerer, at formålet/en del af formålet med attentatet er at “fange” mig.

– dette skulle så forklares på den måde, at udenrigsminister fruens sygdom ville blive forsøgt lagt mig til last, på baggrund af min satire blocnotesimma.wordpress.com/2012/09/13/satire-1/

Desværre for “mafien” kom der “en Hækkerup” i vejen, som døde pludseligt og helt fjernede focus fra W.S.

(Jeg har været udsat for flere, også kraftige, psykiske angreb i de sidste år. Men da jeg er meget stærk psykisk, har man ikke kunnet skade mig på den måde. Men mindre psykisk velfungerende vil utvivlsomt kunne skades alvorligt eller dø! Læs evt. herom i Dion Fortunes bog “Psykisk Selvforsvar” (Borgen 1973), der regnes for et standardværk)

Med hensyn til det mere konkrete i ovenstående, så må det ((måske)) eftersøges i det okkulte miljø i København. En kender heraf er P.S.M. fra Kpr.Sofiesvej, evt. E.A. fra Dalgas Boulevard samt en antikvarboghandler i den indre by.

Til slut beklager jeg den dårlige håndskrift.

Venlig hilsen Gert Pedersen, gertpedersen@mail.dk (adrs.).”

(Det i dobbeltparantets anførte er min senere tilføjelse)

*****

(I relation til psykiske angreb kan man læse lidt vedr. eksempel på black-magicians samarbejde med visse regeringer/regeringschefer her (fra et tweet)

“How rich can you really get by bending spoons and stopping “pigs hearts” by hypnosis?”

http://aanirfan.blogspot.dk/2015/10/yuri-gellers-house-strange-links.html

http://aanirfan.blogspot.dk/2015/04/lord-janner-escapes.html

http://aangirfan.blogspot.com/2013/06/yuri-geller-and-mossad-cia-mind-control.html )

*****

Mens mit brev af 11.dec. er blevet besvaret af Københavns Politi samt af Justitsministeriet, jf. nedenfor, har Folketinget og aviserne ikke reageret; og jeg formoder som sagt, at de fleste af disse ikke har modtaget brevet.

Men forinden jeg d. 6.jan.2016 modtog Politiets kvitteringsbrev (dateret 2.jan.) på brevet af 11.dec. skete der følgende. Den 17.dec. posterede jeg et blogindlæg https://blocnotesimma.wordpress.com/2014/12/17/spooky-times-serialitet-eller-jakuza/ sålydende (her med ubetydelige redak. ændringer; et par tilføjede bemærkninger er anført i dobbeltparantets)

***** CITAT

“Spooky times – Serialitet eller Jakuza?”

Udgivet den december 17, 2014 by blocnotesimma

(16.12.2014)I nat drømte jeg, at jeg var gæst hos en japansk familie, far og søn. Sønnen serverede te for mig med traditionel japansk gæstfrihed. Men dog alligevel på en arrogant og uvenlig måde. I baggrunden huserede faren, hans ryg var så tyk og kraftig, som om han havde en rygsæk “fast indbygget”.

“Rygsækken” skal vel afkodes således, at a) hans ryg og krop og hele person var meget stærk og magtfuld, men b) at denne magt var skjult “på hans bagside”, som man ikke ser. Samt c) at han havde nogen, der var meget magtfulde siddende på ryggen, som kunne dominere og kontrollere ham.

Alle drømmesprogets billeder er vistnok fuld af symboler, men dog som udgangspunkt ganske korrekte og ofte kan et enkelt billede være indholdsrigt med flere implikationer på een gang.

Men det var sandelig meget hurtigt!

Hvad? – spørger den ærede læser vel.

Ja, jeg må så lige – i første omgang – gå tilbage til torsdag i sidste uge ((11.dec.)), hvor jeg sendte et brev til PET samt til Regeringen og Folketingets Præsidium ((gengivet her ovenfor)). I brevet meddelte jeg nogle clair-voyante iagttagelser, som jeg tror tyder stærkt på, at det meget alvorlige sygdomsanfald, som dav. udenrigsminister Willy Søvndals hustru for nogen tid siden var udsat for, måske i virkeligheden skyldes et overgreb, og altså i realiteten var et terror attentat.

Om alle brevene er kommet frem (tvivlsomt) og hvad der derefter er sket med min henvendelse er uklart. Ial fald har jeg ((pr 17.dec.2014)) ingen feedback fået i form af materielle informationer. Jeg har altså igen været henvist til at nøjes med egne iagttagelser og overvejelser samt tillige mine clair-voyante evner. Hvad har jeg da erfaret?

De første to nætter, d.v.s. natten til fredag resp. til lørdag var mest urolige og forvirrende. Kun med enkelte tydelige “meddelelser”, som jeg dog vil lade ligge for nu.

Men natten til søndag ((14.dec.)) så jeg et højt, gråt hus, hvor de to øverste etager var oplyst med noget klart, gustent-hvidt lys. Især den øverste etage, med kun 1 vindue var meget klart oplyst. Lyset havde trods sin klarhed en egen spøgelsesagtig karakter.

Jeg tolker dette billede derhen, at der i et gadehus, “højt oppe” – altså på nøjt niveau blev forhandlet og sjakret efter arbejdstid (hvoraf det spøgelsesagtige, “ikke-elektriske” lys). D.v.s. der er måske en mulighed for, at “efter arbejdstid” betyder “under bordet” eller “i nattens mulm og mørke”?

Natten til mandag så jeg en stor “jernæve”, hvor de fire fingre var delt i midten ved et stort V. Tolkning: V betyder nok Victory, altså sejr, og jernnæven havde vundet slaget.

Derefter så jeg lyset fra et fjernt fyrtårn blive svagere og gå ud. Himlen ovenover var dybrød og sort. Man kan forestille sig Kullens fyr set fra Nordsjælland.

Tolkning: Det lys jeg har forsøgt at kaste over mørket, skal slukkes, dæmpes eller ignoreres.

Til sidst så jeg dog en havfugl flyve frit og frederligt over havet. Tolkning: En del af den aftale man har lavet med “the devil” (CIA/Mossad) indebærer måske, at jeg skal have fred for videre forfølgelse fra den nysnævnte mafia. ((nok en for venlig fortolkning; fuglen betyder ofte i det kollektivt ubevidstes symbolsprog sjælens flugt til dødsriget)).

(I forløbet sagde en eller anden vist, at jeg havde opholdt mig på “det oprørte hav” i en snes år!).

Så da jeg vågnede mandag morgen ((15.dec.)) var jeg alligevel temmelig oprørt og nervøs over idet mindste de første dele af drømmen, således at jeg begyndte at undersøge nogle papirer for at få klarhed over, hvem jeg egentlig havde sendt mit brev til o.s.v.

Og da min lejlighed er, og i årevis har været, meget tæt akustisk overvåget, har “man” straks resolveret (man kender mine dagsrutiner ind og ud, i alle detaljer), at jeg pønsede på at sende flere breve, således at man i givet fald alligevel ikke længere ville kunne regne affæren som afsluttet.

Og natten til idag tirsdag ((16.dec.)) havde jeg så ovennævnte drøm med de to japanere. “Man” – d.v.s. the “devil”, som man jo kun kan lave en aftale med som gælder til, men ikke over dørtærsklen – har måske besluttet at hyre les japonais – the jakuza – den japanske mafia til at gøre noget snavset arbejde for sig ((har siden erfaret, at Jakuzaen menes at have et tæt samarbejde med Mossad)).

Og her kommer vi så til spørgsmålet – serialitet eller jakuza. For efter at jeg idag havde sendt et par julepakker fra Frederiksberg posthus, ville jeg besøge det nærliggende Frederiksberg Bibliotek. Og hvad er så det første jeg ser, da jeg træder ind i bibliotekssalen?

En japansk herre, mageleligt “henslængt” på en stol ved et bord tæt ved indgangen, hvor der – vist i anledning af julen? – stod kaffe og te til gratis afbenyttelse. Han studerede interesseret de der henlagt julehjerter, alt imens han serverer te – til sig selv ganske vist.

Jeg erindrer ikke tidligere at have set en japansk herre på Frb. Bibl., hvor jeg dog har været kunde i en snes år. Han havde ingen bøger hos sig, men en bærepose med et slidt paphylster til at transportere “kunstværker” i.

Jeg iagttog diskret den pågældende herre i nogle minutter (men uden at fotografere ham), og forlod derefter igen biblioteket.

Sandsynligheder er i virkeligheden et meget vanskeligt forståeligt emne. Men da begge begreberne – serialitet og jakuza – vist må siges at være en smule “spooky”, så dækker overskriften vel meget godt natten/dagens derhen hørende, store eller små fataliteter?

***** CITAT SLUT

Den 6.jan.2016 finder jeg Københavns Politis kvittering på brevet af 11.dec. Politiets svar er dateret 2.jan., men på grund af helligdagene m.m. finder jeg først brevet d. 6.jan. Brevet er sålydende:

Journal.nr. 0100-00170-00003-15. Dato 2.januar.2015. Sagsbehandler MNK

Københavns Politi, Juridisk Sektion, bekræfter hermed modtagelsen af Deres brev af 11.december.2014.

Brevet er modtaget her den 12.december.2014.

Jeg kan oplyse, at Ledelsessekretariatet i øjeblikket har et stort antal sager til behandling. Vi vil dog bestræbe os på at besvare Deres henvendelse indenfor 90 dage fra modtagelsen.

Med venlig hilsen
AK
Kfm.

*****

Justitsministeriet kvitterer med brev dat. 23.febr.2015 for modtagelsen. Brevet er sålydende.

*****

Sagsnr. 2014-1910-1488. dok.nr. 1500758. Sagsbeh. RHNO Kontor: Politikontoret. Dato 23.februar.2015

Justitsministeriet har modtaget Deres brev af 11.dec.2014.

Det fremgår af brevet, at det er stilet til Københavns Politi, samt at det er sendt i kopi til Justitsministeriet. Ministeriet foretager sig derfor ikke yderligere i anledning af henvendelsen.

Med venlig hilsen
RHNO
Slotsholmsgade 10
1216 KhK

*****

Som det fremgår af mit brev af 11.dec.2014 har jeg besluttet at skrive brevet ikke mindst fordi jeg følte mig akut truet på liv og velfærd. Og som man ser, er dét noget der virkeligt bekymrer Justitsministeriet et al rigtig meget! Justitsministeriets arrogante svar af 23.febr.2015 er dog dateret næsten 2-1/2 måned efter min henveldelse!

Jeg følte mig om morgenen d. 11.dec. i overhængen fare især p.g.a. af en klarsynsdrøm natten til d. 11. hvori jeg udenfor ejendommen ser et CIA/Mossad-hit med bekymrende detaljer. Bl.a. fremgik det, at man kunne fjernbetjene vor elektroniske gadedørs-lås i ejendommen på Finsensvej, hvor jeg jo dengang var genhuset.

Et par dage før, havde jeg under den 5-10 min lange spadsereturen fra Lindevang Metro-station til lejligheden på Finsensvej iagttaget en del unge Mossadlignende goons opstillet på strategiske steder, som om man havde generalprøve på hittet (antageligt planlagt som en kidnapning?).

Men da jeg efter den meget livagtige drøm sidst på natten blev så foruroliget, at jeg næppe sov mere den nat, men derimod sikkert har vist mange tegn på uro, så har Mossad – som i årevis har overvåget min lejlighed også akustisk – vidst besked om, at jeg var advaret og antageligt ville forsøge en email- eller postbrev-henvendelse til politi og/eller aviser.

Man har altså haft tilstrækkelig tid til (fra hovedkvarteret på ambassaden?) at organisere sayan-indsatser ved postkasser, på redaktioner o.lign. Det er på den baggrund man skal forstå, at det tilsyneladende lykkedes CIA/Mossad at undertrykke sagen ved en hård – måske ligefrem brutal? – forhandling i Justitsministeriet, som omhandlet i ovenstående blog “Spooky times….”?

Herefter var situationen – præcis som den er i skrivende stund – at jeg naturligvis fortsat var i overhængende livsfare. Da en henvendelse til offentligheden i.t.v. var mislykket – hvilket Mossad evt. har formået af overbevise Justitsministeriet om var tilfældet? – ville det jo løse deres, såvel som Justitsmisteriet nu selvforskyldte problemer, såfremt jeg “forsvandt”. Måske har Justitsministeriet ikke forventet at blive kigget i kortet i disse forhandlinger? – hvilket man jo egentlig ikke kan fortænke dem i.

*****

Der har da også været forsøgt mange seriøse “hit-squad hits” i mellemtiden, d.v.s. de seneste 12-18 mdr. Jeg har omtalt en hel del af dem på min næsten daglige twitter-stream, bl.a. (her elaboreret en smule p.g.a. den korte telegramstil):

This 2015 summer/fall escaped 6 Mossad hit-squad set-ups: Weeks 21, 40, 41, 43, 44 and 45. Most in or close to Foto/C.

Mossad hit-squad set-up week 21/2015: Perhaps most dagerous? Visiting Foto-C Going from Foto/C to RoyalTheatre, stocky man with shoulder case loafing so slowly I had to overtake him. Having passed him, he instantly starting following and closing in on me. My friend ClausN saved me by accosting me midway, so that hit-man couldn’t follow me in the dark alley under the theater-house.

Mossad hit-squad set-up sept.20.2015, goon waiting at Strøget v. Nytorv; when passing him, he took something from inner pocket while starting following me.

Why did the Mossad-commander, often seen loafing at Paludans fridays, oogle me fiercely sept.25.2015.?
Did he hope I would turn down Krystalgade toward the library to get shot by his Mossad-goons on his command?

Mossad hit-squad set-up week 40/2015?: A black closed van on corner opposite Foto/C. Two men in car, one waiting on steps to HHH-building.

Mossad hit-squad set-up week 41/2015: A DHL closed van plus another on corner opposite Foto/C plus finger man with bicycle opposite N.Juel.

Mossad hit-squad set-up sept.28.2015, dangerous man waiting just inside Mag.duNord main entrance to Kgs.Nytorv.
The pounchy man in a green windbreaker followed me through the street level stores, confronting me a couple of times. But didn’t get a green light on his iPad. Close call!

Nov.4.2015 again saw sunburned Mossad commander loafing at Paludans, doing his best not to oogle me; but killers usually bad actors beeing left-brainers.
Down at end of street, corner Nygade hit-squad waiting in black BMW. 4-5 young men hooded to look like muslims? Shooting planned?

*****

Som ovenfor omtalt skriver Københavns Politi d. 2.jan.2015 en kvittering for modtagelsen af mit brev af 11.dec., men som jeg først modtager d. 6.jan.

Jeg husker, at jeg samme dags fm. foder med de til sagen hørende papirer, bla.a. for at recappe hvad jeg har skrevet; og da CIA/Mossad jo overvåget min lejlighed meget tæt, bl.a. også akustisk, har man resolveret, at jeg er blevet vred over det noget arrogante svar, for så vidt som brevet jo slet ikke forholder sig til den livsfare jeg utvivlsomt befinder mig i, men derimod oplyser, at der antageligt vil gå mindst 3 mdr. forinden man kan se på sagen. Og tænkeligt har man forudset, at jeg påny ville forsøge at skabe offentlighed om sagen?

Forhåbentligt er det ikke på den baggrund CHARLIE HEBDO-attentater dagen efter (d.v.s. 7.jan.2015) skal forstås? Det måtte jo i så fald mest sandsynligt have været en Mossad-aktion?

*****

Småting og bagateller (3)

Som også nævnt i de foregående indlæg “Småting og Bagateller”, er vi nået ca. halvvejs i den såkaldte “Regnskabsaflæggelse” (del 1 – 6).

Vi rekapitulerer lige, at formålet med “regnskabsaflæggelsen” er at bevidne, at såvel regering som den her i landet opererende, udenlandske efterretnings-mafia (herefter for nemheds skyld kaldt “the mob”) er fuldt ud berettigede til i givet fald: 1) at efterstræbe mig og mine på livet, 2) *at mordbrænde- og pyromanbrænde mine venners huse, 3) at myrde mine naboers veninder, 4) at forsøge mord ved hjælp at natligt psykisk angreb (som for udenrigsminister W.S.’s hustrus vedkommende?), 5) *at planlægge og tilrettelægge nedbrænding af vor ejendom, 6) *at vandskade mine bøger, 7) at planlægge kidnapning eller drab under hospitalsophold, 8) at lave groft hærværk på min bil og stjæle mine nummerplader, 9) at tilbageholde min folkepension og boligydelse, 10) at foretage tæt overvågning af min lejlighed såvel akustisk som på it og med keylogger, 11) at ødelægge min blog-hjemmeside imma.smartlog.dk samt blokering af mine øvrige hjemmesider på f.eks. McDonalds samt fjernelse fra Google-søgeresultater, 12) m.m.

Men har de pågældende virkeligt planlagt, udført eller forsøgt at udføre alle disse, resp. en del af disse uhyrlige handlinger? Naturligvis ikke! Dog vil nogle måske mene, at en række indicier meget nærliggende kunne fortolkes således, at en hel del af ovenstående kunne anses at have fundet sted?

Vores opgave igen idag er derfor at bevise, at disse uhyrligheder faktisk aldrig har fundet sted, således at forstå, at der ikke kan være tale om forbrydelser. Men at de såkaldte indicier i virkeligheden alle peger på tilfældigheder, og som endelig ikke må overfortolkes som beviser på maliciøs hensigt, planlægning eller handling.

Jeg regner fortsat med, at dette temmelig let lader sig bevise, og regner med at kunne fortsætte succeen fra sidste og gennemføre bevisførelsen med et uomtvisteligt resultat i dette og nogle få efterfølgende blog-indlæg.

Vi går fortsat frem på den måde, at vi fremdrager en række – ved en overfladisk betragtning og kun tilsyneladende – suspekte overgreb, ulykker og hændelser (i en mere eller mindre tilfældig rækkefølge).

*****

Den 30.april posterede jeg 1.del af “Kvartalsregnskabet”, der indledes således:

“(30.april.2016) Inat drømte jeg, at jeg (igen) var mål for et Mossad-hit. En klarsyns-drøm er i almindelighed, ial fald for mit vedkommende, telepatisk, d.v.s. jeg læser “i æteren” de tanker som nogen gør sig om dette eller hint mens jeg sover, eller næsten-sover. Telepati er som bekendt videnskabeligt påvist og som sådan i vistnok anerkendt af de fleste.

Mossad føler sig altså nu modig nok til igen konkret at planlægge et hit? hvilket i så fald måtte skyldes, at man nu mener undertegnede ringhed har gjort sig så tilpas utilbens over så stor en del af det politiske spektrum, at man påregner at have politisk opbakning (“den som tier samtykker”) til at fortsætte med sin vigtige opgave også her i landet: At kidnappe/dræbe “the best and the brightest” af “the Goyim”?

Samme dag, som jeg posterede Kvartalsregnskab (1.del) på min blog – ca. ved 11-tiden f.m. – blev det lokale, som jeg i forbindelse med Byfornyelses-genhusningen måtte leje til opbevaring af de fleste af mine bøger, og hvor en stor del (tusindvis, desværre) endnu befinder sig – ramt af vandskade. “Noget eller nogen” havde i tidsrummet kl.14-16 åbnet for vandet på et badeværelse på 2.sal i samme side af opgangen, som mit lokale befinder sig.

Denne fatalitet har jeg omhandlet i 1.del af “Småting og bagateller”, mens jeg i 2.del bl.a. har omhandlet nogle påsatte brande hos to af mine fire-fem bedste venner (begge punkter markeret med et * i ovenstående liste).

*****

Idag vil jeg omtale nogle problemer jeg har erfaret i anledning af det alvorlige sygdomsanfald/slagtilfælde (?), som den dav. udenrigsministers hustru i henhold til presseberetninger var udsat for.

*****

Den 11.dec.2014 sendte jeg nedenstående brev til bl.a. Københavns Politi. Med brev af 2.jan.2015, journal nr. 0100-00170-00003-15 (modtaget i min postkasse d. 6.jan.) har man bekræftet modtagelsen, samt tilkendegivet, at man vil bestræbe sig på at besvare min henvendelse indenfor 90 dage fra modtagelsen. Brevet lyder således:

“Frb. 11.dec.2014

Til Københavns Politi
c/o Frederiksberg Lokalpoliti
Peter Bangsvej 24
DK-2000 F.

Da jeg i disse dage føler mig temmeligt truet af “mafiøse kræfter” vil jeg ikke undlade at meddele jer følgende observationer.

Jeg må forudskikke, at jeg undertiden er clair-voyant i drømme, jf. herom forsk. indlæg på mine blogs www.gamleboeger.dk og blocnotesimma.wordpress.com samt www.twitter.com/gamleboeger.

Natten til fredag d. 8. i den måned, daværende udenrigsminister Willy Søvndals hustru var udsat for et alvorligt slagtilfælde (jeg har hverken set karakteren heraf eller tidspunktet offentliggjort) havde jeg en uden tvivl clair-voyant drøm:

– jeg så en patient ligge under dynen i en seng, jeg så sengen fra fodenden. Til venstre for fodenden sad en person på hug og til højre og lidt bagved mig stod en eller flere personer, som forsøgte at “lassoe” den siddende person med nogle lasso-lignende ringe.

– derefter blev luften/rummet umiddelbart omkring patientens hoved rødt-farvet, af blinkende, neonlignende lys. Dette symboliserede yderste, overhængende fare, hvilket patienten forstod. Samtidig kiggede han/hun over til den ihugsiddende person, og det fremgik, at patienten forstod at der var en indirekte forbindelse mellem faren og vedkommende.

– derefter blev patienten udsat for et voldsomt, brutalt angreb som ikke nærmere detaljeredes.

Min tolkning.

– patienten kunne være dav. udenrigsminister W.S.’s hustru.

– personen på hug til venstre for forenden kunne være undertegnede.

– personen/personerne ude til højre kunne være attentatfolkene (Mossad?)

– lassoningen indikerer, at formålet/en del af formålet med attentatet er at “fange” mig.

– dette skulle så forklares på den måde, at udenrigsminister fruens sygdom ville blive forsøgt lagt mig til last, på baggrund af min satire blocnotesimma.wordpress.com/2012/09/13/satire-1/

Desværre for “mafien” kom der “en Hækkerup” i vejen, som døde pludseligt og helt fjernede focus fra W.S.

(Jeg har været udsat for flere, også kraftige, psykiske angreb i de sidste år. Men da jeg er meget stærk psykisk, har man ikke kunnet skade mig på den måde. Men mindre psykisk velfungerende vil utvivlsomt kunne skades alvorligt eller dø! Læs evt. herom i Dion Fortunes bog “Psykisk Selvforsvar” (Borgen 1973), der regnes for et standardværk)

Med hensyn til det mere konkrete i ovenstående, så må det ((måske)) eftersøges i det okkulte miljø i København. En kender heraf er P.S.M. fra Kpr.Sofiesvej, evt. E.A. fra Dalgas Boulevard samt en antikvarboghandler i den indre by.

Til slut beklager jeg den dårlige håndskrift.

Venlig hilsen Gert Pedersen, gertpedersen@mail.dk (adrs.).”

*****

(Det i dobbeltparantets anførte er min senere tilføjelse)

*****

Allerede natten til fredag 12.dec. så jeg i en drøm en kendt amerikansk toppolitiker i en tilstand, man tænkeligt kunne karakterisere som “scared out of his wits”. Men

1) Hvorfor skulle mit brev skræmme en am. toppolitiker “out of his wits”? Det måtte i givet fald være fordi vi her efter alt at dømme har at gøre med et drabsforsøg på en fungerende dansk udenrigsministers hustru ved hjælp af sort magi? Eller med andre ord ved hjælp af psykisk angreb?

Er der måske her tale om et vigtigt “sidste middel” til at rydde ubestikkelige belutningstagere og kritikere af vejen på en diskret måde? -folk dør jo tilsyneladende ganske “normalt” i deres seng af et hjertestop: Nothing to see here – move on!

Der måtte i så fald være tale om et magtmiddel, som efterretnings-mafiens “hidden hand” meget nødig ville have opmærksomhed omkring – på samme måde som man meget nødig vil have opmærksomhed omkring de mange dødelige uheld på vore hospitaler (hertillandsmed med den evt. tragikomiske benævnelse “utilsigtede hændelser”; i UK siger man “preventable deaths”).

Men det er også et middel af en så perfid karakter, at det – såfremt offentlig fik kundskab herom – tænkeligt kunne give store problemer for CIA/Mossad et al?

(I relation til psykiske angreb kan man læse lidt vedr. eksempel på black-magicians samarbejde med visse regeringer/regeringschefer her (fra et tweet)

“How rich can you really get by bending spoons and stopping “pigs hearts” by hypnosis?”

http://aanirfan.blogspot.dk/2015/10/yuri-gellers-house-strange-links.html

http://aanirfan.blogspot.dk/2015/04/lord-janner-escapes.html

http://aangirfan.blogspot.com/2013/06/yuri-geller-and-mossad-cia-mind-control.html )

2) Og hvordan kan en am. politiker evt. vide noget om hvad jeg har skrevet i et brev til bl.a. det danske Folketing, flere timer før morgenposten kan være nået frem? Jeg har nemlig skrevet brevet i hånden, og altså ikke på min pc, som i årevis har været tæt overvåget af key-loggers (jeg var ubetænksom nok til at bruge en alm. standard BIC-kuglepen, den man uværgeligt ofte sidder og knipser med: En akustisk tell-tale).

Svaret er måske, at en del af de breve jeg afpostede resp. forsøgte at afposte torsdag d. 11.dec. er blevet opsnappet i postgangen? Jeg bemærkede f.eks., at der tilsyneladende stod “vagtposter” ved en del af de postkasser, som normalt er mest bekvem for mig i forhold til mine daglige vaner.

Det drejer sig om de to postkasser umiddelbar foran Frederiksberg Centeret (over mod biblioteket), samt postkasser på FalkonerAlle (en “vigil” flygtede ind i no. 13, da jeg spottede ham og bevægede mig henimod ham). Endvidere ved et af de første busstop på Gl.Kongevej.

Måske må man kort og godt antage, at nogle sayanim resp. sayanim-hjælpere ansat i postvæsenet har draget omsorg for, at flest muligt af den halve snes breve jeg afsendte er blevet opsnappet før ankomst til adressaten?

Efter et brevs ankomst til adressaten har sayanim/hjælpere muligvis også fortsat lejlighed til at underslå posten? f.eks. i virksomhedens postfordelings-servicecenter (Folketinget) eller som jourhavende journalist (brevet tillige sendt til en håndfuld aviser). Sayanim og deres hjælpere må tænkeligt antages at være placeret næsten overalt på vigtige steder, herunder naturligvis specielt i virksomhedernes kommunikations-nervecentre?
(Om sayanim-begrebet se iøvrigt https://blocnotesimma.wordpress.com/2016/04/11/ved-hjaelp-af-bedrag/ )

(Hvad Folketingets Servicecenter angår – så har jeg tidligere iår sendt et brev angående mit blogindlæg https://blocnotesimma.wordpress.com/2016/02/19/andre-gide-wales-napoleon-tempelherrer-kina/ adresseret “Til Folketingets Medlemmer”.

Servicecentrets ansvarlige har løst denne prekære opgave ved a) at omformulere modtageradressen fra “Til Folketingets medlemmer. Pressemeddelelse” til “Pressemeddelelse Til Folketingets medlemmer” og 2) således foranlediget (angiveligt) at have fremlagt mit brev på Folketingets Læsesal. Hvilket formodentligt er det samme som at arkivere brevet vandret eller lodret? Det har næppe så meget været et spørgsmål om at hindre læsning at det pågældende blogindlæg indhold som at skjule min blogs URL-adresse? (jf. bilag 1. nederst)

Forresten kan der rejses tviv om, hvorvidt Folketingets medlemmer i almindelighed forstår hvor alvorligt det ville være, hvis deres Servicecenter faktisk cersurer/underslår udvalgte breve til folketingets medlemmer?

Mens mit brev af 11.dec. er blevet besvaret af Københavns Politi samt af Justitsministeriet, jf. nedenfor, har Folketinget og aviserne ikke reageret; og jeg formoder som sagt, at de fleste af disse ikke har modtaget brevet.

*****

Men forinden jeg d. 6.jan.2016 modtog Politiets kvitteringsbrev (dateret 2.jan.) på brevet af 11.dec. skete der følgende. Den 17.dec. posterede jeg et blogindlæg https://blocnotesimma.wordpress.com/2014/12/17/spooky-times-serialitet-eller-jakuza/ sålydende (her med ubetydelige redak. ændringer; et par tilføjede bemærkninger er anført i dobbeltparantets)

***** CITAT

“Spooky times – Serialitet eller Jakuza?”

Udgivet den december 17, 2014 by blocnotesimma

(16.12.2014)I nat drømte jeg, at jeg var gæst hos en japansk familie, far og søn. Sønnen serverede te for mig med traditionel japansk gæstfrihed. Men dog alligevel på en arrogant og uvenlig måde. I baggrunden huserede faren, hans ryg var så tyk og kraftig, som om han havde en rygsæk “fast indbygget”.

“Rygsækken” skal vel afkodes således, at a) hans ryg og krop og hele person var meget stærk og magtfuld, men b) at denne magt var skjult “på hans bagside”, som man ikke ser. Samt c) at han havde nogen, der var meget magtfulde siddende på ryggen, som kunne dominere og kontrollere ham.

Alle drømmesprogets billeder er vistnok fuld af symboler, men dog som udgangspunkt ganske korrekte og ofte kan et enkelt billede være indholdsrigt med flere implikationer på een gang.

Men det var sandelig meget hurtigt!

Hvad? – spørger den ærede læser vel.

Ja, jeg må så lige – i første omgang – gå tilbage til torsdag i sidste uge ((11.dec.)), hvor jeg sendte et brev til PET samt til Regeringen og Folketingets Præsidium ((gengivet her ovenfor)). I brevet meddelte jeg nogle clair-voyante iagttagelser, som jeg tror tyder stærkt på, at det meget alvorlige sygdomsanfald, som dav. udenrigsminister Willy Søvndals hustru for nogen tid siden var udsat for, måske i virkeligheden skyldes et overgreb, og altså i realiteten var et terror attentat.

Om alle brevene er kommet frem (tvivlsomt) og hvad der derefter er sket med min henvendelse er uklart. Ial fald har jeg ((pr 17.dec.2014)) ingen feedback fået i form af materielle informationer. Jeg har altså igen været henvist til at nøjes med egne iagttagelser og overvejelser samt tillige mine clair-voyante evner. Hvad har jeg da erfaret?

De første to nætter, d.v.s. natten til fredag resp. til lørdag var mest urolige og forvirrende. Kun med enkelte tydelige “meddelelser”, som jeg dog vil lade ligge for nu.

Men natten til søndag ((14.dec.)) så jeg et højt, gråt hus, hvor de to øverste etager var oplyst med noget klart, gustent-hvidt lys. Især den øverste etage, med kun 1 vindue var meget klart oplyst. Lyset havde trods sin klarhed en egen spøgelsesagtig karakter.

Jeg tolker dette billede derhen, at der i et gadehus, “højt oppe” – altså på nøjt niveau blev forhandlet og sjakret efter arbejdstid (hvoraf det spøgelsesagtige, “ikke-elektriske” lys). D.v.s. der er måske en mulighed for, at “efter arbejdstid” betyder “under bordet” eller “i nattens mulm og mørke”?

Natten til mandag så jeg en stor “jernæve”, hvor de fire fingre var delt i midten ved et stort V. Tolkning: V betyder nok Victory, altså sejr, og jernnæven havde vundet slaget.

Derefter så jeg lyset fra et fjernt fyrtårn blive svagere og gå ud. Himlen ovenover var dybrød og sort. Man kan forestille sig Kullens fyr set fra Nordsjælland.

Tolkning: Det lys jeg har forsøgt at kaste over mørket, skal slukkes, dæmpes eller ignoreres.

Til sidst så jeg dog en havfugl flyve frit og frederligt over havet. Tolkning: En del af den aftale man har lavet med “the devil” (CIA/Mossad) indebærer måske, at jeg skal have fred for videre forfølgelse fra den nysnævnte mafia. ((nok en for venlig fortolkning; fuglen betyder ofte i det kollektivt ubevidstes symbolsprog sjælens flugt til dødsriget)).

(I forløbet sagde en eller anden vist, at jeg havde opholdt mig på “det oprørte hav” i en snes år!).

Så da jeg vågnede mandag morgen ((15.dec.)) var jeg alligevel temmelig oprørt og nervøs over idet mindste de første dele af drømmen, således at jeg begyndte at undersøge nogle papirer for at få klarhed over, hvem jeg egentlig havde sendt mit brev til o.s.v.

Og da min lejlighed er, og i årevis har været, meget tæt akustisk overvåget, har “man” straks resolveret (man kender mine dagsrutiner ind og ud, i alle detaljer), at jeg pønsede på at sende flere breve, således at man i givet fald alligevel ikke længere ville kunne regne affæren som afsluttet.

Og natten til idag tirsdag ((16.dec.)) havde jeg så ovennævnte drøm med de to japanere. “Man” – d.v.s. the “devil”, som man jo kun kan lave en aftale med som gælder til, men ikke over dørtærsklen – har måske besluttet at hyre les japonais – the jakuza – den japanske mafia til at gøre noget snavset arbejde for sig ((har siden erfaret, at Jakuzaen menes at have et tæt samarbejde med Mossad)).

Og her kommer vi så til spørgsmålet – serialitet eller jakuza. For efter at jeg idag havde sendt et par julepakker fra Frederiksberg posthus, ville jeg besøge det nærliggende Frederiksberg Bibliotek. Og hvad er så det første jeg ser, da jeg træder ind i bibliotekssalen?

En japansk herre, mageleligt “henslængt” på en stol ved et bord tæt ved indgangen, hvor der – vist i anledning af julen? – stod kaffe og te til gratis afbenyttelse. Han studerede interesseret de der henlagt julehjerter, alt imens han serverer te – til sig selv ganske vist.

Jeg erindrer ikke tidligere at have set en japansk herre på Frb. Bibl., hvor jeg dog har været kunde i en snes år. Han havde ingen bøger hos sig, men en bærepose med et slidt paphylster til at transportere “kunstværker” i.

Jeg iagttog diskret den pågældende herre i nogle minutter (men uden at fotografere ham), og forlod derefter igen biblioteket.

Sandsynligheder er i virkeligheden et meget vanskeligt forståeligt emne. Men da begge begreberne – serialitet og jakuza – vist må siges at være en smule “spooky”, så dækker overskriften vel meget godt natten/dagens derhen hørende, store eller små fataliteter?

***** CITAT SLUT

Den 6.jan.2016 finder jeg Københavns Politis kvittering på brevet af 11.dec. Politiets svar er dateret 2.jan., men på grund af helligdagene m.m. finder jeg først brevet d. 6.jan. Brevet er sålydende:

*****

Journal.nr. 0100-00170-00003-15. Dato 2.januar.2015. Sagsbehandler MNK

Københavns Politi, Juridisk Sektion, bekræfter hermed modtagelsen af Deres brev af 11.december.2014.

Brevet er modtaget her den 12.december.2014.

Jeg kan oplyse, at Ledelsessekretariatet i øjeblikket har et stort antal sager til behandling. Vi vil dog bestræbe os på at besvare Deres henvendelse indenfor 90 dage fra modtagelsen.

Med venlig hilsen
AK
Kfm.

*****

Justitsministeriet kvitterer med brev dat. 23.febr.2015 for modtagelsen. Brevet er sålydende.

*****

Sagsnr. 2014-1910-1488. dok.nr. 1500758. Sagsbeh. RHNO Kontor: Politikontoret. Dato 23.februar.2015

Justitsministeriet har modtaget Deres brev af 11.dec.2014.

Det fremgår af brevet, at det er stilet til Københavns Politi, samt at det er sendt i kopi til Justitsministeriet. Ministeriet foretager sig derfor ikke yderligere i anledning af henvendelsen.

Med venlig hilsen
RHNO
Slotsholmsgade 10
1216 KhK

*****

Som det fremgår af mit brev af 11.dec.2014 har jeg besluttet at skrive brevet ikke mindst fordi jeg følte mig akut truet på liv og velfærd. Og som man ser, er dét noget der virkeligt bekymrer Justitsministeriet et al rigtig meget! Justitsministeriets arrogante svar af 23.febr.2015 er dog dateret næsten 2-1/2 måned efter min henveldelse!

Jeg følte mig om morgenen d. 11.dec. i overhængen fare især p.g.a. af en klarsynsdrøm natten til d. 11. hvori jeg udenfor ejendommen ser et CIA/Mossad-hit med bekymrende detaljer. Bl.a. fremgik det, at man kunne fjernbetjene vor elektroniske gadedørs-lås i ejendommen på Finsensvej, hvor jeg jo dengang var genhuset.

Et par dage før, havde jeg under den 5-10 min lange spadsereturen fra Lindevang Metro-station til lejligheden på Finsensvej iagttaget en del unge Mossadlignende goons opstillet på strategiske steder, som om man havde generalprøve på hittet (antageligt planlagt som en kidnapning?).

Men da jeg efter den meget livagtige drøm sidst på natten blev så foruroliget, at jeg næppe sov mere den nat, men derimod sikkert har vist mange tegn på uro, så har Mossad – som i årevis har overvåget min lejlighed også akustisk – vidst besked om, at jeg var advaret og antageligt ville forsøge en email- eller postbrev-henvendelse til politi og/eller aviser.

Man har altså haft tilstrækkelig tid til (fra hovedkvarteret på ambassaden?) at organisere sayan-indsatser ved postkasser, på redaktioner o.lign. Det er på den baggrund man skal forstå, at det tilsyneladende lykkedes CIA/Mossad at undertrykke sagen ved en hård – måske ligefrem brutal? – forhandling i Justitsministeriet, som omhandlet i ovenstående blog “Spooky times….”?

Herefter var situationen – præcis som den er i skrivende stund – at jeg naturligvis fortsat var i overhængende livsfare. Da en henvendelse til offentligheden i.t.v. var mislykket – hvilket Mossad evt. har formået af overbevise Justitsministeriet om var tilfældet? – ville det jo løse deres, såvel som Justitsmisteriet nu selvforskyldte problemer, såfremt jeg “forsvandt”. Måske har Justitsministeriet ikke forventet at blive kigget i kortet i disse forhandlinger? – hvilket man jo egentlig ikke kan fortænke dem i.

*****

Der har da også været forsøgt mange seriøse “hit-squad hits” i mellemtiden, d.v.s. de seneste 12-18 mdr. Jeg har omtalt en hel del af dem på min (næsten) daglige twitter-stream, bl.a. (her elaboreret en smule p.g.a. den korte telegramstil):

This 2015 summer/fall escaped 6 Mossad hit-squad set-ups: Weeks 21, 40, 41, 43, 44 and 45. Most in or close to Foto/C.

Mossad hit-squad set-up week 21/2015: Perhaps most dagerous? Visiting Foto-C Going from Foto/C to RoyalTheatre, stocky man with shoulder case loafing so slowly I had to overtake him. Having passed him, he instantly starting following and closing in on me. My friend ClausN saved me by accosting me midway, so that hit-man couldn’t follow me in the dark alley under the theater-house.

Mossad hit-squad set-up sept.20.2015, goon waiting at Strøget v. Nytorv; when passing him, he took something from inner pocket while starting following me.

Why did the Mossad-commander, often seen loafing at Paludans fridays, oogle me fiercely sept.25.2015.?
Did he hope I would turn down Krystalgade toward the library to get shot by his Mossad-goons on his command?

Mossad hit-squad set-up week 40/2015?: A black closed van on corner opposite Foto/C. Two men in car, one waiting on steps to HHH-building.

Mossad hit-squad set-up week 41/2015: A DHL closed van plus another on corner opposite Foto/C plus finger man with bicycle opposite N.Juel.

Mossad hit-squad set-up sept.28.2015, dangerous man waiting just inside Mag.duNord main entrance to Kgs.Nytorv.
The pounchy man in a green windbreaker followed me through the street level stores, confronting me a couple of times. But didn’t get a green light on his iPad. Close call!

Nov.4.2015 again saw sunburned Mossad commander loafing at Paludans, doing his best not to oogle me; but killers usually bad actors beeing left-brainers.
Down at end of street, corner Nygade hit-squad waiting in black BMW. 4-5 young men hooded to look like muslims? Shooting planned?

*****

Som ovenfor omtalt skriver Københavns Politi d. 2.jan.2015 en kvittering for modtagelsen af mit brev af 11.dec., men som jeg først modtager d. 6.jan.

Jeg husker, at jeg samme dags fm. roder med de til sagen hørende papirer, bla.a. for at recappe hvad jeg har skrevet; og da CIA/Mossad jo overvåget min lejlighed meget tæt også akustisk, har man resolveret, at jeg er blevet vred over det noget arrogante svar, for så vidt som brevet jo slet ikke forholder sig til den livsfare jeg utvivlsomt befinder mig i.

Forhåbentligt er det ikke på den baggrund Charlie Hebdo-attentater dagen efter (d.v.s. 7.jan.2015) skal forstås? Det måtte jo i så fald mest sandsynligt have været en Mossad-aktion? Såfremt CIA/Mossad kunne tro, at jeg kunne have overvejet det som en mulighed, ville det så i givet fald kaste lys over den iver hvormed man tilsyneladende har fortsat med at kreere hit-squads mig vedkommende her i byen?

*****

Nærmest som et kuriosum vil jeg ikke undlade at henvise til det overtroiske Mossad-folks besættelse af “magiske” datoer. Elleve er jo halvdelen af toogtyve, som i henhold til Cabballisterne vistnok er et af de helt store “magiske datoer”. Er det måske derfor tallet 11 tillægges stor betydning?

Man kan i det mindste notere sig, at det i henhold til min telepatiske info planlagte hit d. 11.dec.2014 falder på samme dato som Fukushima (11.marts.2011) samt WorldTradeCenter (11.sept.2001). Var det ikke også d. 11. (el. 10?) april at det Polske fly forulykkede i Hviderusland med en stor del af Polens regeringstop? Derimod faldt Tjernobyl jo ikke på den 11.april 1986, men på den 26. april – min fødselsdag!

*****

Sidste del af vores opgave idag er nu igen at påvise, at hvad der af det ovenstående måske måtte eller kunne forekomme den mindre skarpsynede iagttager som indicier, der mere eller mindre kraftigt henpeger på grove forbrydelser – i virkeligheden faktisk i alle tilfælde kun er tilfældigheder.

Da vi jo er ikke mindre men mere skarpsynede, skulle det forhåbentlig heller ikke blive særlig svært for os idag. Men på grund af omfanget af ovenstående redegørelse, må det sikkert – for ikke at gøre redegørelsen for ulæselig lang – være tilladt at sammenfatte undersøgelsens resultater således: Der er overalt, hvor der måske for den mindre klarsynede kunne synes at foreligge kabaler og rænkespil med maliciøs hensigt absolut og overalt kun tale om tilfældigheder! Det ses i virkeligheden umiddelbart, når man som os er ikke mindre, men mere klarsynet!

Men det er morsomt at fortælle om alle disse tilfældigheder, som kunne give anledning til mange, slemme misforståelser, såfremt de ikke netop er dette – nemlig tilfældigheder!

Efter dette glædelige resultat af vor undersøgelse (ovenstående listes nr.4) vil vi gå over til næste punkt; men dog først i en kommende undersøgelse.

*****

(Posteret sideløbende på www.gamleboeger.dk samt http://blocnotesimma.wordpress.com )

Følg mig også på www.twitter.com/gamleboeger

BILAG 1.

*****

Kære Gert

Se venligst vedhæftede dokument.

Med venlig hilsen

Dennis Barndorph Sichlau
Kontorfuldmægtig

Servicecenteret
Christiansborg
DK-1240 København K.
Tlf. +45 33 37 55 00
Dir. +45 33 37 38 36
www.ft.dk

Gert Pedersen
Nitivej 3-3.th
2000 Frederiksberg

Servicecenteret
Christiansborg DK-1240 København K
Tlf. +45 33 37 55 00 Fax +45 33 32 85 36
www.ft.dk ft@ft.dk

Svar på henvendelse
25. februar 2016

Tak for din henvendelse af 24. februar 2016 om ”pressemeddelelse til Folketingets medlemmer. Henvendelsen er dags dato blevet lagt frem til Folketingets medlemmer på deres læsesal, så de har mulighed for at læse den.

Med venlig hilsen

Fra: Folketingets Oplysning
Sendt: 24. februar 2016 13:10
Til: Postkasse til Servicecenteret
Emne: VS: Pressemeddelelse til Folketingets medlemmer

Til fremlæggelse.

Fra: Gert Pedersen [mailto:gertpedersen@mail.dk]
Sendt: 24. februar 2016 12:23
Til: folketinget@folketinget.dk
Emne: Pressemeddelelse til Folketingets medlemmer

Gert Pedersen
Nitivej 3-3.th
2000 F.
gertpedersen@mail.dk
www.gamleboeger.dk www.twitter.com/gamleboeger

TIL FOLKETINGETS MEDLEMMER

PRESSEMEDDELELSE

OMKRING OVERVÅGNINGS- OG CASH-BAN REVOLUTIONEN

Apropos revolutioner, før og nu: Mange vil tænkeligt mene, at “den muslimske revolution” kunne komme til at fylde tilsvarende meget i nutidens og fremtidens europæiske historie, som Oktober-revolutionen i den russiske og den Franske Revolution i Frankrigs historie? Men det vil, tror jeg, måske vise sig at som en fejltagelse? Måske er der i virkeligheden med alle disse Islam-krige og konfrontationer tale om røgslør, a red herring?

Den store og afgørende – de sidste få årtusinders størete og mest dramatiske? – revolution vil nok være den forestående FORBUD MOD KONTANTE BETALINGSMIDLER.

Hvaba? – spørger den ærede læser, – hvordan og hvorledes? Her et par stikord:

a. Det er i menneskehedens flere tusind år lange historie vistnok aldrig forekommet, at frie mennesker – til forskel for slaver – IKKE HAVDE LOV TIL AT BESIDDE OG HÅNDTERE OG ADMINISTRERE ET BETALINGSMIDDEL.

b. Et monopol på denne ret overlades med CashBan til bankerne/pengeudlånerne.

c. Du bestemmer dermed ikke til hvem, til hvad, hvornår, hvortidt, hvormeget du vil bruge af dine penge / dit betalingsmiddel. Dette bestemmer bankerne derefter – om end ikke de jure så dog de facto (formodetnlig i tæt samarbejde med det om-sig-gribende statslig magtmisbrug?)

e. Du kan jo så kun betale med elektroniske midler. Dine værdier udgøres af tal i en computers memory; disse tal kan let ændres, blokeres eller helt forsvinde uden du kan gøre noget som helst! Kontante penge kan man dog gemme i sin madras, således at der skal et røveri, indbrud eller (pyroman)brand til, for at forarme dig?

f. Du kan ikke købe en busbillet, en togbillet, en flybillet, en
biografbillet, en bog, en parkeringsbillet, en pc, et pc-program, en film, en læge, en rådgiver, en jurist, et avisabonnement, o.s.v. undtagen med en internet-transaktion.

g. Enhver SecretService kyndig ved, at såsnart du bruger et internet-betalingsmiddel (dit Visa-kort etc), så er du omg. “spottet” – d.v.s. registreret og lokaliseret geografisk (af ECHELON, CIA, MOSSAD, NSA etc etc).

h. Et moralsk depraveret styre kan dermed uden nogensomhelt problemer neutralisere alle “uønskede elementer” – d.v.s. BESLUTNINGSTAGERE PÅ ALLE NIVEAUER, SOM FORHOLDER SIG KRITISK TIL MAGTMISBRUG OG SOM IKKE LADER SIG AFPRESSE.

Ingen kan gemme sig og man vil “få noget på” alle! Befolkningen forstår simpelthen ikke, at formålet med total-overvåtningen først og fremmest er at “få noget på” alle beslutningstagere på alle niveauer for dermed at kunne afpresse/blackmaile dem og opnå fordele: F.eks. kræve ansættelse af en bestemt avisredaktør, tv-redaktør, kommunaldirektør, overlæge, bankdirektør, departementchef, politichef, etc etc.

i. Afskaffelse af kontanter som betalingsmidler, vil derfor med sikkerhed komme til at koste mange, mange gode og uskyldige mennesker livet. Der “forsvinder” i forvejen tusinder sporløst hvert år (så vidt jeg ved ca. 2000 i Danmark?). Udover de tusinder (3000?) der hvert år “forsvinder” (d.v.s. omkommer ved dødelige uheld) fra vore hospitaler. I USA er tallet efter det oplyste 400.000 “dødelige hospitalsuheld” pro anno! – (så måske de af Dansk Selskab for Patientsikkerhed først oplyste 5000 p.a. alligevel kommer sandheden nærmere?)

j. Der er efter det oplyste en tæt forbindelse mellem WallStreet og de mest berygtete, vestlige efterretningstjenester CIA, Mossad, NSA, MI6, etc. For nogle (hvor mange ved ingen udenforstående?) “rogue elements” i disse
tjenester er ingen forbrydelse for blodig eller for grov (dette skal forstås HELT bogstaveligt) – og man kan være sikker på, at disse forbydelser ALDRIG opklares. Det er der simpelt hen ikke politisk mod og vilje til!

k. I forb. med Napoleon bør vel her indføjes et par bem. om vor egen Napoleon: Justitsminister Dr.Pind. Er undertegnede ringhed den eneste, som har undret sig over, at Dr.Pinds første, nævneværdige embedshandling var at besøge Washington?

Ja, jeg mener, der er dog tale om en justitsminister og ikke en udenrigsminister? Hvorfor var det så vigtigt i huj og hast at besøge Washington? Og hvem talte han med, om hvad?

Talte han måske især med Dr.Nuland, Viceudenrigsminister for Europa? Den bekendte “f..k-the-EU” Nuland, som vistnok i almindelighed antages især at have organiseret revolutionen i Ukraine? Blev der måske i givet fald talt om kommende revolutioner i disse samtaler?

Er det i givet fald sådanne samtaler der har givet anledning til det påfaldende hals-over-hoved hastværk med at få etablet total-overvågning i Danmark? For i forbindelse med CashBan-revolutionen står total-overvågning af borgernes it-trafik og -forbrug, af bilers/bilejernes geografiske bevægelser (automatiske nummerpladelæsere, allerede opsat!) samt automatisk læsning af parkerede bilers nummerplader (hvem besøger hvem, hvornår?).

Jeg føler mig ikke sikker på, at Dr.Pind helt forstår, hvad der foregår? Jeg synes ikke han per se er usympatisk. Men jeg tror han er et ret typisk venstre-hjernehalvdel-domineret (no pun intended!) menneske, med denne mennesketypes styrker og svagheder: Her måske især interessant en vis tilbøjelighed til stor misvisning eller usikker visning i det retningsvisende
kompas og derfor måske let manipulerbar? (se iøvrigt Bent Falbert nylige klumme i EB.dk desangående http://ekstrabladet.dk/opinionen/bentfalbert/Da-frihedsministeren-blev-en-lænkehund/5952936 ).

Men kort og godt: DEN KOMMENDE, JA IGANGVÆRENDE, TUSINDÅRS-REVOLUTION DREJER SIG FØRST OG FREMMEST OM CASHBAN, OG DERNÆST TOTAL OVERVÅGNING.

DEREFTER ER VI ALLE SLAVER – DOG NATURLIGVIS MED UNDTAGELSE AF DE FÅ BANKIER-FAMILIER, SOM ER I FÆRD MED AT SÆTTE SIG TUNGT PÅ VERDENS BETALINGSMIDLER.

*******************

Det små i det store – maj.2016

(21.maj.2016) Vi vil idag slappe lidt af fra alle de seneste kalamiteter og fataliteter, omhandlende spørgsmål om liv og død – more or less. Og hvordan glemmer man mere effektivt alle livets store spørgsmål end ved at kigge dagens udgave af en tabloid avis igennem?

En venlig sjæl har efterladt et eksemplar af BT her på en af hovedstadens McDanalds’er, så lad os ikke lade denne window-of-opportunity gå til spilde, lad os blive oplivet og underholdt for en stund.

I parantets bemærket bør jeg måske ikke reklamere for meget for McDonalds, hvor jeg vist har været stamkunde i hartad en snes år. Jeg kan godt lide det uformelle her – jeg kommer jo ikke for “at se eller blive set” – og en pris på 10 kr for en kop kaffe passer godt ind i min beskedne økonomi.

Men jeg har bemærket, at McDonalds WiFi i provinsen – senest observeret i Nyborg – blokerer alle mine hjemmesider, nemlig: www.gamleboeger.dk , http://blocnotesimma.wordpress.com og www.twitter.com/gamleboeger. Det samme har været tilfældet her i City; men ses dog ikke at være tilfældet p.t.

Jeg er altså kommet i fint selskab: Med f.eks. www.zerohedge.com , www.stevequayle.com , www.aanirfan.blogspot.com , www.washingtonsblog.com .

Man kan dog få lov at se www.drudgereport.com og – mærkeligt nok – også www.veteranstoday.com . Altså slightly fuzzy logic – don’t you think?

Det ER da kuriøst, at mine 3 hjemmesider er blokeret sammen med f.eks. zerohedge.com. Sidstnævnte læses vistnok af de fleste betydende beslutningstagere i international politik og finans verden over – og det gør mine dog næppe i samme omfang!

Kuriøst også fordi det umuligt kan være McDonalds egen idé – hvordan skulle de dog kende min blog gamleboeger.dk eller min twitter stream? Det må være trukket ned over hovedet på dem af NSA, CIA, Mossad et al.

Men hovsa – nu kom vi alligevel ind på noget seriøst – nemlig Grundlovens bestemmelse om at “censur kan ingensinde på ny indføres”. Så lad os kaste os over dagens BT, hvor man – med statsgaranti – ikke støder på så ubekvemme ting som vore grundlovssikrede rettigheder? (For en ordens skyld: Jeg har stor respekt for BT’s intelligente chefredaktion. Og jeg er helt med på at en tabloid først og fremmest er tænkt som underholdning).

Forsiden: Allerøverst stor overskrift om Espersens kvababselse med neger-nigger fataliteten. Et par observationer: Når Espersen tar sagen så tungt, hænger det måske sammen med, at han i sit internationale outlook synes generelt at være meget Washington-TelAviv orienteret. Det har derfor nok gjort ondt evt. at miste anseelse i Washington, der – som onde tunger undertiden påstår – er hovedstaden i TelAviv?

For det andet: Er det virkeligt muligt, at et vaskeægte EU-Parlamentsmedlem kan være uvidende om, at der er afgørende forskel på at sige neger og nigger? Svært at forstå.

I forsidens øverste højre hjørne omtales sangerinden Szhirley; som jeg dog aldrig har hørt om før nu.

Den store weekendhitorie, at dømme efter pladsalotteringen på forsiden – hele 2/3 – er “Kendte bryder tabu: Sådan vinder vi over rynkerne”. Her er BT virkelig modig og er med til at bryde tabu. Bravo! – men forøvrigt forlader vi straks ynkerne.

Side 2: “Kropsdele og Kufferter fundet”; samt “Nybagt far omkom i flystyrt”. Ja, jo, – overskrifter og historier må i en avis, som lever af læsertal og reklamer, klart nok drejes så “the human touch” fanger flest mulige læsere. Og det ville som sagt ikke være rimeligt at dæmonisere en tabloid af den grund.

Men hvem skal så forresten omtale de iøjnefaldende, problematiske momenter i disse suspekte flystyrt? For dette flys – EgyptAir Flight MS804 – vedkommende er de ret let at huske specielt for undertegnede:

18.maj. kl.ca.15: Jeg posterer på mine 2 blogs en historie https://blocnotesimma.wordpress.com/2016/05/18/smaating-og-bagateller-2/, hvori nogle potentielt meget grove forbrydelser – evt. begået af herværende Mossad-agenter? – omhandles.

19.maj. kl.ca.02.30: EgyptAir MS804 styrter ned efter at være afgået fra Fransk lufthavn hvor sikkerheden varetages af et firma, som efter det oplyste er bemandet med (tidligere?) Shin-Bet resp. Mossad-agenter.

20.maj: Det rapporteres på www.aanirfan.blogspot.com, at den Israelske forsvarsminister træder tilbage i protest over “extremists and dangerous elements”.

Jf. et par aktuelle tweets på www.twitter.com/gamleboeger :

EgyptAir flight MS804 was hit on 19 May 2016; on 20May 2016, Moshe Yaalon, the Israeli DefenseMinister, resigned.

http://aanirfan.blogspot.dk/2016/05/egypt-air-israeli-firm-military-drill.html

He said that Israel is being taken over by “extremist and dangerous elements”

http://aanirfan.blogspot.dk/2016/05/egypt-air-israeli-firm-military-drill.html

EgyptAirMS804: “An Israeli newspaper quoted witnesses as saying they saw a fireball in the sky around the time the plane disappeared.”

http://aanirfan.blogspot.dk/2016/05/egypt-air-israeli-firm-military-drill.html

*****

Fast-forward til side 4-5: Der er Espersen-Kofod-sagen igen, på dobbelt-opslag.

Side 6-7: Den såkaldte Naturpakke: Jo, man skulle tro, at det største problem i Europa og Verden lige nu er hvorvidt Danmark får fintunet en naturpakke, som 1) Harasserer det p.g.a. de fra Washington befalede Ruslands-sanktioner stærkt nødstedte landbrug mest muligt og 2) giver diverse miljøpolitikere mulighed for at profilere sig i en sag som er populær i bybefolkningerne.

En bybefolkning som tilsyneladende med glæde accepterer, at kalde en bonde for “bonderøv” (jf. tv-serien) eller “gyllesvin”. Men som ikke accepterer at kalde en neger for neger eller udlænding for udlænding? More fuzzy logic.

I parantets bemærket ville WallStreet meget gerne overtage al dansk landbrugsjord! Hvordan tror miljø-fundamentalisterne det så vil gå med miljøet? Der er forskellige scenarier hvoraf det mest positive formentlig vil være en tilstand i lighed med f.eks. på de store vejler i HanHerred: Øsløs- eller Bygholms Vejler.

Her er ca. 7000 Ha privatejet naturområde; fredet således at den gemene hob ikke har adgang. Jeg husker, at hvis man som barn dristede sig til at fange en skalle eller aborre i en af kanalerne – så faldt fars hammer. Men ejer-kredsen af velhavere har vistnok ret til at gå på jagt efter behag – more or less?

I øverste højre hjørne af side 7 står “Kampfly-køb er en ommer”. Det er Boeing med deres Super-Hornet, som mener at være forfordelt ved beslutningen om flykøbet. Der kan bemærkes meget om det omhandlede flykøb, men næppe ret meget positivt.

1) hvor skal pengene – måske i omgenen af 70 milliarder kr? – komme fra?
2) hvorfor skal man vælge det mest kontroversielle fly, som gennem en lang werdegang har været plaget at en nærmest uendelig række af mere og mindre alvorlige problemer.
3) hvorfor vælger man ikke en sikrere og billigere løsning?
4) hvad skal Danmark i det hele taget med nye kampfly? Der er jo i virkeligheden ingen militær trussel mod Danmark – med mindre man da regner NATO som en trussel? Den af Washington oppiske stemning mod Rusland er forresten næppe længere alene rettet mod Moskva – man har fået ny respekt for russisk militærs formåen efter Syrien-indsatsen – men måske i virkeligheden også mod (Vest)Europa – som er helt tand- og forsvarsløse.
5) en særlig ominiøs teknisk detalje er de USA-kontrollerede servere, som F35-flyet SKAL være konstant opkoblet til via satellit for overhovedet at kunne flyve. USA har altså en dødemandsknap – meget betryggende!

Nederst på side 7 omtales en som hedder Zac Efron, som jeg heller aldrig har hørt om før. But have a nice day!

Side 10 hedder det: “Uventet vidne belaster drabstiltalt sygeplejerske”. Igen må man, når set helt udefra, vist nøjes med at bemærke, at det er jo heldigt at man i ny og næ finder en sygeplejerske eller hjerneskadet læge at gøre til symbolsk syndebuk for 3000 dødsuheld på danske hospitaler! (i USA er tallet over 200.000 p.a.; men der er alle tal jo meget store; f.eks. forsvinder der efter det oplyste årligt 800.000 børn sporløst i USA!).

Side 12 omtales huskatten som “Danmarks vildeste massemorder” (måske kan det være huskatten, som myrder/kidnapper en halv million børn p.a. i USA?). Det oplyses, at man mener en tamkat i England hver sommer i gennemsnit spiser 3 fugle og 6 mus (el.lign). Tillige oplyses, at en huskat ifgl. dansk lovgivning skal blive på matriklen. Men det gælder vel kun hvis den går frit?

Nederst på siden omtales filmstjernen Michael Douglas, som siges at have/have haft personlige problemer. Man tror det – he does not look happy! Det er nok ikke kun Prins Henrik, som føler det ret krævende og belastende at være på hele tiden; rammer nok mange kändiser mere eller mindre.

Side 14-15 dobbelt opslag om det amerikanske præsidentvalg. Men det foregår jo i USA hvor vi danskere heldigvis endnu ikke har stemmeret; så vi lader de politiske kandestøberier ligge for nu.

Nederst side 15 en notits om, at Putin foreslår USA at lave fælles indsats mod ISIL et al i Syrien; lyder jo rimeligt nok; men måske er Putin iblandt lidt optimistisk? Men sagen om krig eller fred i Europa (og Rusland er jo primært eller idet mindste for en stor del Europa) er naturligvis for alvorlig til, at lade den mindste mulighed være uprøvet.

Hjemmesiden www.rt.com spurgte forleden – i anledning af de mange USA-instigerede militærøvelser tæt på Ruslands Europæiske grænser – “are these people really insane?”. Og det er måske i virkeligheden et rimeligt spørgsmål: Er en kultur – hvis religion tillader og tilskynder til drab på udenfor denne kultur stående nationer, lande og mennesker – i virkeligheden ikke syg?

I så tilfælde vil Putin’s – og andre europæeres – optimisme muligt blive skuffet. For som Nietzsche skal have sagt: “Mod den stupide pande er hammeren et legitimt våben”. Eller tilpasset til vor situation – at sindsygt agressive mennesker (eller kulturer) kun forstår eller accepterer hammerens argument?

Side 21 læses: “Fantastisk ferie med Fido på hundehotel”. Ja – det er de store problemer BT med forkærlighed (ikke) beskæftiger sig med. Hvilket man forsætter med på side 22, hvor man spørger: “Skal det koste en bøde ikke at afhente bestilte bøger på biblioteket?”. Det er er alvorligt spørgsmål, som vi må tænke over i nogen tid, forinden sagen kan kommenteres yderligere.

Ligeledes side 22 findes spalten: “Debat på twitter”. Men heldigvis er det kun folketingspolitikere som kommer til orde i BT’s twitter-univers; og på den måde garanteres vel, at som regel kun de lette, underholdnings-egnede problemer kommer på bordet?

Slut på denne smukke maj-lørdags avislæsning. Forresten læser jeg nu næsten kun nyheder på nettet, hvoraf jeg plejer dagligt at kommentere et udvalg på www.twitter.com/gamleboeger.

De ærede læsere ønskes en god weekend!

*****

Posteres sideløbende på www.gamleboeger.dk og http://blocnotesimma.wordpress.com

Kig også forbi www.twitter.com/gamleboeger

Småting og bagateller (2)

Som også nævnt i foregående indlæg, 1. del af Småting og Bagateller, er vi nu nået ca. halvvejs i den såkaldte “Regnskabsaflæggelse” (del 1 – 6).

Vi rekapitulerer lige, at formålet med “regnskabsaflæggelsen” er at bevidne, at såvel regering som den her i landet opererende, udenlandske efterretnings-mafia (herefter for nemheds skyld kaldt “the mob”) er fuldt ud berettigede til i givet fald: at efterstræbe mig og mine på livet, at mordbrænde- og pyromanbrænde mine venners huse, at myrde mine naboers veninder, at forsøge mord ved hjælp at natligt psykisk angreb (som for W.S.’s hustrus vedkommende?), at planlægge og tilrettelægge nedbrænding af vor ejendom, at vandskade mine bøger, at planlægge kidnapning eller drab under hospitalsophold, at lave groft hærværk på min bil og stjæle mine nummerplader, at tilbageholde min folkepension og boligydelse, m.m.

Men har de pågældende virkeligt planlagt, udført eller forsøgt at udføre alle disse, resp. en del af disse uhyrlige handlinger? Naturligvis ikke! Dog vil nogle måske mene, at en række indicier meget nærliggende kunne fortolkes således, at en hel del af ovenstående kunne anses at have fundet sted?

Vores opgave her idag er derfor at bevise, at disse uhyrligheder faktisk aldrig har fundet sted, således at forstå, at der ikke kan være tale om forbrydelser. Men at de såkaldte indicier i virkeligheden alle peger på tilfældigheder, og som endelig ikke må overfortolkes som beviser på maliciøs hensigt, planlægning eller handling.

Jeg tror faktisk fortsat at dette temmelig let lader sig bevise, og regner med at kunne fortsætte succeen fra sidste og gennemføre bevisførelsen med et uomtvisteligt resultat i dette og nogle få efterfølgende blog-indlæg.

Vi går frotsat frem på den måde, at vi fremdrager en række – ved en overfladisk betragtning og kun tilsyneladende – suspekte overgreb, ulykker og hændelser; i en mere eller mindre tilfældig rækkefølge.

*****

Den 30.april posterede jeg 1.del af “Kvartalsregnskabet”, der indledes således:

“(30.april.2016) Inat drømte jeg, at jeg (igen) var mål for et Mossad-hit. En klarsyns-drøm er i almindelighed, ial fald for mit vedkommende, telepatisk, d.v.s. jeg læser “i æteren” de tanker som nogen gør sig om dette eller hint mens jeg sover, eller næsten-sover. Telepati er som bekendt videnskabeligt påvist og som sådan i vistnok anerkendt af de fleste.

Mossad føler sig altså nu modig nok til igen konkret at planlægge et hit; hvilket utvivlsomt skyldes, at man nu mener undertegnede ringhed har gjort sig så tilpas utilbens over så stor en del af det politiske spektrum, at man påregner at have politisk opbakning (“den som tier samtykker”) til at fortsætte med sin vigtige opgave også her i landet: At kidnappe/dræbe “the best and the brightest” af “the Goyim”.

Lad os derfor se lidt på nogle af de sidste “forbrydelser”, som har gjort mig værdig til capital punishment by the mob.”

*****

Idag vil jeg omtale nogle problemer vi har haft med at få brandsikringen på plads her i ejendommen, efter gennemført byfornyelsesrenovering fra ca. april 2014 til jan. 2015.

Problemerne, som vi drøftede og “sagsbehandlede” i tæt samarbejde med LLO resulterede i et brev fra LLO til Frederiksberg Kommunes brandinspektion (jf. i det følgende), som afviste at foretage inspektionen.

Herefter besluttede jeg at indberette Frederiksberg Kommune til Københavns Politi for at have forsømt sine pligter i så henseende, til potentiel fare for beboernes liv og velfærd (jf. straffelovens paragraf 252).

Brevet er sålydende:

*****(CITAT)

18.jan.2016

Til Københavns Politi
Politigården
Polititorvet
København K

Fra Gert Pedersen
Nitivej
2000 Frederiksberg
gertpedersen at mail.dk

ANMELDELSE TIL KBH POLITI ANG. MANGLENDE BRANDSYN I FREDERIKSBERG KOMMUNE.

Den 15.jan. i fjor blev ovennævnte ejendom, matr. nr. 12hp, m. 10 lejligheder her i Frederiksbergs nordvestkvarter frigivet til indflytning/tilbageflytning efter en bekostelig byfornyelses-renovering.

Man havde hidtil (fra Frederiksberg kommunes administrerende advokater Isaksen & Monami) oplyst os lejere om en forventet tilbageflytning 1 marts 2015. Men ved midten af dec. 2014 fik vi meddelt en ny, tidligere indflytningsdato 15.jan.2015.

Selve renoveringen indebar bl.a., at ejendommens bagtrappe blev sløjfet for at give plads til badeværelser. Samtidig skulle hovedtrappen, der er af træ, forsynes med sprinkleranlæg samt opfylde en række andre brandsikkerhedskrav.

Men nu 1 år senere kan brandsikkerheden næppe endnu siges at være på plads. Det drejer sig især om stærkstrømsinstallationer i træskab på trappen, som i.h.t. Frederiksbergs kommunes byggetilladelse vedr. den her aktuelle renovering (Byggetilladelse j.nr.2012-1750, punkt 18.) ikke er tilladt (hvilket Frb. Brandvæsen ved personlig henvendelse på brandstationen har bekræftet overfor mig og min overbo). Samt brandsikring af trapperummets underside med gipsplader eller sammenhængende pudslag (Byggetilladelsens pk. 15 samt evt. pk. 19).

Nogle af vi lejere synes vi har haft svært ved at trænge igennem med vore indsigelser mod manglerne, uagtet der er idet mindste undertegnedes fornemmelse, at udlejer (men måske ikke hendes rådgivere?) i sine dispositioner har været i god tro. Senest har vi med hjælp af LLO klaget til kommunens tilsyn med brandsikkerhedsforhold. Men Frederiksberg kommune, ved. bygningskonstruktør Niels Andreasen fra Byggeri og Arkiktekturkontoret (som i parentets bemærket muligt er kollega til udlejer?), har med brev af 24.3.2015 (ligeledes j.nr. 2012-1750) tilkendegivet at have forhørt sig om forholdene hos udlejer, og herefter været overtydet om at forholdene er iorden. Man har ikke ment at måtte inspicere forholdene på stedet.

Det mener undertegnede dog ikke, nu 1 år efter frigivelse til flytning, længere er ok. For forholdene er i henhold til Frb. Kommunes ovennævnte byggetilladelse samt Frb. Brandvæsen IKKE i orden, og vi har altså i hele det forløbne år vistnok boet -, og bor vistnok fortsat, i en brandfælde.

Det kan supplerende oplyses:

1. I henhold til d. 26.1.2015 af undertegnede telefonisk inhentede oplysning fra den ansvarlige montør (som selv havde udført arbejet) hos firmaet Dansk Sprinklerteknik, var sprinkleranlægget denne dato endnu ikke idriftsat.

2. D. 19.1.2015 begynder kommunen gravearbejder med henblik på at føre normeret stikledning til vand til sprinkleranlægget. (foto findes)

3. Den 28.1.2015 meddeler ejendomsadministrationskontoret By og Bolig i mail, at “der er blevet tjekket op på brandsikkerheden. Anlægget virker i tilfælde af brand”.

4. Men først i uge 30 tilsluttes brandalarm til Frb. Brandvæsen (foto findes)

5. Set i sammenhæng med foranstående virker det i mine øjne også uheldigt, at ejendommens “teknikskakt” ikke kan siges at være færdiggjort (tiltrådt af huslejenævnet i brev af 2.dec.2015 med påbud om, at forholdet skal være berigtiget senest 2.febr.2016). Skakten forefindes i det tidligere toilet ved siden af trapperummet, og ser ganske enkelt ud til at være forladt i “huj og hast” før færdigt? (evt. i medfør af den fremrykkede indflytningsdato?). Der har været lugtgener fra skaktrummet, og man kunne måske derfor frygte muligheden af, at etageadskillelsen ikke er tæt og derfor kunne virke som en “skorsten” i tilfælde af brand?

6. Da jeg indfadt mig ved ejendommen d. 15.jan.2015 om formiddagen, var håndværkerne ikke færdige i min lejlighed ligesom man blev overrasket over at se mig: “Flytter I ind nu?”

7. Det forekommer ligeledes i sammenhængen uheldigt, at ejendommens kælderdør i gården hverken kan lukkes i endsige låses. Dette p.g.a. manglende rep. efter en vandskade i efteråret. Forholdes må alt andet lige forhøje brand- og rottefare.
(Da gitterlågen i porten ikke har springlås, er den så godt som aldrig låst).

8. Endvidere synes det uheldigt for brandsikkerheden, at beboeren af baghuset undertiden parkerer sin bil i indkørslen foran porten, således at (Brandvæsenets) adgang i givet falle ville være vanskeliggjort. (der er egentlig parkering i gården, men vedkommendes (kender ikke hans navn, da ikke navn på dør eller postkasse) nye bil er vist for bred til at passere porten.

Jeg mener alt i alt, at Frederiksberg Kommune må siges i lang tid at have tilsidesat og fortsat tilsidesætter sine pligter m.h.t. brandsyn i så graverende omfang, at til potentiel fare for vi beboeres liv og velfærd.

Med venlig hilsen
Gert Pedersen

*****(CITAT SLUT)

Københavns politi svarede med email dateret 27.jan.2016 følgende:

*****(CITAT)

Københavns politi har den 22. januar 2016 modtaget Deres skriftlige anmeldelse om manglende brandsyn i Frederiksberg kommune.

De oplyser bl.a. , at ejendommen, hvor De bor, er blevet renoveret og i den forbindelse er der ført eller skjult nogle stærkstrømsinstallationer i en aflukket skabsføring, hvor der også er sprinkleranlæg.

Tillige oplyser De, at der er tale om leje lejligheder.

Jeg oplyse, at Københavns Politi ikke føre brandsyn. Jeg mener heller ikke, at Københavns Brandvæsen føre brandsyn i almindelige lejeboliger.

Som jeg læser deres brev forstår jeg det sådan, at der er tale om bygningsfejl i forbindelse med renoveringen af ejendommen. Byggesyn i sådanne tilfælde foretages af en sagkyndig bygningsinspektør. Denne vil formentlig i givet fald kunne give et pålæg til bygherren om at rette fejlen.

Med venlig hilsen.

(NN)

kriminalassistent

cid:image001.jpg@01CB3493.58ACD630

Efterforskningsenheden

Personfarlig kriminalitet

Særlige sager, Sekt. II

Postadresse: Postboks 108, 2000 Frederiksberg

Besøgsadresse: Teglholm Alle 1, 2450 København SV

Telefon: +45 3314 1448

Afdelings telefon: +45 9350 0005

Mobil: +45 7258 9083

E-mail : peh001@politi.dk

Web : www.politi.dk/koebenhavn

*****(CITAT SLUT)

Så vidt jeg kan se svarer politiet egentlig ikke på anmeldelsens substans, men derimod om brandsyn i almindelighed.

Men det fremgår af det senere forløb, at man har videresendt anmeldelsen til Frederiksberg Kommune “til videre foranstaltning” (som det hedder i et brev fra Kommunens Brandinspektion, som dog næppe kan siges at være korrekt formuleret; det må være “til orientering”, idet Politiet jo ikke leder og fordeler arbejdet på Rådhuset?).

Men dette resulterer dog i, at vi faktisk får den ønskede brandinspektion, som da også giver pålæg om udbedring af de 2 specielt påankede mangler (stærkstrømindføring i træskab på trappegangen; udbedring af pudsmangler i kælderen på trapperummets underside). Men intet pålæg om at kælderdøren skal kunne lukkes og låses eller bilparkering i porten.

Forøvrigt er problemet med stærkstrømsindføring i træskab på trappegangen endnu ikke løst i overensstemmelse med kommunens egen byggetilladelse, hvor det i punkt 18 hedder, at dette skal “fjernes” (man har i stedet indsat nogle gipsplader i træskabet, som dog langt fra gør skabet vandtæt). Man har i det hele taget indtrykket af, at de i Byggetilladelsen specificerede betingelser ikke bliver taget særlig højtideligt af de bevilligende myndigheder?

(Jeg vil for en ordens skyld her bemærke, at vor udlejer, som har en chefstilling på Frederiksberg Rådhus, med sikkerhed ikke har spundet rænker imod os beboere: Hun er ganske enkelt ikke af den type mennesker, som laver kabaler. Hun er i mine øjne et sødt menneske, som jeg ofte har samarbejdet godt med.)

*****

Fast-forward til næste billede: Samme dag/aften (og altså så vidt jeg husker d. 27.jan.2015) som Københavns Politi skrev/sendte sin email til mig som svar på min anmeldelse, fik min gode ven J.A. nedbrændt sit netop færdiggjorte sommerhus på sin arve-grund i Hedehusene.

Der var tale om en “terroristisk” pyromanbrand – altså uden noget åbenbart formål end netop at skabe terror. Branden var efter det oplyste anlagt flere steder i/omkr. huset; og til overflod havde man placeret(?) en bil oppe ved landevejen og antændt denne også, så man kunne være sikker på, at branden ville blive opdaget og registreret som foregået netop d. 27.jan.?

Dermed sikrer man sig, at kun de der ved at datoen har en betydning, “get the message” – hvilket husets ejer jo altså ikke gør.

Gerningsmændene ej fundet.

*****

En endnu værre skæbne overgik min anden gode ven K.N. for nogle få år siden, hvor hans parcelhus i Hillerød blev nedbrændt ved pyromanbrand. Dette var endog tænkeligt forsøg på mordbrand, idet en ung datter (el. barnebarn?) befandt sig sovende i huset.

Lykkeligvis vågnede den unge dame tidsnok til at redde sig ud; men huset blev totalskadet. Og de pågældende would-be mordbrændere fik tilfredsstillelsen af, at det pågældende unge menneske blev anklaget for- og også dømt (ganske sikkert uskyldigt?) for uagtsom ildløs. Nice people!

Jeg husker ikke præcist, hvad Mossad “havde kørende” i forhold til undertegnede på det tidspunkt; men at man har haft et ønske om at skabe terror specielt hos mig er vel hævet over enhver tvivl?

Udover en måske uskyldig dømt ung pige er gerningsmændene ukendte. Naturligvis – Mossad forbrydelser opklares/afsløres aldrig! Ethvert tiltag i så henseende ville omg. blive stoppet politisk?

*****

Vi har nu fremdraget en række indicier, som for den mindre skarpsynede måske ville kunne blive udlagt som tegn på, at der kunne foreligge forbrydelser. Men heldigvis er vi jo mere skaprsynede; vi ser med det samme, at der her overalt naturligvis er tale om tilfældigheder!

Ja, det er jo så åbenbart indlysende at der kun foreligger tilfældigheder at jeg af den grund naturligvis ikke behøver gå i detaljer, og påpege alle disse tilfældigheder mere detaljeret. Men tilfældigheder er dog noget vidunderligt noget!

Efter dette glædelige resultat vil vi gå videre til nogle af de øvrige hændelser, men dog først i et kommende indlæg.

*****

(Posteres sideløbende på www.gamleboeger.dk og http://blocnotesimma.wordpress.com )

Følg mig også på www.twitter.com/gamleboeger

Småting og bagateller

(13.05.2016) Som også nævnt i foregående indlæg, d.v.s. 6.del af vort KVARTALSREGNSKAB, er vi hermed nået ca. halvvejs i det lidt forskudte kvartal (fra ca. 1.febr. – 1.maj).

Vi rekapitulerer lige, at formålet med “regnskabsaflæggelsen” er at bevidne, at såvel regering som den her i landet opererende, udenlandske efterretnings-mafia (herefter for nemheds skyld kaldt “the mob”) er fuldt ud berettigede til i givet fald: at efterstræbe mig og mine på livet, at mordbrænde- og pyromanbrænde mine venners huse, at myrde mine naboers veninder, at forsøge mord ved hjælp at natligt psykisk angreb (som for W.S.’s hustrus vedkommende?), at planlægge og tilrettelægge nedbrænding af vor ejendom, at vandskade mine bøger, at planlægge kidnapning eller drab under hospitalsophold, at lave groft hærværk på min bil og stjæle mine nummerplader, m.m.

Men har de pågældende virkeligt planlagt, udført eller forsøgt at udføre alle disse, resp. en del af disse uhyrlige handlinger? Naturligvis ikke! Dog vil nogle måske mene, at en række indicier meget nærliggende kunne fortolkes således, at en hel del af ovenstående kunne anses at have fundet sted?

Vores opgave her idag er derfor at bevise, at disse uhyrligheder faktisk aldrig har fundet sted, således at forstå, at der ikke kan være tale om forbrydelser. Men at de såkaldte indicier i virkeligheden alle er tilfældigheder, som endelig ikke må overfortolkes som beviser på maliciøs hensigt, planlægning eller handling.

Jeg tror faktisk at dette temmelig let lader sig bevise, og regner med meget muligt at kunne gennemføre bevisførelsen og nå et uomtvisteligt resultat i dette og et par efterfølgende indlæg.

Vi vil nu gå frem på den måde, at vi fremdrager en række – ved en overfladisk betragtning og kun tilsyneladende – suspekte overgreb, ulykker og hændelser; i en mere eller mindre tilfældig rækkefølge. Og det vil måske være naturligt at begynde med den i sidste postering nævnte, overfladisk set måske lidt suspekte hændelser. Nemlig vandskaden i mit “boglager” lørdag d. 30.april.

Den 30.april posterede jeg 1.del af “kvartalsregnskabet”, der lyder således:

“(30.april.2016) Inat drømte jeg, at jeg (igen) var mål for et Mossad-hit. En klarsyns-drøm er i almindelighed, ial fald for mit vedkommende, telepatisk, d.v.s. jeg læser “i æteren” de tanker som nogen gør sig om dette eller hint mens jeg sover, eller næsten-sover. Telepati er som bekendt videnskabeligt påvist og som sådan i vistnok anerkendt af de fleste.

Mossad føler sig altså nu modig nok til igen konkret at planlægge et hit; hvilket utvivlsomt skyldes, at man nu mener undertegnede ringhed har gjort sig så tilpas utilbens over så stor en del af det politiske spektrum, at man påregner at have politisk opbakning (“den som tier samtykker”) til at fortsætte med sin vigtige opgave også her i landet: At kidnappe/dræbe “the best and the brightest” af “the Goyim”.

Lad os derfor se lidt på nogle af de sidste “forbrydelser”, som har gjort mig værdig til capital punishment by the mob.”

Posteringen skete så vidt jeg husker lidt før kl.11 fm. lørdag d. 30.4. Klokken ca. 17 besøgte jeg det nærliggende stue-lokale – efter på grund af andre gøremål ikke at have været der i næsten 2 uger – og kunne konstatere, at der stod blankt vand på en del af gulvet, samt at det dryppede ned fra loftet.

Det viste sig, at en overbo på 2.dal havde haft vandskade (i sit badeværelse?) mens man var ude mellem kl. 14-16. Jeg er ikke informeret om de nærmere tekniske detaljer; men jeg gætter umiddelbart på, at vedkommende kan have haft ubudne gæster i det omhandlede 2 timers “window of opportunity”?

Ved et lille mirakel skete der kun mindre skade på mine bøger; jeg måtte smide en håndfuld væk, samt registrere ca. 100 bøger som vandskadede. Men der står tusindvis af bøger, og det kunne altså godt være blevet ret ubehageligt. Men vandet synes af en mig ubekendt grund, for størstedelen at være løbet udenom mit lokale; måske er det især løbet langs toilet-faldstammen, som synes at befinde sig i lejlighederne til højre i opgangen?

Nogle dage efter fik jeg en sms fra de pågældende beboere på 2.sal, at en fugt-tekniker gerne ville bese lokalet mandag d. 9.maj mellem kl.10 og 14. Hvilket jeg kunne og måtte acceptere. Dog ikke med glæde.

Det ligger således, at jeg så vidt muligt undgår at lave aftaler om at være på et bestemt sted en eller flere dage ude i fremtiden. Årsagen er mine efterhånden temmelig mange erfaringer med Mossads hit-squads; en sådan hit-squad skal jo have nogen tid – idet mindste nogle timer, og helst nogle dage – til at planlægge et hit eller en kidnapning i alle detaljer.

Herunder også så vidt muligt at placere Mossad-trolls (evt. sayanim eller sayanim-hjælpere?) på alarmcentralen, samt i den eller de patruljevogne, som forventes at være i nærheden, resp. stå stand-by. I så fald vil der evt. aldrig komme, eller først meget forsinket komme en patrulje efter et alarm-opkald, ligesom opkaldet om muligt vil blive slettet af opkaldsregistreringen.

Natten til den 9.maj drømte jeg følgende: Jeg forsøgte at få adgang til et skummelt lokale; men i døren stod en eller to hærdebrede goons, som spærrede adgangen: Der foregik noget uhyggeligt i lokalet, og jeg/vi måtte ikke få adgang.

Således foranlediget besluttede jeg om morgenen følgende krigslist: Jeg gik over til lokalet et par timer før kl. 10 og låste døren op. Gik derefter hjem igen og afventede opkald fra fugt-teknikkeren. Da dette kom, oplyste jeg, at døren til lokalet var åben og at man blot kunne gå ind.

Jeg har nemlig monteret døren med en dirkfri(?) lås, og giver derfor ikke nøglen fra mig til håndværkere; det hedder sig ganske vist, at nøglen ikke kan kopieres uden et kode-kort, men en Mossad-specialist kan naturligvis let lave en voksafstøbning?

I dagene før d. 9.maj var jeg blevet mere og mere ked af og deprimeret over det aftalte møde med fugt-teknikeren i lokalet. Lokalet må nemlig anses som meget velegnet til et Mossad-hit, hvad enten som mord eller kidnapning.

Jeg er ganske klar over, at Mossad langt ville foretrække en kidnapning (helst naturligvis af undertegnede, ellers evt. af en nær slægtning) og jeg er derfor altid på vagt overfor kassevogne i nærheden af et rendevous-sted.

Og det var derfor naturligvis ikke uden interesse at jeg kunne konstatere, at der direkte udenfor det pågældende lokales gadedør holdt en VW-autocamper! Mørkegrå, lejet i “Camper Vermietung Hamburg”, med tyske plader HH-CV 178 (foto findes).

Jeg erindrer ikke jeg nogensinde har set en bil med tyske plader parkeret det pågældende sted; og ial fald aldrig en tysk auto-camper endsige denne auto-camper.

En auto-camper fra Hamburg er naturligvis næsten ideel til at transporteret en kidnappet ud af landet i! Man bedøver blot vedkommende og siger han ligger og sover, resp. evt. er syg eller har et ildebefindende – hvis nogen skulle spørge. Hvis der ikke som netop nu havde været grænsekontrol, ville man blot have smidt mig ind i et bagagerum i en stor bil.

Men betyder det nu virkeligt, at Mossad: 1. har lukket sig ind i den pågældende 2.sals lejlighed mellem 14-16 og lukket nogle vandhaner op (eller lignende)? 2. har planlagt en kidnapning af undertegnede ringhed, med henblik på omg. at blive transporteret til det syd(øst?)lige udland?

Naturligvis ikke. Det kan her og nu slås fast med syvtommersøm, at

1. det er ganske tilfældigt, at den omhandlede 2.sals lejlighed fik vandskade ca.4 timer efter at jeg posterede 1.del af “kvartalsregnskabet”, og hvori jeg bl.a. afslørede en af Mossads hovedopgaver også i Dammark: Nemlig at kill/kidnap “the best and the brightest” of the “Goyim” (den ærede læser kan jo selv læse efter i den babyloniske talmud – velbekomme!).
“The Mob” betyder jo som bekendt blot mafia – og at Mossad også opererer som en mafia kan læses mange steder.

2. det er selvfølgelig også et tilfælde, at jeg natten til d. 9.maj har en uhyggelig drøm om en skummelt lokale, hvor der sker grimme ting.

3. det er ligeledes naturligvis et 100% tilfælde, at der netop på dette taktisk suspekte tidspunkt holder en auto-camper fra Tyskland parkeret DIREKTE udenfor gadedøren til mit boglager-lokale.

Den ærede læser ser altså let, at der her alene er tale om tilfældigheder. Der er ingen kabale lagt eller rænke spundet med henblik på katastrofale vandskader, overfald, mord eller kidnapning! Hvilket naturligvis er meget glædeligt!

Efter dette glædelige resultat af 1.del af vor gennemgang af mere eller mindre suspekte fataliteter vil vi se lidt på nogle af de øvrige, men dog først i et kommende indlæg.

*****

Posteres sideløbende på www.gamleboeger.dk og http://blocnotesimma.wordpress.com

Tjek også www.twitter.com/gamlebøger – næsten daglige opdateringer.

Kvartalsregnskab (5.del)

(09.maj.2016/1.del posteret 30.april.2016 ca. 11.00) Natten til 30.april drømte jeg, at jeg (igen) var mål for et Mossad-hit. En klarsyns-drøm er i almindelighed, ial fald for mit vedkommende, telepatisk, d.v.s. jeg læser “i æteren” de tanker som nogen gør sig om dette eller hint mens jeg sover, eller næsten-sover. Telepati er som bekendt videnskabeligt påvist og som sådan i vistnok anerkendt af de fleste.

Mossad føler sig altså nu modig nok til igen konkret at planlægge et hit; hvilket utvivlsomt skyldes, at man nu mener undertegnede ringhed har gjort sig så tilpas utilbens over så stor en del af det politiske spektrum, at man påregner at have politisk opbakning (“den som tier samtykker”) til at fortsætte med sin vigtige opgave også her i landet: At kidnappe/dræbe “the best and the brightest” af “the Goyim”.

Lad os derfor se lidt på nogle af de sidste “forbrydelser”, som har gjort mig værdig til capital punishment by the mob.

Jeg vil gribe sagen an på den måde, at jeg vil gennemgå hovedparten af de notater, jeg gennem det seneste kvartal har gjort mig, primært med henblik på tweets på http://www.twitter.com/gamleboeger. Størstedelen af notaterne har allerede været posteret på twitter.

Vi begynder o. 1.febr. og håber at nå frem til o. 1.maj.2016 inden for længe. Jeg vil naturligvis bestræbe mig på at fremdrage alle de mest kritiske og kontroversielle notater, så alle kan se hvor slem jeg er.

Men først to aktuelle tweets, som relaterer til indledningen:

*****

Apr.30 I dreamt was being setup for a hit by Mossad-goon with gun and poisened dart in a traffic jam; i guess danish gov’t dont like #tweets?

*****

DANISH CITIZENS TREATED AS MIGRANTS by order of danish ruling oneparty govt’s SECRET (NeoCon-puppet)party commitee?

http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/tusindvis-af-danskere-tvinges-paa-integrationsydelse/6060099

*****

Indledningsvis endnu to små tweets fra denne smukke mandag morgen, ligeledes posteret på www.twitter.com/gamleboeger :

*****

Abt. 3 hours after I posted 1.part of KVARTALSREGNSKAB on www.gamleboeger.dk someone(Mossad?) arranged for water damage on my storeroom for my books.

*****

(Mossad terror apr.30?) By a lycky strike not much damage on my books but apparantly much damage elsewhere in the house.

*****

Herefter fortsættes med 5. del af kvartalsregnskabet, som vedr. tiden fra ca. 3. – 15.marts:

*****

Region Hovedstaden har sjusket med patientdata
Region Hovedstaden oplyser, at cirka 7000 ikke-sundhedspersoner som portører, receptionister, lægesekretærer, socialrådgivere og økonomiansatte i dag har adgang til patientjournalsystemet.

*****

Samtidig viser dokumenter, Jyllands-Posten er i besiddelse af, at læger, sygeplejersker, radiografer og andre med en bred adgang til patientjournalerne har haft mulighed for at læse i samtlige patientjournaler på det sygehus, de er ansat på.
Og for at læse i patientjournaler fra andre sygehuse i regionen.

http://www.dr.dk/nyheder/indland/forening-kritiserer-journal-oplysninger-ikke-foelger-patienter

*****

Ifølge sundhedsjurist Kent Kristensen, Syddansk Universitet, er der tale om et klokkeklart brud på både persondataloven, sundhedsloven og sikkerhedsbekendtgørelsen

http://www.dr.dk/nyheder/indland/region-hovedstaden-har-sjusket-med-patientdata

*****

Tusinder af brugere har haft adgang til patientjournaler, selv om de slet ikke skulle have haft det.

http://www.dr.dk/nyheder/indland/region-hovedstaden-har-sjusket-med-patientdata

*****

‘Dead Or Alive’ – Jonathan Chait From NY MAG Offers Bounty For Donald Trump – Where Is The Secret Service?
allnewspipeline.com/NY_MAG_Chait_Offers_Trump_Bounty.php

*****

Hvorfor skal Det Hemmelige Politi blandes ind i muslimers familie-privatliv?
S: PET skal beskytte undertrykte unge muslimer; Med nyt exit-program vil Socialdemokratiet hjælpe muslimer, der vil flygte fra tvangsægteskab, vold eller genopdragelse.

http://www.dr.dk/nyheder/politik/s-pet-skal-beskytte-undertrykte-unge-muslimer

*****

Staten overtager kontrollen med Tyrkiets største avis

http://www.dr.dk/nyheder/udland/staten-overtager-kontrollen-med-tyrkiets-stoerste-avis

Unmittelbar nach EU-Gipfel: Die türkische Regierung hat am Dienstag die Nachrichtenagentur Cihan verstaatlicht

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/03/08/erdogan-macht-weiter-und-verhaengt-zwangskontrolle-ueber-nachrichtenagentur/

*****

Perhaps both mr. Kim and mr. Xi play the NeoCon/WallStreet puppet-play? Split-up, rape, rob and kill EU-Russia?
veteranstoday.com/2016/03/05/neo-chinese-foreign-minister-wang-yi-visits-the-us/

*****

Banks now routinely monitor customers’ activity on social media

http://www.dailymail.co.uk/money/saving/article-3460933/Banks-spy-private-life-flog-deals-monitor-shopping-habits-eating-holdiays-know-planning-baby.html

Arrival of Chip-and-Pin cards allowed banks to collect far more information

http://www.dailymail.co.uk/money/saving/article-3460933/Banks-spy-private-life-flog-deals-monitor-shopping-habits-eating-holdiays-know-planning-baby.html

Loan firms can now secretly access your internet browsing history
They can even trace your movements through your smartphone

http://www.dailymail.co.uk/money/saving/article-3460933/Banks-spy-private-life-flog-deals-monitor-shopping-habits-eating-holdiays-know-planning-baby.html

Banks spying on your PRIVATE life to flog their deals: They monitor your shopping, eating out, holidays… and even know if you’re planning for a baby

http://www.dailymail.co.uk/money/saving/article-3460933/Banks-spy-private-life-flog-deals-monitor-shopping-habits-eating-holdiays-know-planning-baby.html

*****

CIO’s admit to wasting millions on security technology tht doesn’t work

http://www.information-age.com/technology/security/123460989/cios-admit-wasting-millions-security-technology-doesnt-work

*****

Falske politibetjente på spil i København

http://ekstrabladet.dk/112/politiet-leder-fortsat-falske-politibetjente-paa-spil-i-koebenhavn/5984346

*****

Die Türkei als neuer Musterstaat: Ausverkauf der Werte: Angela Merkel demontiert die EU

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/03/08/ausverkauf-der-werte-angela-merkel-demontiert-die-eu/

Der Kriegs- und Polizeistaat im Stile Erdogans wird zum Modell, nach dem sich die EU zu richten hat

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/03/08/ausverkauf-der-werte-angela-merkel-demontiert-die-eu/

*****

Falsche Grundlagen für Negativzinsen: Die Kosten für Wohnraum werden im Inflationsindex nicht berücksichtigt

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/03/07/negativzinsen-die-ezb-vor-einem-monumentalen-politischen-fehler/

*****

“We the people” have been utterly and completely betrayed: cheated on, lied to, swindled, deceived, double-crossed and sold us to the highest bidder

http://www.zerohedge.com/news/2016-03-07/just-shut-vote-futility-representative-government-age-robber-barons

*****

Amnesty Intl: Turkish border guard shooting Syrian refugees “daily”…
veteranstoday.com/2016/03/08/turkish-border-guards-shooting-syrian-refugees-daily-amnesty-intl/

*****

Sygehusdirektør: Vi skal gøre patienterne trygge under mordretssag

http://www.dr.dk/nyheder/regionale/sjaelland/sygehusdirektoer-vi-skal-goere-patienterne-trygge-under-mordretssag

Topchefen i Region Sjælland fritstillet efter bestikkelsessag

http://www.dr.dk/nyheder/regionale/sjaelland/topchefen-i-region-sjaelland-fritstillet-efter-bestikkelsessag

*****

Die Ökonomen der deutschen Banken und Verbände lehnen die Zins-Entscheidung der EZB ab.

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/03/10/irrfahrt-sackgasse-bizarr-draghis-kurs-stoesst-auf-allgemeine-ablehnung/

Leitzins auf null Prozent. „Irrfahrt, Sackgasse, bizarr“: Draghis Kurs stößt auf allgemeine Ablehnung

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/03/10/irrfahrt-sackgasse-bizarr-draghis-kurs-stoesst-auf-allgemeine-ablehnung/

*****

“I hear that more US soldiers serving in Afghanistan now die from suicide than are killed by the Afghanis”

http://www.zerohedge.com/news/2016-03-08/do-you-remember-five-men-being-arrested-nypd-9-11-filming-and-celebrating-attack

*****

Aanirfan on Hollywood
aanirfan.blogspot.dk/2014/04/hollywood-pedophile-rings-exposed-by.html

*****

Watch: Computer programmer testifies under oath he coded computers to rig elections (full-spectrum-dominance)
activistpost.com/2016/03/watch-computer-programmer-testifies-under-oath-he-coded-computers-to-rig-elections.html

*****

Cisco CEO: “Don’t chase hot new tech for technology’s sake; Cloud is not what customers want” (No but it’s what CIA wants) (via full-spectrum-dominance)

http://www.crn.com.au/News/416333,cisco-ceo-cloud-is-not-what-customers-want.aspx?utm_source=itnews&utm_medium=web&utm_campaign=networkbar

*****

UN staff members accused of 99 sex crime charges in 2015 (via full-spectrum-dominance.com)

http://www.trtworld.com/mea/un-staff-members-accused-of-99-sex-crime-charges-in-2015-60746

*****

If EU doesn’t prolong sanctions on Russia, our economy might recover; and Gabriel-Merkel-NeoCons mightn’t want that?

http://www.datacenterknowledge.com/archives/2016/03/03/how-cyber-security-literate-are-you/

*****

“You would have to work hard to find a worse place to put a nuclear plant, right between two national parks and subject to hurricanes and storm surge.”

http://www.zerohedge.com/news/2016-03-10/leaking-beachfront-nuclear-reactor-near-miami-threatening-florida-everglades

*****

Let’s print more, more worthless counterfeit monopoly funny money – makes the big bankers rich, everyone else poorer

http://www.zerohedge.com/news/2016-03-10/draghi-whips-out-bazooka-ecb-announces-surprise-refi-marginal-lending-rate-cuts-boos

*****

3000 dødsuheld p.a. på vore hospitaler: Heldigt for Sygdomsstyrelsen at de har sygeplejersker at statuere eksempel på?

http://www.dr.dk/nyheder/indland/overblik-i-dag-begynder-retssag-mod-sygeplejerske-tiltalt-have-draebt-patienter

http://ekstrabladet.dk/112/live-drabstiltalt-sygeplejerske-i-retten/5990629

Gratis “tandtjek” for de hjemløse: Et “tjek” vil de jo nok have megen fornøjelse af?

http://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/rullende-tandlaeger-tilbyder-socialt-udsatte-gratis-tandtjek

*****

Er stigende huspriser “godt for boligejerne”? Er det “godt” for dig at sælge dine børn til gældsslaveri?

http://www.dr.dk/nyheder/penge/historisk-rentenedsaettelse-godt-boligejerne-men-ingen-mirakelkur

*****

Die Bundesregierung habe sich geweigert, Daten auszutauschen über mutmaßliche Terroristen unter Flüchtlinge.

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/03/11/offene-grenzen-deutschland-hat-bei-der-sicherheit-voellig-versagt/

*****

Aanirfan on Hollywood pedophiles
aanirfan.blogspot.dk/2014/04/hollywood-pedophile-rings-exposed-by.html

*****

TPP: How much did Mr. Xi promise the Washington NeoCons et al to destroy the USA?

http://www.zerohedge.com/news/2016-03-11/obama-push-passage-tpp-trade-deal-despite-rising-public-opposition

*****

“Government is the entertainment division of the military-industrial complex”. – FrankZappa (via stevequayle)
kingworldnews.com/former-white-house-official-larry-lindsey-on-frank-zappas-terrifying-warning/

*****

CIA/Mossad/ISIS’s war on cultural heritage (link via stevequayle)

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3487751/ISIS-burns-hundreds-Christian-books-Mosul-latest-attempt-wipe-religion-society.html

*****

Android banking trojan uses Flash to steal your money… (link via full-spectrum-dominance)

http://www.theinquirer.net/inquirer/news/2450434/android-banking-trojan-uses-flash-to-pinch-your-money

*****

Microsoft buried a Get Windows10 ad generator inside this month’s Internet Explorer security patch for Windows 7 and 8.1

http://www.infoworld.com/article/3042155/microsoft-windows/windows-patch-kb-3139929-when-a-security-update-is-not-a-security-update.html

Windows patch KB 3139929: When a security update is not a security update (full-spectrum-dominance)

http://www.infoworld.com/article/3042155/microsoft-windows/windows-patch-kb-3139929-when-a-security-update-is-not-a-security-update.html

*****

Big surprise! NSA data will soon routinely be used for domestic policing that has nothing to do with terrorism

https://www.washingtonpost.com/news/the-watch/wp/2016/03/10/surprise-nsa-data-will-soon-routinely-be-used-for-domestic-policing-that-has-nothing-to-do-with-terrorism/

*****

Nuclear Expert: Fukushima “like the worst nightmare becoming reality”

http://enenews.com/japan-nuclear-expert-fukushima-like-worse-nightmare-becoming-reality-released-1000-nuclear-bombs-worth-radioactive-material-everyone-earth-exposed-increase-cancer-will-be-result

Fukushima released as much as 1,000 atomic bombs worth of radioactive material

http://enenews.com/japan-nuclear-expert-fukushima-like-worse-nightmare-becoming-reality-released-1000-nuclear-bombs-worth-radioactive-material-everyone-earth-exposed-increase-cancer-will-be-result

“Everyone on earth has been exposed… an increase in cancer will be the result”

http://enenews.com/japan-nuclear-expert-fukushima-like-worse-nightmare-becoming-reality-released-1000-nuclear-bombs-worth-radioactive-material-everyone-earth-exposed-increase-cancer-will-be-result

*****

“Anonymous? I don’t know, fits well with an intelligence front”… says comment
veteranstoday.com/2016/03/12/is-this-the-most-important-suppressed-news-story-of-our-time/

*****

Ja, alle diese Kriege sind doch sehr hübsch und amüsant?

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/03/12/merkel-folgt-nato-aufforderung-bundeswehr-wird-massiv-vergroessert/

*****

Why do Wash.NeoCons want to implement a faschist tyranny? Simple, John Doe – to save freedom and democracy!

https://www.rt.com/usa/335325-obama-makes-case-government-access/

*****

Smart Hungarians delcares state of emergency, deploys thousands of troops to border

http://www.breitbart.com/london/2016/03/10/hungary-declares-state-of-emergency-deploys-thousands-of-troops-to-border/

*****

For mange politi-timer? Men så lad dog Forsvaret varetage sin eneste legitime opgave: At bevogte/forsvare Danmarks grænser

http://www.dr.dk/nyheder/politik/politiet-bruger-tusindvis-af-timer-ved-graensen

http://www.breitbart.com/london/2016/03/10/hungary-declares-state-of-emergency-deploys-thousands-of-troops-to-border/

*****

“The ECB could purchase equities next”; sure – they could also purchase the laptops the dealers cannot sell

http://www.zerohedge.com/news/2016-03-12/jpmorgan-ecb-could-purchase-equities-next

*****

“Note that the lethality of radioactive reactor cores goes up the first 250,000 years they are out of the reactor – not down.”

http://www.zerohedge.com/news/2016-03-11/fukushima-five-years-later-fuel-rods-melted-through-containment-and-nobody-knows-whe#comment-7304652

Fukushima is only the beginning. The US alone has 30+ more GE Mk 1 and 2 NPP’s ready to blow. Within 100 years, they will all be exposed to atmosphere.

http://www.zerohedge.com/news/2016-03-11/fukushima-five-years-later-fuel-rods-melted-through-containment-and-nobody-knows-whe#comment-7304701

The real danger is the Spent Fuel Pools, especially the Common Spent Fuel Pools. Lose water and the rods self-ignite

http://www.zerohedge.com/news/2016-03-11/fukushima-five-years-later-fuel-rods-melted-through-containment-and-nobody-knows-whe#comment-7304701

Decades worth of rods in giant swimming pools, completely dependent on running water and no cracks in the cement underneath

http://www.zerohedge.com/news/2016-03-11/fukushima-five-years-later-fuel-rods-melted-through-containment-and-nobody-knows-whe#comment-7304701

*****

WallStreet-Puppet ECB: Rob the savers to pay reckless bankers?

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/03/13/enteignung-der-sparer-ezb-rettet-die-schulden-staaten-in-europa/

Die europäischen Sparer werden enteignet, damit sich die Schulden-Staaten sanieren können

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/03/13/enteignung-der-sparer-ezb-rettet-die-schulden-staaten-in-europa/

Tatsächlich ändert die EZB ihren Charakter fundamental zum zentralen Schaltstation eines europäischen Machtzentrums

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/03/13/enteignung-der-sparer-ezb-rettet-die-schulden-staaten-in-europa/

*****

Ein amerikanischer NSA-Puppet und ein franz. Mossad-Puppet wollen den Faschistenstaat…

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/03/13/obama-private-handys-sollen-zur-steuer-eintreibung-geknackt-werden/

*****

War on cultural heritage: Who precisely ordered Copenhagen Central Library to burn 450,000 books? Google/CIA to be only venue on books?

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3487751/ISIS-burns-hundreds-Christian-books-Mosul-latest-attempt-wipe-religion-society.html

*****

Deutsche Bank: Negative Rates Confirm The Failure Of Globalization.

http://www.zerohedge.com/news/2016-03-12/deutsche-bank-negative-rates-confirm-failure-globalization

NIRP: The global economy reacting to a chronic oversupply of goods through the impact of globalization (DeutscheBank)

http://www.zerohedge.com/news/2016-03-12/deutsche-bank-negative-rates-confirm-failure-globalization

*****

The “war on terror” is slowly but surely transitioning into a “war on the citizenry”… says

http://www.zerohedge.com/news/2016-03-12/war-terror-turns-inward-%E2%80%93-nsa-surveillance-will-be-used-against-american-citizens

The most important single element in “war on citizenry” is CashBan…

http://www.zerohedge.com/news/2016-03-12/war-terror-turns-inward-%E2%80%93-nsa-surveillance-will-be-used-against-american-citizens

*****

Since the Palme-murder the blue-eyed Swedes may have been carefully, cunningly set up to be raped, robbed and murdered

http://www.zerohedge.com/news/2016-03-12/we-have-never-seen-anything-swedes-stunned-unreal-surge-refugee-sex-attacks

Smart move af MetteF. – “Socialdemokraterne” overtaget fra svensk, men har altid lydt forkert på dansk

http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/frederiksens-hemmelige-plan-derfor-bruger-hun-ikke-ss-officielle-navn/5993868

*****

TTIP: A weapon of mass destruction of Europe(to-Urals) and the USA

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/03/14/ttip-europa-muss-fuer-seine-umwelt-standards-kaempfen/

TTIP: Who will be rewarding the Wash.-NeoCons et al for utterly destroying Europe(to-Urals) and the USA?

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/03/14/ttip-europa-muss-fuer-seine-umwelt-standards-kaempfen/

*****

“Tvungen” radio/tv-licens for retten i Tyskland; hvad med Danmark?

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/03/14/bundesverwaltungsgericht-verhandelt-klagen-gegen-rundfunkbeitrag/

*****

Your next car will be hacked. Will autonomous vehicles be worth it? (link via drudgereport)

http://www.theguardian.com/technology/2016/mar/13/autonomous-cars-self-driving-hack-mikko-hypponen-sxsw

Self-driving cars: Without better security they put us at risk of car hacking and even ransom demands

http://www.theguardian.com/technology/2016/mar/13/autonomous-cars-self-driving-hack-mikko-hypponen-sxsw

*****

Live Hellfire Missiles Headed To U.S. discovered On Passenger Flight (via full-spectrum-dominance)

http://www.inquisitr.com/2885455/live-hellfire-missiles-headed-to-u-s-on-passenger-flight-serbia-finds-bizarre-cargo-package-on-plane-containing-two-missiles-with-explosive-warheads/

*****

Microsoft Has Just Blackmailed Linux Twice in One Single Week and the Media Didn’t Notice (full-spectrum-dom.)

http://techrights.org/2016/03/10/charm-offensives-distract/

Microsoft loves Linux enough to strangle it to death with patents while the media isn’t paying attention

http://techrights.org/2016/03/10/charm-offensives-distract/

“Microsoft is asking people to pay them for patents, but they won’t say which ones; that’s extortion…”

http://techrights.org/2016/03/10/charm-offensives-distract/

*****

New Magnetic Chips Offer Computing With One Million Times Less Energy (via stevequayle.com)

http://sputniknews.com/science/20160313/1036205294/magnetic-computer-chip-less-energy.html

*****

It’s Official: NSA Data Will Soon be Used by Domestic Law Enforcement (via stevequayle.com)
thedailysheeple.com/its-official-nsa-data-will-soon-be-used-by-domestic-law-enforcement_032016

*****

Hybrid wars: If you accept their rules of engagement, youw’ll die the slow “death by a 1000 cuts”

http://www.zerohedge.com/news/2016-03-13/hybrid-wars-part-1-disrupting-multipolarism-through-provoked-conflict

*****

‘Bust’ Town Texas – “We Never Expected The Good Times To End”

http://www.zerohedge.com/news/2016-03-13/bust-town-texas-we-never-expected-good-times-end

*****

Celebrating admission of Draghi that all his efforts to date have failed, so let’s do even more of the same. And they love this nonsense?

http://www.zerohedge.com/news/2016-03-13/martin-armstrong-exclaims-central-bankers-are-crazy-public-out-its-mind

*****

‘Eagles Of Death Metal’ Frontman Says Guards Knew About Paris Attacks In Advance

http://www.zerohedge.com/news/2016-03-13/eagles-death-metal-frontman-says-guards-knew-about-paris-attacks-advance

*****

Paris is so filthy that Japanese tour guides have started cleaning streets themselves (drudgereport)

http://nypost.com/2016/03/14/japanese-tour-guides-are-cleaning-the-filthy-streets-of-paris-themselves/

*****

Has Facebook turned into massive digital graveyard? (link via drudgereport.com)

http://www.bbc.com/future/story/20160313-the-unstoppable-rise-of-the-facebook-dead

*****

Ex-prosecutor reveals Saakashvili’s systematic sex surveillance and blackmail?

http://dfwatch.net/ex-prosecutor-reveals-systematic-sex-surveillance-and-blackmail-40865

*****

Snowden: “Freedoms of speech, religion and private property all originate from privacy.”

https://www.rt.com/news/335585-mass-surveillance-privacy-snowden/

(Mass surveillance) have failed to prevent any attacks in their 10 years of operation (Snowden)

https://www.rt.com/news/335585-mass-surveillance-privacy-snowden/

Bulk data gathering programs used by US intelligence have no effect in combating terrorism (Snowden)

https://www.rt.com/news/335585-mass-surveillance-privacy-snowden/

*****

“Problems have a habit of creating opportunities and I remain confident of our ability to identify and profit from them during 2016″

http://investmentwatchblog.com/lord-rothschild-warns-of-big-problems-in-2016/

*****

“Turkey’s Erdogan Goes Full-Dictator”: Designates Journalists And Teachers As “Terrorists”; Arrests Lawyers

http://www.zerohedge.com/news/2016-03-16/turkeys-erdogan-goes-full-dictator-designates-journalists-and-teachers-terrorists-ar

*****

Politics has failed to deliver on nearly every promise it has made since the 1960s, and we think it’s time to hold it to account

http://www.zerohedge.com/news/2016-03-16/politics-50-years-failure

Propping up the markets and encouraging misguided consumption and malinvestments will be the death blow to western civilization

http://www.zerohedge.com/news/2016-03-16/we-need-pain-comes-more-saving

“However, the all-powerful central state worshipped by Reich and all, is the true culmination of fascism”

http://www.zerohedge.com/news/2016-03-16/wait-minute-whos-real-fascist

*****

Sweden Minister Says Cashless Society “Not Possible”; Elderly, Disabled People Blamed

http://www.zerohedge.com/news/2016-03-16/sweden-minister-says-cashless-society-not-possible-elderly-disabled-people-blamed

*****

Former Fed Employee Avoids Jail, Gets $2,000 Fine For Stealing Fed Secrets On Behalf Of Goldman Sachs

http://www.zerohedge.com/news/2016-03-16/former-ny-fed-employee-avoids-jail-gets-2000-fine-stealing-fed-secrets-behalf-goldma

*****

“At The Moment, It’s Carnage” – The Startling Truth About China’s ‘Strong Consumer’

http://www.zerohedge.com/news/2016-03-16/moment-its-carnage-startling-truth-about-chinas-strong-consumer

*****

Smart Hungarians: Hungary’s Orban “Rings Alarm Bells” On Brussels Plot To Create “United States Of Europe”

http://www.zerohedge.com/news/2016-03-15/hungarys-orban-rings-alarm-bells-brussels-plot-create-united-states-europe

*****

Why Do Americans Consume 80 Percent Of All Prescription Painkillers in world?

http://www.zerohedge.com/news/2016-03-15/why-do-americans-consume-80-percent-all-prescription-painkillers

*****

Ukraine: CIA/Mossad/mafia-country to get (almost) visa-free access to all of EU?

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/03/17/eu-will-einreise-fuer-ukrainer-ab-april-erleichtern/

*****

Banken prüfen bereits, ob es billiger wäre, das Geld in Tresoren zu lagern statt bei der EZB

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/03/17/nervoese-bank-kunden-verstaerkte-nachfrage-nach-schliessfaechern/

*****

Scooping up the spoils from EU-sanctions? Putin to meet Israel pres. Rivlin, PM Netanyahu

http://www.timesofisrael.com/putin-netanyahu-to-visit-kremlin-for-defense-talks/

What! No sanctions? Seems the Wash.NeoCons forgot to order Israel like EU to sanction Russia?

http://www.timesofisrael.com/putin-netanyahu-to-visit-kremlin-for-defense-talks/

*****

Surprise, surprise: Auditors say $130 billion(!!) missing from Iraq arms deals
veteranstoday.com/2016/03/16/surprise-surprise-iraq-auditors-130b-missing-from-arms-deals-massive-corruption-suspected/

*****

FBI undermined iPhone encryption backfired: Business, intel community, ordinary people united to say NO

http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/mar/16/internet-security-fbi-apple-encryption-privacy

*****

RyleDwyer looks at legacy of destruction, chaos left behind by former US Sec.of State Kissinger, and the lessons it has for us today

http://www.irishexaminer.com/viewpoints/analysis/us-foreign-policy-under-henry-kissinger-cost-thousands-of-lives-387610.html

*****

Long-range heavy bombers could be based in Australia, US general reveals (full-spectrum-dominance)

http://www.abc.net.au/news/2016-03-08/long-range-bombers-could-rotate-through-nt-general-says/7231098

*****

Summa summarum for kvartals-regnskabets 5.del: Det ser slemt ud, meget slemt! Mossad og deres venner på Borgen har virkeligt noget at have deres vrede i; men vent til næste regnskab, der kommer snart, og som er måske meget værre?

*****

(posteres sideløbende på http://www.gamleboeger.dk/ og https://blocnotesimma.wordpress.com/ )

Kig også forbi på http://www.twitter.com/gamleboeger

Kvartalsregnskab (4.del)

(04.maj.2016) Natten til 30.april drømte jeg, at jeg (igen) var mål for et Mossad-hit. En klarsyns-drøm er i almindelighed, ial fald for mit vedkommende, telepatisk, d.v.s. jeg læser “i æteren” de tanker som nogen gør sig om dette eller hint mens jeg sover, eller næsten-sover. Telepati er som bekendt videnskabeligt påvist og som sådan i vistnok anerkendt af de fleste.

Mossad føler sig altså nu modig nok til igen konkret at planlægge et hit; hvilket utvivlsomt skyldes, at man nu mener undertegnede ringhed har gjort sig så tilpas utilbens over så stor en del af det politiske spektrum, at man påregner at have politisk opbakning (“den som tier samtykker”) til at fortsætte med sin vigtige opgave også her i landet: At kidnappe/dræbe “the best and the brightest” af “the Goyim”.

Lad os derfor se lidt på nogle af de sidste “forbrydelser”, som har gjort mig værdig til capital punishment by the mob.

Jeg vil gribe sagen an på den måde, at jeg vil gennemgå hovedparten af de notater, jeg gennem det seneste kvartal har gjort mig, primært med henblik på tweets på www.twitter.com/gamleboeger. Størstedelen af notaterne har derfor allerede været posteret på twitter.

Vi begynder o. 1.febr. og håber at nå frem til o. 1.maj.2016 inden for længe. Jeg vil naturligvis bestræbe mig på at fremdrage alle de mest kritiske og kontroversielle notater, så alle kan se hvor slem jeg er.

Men først to aktuelle tweets, som relaterer til indledningen:

*****

Apr.30 I dreamt was being setup for a hit by Mossad-goon with gun and poisened dart in a traffic jam; i guess danish gov’t dont like #tweets?

*****

DANISH CITIZENS TREATED AS MIGRANTS by order of danish ruling oneparty govt’s SECRET (NeoCon-puppet)party commitee?

http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/tusindvis-af-danskere-tvinges-paa-integrationsydelse/6060099

*****

Herefter går vi over til 4. del af kvartalsregnskabet, som vedr. tiden fra ca. 20.febr. – 3.marts:

*****

Statsrevisorformand om Skat: Den værste sag i 24 år

http://www.information.dk/telegram/562833

Statsrevisorernes formand, Peder Larsen, har aldrig set noget så slemt i sin statsrevisortid som rodet i Skat.

http://www.information.dk/telegram/562833

Rigsrevisionen: Skat så bare til, mens statskassen blev lænset for 3,2 mia.

http://www.dr.dk/nyheder/indland/rigsrevision-med-skarp-kritik-skats-tilsyn-med-udbytteskat-er-meget-kritisabelt

Rigsrevisionen finder, at Skat – allerede da de modtog oplysninger udefra – burde have undersøgt området nærmere, inden der blev foretaget yderligere udbetalinger af refusion, lyder det i beretningen.

http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/rigsrevisionen-kritiserer-skats-tilsyn-med-udbytteskat/5966124

24. feb. 2016 kl. 15:25

Mere generelt beskyldes Skat for at have ført en “helt utilstrækkelig” kontrol med udbetalinger af refusion af udbytteskat

http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/rigsrevisionen-kritiserer-skats-tilsyn-med-udbytteskat/5966124

24. feb. 2016 kl. 15:25

Det skete på baggrund af, at der ifølge Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) er blevet svindlet med refusion af udbytteskat for 6,2 milliarder kroner

http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/rigsrevisionen-kritiserer-skats-tilsyn-med-udbytteskat/5966124

24. feb. 2016 kl. 15:25

Skat har efterfølgende anmeldt formodet svindel for ekstra 2,9 milliarder kroner.

http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/rigsrevisionen-kritiserer-skats-tilsyn-med-udbytteskat/5966124

24. feb. 2016 kl. 15:25

Statsrevisorernes formand (Peder Larsen, SF): Det er den værste sag, jeg har set i 24 år. Amatøragtigt af både Skat og Skatteministeriet

http://www.dr.dk/nyheder/penge/statsrevisorernes-formand-det-er-den-vaerste-sag-jeg-har-set-i-24-aar

Ifølge Statsrevisorernes formand er kritikken ikke kun rettet mod Skat, men også mod Skatteministeriet

http://www.dr.dk/nyheder/penge/statsrevisorernes-formand-det-er-den-vaerste-sag-jeg-har-set-i-24-aar

Skatteministeriets departement har en overordnet tilsynspligt. Det er ikke bare Skat alene, der sidder med ansvaret

http://www.dr.dk/nyheder/penge/statsrevisorernes-formand-det-er-den-vaerste-sag-jeg-har-set-i-24-aar

Det kan godt være, at de selv har en anden fortolkning, men jeg tror ikke det holder i byretten, siger Peder Larsen, som får opbakning fra skatterevisor SørenGade(V)

http://www.dr.dk/nyheder/penge/statsrevisorernes-formand-det-er-den-vaerste-sag-jeg-har-set-i-24-aar

Statsrevisor Klaus Frandsen (Radikale) kalder forløbet “amatøragtigt”:
“At Skat ikke fanger det her i opløbet. Det er totalt amatøragtigt”, siger han på pressemødet

http://www.dr.dk/nyheder/penge/statsrevisorernes-formand-det-er-den-vaerste-sag-jeg-har-set-i-24-aar

Det her er folk, der har siddet hjemme i deres stue og lavet svindel. Det bliver ikke meget værre

http://www.dr.dk/nyheder/penge/statsrevisorernes-formand-det-er-den-vaerste-sag-jeg-har-set-i-24-aar

Sådan vil ministeren styrke tilsynet med skat. (Hvad med at ansætte en skattedirektør?)

http://www.dr.dk/nyheder/penge/fakta-saadan-vil-skatteministeren-styrke-tilsynet-med-skat

*****

Belgien indfører grænsekontrol til Frankrig; 6 Schengen-grænser nu lukket

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/02/23/belgien-fuehrt-grenzkontrollen-zu-frankreich-ein/

*****

Hacket on flight: “Imagine if you had been doing a financial transaction. What if you were making a date to see a whore?”

http://www.usatoday.com/story/tech/columnist/2016/02/24/got-hacked-my-mac-while-writing-story/80844720/

*****

Political leaders were especially popular targets. So the STASI essentially ran East Germany by blackmail.

https://www.lewrockwell.com/2016/02/l-reichard-white/lessons-dealing-american-stasi/

*****

Dr.Pind? Vi ønsker at afskaffe demokratiet til fordel for en trillion ligegyldige informationer

http://www.information.dk/telegram/562618

*****

“Blood stained minerals?” – The dark side of worlds lucrative mobile phone industry (via drudgereport)

http://news.yahoo.com/dark-side-worlds-lucrative-mobile-phone-industry-111821184.html;_ylt=AwrC0CYHCs9WaFwAWD7QtDMD;_ylu=X3oDMTByNXQ0NThjBGNvbG8DYmYxBHBvcwM1BHZ0aWQDBHNlYwNzcg–

*****

Odds of death: #Cancer 1:7, auto 1:77, #firearm 1:25.000, alc. 1:150.000, dog 1:11.000.000, terror 1:20.000.000 veteranstoday.com/2016/02/20/wor…

*****

The Department of Homeland Security suffered over 100 “spills” of classified information last year (drudgerep.)

http://www.bloombergview.com/articles/2016-02-25/homeland-security-is-spilling-a-lot-of-secrets

*****

“US-Statthalter, NeoCon” Saakaschwili: “Ich will die politische Klasse der Ukraine austauschen”

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/02/24/us-statthalter-ich-will-die-politische-klasse-der-ukraine-austauschen/

****

When any nation mistrusts its citizens with guns it is sending a clear message: The government has evil plans. — George Washington

http://www.newswithviews.com/Gonzalez/servando157.htm

*****

Satanic pedophiles have infiltrated all aspects of society, including the justice system and judicial branch. There you can find both pedophiles and those who would protect them

Gordon Duff of Veterans Today wrote the article Scalia Sleeps with the Fishes exposing the fact that Scalia was a pedophile and that he was killed at a rent boy ranch in Texas where the rich and famous go to indulge in pedophilia. Apparently the article was originally banned from viewing in the US, but is still active at that hyperlink at the time of writing.
“Scalia liked to fuck little boys. I know this from personal experience – as he was one of my primary abusers as a child and was one of the HEADS of the cult that abused me. He was a vile man who was such an extreme sadist that I find it hard to give words to his voracious appetites. I hated this man in ways that I can’t begin to explain and he rivaled Aquino in my abuse as a child.”
Like other victims such as Cathy O’Brien, Shurter names former NSA chief, colonel and open Satanist Michael Aquino as one of his abusers
Satanic pedophiles have infiltrated all aspects of society, including the justice system and judicial branch
veteranstoday.com/2016/02/25/accusations-former-victim-claims-scalia-was-a-pedophile/

*****

130,000 migrants vanish in Germany… (via drudgereport.com)

http://news.yahoo.com/germany-says-uncertain-where-130-000-registered-migrants-111229486.html

*****

Well, if the economy is in such great shape, why are major retailers shutting down hundreds of stores all over the country?

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-26/economic-recovery-13-biggest-retailers-america-are-closing-down-stores

*****

These folks are on the deadliest strain of financial heroin known to mankind and have no chance of surviving; its a dead economy walking.

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-26/china-monumental-doomsday-machine-stockman-warns

*****

STASI-Merkel? Intelligence agencies in Germany can now use Trojan malware to infest computers of people under “suspicion”

http://www.dw.com/en/german-government-to-use-trojan-spyware-to-monitor-citizens/a-19066629

STASI-Merkel? Facebook beginnt mit Zensur/Löschung von Postings mit “schlechte Inhalte”

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/02/27/facebook-loescht-user-inhalte-im-auftrag-der-bundesregierung/

Deutsche-Wirtschafts-Nachrichten (DWN) wird wegen Facebook-Zensur nicht mehr Neuheiten auf Facebook postieren

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/02/27/in-eigener-sache-dwn-setzen-postings-auf-facebook-aus/

*****

Die Besetzung des neuen Geheimdienstkontrolleurs des Deutschen Bundestags könnte zur Farce werden: Aktuell wird nämlich ausgerechnet der Vizepräsident des Bundesnachrichtendientes (BND) als aussichtsreichster Kandidat für den Posten gehandelt. Damit würde sich der BND selbst kontrollieren.

Geheimdienst ohne Kontrolle: Eine Farce: BND-Mann soll für Bundestag den BND kontrollieren

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/02/27/eine-farce-bnd-mann-soll-fuer-bundestag-den-bnd-kontrollieren/

*****

Western war-crimes in Ukraine…
veteranstoday.com/2016/02/26/neo-orgy-of-hate-war-crimes-against-donbass/

*****

Game Over: Dark Days Ahead:Over 93% of investors lost money in the month of January
thecommonsenseshow.com/2016/02/27/game-over-dark-days-ahead/

*****

CONFIRMED – The U.S. Military Asks Tech Companies to Tweak Their Algorithms to Promote Certain Content
libertyblitzkrieg.com/2016/02/26/confirmed-the-u-s-military-asks-tech-companies-to-tweak-their-algorithms-to-promote-certain-content/

*****

Real smart move? Tyrkey to get massive deliverance of US-made bunker-buster bombs: For use against Russia or Europe?

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-27/us-government-sells-680-million-bunker-buster-bombs-turkey

*****

“Show me one verse in the NewTestament that instructs us to bomb the shit out of your neighbor and I will eat the page”… says

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-26/quagmire-end-all-quagmires#comment-7242740

*****

Are 98% of all media in US and EU owned by 6 Israeli corporations?

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-26/quagmire-end-all-quagmires#comment-7243165

*****

Old cronies Obama-XI? China to participate in RIMPAC, one of world’s largest military drills; Hosted by USA

http://sputniknews.com/asia/20160227/1035427470/china-us-rimpac.html

*****

“Another Crisis Is Certain”, Warns Former BankOfEngland Chief

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-28/another-crisis-certain-warns-former-boe-chief

*****

Jakob Engel-Schmidt d. 29.1.2016 (sekunderet af Joachim B. Olsen d. 29.2.2016): Sessionslogning svarer til at myndighederne åbner dine fysiske breve og er ikke i overensstemmelse med Venstres DNA

http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/ny-v-profil-gik-i-struben-paa-pinds-sesssionslogning/5972826

*****

http://ekstrabladet.dk/kup/elektronik/teknologi/slut-med-privatliv-paa-nettet-saadan-vil-staten-overvaage-dig/5929820

http://ekstrabladet.dk/nationen/sendt-hjem-fra-borgerservice-d-292-findes-ikke-i-systemet/5972614

*****

Your smartphone knows where you’ve been and who you were with, sex with and who you plan to vote for.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-29/your-smartphone-knows-who-you-are-and-what-you-re-doing

*****

Migrants use battering ram to smash though fence on Macedonia-Greece border…

http://www.mirror.co.uk/news/world-news/desperate-migrants-use-battering-ram-7463468

*****

A gov’t of psychopats? “US want to really hurt Russia”…

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/02/28/krieg-um-syrien-usa-wollen-russland-einen-echten-schmerz-zufuegen/

Another definition of a psychopath according to a dictionary:
A person with a personality disorder indicated by a pattern of lying, cunning, manipulating, glibness, exploiting, heedlessness, arrogance, delusions of grandeur, sexual promiscuity, low self-control, disregard for morality, lack of acceptance of responsibility, callousness, and lack of empathy and remorse. Such an individual may be especially prone to violent and criminal offenses.

http://www.zerohedge.com/news/2016-05-02/trumps-take-close-encounters-russian-fighter-jets-certain-point-you-gotta-shoot#comment-7506540

*****

Great idea – call Nuke to the rescue, and death will be certain: France goes all in for Nuclear Power…

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/02/28/keine-energiewende-frankreich-setzt-voll-auf-die-atomkraft/

*****

Money depends solely on people’s trust that gov’t will stand behind the money they are about to outlaw? Has everyone lost their freaking minds?

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-29/has-everyone-lost-their-freaking-minds

*****

“We Are In A Recession”: Dallas Fed Respondents Admit The U.S. Economy Is In Freefall

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-29/we-are-recession-acording-these-dallas-fed-respondents-us-economy-freefall

*****

The Global Run On Physical Cash Has Begun: Why It Pays To Panic First

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-27/global-run-physical-cash-has-begun-why-it-pays-panic-first

*****

Ukraine collapse is now imminent as another ruthless clan of oligarchs has taken power?

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-28/ukraine-collapse-now-immanent

*****

EU, WallStreet and Turkey’s evil plan: Destroying Greece by stranding refugees cutting the Balkan Route?

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-28/eus-evil-plan-b-cutting-balkan-route-has-stranded-1000s-migrants-greece

*****

S Rystet? Jeg troede S vidste noget om fattiges forhold?

http://www.information.dk/telegram/563600

*****

PUTIN WANTS GOLD BACKED CURRENCY – Claims Russia Will Never Become A NWO Cashless Society (posted 1.mar.2016)

http://investmentwatchblog.com/putin-wants-gold-back-currency-claims-russia-will-never-become-a-nwo-cashless-society/

*****

‘Unlocking cellphone is trivial, FBI should stop deceiving public & tell truth’ – John McAfee

https://www.rt.com/op-edge/334092-mcafee-iphone-fbi-apple/

McAfee on unlocking cellphone: I can do it; anybody can do it. We don’t need a commission, what we need is the truth…

https://www.rt.com/op-edge/334092-mcafee-iphone-fbi-apple/

The FBI needs to get its act together and tell the truth: “We need it, because we want to spy on Americans!”

https://www.rt.com/op-edge/334092-mcafee-iphone-fbi-apple/

*****

BLOCKED: It is increasingly difficult to find anything that refers to: Child abuse rings and the security services

http://aanirfan.blogspot.dk/2016/03/blocked.html

*****

Law Professor Slams Summers: “Cash Is The Currency Of Freedom”
Former Treasury secretary Larry Summers wants to get rid of the $100 bill. But I think he has it exactly backward. I think we need to restore the $500 and $1000 bills. And the reason is that people like Larry Summers have done a horrible job

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-29/law-professor-slams-summers-cash-currency-freedom

*****

Family Finds Wrong Body in Casket at Viewing… (via drudgereport.com)

http://www.nbcwashington.com/news/local/Family-Says-Grandmothers-Body-Missing-370716441.html

*****

Bundeskartellamt: Facebook is using unlawful terms and conditions related to its collection and use of user data (drudgereport)

http://techcrunch.com/2016/03/02/facebook-faces-german-antitrust-privacy-probe/

*****

“Kritikken mod landbruget”: Det er vel mere en hetz end en kritik?

http://www.dr.dk/nyheder/indland/landmandspar-om-landbrugspakke-kritik-det-er-ikke-rart

De agerende WallStreet puppets har igen held med at jævne vejen for WallStreet ejerskab af dansk natur og kultur

http://www.dr.dk/nyheder/regionale/sjaelland/brandingekspert-tillid-til-landbruget-er-vaek

*****

Is ElNiño spreading killer BACTERIA? Researchers find Cholera-like disease ‘piggybacking’ on weather phenomenon

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3472002/El-Ni-o-spreading-killer-BACTERIA-Researchers-Cholera-like-disease-piggybacking-weather-phenomenon.html

*****

Narcissism by the Numbers :On a site called Snapchat, 74% of the images shared are selfies (via stevequayle)
davidfiorazo.com/2016/03/under-the-influence-of-technology/

*****

Rich globalists Bloomberg and Murdoch working to control your communities? (via full-spectrum-dominance)

https://refugeeresettlementwatch.wordpress.com/2016/02/28/bloomberg-and-murdoch-rich-globalists-working-to-control-your-communities/

*****

Most software already has a “golden key backdoor”: The software updates… (via full-spectrum-dominance)

http://arstechnica.com/security/2016/02/most-software-already-has-a-golden-key-backdoor-its-called-auto-update/

*****

NIRP will have an impact on economic growth that is not merely non-linear, but perversely negative.

http://www.zerohedge.com/news/2016-03-02/what-savers-do-under-nirp-perversely-negative-impact-going-negative

*****

Corporate default rate jumps past Lehman moment

http://www.zerohedge.com/news/2016-03-02/corporate-default-rate-jumps-past-lehman-moment

*****

The European Union Was An AMERICAN Idea… Funded By the CIA (says washingtonsblog.com via)

http://www.zerohedge.com/news/2016-03-03/european-union-was-american-idea

*****

Striking Admission By Former Bank Of England Head: The European Depression Was A “Deliberate” Act

http://www.zerohedge.com/news/2016-03-02/striking-admission-former-bank-england-head-european-depression-was-deliberate-act

*****

Nobel-Prize-winning economist JosephStiglitz condemns Obama’s monster “Trade” deals
washingtonsblog.com/2016/03/nobel-prize-economist-condemns-obamas-trade-deals.html

*****

Great, creative idea to starve the NorthKorean people to death: That’ll whow them to stop making nukes in their kitchen sinks

http://www.reuters.com/article/us-northkorea-nuclear-un-idUSKCN0W41Z2

*****

45 percent of all “non-religious” Americans believe that “Christianity is extremist”…

http://www.zerohedge.com/news/2016-03-02/are-you-religious-extremist

*****

The digital mafia-paradise: Pirates now isolating high-value containers through hacking Verizon reports

http://www.seatrade-maritime.com/news/americas/pirates-now-isolating-high-value-containers-through-hacking-verizon-report.html

*****

Dry Bulk CEO: “The market has never been this bad before in modern history, not this bad since the Viking age”

http://www.zerohedge.com/news/2016-03-03/dry-bulk-ceo-warns-bankruptcy-tsunami-we-havent-seen-market-bad-viking-age

*****

Ray Dalio Tells Investors: “Don’t Trade Against Pros Like Us, You Will Lose… Own Gold”

http://www.zerohedge.com/news/2016-03-03/ray-dalio-tells-ordinary-investors-dont-trade-against-pros-us-you-will-lose-own-gold

*****

Over 80% Of Jobs Added In January Were Minimum Wage Earners

http://www.zerohedge.com/news/2016-03-04/over-80-jobs-added-january-were-minimum-wage-earners

*****

Versagen der Aufsicht; Chaos im Reaktor: Politiker fordern sofortige Abschaltung von AKWs in Frankreich

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/03/04/chaos-im-reaktor-politiker-fordern-sofortige-abschaltung-von-akws-in-frankreich/

Die belgische Polizei setzt wegen möglicher Terror-Anschläge nun die Armee zum Schutz der Atomanlagen ein

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/03/04/belgien-mobilisiert-armee-zum-schutz-der-atom-anlagen/

*****

Wegen der Negativ-Zinsen: Sparkassen trauen der EZB nicht, wollen Bargeld im Tresor lagern

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/03/04/sparkassen-trauen-der-ezb-nicht-wollen-bargeld-im-tresor-lagern/

*****

Summa summarum for kvartals-regnskabets 4.del: Det ser slemt ud, meget slemt! Mossad og deres venner på Borgen har virkeligt noget at have deres vrede i; men vent til næste regnskab, som kommer snart, og som er måske meget værre?

*****

(posteres sideløbende på www.gamleboeger.dk og http://blocnotesimma.wordpress.com )

Kig også forbi på www.twitter.com/gamleboeger

Kvartalsregnskab (3.del)

(03.maj.2016) Natten til 30.april drømte jeg, at jeg (igen) var mål for et Mossad-hit. En klarsyns-drøm er i almindelighed, ial fald for mit vedkommende, telepatisk, d.v.s. jeg læser “i æteren” de tanker som nogen gør sig om dette eller hint mens jeg sover, eller næsten-sover. Telepati er som bekendt videnskabeligt påvist og som sådan i princippet anerkendt af de fleste.

Mossad føler sig altså nu modig nok til igen konkret at planlægge et hit; hvilket utvivlsomt skyldes, at man nu mener undertegnede ringhed har gjort sig så tilpas utilbens over så stor en del af det politiske spektrum, at man påregner at have politisk opbakning (“den som tier samtykker”) til at fortsætte med sin vigtige opgave også her i landet: At kidnappe/dræbe “the best and the brightest” af “the Goyim”.

Lad os derfor se lidt på nogle af de sidste “forbrydelser”, som har gjort mig værdig til capital punishment by the mob.

Jeg vil gribe sagen an på den måde, at jeg vil gennemgå nogle af de notater, jeg gennem det seneste kvartal har gjort mig, primært med henblik på tweets på www.twitter.com/gamleboeger (størstedelen af notaterne har derfor allerede været posteret på twitter).

Vi begynder o. 1.febr. og håber at nå frem til o. 1.maj.2016 inden for længe. Jeg vil naturligvis bestræbe mig på at fremdrage alle de mest kritiske og kontroversielle notater, så alle kan se hvor slem jeg er.

*****

TTIP: “Es handelt sich um einen Einbahnstraßen-Gerechtigkeit zugunsten der internationalen Konzerne”

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/02/20/ttip-wird-klage-welle-gegen-staaten-in-europa-ausloesen/

*****

Meget skrål og lidt uld? Indviklet og uforståelig aftale med EU-UK… siger

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/02/19/eu-deal-mit-grossbritannien-viel-laerm-um-ziemlich-wenig/

*****

I Tyskland er 70% imod tvungen radio-tv-licens

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/02/19/umfrage-70-prozent-der-deutschen-lehnen-zwangsgebuehr-fuer-rundfunk-ab/

*****

Ex-Black Panther freed after 43 years in solitary confinement… (via drudgereport.com)

http://news.yahoo.com/ex-black-panther-freed-43-years-solitary-confinement-204944987.html;_ylt=AwrC0CYK3sdWNjcA.SHQtDMD;_ylu=X3oDMTBybGY3bmpvBGNvbG8DYmYxBHBvcwMyBHZ0aWQDBHNlYwNzcg–

*****

Airline employee reveals virtually every plane has something wrong with it… (via drudgereport)

http://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-3454318/Airline-employee-reveals-surprising-things-passengers-aren-t-told.html

*****

Fast asleep: The banks will block your account for no good reason or no reason at all: Reduced to begging

http://www.activistpost.com/2016/02/banks-seek-monopoly-over-economy-cash-is-being-gradually-taken-away.html

Fast asleep: All means of payment will now be owned and controlled by a few intl. banking families

http://www.activistpost.com/2016/02/banks-seek-monopoly-over-economy-cash-is-being-gradually-taken-away.html

Fast asleep: In all of human history it’s only been SLAVES who have not been allowed to own means of payment

http://www.activistpost.com/2016/02/banks-seek-monopoly-over-economy-cash-is-being-gradually-taken-away.html

*****

The United States government has abandoned everyone except the rich

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-19/us-economy-has-not-recovered-and-will-not-recover

*****

Freedom isn’t for free.

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-19/freedom-isnt-free

*****

CashBan “Deter illicit activities”? Organized criminals all over the world could be heard rolling on the floor laughing their heads off at this pronouncement.

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-19/when-cash-outlawed-only-outlaws-will-have-cash

*****

Carl Icahn may be cut to junk by S&P?

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-19/irony-credit-crash-warning-icahn-may-be-cut-junk-sp

*****

5000 ISIS militants trained in Syria Iraq walk free in Europe – says Europol

http://www.veteranstoday.com/2016/02/20/5000-isis-militants-trained-in-syria-iraq-walk-free-in-europe-europol/

*****

“I Kina forsvinder folk”; Men i Danmark er det vistnok “kun” 2000 mennesker, der forsvinder sporløst hvert år?

http://www.dr.dk/nyheder/udland/dr-i-beijing-i-kina-forsvinder-folk

*****

Californien ramt af værste tørke i 500 år… siger

http://www.dr.dk/nyheder/webdok/torke-californien

*****

Q:Why don’t aliens just kill off our species if humans could harm the universe? A: They just might

http://motherboard.vice.com/read/the-internet-will-become-self-aware-when-aliens-wake-it-up?trk_source=homepage-lede

Gravitational waves and the shatterbrains: More time-travel nonsence

http://www.thedailybeast.com/articles/2016/02/15/hold-up-did-we-just-crack-time-travel.html

*****

SaudiArabia now admits to having nukes… says

http://www.infowars.com/breaking-arabs-now-have-nukes/

*****

Despite our brains only weighing three pounds, there are more possible synaptic connections in it than all the computer switches combined on Earth…says

http://motherboard.vice.com/read/the-internet-will-become-self-aware-when-aliens-wake-it-up?trk_source=homepage-lede

*****

Were doctors who discovered cancer enzymes in vaccines all murdered?

http://www.thedailysheeple.com/video-doctors-who-discovered-cancer-enzymes-in-vaccines-all-found-murdered_022016

*****

Syrien: CIA-Terror-Gruppe bittet die UN um Schutz vor Russland

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/02/20/syrien-terror-gruppe-bittet-die-un-um-schutz-vor-russland/

*****

Türkei erpresst EU mit Migranten-Invasion?

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/02/20/erdogan-erhoeht-den-druck-auf-die-eu-tuerkei-winkt-fluechtlinge-durch/

Turkey was prepared to steal the NATO nuclear arsenal at Incirlik Air Base, 84 thermonuclear weapons… says

http://www.veteranstoday.com/2016/02/21/neo-erdogans-plan-islamic-empire-or-armageddon/

*****

Will your medical files be blocked by CryptoLocker ransomware trojan horse? – CYBERPOL issues alert

http://www.veteranstoday.com/2016/02/21/cyberpol-issues-cryptolocker-alert/

*****

Odds of death: Cancer 1:7, auto 1:77, firearm 1:25.000, alc. 1:150.000, dog 1:11.000.000, terror 1:20.000.000

http://www.veteranstoday.com/2016/02/20/worlds-biggest-terrorists/

*****

“Et lille land på 5 mio. kan ikke beskytte sig selv” siger Ritt. Men hvad med Israel?

http://ekstrabladet.dk/opinionen/rittbjerregaard/Et-lille-land-på-fem-millioner-kan-ikke-beskytte-sig-selv/5932085

*****

Eller var det måske SKAT, der havde for let ved at snyde?

http://www.dr.dk/nyheder/penge/skat-medarbejdere-det-er-alt-nemt-virksomheder-snyde-i-skat

*****

(Is this the reason Verfassungsschutz-Chef Schindler was fired recently – i.e. 2 months later?)
Verfassungsschutz sagt NEIN: “Staatliche Behörden sollen nicht in den demokratischen Diskurs eingreifen”.

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/02/22/verfassungsschutz-lehnt-beobachtung-der-afd-ab/

*****

Die Abschaffung des Bargelds ist ein Hirngespinst, dem sich die Bürger in der Praxis einfach widersetzen werden.

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/02/22/griechenland-versuch-der-abschaffung-von-bargeld-scheitert-klaeglich/

*****

Der britische Arbeitsminister Ian Duncan Smith Die offenen Grenzen stellten ein unkalkulierbares Sicherheitsrisiko dar

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/02/22/britischer-minister-eu-zerfaellt-wegen-massiver-einwanderung/

Migrant smuggling profits exceed drug trafficking – says Czech defense minister

http://www.veteranstoday.com/2016/02/21/migrant-smuggling-profits-exceed-drug-trafficking-czech-defense-minister/

*****

Næppe mange EU-politikere har forstået, at Wash./NeoCons Ruslands-sanktioner i virkeligheden er rettet mod Europa?

http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/stor-gaard-til-salg-145-millioner-for-900-koeer/5963646

Wash./NeoCons hader af magtpolitiske grunde Europas gamle landbokultur, som de i disse år udsletter til fordel for milliardærejerskab: Velbekomme!

http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/stor-gaard-til-salg-145-millioner-for-900-koeer/5963646

*****

SKAT’s IT-system: Virkede måske/måske ikke efter hensigten? Mange milliarder forsvandt vist på skattely-konti?

http://www.dr.dk/nyheder/penge/skat-direktoer-om-omstridt-it-system-jeg-troede-det-ville-virke

*****

Panik før sagens alvor afsløres? Udgør total overvågning sammen med CashBan i virkeligheden et statskup?

http://www.dr.dk/nyheder/indland/enke-til-scandinavian-star-mistaenkt-skibsinspektoer-burde-vaere-staaet-frem

*****

Negativ rente i Japan – Pengeskabe er udsolgt…

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-22/safes-sell-out-japan-1000-franc-note-demand-soars-nirp-triggers-cash-hoarding

*****

QE and growth? In fact QE has an negative effect on growth, as it destroys the sound working of the economy

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-22/japan-signals-end-game-has-begun

*****

The Faschist State: Wikileaks Releases Proof Of NSA Spying On Merkel, Netanyahu, Berlusconi And Others

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-22/wikileaks-releases-proof-nsa-spying-merkel-netanyahu-berlusconi-and-others

*****

Strauss-Kahn was replaced with a far more “banker” friendly head Christine Lagarde. Conspiracy? Who knows

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-22/are-central-banks-setting-each-other

*****

Rory O’Driscoll likens the mood today to the moment after the Titanic hit an iceberg. “No one wanted to jump into the lifeboats right away.”

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-22/mood-silicon-valley-moment-after-titanic-hit-iceberg-heres-why

Steen Jakobsen, Saxobank: We are about to see some of the biggest changes in my lifetime – even I am a bit concerned

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-22/steen-jakobsen-explains-what-brexit-really-means-no-good-outcomes

“We’ve Reached The Limit”: Denmark Central Bank Chief Says Monetary Policy Is Exhausted

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-22/weve-reached-limit-denmark-central-bank-chief-says-monetary-policy-exhausted

“The system has failed, but we can’t even talk about it”… says

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-22/system-has-failed

*****

“Vi må oplgive ideen om nationalstaten”: Hvorfor beriger du ikke USA, SaudiArabien, Israel, Kina, Japan med din visdom?

http://www.information.dk/562493

*****

FBI: Vi skylder terror-ofre at afskaffe demokratiet…

http://www.information.dk/nyhedsblog/562560

Hemmelig TTIP-aftale: No worry – Mafiaer forhandler altid bag lukkede døre

http://www.information.dk/562592

*****

Løkke får kritik for misvisende overvågnings-forklaring
Til Folketinget har Lars Løkke Rasmussen sagt, at det er muligt for politiet at indhente oplysninger om en mistænkts færden, hvis der er tale om en ’meget, meget’ alvorlig forbrydelse. Men netop masteoplysninger, som registreres af teleselskaberne, og som kan afsløre en persons bevægelser, har politiet let adgang til

http://www.information.dk/562203

*****

So do you think the Russians and Chinese already have the tools to decrypt the iPhone?

http://www.maximumpc.com/john-mcafee-we-are-20-years-behind-china-and-russia-fbi-apple-iphone-san-bernardino/

McAfee: That’s common knowledge in the hacking community—absolutely

http://www.maximumpc.com/john-mcafee-we-are-20-years-behind-china-and-russia-fbi-apple-iphone-san-bernardino/

The Chinese would love for Apple to cave in. Why? Because every man and woman in America, carries [a smartphone]

http://www.maximumpc.com/john-mcafee-we-are-20-years-behind-china-and-russia-fbi-apple-iphone-san-bernardino/

Why? Because it would get them total access, total control, to everything in America

http://www.maximumpc.com/john-mcafee-we-are-20-years-behind-china-and-russia-fbi-apple-iphone-san-bernardino/

I guarantee you, that the Chinese and Russians are praying on their knees now, that Apple gives in

http://www.maximumpc.com/john-mcafee-we-are-20-years-behind-china-and-russia-fbi-apple-iphone-san-bernardino/

With the push of a button, the Chinese can terminate our electrical production and put us permanently without power

http://www.maximumpc.com/john-mcafee-we-are-20-years-behind-china-and-russia-fbi-apple-iphone-san-bernardino/

McAfee: That’s because our government has become paranoid and sick and twisted. We have become the enemy. We are the enemy to the government

http://www.maximumpc.com/john-mcafee-we-are-20-years-behind-china-and-russia-fbi-apple-iphone-san-bernardino/

McAfee: That just shows you he doesn’t understand. He’s very short sighted. Maybe that will help the FBI catch more terrorists. But it will bring America to its knees in the face of its enemies

http://www.maximumpc.com/john-mcafee-we-are-20-years-behind-china-and-russia-fbi-apple-iphone-san-bernardino/

We stopped using backdoors in the nineties—for anything, any purpose whatsoever. Because hackers immediately got access to them, and caused havoc

http://www.maximumpc.com/john-mcafee-we-are-20-years-behind-china-and-russia-fbi-apple-iphone-san-bernardino/

To mess with backdoors on something which every human has, is beyond belief

http://www.maximumpc.com/john-mcafee-we-are-20-years-behind-china-and-russia-fbi-apple-iphone-san-bernardino/

I know great hackers who can’t code. Literally. Tuan: What?
McAfee: Because they’re strictly human-engineering

http://www.maximumpc.com/john-mcafee-we-are-20-years-behind-china-and-russia-fbi-apple-iphone-san-bernardino/

John McAfee: We are 20-years behind China and Russia

http://www.maximumpc.com/john-mcafee-we-are-20-years-behind-china-and-russia-fbi-apple-iphone-san-bernardino/

*****

Internet by LED light bulb promises 200Gbps WiFi.. (link via drudgereport.com)

http://news.yahoo.com/internet-light-promises-leave-wi-fi-eating-dust-135433368.html;_ylt=AwrC1zEKZ8xWrAkAtqjQtDMD;_ylu=X3oDMTBydDI5cXVuBGNvbG8DYmYxBHBvcwM2BHZ0aWQDBHNlYwNzcg–

*****

US sends 5,000 tons of ammunition to Germany: For use against whom? Russia or Germany? Or Denmark?

http://www.thelocal.de/20160222/us-sends-5000-tonnes-of-ammo-to-germany

*****

WikiLeaks: NSA spied on UN’s Ban Ki-Moon & other world leaders for US oil companies (via stevequayle)

https://www.rt.com/news/333320-wikileaks-nsa-spied-leaders/

*****

Whenever there is talk of peace – the DOW takes a dive! (comment)

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-23/24-hours-after-syrian-ceasefire-deal-nobody-trusts-anybody#comment-7225172

*****

“Saudi Arabia has sent death-row convicts from several nations to fight against the Syrian government” (via Zerohedge)

http://www.usatoday.com/story/news/world/2013/01/21/saudi-inmates-fight-syria-commute-death-sentences/1852629/

*****

Our monetary central planners, of course, will once again – for the third time this century – be utterly shocked and unprepared

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-23/financial-time-bombs-hiding-plain-sight

That’s because they have spent the better part of two decades deforming, distorting, denuding and destroying what were once serviceably free financial markets

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-23/financial-time-bombs-hiding-plain-sight

*****

Washington Post: “No one knows what to do with Fukushima”; Corium may never be extracted

http://enenews.com/wash-post-one-fukushima-plant-crisis-mode-official-melted-fuel-never-be-extracted-govt-suggests-dumping-corium-pacific-ocean

Nuclear Expert in Japan: Plutonium “is everywhere… it is everywhere” after Fukushima reactors exploded;

http://enenews.com/nuclear-expert-plutonium-everywhere-everywhere-after-fukushima-reactors-exploded-being-redeposited-unanticipated-locations-black-radioactive-dust-running-pacific-ocean-video

“Black radioactive dust just wherever you go” — “It’s running right into Pacific Ocean” (VIDEO)

http://enenews.com/nuclear-expert-plutonium-everywhere-everywhere-after-fukushima-reactors-exploded-being-redeposited-unanticipated-locations-black-radioactive-dust-running-pacific-ocean-video

Officials: Historic crisis affecting US West Coast… We’re facing a fisheries disaster… Very never-seen-before things…

http://enenews.com/officials-historic-crisis-affecting-west-coast-facing-fishery-disaster-very-never-before-be-exclamation-alarm-general-public-unprecedented-include-threat-extinction-salmon-runs-closure-sardine-fish

*****

Today have learned Mossad just ordered another hit-squad on account of my new blog entry on CashBan… blocnotesimma.wordpress.com/2016/02/19/and…
20.feb.

Does Mossad want to make Dr.Pind happy? (Would they possibly use their girlie-gangsters this time?) blocnotesimma.wordpress.com/2016/02/19/and…
21. feb.

Vil CIA/Mossad gerne gøre Dr.Pind glad? (Jeg skal nok færdes med stor forsigtighed på S-togs perronerne fremover?) blocnotesimma.wordpress.com/2016/02/19/and…
22. feb.

*****

Please read my new blog entry abt CashBan, more – thanks blocnotesimma.wordpress.com/2016/02/19/and…
13.38 – 21. feb. 2016
André Gide, Wales, Napoleon, CashBan, Kina.
(19.02.2016/20.02.2016) Det er på tide at forsøge atter at blæse lidt liv i mine blogportaler – gamleboeger.dk og blocnotesimma.wordpress.com – som har ført en noget hensygnende tilværelse det sids…

*****

http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/liberal-alliance-truer-med-at-vaelte-soeren-pind/5965926 skal udlevere indsamlede papirer fra nu lukket Irak- og Afghanistankommission, men vil ikke

*****

http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/rigsrevisionen-kritiserer-skats-tilsyn-med-udbytteskat/5966124

*****

Summa summarum for kvartals-regnskabets 3.del: Det ser slemt ud, meget slemt! Mossad og deres venner på Borgen har virkeligt noget at have deres vrede i; men vent til næste regnskab, som kommer snart, og som er måske meget værre?

*****

(posteres sideløbende på www.gamleboeger.dk og http://blocnotesimma.wordpress.com )

Kig også forbi på www.twitter.com/gamleboeger

Kvartalsregnskab (2.del)

(02.maj.2016) Natten til 30.april drømte jeg, at jeg (igen) var mål for et Mossad-hit. En klarsyns-drøm er i almindelighed, ial fald for mit vedkommende, telepatisk, d.v.s. jeg læser “i æteren” de tanker som nogen gør sig om dette eller hint mens jeg sover, eller næsten-sover. Telepati er som bekendt videnskabeligt påvist og som sådan i princippet anerkendt af de fleste.

Mossad føler sig altså nu modig nok til igen konkret at planlægge et hit; hvilket utvivlsomt skyldes, at man nu mener undertegnede ringhed har gjort sig så tilpas utilbens over så stor en del af det politiske spektrum, at man påregner at have politisk opbakning (“den som tier samtykker”) til at fortsætte med sin vigtige opgave også her i landet: At kidnappe/dræbe “the best and the brightest” af “the Goyim”.

Lad os derfor se lidt på nogle af de sidste “forbrydelser”, som har gjort mig værdig til capital punishment by the mob.

Jeg vil gribe sagen an på den måde, at jeg vil gennemgå nogle af de notater, jeg gennem det seneste kvartal har gjort mig, primært med henblik på tweets på www.twitter.com/gamleboeger (en stor del af notaterne har derfor allerede været posteret på twitter). Jeg vil altså fremdrage det, som jeg føler stadigvæk kan være mere eller mindre væsentligt.

Vi begynder o. 1.febr. og håber at nå frem til o. 1.maj.2016 inden for længe. Jeg vil naturligvis bestræbe mig på at fremdrage alle de mest kritiske og kontroversielle notater, så alle kan se hvor slem jeg er.

*****

Want To Be Wealthier? Don’t buy a house nor debt-finance your assets, says Charles Hugh Smith

https://www.lewrockwell.com/2016/02/charles-hugh-smith/want-wealthier/

*****

How republics perish? Always from moral depravity

https://www.lewrockwell.com/2016/02/patrick-j-buchanan/republics-perish/

*****

BANNING CASH: SERFDOM IN OUR TIME; Every single transaction must be approved by them (or not) you’re instantly reduced to begging.

http://www.freemansperspective.com/banning-cash-serfdom-time/

*****

US official reports now confirm all “reasons” the US told for current armed attacks were known to be false as they were told.
washingtonsblog.com/2016/02/3-minute-rap-video-obama-continues-illegal-us-wars-aggression-thats-killed-30-million-since-ww2-arrests-now.html

The US has war-murdered more than Hitler’s Nazis… says
washingtonsblog.com/2016/02/3-minute-rap-video-obama-continues-illegal-us-wars-aggression-thats-killed-30-million-since-ww2-arrests-now.html

US-started armed attacks have killed ~30 million and counting; 90% of these deaths are innocent children, elderly and working civilians
washingtonsblog.com/2016/02/3-minute-rap-video-obama-continues-illegal-us-wars-aggression-thats-killed-30-million-since-ww2-arrests-now.html

*****

Automatiske scannere, der kan tjekke mange tusinde biler på en dag

http://ekstrabladet.dk/kup/elektronik/teknologi/slut-med-at-skjule-dig-p-kontrol-tager-rullende-vaaben-i-brug/5950210

“Politiet og andre myndigheder kan heller ikke få besked om, at du har holdt parkeret et sted – nummerpladen slettes fra databasen, når parkeringstiden er slut”

“Fremover skal man taste sin nummerplade ind, når der betales for at parkere. Det gælder også for motorcykler
Data om de nummerplader, som bilisterne taster ind under betaling af p-afgiften, slettes i samme øjeblik, at parkeringstiden løber ud”

(jamen det er jo fint: Men gennem ECHELON programmet får CIA/NSA/Mossad (Mossad får alle NSA’s rådata!) info om alle parkeringer, laver naturligvis deres egen database, der ikke slettes…)

*****

“Var det terror?” – spørger DR.dk – Godt spørgsmål; man kender bl.a. en “Secret-service” aktion på, at den aldrig bliver fuldt opklaret.

http://www.dr.dk/nyheder/indland/et-aar-efter-angrebet-var-det-terror

*****

Redigering lyder bedre end censur: “Der er opstået et mysterium om, hvordan Google redigerer sin søgemaskine”

http://www.information.dk/561623

*****

Vist en varm kartoffel? De mange forslag, der skal få flygtninge i arbejde, på bekostning af lavtlønnede danskere?

http://www.information.dk/561460

*****

Gravitational waves detected

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3444087/The-man-discovery-century-Piano-playing-Italian-scientist-writes-fantasy-novels-spare-time-spot-gravitational-waves.html

Firstly Dr.Einstein created the universe; then he invented gravitational waves; which may now have be detected?

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3444087/The-man-discovery-century-Piano-playing-Italian-scientist-writes-fantasy-novels-spare-time-spot-gravitational-waves.html

*****

VTech terrified parents this past holiday season when a security breach exposed the personal data and photographs of over 6 million children

http://www.breitbart.com/tech/2016/02/11/vtech-absolves-themselves-of-responsibility-for-future-privacy-breaches/

*****

‘Outright Terrifying’ That Facebook Teamed Up with Government to Censor Users”… (via drudgereport)

http://www.breitbart.com/tech/2016/02/13/milo-yiannopoulos-we-should-be-very-worried/

Bravo – Censur er vejen frem? Og censur UDEN DOM er virkelig det dejligste S og Grundlolven ved?

http://www.dr.dk/nyheder/politik/s-ekstremist-hjemmesider-skal-kunne-lukkes-uden-dom

*****

Deutsche Steuerzahler müssen Anti-Russland-Party der USA finanzieren

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/02/14/deutsche-steuerzahler-muessen-anti-russland-party-der-usa-finanzieren/

*****

5 things a criminal defense lawyer wants you to know

I know that, despite my best efforts, some people will still talk to the police. If you are one of these people, I have a good option for you. I have authored a statement for you to read to the police anytime you determine you cannot resist the urge to talk to the police. For your convenience, this statement is also on the back of my business card. The statement is as follows:

“I refuse to consent to any search whatsoever. As such, I do not consent to a search of my premises, my person, my immediate location or any vehicle or effects. I hereby exercise my rights as enumerated by the Fourth, Fifth, Sixth, Ninth and Fourteenth Amendments to the United States Constitution and Article Two of the Arizona Constitution. I demand to have my attorney present prior to and throughout any questioning at all. Additionally, I request to call my attorney right now for a private legal consultation.”

1.You have the right to remain silent;
2.Anything you say will be used against you in court;
3.You have the right to an attorney; and
4.If you can’t afford an attorney, one will be provided to you for free

https://www.lewrockwell.com/2016/02/marc-j-victor/carry-gun-america/

*****

Churchill ended up starving millions of Germans, and at least 863,000 of them ended up dying because of the blockade
veteranstoday.com/2016/02/14/who-sunk-lusitania-and-pushed-america-to-world-war-i/

*****

Isreal has announced they will Wall Off the entire state of Israel and prevent anyone from entering without State permission

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-14/road-world-war-iii-turkey-shells-syria-second-day-saudi-warplanes-arrive#comment-7185350

Let’s be clear. Israel is preparing for the New Dark Age; The first state ever to complete a 100% coverage security wall.

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-14/road-world-war-iii-turkey-shells-syria-second-day-saudi-warplanes-arrive#comment-7185350

Pretty amazing event if you consider that they are dead serious about it, and work is underway in a number of locations!

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-14/road-world-war-iii-turkey-shells-syria-second-day-saudi-warplanes-arrive#comment-7185350

*****

Har Ritt igen fat om spørgsmålets kerne? Altså HVILKEN stats regler er det der gælder hertillands?

http://ekstrabladet.dk/opinionen/Her-i-landet-g%C3%A6lder-statens-regler/5952802

*****

Det er ikke “normalt” at bombe hospitaler; er og bliver sygt. Men det er vist blevet mere almindeligt?

http://www.dr.dk/nyheder/udland/laeger-uden-graenser-det-er-blevet-normalt-bombe-hospitaler

*****

US-Puppet govenors at ECB weakening the Euro (aka Europe) by way of eliminating 500 Euro note

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-15/war-paper-currency-begins-ecb-votes-scrap-500-euro-bill

*****

“The CIA owns everyone of any significance in the major media.” — former CIA Director William Colby

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-15/turkey-vows-harshest-reaction-kurdish-advance-syria-missiles-hit-hospitals-school#comment-7188084

*****

Shkreli raised the price of Daraprim, a 62-year-old treatment for a dangerous parasitic infection, to $750 a tablet from $13.50.

http://aanirfan.blogspot.dk/2016/02/israeli-knocks-palestinian-from.html

*****

Ehud Olmert, once feted for his peace efforts with the Palestinians, has been sent to jail. Maariv claims ex-staffer tried to frame Olmert

http://aanirfan.blogspot.dk/2016/02/israeli-knocks-palestinian-from.html

*****

As a web developer by trade, I know exactly what you mean. I seem to be moving more and more things at home to older, more manual processes. I use a brush, shave soap and razor instead of an electric shaver. I have gotten rid of the coffee maker and do pour over or a siphon on the stove. I also shoot B&W and occasionally color film as it just makes me feel more connected to what I shoot

http://forum.luminous-landscape.com/index.php?topic=106143.msg873102#msg873102

*****

Since WW2, Earth has had 248 armed conflicts. The US started 201 of them (81%)
washingtonsblog.com/2016/02/3-minute-rap-video-obama-continues-illegal-us-wars-aggression-thats-killed-30-million-since-ww2-arrests-now.html

*****

Clueless twats? “Die Agrarminister hoffen, dass Russland sein Embargo aufhebt – am besten ohne Gegenleistungen”

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/02/16/europas-bauern-gehen-wegen-russland-sanktionen-auf-die-barrikaden/

Interesting twist: Washington NeoCons let Europe perish from sanctioning Russia – while Israel profits?

https://www.rt.com/business/332259-russia-israel-free-trade/

*****

Backbone of european nations: Die Bauern in Europa verlieren wegen der Russland-Sanktionen Milliarden an Umsatz

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/02/16/europas-bauern-gehen-wegen-russland-sanktionen-auf-die-barrikaden/

*****

John Kerry Warns Migrants Pose A Near “Existential Threat” To Europe

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-15/months-after-welcoming-100000-refugees-us-john-kerry-warns-migrants-pose-existential

*****

ECB to “buy” busted bank loans: Will they also buy the dated bicycles the cycle-dealers can’t sell?

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-15/eur-tumbles-draghi-admits-ecb-will-buy-busted-bank-loans

*****

“W-54 is small Compact implosion-type Atomic Landmine or so-called “Backpack Nuke Suitcase Nuke, Atomic Landmines (from 10 Tons to 1 Kiloton)”

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-15/theyre-all-bandits-russia-will-not-stop-syria-airstrikes-regardless-ceasefire#comment-7191265

*****

But “wir schaffen das”, of the 1 million “refugees” entering Germany last year, 600.000 are nowhere to be found anymore

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-15/theyre-all-bandits-russia-will-not-stop-syria-airstrikes-regardless-ceasefire#comment-7191194

*****

Har regeringen sat folkeskolen “til salg”?

http://www.information.dk/561873

*****

Husk at se Imogen Cunningham’s fotografier på Gl.Holtegaard (til 10.april)

http://www.information.dk/561379

*****

Dr.Pind: Masseovervågning er frihed; tyranni er frihed; Ergo: frihed er frihed, men masseovervågning er ikke tyranni?

http://www.information.dk/561463

*****

So Mr.Summers wants to kill the “large denominated” 100$-bill? 100$ now is same as 5$ in my college days…

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-16/larry-summers-launches-war-us-paper-money-its-time-kill-100-bill

*****

Legal illegalities: the Government is hacking you… (link via full-spectrum-dominance)
matthewaid.com/post/139226133821/20-of-all-intel-british-sigint-agency-produces

The spy agency admitted last year that it regularly hacks electronic devices – known as equipment interference – to gather data on suspects
matthewaid.com/post/139226133821/20-of-all-intel-british-sigint-agency-produces

A fifth of GCHQ intelligence comes from hacking in to phones and computers, the agency has revealed
matthewaid.com/post/139226133821/20-of-all-intel-british-sigint-agency-produces

*****

Happy days! Barclays, HSBC, Lloyds and RBS will award close to £5bn in bonuses in the coming weeks, Sky News can exclusively reveal

http://news.sky.com/story/1641137/uks-big-four-banks-to-award-5bn-bonus-pot

*****

Fed’s Kashkari Says “We Won’t See Next Crisis Coming”, Compares Banks To Risky Nuclear Reactors

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-16/fed-president-kashkari-compares-tbtf-banks-risky-nuclear-reactors-says-regulators-wo

*****

Yats is out: Has Dr.Nuland instead appointed Dr.Pind to spearhead creative change in Europe?

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-16/victoria-nulands-appointed-prime-minister-ukraine-about-replaced

*****

Österreich beschließt radikales Ende der Willkommens-Kultur: 17 Zäune werden errichtet

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/02/16/oesterreich-beschliesst-radikales-ende-der-willkommens-kultur/

Österreich akzeptiert nur noch 80 Asylanträge pro Tag. Das Land hat mittlerweile seine Südgrenzen komplett dichtgemacht

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/02/17/oesterreich-akzeptiert-nur-noch-80-asylantraege-pro-tag/

*****

Københavns Politi vurderer, at op mod 75 procent af de kameraer, som man indsamlede videomateriale fra, overvågede områder, som lovgivningen ikke tillader overvågning af

Rigspolitiet har på den baggrund besluttet at lave en forsøgsordning, hvor Københavns Politi skal lave et register over overvågningskameraer i København. Der bliver tale om en frivillig ordning.

Politiet vil i den forbindelse ikke kontrollere, om der er tale om ulovlige videoovervågning, siger Jørgen Bergen Skov

http://www.dr.dk/nyheder/politik/it-forening-om-tv-overvaagning-politiet-er-tynget-af-interessekonflikt

“Råddet for Digital Sikkerhed” har tillid til, at politiet har indsamlet 75% info fra ulovlige kameraer?

http://www.dr.dk/nyheder/indland/raadet-digital-sikkerhed-brug-register-med-overvaagningskameraer

*****

CIA Director John Brennan said that people don’t value their privacy enough and should be working more to safeguard it.
washingtonexaminer.com/cia-chief-people-need-to-value-privacy-more/article/2583344

“Privacy should never be dead,” CIA Director John Brennan said on CBS’ “60 minutes” on Sunday
washingtonexaminer.com/cia-chief-people-need-to-value-privacy-more/article/2583344

“Individuals are liberally giving up their privacy, you know, sometimes wittingly and sometimes unwittingly as they give information to companies or to sales reps,” Brennan said
washingtonexaminer.com/cia-chief-people-need-to-value-privacy-more/article/2583344

*****

FCC commissioner: U.S. tradition of free expression slipping away
washingtonexaminer.com/fccs-pai-freedom-of-speech-slipping-away/article/2583354

*****

Does Europe Want to Commit Suicide? Arnold Toynbee: “Civilisations die from suicide, not by murder”

http://www.breitbart.com/london/2016/02/17/islamic-rape-of-europe-polish-news-magazines-shockingly-frank-cover/

*****

In the new issue of the weekly Network (wSieci), a report about what the media and Brussels elite are hiding from the citizens of the European Union”

http://www.breitbart.com/london/2016/02/17/islamic-rape-of-europe-polish-news-magazines-shockingly-frank-cover/

the world is now witnessing a colossal “clash of two civilisations in the countries of old Europe

http://www.breitbart.com/london/2016/02/17/islamic-rape-of-europe-polish-news-magazines-shockingly-frank-cover/

Islam and western Christianity — “culture, architecture, music, gastronomy, dress” — the editorial explains these two worlds have been at war “over the last 14 centuries”

http://www.breitbart.com/london/2016/02/17/islamic-rape-of-europe-polish-news-magazines-shockingly-frank-cover/

Muslims who come to Europe and “carry conflict with the Western world as part of the collective consciousness

http://www.breitbart.com/london/2016/02/17/islamic-rape-of-europe-polish-news-magazines-shockingly-frank-cover/

*****

It’s the job for policy makers and centrals bank to create a helathy environment for doing business; negative interest is however a malady (theft from savings)

http://uk.businessinsider.com/negative-interest-rates-will-cause-more-trouble-2016-2

*****

An Easy Way To Maintain Healthy Blood Pressure; Cultivate the microorganisms living in your gut

https://www.lewrockwell.com/2016/02/no_author/easy-way-maintain-healthy-blood-pressure/

Fat Is the Best Medicine for Your Heart; But sugar will kill it

https://www.lewrockwell.com/2016/02/no_author/fat-best-medicine-heart/

*****

“Landbrugets elendige image”: Er det ikke snarere det småracistiske københavneri der spøger (TV-serie kaldt “Bonderøven” – utænkeligt i noget andet land)

http://www.information.dk/telegram/562030

*****

Outlawing cash amounts to outlawing citizenry (for the rabble in the streets, the plebs and the sheeple, that is); we will then all be slaves

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-17/case-outlawing-cash

*****

Bombardier Thanks Canada For $1 Billion Bailout By Firing 7,000 People

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-17/bombardier-thanks-canada-1-billion-bailout-firing-7000-people

*****

“…a moratorium on printing new high denomination notes would make the world a better place.” – Larry Summers, Harvard Professor

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-16/larry-summers-launches-war-us-paper-money-its-time-kill-100-bill

“High domination” – What a clueless twat? A 100$-bill today is same as a 5$-bill in my high-school years

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-16/larry-summers-launches-war-us-paper-money-its-time-kill-100-bill

*****

Mafia dummebøde-mentaliten breder sig overalt i samfundet (and remember a fish rots from the head)

http://finans.dk/eceRedirect?articleId=8452317

*****

Gov Officials Admit Turkey Has REPEATEDLY Carried Out False Flag Terror
washingtonsblog.com/2016/02/gov-officials-admit-turkey-repeatedly-carried-false-flag-terror.html

*****

Ukraine: Die von der EU geförderte Regierung zerfällt wegen Korruption

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/02/18/ukraine-die-von-der-eu-gefoerderte-regierung-zerfaellt-wegen-korruption/

*****

Sell your people, your country and your voters down the river and get a “fat-cat” job

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/02/18/new-york-times-fuer-merkel-als-un-generalsekretaerin/

*****

“You see, Scalia was a bit of a Scrooge. We know why he died, his heart was four sizes too small”..says
veteranstoday.com/2016/02/17/scalia-sleeps-with-the-fishes/

*****

STASI-State.2: See Something Suspicious Online? Homeland Security Wants to Know About It (drudgereport)

http://www.nextgov.com/cybersecurity/2016/02/homeland-security-wants-see-something-say-something-campaign-internet/126008/

*****

Fed President and Assistant Treasury Secretary Says What Everyone Knows: We Need to Break Up the Big Banks

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-16/fed-president-and-assistant-treasury-secretary-says-what-everyone-knows-we-need-brea

Top Economists, Financial Experts and Bankers Say Giant Banks Are Hurting Economy

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-16/fed-president-and-assistant-treasury-secretary-says-what-everyone-knows-we-need-brea

*****

If debt called to the rescue – then death is certain

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-18/china-unleashes-debt-tsunami-creates-1-trillion-debt-first-two-months-2016

*****

WSJ: Beware politicians trying to limit the ways you can conduct private economic business. It never turns out well

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-18/end-economic-liberty-war-cash-wont-end-well

*****

Government Has Doomed the Race Car; Now it’s illegal to modify your auto, even if not street-driven, says Eric Peters

https://www.lewrockwell.com/2016/02/eric-peters/government-doomed-race-car/

It’s also why it’s illegal – believe it or not – to retrofit an older car with a newer car’s engine

https://www.lewrockwell.com/2016/02/eric-peters/government-doomed-race-car/

“Expecting a politician to not regulate (and threaten like a cheap gangster) is as ridiculous as expecting a scorpion not to sting… no matter what favors you do for him”… says
ericpetersautos.com/2016/02/19/mandatory-automatic-braking-for-all/

*****

10 Secret Armies of the CIA; Justin King on the havoc they wreak.

https://www.lewrockwell.com/2016/02/no_author/10-secret-armies-cia/

*****

That Charming Old Coot Bernie Sanders; Kind of like Marx, Lenin, and Stalin rolled into one, says Robert Ringer

https://www.lewrockwell.com/2016/02/robert-ringer/charming-old-coot-bernie-sanders/

*****

The Ukrainian revolution became just another method of installing a US puppet regime. The US chose to install literal Nazis. These facts are largely ignored by US media.

https://www.lewrockwell.com/2016/02/no_author/10-secret-armies-cia/

*****

Why They’re Coming for Your 100$-bills; David Stockman on the Keynesian market wreckers

https://www.lewrockwell.com/2016/02/david-stockman/theyre-coming-ben-franklins/

Evil and Insane; Marc Faber on the cashless society

https://www.lewrockwell.com/2016/02/no_author/evil-insane/

*****

Draghi’s money printing is a disastrously misguided attempt at creating prosperity

https://www.lewrockwell.com/2016/02/doug-casey/euro-doomed/

If printing money were the path to prosperity, Zimbabwe and Venezuela would be the richest countries on earth

https://www.lewrockwell.com/2016/02/doug-casey/euro-doomed/

*****

How Dare Hungary? Seek to remain European. Article by Linh Dinh.

https://www.lewrockwell.com/2016/02/linh-dinh/dare-hungary/

*****

Lessons for Dealing With the American (and EU) Stasi; From victims of the Communist secret police. Article by L. Reichard White

https://www.lewrockwell.com/2016/02/l-reichard-white/lessons-dealing-american-stasi/

*****

Its all about profit. They can make more money by charging you for equipment you may not want but which government says you must have
ericpetersautos.com/2016/02/19/mandatory-automatic-braking-for-all/

*****

Summa summarum for 1.kvartals-regnskab: Det ser slemt ud, meget slemt! Mossad og deres venner på Borgen har virkeligt noget at have deres vrede i; men vent til næste regnskab, som kommer snart, og som er måske meget værre?

*****

(posteres sideløbende på www.gamleboeger.dk og http://blocnotesimma.wordpress.com )

Kig også forbi på www.twitter.com/gamleboeger

Kvartalsregnskab (1.del)

(30.april.2016) Inat drømte jeg, at jeg (igen) var mål for et Mossad-hit. En klarsyns-drøm er i almindelighed, ial fald for mit vedkommende, telepatisk, d.v.s. jeg læser “i æteren” de tanker som nogen gør sig om dette eller hint mens jeg sover, eller næsten-sover. Telepati er som bekendt videnskabeligt påvist og som sådan i vistnok anerkendt af de fleste.

Mossad føler sig altså nu modig nok til igen konkret at planlægge et hit; hvilket utvivlsomt skyldes, at man nu mener undertegnede ringhed har gjort sig så tilpas utilbens over så stor en del af det politiske spektrum, at man påregner at have politisk opbakning (“den som tier samtykker”) til at fortsætte med sin vigtige opgave også her i landet: At kidnappe/dræbe “the best and the brightest” af “the Goyim”.

Lad os derfor se lidt på nogle af de sidste “forbrydelser”, som har gjort mig værdig til capital punishment by the mob.

Jeg vil gribe sagen an på den måde, at jeg vil gennemgå nogle af de notater, jeg gennem det seneste kvartal har gjort mig, primært med henblik på tweets på www.twitter.com/gamleboeger (en stor del af notaterne har derfor allerede været posteret på twitter). Jeg vil altså fremdrage det, som jeg føler stadigvæk kan være mere eller mindre væsentligt.

Vi begynder o. 1.febr. og håber at nå frem til o. 1.maj.2016 inden for længe. Jeg vil naturligvis bestræbe mig på at fremdrage alle de mest kritiske og kontroversielle notater, så alle kan se hvor slem jeg er. (Notaterne vedr. 1.-12.febr., men kommer ikke i streng datoorden).

*****

The ECB has used loans and liquidity as a weapon to loot European nations.
washingtonsblog.com/2016/02/central-banks-trojan-horses-looting-host-nations.html

that central banks intentionally impoverish their host countries to justify economic and legal changes which allow looting by foreign interests
washingtonsblog.com/2016/02/central-banks-trojan-horses-looting-host-nations.html

Central Banks Are Trojan Horses, Looting Their Host Nations
washingtonsblog.com/2016/02/central-banks-trojan-horses-looting-host-nations.html

(Joseph Stiglitz) says that the International Monetary Fund and World Bank loan money to third world countries as a way to force them to open up their markets and resources for looting by the West
washingtonsblog.com/2016/02/central-banks-trojan-horses-looting-host-nations.html

*****

Russia Prime Minister Warns US and Arab Countries: Invading Syria “will start a new world war”

https://www.superstation95.com/index.php/world/885

*****

Nummerplade-skanner: “Som tyve i natten, der stjæler endnu en grundpille under din frihed”

http://ekstrabladet.dk/kup/elektronik/teknologi/politiets-hemmelige-kameraer-det-skal-de-bruge-din-nummerplade-til/5948500

“Fantastiskt, chikanøst magtmisbrug”? Rolig nu – dyr i Zoo har intet krav på privatliv

http://ekstrabladet.dk/kup/elektronik/teknologi/politiets-hemmelige-kameraer-det-skal-de-bruge-din-nummerplade-til/5948500

Nummerplade-skanning: Dr.Pind’s “snuskede muldvarpearbejde” til fordel for CIA/Mossad blackmail af danske VIP?

http://ekstrabladet.dk/kup/elektronik/teknologi/politiets-hemmelige-kameraer-det-skal-de-bruge-din-nummerplade-til/5948500

CIA/Mossad blackamil: “Selv myndigheder i andre lande kan politiet uden dommerkendelse dele data fra registeret med”

http://ekstrabladet.dk/kup/elektronik/teknologi/politiets-hemmelige-kameraer-det-skal-de-bruge-din-nummerplade-til/5948500

*****

10 Secret CIA Prisons You Do Not Want To Visit

https://www.lewrockwell.com/2016/02/no_author/10-cia-concentration-camps/

KZ-lager: US has admitted to holding at least 26,000 people in secret prisons

https://www.lewrockwell.com/2016/02/no_author/10-cia-concentration-camps/

Reprieve discovered that the US was operating a fleet of “floating prisons” that span the globe

https://www.lewrockwell.com/2016/02/no_author/10-cia-concentration-camps/

Reprieve’s research pointed to at least 17 US warships being used as secret CIA black sites

https://www.lewrockwell.com/2016/02/no_author/10-cia-concentration-camps/

*****

NATO-Aufrüstung in Europa – gegen Europa oder Gespenster? Massive NATO-Truppen-Erhöhung in Osteuropa

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/02/10/gegen-russland-nato-beschliesst-massive-truppen-erhoehung-in-osteuropa/

*****

Es gibt kein moralisches Recht auf unbeschränkte Einwanderung… sagt

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/02/10/es-gibt-kein-moralisches-recht-auf-unbeschraenkte-einwanderung/

*****

Nothing comes for FREE. “Free” is just a relative term. Maybe you are paying the greatest cost to owning Windows10.

http://thehackernews.com/2016/02/microsoft-windows10-privacy.html

Windows 10 Sends Your Data 5500 Times Every Day Even After Tweaking Privacy Settings

http://thehackernews.com/2016/02/microsoft-windows10-privacy.html

“Windows10.nsa”? “In an eight hour period Windows 10 tried to send data back to 51 different Microsoft IP addresses over 5500 times”

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-10/twitter-unveils-house-ministry-truth#comment-7168755

Windows 10.nsa Worst Secret Spins Out Of Control…
Back in November Microsoft confirmed Windows 10’s worst kept secret: its extensive telemetry (or ‘spying’ as it has been labelled) cannot be stopped. What no-one realized until now, however, is just how staggering the extent of this tracking really is…

Blowing the lid on it this week is Voat user CheesusCrust whose extensive investigation found Windows 10 contacts Microsoft to report data thousands of times per day. And the kicker? This happens after choosing a custom Windows 10 installation and disabling all three pages of tracking options which are all enabled by default.

The raw numbers come out as follows: in an eight hour period Windows 10 tried to send data back to 51 different Microsoft IP addresses over 5500 times. After 30 hours of use, Windows 10 expanded that data reporting to 113 non-private IP addresses. Being non-private means there is the potential for hackers to intercept this data. I’d argue this is the greatest cost to owning Windows 10.

Taking this a step further, the testing was then repeated on another Windows 10 clean installation again with all data tracking options disabled and third party tool DisableWinTracking was also installed which tries to shut down all hidden Windows 10 data reporting attempts. At the end of the 30 hour period Windows 10 had still managed to phone home with data 2758 times to 30 different IP addresses.

the rest can be read at Forbes below…
www.forbes.com

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-10/twitter-unveils-house-ministry-truth#comment-7168755

*****

“Negative Rates Are Dangerous” OECD Chair Warns “Our Entire System Is Unstable”

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-10/negative-rates-are-dangerous-oecd-chair-warns-our-entire-system-unstable

*****

The United States’ Feral Reserve System is first and foremost above the law. The Feral Reserve is well protected by the bribed political class from the political police in the Feral government (the FBI). The Feral Reserve is a corrupt and Unconstitutional organization that is privately owned by and for the benefit of a cartel of the biggest of the Too Big To Fail banks. The Feral Reserve is a criminal organization whose TRUE mandate is enriching the obscenely rich and the Oligarchy by stealing from the American People.

The Feral Reserved System over the past seven years has stolen at a miniumum $500,000,000,000 per year, each and every year, from American deposit savings account holders via its criminal suppression of interest rates known as Zero Interest Rate Policy or ZIRP. The Feral Reserve has stolen similar, if not even greater amounts, from pension plans, insurance companies, owners of corporate and government bonds, etc.

How many American workers pension plans will fail over just the next decade due to ZIRP? How many American workers will find they own worthless insurance policies over the next decade due to ZIRP?

The political class is well paid off through bribery to allow the Feral Reserve to continue preying upon not only American workers, but workers around the world.

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-10/here-exchange-left-stunned-janet-yellen-looking-deer-headlights#comment-7168886

*****

Tidligere dramachef Ingolf Gabolds tilståelse, at DR helt bevidst har produceret endeløs og politiserende venstreorienteret propaganda.

http://www.information.dk/561289

*****

Ja, når Politiet skal udføre Forsvarets (grænsebevogtnings) opgaver, går der kludder i regnskabet

http://www.dr.dk/nyheder/politik/s-ekstra-graensebetjente-fra-hele-landet-gaar-ud-over-danskernes-tryghed

*****

Sandelig heldigt at Sygdomsstyrelsen har sygeplejersker og en hjerneskadet læge at gøre ansvarlige for “dødsuheld”?

http://www.dr.dk/nyheder/indland/styrelsen-patientsikkerhed-politianmelder-hjerneskadet-psykiater-doedsfald

*****

Præsentation af ny lovgivning som et “værn mod terror og radikalisering” lukker munden på kritikerne… siger

http://www.dr.dk/nyheder/indland/retoriker-terror-er-et-politisk-trumfkort

*****

Forskelsbehandling: Fint nok – men er forskelsbehandling i virkeligheden ikke forbudt?

http://www.dr.dk/nyheder/politik/minister-virksomheder-skal-have-bonus-ansaette-flygtninge

*****

Does MorganStandley say it blandly, without blushing: We WILL steal your savings – cash and all?

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-10/something-very-disturbing-spotted-morgan-stanley-presentation-slide

*****

Obama-Xi together against Russia? I think Mr.Xi’s bodylanguage in Cal. may always have worried me a bit?

http://www.darkreading.com/endpoint/chinese-cyberspies-pivot-to-russia-in-wake-of-obama-xi-pact/d/d-id/1324242

*****

Spying in the U.S. is worse than under Nazi Germany, the Stasi, J. Edgar Hoover … or Orwell’s 1984.
washingtonsblog.com/2016/02/whole-point-internet-things-big-brother-can-spy.html

The government is already spying on us through our computers, phones, cars, buses, streetlights, at airports and on the street, via mobile scanners and drones, through our smart meters (update) and in many other ways.
washingtonsblog.com/2016/02/whole-point-internet-things-big-brother-can-spy.html

In the future, intelligence services might use the [IoT] for identification, surveillance, monitoring, location tracking, and targeting for recruitment, or to gain access to networks or user credentials

http://www.washingtonsblog.com/2016/02/whole-point-internet-things-big-brother-can-spy.html

Yesterday, U.S. Intelligence Boss James Clapper said that the government will spy on Americans through the internet of things (“IoT”):
washingtonsblog.com/2016/02/whole-point-internet-things-big-brother-can-spy.html

*****

Negative interest rates is consistent with agenda drive small banks out of business, consolidate banking sectors in industrialised countries, increasing concentration and control in the banking sector.

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-09/economics-professor-negative-interest-rates-aimed-driving-small-banks-out-business-a

*****

It is well established that America and its allies founded and funded ISIS and still fund it today

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-10/john-kerry-makes-last-ditch-effort-avert-world-war-iii-saudis-turks-prepare-syria-in#comment-7166341

All over Syria, convoys of gear, some carrying complete factories, moved back into Turkey, were reassembled and are now operated by favoured members of the governing clan

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-10/john-kerry-makes-last-ditch-effort-avert-world-war-iii-saudis-turks-prepare-syria-in#comment-7166395

When the Turks, sorry terrorists, took over their part of the city, as they did elsewhere they stripped it of anything useful, especially manufacturing and office equipment

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-10/john-kerry-makes-last-ditch-effort-avert-world-war-iii-saudis-turks-prepare-syria-in#comment-7166395

“Yes! We will continue liberating Syria until every last Syrian has fled or is dead. They can thank us later”

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-10/john-kerry-makes-last-ditch-effort-avert-world-war-iii-saudis-turks-prepare-syria-in#comment-7166361

*****

NewYorkTimes harcelerer “Denmark’s Cruelty Toward Refugees”. Men hvad med f.eks. Israel’s “cruelty toward refugees”?

http://www.information.dk/nyhedsblog/560264

*****

400.000 timer for 1 død? Hvor mange timer har politiet bevogtet patienter på hospitalerne med 3000 dødsulykker p.a.?

http://www.dr.dk/nyheder/indland/politiet-har-paa-et-aar-bevogtet-joeder-i-400000-timer

*****

After 1,428 Years, Here’s What Brought Down The World’s Oldest Business: What Kongo Gumi couldn’t survive was debt

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-08/after-1428-years-heres-what-brought-down-worlds-oldest-business

*****

Dr.Pind’s overvågning: a tyranny imposed for our own good is the worst form of tyranny because it is a tyranny without limits

http://www.information.dk/561017

“Sessionslogning”? Kært barn har mange navne; men det er vist bare en normal dansk eufemisme for “Stasi-stat”?

http://www.information.dk/telegram/561227

To paraphrase C.S. Lewis, a tyranny imposed for our own good is the worst form of tyranny because it is a tyranny without limits

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-08/ron-paul-slams-government-plan-mandatory-depresssion-screening-all-americans

*****

Negative Interest? Nothing new – just stealing savings not already stolen by “counterfeit-money-printing”

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-09/deutsche-bank-terrified-here-what-needs-be-done-its-own-words

What needs to be done according to DeutscheBank is – not surprisingly: Steal savers funds and cash?

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-09/deutsche-bank-terrified-here-what-needs-be-done-its-own-words

Banks to steal savers funds and cash? Great idea; that should calm down the sheeple, make them take more entrepreneural risks?

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-09/deutsche-bank-terrified-here-what-needs-be-done-its-own-words

*****

Et nyt overvågningsforslag vil øge kortlægningen af borgernes bevægelser via mobiltelefoner. Ved hjælp af et datasæt fra et teleselskab giver Information et bud på, hvor indgribende overvågningen kan blive

Nyt forslag vil øge registreringen af borgernes bevægelser

http://www.information.dk/560587

»Tsk. Enhedslistens snuskede muldvarpearbejde kender ingen grænser,« skrev han på Twitter. En betegnelse som Justitsministeriet i går ikke ønskede at uddybe over for Information, men som Nikolaj Villumsen bestemt ikke er tilfreds med.

»Jeg synes, det er helt ekstremt arrogant og på ingen måde en minister værdigt. Vi taler om en minister, som har løjet over for Folketinget, og som nu tydeligvis er sur over at sandheden kommer frem. Det er uværdigt,« siger han.

Det skal være slut med at assistere amerikanerne i at forsøge at få hentet Edward Snowden hjem til retsforfølgelse i USA. Og justitsminister Søren Pind (V) får ikke andet ud af at råbe op om andre partiers »snuskede muldvarpearbejde«, end at han selv fremstår uværdig.

Sådan lyder det fra Enhedslisten, efter at justitsminister Søren Pind fredag måtte erkende, at et amerikansk fly i sommeren 2013 holdt klar i Københavns Lufthavn for at kunne transportere whistlebloweren til USA.

De snuskede muldvarpe slår tilbage: Vil stoppe dansk deltagelse i jagten på Snowden

http://www.information.dk/560791

Pinds “Snuskede muldvarpearbejde”? Først og fremmest vigtigt af hensyn til CIA/Mossads muligheder for ubegrænset blackmail af danske VIP’s

http://www.information.dk/561017

VenstresUngdom undsiger forslag om genindføre it-overvågning “uden praktisk anvendelse i virkeligheden”

http://www.information.dk/561017

*****

70 Years of Harassing and Controlling Europe – US occupiers

https://www.lewrockwell.com/2016/02/no_author/70-years-harassing-controlling-europe/

*****

“Femern-forbindelsen er et inderligt godt projekt for nogle entreprenører; men for en syns skyld skal vi lige have kogt nogle tal sammen”?

http://www.dr.dk/nyheder/politik/venstre-kan-ikke-garantere-femern-forbindelsen

*****

Is N.Korea really just another globalist-puppet? Rocket launch may give USA pretext placing more rockets in S.Korea against Russia?

http://www.spacedaily.com/reports/S_Korea_US_to_discuss_deployment_of_US_missile_system_999.html

*****

Most important issue for Danish, Polish surveillance is give CIA/Mossad unlimited opportunities for blackmail of politicians, judges, civilservants

http://www.ibtimes.com/polands-new-surveillance-law-latest-controversial-legislation-passed-law-justice-2295539

US military, State Dept ‘leadership’ lie about Russia invading NATO, laugh at media asking for evidence.
washingtonsblog.com/2016/02/1-minute-video-us-military-state-dept-leadership-lie-russia-invading-nato-laugh-media-asking-evidence-us-agency-will-honor-arrest-01-war-crim.html

*****

Stealing Elections Is Easier Than You Can Imagine… Princeton UNI scientists show
washingtonsblog.com/2016/02/stealing-election-easier-thought.html

*****

Facebook’s War On Freedom Of Speech; “Remove the right to speak about your frustrations and only violence is left”

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-05/facebooks-war-freedom-speech

*****

A Wounded Deutsche Bank to CentralBanks: Stop Easing, You Are Crushing Us; end easy money!

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-06/wounded-deutsche-bank-lashes-out-central-bankers-stop-easing-you-are-crushing-us

*****

It begins: UK wants authority to serve warrants in US; So US wants authority serve warrants in Europe?

http://www.usatoday.com/story/news/2016/02/04/uk-wants-authority-serve-warrants-us/79851282/

*****

Hurricane Patricia’s winds reached 350km/h: Strongest wind speed ever measured in a hurricane in the Western Hemisphere.

http://www.usatoday.com/story/weather/2016/02/04/hurricane-patricia-winds-215-mph/79828370/

*****

Haney worked at the Department of Homeland Security for 15 years: “DHS ordered me to scrub records of Muslims with terror ties”

http://thehill.com/blogs/congress-blog/homeland-security/268282-dhs-ordered-me-to-scrub-records-of-muslims-with-terror?utm_content=buffere9b6c&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

*****

How to fight tyranny? Only important thing is do your best – because there is no winners and no losers

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-04/what-best-method-rebellion-against-tyranny

If you fight tyranny, there is a chance. If you do not fight, then failure is guaranteed. The “odds” are irrelevant

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-04/what-best-method-rebellion-against-tyranny

*****

The mission to steal the savers money – cash and everything – by the 200 rulers of world finance?

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-05/war-savers-and-200-rulers-world-finance

*****

(NSA stooge) Google rigged? Aanirfan thinks so (copy that! – Google don’t show “gamleboeger.dk” whereas BING does…)

http://aanirfan.blogspot.dk/2016/02/google-is-rigged.html

The post box in Bermuda numbered 666 which receives Google profits worth £8BILLION a year

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3425097/Don-t-evil-Google-sends-profits-worth-8BILLION-year-post-box-number-666-tax-haven-island-Bermuda.html

•Google has no offices or staff in Bermuda but sends billions of profit there
•Island has a 0 per cent rate of corporation tax and is used as a tax haven

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3425097/Don-t-evil-Google-sends-profits-worth-8BILLION-year-post-box-number-666-tax-haven-island-Bermuda.html

But Google claims it has no ‘permanent base’ in the UK despite vast offices
•Britain lobbied EU not to put sanctions on Bermuda for sheltering tax

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3425097/Don-t-evil-Google-sends-profits-worth-8BILLION-year-post-box-number-666-tax-haven-island-Bermuda.html

*****

German spy agency says ISIS sending fighters disguised as refugees… (via drudgereport.com)

https://ca.news.yahoo.com/german-spy-agency-says-isis-sending-fighters-disguised-095528063.html

*****

Er pengesedler også i Danmark “det eneste tilladte betalingsmiddel?” i henhold til loven. Som i Tyskland i.h.t. Bundesbank

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/02/05/abschaffung-des-bargelds-bundesbank-stellt-sich-gegen-schaeuble/

Deutsche Bundesbank: “Die Regierung dürfe über Barzahlungen nicht vergessen, dass Banknoten das einzige gesetzliche Zahlungsmittel sind”

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/02/05/abschaffung-des-bargelds-bundesbank-stellt-sich-gegen-schaeuble/

*****

IT-overvågning: Mere friheds-tyveri efter salami-metoden;

http://www.information.dk/560587

Tele-Overvågning: Vi kan vel gå ud fra, at borgerne til gengæld får adgang til alle oplysninger of Christiansborgs it- og hjemmesideforbrug?

http://www.information.dk/560587

NSA og Eschelon (industri)spionage: Al generel overvågning burde i stedet forbydes af hensyn til arbejds- og erhvervslivets interesser;

http://www.information.dk/560587

Overvågnings oplysningerne bliver MED SIKKERHED tilgængelige for de udenlandske efterretningsmafiaer NSA, Mossad, CIA etc

http://www.information.dk/560587

IT-overvågning? En registrering af opkald m.m. er utvivlsomt brud på telefonhemmeligheden!

http://www.information.dk/560587

I Grundlovens §72 bl.a.: “- brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må (-) alene ske efter retskendelse”

http://www.information.dk/560587

Grundlovens §77 slutter: “Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingen sinde på ny indføres”. Er det for svært?

http://www.information.dk/560547

*****

Konservativt kan strande Venstres naturbyggeplaner? Hmm – Greven af WallStreet lader sig ikke så let standse – langt tilløb fra Charlottenlund til Klitmøller!

http://www.information.dk/560441

*****

You must be kidding: There ought to be 1000 times more faschists with other beliefs than Norse?

http://www.information.dk/mofo/hvorfor-elsker-fascister-nordisk-mytologi

*****

Flere sanktioner – men hurtigt! Så kan vi måske nå 500 flere fyringer i år?

http://www.dr.dk/nyheder/penge/arladirektoer-fyresedler-rammer-inden-seks-uger

*****

Mere dansk eufemistisk berøringsangst: PET for hemmeligt politi, SKAT for toldere og HENTE for kid-nap?

http://www.information.dk/560645

Det ministeren mener er vel, at det hemmelige fly skulle transportere en kidnappet Snowden (til USA)?

http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/pind-hemmeligt-fly-skulle-transportere-snowden-til-usa/5939369

*****

Israel is to receive at least 1o of the AGNI VI missiles secretly developing with India, each carrying up to 20 warheads of 550 kilotons
veteranstoday.com/2016/02/01/us-spies-on-israeli-nuclear-icbm-development/

*****

“We’ll know our disinformation program is complete when everything US-public believes is false” (CIA dir.)

http://www.whatdoesitmean.com/index1993.htm

*****

Group of scientists gave standing ovation for plan to kill 90 percent of human population with airborne Ebola

http://www.naturalnews.com/052796_Ebola_population_control_genocide.html

Pianka basically likened humans to bacteria during his extensive rant, claiming that we are destroying the planet and need to be culled in mass numbers.

http://www.naturalnews.com/052796_Ebola_population_control_genocide.html

*****

http://www.wired.com/2016/01/security-this-week-license-plate-readers-in-texas-are-now-also-debt-collectors/

*****

Cash: Firtly they stole your gold-dollars and gave you paper-dollars; now they will steal even your paper-dollars – give you IOU’s instead

http://investmentwatchblog.com/want-to-deposit-cash-at-jpmorgan-chase-then-prepare-to-be-treated-if-not-like-a-criminal-then-certainly-a-suspect-of-a-very-serious-crime-the-charge-being-in-possession-of-that-barbarous-relic/

Bloombergs ban on cash: There can be no free citizens without right to posess their own money. Else you’re just a number in the bankers books

http://www.zerohedge.com/news/2016-01-31/bloomberg-op-ed-calls-end-cash

So just for the record: mr. Bloomberg wants to outlaw us – the citizens – as “dirty, dangerous, unwieldy and expensive”?

http://www.zerohedge.com/news/2016-01-31/bloomberg-op-ed-calls-end-cash

*****

Summa summarum for 1.kvartals-regnskab: Det ser slemt ud, meget slemt! Mossad og deres venner på Borgen har virkeligt noget at have deres vrede i; men vent til næste regnskab, som kommer snart, og som er måske meget værre?

*****

(posteres sideløbende på www.gamleboeger.dk og http://blocnotesimma.wordpress.com )

Kig også forbi på www.twitter.com/gamleboeger