Småting og bagateller

(13.05.2016) Som også nævnt i foregående indlæg, d.v.s. 6.del af vort KVARTALSREGNSKAB, er vi hermed nået ca. halvvejs i det lidt forskudte kvartal (fra ca. 1.febr. – 1.maj).

Vi rekapitulerer lige, at formålet med “regnskabsaflæggelsen” er at bevidne, at såvel regering som den her i landet opererende, udenlandske efterretnings-mafia (herefter for nemheds skyld kaldt “the mob”) er fuldt ud berettigede til i givet fald: at efterstræbe mig og mine på livet, at mordbrænde- og pyromanbrænde mine venners huse, at myrde mine naboers veninder, at forsøge mord ved hjælp at natligt psykisk angreb (som for W.S.’s hustrus vedkommende?), at planlægge og tilrettelægge nedbrænding af vor ejendom, at vandskade mine bøger, at planlægge kidnapning eller drab under hospitalsophold, at lave groft hærværk på min bil og stjæle mine nummerplader, m.m.

Men har de pågældende virkeligt planlagt, udført eller forsøgt at udføre alle disse, resp. en del af disse uhyrlige handlinger? Naturligvis ikke! Dog vil nogle måske mene, at en række indicier meget nærliggende kunne fortolkes således, at en hel del af ovenstående kunne anses at have fundet sted?

Vores opgave her idag er derfor at bevise, at disse uhyrligheder faktisk aldrig har fundet sted, således at forstå, at der ikke kan være tale om forbrydelser. Men at de såkaldte indicier i virkeligheden alle er tilfældigheder, som endelig ikke må overfortolkes som beviser på maliciøs hensigt, planlægning eller handling.

Jeg tror faktisk at dette temmelig let lader sig bevise, og regner med meget muligt at kunne gennemføre bevisførelsen og nå et uomtvisteligt resultat i dette og et par efterfølgende indlæg.

Vi vil nu gå frem på den måde, at vi fremdrager en række – ved en overfladisk betragtning og kun tilsyneladende – suspekte overgreb, ulykker og hændelser; i en mere eller mindre tilfældig rækkefølge. Og det vil måske være naturligt at begynde med den i sidste postering nævnte, overfladisk set måske lidt suspekte hændelser. Nemlig vandskaden i mit “boglager” lørdag d. 30.april.

Den 30.april posterede jeg 1.del af “kvartalsregnskabet”, der lyder således:

“(30.april.2016) Inat drømte jeg, at jeg (igen) var mål for et Mossad-hit. En klarsyns-drøm er i almindelighed, ial fald for mit vedkommende, telepatisk, d.v.s. jeg læser “i æteren” de tanker som nogen gør sig om dette eller hint mens jeg sover, eller næsten-sover. Telepati er som bekendt videnskabeligt påvist og som sådan i vistnok anerkendt af de fleste.

Mossad føler sig altså nu modig nok til igen konkret at planlægge et hit; hvilket utvivlsomt skyldes, at man nu mener undertegnede ringhed har gjort sig så tilpas utilbens over så stor en del af det politiske spektrum, at man påregner at have politisk opbakning (“den som tier samtykker”) til at fortsætte med sin vigtige opgave også her i landet: At kidnappe/dræbe “the best and the brightest” af “the Goyim”.

Lad os derfor se lidt på nogle af de sidste “forbrydelser”, som har gjort mig værdig til capital punishment by the mob.”

Posteringen skete så vidt jeg husker lidt før kl.11 fm. lørdag d. 30.4. Klokken ca. 17 besøgte jeg det nærliggende stue-lokale – efter på grund af andre gøremål ikke at have været der i næsten 2 uger – og kunne konstatere, at der stod blankt vand på en del af gulvet, samt at det dryppede ned fra loftet.

Det viste sig, at en overbo på 2.dal havde haft vandskade (i sit badeværelse?) mens man var ude mellem kl. 14-16. Jeg er ikke informeret om de nærmere tekniske detaljer; men jeg gætter umiddelbart på, at vedkommende kan have haft ubudne gæster i det omhandlede 2 timers “window of opportunity”?

Ved et lille mirakel skete der kun mindre skade på mine bøger; jeg måtte smide en håndfuld væk, samt registrere ca. 100 bøger som vandskadede. Men der står tusindvis af bøger, og det kunne altså godt være blevet ret ubehageligt. Men vandet synes af en mig ubekendt grund, for størstedelen at være løbet udenom mit lokale; måske er det især løbet langs toilet-faldstammen, som synes at befinde sig i lejlighederne til højre i opgangen?

Nogle dage efter fik jeg en sms fra de pågældende beboere på 2.sal, at en fugt-tekniker gerne ville bese lokalet mandag d. 9.maj mellem kl.10 og 14. Hvilket jeg kunne og måtte acceptere. Dog ikke med glæde.

Det ligger således, at jeg så vidt muligt undgår at lave aftaler om at være på et bestemt sted en eller flere dage ude i fremtiden. Årsagen er mine efterhånden temmelig mange erfaringer med Mossads hit-squads; en sådan hit-squad skal jo have nogen tid – idet mindste nogle timer, og helst nogle dage – til at planlægge et hit eller en kidnapning i alle detaljer.

Herunder også så vidt muligt at placere Mossad-trolls (evt. sayanim eller sayanim-hjælpere?) på alarmcentralen, samt i den eller de patruljevogne, som forventes at være i nærheden, resp. stå stand-by. I så fald vil der evt. aldrig komme, eller først meget forsinket komme en patrulje efter et alarm-opkald, ligesom opkaldet om muligt vil blive slettet af opkaldsregistreringen.

Natten til den 9.maj drømte jeg følgende: Jeg forsøgte at få adgang til et skummelt lokale; men i døren stod en eller to hærdebrede goons, som spærrede adgangen: Der foregik noget uhyggeligt i lokalet, og jeg/vi måtte ikke få adgang.

Således foranlediget besluttede jeg om morgenen følgende krigslist: Jeg gik over til lokalet et par timer før kl. 10 og låste døren op. Gik derefter hjem igen og afventede opkald fra fugt-teknikkeren. Da dette kom, oplyste jeg, at døren til lokalet var åben og at man blot kunne gå ind.

Jeg har nemlig monteret døren med en dirkfri(?) lås, og giver derfor ikke nøglen fra mig til håndværkere; det hedder sig ganske vist, at nøglen ikke kan kopieres uden et kode-kort, men en Mossad-specialist kan naturligvis let lave en voksafstøbning?

I dagene før d. 9.maj var jeg blevet mere og mere ked af og deprimeret over det aftalte møde med fugt-teknikeren i lokalet. Lokalet må nemlig anses som meget velegnet til et Mossad-hit, hvad enten som mord eller kidnapning.

Jeg er ganske klar over, at Mossad langt ville foretrække en kidnapning (helst naturligvis af undertegnede, ellers evt. af en nær slægtning) og jeg er derfor altid på vagt overfor kassevogne i nærheden af et rendevous-sted.

Og det var derfor naturligvis ikke uden interesse at jeg kunne konstatere, at der direkte udenfor det pågældende lokales gadedør holdt en VW-autocamper! Mørkegrå, lejet i “Camper Vermietung Hamburg”, med tyske plader HH-CV 178 (foto findes).

Jeg erindrer ikke jeg nogensinde har set en bil med tyske plader parkeret det pågældende sted; og ial fald aldrig en tysk auto-camper endsige denne auto-camper.

En auto-camper fra Hamburg er naturligvis næsten ideel til at transporteret en kidnappet ud af landet i! Man bedøver blot vedkommende og siger han ligger og sover, resp. evt. er syg eller har et ildebefindende – hvis nogen skulle spørge. Hvis der ikke som netop nu havde været grænsekontrol, ville man blot have smidt mig ind i et bagagerum i en stor bil.

Men betyder det nu virkeligt, at Mossad: 1. har lukket sig ind i den pågældende 2.sals lejlighed mellem 14-16 og lukket nogle vandhaner op (eller lignende)? 2. har planlagt en kidnapning af undertegnede ringhed, med henblik på omg. at blive transporteret til det syd(øst?)lige udland?

Naturligvis ikke. Det kan her og nu slås fast med syvtommersøm, at

1. det er ganske tilfældigt, at den omhandlede 2.sals lejlighed fik vandskade ca.4 timer efter at jeg posterede 1.del af “kvartalsregnskabet”, og hvori jeg bl.a. afslørede en af Mossads hovedopgaver også i Dammark: Nemlig at kill/kidnap “the best and the brightest” of the “Goyim” (den ærede læser kan jo selv læse efter i den babyloniske talmud – velbekomme!).
“The Mob” betyder jo som bekendt blot mafia – og at Mossad også opererer som en mafia kan læses mange steder.

2. det er selvfølgelig også et tilfælde, at jeg natten til d. 9.maj har en uhyggelig drøm om en skummelt lokale, hvor der sker grimme ting.

3. det er ligeledes naturligvis et 100% tilfælde, at der netop på dette taktisk suspekte tidspunkt holder en auto-camper fra Tyskland parkeret DIREKTE udenfor gadedøren til mit boglager-lokale.

Den ærede læser ser altså let, at der her alene er tale om tilfældigheder. Der er ingen kabale lagt eller rænke spundet med henblik på katastrofale vandskader, overfald, mord eller kidnapning! Hvilket naturligvis er meget glædeligt!

Efter dette glædelige resultat af 1.del af vor gennemgang af mere eller mindre suspekte fataliteter vil vi se lidt på nogle af de øvrige, men dog først i et kommende indlæg.

*****

Posteres sideløbende på www.gamleboeger.dk og http://blocnotesimma.wordpress.com

Tjek også www.twitter.com/gamlebøger – næsten daglige opdateringer.

Skriv et svar