Dødsengle eller Hekseri?

(8.Nov.2021) I disse måneder går Dødsengle over Jorden.

Hvem, hvad og hvor, siger du nok?

HVEM: En udenjordisk race (i virkeligheden vistnok et samarbejde af mindst to) er efter det oplyste i færd med at overtage jorden.

Deres minions på jorden, d.v.s. en eller flere jordiske tribes og/eller (satanist) grupperinger, udfører det praktiske arbejde. Disses topledere håber så at blive belønnet med en plads i solen.

Men de vil dog vistnok blive snydt, siger en whistleblowing insider:

(In this incredible video, Jessie Czebotar joins Sean Stone to discuss her experience in the “Illuminati”, how she was saved and what the spiritual war is really about…
https://beforeitsnews.com/alternative/2021/03/sean-stone-interviews-illuminati-insider-about-the-stargate-war-mothers-of-darkness-much-more-video-3745544.html )

( New Sarah Westall & Jessie Czebotar: The Great Decode: How Entities Use Ancient Knowledge to Control Humanity
https://beforeitsnews.com/prophecy/2021/03/new-sarah-westall-jessie-czebotar-the-great-decode-how-entities-use-ancient-knowledge-to-control-humanity-2519832.html ).

Den eller de udenjordiske racer har ganske vist levet på jorden i det mindste i årtier (og formentlig meget længere) – for det meste under jorden. Nøgleordet er her: DUMB’s (Deep Underground Military Bases), hvoraf der findes over tusind verden over; kilometer-dybe og nogle så store som byer. No kidding – google it!

Der er tale om ‘extremely strong, intelligent and resourceful’ entities, som i mangt og meget kan ligne almindelige jordboere, omend ikke i alt, naturligvis.

Nogle mener den/de pågældende racer er blevet udstødt p.g.a. af tabte magtkampe, og altså opholder sig på jorden – medbringende deres superavancerede teknologi – som om jorden er en straffekoloni. Herom kan jeg dog naturligvis ikke sige noget konkret.

HVAD: Man mener den igangværende offensiv med hensyn til at rydde så mange jordboere af vejen som overhovedet muligt, har været undervejs og forberedt i årtier, og måske meget længere.

Man må ligeledes erindre, at de underjordiske ET der her er tale om, ønsker at overtage en beboelig planet, og ikke en planet gjort ubeboelig af en altomfattende III verdenskrig.

Såfremt en atomkrig medfører nedsmeltning af Kina’s, USA’s, Frankrig’s, Indien’s og Ruslands atomreaktorer, vil jorden vistnok være gjort ubeboelig i århundreder, idet mindste?

Derfor har man taget de snedige briller på og udtænkt en kabale, som savner sidestykke i ondskab og udspekulerethed, her på jorden og i ‘recorded history’ i det mindste: The Covid and The New World Order.

HVOR: Danmark er forholdsvis åben lige nu; men don’t let that fool you! Det er skam ikke meningen at lille Danmark skal slippe fri. Så lad os tage et lille kig på dagens og gårsdagens avis, for om muligt at lære mere om hvad ET’s danske minions har i posen til os?

Note: Denne korte indledning havde jeg jo helst undladt. Hvorfor? Fordi 99% ikke fatter en brik af hvad jeg taler om. Men for de få, som har øjne at se med, er en smule baggrund nødvendig, for at kunne se dagens danske politik i sammenhæng.

Samt ikke mindst: Den ærede læser er nu advaret! Der findes vistnok en mere eller mindre universel moralsk / amoralsk lov, som siger – at såfremt et agressionsmål har fået oplyst i god tid forinden, hvad agressor har tænkt sig at gøre, og agressionsmålet intet gør for at beskytte sig – ja så har agressoren en slags ret til at gennemføre agressionen?

Hvis altså du, kære læser, intet gør for at beskytte dig og forhindre magtovertagelsen, men – som man vistnok må forvente? – bliver siddende på hænderne, ja så er Du i henhold til denne ‘lov’ fair game.

**************

Her er nogle få citater fra nogle få af dagens / gårsdagens danske netaviser. Citater indledes med to **stjerner, mine efterfølgende kommentarer med to >>pile (i wordpress blog’en bliver de to pile dog automatisk til indrykning og fremhævet skrift).

PLEASE NOTE: Nothing in this blog constitutes medical advice!
Nothing in this blog constitutes or should be interpreted as medical advice; and nothing replaces medical advice from a qualified medical professional; and medical advice from a qualified medical professional should always be sought.

**2.416 personer er testet positive for coronavirus det seneste døgn.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er fjerde dag i træk, at mere end 2.000 registreres smittet med covid-19 i Danmark.

Smittede
2.416
402.561 i alt
Testede
133.504
Positivprocent
1,81%
Indlagte
5+
282 i alt
Døde
3
2.726 i alt
Vaccinerede*
4.491.607

Antallet af indlagte med coronavirus stiger med 5 til 282. Det er det højeste antal indlagte siden 16. februar i år, hvor der var 298 indlagte.

Isik Somuncu Johansen er professor i infektionsmedicin ved Syddansk Universitet og overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Odense Universitetshospital.

Hun ser en stigende tendens i smittetallene.

‘Vi går ind i et efterår og vinter, som er en lidt farlig periode for luftvejsinfektioner,’ siger hun.

>>Ja, det behøver man nok ikke være professor, dr. overlæge for at kunne se.

**Af de indlagte er 40 på intensivafdeling og 23 af dem får hjælp af en respirator til at trække vejret.

Det seneste døgn er der yderligere tre personer, der er døde med coronavirus.

>>Allerede nu ved ‘des Pudels Kern’: ‘Død MED coronavirus’ og jo altså klart nok ikke det samme som død ‘AF coronavirus: Heksekunst?

**Det seneste døgn er 133.504 borgere blevet testet for coronavirus med en pcr-test, som er den test, hvor man podes i svælget.

>>PCR testen er ifgl. dens opfinder ALDELES uegnet til at stille diagnose med. Den er konciperet som et forskningsværktøj – ikke til at diagnosticere. Anvendt som diagnoseværktøj kan testen ifgl. opfinderen i virkeligheden bruges til at påvise næsten HVAD SOM HELST.

**Med de 2.416 personer, der er testet positive, giver det en positivprocent på 1,81.

Isik Somuncu Johansen mener, at det kan blive nødvendigt at se på for eksempel en genindførsel af coronapasset eller mere information til dem, som ikke er vaccinerede, hvis vi vil undgå, at smitten stiger yderligere.

‘Vi er nødt til at gøre noget, hvis vi skal forhindre en yderligere stigning i smitte,’ siger hun.

>>Jamen kære professor dr. overlæge. Ifgl. almindelig gangbar medicinsk fagsprog er man KUN SMITTET HVIS MAN HAR SYMPTOMER! Et udslag med PCR-testen – som ifgl opfinderen kan vise næsten hvad som helt – er IKKE det samme som et symptom! Men klart nok: Hvis man kan erklæres syg, selvom man ikke har symptomer, så kan man jo sælge – og fylde folk op med – meget mere medicin!

**4.419.446 borgere i Danmark er færdigvaccineret mod coronavirus – det svarer til 75,3 procent af befolkningen.

6,5 procent af befolkningen er blevet revaccineret med det såkaldt tredje stik.
https://www.berlingske.dk/danmark/smittetallet-er-over-2000-for-fjerde-dag-i-traek

>>Danmark er vistnok det NÆSTmest, efter Israel, vaccinerede land (måske fraregnet nogle meget små national-samfund). Betyder det at Danmark tilsvarende er det land der er næst-mest truet med at ophøre?

**Minksagen viser, at Mette Frederiksen har været rigtig dårligt tjent med Barbara Bertelsen
https://www.berlingske.dk/kommentatorer/minksagen-viser-at-mette-frederiksen-har-vaeret-rigtig-daarligt

>>Nej det viser den ikke nødvendigvis. Alternativt kunne det jo være BB som har været rigtig meget dårligt tjent med MF. For hvem giver sine mundtlige instruktioner til BB?

**Alle er klar til at tilgive statsministeren for fejl under coronakrisen – bare ikke alle fejl. Og der er i hvert fald ingen i erhvervslivet, som tror på, at statsministerens opgør med nulfejlskulturen har nogen lang holdbarhedsdato, hvis erhvervslivet begår fejl, der påkalder sig regeringens vrede.
https://www.berlingske.dk/kommentar/kaere-mette-frederiksen-ingen-tror-paa-dit-opgoer-med-nulfejlskultur-og

**»Hvis målet er nulfejlskultur, så kan vi ikke lede, og vi kan ikke tage ansvar. Fejl sker, og de kommer til at ske igen,«.
Ordene kommer fra statsministeren, der på sit alenlange pressemøde forleden næsten på årsdagen for starten på aflivningen af minkerhvervet brugte regeringens fejl i minksagen til at tage et opgør med nulfejlskulturen i vores samfund.
https://www.berlingske.dk/kommentar/kaere-mette-frederiksen-ingen-tror-paa-dit-opgoer-med-nulfejlskultur-og

>>Nej, selvfølgelig skal ‘would-be ET-minions’ ikke dømmes efter samme normer som ‘the rabble in the street’. Reminds me: For omkr. et år siden cyklede jeg fra Rådhuspladsen ad VesterVoldgade op mod NørreVoldgade. Hvor de to mødes er der et ca. 120 graders (højre)sving. Der er fri udsigt ‘næsten til Roskilde’ til venstre – men alligevel ingen hajtænder.

Der er en fuldt optrukket linje, men da der absolut ikke var en cykel at se i det mindste til HCA-Boulevard rundede jeg flot svinget på trods af rødt lys. Og havnede lige i favnen på en (forresten superkorrekt) mc-betjent, som stod på lur.

Her var der absolut ingen pardon, og tusind kroner er mange penge for en gl. pensionist og for ingenting. Men selvfølgelig: Politiet arbejder for ‘the Govt, and certainly not for the sheeple’. Og pardon er jo netop noget man kun giver for de store forbrydelser!

**»Det er helt vanvittigt, hvad der er foregået«: Topembedsmand undsiger regeringens egen minkredegørelse

En centralt og højt placeret embedsmand i Fødevareministeriet undsagde lørdag i Minkkommissionen regeringens egen redegørelse i minksagen, fordi den ifølge ham ikke fortæller sandheden om, at regeringen, før den traf beslutningen, blev advaret om, at der ikke var lovhjemmel til at aflive alle mink i hele landet.
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE13440733/oppositionen-raser-mod-regeringen-efter-opsigtsvaekkende-vidneforklaring-i-minkkommissionen/

**Tyskland har i løbet af sin seneste syvdagesperiode registreret det højeste incidenstal under coronapandemien.

>>Fancy words: ‘Incidenstal’. Ha, ha – sådanne tågede ord og udtryk hjælper jo gevaldigt med at skjule, at ‘kejseren ingen klæder har på.

**Således er der bekræftet 201,1 smittetilfælde med coronavirus per 100.000 indbyggere.

Det viser tal fra Robert Koch Instituttet (RKI) tidligt mandag morgen ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Mandagens tal er steget fra 154,5 torsdag og 130,2 en uge tidligere.
https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE13441477/tysk-smittespredning-naar-rekordhoejt-niveau/

**Er du vaccineret? Du kan lige
så godt vænne dig til, at du
bør testes en gang om ugen
https://www.berlingske.dk/nyheder/er-du-vaccineret-du-kan-lige-saa-godt-vaenne-dig-til-at-du-boer-testes-en

>>Test-menageriet er måske endnu større og mere maliciøs og farlig end ‘vaccinen’?

( Welcome to the COVID Testing Industrial Complex — Already a $90 Billion a Year Industry Just in the US
That’s bigger than Boeing, Intel, Facebook and Lockheed Martin. A lot of people stand to lose a lot of money if the obsession with the Plague of Death goes away
https://dossier.substack.com/p/welcome-to-the-covid-testing-industrial )

>>Heruover har jeg aldrig set en analyse i Danmark af alle disse test-vatpinde: Hvad indeholder de og hvorfor kan man ikke bruge mere almindelige testpinde, men benytte de patenterede og meget dyre eksemplarer. Fremstillet i Kina og angiveligt desinficeret med et kræftfremkaldende stof.

( Some COVID-19 tests contain EtO-poison — The Colorado Herald.
According to the EPA, over-exposure to EtO causes symptoms including:
Nausea, Vomiting, Bronchitis
Neurological disorders, Pulmonary edema, Emphysema
Irritation of dermal areas in contact, Irritation of eyes, skin, and respiratory passages
Renal failure, Miscarriage, Decreased fertility in both sexes
Lymphoid and breast cancer, Brain, organ, skin, lung cancer
Lymphoma and leukemia
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=357e258ef257d71f5&q=https://thecoloradoherald.com/2021/covid-19-tests-contain-poison/ )

>>Samt mange reporter om mystiske ingredienser, potentielt meget skadelige? Forresten: Hvorfor hedder det ‘at pode i svælget’? Det er da ikke nødvendigt at pode nogen med et eller andet stop for at tage en prøve. Er det ikke den gamle lektie: The Deep State always tells us what they plan to do – but we never listen?

( Yes, that was 2017! – Illuminati always tell us what they’re going to do. We never listen.
How to Apply Your Mask, 2.865.821 visninger
•20. mar. 2017
https://www.youtube.com/watch?v=XLBcx5pfWOQ )

( Johns Hopkins University confirms: You can be vaccinated with a PCR test, even without knowing: When the kerosene coating on the Theragripper reaches body temperature, the devices close autonomously and clamp onto the wall of the colon.
https://tapnewswire.com/2021/04/johns-hopkins-university-confirms-you-can-be-vaccinated-with-a-pcr-test-even-without-knowing/ )

( According to Johns Hopkins University, Theragrippers are actually administered with a cotton swab
The Vaccination that is Not a Vaccination, but Gene Therapy
https://tapnewswire.com/2021/04/johns-hopkins-university-confirms-you-can-be-vaccinated-with-a-pcr-test-even-without-knowing/ )

( COVID Nasal Swabs Examined by Scientists Reveal Danger
https://beforeitsnews.com/prophecy/2021/10/new-stew-peters-covid-nasal-swabs-examined-by-scientists-reveal-danger-2524790.html )

**At indlæggelsestallet for vaccinerede i øjeblikket stiger, mener prof. Jan Pravsgaard Christensen ikke, at vi skal tolke som om, at vaccinerne ikke virker lige så godt, som vi troede.
»Ud fra seruminstituttets seneste opgørelser er det en halv procent af dem, der er vaccineret, som går hen og bliver smittet. Hvorimod man nok skal forvente, at det i hvert fald på sigt vil være tæt på 100 procent af dem, der ikke er vaccinerede, som vil blive smittet. Så det er stadig klart bedre at blive vaccineret end ikke at være vaccineret.«
https://www.berlingske.dk/nyheder/er-du-vaccineret-du-kan-lige-saa-godt-vaenne-dig-til-at-du-boer-testes-en

>>Jeg synes det lyder som om Herr Professor dr. Christensen har en livlig fantasi? Det meste af ovenstående vrøvl og jo ganske udokumenteret. Spørgsmål: Er professoren uafhængig? Eller har professoren eventuelt et ønske om at opnå en højere stilling i et ministerium eller i Big Pharma og/eller en rigelig belønning fra Big Pharma? Eller sagt på en anden måde: Hvor uafhængig er professoren?

**De fleste indlagte er mennesker med dårligt immunsystem og med underliggende sygdomme. De vil stadig være at finde i statistikken, fordi vaccinen ikke virker lige så godt på dem som på et ungt, raskt menneske.«
https://www.berlingske.dk/nyheder/er-du-vaccineret-du-kan-lige-saa-godt-vaenne-dig-til-at-du-boer-testes-en

>>Jeg er ganske uenig med professoren; jeg tror tværtimod – et stigende antal rapporter (tre kun få dage gamle fra egne slægtninge) tyder den vej – at ‘vaccinen’ virker meget stærkere på gamle og/eller svage. Men altså ikke i en positiv retning…

**Selvom man er vaccineret, opfordrer Jan Pravsgaard Christensen til, at man lader sig teste en gang om uge. For god ordens skyld, som han siger:
»Jeg vil bestemt anbefale, at man – hvis man for eksempel skal være sammen med sårbare til større familiefester – gør familien en tjeneste og lige lader sig teste forinden.«
https://www.berlingske.dk/nyheder/er-du-vaccineret-du-kan-lige-saa-godt-vaenne-dig-til-at-du-boer-testes-en

>>Ja, selvfølgelig skal man testes, helst flere gange om dagen og allerbedst en gang i timen. Hvorfor? Fordi det giver penge i kassen; dog naturligvis ikke i statskassen eller i borgernes lommer.

( Coronavacciner sikrer
medicinalfirma overskud
over 20 milliarder
https://www.berlingske.dk/business/coronavacciner-sikrer-moderna-overskud-over-20-milliarder )

( Pfizer said Tuesday it expects to make up to $36 billion this year from its COVID-19 vaccine, which is now the highest-selling drug in the world.
The usual suspects own big pharma. )

( CEO of Pfizer arrested, charged with fraud – media blackout
https://beforeitsnews.com/eu/2021/11/ceo-of-pfizer-arrested-charged-with-fraud-media-blackout-2678929.html )

( Nanoparticles for nasal vaccination.
Yes, they CAN vaccinate us through nasal test swabs AND target the brain
https://silview.media/2020/11/26/they-can-vaccinate-us-through-nasal-test-swabs/ )

( Yes, they CAN vaccinate us through nasal test swabs AND target the brain
https://youtu.be/xQVBn6DWJwI )

( Infecting W/COVID Swab, the RNA Vaccine, Artificial Intelligence.
IF YOU WATCH ANYTHING, WATCH THIS…IT IS LONG…BUT YOU NEVER NEED TO WATCH ANYTHING ELSE.
by Spacebusters
https://beforeitsnews.com/alternative/2021/02/this-is-the-video-to-watch-infecting-wcovid-swab-the-rna-vaccine-artificial-intelligence-3741455.html )

( Shocker: Covid 19 Test Kits Purchased And Received In 2017 And 2018 By Many World Governments?
https://beforeitsnews.com/prophecy/2020/09/covid-19-test-kits-purchased-and-received-in-2017-and-2018-by-most-world-governments-wgon-video-2514110.html )

( COVID-19 Testing Scandal Deepens: Experts are now coming forward in growing numbers denouncing mass PCR testing as foolhardy and nonsensical if not outright criminal
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/12/18/pcr-test-reliability.aspx )

( WHO Calls Into Question Ability of RT-PCR Test To Detect COVID-19
https://www.lewrockwell.com/2020/12/no_author/who-calls-into-question-ability-of-rt-pcr-test-to-detect-covid-19-false-positives/ )

( Experts are now coming forward in growing numbers denouncing mass PCR testing as foolhardy and nonsensical if not outright criminal.
PCR tests cannot distinguish between “live” viruses and inactive (noninfectious) viral particles and therefore cannot be used as a diagnostic tool. )

( They also cannot confirm that 2019-nCoV is the causative agent for clinical symptoms as the test cannot rule out diseases caused by other bacterial or viral pathogens.
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/12/18/pcr-test-reliability.aspx? )

( “This test [PCR] should be trashed immediately, worldwide, and it should be considered a criminal act for anyone to be sent to quarantine because this test was positive”. — Acclaimed microbiologist, Prof. Sucharit Bhakdi.
http://aanirfan.blogspot.com/2021/01/covid-crazy-world.html )

**Genindførsel af coronapasset eventuelt kombineret med brug af mundbind visse steder.

Det er tiltag, som anbefales af sundhedsmyndigheder og eksperter i kampen mod de senere ugers stigende coronasmitte. Men skal man vinde opbakning til dette blandt befolkningen, kræver det, at man fra politisk side melder klart ud om, hvordan tiltagene spiller ind i en mere langsigtet plan for smittehåndtering.

På baggrund af den senere tids smitteudvikling har både Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm, og direktør i Statens Serum Institut Henrik Ullum været ude med en anbefaling om at genindføre coronapasset. Efter weekenden ventes desuden svar fra Epidemikommissionen, som skal vurdere, om covid-19 igen bør betragtes som en samfundskritisk sygdom, hvilket vil gøre det lettere for politikerne at genindføre restriktioner.

Ifølge Michael Bang Petersen er tiltag som coronapas og mundbind overordnet set nogle af dem, man har set høj opbakning til gennem pandemien, »fordi de ikke griber så meget ind i folks oplevelse af personlig frihed« som eksempelvis nedlukninger og forsamlingsforbud.
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE13441169/kommunikation-er-afgoerende-hvis-man-vil-vinde-befolkningens-opbakning-til-at-genindfoere-restriktioner/

>>Mere vrøvl og sludder. Skal man indføre grundlovsstridige begrænsninger i folkets bevægelsesfrihed blot fordi der er en vis tilslutning til det i befolkningen? Man bliver da forresten ikke rask af at gå rundt med et corona-pas. Og mundbindet er igen og igen vist ikke at have nogen som helst virkning; dvs ingen positiv virkning – derimod er der efter det oplyste mange negative følger: For lidt ilt og for meget co2 til lunge og hjerne. Meget skadelig for de små. Og alt for mange bakterier m.m. samles op i mundbindet.

( https://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2020/12/22/data-analysis-from-50-states-shows-mask-mandates-don_1920_t-work.aspx )

( Twenty Reasons Mandatory Face Masks Are Unsafe, Ineffective, and Immoral
By John C. A. Manley
https://www.lewrockwell.com/2021/01/no_author/twenty-reasons-mandatory-face-masks-are-unsafe-ineffective-and-immoral/ )

( The Lancet, July:
“…government actions such as border closures, full lockdowns, and a high rate of COVID-19 testing were not associated with statistically significant reductions in the number of critical cases or overall mortality,” the study concluded.
https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(20)30208-X/fulltext )

( “Stringency of the measures settled to fight pandemia, including lockdown, did not appear to be linked with death rate,” the researchers concluded.
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2020.604339/full#SM6 )

( “We would have expected to see fewer Covid-19 fatalities in countries with a tighter lockdown, but the data reveals that this is not the case,” the researchers explained.
https://www.israel21c.org/distancing-not-lockdowns-prevents-covid-19-deaths-says-study/ )

( New England Journal Of Medicine Reports
That Even A Military-Enforced Quarantine
Can’t Stop (The) Virus From Spreading
https://www.aier.org/article/even-a-military-enforced-quarantine-cant-stop-the-virus-study-reveals/ )

**Stinus Lindgreen, sundhedsordfører hos De Radikale, mener slet ikke, at regeringen har brugt rapportens anbefalinger i tilstrækkelig grad.

– Meget af det handler om oplysning og information. Men også om at komme med anbefalingerne i stedet for krav.

– Man kan for eksempel godt anbefale coronapas, som er så meget oppe i tiden nu her, eller mundbind i områder, hvor der er høj smitte, uden at det er et krav. Og uden at det er nationalt.

– Jo længere, man venter, jo sværere bliver det at gøre det på den måde. For jo mere stiger smittetallene, siger Lindgreen.
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE13441803/stoettepartier-har-savnet-hurtigere-coronahandling-fra-regeringen/

>>Igen: Disse såkaldte ‘smittetal’ er næsten KOMPLET irrelevante. Man er ikke syg fordi man går med en virus – dem går man altid med mange, mange af. Man er heller ikke nødvendigvis syg, fordi man huser en Influenza-virus (type A eller B) – forresten de eneste man har påvist i de prøver som er blevet analyseret af kompetente og uafhængige fagfolk. Man er ikke syg, hvis man ingen symptomer har!

( Dr. Derek Knauss, one of the testing team, said:
“When my lab team and I subjected the 1500 supposedly positive Covid-19 samples to Koch’s postulates and put them under an SEM (electron microscope), we found NO Covid in all 1500 samples. We found that all 1500 samples were primarily Influenza A, and some Influenza B, but no cases of Covid. We did not use the bulls*** PCR test.” See this.
https://www.globalresearch.ca/laboratories-us-cant-find-covid-19-one-1500-positive-tests/5754978 )

( In none of the university lab tests was a single SARS-CoV-2 virus discovered. ALL people were simply found to have Influenza A, and to a lesser extent Influenza B. This is consistent with previous findings of other scientists.
https://www.globalresearch.ca/laboratories-us-cant-find-covid-19-one-1500-positive-tests/5754978 )

**Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) bad fredag Epidemikommissionen om at vurdere, hvorvidt den mener, at covid-19 igen bør betegnes som en samfundskritisk sygdom.

Desuden skulle den se på, om der er behov for restriktioner i den nuværende situation med stigende smitte.

Kommissionen holdt møde søndag. Men det er fortsat uvist, hvad dens indstilling til regeringen bliver.

Epidemikommissionen er nedsat af sundhedsministeren. Den har repræsentanter fra sundhedsmyndigheder, politiet, kommuner, regioner og fire ministerier.

Når indstillingen er klar, skal Folketingets Epidemiudvalg mødes for at drøfte situationen. Før det sker, vil hverken Enhedslisten eller De Radikale komme med bud på, hvad der konkret skal ske. Begge partier regner med, at der kommer en indstilling mandag, og at udvalget mødes onsdag.

Hvis coronasmitten skal under kontrol igen, skal der formentlig flere tiltag i spil. Det vurderede to forskere over for Ritzau søndag aften efter statsministerens udmelding.
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE13441803/stoettepartier-har-savnet-hurtigere-coronahandling-fra-regeringen/

>>Sandelig, det ville være dejligt for magtsyge tyran-aspiranter at få ‘the covid’ ophøjet til en samfundskritisk sygdom.

Men hvorfor hedder Epidemi-kommissionen ikke Pandemi-kommisionen. Jeg troede en pandemi er betegnelsen på en ‘samfundskritisk’ epidemi, med tusindvis af døde i løbet af meget kort tid.

Åh nej, forresten, WHO ænderede i 2009 definitionen på en Pandemi – således at en epidemi derefter skal kaldes en Pandemi. Der er da vist at snyde på vægten?

( https://www.lewrockwell.com/2020/12/joseph-mercola/how-changing-the-definition-of-pandemic-altered-our-world/ )

( Definitions of Pandemics, Vaccines, Herd Immunity All Changed
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/03/22/who-pandemic-definition.aspx )

**Støttepartier dømmer nøl: Hvorfor har regeringen ikke en klar coronaplan i skuffen?
Støttepartier har savnet hurtigere coronahandling fra regeringen
Enhedslisten og De Radikale mener ikke, at regeringen har handlet efter ekspertgruppes anbefalinger i tide.
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE13441803/stoettepartier-har-savnet-hurtigere-coronahandling-fra-regeringen/

**Regeringen besluttede at aflive alle mink – ikke at nedlukke erhvervet, lyder statsministerens forsvar: Forvundet dokument og ministres citater fortæller en anden historie
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE13429194/ministre-embedsmaend-og-faktapapiret-sagde-at-minkbranchen-blev-lukket-hvorfor-har-mette-frederiksen-naegtet-det-lige-siden/

>>Som mossad har i sit emblem: ‘By deception shall you wage war’ (or something like that).

**Region Hovedstaden skraber bunden i vaccinetilslutning: – Vi kan ikke tvinge folk
Af de fem regioner i Danmark står det sløjest til i hovedstadsområdet med at få vaccineret borgerne. Det lysner dog, siger regionsrådsformand

Udover vaccinationscentrene arbejder man med at opsøge borgerne.

– Vi kommer ud til dem for eksempel på skoler, gymnasier og i kulturhuse med pop-up-vaccinationstilbud. Her er det meget svingende med besøg – nogle gange er der rigtig mange, som møder op, og andre gange så er det lidt færre.

– Vores holdning er, at vi skal prøve og få de sidste med. Det er ærgerligt, når der er en dag, hvor få kommer forbi, men i det store billede, så tæller hvert stik, siger Lars Gaardhøj.

Kan I gøre mere, eller have gjort en større indsats tidligere?

– Vi kan jo ikke tvinge folk til at blive vaccineret. Og vi har været ude meget lokalt i for eksempel boligforeninger. Men man kan jo altid blive bedre, det må man være ærlig at sige, siger Lars Gaardhøj.
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/region-hovedstaden-skraber-bunden-i-vaccinetilslutning-vi-kan-ikke-tvinge-folk/8964992

>>Men hvorfor går man rundt og missionerer for Big Pharma og deres ‘vacciner’ når der nu tydeligvis ikke er tale om en samfundskritisk pandemi?
https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/israeli-tv-drops-bombshell-vaccine-seems-useless

**Corona blandt vaccinerede: Alvorlig senfølge bekymrer forskerne
Flere vaccinerede får en positiv coronatest, og forskere er urolige for, om også fuldt vaccinerede personer kan blive ramt af alvorlige senfølger. Især ét symptom vækker bekymring i Norge
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/corona-blandt-vaccinerede-alvorlig-senfoelge-bekymrer-forskerne/8828249

>>Før eller siden bliver de alvorlige bivirkninger vel opdaget af ‘the corporate press’?

**Det er formentlig ikke nok kun at indføre en enkelt restriktion såsom coronapas, hvis vi skal tæmme den stigende smitte.

Det vurderer både Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, og Svend Ellermann-Eriksen, der er ledende overlæge ved Aarhus Universitetshospital.

– Vi skal i hvert fald tage redskaber i brug, som vi er sikre på, vil give en rimelig god effekt nu, fordi vi er i en situation, hvor epidemien har taget fart, siger Svend Ellermann-Eriksen.
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/forskere-behov-for-flere-tiltag-end-bare-coronapas/8965636

>>Hvilke afhængighedsforhold har de to uvidende herrer evt. til Big Pharma?

( Naiomi Wolf gives a stern warning about the vaccine passport
Despite working for Clinton, Naiomi appears to be a white hat. From a very good position, status, and as a CEO of a tech firm she’s saying this – avoid the vaccine passport at all cost, prevent it from being implemented ANYWHERE because once it is implemented you can kiss Western civilization away.
https://www.bitchute.com/video/lh69yCkHIVLi/ )

( This is more than just a warning, she gives the details about the system, how it technically works, and exactly WHY it is total doom that must be stopped at all cost.
Naiomi got de-platformed 5 times over this message alone, it’s the real deal.
http://82.221.129.208/naiomi2.mp3 )

( On March 25, 2021, the European Parliament voted 468 to 203 in favour of the Digital Vaccine Passport or “Green Pass” which requires EU citizens to get vaccinated if they want to travel, or even have access to various social and cultural activities within their respective communities.
https://www.globalresearch.ca/the-criminalization-of-big-pharma-mrna-vaccine-deaths-and-injuries-eu-adopts-digital-vaccine-passport/5741209 )

( Harvard & Stanford Medical Professors Strongly Condemn “Vaccine Passports”
https://www.collective-evolution.com/2021/04/10/harvard-stanford-medical-professors-strong-condemn-vaccine-passports )

**Statsminister Mette Frederiksen (S) forventer, at det bliver nødvendigt igen at få indført nogle initiativer, der kan bryde smittekæder.

– Så smitten holdes nede. Og så vi forebygger indlæggelser.

Det skriver hun søndag aften i opslag på de sociale medier Facebook og Instagram.

Her gør hun det samtidig klart, at regeringen ser ‘med stigende alvor og bekymring’ på den stigende coronasmitte i samfundet. Statsministeren opfordrer samtidig de, der ikke er blevet vaccineret, til at få stikkene.

– Book en tid nu, lyder det.

Ifølge Mette Frederiksen spredes smitten blandt andet fra dem, der ikke er blevet vaccineret mod coronavirus, til dem, der er vaccineret – herunder ældre og andre i risiko for et alvorligt sygdomsforløb, hvis de smittes.

Statsministeren nævner ingen konkrete initiativer til at bekæmpe coronavirusset.
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/mette-frederiksen-forventer-nye-initiativer-til-coronakamp/8965544

>>The Deep-State minions håber som sagt utvivlsomt at de får en plads i solen som belønning for deres missioneren. Men husk hvad Th. Herzl sagde for omkr. 100 år siden: There will be no place for Schnorrer in the new Israel (Es gibt kein Platz für Schnorrer im neuen Israel).

>>Afslutningsvis nogle få overskrifter fra US-amerikanske netaviser:

Covid Hoax is Black Magic
A pandemic with a death rate of less than .25% is not a pandemic.
A virus with no symptoms is not a sickness.
People are barred from society for refusing an experimental gene therapy posing as a “vaccine.”
They re-branded and weaponized the common flu.
We’ve entered the twilight zone folks. This is BLACK MAGIC.
https://henrymakow.com/2021/10/covid-is-sorcery.html

When Will The CDC Correct Its COVID Death-Counts, As Italy Just Did?
…just another flu for most people…
Summit News caught a fascinating story out of Italy: the Italian Higher Institute of Health decided it had miscounted COVID deaths. Instead of looking at people who died with COVID, as it once did, it looked only at people who died from COVID — leading to a 97% decrease in Italy’s COVID death count. So far, the CDC shows no signs of following suit.
https://www.zerohedge.com/covid-19/when-will-cdc-correct-its-covid-death-counts-italy-just-did

According to Summit News:
The Italian Higher Institute of Health has drastically reduced the country’s official COVID death toll number by over 97 per cent after changing the definition of a fatality to someone who died from COVID rather than with COVID.

Italian Institute of Health Drastically Reduces Its Official COVID Death Toll Number

Italian newspaper Il Tempo reports that the Institute has revised downward the number of people who have died from COVID rather than with COVID from 130,000 to under 4,000.

“Yes, you read that right. Turns out 97.1% of deaths hitherto attributed to Covid were not due directly to Covid,” writes Toby Young.

Of the of the 130,468 deaths registered as official COVID deaths since the start of the pandemic, only 3,783 are directly attributable to the virus alone.

“All the other Italians who lost their lives had from between one and five pre-existing diseases. Of those aged over 67 who died, 7% had more than three co-morbidities, and 18% at least two,” writes Young.

“According to the Institute, 65.8% of Italians who died after being infected with Covid were ill with arterial hypertension (high blood pressure), 23.5% had dementia, 29.3% had diabetes, and 24.8% atrial fibrillation. Add to that, 17.4% had lung problems, 16.3% had had cancer in the last five years and 15.7% suffered from previous heart failures.”
https://www.iltempo.it/attualita/2021/10/21/news/rapporto-iss-morti-covid-malattie-patologie-come-influenza-pandemia-disastro-mortalita-bechis-29134543/

The 4th Covid Shot: Could Vaccine Failure by Any More Obvious?
By Vasko Kohlmayer

The 4th Covid Shot: Could Vaccine Failure Be Any More Obvious?

I asked a friend who is a respected doctor about the covid vaccines- He replied
“The Covid vax is clearly a bio weapon of high magnitude and no one should take it.”
https://henrymakow.com/2021/11/anonymous-doctor.html

US Health Policy Is in the Hands of Sociopaths and Psychopaths.
By Paul Craig Roberts

US Health Policy Is in the Hands of Sociopaths and Psychopaths

Colorado’s Democrat Governor Signs Executive Order To Turn Away UNVACCINATED From Hospitals

Colorado’s Democrat Governor Signs Executive Order To Turn Away UNVACCINATED From Hospitals

Exposing The Ominously Sinister Agenda Behind The ‘Vaxxing’ Of Kids As Young As 5 – What Are They Not Telling Us? Horrendous Child Abuse Is Being ‘Mandated’
https://allnewspipeline.com/Exposing_The_Ominously_Sinister_Agenda.php

Massive vax clot from nose – There are TONS of videos out there like this now, showing what the vax does to people.
Watch at your own risk, this one is nasty.
(via jimstone .is)

Bill Gates Calls for the United Nations to Establish a Global Biomedical Police State
https://www.infowars.com/posts/bill-gates-calls-for-the-united-nations-to-establish-a-global-biomedical-police-state/

Plans Of A Technocratic Elite: ‘The Great Reset’ Is Not A Conspiracy Theory
…unless it is taken out of the hands of the corporate-socialist technocrats, it will constitute a virtual prison..
https://www.zerohedge.com/geopolitical/plans-technocratic-elite-great-reset-not-conspiracy-theory

California Governor Out Of Public Sight Since Vaccine Booster Shot 11 Days Ago.
…cancelled Newsom’s plans to attend the United Nations climate summit in Scotland to deal with unspecific family obligations…
https://www.zerohedge.com/political/california-governor-out-public-sight-vaccine-booster-shot-11-days-ago

If you took a Covid-19)“vaccine,” the American Red Cross will not accept blood plasma donations from you due to the inherent toxicity issues caused by the injection.
Red Cross issues warning to stop blood plasma donations from vaccinated people – NaturalNews.com
https://www.naturalnews.com/2021-09-02-red-cross-stop-blood-plasma-donations-vaccinated.html

“I use my classic, cheap medication, which also includes Clarithromycin, an antibiotic that is part of the macrolide antibiotic group. It is the only antibiotic with viral tropism (the property to be located in certain organs).”
https://beforeitsnews.com/eu/2021/03/romanian-lung-doctor-formulates-covid-protocol-that-cures-100-of-patients-2669974.html

Standing Up For Business Owners: People Beginning To Deal With The Health Department Gestapo
https://beforeitsnews.com/

5,365 DEAD 238,949 Injuries: European Database of Adverse Drug Reactions for COVID-19 ‘Vaccines’
https://vaccineimpact.com/2021/5365-dead-238949-injuries-european-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-vaccines/ (several months outdated)

Former FEMA Operative, Celeste Solum, Tells Us What’s In The Bill Gates Vaccine And The End
https://beforeitsnews.com/christian-news/2021/04/former-fema-operative-celeste-solum-tells-us-whats-in-the-bill-gates-vaccine-and-the-end-game-to-totally-enslave-us-weaponized-food-must-see-banned-videos-2596052.html (Do not listen to this if you don’t have a strong stomac)

What is particularly chilling is that the vast majority do not even know what the mRNA vaccine is doing in their bodies. They simply allow themselves to be blindly vaccinated, and this despite the fact that more and more independent and even orthodox medical experts are warning against it.
https://www.brighteon.com/35721a21-0352-4334-82e7-42cb2933d8a1

The example of the many Monsanto scandals makes it crystal clear that genetic engineering does not serve to protect species, but rather to gain power. The hidden agenda is to genetically modify species in order to patent or own them. Former U.S. Secretary of State Henry Kissinger once said, “Whoever controls the seed controls the world.”
https://tapnewswire.com/2021/04/johns-hopkins-university-confirms-you-can-be-vaccinated-with-a-pcr-test-even-without-knowing/

18 Reasons I Won’t Be Getting a Covid Vaccine :VACCINE MAKERS ARE IMMUNE FROM LIABILITY:The only industry in the world that bears no liability for injuries or deaths resulting from their products, are vaccine makers.
https://www.theburningplatform.com/2021/04/12/18-reasons-i-wont-be-getting-a-covid-vaccine/

Members of Congress Exempt from Biden’s Vaccine Mandate, Average Americans Expected to Comply
https://www.westernjournal.com/members-congress-exempt-bidens-vaccine-mandate-average-americans-expected-comply/ (Real world heroes?)

Pfizer patent approved for tracking vaccinated humans worldwide via microwave and graphene held it fatty tissues of the vaccinated
https://beforeitsnews.com/eu/2021/10/pfizer-patent-approved-for-tracking-vaccinated-humans-worldwide-via-microwave-and-graphene-held-it-fatty-tissues-of-the-vaccinated-2677978.html

This Pfizer patent application was approved August 31st, 2021, and is the very first patent that shows up in a list of over 18500 for the purpose of remote contact tracing of all vaccinated humans worldwide who will be or are now connected to the “internet of things” by a quantum link of pulsating microwave frequencies of 2.4 gHz or higher from cell towers and satellites directly to the graphene oxide held in the fatty tissues of all persons who’ve had the death-shot.
https://beforeitsnews.com/v3/r2/?url=https://tapnewswire.com/2021/10/pfizer-patent-approved-for-tracking-vaccinated-humans-worldwide-via-microwave-and-graphene-held-it-fatty-tissues-of-the-vaccinated/

Patent Issued!– The Vaccine Contains Your Barcode
October 17, 2021
Are the Jabbed Connected to Bluetooth?
https://www.henrymakow.com/2021/10/the-jabbed-connect-to-bluetooth.html

The WHO Confirms That the Covid-19 PCR Test Is Flawed: Estimates of “Positive Cases” Are Meaningless. The Lockdown Has No Scientific Basis
By Prof Michel Chossudovsky
Global Research

The WHO Confirms That the Covid-19 PCR Test Is Flawed:Estimates of “Positive Cases” Are Meaningless. The Lockdown Has No Scientific Basis

Noam Chomsky Goes Off The Deep End – Proving That All Socialism Leads To Tyranny.
If the vaccines work, then how are unvaccinated people a threat to vaccinated people? If the vaccines don’t work, then why take them in the first place and why mandate them?
https://www.zerohedge.com/political/noam-chomsky-goes-deep-end-proving-all-socialism-leads-tyranny

(08/09.Nov.2021)

General links:

Tests?

Are You Quantum Entangled?

www.lewrockwell.com

http://aanirfan.blogspot.com

www.zerohedge.com

https://aanirfan.blogspot.dk/2017/07/gert-pederson.html

https://aanirfan.blogspot.com/2014/04/links.html

May be crossposted on www.gamleboeger.dk and http://blocnotesimma.wordpress.com

Tweets on www.twitter.com/gamleboeger