The Canon – Max Müller and Oxford – Boileau

Today is Friday and as it’s neither very hot nor chilly a nice day for strolling in downtown Copenhagen.

Today I’ve visited a couple of my usual hunts. Firstly a look at the bookcases in Fiolstraede, an old-city street renowned for it’s antikvarian booksellers. At Paludan’s I fetched a handful at 10 Kr ($1,50) each. More about these below.

From Fiolstraede it’s only a short walk to the Israel Plaza with it’s traditional friday-saturday flea market. I’ve occasionally found an interesting old camera here, and for a pitttance. However no such thing today.

But I had the good fortune to greet my old friends G.R. and her boyfriend, today tending a booth with antique nick-nacks. Haven’t seen them for years.

Her NY-photomodel daughter is now an accomplished Danish artist and has recently had an exhibition in our city (Bredgade). Here is what I wrote on my blog by way of thanking her for an invitation to her first exhibition here after having repatriated from NewYork 10 years ago. (Note 1)

From the Israel Plaza it’s a 15min walk East to the friendly folks at todays favourite photographic store, Foto/C.

They offered me an old Canon SLR, the FX in the chrome version, with a 50mm 1,8 lens. The price was 50 Kr ($7.00) and ofcourse camera and lens are both quite defective.

As usual for the Canon SLR’s of the late sixties and early seventies the shutter bearings are now more or less dried out and the shutter not functioning anywhere near acceptable. The lens seems to have separation in the front lens cell, to boot.

From recent experience I know, however, that I may perhaps have a chance to lubricate at least some of the bearings, and possibly sufficient to make the camera again work with acceptable accuracy. Time will show.

Here are a few impressions from the books fetched in Fiolstraede (as usual sample quotes are in the language of the book in question):

1. ENHET OG MANGFOLD I EUROPEISK KULTUR. Idéhistoriske studier i renessanse-humanismen og dens forutsetninger. By Paulus Svendsen. København 1980, Museum Tusculanums Forlag. 283 pages, paperback.

The author is a professor in literature at the Oslo univsersity.

Chapter 8 ‘Det 12. aarhundres renessanse’ begins thus:

‘1100-tallet er et av de best undersoekte tidsrom med hensyn til gresk-kyndighet; det er i foerste rekke J. de Ghellincks grundige verk som har samlet og utvidet vaar viten. Det er nu blitt noksaa alminnelig aa tale om ‘Det 12. aarhundres renessanse’.

‘J. De Ghellinck fremhever noe av forskjellen mellom det 12. aarhundres renessanse og den italienske Quattrocento slik: Mens den sistnevnte begrenset sine oppdagelsesreiser efter greske kildeskrifter vesentlig til Bysants, fant 1100-tallet sine skatter i Spania, paa Sicilia, i Bysants, i Syria og i Bagdad, hos araberne, kanske mer enn hos grekerne.

‘Dessuten kom, i motsetning til 1400-tallets oversettelsesvirksomhet, Platon og Plotin knapt nok innenfor interessefeltet, naar unntas at to Platon-dialoger, Menon og Faidon, for foerste gang ble oversatt, direkte fra gresk, av grekeren Henricus Aristippus.

‘Paa 1100-tallet representerer grekerne et kompleks av problemer for Vesten. Korsfarerne, som gang paa gang drog gjennom det bysantinske rike, maatte naturlig nok komme til aa utloese hos grekerne en sterk motvilje, og den igjen ble besvart med et virkelig grekerhat.

‘Allerede efter det foerste korstog spredte et slikt grekerhat seg i Vesten. Baade politisk, militaert og religioest ble nu Bysants gjenstand for aksjoner. Korstogene skulle nu bli en kamp ogsaa mot skismatikerne.’

One can hardly help contrast or rather parallet this conflict to some degree with the now ongoing contest or even showdown between the West (or rather the leaders in Western-Europe and the U.S.) and the East (Ukraine-Russia-Serbia and perhaps Tyrkia-Syria?).

It’s perhaps most likely, now as then, a conflict provoked almost solely by reckless and irresponsible Western leaders and their money backers?

2. IN SEARCH OF DREAMTIME. The Quest For The Origin Of Religion. By Tomoko Masuzawa. 1993, University of Chicago Press, Chicago & London. 223 p., paperback.

The author is associate professor of religious studies at the University of North Carolina, Chapel Hill.

From chapter three ‘Accidental Mythology: Max Müller in and out of his Workshop I quote (p.62, in extracts):

(from a letter to his friend in Germany, Jacob Bernays (not dated here, perhaps about 1860))…

‘What I miss most here in Oxford is stimulating intercourse in literary and scientific circles. That is entirely wanting, especially in my special branch of study….’

‘Oxford has been, and is still, in a state of hibernation; I expect nothing for some years to come. It will wake after a time, but I doubt whether much is gained by disturbing its slumbers for the present.

‘My only comfort at Oxford is that one can work on quietly there, without anybody taking the slightest notice of one. In all other respects I feel that one is perfectly useless there.’

The chapter on Max Müller takes up 20 pages, and I’m looking forward to peruse this small synopsis of Mr. Müller and his great work with editing and translating the RigVeda.

Of course many european readers will know, that Veda means exactly what it means today in many european languages, namely ‘knowledge’ (‘wissen’ (Germ.), ‘viden’ (Dan.)).

Perhaps my childhoods vernacular in Western-Jutland come close in pronunciation – ‘ved’ or ‘wed’: ‘You have no knowledge of this’ – ‘Du har ingen ‘ved om’ det’. The
Jutish vernacular is said to be closer to Old-Norse than modern Danish.

3. BOILEAU OG DIKTEKUNSTEN. Barokk – Klassisme – Opplysning. Af Asbjoern Aarnes. 1961, Oslo, Johan Grundt Tanum. 183 p., paperback.

From p. 12 I quote this sample:

‘Gaar man til fransk litteratur, er kombinasjonen av skapende innsats og teoretisk overveielse, umiddelbarhet og eftertanke, et av de karakteristiske trekk.

‘Helt fra midten av det 16. aarhundre – fra renessansen – har Frankrike hatt en sammenhjengende tradisjon av forfattere hos hvem de to virksomheter har inngaatt forbindelse, utvivlsomt til fordel både for diktningen, kritikken og kunstteorien.

‘Hos enkelte forfattere har tyngdepunktet ligget i det dikteriske, hos andre i det teoretiske. En forfatter som Charles Baudelaire later til aa ha vaert like opptatt av og begavet for begge virksomheter.

‘Han har en sikker plass baade i de litteraere ideers og i diktekunstens historie. Det samme er tilfelle med Paul Valéry, skjoent det er tvivlsomt om hans dikt har den samme blivende verdi som hans refleksjoner over diktekunsten.

‘At den tradisjon fremdeles er levende i Franrkike, ser man hos forfattere som Gabriel Marcel, Jean-Paul Sartre og Jean Wahl. I deres fagfilosofiske produksjon inngaar estetiske betraktninger, og de har alle, om enn med forskjellig hell, skrevet skjoennlitteraere verker.

‘I fransk litteratur er det ogsaa til stadighet blitt understreket at diktningen, som det skrevne ords kunst, har sitt maal i seg selv. Ja det er ikke saa sjelden blitt kokettert med den tanke at dikteren er ‘unyttig’ for samfunnet og at hans kunst ‘bare’ bestaar i aa sette sammen ord.

‘Francois de Malherbe, en af tradisjonens pionerer, pleide aa si at hvis hans vers kom til aa overleve, saa var det fordi han hadde vaert ‘flink til aa sette sammen ord og stavelser’. For staten mente han ikke at han var nyttigere enn en kjeglespiller.

‘Stéphane Mallarmé, en av tradisjonens seneste representanter, svarte som bekjent da maleren Degas fortalte ham at han hadde saa mange ideer at han ville skrive dikt: ‘Min kjaere Degas, det er ikke med ideer man skriver vers, det er med ord.’

‘Paul Valéry likte ogsaa aa spille paa sin bevissthed om diktningens elementaere forutsetninger. Han kalte sitt lyriske hovedverk ‘La Jeune Parque’ for en ‘exercice’ og bedyret at han ville foretrekke aa skrive ‘noe svakt i full bevissthed fremfor et mesterverk av de skjoenneste, i transe og ute af (seg) selv’. ((Sounds very French to me)).

‘Helt i overenstemmelse med denne instilling er ogsaa Valérys definisjon av en klassiker: ‘Klassisk er den forfatter som baerer en kritiker i seg og som knytter ham intimt til sitt arbeide’.’

(to be continued)

Note 1.

Fernisering
8. Feb 2009 15:40, GP

Hej!

Tusind tak for den meget elskværdige invitation til jeres fernisage d. 5.2. Modtaget med posten idag d. 26.1. uagtet jeg kan se den er poststemplet for 11 dage siden. Så den har nok været en tur på Island el. lign?

Det er sandelig en god nyhed, at Du nu skal udstille første gang her i byen, og jeg håber Du får al mulig success.

Jeg regner med jeg kan komme, men det afhænger lidt af situationen den 5. Jeg har dog ganske givet godt af at komme lidt hjemmefra, jeg sidder efterhånden lidt for meget ved computeren. Så når jeg en sjælden gang kommer ned på gaden, er jeg begyndt at undre mig over, at det er gaden der ligger ned og husene der står op, det er jo sådan set lidt mærkeligt, når man ikke kan huske hvordan det plejer at være!

Men som sagt, der kan naturligvis opstå en force majeure, så jeg kun vanskeligt kan komme. For eks. tabte jeg i går et stykke Anton Berg marcipanbrød (den med whiskysmag!), ned bag ved en 1,5 meter høj bogstabel ude i gangen, og skulle det ske igen må jeg opsætte alle andre forehavender.

Men jeg er allerede begyndt at spare sammen til billetten til de 185 busser, som du skrev man skal med. Ligeledes skal jeg på udkig efter en stor sæk til at transportere mine gamle knogler i, så jeg kan få dem alle sammen med helt ud til Ordrup, og så også hjem igen.

Mange hilsener
GP

(originally posted 2009 on now defunct blog imma.smartlog.dk reposted in
https://blocnotesimma.wordpress.com/2012/09/14/retrospektiv-fortegnelse/ )

(7.June.2019)

Crossposted on gamleboeger.dk and http://blocnotesimma.wordpress.com

Tweets on www.twitter.com/gamleboeger

War On Iran – General Election – Kill The Canary – The Flea Market – Freud – Niels Lyhne

Today is Sunday and it’s sunny and a bit windy out there.

Wanting to check up on a couple of today’s flea-markets I firstly took a bus to the suburb metro station ‘Femoeren’, planning to ride the Metro back to downtown Copenhagen.

On the way to Femoeren I passed by a couple of flea-markets without being able to make up my mind if it would be worth my while to jump off the bus and take a look.

So I stayed on the bus all the way to the Metro station. But then ‘things’ happened.

Almost the same minute I entered the platform the signboards went haywire. Then a voice announced over the loudspeakers there would be delays on account of something had happened to the doors on our platform.

Which seemed perhaps a bit strange as a train just left when I ascended the stairway to the platforms and everything off hand seemed ok with the platform doors.

After yet half a dozen minutes delay a train-set finally – slowly and laboriously – made its way toward us.

But after entering the train a loudspeaker voice once again announced there would be delays due to defective doors on our station.

So after having waited a few additional minutes I finally decided to leave the train and the station altogether and find a bus back to town, due to leave in a few minutes.

This then had the added amenity that I once more got a chance to visit one or both of the two flea markets passed by on my way out.

It thus happened I found myself browsing the flea market at IslandsBrygge on the East side of the Copenhagen Harbour just around 12 oclock.

As most flea markets nowadays this one also was almost devoid of any items of interest to ‘men and big boys’.

Whence you have to suspect, obviously, that almost all Danish homes are now entirely run by their women: The flea markets are simply overflowing with – and for all practical purposes only with – childrens and womens apparel.

Also perhaps you have to assume that most (young?) homes are quite poor, if only judged by the worthless bric-a-brac offered – it’s simply cheap crap, mostly.

One has to surmise, I’m afraid, that the culpit is the bubble-priced homes that most young people have to contend with: A far too large part of their incomes ends up servicing the banks for the giant loans they have to take out to buy even a modest home.

Poor earthlings – citizens of the deep-state funny-money fake-world!

However, there was one elderly gentleman who had a few items of old photographic paraphernalia on offer:

1. A 15+ year old digital SLR – the Canon D300. Including two cheap lenses, battery and charger, a small memory card and a small hold all case.

2. Two Olympus OM-10 cameras. One with the manual adapter and each with a lens: An original Olympus 28mm 3,5 in beautiful condition and a ‘pirate’ Tokina tele-lens of 135mm. All with lens covers and one ever-ready case.

This he offered me for 150 kr ($22,50), an offer it was not too difficult to accept.

Of course I don’t really know if the stuff is working or not; but the seller was a real nice elderly gentlemen, a blue collar worker and avowed keen amateur photographer that impressed me as trustworthy.

A funny note; as I arrived at the market right around 12 oclock the market must obviously then have been open and going for about three hours; but in the few minutes I was dealing with the seller no less than two other market browsers were almost trying to nab the cameras out of my hands!

So – thank you for your help, friendly Metro-Loudspeakers: I just made it!

(Yes, that’s my new plan: To make the most of the small hints by Destiny instead of enraging and exasperating yourself over small annoyances like this).

But there is another important development to report on today – namely the last day of the ongoing Dutch book-sale in the Heilig Geist Church Community House.

The price today is 10 Kr. ($1,50), and of course I felt an urge if not a duty to take a quick look on the still half filled tables. And once again resulting in me hauling two bags of books to a nearby café where I’m writing this.

I’ill present a few of the books below in order to once more illustrate what you may chance to buy for $1,50 in one of the Dutch book-sales in our town. (However the friendly folks from the Forum Booksellers running the current sale informed me that their next sale is not planned until late December).

But firstly a few notes on something much less important – namely the ongoing campaign for the general election to the Danish parliament, called out earlier this week. (Note 1)

That ofcourse is about one week later than I suggested as perhaps most likely in a post from February 26th –

26th of April: War on Iran and Danish General Election?

But otherwise the timetable I proposed SEEMS to be PERHAPS running as scheduled:

1. The attack on Iran SEEMS to be very much an option and/or even planned and/or actually folding out right now?

2. The servicing- and read-out of the heat-meters in our appartment house may still very likely turn out to become scheduled concurrently with the possible denouement of the Iran-crisis.
(Update 13.May: Has today been scheduled for 22.May – Note 1).

3. A concurrent assassination- and/or kidnap-attempt on myself would perhaps still be very desirable for the global illuminati-cabbalist deep-state and their Danish puppets? (Note 3)

I’ve put SEEMS in upper-case as it’s in fact very difficult to learn what part may be just a playact to intimidate and/or confuse Iran, the World and myself. But time will show.

Incidentally, there is nothing much to say about the ongoing election campaign itself: There seem to be really only two PM-candidates – one from the so-called liberal/conservative (blue) parties (i.e. our present PM) and another from the (red) shadow cabinet (i.e. the present leader of the Social Democratic Party).

But there seems nary the slightest whiff of genuine difference between the two – not to speak of differences worthy of mention?

They may both – as far as I can see – perchance be real hard-core globalists?

If so, they would possibly go to any length to uphold the global deep-state play script: International treaties are always more important than the interests of Denmark – the Danish people and the Danish nation?

Remember – if you don’t stay with the globalist’s grand plan, you will have no – NO! – future in international fat-cat jobs.

By the way, hasn’t our present PM been incredibly successful with respect to dismantling the Danish nation as a separate entity? Think of the almost total disruption of our regional democracy, something that’s extremely important for our deep-state masters: The depopulation of the countryside will eventually make it possible for WallStreet and their billionaire investor friends to ultimately acquire all Danish (and European) agriculture land?

The worlds fertile agri land is in the eyes of these investors the most desirable asset class at all – even more so than f.i. real estate on Manhattan!

But it’s a long story so please instead enjoy my satire from last year

THE GUSSIAN GOLD (Satire)

But now a few of the books I acquired today in the Heilig Geist Church House:

1. SIGMUND FREUDS PRIVATLEKTÜRE. By Peter Brückner. Verlag Neue Kritik, Köln, 1975, 156 p. paperback.

This book is in condition like new and is obviously unread.

Here is a small sample from page 46f:

‘J.P.Jacobsens Buecher gelangten mit jenem Strom skadinavischer (und russischer) Literatur nach Deutschland und Oesterreich, fuer den sich der Westen, fuer den sich Mitteleuropa in der 2. Haelfte des 19. Jahrhunderts oeffnete, nicht ohne tatkraeftige Mithilfe des Literaturhistorikers GEORG BRANDES (dessen Vortraege in Wien Freud uebrigens besucht hat).

‘Der NIELS LYHNE, von dem STEFAN ZWEIG schrieb, er sei der ‘Werther unserer Generation’ gewesen, freilich ein ‘Werther des unglaubens’ (Rehm), erschien im Jahre 1880, im gleichen Jahre wie FR.NIETZSCHES ‘Antichrist’.

‘Er gehoert zu den schoensten Dokumentationen des tragischen, verzweifelten Atheismus der zweiten Haelfte des 19. Jahrhunderts – einen Atheismus, der weder Auswege aus der Trostlosigkeit individueller lebenslagen noch Licht in eine rash sinnlos gewordenen Welt brachte; mit dem Gott war der Sinn zugleich verschwunden.’…..

‘Der Dichter Jacobsen und der Forscher Freud, obwohl beide von Darwin stimuliert, haben auch ihren milden Lamarckismus gemeinsam’

‘Man glaubt uebrigens, um einige anmerkungen zu Jacobsen nachzutragen, die Beobachtungskunst des Botanikers seinem Stil anzusehen. Jacobsen ist aber vor allem ein grossartiger Psychologe, nicht zuletzt durch die ganz souveraen gefasste und beobachtete Verbindung von Psychischem und Physischem in der Verhaltensgeschichte seiner Helden.

‘Die fuer unsere Freud-Betrachtung thematische Bruecke vom Niels Lyhne zum Vater der Psychoanalyse mag an noch anderer Stelle zu suchen sein (…hat mir tiefer ins Herz geschnitten als irgendeine Lektuere der letzten neun Jahre’). (Note 2)

2. HENRIK HARPENSTRÆNG – LIBER HERBARUM. Udg. af Poul Hauberg. København, 1936, Bogtrykkeriet Hafnia, 167 p. paperback.

From the editors short introduction:

‘Den her for første gang trykte latinske urtebog fandt jeg i 1922 under en gannemgang af de haandskrevne danske lægebøger, som findes herhjemme og i udenlandske biblioteker, men først nu er det lykkedes mig med understøttelse af Løvens Kemiske Fabrik at faa dette middelalderlige arbejde udgivet, og for denne hjælp bringer jeg herved min bedste tak.’

Here is a couple of specimens:

(From page 89) ‘Bynke har navn efter arte(mis), fordi urternes egenskaber og dyder er opfundne af hende, og har den dyd, at hvis et menneske (faar) hovedpine, bør han grave den op og vaske den godt og skære den i stykker og afkoge den med vin eller eddike i en god dagtime med roden og derefter si den gennem en klud og dermed vaske hovedet saa varmt, han kan taale det.

‘Herefter bør han binde om hovedet med en klud og lægge sig til sengs en time indtil sveden gaar ud af ham, og dette skal han gøre tre eller fire dage, og saa vil han være rask.’

(page 91) ‘Malurt kogt med gedemælk eller valle og drukket om morgenen renser paa forunderlig maade maven og uddriver al raaddenskab og onde vædsker. Ligeledes kogt med vin og stødt og draget gennem næsen renser den hovedet godt og bevirker, at cholera forsvinder. Ligeledes bynke kogt og siet gennem en klud og afkølet og drukket om morgenen fjerner lystens begær’.

(page 93) ‘Nælde, som kaldes den lille, kogt med eddike og spist uden salt renser al mavens vædske og dræber orme sammesteds, hvilke orme er maven meget skadelige, hvis de vokser i mængde, hvilket sker ved at spise umoden frugt.’

‘Ligeledes hvis nælde bliver stødt med salt og æggeblomme og hønsefedt og menneskets legeme bliver indgnedet dermed i badet, bevirker den at al skab fortrænges, hvis det bliver fortsat i tre dage.’

3. ET HERREGAARDSSPØGELSES ERINDRINGER. Af Gorm Benzon. 1999, Askholms Forlag, 264 p. Hardcover.

Here is a sample from p.156:

‘Næste dag, da jeg var over mine embedspligter og godsets administration, lod jeg hende kalde op i min stue. Hun var ren og sirlig og havde sat sit hår ganske net. Det var ikke meget af den forhutlede taterkvinde fra byens arrest tilbage i hende. Hun udstrålede en vis naturlig værdighed og svarede klart og præcist på alt, hvad jeg spurgte hende om.

‘Synskhed er ikke noget, man selv beder om’, sagde hun. ‘Det er en byrde, som lægges på enkelte mennesker, der så må leve med den så godt, som de nu engang kan.

‘Jeg har fået min synskhed som en arv fra min mor, som den også nær havde bragt i ulykke, fordi hun gerne ville hjælpe trængte folk med den. Hun havde imidlertid det held, at en herremand, som var blevet berøvet alle sine kostbarheder, henvendte sig til hende for at få hende til at genfinde dem for ham.

‘Det gjorde hun virkelig, og herremanden blev så lykkelig for at få herlighederne tilbage, at han gav hende fast station i et hus under hans gods og lovede hende, at der skulle hun have lov til at bo i fred til sin sidste stund.

‘Hun tog ham på ordet, og han holdt sit. Skønt hun gentagne gange blev anmeldt til øvrigheden for hekseri, blev der aldrig krummet et hår på hendes hoved.’

‘Mange taler ellers om synskhedens gave, og som en sådan kan den vel også betragtes,’ foreslog jeg.

‘Hun var målløs: ‘Det er nu ellers en køn gave at få: For mig har det næsten udelukkende været en forbandelse. Jeg har set mine børn og min mand dø år førend det skulle ske. Når man har haft et sådant syn, ved man med sig selv, at det også bliver til virkelighed, og man kan så gå dag ud og dag ind og bare vente på, at den af skæbnen afsagte dom bliver eksekveret.

‘Jeg har set krigen med dens gru, dens skændende, plyndrende og myrdende horder, medens freden endnu rådede, og alle andre troede den sikker. Jeg har set kirker, byer og gårde stå i luer, set skibe gå ned med mand og mus. Jeg kan opleve sunde og raske mennesker, jeg møder på vejen, som var de halvt opløste lig, og jeg er på det rene med, at om nogle uger eller måneder er de døde’.

‘Min mor sagde altid til mig, at jeg lige så godt kunne spare mig bruge mine synske evner på folk, for selv om de kom til mig for at høre om deres fremtid, så var det ganske usandsynligt, at de ville rette sig efter det, hvis jeg prøvede at advare dem imod et eller andet.’

It should be noted, ofcourse, that the above is fiction and not the authors own reminiscences.

Still three nice buys for $1.50 each, methinks.

But have to call it a day for now, will present a few more of todays finds in a new post coming soon.

Until then – thanks for joining – and be safe!

Note 1.

Now let’s recapitulate some of above dates with respect to illuminati/cabalist numerology.

Our PM called for General Election on 7. May at 13.00 oclock. And today – the 13. May – the heat-meter inspection in my flat has been scheduled for 22. May, to start at 13. oclock (sticker on our street door). There are also 13 days from 22. May to election day, the 5. June.

The numbers/dates 7, 13 and 22 are reportedly all very significant for deep-state illuminati cabalist. For instance terrorist attacs seems to be preferably carried out on the 11. or 22. day of the month (11 being important as half of 22. – like f.i. 911).

Update 20.May: Incidentally the PM Book title ‘SET FREE’ (‘Frigørelsens Øjeblik’) might as well have been copied directly from the CIA Mind-Control program called Monarch (like the butterfly). All butterflies experience their ‘moment of release’ and ‘to be set free’ when they break out and fold out their wings.

The symbolism reportedly being that you have finally cast away all moral checks and restraints like the Monarch butterfly its confinement.

Just for the record: Of course our honourable Prime Ministers are not in any way satanist illuminati globalist puppets! Hence above notes are merely to point out the unusual and curious coincidence.

Note 2.

As an aside and for friends and family, mostly: J.P.Jacobsen’s home was situated near to and with a wiev of the Thisted Harbour. In the same block a cousin of my maternal grandfather, Jens Roed Ottesen, owned the eastern corner-house.

He was an exporter of fish, but I don’t know when the family acquired the house. He was born around 1870 and may ofcourse have seen the author, perhaps being neighbours. His son, Anton Ottesen, likewise was an exporter of fish in Thisted (and Copenhagen) and became famous as an inventor. http://blocnotesimma.wordpress.com/2013/07/25/en-minderune/

Note 3. (Update 24.May.2019)

Here’s what happened in my flat on May 22nd, more or less apropos the heat-meter inspection.

1) In the early A.M. I had a clairvoyant vision like this:
I saw a bright read van turning up and parking in front of me.

The van was of the type used by terrorists and often, I believe, called ‘a Toyota’ or ‘a Technical’.

It had an open cargo hold with some sort of large, manned gun mounted on it.

However the gun seemed to not be a firearm but more like a water cannon or perhaps a dispenser for poisoneous chemicals, like used by fruit growers.

2) I then had a vision of someone handling capsules, tins or glasses with poisoneous gas in them (but this part was evanescent and short-lived and only remember it faintly).

3) Next I found myself with several friends on the extreme edge of a precipice. Everyone wondered if the edge was solid enough to prevent us from falling into the abyss. But is was.

4) Finally I was driving in a car being piloted by an old acquaintance (now deceased). I thought he was driving the car wildly fast on a very slippery and unsecure road. I tried to point this out to him. But to no avail, and the trip ended ok.

5) Also a curious and rather peaceful dream, but too long-winded and peripheral to relate here.

After the two first dream-visions I woke up and was quite upset. Thus I didn’t go to sleep again for a couple of hours while contemplating my options.

Later in the morning I had the three visions 3), 4) and 5) which made me calm down somewhat.

Thus when I rose at about 9.a.m. I felt reasonably cool and relaxed. This, however, only lasted until abt. 11.a.m. when one of my neighbours called me and asked if I would please show the heat-meter inspector into his flat. If so, he would drop in with the key shortly.

I dare say that if I hadn’t felt rather relaxed that a.m. I might perhaps have ‘blown a gasket’. Because off hand I felt this unexpected task would perhaps more or less prevent me from ignoring the inspector (i.e. not open my door for him) in case anything made me nervous.

However I decided to accept the task asked for, but with the caveat that if something made me nervous, I might chose to ignore the inspector, which was accepted.

Two notes here: Firstly, I’ve talked more or less regularly with this neighbour for abt. a decade; but has never been asked to look after his flat, although he’s often been away.

Secondly I’ve often wondered if he in fact was a stooge or at least an occasional errand-boy for the (danish?) secret police?

Still this unexpected duty made me again feel a little bit uneasy, whence I telephoned one of my amateur-photographer- friends and asked him to drop in for a cup of coffee at 1.p.m., which he accepted (although extremely peaceful he weighs-in at abt. 250 pounds, I suspect!).

The heat-meter inspector arrived about 1.15 p.m.

HE WAS DRIVING A BRIGHT RED CAR.

It wasn’t a van, however. But he had his tools and ‘chemical-vials’ (and what not) in the back of the car.

Incidentally, he’s a veteran workman and has been around here for at least a decade.

Although one might perhaps describe him as a slightly weird looking, middle aged gentleman I remember him as having always been courteous, fast and professional.

Likewise this time, although I thought I felt a certain coldness when thanking goodbye. Frankly I believe I felt something more like hate emanating from him. No hateful gestures, certainly, except he was very fast to turn his back before saying bye-bye.

If I’m not entirely mistaken here the question is – why is that? Why would he have trouble hiding a (hypothetical, to be sure) hatefulnes towards me?

Has someone been asking him about the dates/hours: 13. and 22. May and 13 oclock (i.e. 1.p.m.)?

It’s a theory of mine, that movers and all kind of house- and home-inspectors are particularly exposed to the wishes and endeavours of the Security Services to always try and get clandestine ways of gaining access to and information about the homes and lives of most everyone.

Ofcourse I have no idea if the gentleman in question has been compromised by a rouge Secret Police in this way.

(12./13./24.May.2019)

Crossposted on www.gamleboeger.dk and http://blocnotesimma.wordpress.com

Tweets on www.twitter.com/gamleboeger

Huxley – L’Auto – Van Gogh – The Universe – Piet Hein

Today is Sunday and for an early Summer day in Copenhagen it’s a bit chilly.

It’s also one of the last days of the ongoing Dutch book sale in the Heilig Geist Church Community House in the old part of Copenhagen.

I’m writing this from a Café near the City Hall Square and plan to once more reveal what you may chance to acquire for 10 Kr ($1.50), if you happen to visit one of the Dutch book sales.

As usual I will do this by briefly presenting some of today’s finds. And like before quotes from the books are always given in their own language.

1. THE NEW SCIENCE OF GIAMBATTISTA VICO. Abridged Translation of the Third Edition (1744). By Thomas Goddard Bergin and Max Harold Fisch. Cornell University Press, 1948/1961/1970, Paperback, 384 p. Very good condition, apparently unread.

I never heard of Mr. Vico, but here’s what the translaters state on the back cover: “one of the few works of original genius in the entire history of social theory”. Furthermore “it is the most impressive attempt before Comte at a comprehensive science of human society and the most complete class-struggle analysis prior to Marx.”

From the authors introduction (p.5) i quote:

“We find that the principle of these origins both of languages and of letters lies in the fact that the early gentile peoples, by a demonstrated necessity of nature, were poets who spoke in poetic characters.

“This discovery, which is the master key of this science, has cost us the persistent research of almost all our literary life, because with our civilized natures we (moderns) cannot at all imagine and can understand only by great toil the poetic nature of these first men.”

Sounds interesing enough.

And from p.97:

“Now from the theology of the poets, or poetic metaphysics, by way of the poetic logic sprung from it, we go on to discover the origin of languages and letters. Concerning these there are as many opinions as there are scholars who have written on the subject…”

Concerning the ‘origin of languages…’ compare what I wrote in an earlier post (Link 1): It’s really as foolish to search for the origin of language as it is to search for the origin of the Universe!

You have actually no REASON to believe either have a beginning – unless you – quite foolishly – believe the Fate of the Universe is to be compared to the Fate of for example your garden cottage or a WallStreet bank.

Anyway – I hope to get around to making myself a bit more familiar with Mr. Vico and his book.

2. THE PERENNIAL PHILOSOPHY. By Aldous Huxley. 1945, Harper & Brothers, NewYork and London, 312 p. 4. ed. Hardcover, with (whats left of) the original dust cover.

From the front inside flap of the dust cover:

‘Knowledge is a function of being. Only the pure in heart can see God. Those who have the necessary modifications of their all too human nature, the illuminated saints and sages who alone are in a position to know what they are talking about – all, whatever their religion, make fundamentally the same report about the nature of Ultimate Reality.’

All right – from an amateur philosopher’s and -linguist’s point of view the first couple of sentences don’t bode too well: The words ‘knowledge’, ‘being’ and ‘God’ all being basically undefined.

(I guess that’s why I never finished an University Study – one semester of Mathematics was all: A lot of talk and writings with words basically undefined!)

Apart from that, however, this book has an interesting plan. The author has collected hundreds of quotes from some of the most important thinkers in their field throughout history and arranged them after their subject matter – 27 in all, and together with his own comments.

For example: God in the World – Charity – Truth – Self-Knowledge – Good and Evil – Time and Eternity – Immortality and Survival – Suffering – Faith – The Miraculous – Spiritual Exercises, and more.

Seems a nice buy for one-and-a-half dollar.

3. L’AUTO. Par Pierre Benoit. Paris, 1929, La Nouvelle societe D’Edition. 83 p. Booklet.

From page 15 (sorry – no diacritics, too cumbersome to hunt for when writing Braille!):

‘PROFESSION DE FOI. Je n’ai pas d’auto. Je n’en ai jamais eu. Je suis decide – autant qu’on peut etre decide a quelque chose ici-bas – a n’en avoir jamais. Je sais pas conduire.

‘Le plus etrange, c’est que je n’eprouve aucune honte a mettre ces redoutable aveux en tete d’un ouvrage resolument technique. Seuls les esprits superficiels se facheront et ne poursuivront pas plus avant leur lecture.

‘Les autres comprendront que le temoignage du spectateur vaut autant, si ce n’est plus, que celui de l’acteur. Un medecin n’a pas besoin d’etre un malade, et il n’est pas d’usage que les criminalistes se recrutent parmi les assassins.

‘En ce qui me concerne, j’estime que la centaine de milliers de kilometres que j’ai pu parcourir, dans des automobiles de formats les plus divers, sur les routes du vaste monde, rend ma competence egale, sinon superieure, a celle du champion qui, rive a son volant, tourne comme un ecureuil a l’interieur du maelstrom en ciment arme d’un autodrome.

‘Sa pensee est enchainee. La mienne demeure libre. Ceux qui placent avec raison la liberte audessus de tout auront vite fait de saisir la superiorite de mon point de vue.’

A curious, even slightly weird little book?

4. VINCENT VAN GOGH – BRIEFE. 2.ed. Verlag von Bruno Cassirer (without year – perhaps abt. 1920?). 160 p. Nicely bound in leather. Ill.

From p. 52f I quote this sample:

‘Ich habe den ‘Sämann’ gemalt. Ach, die schoenen Kalenderillustrationen, in alten Landkalendern, wo der Hagel, der Regen, der Schnee und das schoene Wetter in ganz primitiver weise dargestellt sind, wie sie Anquetin so gut fuer seine ‘Ernte’ gefunden hatte.

‘Ich will Dir nicht verhelen, dass ich das Landleben nicht hasse – ich bin eben darin aufgewachsen. Ploetzliche Erinnerungen von frueher, das Sehnen nach jenem Unendlichen, wovon der ‘Sämann’, ‘die Garbe’ Zeugen sind, entzuecken mich noch wie ehedem.

‘Wann aber werde ich den Sternenhimmel malen – jenes Bild, das mich immer beschaeftigt? Ach, ach, es ist wirklich so, wie der brave Cyprian in ‘En Menage’ von J.K.Huysmans sagt: ‘Die schoensten Bilder sind die, die man traeumt, wenn man im Bett seine Pfeife raucht, die man aber nie malt.’

‘Und doch muss man an sie herangehen, wenn man sich auch noch so inkompetent fuehlt gegenueber der unsaeglichen Vollendung, dem siegreichen glanz der Natur.’

Quite right, Mr. Gogh, the Universe (‘der Sternenhimmel’) is quite another dimension than anything else and quite impossible to ‘explain’ either as an artist with brush, colors and canvas or a natural philosopher with pen, ink and paper.

5. FRANCOIS Ier ET SA COUR. Portraits, Jugements et Anecdotes (1515-1547). 1853, Paris, Hachette, 215 p, paperback. No author mentioned.

There are ten chapters: Amboise et Fontainebleau – Le champ du drap d’or – Les reines – Les princesses et les princes – Les dames – Les hommes d’epee – Les hommes d’eglise – Les savants et les poetes – Les fous et les astrologues – Conclusion.

Seems to augur for an interesting read.

6. SIG DET MED BLOMSTER. En Nytaarsgave. Af Steen Eiler Rasmussen. Gyldendal, 1976. 191 p. Nicely kept with org. dustcover and -capsule.

There are nine essays: Sig det med blomster – Huset i haven – Regnvandstønden – Om at være sammen – Et socialt eksperiment – Drømmen om de smaa samfund – Hovedstadens jorder – Fristaden Cristiania – Magt og afmagt.

I happen to have often ‘met’ the author when in my teens. He was a communter by train from the upper-class northern suburb of Copenhagen – Rungsted, where my father managed the newsstand at the Railway Station.

Mr. Rasmussen was already then an elderly gentleman, whence this small book could be his last, perhaps? He seemed nice enough then and never supercilious. Generally the ‘old-upper-class’ people then living in Rungsted were nice and friendly and as a rule never snobbish.

7. EGELYKKE. (A Play) By Kaj Munk. 1940, Kjøbenhavn, Nyt Nordisk Forlag – Arnold Busck. Softcover booklet.

I don’t think I’m going to read this play as I rarely (that is – practically never) read fiction.

But I thought I ought to buy it sometime as I’ve often been a guest at Egeløkke (normal spelling), an old country house on the island Langeland in southern Denmark.

Being friendly with the owner (now retired), an avid amateur photographer, I’ve got the impression that the plot behind the play is mostly – more or less free – fantasy.

This specimen is nice enough outwardly, though, and the pages are not yet cut open.

8. THE ORIGIN OF THE UNIVERSE. By John D. Barrow. 1964, London, Weidenfeld & Nicolson. 150 p. Hardcover w. original dust cover.

There are 8 chapters: The Universe in a Nutshell – The Great Universal Catalog – The Singularity and Other Problems – Inflation and the Particle Physicists – Inflation and the COBE Search – Time – An Even Briefer History – Into the Labyrinth – New Dimensions.

Obviously I’m not going to peruse this volume very closely as I don’t believe in the BigBang-religion.

Because – surely The Big Bang is a matter of faith, and increasingly so, as time go by and still more ‘shocking’ discoveries about the cosmos are made.

‘Shocking’ in so far as they tend to almost univocally contradict the BigBang mantra.

As I’ve said before: The Universe was not ‘created’ or ‘born’ or anything of the sort.

That is: You have NO REASON TO CLAIM it was. But obviously you can only understand this, if you are very clear-headed (the dissident astronomer Halton Arp comes to mind!). And I doubt any Earthlings are or can be clever enough to EXPLAIN this to anyone else. Certainly I’m not.

Generally you may safely assume that Earthlings are not able to really understand the ‘state of the Universe’.

9. GROOKS IV. By Piet Hein. With the assistance of Jens Arup (for translation?). 1972/1981, Borgens Billigbøger, Copenhagen, 53 p. Booklet.

The author Piet Hein is another of the gentlemen I’ve often served at my fathers newsstand in Rungsted in my teens. Mr. Hein lived just opposite the railway station.

My impression is of a rather small man with a large head. He was not really a kind mand, seemed to me rather cold hearted, like so many mathematicians and poets – being mostly leftbrainers.

Here is a sample from p. 36:

‘CULTURE

‘A grook for vultures

‘Culture’s the cultures
of what’s left behind
‘after a culture’s
departed
‘Yet there’s a problem
that troubles my mind:
‘back in the innocent
dawn of mankind,
‘how did it ever
get started?’

The author is clever, all right. He hits the bulls eye unerringly: How did (mankind and/or) culture get started?

Whether he also knew the answer, I do not know.

The answer is: It didn’t.

That is: Don’t look for ‘the start of the Universe’, ‘the start of humanity’ (or of man) or ‘the start of culture’.

Because you won’t find it: There was no start – except of course if Earth and Earthlings are your Universe.

There may, however, be an end to man and humanity in different locations of the Universe. Namely where they’re allowed to be disrupted and degenerate too much – like what’s probably just now happening on our Earth? (link 2)

Link 1.

Photography, Your Brain and Napoleon

Link 2.

Disruption and Wispy Trails (Upd.)

Louis Sancho and the CERN/LHC

THE GUSSIAN GOLD (Satire)

The Robots’ Cash Ban

(5./6.May.2019)

Crossposted on www.gamleboeger.dk and http://blocnotesimma.wordpress.com

Tweets on www.twitter.com/gamleboeger

André Gide’s Congo – Freud – Brandes – Jysk Digtning – Caroline Amalie – Lerchenborg – Johannes Poulsen

Today is Thursday, it’s the 2nd day of May and it’s windy out there!.

From the McDonalds where I’m writing this I have a view of the Copenhagen City Square, today under a partly overcast sky.

The weather is nice enough for stolling and – almost – for photography. But in addition to my combined camera and pc-bag I’m today hauling two bags with books just acquired from the friendly folks from the Forum Antiquarian Bookselllers now selling at the dutch book sale in the Heilig Geist Church Community House a short walk from here.

Which definitely makes my luggage too heavy for me to be stolling around a lot. Hence I want to instead do a couple of micro-micro-reviews of a few of the books. The price today is 25 Kr. (3.75$).

1. VOYAGE AU CONGO. CARNETS DE ROUTE. By André Gide. 7.ed. Paris, Gallimard, 1927. 249 p. ill. with maps. Paperback, slightly shabby though still keeping neatly together.

From browsing the book I have seen no indication of the year of the voyage, only day and month. From p. 204f. (sorry, but have to omit the ‘diacritics’, really too time-consuming to hunt for on a Danish keyboard when writing Braille):

’28 Janvier. Abandonnant Marcel de Coppet a ses nouvelles fonctions, nous decidons de descendre le Chari jusqu’au lac Tchad. En partant demain sur le ‘d’Uzes’, nous pourrons etre de retour a Fort-Lamy dans quinze jours.

’30 Janvier. Paysage sans grandeur. Je m’attendais a trouver des rives sablonneuses et deja la desolation du desert. Mais non. Quantite d’arbres de taille moyenne agrementent mediocrement les bords du fleuve, de leurs masses arrondies.

‘Apres m’etre etonne de ne pas voir plus de crocodiles, en voici tout a coup des quantites incroyables. J’en compte un groupe de 37 sur un petit banc de sable de cinquante metres de long.

‘Il y en a de toutes les tailles; certains a peine longs comme une canne; d’autres enormes, monstreux. Certains sont zebres, d’autres uniformement gris. La plupart, a l’approche du navire, se laissent choir dans l’eau lourdement, s’ils sont sur une arene en pente.

‘S’ils sont un peu loin du fleuve, on les voit se dresser sur leurs pattes et courir. Leur entree dans l’eau a quelque chose de voluptueux. Parfois, trop paresseux ou endormis, ils ne se deplacent meme pas. Depuis une heure nous en avons vu certainement plus d’une centaine.’

2. CONVERSATIONS FRANCAISES ET DANOISES. Suivies D’un Choix De Proverbes Et De Gallicismes, Et D’un Recueil D’homonymes Francais. De L.-S.Borring, 4.ed., Copenhague, Chez L’auteur, 1850, 236 p. A small neatly kept volume in hardcover.

From the part ‘Choix de Proverbes et de Gallicismes’ i quote a few specimens:

– Qui n’entend qu’une partie, n’entend rien (Man bør høre begge parter)

– Nul n’est prophete en son pays (En profet er ikke agtet i sit eget land)

– Il a bien mis du foin dans ses bottes (Han har gjort sig megen utilladelig profit)

– On a beau parler a qui n’a cure de bien faire (Det kan ikke nytte at raade den, der ikke vil høre)

– Qui se sent morveux, se mouche (Den man rammer, den piber).

– Qui a bon voisin, a beau matin (En god nabo er det halve liv)

– Tete de fou ne blanchit jamais (En nars hoved bliver aldrig graat)

– A beau mentir qui vient de loin (Den som kommer langtfra, kan sagtens lyve.

– Qui se ressemble, s’assemble / Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es (Krage søger mage)

– L’aurore est amie des muses (Morgenstund har guld i mund)

I already own a handful of parallel text parleurs somewhat like this and all from the 19. century. This one should make a nice addition.

3. THUNDER AT TWILIGHT. VIENNA 1913/1914. By Frederic Morton. 1990, Collier Books, Macmillans, NewYork. 385 p., paperback.

This nicely kept volume seems to be probably unread. There is a full index and source references in the back.

On the back cover you read:

“In 1913, Vienna was a crossroads for world history. Stalin collided here with Trotsky, the start of a blood feud that lasted for four decades. Adolf Hitler was here, railing against the powers that he believed prevented him from achieving his destiny as a painter.

“The auto mechanic Josip Broz, not yet known as Marshal Tito, took dancing and fencing lessons. It was during Vienna’s 1913 carnival that Sigmund Freud wrote an essay he would use in his imminent duel with Carl Jung.

“He titled it ‘Totem and Taboo’, and discussed the myth of the slaying of the leader by a horde, the once and future murder of a prince, soon to be borne out in the 1914 assassination of Archduke Ferdinand, which led to the deaths of ten million more souls in World War I.”

From leafing through parts of the book it might seem to be mainly concerned with the political cabals leading up to WWI. Perhaps the following sample (from p.49f) concerned with the psychonalyst Sigmund Freud and his friends and colleagues could more readily have a broader interest?

(It should perhaps initially be noted that the author is most likely of jewish extract and hence allowed a rather more candid language when relating about his confederates than otherwise accepted?)

“In 1913 the chief problem of psychoanalysis, and therefore of its founder, continued to be its own internal rifts. The one between Sigmund Freud and alfred Adler kept Freud away from Adler’s Café Central, and therefore Trotsky (himself predestined to become one of the century’s great schismatics) never met Freud.

“Yet the two had a good deal in common. Both Trotsky and Freud were full-blooded subverters of burgher pieties, both liked to play chess, and both relaxed by reading novels not in their mother tongue (Freud’s English, as against Trotsky’s French).

“Trotsky’s love-hate relationship with Russia matched Freud’s with Austria. Furthermore, the Trotsky of the year 1913 was no less than Freud an autocrat in command of an embattled sect, one that did not hesitate to lacerate its own allies.

“For example, Trotsky’s Vienna Pravda often attacked the Pravda of St. Petersburg for its “disruptive ‘egocentralism'”, which undercut all original and independent Socialist initiatives.

“At the same time Freud started a purge within his own movement. Two years earlier he had gotten rid of Alfred Adler, until then one of his principal disciples among psychiatrists; Adler and his coterie had become un-Freudian by tracing neuroses not to sexual maladjustment but to general inferiority feelings.

“Now in 1914, a Swiss group of psycoanalysts led by Dr. Carl Jung was straying toward heresy; they no longer viewed the libido as Freud’s erotically centered concept; to them it was the vehicle of a more multi-faceted psychic energy. In other words, they were undermining an article of faith.

“On occasion the master of the Berggasse seemed capable of tolerating dissent. But this patience was a stratagem. His instinct was to show no mercy to angagonists in his fold – a trait he openly discussed.

“Only someone seeing so deeply into others could, when he wished, unmask himself so well. “I am by temperament nothing but a conquistador,” he wrote to a friend, “…with all the inquisitiveness, daring and tenacity of such a man.”

“And with just such a man’s ruthlessness he referred to Adler as “a loathesome individual…that Jew-boy out of a Viennese backwater.” This was contempt as stinging as any in Trotsky’s polemics. Trotsky would have understood why Freud never patronized the Jew Boy’s favorite establishment, the Café Central.

“In 1913 Freud had his own favorite coffee house, the Café Landtmann, a fifteen-minute walk from his house. Though close to the University, it was of an upper bourgeois, not of a literary persuasion.

“The Landtmann featured softer upholstery, cleaner spittoons, more financial journals and fewer avangt-garde magazines than the Central: a pleasant place for Freud, who had come to accept, almost with a gloat, his insulation from the city’s mainstream intellectuals.

“He visited the Landtmann most often on Wednesday nights, after the weekly meeting of his Psycho-Analytical Society (from which Alfred Adler had been forced to resign two years earlier in 1911).

“Here he would pick a table at the café’s Ringstrasse terrace overlooking the Gothic tracery of City Hall and the Renaissance loggias of the Court Theater; he would order einen kleinen Braunen, light a cigar, exchange Jewish jokes with favorite followers, and exhale smoke rings into the mellowness of the evening air.

“In May of 1913 they were leisured hedonist’s smoke rings: He had just finished ‘Totem and Taboo’. “When my work is over”, he had conmfessed in a letter, “I live like a pleasure-loving philistine.”

4. GEORG BRANDES OG EUROPA. Forelæsninger fra 1. internationale Georg Brandes Konference, Firenze, 7-9 november 2002. Red. Olav Harsløf. Det Kongelige Bibliotek / Museum Tusculanums Forlag, 2004. 428 p. Paperback. With DVD.

Denmarks greatest literary critic (1849-1927) is treated in 32 essays by nearly as many danish and foreign experts. All texts are in (or translated into) Danish (or Swedish).

From an essay ‘Georg Brandes, Herman Bang, Johannes Jørgensen og Goethe’ by professor Peer E. Sørensen I quote this sample(p.183):

“Men var Brandes da naturalist? Det bind af Hovedstrøminger, hvori begrebet anvendes som titelord, bindet om Naturalismen i England, handler ikke om det, vi forstår ved naturalisme efter Zolas opskrifter. Det handler om den engelske romantik og først og fremmest om Byron og Shelley med Byron som cheffigur.

“Brandes var nemlig ikke særlig begejstret for den franske naturalisme og satte ikke for alvor pris på Zolas ideer i f.eks. ‘Le Roman Expérimental’. Med naturalismen mener han noget andet end Zola.

“Det kan man overraskende nok læse i Jørgensens programartikel, hvor Georg Brandes citeres for at bestemme ordet således: ‘Naturalismen er et ord, som kun udtrykker den Begrænsning, at grundlaget er naturhengivelse eller naturstudium, at standpunktet er taget indenfor alnaturen.’

“Den bestemmelse har intet med fransk naturalisme at gøre. Den er i ordvalg romantisk. Når Johannes Jørgensen derfor indholdsmæssigt glider fra Brandes’ romantiske ‘Alnatur’ til den Zolaske naturalisme i sin bestemmelse af begrebet naturalisme, er der tale om en bevidst og traditionsrig polemisk forvanskning.

“Rigtigere ville det være at koble Brandes’ naturalismebestemmelse sammen med hans dyrkelse af Byron, for det er dér, den hører hjemme. Men det ville ødelægge Johannes Jørgensens polemik. Byrons radikale individualisme er nemlig en vigtig del af fundamentet under Brandes’ såkaldte naturalisme.

“Hans opgør med de hjemlige autoriteter – de nationalliberale først og fremmest – og hans forkastelse af de lokale traditioner og biedermeierkulturens hegemoni er en Byronsk gestus.

“Naturalisme i den Zolaske betydning af ordet har vi med undtagelse af en lille smule Herman Bang og så Amalie Skram aldrig haft i Danmark. Brandes er europæer, men romantisk europæer i fodsporet af bl.a. den Byronske individualisme.”

5. JYSK DIGTNING AF ST.ST.BLICHER. Udvalgt og indledet af Vilh. Andersen. 1902, Foreningen Fremtiden, Kjøbenhavn. 297 p., nicely bound in contemporary calf.

From the introduction by the Danish literary historian Vilhelm Andersen (himself a Jute, see below) I quote:

‘En dag i julen 1794 sad præsten til Vium og Lysgaard, Hr. Niels Blicher, og skrev forord til sin ‘Topografi over Vium Præstekald’.

‘Han vidste vel hvad hans ærlige arbejde var værd, og vilde ikke fordølge, hvor uretfærdigt han fandt det, at den subskription paa bogen, hvortil han havde indbudt, havde haft saa ringe afgang, at der ‘i det læselystne København kun fandtes een eneste subskribent, og den en parykmager.’

‘I dagligstuen sad hans tolvaars søn Steen og holdt ferie med en historiebog. Før den gamle lukkede sine øjne, havde sønnen med mere held end sin fader lært det modvillige København at læse jysk ‘Topografi’.

‘Hundrede aar efter Niels Blichers bog kendte man over hele landet baade Torning og Tjele og Bindestuen i Lysgaard By og Pinsefesten i Avnsborgs Hestehave og bondesproget i Vium bedre, end om man havde subskriberet paa dem.

‘Men præsten i Vium havde grund til at klage, Jylland var virkelig for hundrede aar siden et ukendt land i Litteraturen.

‘Man dyrkede paa den tid meget den poetiske naturbeskrivelse; men i den mængde af naturbeskrivende digte, som fremkom i den sidste halvdel af det attende aarhundrede, er det bestandig sjællandsk eller norsk, men aldrig jysk natur, der beskrives.

‘Og hvad der er vigtigere, ogsaa folkepræget, Jyskheden, som nu synes saa let at kende, er meget lidt fremtrædende hos den ældre litteraturs jyskfødte eller i Jylland virkende forfattere.

‘For vorherre, d.v.s. naar de var for sig selv, var de Jyder helt ud i mælet – som den professor (Kr. Longberg) der ved sin kones død udbrød: ‘Nu vil a raade, Dorthe raadde før.’ ((eller på bedre jysk: No wel a raa’e, Dorthe raa’e fa’er)). Men i humaniora taaltes ingen Jyder, ingen Lomborger eller Skagboer, men Longomontanuser og Scaveniuser.

‘Ribe var to gange, i sidste halvdel af det 16. aarhundrede (med Hans Thommessen og Hans Svaning, Anders Vedel og Peder Hegelund) og i første halvdel af det attende (med Chr. Falster, Brorson og Ambr. Stub) hjemstedet for et udpræget dansk aandsliv, men uden jysk særpræg – det er lige det, man kan kende Martssneen paa Ribe Landevej i Brorsons Vintersalme.

‘Uden for de for kuriositetens skyld paa jysk dialekt skrevne smaasager (Pater Volle Pæirsens Muncke-Prædicken og visen Hans og Karen fra o. 1700) er det kun i den gamle komedie, man træffer en digterisk opfattelse af den jyske type, men da naturligvis ikke for det gode (Titelfiguren i Hieronymus Justesen Ranchs ‘Karrig Niding’ og Studstrup i Holbergs ‘Den ellevte Juni’).

‘Det er den berygtede jyske nærighed, der her maa holde for; En anden ubehagelig egenskab ved folkekarakteren, storskryderiet, var senere Nordmændene – Holberg, hvis Jakob von Tybo er ment som en Jyde, og Wessel – til megen morksab.

‘For at finde positivt poetiske aftryk af jysk race maa man helt tilbage til vor poesis første naive begyndelse, Folkeviser og Eventyr, hvor man stundom træffer billeder, der, naturligvis ubevidst, har antaget en hel jysk lokalfarve (f.eks. viserne om ‘Ebbe Skammelsen’ og ‘Torbens Datter’, sagn og viser om den kolossale Jydekarl ‘Svend Felding’).

‘Man kan ((iøvrigt)) læse hele den gamle danske litteratur og en stor del af den nyere med igennem og dog være ganske uvidende om, at Jylland er Hovedlandet og Jyden stærk og sej.

‘Oehlenschläger har aldrig sat sin fod i Jylland; Grundtvig havde tilbragt nogle drengeaar der, paa grænsen af heden, og faaet indtryk deraf for hele livet og havde allerede kunnet sige noget derom (‘Jyllands Pris’ i ‘Et Blad af Jyllands Rimkrønike’ fra 1815). Men det var dog som bekendt Steen Blicher, der sang den vise igennem.’

6. SKRIFTE- OG KOMMUNION-BOG. Af Johan Philip Fresenius. Bd. 1. Kjøbenhavn, 1852, 202 p., contemporary black cloth with gilt edges, somewhat worn. ‘Udgivet af Foreningen til Christelige Opbyggelsesskrifters Udbredelse i Folket’.

What makes this small volume stand out is obviously not the subject matter, but the gold printed Royal Crown on the front of the book. And lo and behold – on the flyleaf opposite the titel page is an inscription from a Danish Queen, Caroline Amalie.

From Dansk Biografisk Haandleksikon (1920) I quote:

‘Dronning Caroline Amalie (1796-1881) født I København. Forældre: Hertug Frederik Christian af Augustenborg og Prinsesse Louise Augusta. Hun voksede fra sit 11. aar op på Augustenborg Slot og traf her 1813 første gang sin senere ægtefælle, Prins Christian Frederik.

‘Han forelskede sig i den smukke og fint dannede Prinsesse, og 1814 blev de forlovet, 1815 gift. Ægteskabet var barnløst, men lykkeligt.

‘1839 besteg C.A. tronen sammen med sin mand (Christian 8.); hun holdt sig fjernt fra politik, men følte sig trods sit Augustenborgske slægtskab afgjort som Dansk og var fra 1838 nær knyttet til Grundvig og hans kreds.

‘Hun nærede megen interesse for dansk aandsliv og historie; en anden hovedinteresse var børnesagen, i hvis tjeneste hun oprettede en asylskole i Kbh. 1841 og ‘Den kvindelige Plejeforening’ sst. 1843. Som enke (1848) levede hun stille. D. i Kbh.’

The inscription reads like this:

‘Jeg har selv saa megen opbyggelse af denne bog og jeg føler til hvilken gavn den vil blive mig. Derfor kan jeg kuns ønske at den saa meget som mulig maa blive bekejendt iblandt os!

‘Til hvem hellere end til Dem kjære Rørdam giver jeg den og haaber vist at De vil have samme glæde deraf fom jeg. Modtag den derfor med sandt venskab udaf Deres Venindes Haand.
‘D. 6 Mai 1854. Caroline Amalie.’

The ‘dear Rørdam’ mentioned is obviously the theologian Peter Rørdam (1806-1883) about whom you can read the following in D.B.H.(extract):

‘Blev student 1823, cand. theol. 1829, var et par aar huslærer og underviste i københavnske skoler, fra 1835 ved Asylskolen, hvor han 1838 blev forstander.

‘Han kom her i forbindelse med daværende kronprinsesse Caroline Amalie, i hvem han fandt en velynder; ved hendes hjælp kom han saaledes 1837-38 paa en rejse til Madeira.

‘Allerede som ganske ung var han kommet i forbindelse med grundvigske kredse og følte sig i aarenes løb stedse nøjere knyttet il denne retning; han forsøgte at virkeliggøre Grundtvigs tanke om en forening af det kristelige og det folkelige, idet han bestræbte sig for at komme i et saa nært forhold som muligt til sine sognebørn og ikke alene forkynde evangeliet for dem men ogsaa meddele dem god og sund oplysning.’

7. MINDER FRA VALDEMAR DEN STORES TID – Især i Ringsted- og Sorö-Egnen. Af J.J.A. Worsaae. (Aftrykt af Oversigt over det Kgl. Danske Vidensk. Selskabs Forhandlinger 1855 Nr. 7 og 8. 1856, Kjöbenhavn, 52 p. booklet. Covers loose, inside in nice condition.

The titel page has stamped ‘Det Lerchenborgske Bibliothek’ – hence the booklet is from the library of the well known country house in Western Sealand. (Incidentally I was friendly for a short while with one of the nice daughters from there, although it now seems ages ago. Must be between 15 and 20 years ago, she was into archeology at the time).

The front cover has an annotation from the author that’s almost unreadable due to exposure to sun and age:

‘Til Højvelbaaren (…?) Lerchenborg, som en Erindring om Ringsted Touren. Med højagtelse fra J.J.A.Worsaae’

There are four items in the table of contents:

I. Om den i Kong Valdemar den Stores Grav i Ringsted fundne Blyplade med Indskrift.
II. Om forskjellige andre, i Grave fra den ældre Middelalder fundne Blyplader med Indskrifter.
III. Om ‘de to Kirketaarne’ i Fjenneslövlille.
IV. Om Helligkilderne og ‘Kongshuset’ i Haraldsted.

The twelfth century Danish King Valdemar (Vladimir) den Store (the Great)(1131-82) was son of a Russian Princess and may have his name from his great-grandfather, the Grand-Duke Vladislav Monomachos of Kiew (1050-1125).
Valdemar was married to a Russian/Polish Princess, Sophie.

I suppose no Dane gives it a second thought, that the present Russian ‘Zar’, Mr. Putin, is named Vladimir Putin (but not Rasputin!)?

8. HISTORISK CALENDER. Udgiven af L. Engelstoft og J. Møller, Professorer ved Kiøbenhavns Universitet. 3rd vol. Med twende Kobbere. Kjøbenhavn, 1817, Gyldendal. 440 p. Softcover. Very nice condition, especially the inside is quite like new, and the pages are basically not cut open.

This volume likewise has an owners stamp from the library of Lerchenborg by Kalundborg.

There are 6 items in the table of content:

I. Historisk Calender for Danske, eller mærkelige begivenheder af Fædrelandets historie til alle dage i aaret.

II. Til Saga (i aaret 1814) af J.Møller.

III. Udkast til den danske literaturs historie fra begyndelsen af det 19de aarhundrede, af J. Møller

IV. Bemærkninger over Statistikens begreb, væsen, værd og hielpekundskaber, især ogsaa over dens forhold til Statseconomien, af L.Engelstoft.

V. Biskop Jesper Brochmands Levnet, beskrevet af J. Møller.

VI. Wiens beleiring af Tyrkerne 1683, ved L. Engelstoft.

9. GENNEM DE FAGRE RIGER. Af Johannes Poulsen. 3.tusinde. 1916, V.Pio – Povl Branner. København. 181 p. Beautifully bound in wine-red leather together with original art-nouveau cover and with gilt edges. Illustrated with the authors photographs.

Mr Poulsen is perhaps the most renowned actor from the Royal Theatre in Copenhagen – ever?

From the preface I quote:

‘Kære Læser! Når du tager denne bog i din hånd for at læse om en rejse rundt om Jorden, så vent ikke en skøn og digterisk og farverig fremstilling af Østens og Vestens fagre riger. Hvis du vil det, så må jeg anbefale dig at ty til de rigtige og store digtere Johannes V.Jensen, Jack London og Kipling.

‘Jeg er nemlig ikke forfatter og endnu mindre digter, og skønt jeg til daglig bestrider en ligeså trang og bitter profession som en digters, så er den dog meget vidt forskellig fra hans.

‘Det du vil finde i denne bog er ligesom de billeder der følger hvert tekstblad: en række grå amatørfotografier, som i deres tørhed og gråhed har meget lidt tilfælles med den strålende, farverige, glødende, fantastiske, Orientalske eventyrpragt.’

The photographs nevertheless reveal the author to have been an accomplished amateur photographer and they are certainly worthy of attention in their own right.

(2.May/rev.3.May.2019)

Crossposted on http://www.gamleboeger.dk and https://blocnotesimma.wordpress.com

Tweets on http://www.twitter.com/gamleboeger

SWEDBANK – Kirstjen Nielsen – IS WAR COMING

(8.April.2019) Today is monday and a very nice spring day, albeit a bit on the chilly side.

The friendly folks at the Photograficadotcom camera store a short walk from the café in downtown Copenhagen where I’m writing this, today had a seemingly real nice Voigtlander Perkeo camera swimming around in the odds-and-ends box.

The Perkeo is a classic ‘square’ folding camera from the fifties. The film size is 120 roll film giving negatives 6 x 6 cm (2-1/2″ square). This particular model has the budget 3-element lens named Vaskar in a prontor 5-speed shutter.

The cosmetic condition is extremely good and everything seems to be in good working order. I look forward to put it through its paces.

However I have to admit I don’t have the best experience with the Vasker lens type. About 35 years ago I owned a likewise quite beautifully preserved folder, i.e. the Perkeo’s big brother in the 6 x 9 cm size and also with the Vaskar lens.

But no matter what devices I invented and how clever they were administered it was to no avail – I never ever managed to get a single sharp picture.

But old lenses, and especially the simpler types, may be quite different from specimen to specimen when put to task in practical photography and I hope today’s find will surprise me positively – please. The investment was just around 15 dollars.

Today I’ve brought three more ’75-cents-books’ from the December close-out sale in the Vangsgaard store in the CoalMarket to run through my micro-micro-review robot.

But firstly lets cast a quick glance on a few recent tweets (may not yet be tweeted). As usual the asterix * indicates the tweet, and a chevron > my comments.

* Kirstjen Michele Nielsen was born on May 14, 1972, in Colorado Springs, Colorado, to Phyllis Michele Nielsen and James McHenry Nielsen, both United States Army physicians. Nielsen’s father is of Danish ancestry while her mother is of Italian descent (Wikipedia)
https://www.zerohedge.com/news/2019-04-07/homeland-security-chief-nielsen-resign-report

> Mrs. Nielsen was until yesterday April.7 Secretary of Homeland Security for somewhat more than one year. Off hand I would guess she may easily be the highest ranking US-government person from (partly) Danish stock, as her paternal grandfather seems to have been Danish.

(I don’t count Jeff Bezos of Amazon lore in this connection, as he’s a private business man. But I seem to remember he had either grandparents or great-grandparents in Denmark?)

Incidentally it could perhaps appear to be somewhat perilous just now to be a top leader and of female Danish stock at the same time? (The following isn’t from a tweet, though, but a headline from one of the Danish newspapers):

* ‘SWEDBANK FYRER DANSK TOPCHEF’. (Swedbank fires their Danish General Director)

> Swedbank is among the three largest Swedish banks. It was consolidated by uniting the two large saving-banks ‘Sparbanken’ and another whose name elopes me at present.

From these two countrywide saving-banks thus – a trifle mysteriously perhaps – ermerged a very large business bank, one of whose recent CEO’s reportedly had a close (business?) relationship to certain WallStreet billionaire investor-tycoons.

But on account of CEO-problems there was a clean out in the board and a Danish woman was appointed as general director (CEO) a few years ago (Link 2).

Several large Nordic banks seem to have recently been targeted by shady money men wanting to launder billions of dollars. And the boards of the banks in question seem to have been quite clueless and unsuspecting of the wast, shady money flows?

Perhaps you can’t blame the gentlemen and -women of these boards; after all, who wouldn’t become a bit conceited and unsuspecting of the hard laws of the Universe if you regularly and legally could create money – to the tune of billions or trillions – out of thin air?

If there has in fact been a concerted attack (link 1) on Nordic banks from the wast shadowy world of shady billionaires – read WallStreat-London-TelAviv-Moscow – who claim they are ‘doing gods work’ and hence of course are operating completely above and outside the law of ordinary Earthlings, – then the planning and coordinating cabal will most likely never be exposed, much less apprehended?

But why is that? Simply because its the same shady money men and their billions that on a Global scale run most governments – including the Nordics – by way of certain contrievances, among which psychic terror by the Illuminati-Cabal (Link 7) and the Global allotment of retirement jobs – the so-called fat-cat-jobs: Can anyone spell to NASO and Save-The-Quids, by the way – seems to elude myself right now?

Hence it stands to reason that no real investigation will ever be instigated, much less actually carried through.

Also one can’t help wonder if we’re perhaps in fact dealing with more or less the same networking of shady money men and billionaires that in recent years have fraudulently drained the Danish national tax dept. of tens of billions?

I’m not sure I’ill long for Mrs. Bonnesen a lot, however. I was living in Helsingborg, Sweden for a decade until about 30 years ago, and still maintain a small account with the Swedbank branch there; I have even – somewhat foolishly, perhaps – maintained my safe deposit box with the branch located abt. 30 miles from where I now live. (link 2).

But a few months ago I got letter from the management, that the box rent would immediately be raised from SKR 850 to SKR 1800 (ca. $200) per annum! That’s a raise of about 112% – and that’s a lot…

(Isn’t it in fact a raise so considerable that you perhaps ought to suspect a cabal? I mean, could it be, that the (Mozzard-puppet?) Swedish Government would be particularly happy if I would please come storming into a border-check set-up?).(Link 8)(Note 1)

* UK’s Home Office said it’s also seeking to tackle the spread of ‘fake news’ and interference in elections.
In short: wholesale government censorship under the guise of cracking down on the private sector.
https://www.zerohedge.com/news/2019-04-07/uk-fine-facebook-google-hosting-terrorist-content

> It seems the UK now goes nuclear for censorship. The tell tale is the mention in passing of ‘fake news’. Because ‘fake news’ is entirely undefined, and thus can and will be applied to almost ANY written message – except ofcourse their own or ‘friendly’ governments official propaganda releases, so eagerly gobbled up by the mainstream press?

* Trump’s Neocons See Erdogan As Their Ticket To A Region-Wide MidEast War
https://www.zerohedge.com/news/2019-04-07/trumps-neocons-see-erdogan-their-ticket-region-wide-mideast-war (Link 3)

> This is almost a given if we look back on a couple of Globally very important developments from a few months ago.

Please compare my blog post from last December 28. (whence I repeat the highlights concerning the recent G.20 conference):

*In early a.m. of Wednesday Nov.28.2018 I had a clairvoyant vision of the US-President donning his new, green Chinese generals uniform. The Uniform was however in Russian Style. Thats why I tweeted that same wednesday that Xi and US are going to embrace in #G20 and split up #Russia:

*(28.Nov.2018) In early a.m. there were rumours in the ether that US & Xi are going to embrace at G20. The split: US to have Europe to Urals, Xi to have Siberia to Urals and IL gets MiddleEast?

>The above two tweets seem to have made quite an impact. You can follow a bit of the resulting panic reaction here:

*Trump Cancels G-20 Meeting With Putin
https://www.zerohedge.com/news/2018-11-29/trump-cancels-g-20-meeting-putin

*One Snub Too Many: Kremlin Sours On Trump As “Patience Coming To An End”
“We can do ‘give and take’ but not ‘give and give’.”
https://www.zerohedge.com/news/2018-12-06/one-snub-too-many-kremlin-sours-trump-patience-coming-end

(Please see the full thread below – Note 2)

My guess is it has come as a real nasty surprise for both Mr. Putin and Mr. Erdogan, that their partners in both East and West were connieving to cut them out of the global NWO cabal?

I mean, realistically you have to surmise they are both NWO (New World Order) men and accordingly almost surely hadn’t expected to be not only cut out of the cabal – but even set up to be robbed blind?

If China and the US/IL split up Russia in ‘Chinese-Siberia’ and ‘US/IL-European-Russia’ (a là Ukraine) where would Mr. Putin and his lieutenants be in that equation?

And when IL is to have the Greater Middle-East – where would that leave Mr. Erdogan and his generals?

Furthermore my guess is that Mr. Putin and Mr. Erdogan are perhaps both a tad too honest for the NWO-cabal and consequently perhaps had expected a certain level of honesty from their partners-in-cabal?

* “I Am An Assassination Risk”: Julian Assange And Ecuador’s Attorney General Face Off In Leaked Transcript.
“It’s not a joke. It is a serious business.”
https://www.zerohedge.com/news/2019-04-07/will-artificial-intelligence-replace-military

> But certainly! If you’re not an assassination risk – you’re a fraud. (Which I don’t imply, you are!)

* Top Bond Strategist At World’s Largest Asset Manager Says ECB Should Buy Stocks Next.
“That would basically signal to me that, again, we are at the end of the world rather than things are getting better.”
https://www.zerohedge.com/news/2019-04-07/top-bond-strategist-worlds-largest-asset-manager-says-ecb-should-buy-stocks-next

> Exactly what does it mean when Central Banks buy stocks?

Simply, that the chosen few – the millionaire and billionaire stock-holders – will tolerate no risk of loss of their own! The money-printing Central Banks have to relieve these ‘investors’ (read ‘billionaire-gamblers’) of their worthless stocks in their overly indebted companies.

And every time the central banks print a few billions the value of YOUR savings and YOUR salary are shrinking correspondingly: The new (in reality counterfeit) money STEAL their value from YOU.

Concurrently housing, any type of housing, become priced absolutely out of reach for your children.

* On 8.April.2019 in early a.m. had clairvoyant vision of half a dozen (or more) ‘devils’ with flames emanating from or above their heads seated around table in a dark coven- or cavern like room: Hell on fire?

> Looks like the Emperor of the Underworld and his entourage of Black-Magicians are perhaps ‘inflamed with fury’? (Link 4)

Hopefully they won’t unload their fury on Aangirfan for her/them gracefully having admitted my blog to the April issue of their much admired list of critical blogs http://aanirfan.blogspot.com/2014/04/links.html

Like they did a few months ago, and possibly on account of a comment of mine on the Aanirfan blog relating to the CERN Large Hadron Collider

Louis Sancho and the CERN/LHC

Or on entirely innocents:

* On 6.April.2019 in early a.m. had clairvoyant vision of my niece and nephew both having their (public service/government) jobs closely examined.

> It’s almost as important – or even more so – for the masters of the underworld to hit a targets family or friends. Why is that? Simply because it’s the apex of evil to hit the entirely innocent! (Link 5)

And Evil is the supreme objective of our deranged Global leaders. Remember – THEIR supreme leaders are in fact Robots! (Link 6)

*(10.April.2019) This morning had an intriguing and a bit worrying (perhaps clairvoyant?) dream:

I and my associates were leaving a house or shelter after a (nuclear) war. We were anxious to learn if we could see the sky when outside. We could, but it was murky and sombre all around.

A few ‘entities’, i.e. human-like figures were roaming the wildernes outside; they had a curious type of hat, that I didn’t recognize. They seemed neither aggressive nor friendly. Were they aliens? Were they robots?

One of the women wanted to fraternize with these ‘entities’, because ‘that’s what she was supposed to’, but was warned to stay away by our leader, that asked us to go inside again.

> IS WAR COMING?

But now my micro-micro-review robot will present three more 75-cents-books for you; however these will probably be the last from the December close-out:

1. THE BOOK OF INSULTS – ANCIENT & MODERN. (An amiable history of insult, invective, imprecation & incivility (Literary, political & historical) hurled through the ages & compiled as a public service) by NANCY MCPHEE. 1978, Paddington Press Ltd., A Jonathan-James Book, NewYork & London, 160 p. softcover.

Surely one of the most entertaining books I’ve come across for some time. There are four chapters:

I. I’ll tickle your catastrophe! (An introduction to the wonderful world of bombast, invective and ab use in all its forms, on every subject under the sun).

II. I would the gods had made thee more poetical (Writers, critics and sardonic onlookers use all their verbal skills as they indulte in literary feud and character assassination).

III. The land God gave to Cain. (An unpatriotic trip around the world as one country and city after another is vilified by its own citizens and outraged forleigners).

IV. Of the badness of the government (Everyone has always agreed that the government is bad and the politicians are rotten – including the politicians themselves).

There is also an index of authors, sources and subjects.

Here are a few samples from part II (that takes up 45 pages).

a) ‘A thorn in the side of the complacent for more than half a century was the Irish-born playwright and critic-at-large, Bernhard Shaw. Shaw’s views on just about everything set Establishment teeth on edge.

‘Many of Shaw’s own plays received a (equally) nasty welcome:

‘Superabundance of foulness … wholly immoral and degenerate … you cannot have a clean pig stye’
*
‘Smells to high heaven. It is a dramatized stench.’

(from Newspaper reviews of Shaw’s Mrs.Warren’s Profession, 1905)

b) ‘This was a form of rough justice, for Shaw himself did not hesitate to criticize other writers. He was (also) fastidious about the smallest details of how his own work was presented:

‘A more horrible offense against Art than what you have put … on the cover of the Essays, has never been perpetrated even in Newcastle. I reject your handbill with disdain, with rage, with contumelious epithets….

‘Of the hellish ugliness of the block of letterpress headed ‘What the Press says’, I cannot trust myself to write, lest I be betrayed into intemperance of language … Some time ago you mentioned somethings about changing the cover … This is to give you formal notice that if you do anything of the sort … I will have your heart’s blood’.

(Bernard Shaw (1856-1950), Letter to his publisher).

c) ‘Shaw’s self-satisfaction and self-appointed status as a gadfly invoked the wrath of a wide assortment of detractors:

‘An Irish smut-dealer’ (Anthony Comstock, 1844-1915).

‘An idiot child screaming in a hospital’ (H.G.Wells, 1866-1946).

‘George Bernard Shaw, most poisonous of all the poisonous haters of England; despiser, distorter and denier of the plain truths whereby men live; topsyturvey perverter of all human relationships; menace to ordered social thought and ordered social life; irresponsible braggart, blaring self-trumpeter; idol of opaque intellectuals and thwarted females; calculus of contrariwise; fliplpertygibbet pope of chaos; portent and epitome of this generation’s moral and spiritual disorder’. (Henry Arthur Jones, 1851-1929).

d) ‘Gosse was particularly outraged by the publication of James Joyce’s monumental Ulysses. As far as he could understand it, he disapproved of it. So did almost everyone else – including, surprisingly, D.H.Lawrence, who found the work immoral:

‘The last part of it is the dirtiest, most indecent, most obscene thing ever written. Yes it is, Frieda … it is filthy.
*
‘My God, what a clumsy olla putrida James Joyce is! Nothing but old fags and cabbage-stumps of quotations from the Bible and the rest, stewed in the juice of deliberate, journalistic dirty-mindedness.’ (D.H.Lawrence, 1885-1930).

‘But Lawrence’s characteristic attitude was one of rage against all the dolts who would not appreciate him:

‘Curse the blasted, jelly-boned swines, the slime, the belly-wriggling invertebrates, the miserably sodding rotters, the flaming sods, the snivelling dribbling, dithering, palsied, pulseless lot that make up England today.

‘They’ve got white of egg in their veins, and their spunk is that watery it’s a marvel they can breed. They can nothing but frog-spawn – the gibberers! God, how I hate them!

e) ‘Leading the field as a one-man demolition squad was the cantankerous Thomas Carlyle (1795-1881), who, afflicted by cronic dyspepsia, suffered fools not gladly and his fellow writers hardly at all:

‘Charles Lamb I sincerely believe to be in some considerable degree insane. A more pitiful, rickety, gasping, staggering, stammering Tomfool I do not know’.

‘Gladstone appears to me one of the contemptiblest men I ever looked on. A poor Ritualist; almost spectral kind of phantasm of a man … (On William Ewart Gladstone)

‘I have no patience whatever with these gorilla damnifications of humanity’ (Thomas Carlyle on Charles Darwin).

Regrettably, I have to stop with these few samples so as not to risk being accused of plagiarism. Quite a buy for 75 cents – one might almost think no other burghers in our small capital understands English?

2. DIE GNOSIS. Von Hans Leisegang. Leipzig, Kröners Taschenausgabe, 1924, 404 p., org. cloth.

There are 12 chapters; here is a small sampling from chapter 12 – ‘Pistis Sophia’ (‘Glaube, Weisheit’) (page 350ff):

‘Pistis Sophia ist der Titel eines gnostischen Werkes in koptischer Sprache, das gegen Ende des 18. Jahrhunderts von einem Engländer Dr. Askew in Aegypten gefunden und 1851 von dem deutschen Professor Petermann zom ersten Male herausgegeben wurde. Es ist das einzige gnostische Buch, das uns vollstaendig erhalten ist…..

‘Der das Ganze zusammenhaltende Gedankengang ist folgender: Jesus erzaehlt im zwoelften Jahre nach seiner Auferstehung seinen auf dem Oelberg versammelten Juengern die Reise durch die Welten der Aeonen (ewige Geistwesen) und Archonten (Beherrscher des Kosmos), deren Macht er gebrochen hat.

‘Bei seinem Aufstieg begegnete ihm die Pistis Sophia, deren Schicksale ausfuehrlich geschildert werden. Sie hatte einst im dreizehnten Aeon (Ewigkeit?) ihren Wohnsitz und blickte auf zu dem Licht in der Hoehe, vom Verlangen nach der oberen Lichtwelt erfasst.

‘Dadurch zog sie sich den Hass der Archonten der zwoelf Aeonen zu. Unter ihnen wird man die den zwoelf Tierkreiszeichen entsprechenden Beherrscher des Fixsternhimmels zu verstehen haben. Zwischen ihm und dem Lichtreich, im Orte der Mitte, ausserhalb der durch den Sternenhimmel begrenzten Welt, wohnt die Sophia.

‘Durch ein Irrlicht wird sie in die Welt hinabgelockt und in die Materie verstrickt. In ihrer Verzweiflung schickt sie dreizehn Bussgebete an das Licht in der Hoehe und bittet um Erloesung von den Nachstellungen (persecutions) ihrer Feinde.

‘Als das neunte Bussgebet erklungen war, wurde Jesus auf Befehl des ersten Mysteriums in die chaotische Welt hinabgesandt. Er laesst die Pistis Sophia aus dem Chaos in einen der Welt entrueckten Ort versetzen.

‘Eine Reihe von Hymnen schickt Pistis Sophia als Dank fuer ihre Rettung aus der Not zu Gott empor. Zuletzt steigt Jesus auf und fuhrt die Pistis Sophia in ihren frueheren Wohnort, den dreizehnten Aeon, zurueck.

‘An den ihnen Erschienenen aber richten die Juenger und Maria weitere Fragen ueber die Beschaffenheit der oberen Welt, die art der Wirkung der verschiedenen Mysterien des Lichtes, die man kennen muss, um in die einzelnen Raeume des Himmels eintreten zu koennen; sie fragen nach den sittlichen Forderungen, die an den Mysten gestellt werden, nach der durch die Mysterien zu erlangenden Suendenvergebung und den Strafen, die in den aeussersten Oertern der Finsternis gebuesst werden muessen. Auf alles erhalten sie die ausfuehrlichste Belehrung.

‘Man ersieht aus diesen Fragen, was fuer den Gnostiker wichtig und wesentlich war. Es geht um das Heil der Menschenseele. Soll sie dieser Welt entrinnen koennen, so muss sie Gnosis besitzen.

‘Gnosis (Wissen, Erkenntnis) aber ist hier nichts anderes als Magie: Kenntnis der okkulten Wirkungen der Mysterien, Kenntnis der magischen Mittel, durch welsche die einzelnen Raeume des Himmels der aufstrebenden Seele erschlossen und die Kraefte der Archonten gebannt werden. Hierzu aber muss sie selbst rein sein, sie muss sich – und das wieder auf magische Weise – die Suendenvergebung sichern.’

The above extract is about 1.5 pages of the 40 pages of the whole chapter 12.

There is also an index and a helpful list of ‘gnostic words’.

It’s an outwardly very unasuming little book, printed on the poor paper quality typical of the 1920s in then economically almost broke Germany.

But seemingly the author is a true scholar, clearly able and willing to enlighten the reader. Hans Leisegang (1890-1951) was professor of philosophy at the universities of Leipzig, Jena and – after the war – in Berlin.

3. A FRONT SEAT AT THE OPERA. By George R. Marek. NewYork, 1948, Allen, Towne & Heath. 307 p., full cloth.

There are five parts:

I: A Few Glances at Opera in General.
II: Operas in Particular.
III: Some Composers.
IV: Opera in America.
V: The Public, Performers, and Performances.

From part I, p.27 – The Forgotten Man of Opera:

‘Can you tell me offhand who wrote the libretto for La Traviata or La Bohème or Rigoletto?

‘Of all creative occupations, that of the libretto writer seems to be least grateful. Anyone who has ever tried to write words to be sung knows what a devilishly difficult job that is.

‘What Mozart said still holds true – that is, that in opera the text has to be the obedient daughter of the music.

‘But for all the obedience, ingenuity and work that have gone into opera librettos, most of the writers (there are exceptions) have not only earned no fame, but are solidly wrapped in such obscurity as used to be proverbial of the vice president of the United States. Most people who go to the opera do not even understand the words they wrote – let alone remember their names.’

An interesting issue. When listening to Opera on my radio I’ve often been starkly irritated by having to suffer being dragged through endless accounts of the silly stories that make up most operas. For me the music and melodies were always of preeminent importance.

Link 1.

Disruption and Wispy Trails (Upd.)

Link 2.
Sverige, Oh Sverige.

Helsingborg’ske shenanigans? (updated)

Link 3.
https://www.zerohedge.com/news/2019-04-07/secret-document-reveals-plans-civil-war-lebanon-israeli-false-flags-invasion

Link 4.

THE GUSSIAN GOLD (Satire)

Link 5.

The Nice Crowd

Link 6.
The Robots’ Cash Ban

Link 7.

CHARLIE HEBDO OR DEATH BY BLACK MAGIC?

Link 8.

Le Marechal Soult – and other fatalities

Note 1.
‘I’ill call myself a conspiration theorist if you call yourself a coincidence theorist’. (John Judge)

Note 2.
Please compare my blog post from last December 28. (whence I repeat the highlights concerning the recent G.20 conference):

*In early a.m. of Wednesday Nov.28.2018 had vision of US-President donning his new, green Chinese generals uniform. The Uniform was however in Russian Style. Thats why I tweeted that same wednesday that Xi and US are going to embrace in #G20 and split up #Russia.

*(28.Nov.2018) In early a.m. there were rumours in the ether that US & Xi are going to embrace at G20. The split: US to have Europe to Urals, Xi to have Siberia to Urals and IL gets MiddleEast?

>The above two tweets seem to have made quite an impact. You can follow a bit of the resulting panic reaction here:

*Trump Cancels G-20 Meeting With Putin
https://www.zerohedge.com/news/2018-11-29/trump-cancels-g-20-meeting-putin

*One Snub Too Many: Kremlin Sours On Trump As “Patience Coming To An End”
“We can do ‘give and take’ but not ‘give and give’.”
https://www.zerohedge.com/news/2018-12-06/one-snub-too-many-kremlin-sours-trump-patience-coming-end

*Trump told Erdogan in the Dec. 14 call, “OK, it’s all yours. We are done.”
Turkey Says US Agreed To Vacate Syrian Kurdish Enclave As Ground Attack Imminent
https://www.zerohedge.com/news/2018-12-25/turkey-says-us-agreed-vacate-syrian-kurdish-enclave-ground-attack-imminent

*(The Race to Obfuscate: Meng Wanzhou The Red Herring?)
What does NOT make sense is that the arrest happened on Saturday and markets did not find out about it until Wednesday night.
This is where what had to be a massive conspiracy of silence begins to raise some interesting questions.
https://www.zerohedge.com/news/2018-12-12/larry-lindsey-something-about-huawei-cfo-arrest-doesnt-make-sense

*And then? Come G20, ‘nothing’. Trump stalks the edges of G20 looking tense and defensive. He was no alpha-male, dominating these events. He looked crocked. It was all a bit of a dud, really
https://www.zerohedge.com/news/2018-12-10/what-didnt-happen-g20-far-more-important-what-did

*The Presidents of two pre-eminent military and nuclear powers, who sit astride major geo-political faultlines, and who need to talk, circled each other, closed-faced, and without stretching out hands – they could not find even, the subterfuge for sitting together.
https://www.zerohedge.com/news/2018-12-10/what-didnt-happen-g20-far-more-important-what-did

*Jatras concludes, more in sorrow than in anger, “it would be only a small exaggeration to say that with respect to foreign and security policy, Trump is now a mere figurehead of the permanent state. Even if Trump and Putin do happen to meet again, what can the latter expect the former to say that would make any difference?”.
https://www.zerohedge.com/news/2018-12-10/what-didnt-happen-g20-far-more-important-what-did

>Also the former insider, gen. Wesley Clark, is obviously confused. He would be, ofcourse, because he haven’t had a chance to read my blog (unlike a few other top players), hence he simply don’t know the lay out:

*Ex-NATO Commander Wesley Clark To CNN: Did Erdogan Blackmail Trump?
“Was there a payoff or something? What was it? Why would a guy make a decision like this?”
https://www.zerohedge.com/news/2018-12-24/ex-nato-commander-wesley-clark-cnn-did-erdogan-blackmail-trump

And almost as insanely as tellingly, the US is now again preparing new sanctions on Russia – while concurrently doing everything to negotiate a trade deal with China. Sadly, on this issue nothing of real importance has changed materially since December 28th!

(8./10.April.2019)

Crossposted on www.gamleboeger.dk and http://blocnotesimma.wordpress.com

Tweets on www.twitter.com/gamleboeger

Common Sense About Drama and the F-35.

Today is Friday and it’s the 22nd of March. According to the ‘Illuminati’ this makes it a ‘magic date’ – as 322 is supposed to be a ‘magic number’. Please don’t ask me why, as I don’t know or at least don’t seem to remember.

But to stay in that vein a little – yesterday reportedly was Purim. And if you occasionally have been critical towards Mozzard abuse, like you probably have been towards abuse more or less everywhere else, then you might want to tread carefully today? (link 1).

My kitchen i my small flat has a double function as photographic dark room. This is possible on account my old frind K.N. at some point graciously offered to make a light tight, easily removable screen for the one window.

An old, wooden table, both light and sturdy, discarded by some nice person a few years ago fits perfectly i the corner beside the fridge.

The table, presumably almost century-old, has one shallow drawer and round legs turned in a lathe. A plan that makes plenty of room for stuff and things under the table, ofcourse.

This morning I wanted to check on my enlarger, standing tall on that wonderful old table. It’s a professional model LPL 4×5″ variable contrast enlarger, still quite sought after, by the way, even in our digital age.

Only problem – I don’t use it often enough. This particular model use a electro-mechanical switch to turn on the halogen lamp and its cooling ventilator. If this switch isn’t activated more or less regularly it becomes unreliable.

Hence I wanted to check it out today. And sure enough – it turned out to be quite unreliable.

Wanting to check the power outlet and cables under the table I was reminded of a couple of bags with books more or less hiding in the shadows and obviously unattended for a few months.

One of the bags turned out to hold about a dozen books from one of the ’75-cents-books-sales’ last year, and mostly unreported in these pages until now. Here is yet another handful of micro-(micro)-reviews, then:

I believe the only exception from being unreported is this amusing little book

1. ROTTEN REJECTIONS – A Literary Companion. Edited by André Bernard. 1990, Pushcart Press, Wainscott, NY. 101 p. Bound in whole cloth with orig. dustjacket.

But just to make sure, here is a couple of samples:

‘It would be extremely rotten taste, to say nothing of being horribly cruel, should we want to publish it’. (THE TORRENTS OF SPRING, by Ernest Hemingway, 1926).

‘I haven’t the foggiest idea about what the man is trying to say. It is about a group of American Army officers stationed in Italy, sleeping (but not interestingly) with each others’ wives and Italian prostitutes, and talking unintelligibly to one another. Apparently the author intends it to be funny – possibly even satire – but it is really not funny on any intellectual level. He has two devices, both bad, which he works constantly … This, as you may imagine, contitutes a continual and unmitigated bore’. (CATCH-22, By Joseph Heller, 1961).

‘It is impossible that it could be true and therefore it is without real value’. (TYPEE, By Herman Melville, 1846)

‘Retired curry colonels writing their reminiscences of India are two a penny’. (BRUTAL AND LICENTIOUS, By John Masters, 1958)

‘Not desirable. I do not find the thing good of its kind and few people like that kind … Some of the talk is clever and some of the characters interesting, but much of the long discussion of the author’s philosophy of life is tedious and the author’s view pessimistic and hopeless … I do not think that the book would have a large sale here, and while I would not say that it is impossible, I think i is distateful’. (THE RAZOR’S EDGE, By W. Somerset Maugham,1944)

‘The idea of men adrift on a raft does have a certain appeal, but for the most part this is a long, solemn and tedious Pacific voyage.’. (KON-TIKI, By Thor Heyerdahl, 1952).

What’s seems especially interesting about these ‘rotten rejections’ is the editors/readers all seem to ‘speak their mind’. Perhaps you may often find the unmitigated ‘hidden truth’ lurking in or between the lines of these outspoken literary arbiters?

For instance I have owned the last title KON-TIKI for about sixty years, as it was presented to me in school for ‘dilligence and good behaviour’ – I believe while attending Thisted Borgerskole in the North-West of Jutland 1956-57.

(Just for the record – I’m not absolutely sure which of the four schools I have consecutively attended that presented this particular book, as I received book presents from all four: Thisted Borgerskole, Bjerringbro Realskole, Hoersholm Kommuneskole and Rungsted Statsskole. The books should still be lurking on the bottom of a box somewhere).

But this is neither here nor there. The thing is I newer until this day read the book. I have a habit of leafing loosely through any book I pick up, and fancy I have a knack of spotting anything unusual or unsually interesting. And frankly, as a teenager the KON-TIKI book just looked boring to me. Whence I have to join the above verdict ‘long, solemn and tedious’ – if not plainly boring?

2. COMMON SENSE ABOUT DRAMA. By L.A.G. Strong. London, Thomas Nelson & Sons, 1937, 131 p. Whole cloth.

A few samples:

(From page 9)

‘In the early days of the Elizabethan stage there was no scenery. The audience was shown a placard, telling them what the next scene was.

‘The Chinese play, Lady Precious Stream, drew large London audiences who laughed at its ‘quaintness’, its conventions, or, if you prefer it, its absence of conventions. It seemed to these audiences funny that an actor, to express a journey on horseback, should jog once or twice around the stage as if he were riding a hobby-horse.

‘The whole thing depends on the point of interest. The Chinese audience was not primarily interested in the journey. They were interested in what happened after it, and therefore accepted any means of conveying the otherwise unimportant information that the journey had been made…

‘The Elizabethan audience was not interested in the scene, but in what happened upon it; and so they accepted without difficulty the crude, non-realistic method of the placard…

‘The Elizabethan dramatist was interested in character rather than in apparatus. Even when scenery was used, it was of the simplest kind: just so much as was necessary to convey to the audience the sort of place in which the action lay. And the audience, impatient for what was to happen next, accepted the hint at once.’

(From page 35)

‘The earliest and simplest form of drama is the dance. Self-expression through rhytmic muscular action must have preceded speech: We find it in the courtship of birds.

‘In primitive religion, ceremonial dancing was the chief expression of worship (note 1). The gesture was supplemented by the spoken word, and the two forms for a long time grew together.

‘It is only in comparatively recent times that dancing has come to be a separate art, lingering on as ballet in opera – its one surviving association within another form of drama – and subsisting triumphantly by itself.

‘Though we are here concerned chiefly with spoken drama, we must not for a moment forget that mimed drama and sung drama have equal rights. In one, the actor uses speech and gesture; in another, song and gesture; in the third, gesture alone.

‘Nor is it reasonable to regard one as more or less ‘real’ than the others. Each expresses emotional truth in terms of an agreed convention.

‘The general preference for spoken drama is due to the fact that most people find it easier to understand, and to the number of masterpieces available, a far greater repertory than that possessed by opera of by the ballet.’

(From page 36)

‘From the beginnings of history, drama has been closely associated with religion. The ritual dances of East and West, the religious and mythological themes of Greek tragedy, the sacred drama which is the chief expression of Christian worship, the old English Morality and Miracle plays, all attest that the art of the theatre has noble origins, and should not exist to stupefy men’s minds.

‘The Morality and Mystery plays are worth attention too, for they show us something we are in danger of forgetting; that those whose religion is firmly rooted need not fear to mingle laughter with worship.

‘The writers of those plays did not hesitate to introduce scenes of broad comedy, and to treat Biblical characters with a contemporary vigour.

‘Indeed, when we look at the drama’s origins, and consider the nobility of thought and force of criticism of which it has been the vehicle: when we remember that Aristophanes in his Lysistrata dared to make fun of the war in which his countrymen were engaged, and had an audience who could receive it (whereas, early in the Great War ((1914-19)), newspapers reported with dignified approval that a number of officers had walked out of a performance of Shaw’s ‘Arm and the Man’); when we see what an instrument of human enlightenment the theatre can and should be, we cannot help lamenting the degradation and timidity which have almost overcome it to-day.’

(From page 59)

‘Chapter I. ended with the assertion that drama was an inescapable condition of our lives. I should like to go back to that idea for a few minutes, and consider the dramatist that resides in each one of us, whether we want him or not: the dramatist in our subconscious mind.

‘This is a subtle craftsman, of great skill and great integrity. Even though we very often do not realize, or will not acknowledge, what he is at, nothing we consciously say or do will deter him from representing in character and parable what comes before him.

‘Since he is an honest artist, and represents what he sees, he is frequently in conflict with our conscious mind, which acts as a censor, and is often shocked by the dramas he presents. They represent a view of life of which we altogether disapprove. They suggest things we are afraid of; consequently, we often attempt to forbid them altogether.

‘He works best at the time when our conscious mind is least able to interfere with him, and, while we are asleep, produces the shows we call our dreams.

‘Dream life is as complex as waking life, and no one explanation will cover every type of dream. There is, as common sense has always insisted, the dream that is due to objective causes, such as a striking clock or too much lobster salad.

‘The point is that we need necessarily go no further than this universally admitted type of dream in order to accept the existence of the dramatisk in our subconscious midst. Realization of his existence commits us to belief in no modern school of thought on the subject. We can admit him without ever mentioning psycho-analysis of the names of Freud, Jung, and Adler.’

3. BREVE OM ITALIEN. Af Christian Elling. København, Boghallen, 1945, 90 p., softcover booklet.

From page 27ff: ‘Om Maskefrihed’.

‘I det 18. aarhundredes Venedig kunde man hyppigt møde en mand, der bar en miniatyrmaske i haanden eller hængende ved en knap i sin kjole. Denne lille maske betød en hel del, mere end et ridderbaand.

‘Thi mens det sidste blot angiver, at dets bærer er større end han synes, oplyste masken, at manden i det øjeblik var noget helt andet end det, han saa ud til.

‘Masken var en signatur, der kort og godt forkyndte, at den paagældende person optraadte som maskeret og ikke vilde kendes. Han figurerede i rollen som incognito.

‘Den lille stump legetøj traadte i stedet for den store, den rigtige maske for ansigtet, der almindeligvis blev benyttet. Og den gjorde god fyldest.

‘I Danmark stikker vi en hvid pind i munden og forsvinder – det er eventyr, billedtale for en begivenhed, der havde hverdagens realitet i Venedig.

‘Fænomenet er ret beset meget mærkeligt. Mest forbavsende er det, at det lille signal altid blev respekteret. Som et magisk tegn gjorde det sin indehaver usynlig, indspandt hans borgerlige person i en tryllekappe.

‘Den hornformede tingest, der ofte hang ved Italiernes urkæde lige op til vor tid (jeg har flere gange set den), beskyttede manden mod folk med onde øjne.

‘Maskebilledet værnede ham mod alles øjne, tilsikrede ham en fuldkommen integritet som et væsen hinsides den trivielle verden.

‘Det er vanskeligt, ja vel egentlig umuligt at finde en haandgribelig analogi i nutidens liv til denne sælsomme foreteelse. Den venezianske skik er et kulturfænomen, der har opnaaet en abstraktions rene skønhed. Saadanne symboler har altid ladet et langt stykke historie bag sig i støvet, før de foldede sig ud. Saaledes ogsaa i Venedig…’

‘Karnevalet i Venedig varede længere end i nogen anden italiensk by – flere maaneder. Her havde maskeringen ogsaa en anden karakter, thi den var overvejende uniform og ens for begge køn: en lang kappe og en hvid, grotesk fremspringende ansigtsmaske fæstnet under den trekantede hat.

‘Alle kunde bære den, fra skoledrengen til patriarken, og de fleste gjorde det. Synet af alle disse spøgelser har været fantastisk. I theatrene herskede endogsaa masketvang. En person kaldtes blot ‘Hr. Maske’.

‘Maaske halvdelen af den store bys indbyggere gled omkring som figurer i et elegant spil, tilsyneladende irreelt som en drøm, i virkeligheden spejlklart, udkrystalliseret af et samfund, hvis adelige mennesker elskede uafhængighed. De var stærke nok til at sætte det i system og saa meget artister, at systemet blev skønt som en Isblomst…’

‘Men den levende digter med masken vil vedblive med at mystificere os. Ogsaa derfor er han til. Det er hans ret, det er en part af hans kunst. Han leger med sine kammerater; Du og jeg staar udenfor kredsen. Maaske faar vi lov til at være med i en tur, hvis vi vil lære reglerne.’

Finally, let’s take a quick look at a few recent tweets (may not yet be tweeted):

*Trump’s Mideast Bombshell: US Must Back Israeli Sovereignty Over Golan Heights.
Syria recently threatened war if Israel didn’t end its occupation.
https://www.zerohedge.com/news/2019-03-21/trump-tweets-mideast-bombshell-us-must-back-israeli-sovereignty-over-golan-heights

*US Duplicity Over Golan Demolishes posturing on Crimea, says Finian Cunningham.

US Duplicity Over Golan

>Would that be a ‘tit-for-‘tat for Russia’s accepting Crimea’s desire to reconnect with Russia? I wonder if the Golan’s want to ‘reconnect’ with IL?

*Gucci Is Selling $870 Sneakers That Look Dirty Poor
“Looking Poor Is In Fashion”
https://www.zerohedge.com/news/2019-03-20/gucci-selling-870-sneakers-look-dirty

>Is it now smart mocking the thousands of homeless in the US and the world? Off-hand seems callous and distasteful in the extreme.

*Governments have lost control of the narrative that they are in control of events… and they are scared to death…
Censorship Tightens As Governments Lose Control
https://www.zerohedge.com/news/2019-03-20/censorship-tightens-governments-lose-control

*America’s Generals Have Learned Nothing From Our Failed Wars.
The senior officials responsible for our military failures are guiding us to more of the same.
https://www.zerohedge.com/news/2019-03-20/americas-generals-have-learned-nothing-our-failed-wars

*It’s like the reverse Marshall Plan. Wage a war on a foreign country. But this time lose and block rebuilding by declaring anyone that does so to be an ‘enemy of peace.’
https://www.zerohedge.com/news/2019-03-20/empire-chaos-crumbles-iran-outflanks-us-iraq-beyond

>If the Illuminati-Globalists secret agenda is disruption, chaos and destruction, they will ultimately loose control, of course; As they seem totally unable to put something healthy in place of destruction and chaos. Say Iraq, Afghanistan, Libya and Syria (and the U.S.?). Chaos everywhere.

*The Fed’s constant intervention in the market has created a moral hazard on a scale that has never been experienced before by humanity.
https://www.zerohedge.com/news/2019-03-21/why-fed-keeps-propping-market

>Obviously the Fed’s constant ‘money-printing’ to the tune of trillions for the benefit of a select few (billionaires) is a deadly poison in the economic organism at large. Destruction and chaos will certainly ensue.

*With facial recognition, shoplifting may get you banned in places you’ve never been.
There are hundreds of stores using facial recognition — none that have any rules or standards to prevent abuse.
https://www.cnet.com/news/with-facial-recognition-shoplifting-may-get-you-banned-in-places-youve-never-been/

*Supermarkets in the UK are using it to determine whether customers are old enough to buy beer. Millions of photos uploaded onto social media are being used to train facial recognition without people’s consent.
https://www.cnet.com/news/with-facial-recognition-shoplifting-may-get-you-banned-in-places-youve-never-been/

*Accuracy rates matter — it’s the difference between facial recognition determining you’re a threat or an innocent bystander, but there’s no standard on how precise the technology needs to be. The time is now to regulate this technology before it becomes embedded in our everyday lives.
https://www.cnet.com/news/with-facial-recognition-shoplifting-may-get-you-banned-in-places-youve-never-been/

*Without any legal restrictions, companies can use facial recognition without limits. That means being able to log people’s faces without telling customers their data is being collected.
https://www.cnet.com/news/with-facial-recognition-shoplifting-may-get-you-banned-in-places-youve-never-been/

*People don’t have to be convicted of a crime to be placed on a private business’ watch list. There aren’t any rules or standards governing how companies use facial recognition technology.
https://www.cnet.com/news/with-facial-recognition-shoplifting-may-get-you-banned-in-places-youve-never-been/

*Facial recognition:
One mistake could mean never being able to shop again.
Privacy advocates fear that regulations can’t keep up with the technology — found everywhere from your phone to selfie stations — leading to devastating consequences.
https://www.cnet.com/news/with-facial-recognition-shoplifting-may-get-you-banned-in-places-youve-never-been/

>Facial recognition: Obviously a monster awakening. But not really surprising – the Illuminati-Globalists want to disrupt and destroy all sane, sound and healthy social life (above).

Wonder how many F.R. spots are now up and running in Denmark? Probably no-one knows for sure, except perhaps the Secret Police – except they may not want to know? Surely there is F.R. at the main entrance to the Copenhagen Central Library? How about the Metro-trains and stations? One has to remember, that with constant real time video-surveillance any alien Secret Service (say CIA, NSA, Mossad & etc) will be able to run F.R., if necessary via hacking.

*Har Pia tabt sutten?
https://ekstrabladet.dk/plus/politik/revser-mutter-skrap-har-pia-tabt-sutten/7563614

>’Pia’ is the president of the Danish Parliament. Everyone loves to mob her, probably mostly because she don’t have a university degree.

The above link relates to her asking a foolish member of parliament to not bring her toddler into a parliament sitting. This has raised outrage among a lot of likewise quite foolish observers, – although should really be a non-issue.

*Aktie von Bayer bricht nach Gerichtsverfahren in den USA ein

Aktie von Bayer bricht nach Gerichtsverfahren in den USA ein

>Incredible that Bayer has learned nothing from the Mercedes-Chrysler debacle, that cost Mercedes billions.

*While The Nation Fragments Socially, The Financial Aristocracy Rules Unimpeded
America’s aristocracy is not formalized, and that’s the secret of its success.
https://www.zerohedge.com/news/2019-03-19/while-nation-fragments-socially-financial-aristocracy-rules-unimpeded

>Interesting observation; the modern (plutocratic) Royalties are much more intangible and shady than the old, European Royal Houses. Of course this plan makes it much more difficult for ‘the man in the street’ to recognize patterns, i.e. he knows not who’s pulling the strings.

*Senators Stunned By Air Force Plan For More Boeing F-15X Fighters, F-35 Cuts
https://www.zerohedge.com/news/2019-03-19/air-force-plan-more-boeing-f-15x-fighters-met-pushback-f-35-proponents

>The F-35 has already been a farce for some time and now seems slated for failure? Some weeks ago Germany cancelled orders for the F-35 (I believe this news has been totally suppressed in the Danish press – Denmark has obviously decided to remain a total, blind US-puppet – willingly seconded by our press?). But now also the US-AirForce make cuts in their orders.

Note 1.
This brings to mind what the Danish historian Rosenberg has told somewhere about the Summerian priests, that had to ‘dance’ around the altar ON ONE LEG, presumeably in a certain plan or pattern. Whence the modern childrens play or game with hopping on one leg from space to space in a certain plan or pattern.

Link 1.
Operation eller mission?

(22./23.Mar.2019)

Crossposted on www.gamleboeger.dk and http://blocnotesimma.wordpress.com

Tweets on www.twitter.com/gamleboeger

Eliot, Arnold and Reich-Ranicki

In the last post I did a ‘micro-review’ of Philip Henderson’s wonderful little book ‘Literature’ from 1935. Likewise I hinted at plans to do some more micro-reviews of ‘1.50-dollar-books’, all from the February Dutch book-sale in the Heilig-Geist Church House in downtown Copenhagen.

Here we go then.

1. THE LITERARY CRITICS – A STUDY OF ENGLISH DESCRIPTIVE CRITICISM.
By George Watson. Penguin Books, England, 1962, 248p, paper-back in pocket-book format.

Here is another author – an 35-year old Australian lecturing in Cambridge – that entices you with his semingly endless stock of knowledge about literature as well as of acute thinking and common sense.

Like most always I can only bring a few specimens, that popped up more or less arbitrarily. From the first page of Chapter 9, ‘The Early Twentieth Century’ – and T.S.Eliot:

‘The question sounds eminently reasonable, but remains unanswerable: what is revolutionary in the criticism of T.S.Eliot? Everyone – except, apparently, Mr Eliot himself – can see that the critical tradition of the whole English-speaking world has been turned upside down by the trickle of articles and lectures – there has never, strictly, been a critical book – issuing from his pen since the First World War.

‘But the nature of Eliot’s influence as a critic has always been felt to be mysterious and indefinable. E.M.W.Tillyard, in his history of the Cambridge English School, has told how the essays in THE SACRED WOOD (1920), when they first appeared, ‘made me uncomfortable, and I knew they could not be ignored’.

‘Disciples – even enemies – have hardly succeded in identifying what is new and special in Eliot’s criticism, though they have been loud in praise and censure. The most discreet of major English critics, he has practised evasion and reticence with determined skill.

‘In his earliest period, positions are tentatively stated and argument disarmed by a certain irony; in his middle years, argument is openly spurned; and in the later years, since the Second World War, he has elaborately pretended never to have been a major critic at all.

‘Altogether, his critical career might have been planned as a vast hoax to tempt the historian into solemnities for the sport of the Philistines.

‘The key to Eliot’s reticence as a critic surely lies in the relationship betwen his criticism and his poetry. In a sence, his criticism is a smoke-screen to the rest of his career.

‘It misleads as much as it reveals about the quality of his poems, and the smoke-screen grows thicker as the years pass. By the 1950s Eliot’s determination to hide himself from the devotees of his poetry by means of critical red-herrings had grown so obvious as to suggest a motive: the intense love of privacy, perhaps, of a fastidious New Englander whose poetry has led him into the indignity of spiritual self-exposure.

‘We fear something of the kind as early as a Harvard lecture of 1932, where he attempted to disarm analysis of ASH-WEDNESDAY (1930), a poem intimately tracking the path of a religious conversion, by suggesting the addition to the poem of a Byronic motto:

“But the fact is that i have nothing planned,
“Except perhaps to be a moment merry…

‘The mask of the sage slips as such moments of embarrassing whimsy, to reveal the face of injured piety.’

From Eliot we move back in time a bit to Matthew Arnold, who has all of Chapter 7 dedicated to him, twenty pages in all. On page 160f we read:

‘A historical estimate of Arnold must always conclude him to have been the most influential force among the Victorian critics. But there seems no good reason now for accepting his claims to greatness as a critic.

‘Those who see civilization as a cause rather than a condition of mind will always be attracted to this most insistent and eloquent of its advocates. But to enjoin and encourage men to be critical is no more like being a good critic oneself than to urge men to be good is to be a serious contributor to the study of ethics.

‘Those who see in Arnold’s essays evidence of a major critical intelligence should set themselves to consider the following objections. Where, first, in the entire corpus of Arnold’s criticism, do we see ‘the great critical effort’ at work upon any English text – upon a single play of Shakespeare or poem of Milton, Wordsworth, or Keats?

‘The admirers of Johnson, Coleridge, even Hazlitt, can point to demonstrations of critical finesse. The admirer of Arnold’s criticism has to accept the word for the deed. Again, to seek out and advocate the best is not only hopelessly question-begging: it is also hopelessly out of key with Arnold’s own achievement.

‘The ESSAYS IN CRITICISM and the Biblical reinterpretations are not even remotely disinterested. They are works of passionate partisanship by a skilful, urbane, not always candid controversialist with a zest for opposition. Their virtues, which are considerable, are essentially polemical.

‘If Arnold had seriously tried to be ‘disinterested’, his career as a critic would not have happened at all. And it is no defence to argue that Arnold’s passionate partisanship is all in favour of such désintéressement.

‘There are Arnoldian values clearly implicit in his preference for French civilization over English, Joubert over Coleridge, Renan over St Paul, Wordsworth over Shelley, and Goethe over both. Those who cannot see such values as especially and distinctively Arnoldian disqualify themselves by their very discipleship from the task of judicious appraisal.

‘More than that, there is no coherent theory of poetry in Arnold’s criticism. This might not matter very much if, as in Johnson, a certain incoherence of ideas were compensated for by vigorous critical demonstration. As it is, Arnold’s notion of a poetry purged, like religion, of fact and dealing in analogical truths is explored in vacuous and tautological language.

‘For a critc who enjoyed the benefits of a public career, and who spent a dozen years in writing essays on religious and social questions, arnold is culpably vague concerning the proper subject of poetry. The 1853 preface is free with advice to poets to be ‘particular, precise, and firm’ – about what?

‘Arnolds own answer, in this first of his critical essays, is as ‘general, indeterminate, and faint’ as could well be. The true subject of poetry, he claims, is ‘an excellent action’ appealing to ‘the great primary human affections’.

‘This account, surprisingly, is never enlarged upon in the religious essays, though an image of perfection emerges in the ‘sweetly reasonable’ Jesus of LITERATURE AND DOGMA (1873), a figure that combines the virtues of a liberal Protestantism with the Hellenist ethos of Rugby School.

‘It may be – and reference to the poems would, on the whole, support this claim – that an action is ‘excellent’ to the extent that it recommends such values as loyalty and openmindedness. But, given Arnold’s generous use of such terms as ‘good’, ‘true’, ‘sound’, and ‘sweet’, it is hardly fairminded of him to leave us so profoundly in the dark concerning the nature of light.

‘The deep voids and gaping incongruities of Arnoldian criticism are so evident that they call for explanation rather than analysis. It is well worth asking how it happened: Arnold remains in most respects the most seductive of the great Victorian pundits, more variously and wittily intelligent than those great juggernauts Ruskin and Carlyle. He is almost never dull. And the vast contradictions that underlie his programme for the poetry and the civilization of England do not in any way dimish its fascination’.

Finally a few samples from

2. ÜBER RUHESTÖRER – JUDEN IN DER DEUTSCHEN LITERATUR. By Marcel Reich-Ranicki. 1973, Piper, München. 103 p., paper-back in pocket-book format.

First a bit about the author (p.99):

‘Marcel Reich-Ranicki wurde am 2. Juni 1920 in Wloclawek an der Weichsel geboren. Sein Vater stammte aus Polen, seine Mutter aus Deutschland. Ab 1929 wohnte die Familie in Berlin. Im Herbst 1938, kurz nach dem Abitur am Berliner Fichte-Gymnasium, wurde Reich-Ranicki nach Polen deportiert. Von 1940 bis 1943 lebte er im Warschauer Getto, spaeter – nach der Flucht aus dem Getto – illegal ebenfals in Warschau.

‘Seine literarische Arbeit begann nach dem Krieg in Polen. Zunaechst als Verlagslektor taetig, war er ab 1951 freier Schriftsteller in Warschau. Anfang 1953 wurde gegen ihn aus politischen Gruenden ein generelles Publikationsverbot erlassen, das bis Mitte 1954 in Kraft blieb….

‘Im Jahre 1958 siedelte Reich-Ranicki nach der Bundesrepublik um. Er wohnt seit 1959 in Hamburg. Nachdem er zuerst fuer die Frankfurter Allgemeine Zeitung und Die Welt gearbeitet hatte, ist er seit 1960 staendiger Literaturkritiker der Wochenzeitung Die Zeit.

‘Ausserdem veroeffentlichte er Essays in den Zeitschiften Neue Rundschau, Der Monat, Merkur und Neue Deutsche Hefte sowie in zahlreichen Sammelbanden. Seine Arbeiten sind auch in englischer, franzoesicher, italienischer, daenischer, japanischer und hebraeischer Uebersetzung erschienen. Er war von 1965 bis 1972 Mitarbeiter der Encyclopaedia Britannica.’

Here are two small specimens from Kapitel 1. ‘AUSSENSEITER UND PROVOKATEURE’ (p.13f/p.15):

‘Von Heine stammt das Bonmot: “Die Juden, wenn sie gut, sind sie besser als die Christen, wenn sie schlecht, sind sie schlimmer -“. Das mag eine hoechst fragfuerdige Verallgemeinerung sein; worauf sie aber letzlich abzielt, ist so abwegig nicht.

‘Denn Heine duerfte nichts anderes gemeint haben als die beruehmte und beruechtigte Intensitaet der juden, ihre bisweilen verblueffende und sogar als erschreckend empfundene Radikalitaet, ihre Neigung zur Kompromisslosigkeit und ihren gelegentlich bewunderten und haeufig missbilligten Hang zum Extremismus. Nur dass alle diese Eigenheiten und Tendenzen wohl eher im Intellektuellen und im Aesthetischen zum Vorschein kamen und kommen als in dem Bereich des Moralischen, auf den Heine offenbar anspielte.’

And from page 21:

“In den Jugendjahren eines jeden deutschen Juden gibt es einen schmerzlichen Augenblick, an den er sich zeitlebens erinnert: wenn im zum ersten Male voll bewusst wird, dass er als Buerger zweiter Klasse in die Welt getreten ist, und dass keine Tuechtigkeit und kein Verdienst ihn aus dieser Lage befreien kann”

‘Auch wenn der deutsche Jude, der diese Worte schrieb, mitnichten ein Buerger zweiter Klasse geblieben ist – es handelt sich um Walther Rathenau, den Reichsaussenminister, der freilich 1922, wenige Monate nach seiner Ernennung, ermordet wurde -, scheint mir seine Aeusserung hoechst aufschlussreich, denn sie akzentuert ohne Umschweife die psychischen Voraussetzungen, die in einem grossen Teil der von Juden stammenden deutschen Literatur ihre direkte und, haeufiger noch, indirekte Widerspiegelung gefunden haben.’

It’s a pleasure to read the crystal clear german of Mr Reich-Ranicki. Only a modern reader might perhaps have wished for a slightly less lopsided treatment of difficulties of the Jews in Europe through the ages; it generally seems that Mr Reich-Ranicki honestly believes these difficulties emanates solely from the Europeans and never from the Jews themselves?

In the next post I’ll endeavour to manage a few more micro-reviews (or micro-micro-reviews) of the books/booklets acquired at the February-sale.

(12./14.Mar.2019)

Crossposted on www.gamleboeger.dk and http://blocnotesimma.wordpress.com

Tweets on www.twitter.com/gamleboeger

Wiking Seafarer, Saxon Chieftain and Charles Dickens.

Tonight my dreams were rather helter-skelter and obviously mostly relating to activities the day and evening before. But in the early a.m. I had a clairvoyant vision, or rather a flash-vision. Someone said: ‘I (or we) will send one to kill you’.

Well – great, thanks for telling. But it’s ofcourse really nothing new, as this has been on the agenda for the last decade, and then some.

But evidently I am very heedful of warnings like that – nocturnal or not. After all the mob are real clever, they are doing gods work and can walk on water. Surely not to be trifled with?

However it ofcourse makes me real happy to realize that Danish citizens now have a thoroughly competent, rightful and honourable – perhaps even honest? – M.O.J, – and not just bums hopping from one pub to another?

But it’s now late in the p.m., and it’s a very nice day here in downtown Copenhagen. Bright and sunny, although a bit windy and chilly.

In a recent post (link 1) I told a little bit about some of the ‘1.50-dollar-books’ found in the most recent dutch book-sale in the Heilig-Geist Church House here in central Copenhagen.

I only managed to mention a minor part of the acquisitions that day. Hence a few more are comming up:

1. LITERATURE AND A CHANGING CIVILISATION. By Philip Henderson. London, 1935, John Lane, 180 p. Original cloth.

This small book is really quite unassuming. In fact so much that I almost passed it by – which however would have been a bloody shame. Because Mr. Henderson seems to be a very sensible guy indeed.

He appears to be replete with common sense and also an ability and a desire to think fairly and squarely and independently?

Ofcourse I can only give a few small specimens of this brilliant little book. But in fact, almost no matter what page you happen to open on you are surprised by the authors common sense and acute observations.

Chapter II ‘Feudalism and the Church’ (page 18) begins like this:

‘By the end of the seventh century the Anglo-Saxon pirates had been settled in Britain for about two hundred years.

‘The legends that they had brought with them were of the same order as the legends brought by the Greeks into Aegean, telling of the exploits of supermen and heroes against giants and monsters.

‘Like the Greek legends they were sung to the harp in the hall of the chief, or baron, by wandering bards called scops. They differed from the Greek legends, however, by the heavy grey skies, the bogs and fens of their northern landscape, and by the prevalent mist through which shapes of horror loom and seem to cloud and confuse their very language.

‘But after the Christianisation of the Anglo-Saxons at the end of the sixth century, latin became the language of learning among them, and such men as Bede of Northumbria wrote with a clear and noble simplicity that is free from the heavy weather of their poetry, though the terror of the harsh northern landscape is still there.

‘Thus in Bede’s account of the conversion of Northumbria to Christianity, one of the nobles at Aedwin’s court speaks as follows:

“So, O king, does the present life of man on earth seem to me, in comparison with the time which is unknown to us, as though a sparrow flew swiftly through the hall, coming in by one door and going out by the other, and you, the while, sat at meat with your captains and liegemen, in wintry weather, with a fire burning in your midst and heating the room, the storm raging out of doors and driving snow and rain before it.

“For the time for which he is within, the bird is sheltered from the storm, but after this short while of calm he flies out again into the cold and is seen no more.

“Thus the life of man is visible for a moment, but we know not what comes before it or follows after it. If, then, this new doctrine brings something more of certainty, it deserves to be followed.”

‘It should be mentioned, perhaps, that though Bede wrote in Latin, he was the disciple of the Irish monks settled in Jarrow, and his early training was partly Celtic.

‘But while cloistered scholars were leading lives of extreme simplicity in grey stone monasteries by the sea and in the greenest and most delightful parts of the country, writing ecclesiastical histories, lives of the saints and epics of part wars and marvels, the working population of Britain continued man’s eternal struggle with the earth and the sea.

‘Familiar as we are with the idealisation of the sea in English poetry, there are few poems which give us the stark reality as well as the strange lure of sea-life so well as the Anglo-Saxon SEAFARER.

With a bitter breast-care I have been abiding:
Many seats of sorrow in my ship have known!
Frightful was the whirl of waves when it was my part
Narrow watch at night to keep on my vessel’s prow
When it rushed the rock along. By the rigid cold
Fast my feet were pinched, fettered by the frost,
By the chains of cold. Care was sighing then
Hot my heart around; hunger rent to shreds within
Courage in me, me sea-wearied! This the man knows not,
He to whom it happens happiest on earth,
How I, carked with care, in the ice-cold sea,
Overwent the winter on my wander-ways,
All forlorn of happiness, all bereft of loving kinsmen,
Hung about with icicles; flew the hail in showers.
Nothing heard I there save the howling of the sea,
And the ice-chilled billow, ‘whiles the crying of the swan!
All the glee I got me was the gannet’s scream,
And the swoughing of the seal, ‘stead of mirth of men;
‘Stead of the mead-drinking, moaning of the sea-mew.
(Stopford Brooke’s translaltion)

‘But while another monk in another Northumbrian monastery was celebrating the deeds of the Danish heroes of Gothland in THE LAY OF BEOWULF, whick tells of the victory of the Franks over the Goths between 512 and 520, the Danes themselves came down on the north-east coast of Britain in one of their terrible raids, burning, killing and destroying and rudely breaking in upon the quiet cloistral life that had sheltered Bede, Alcuin and the author of BEOWULF.

‘But these wars in their turn produced a crop of epics of which the fragment of THE BATTLE OF MALDON that has survived, celebtaring the defeat of the East Saxons by the Danes in 993, can be described as part of a rough ILIAD.

‘The poem, record of defeat though it is, is full of gaiety and a wild joy in battle, for when the Saxon chief is mortally wounded he breaks into a laugh and thanks God that he has been allowed to strike great blows before his end.’

To another age entirely, that of the industrial revolution, the following observations pertains (page 83):

‘The novels of Charles Dickens, good bourgeois though he was, partially revealed the appalling squalor in which the lower stratas of the population were sunk.

‘Having himself known what poverty could mean, the terror of once more relapsing into that state became the mainspring of his enormous creative industry, though the root causes of that poverty, buried in the viciousness of the whole enonomic system, are largely obscured in his novels by the sticky mess of sentimental ‘cosiness’ and raucous humour which recommended him to the vast middle-class reading public of his day.

‘Though one can recognise Dickens as an extremely powerful writer, he is, for a generation nurtured on Bernard Shaw, D.H.Lawrence and Aldous Huxley, of all the Victorians the most difficult to read.’

Would have liked to bring a few more samples, but this has to suffice for today.

I was planning to likewise tell a bit about two more, small books:

2. ÜBER RUHESTÖRER – JUDEN IN DER DEUTSCHEN LITERATUR. By Marcel Reich-Ranicki. München, Piper, 1973. 103 p. Pocket-book format.

3. THE LITERARY CRITICS. A STUDY OF ENGLISH DESCRIPTIVE CRITICISM. By George Watson, Penguin Books, England, 1962. 248 p. Pocket-book format.

Both of these titles, incidentally, seem to be of much the same quality-stock as the before mentioned. But due to an appointment I have to leave them to next time.

Thanks for your time and be safe!

Link 1.

La Chanson de Roland des Normands?

(11.Mar.2019)

26th of April: War on Iran and Danish General Election?

Will war on Iran be unleashed and the impending Danish general election be announced on April 26th?

To learn the actual date for the calling of the soon to come Danish general election, you may just have to ask the company servicing the heat meters in our appartment building. Here’s why:

Tonight in the early a.m. I had a clairvoyant vision like this:

“Someone knokked on the door to my flat, and I said ‘Yes – come in’.

The door opened, but nobody came; only someone cried: ‘Don’t let them in’.”

Exposition: Obviously what’s alluded to is the soon to come inspection of heat-meters in our flats. One of the occasional ‘gods-gifts’ (if demons are your gods!) with respect to setting up yet another assassination hit-squad targeting myself.

It’s only been a couple of months since the last opportunity (below, and link 1) – which however didn’t play out, if only because I took the trouble to elucidate the business on my blog and mail the post to a number of newspapers, Danish and foreign.

Here’s what I wrote on december 28th (*originally posted as tweet):

*Tonite had clairvoyant vision of being burglarized in #NewYearsEve by Mozzard hitsquad. The plan being that hardly anyone will notice kicked-in door, muffled gunshot, general racket in cacophony of exploding #fireworks. Mozzards are real clever, do gods work and can walk on water!

>Yes, that’s right. I am in fact occasionally clairvoyant (mostly) while sleeping. And sadly the TPTB hates my guts – not least for this very reason.

Hence it’s a priority for the TPTB to have me ‘eliminated’ which, hovever, – and precisely on account of my clairvoyance gift – has proven itself a somewhat elusive task.

But a New Years Eve is ofcourse a wonderful chance to ‘get even’ with a rather annoying critic.

‘But this doesn’t happen in a democracy like our Danish one’ – you protest?

But you have to grow up, dear Danish fellow citizens. Dont be clueless and naive. I can assure you, that our Secret Police (P.E.T) does what Secret Police do everywhere: They increasingly operate outside the law, not inside but outside the law! It’s goes without saying, really, because everywhere with no oversight shabby characters will feel irresistibly attracted and congregate. It’s a well known law of society and of human nature!

And yes, the P.E.T IS NOW IS A SECRET POLICE! The former director of the (then) Danish Secret Service, the honourable Ole Stig Andersen has warned strongly against this development in an essay in leading Copenhagen Daily Politiken from 17. December 2005! (Link 2, 3 & 4). (End of quote)

The general public seems to be completely oblivious to the terrible dangers a coterie of rogue, morally rotten-to-the-core top politicians and rogue SecretPolice can make out with respect to the life and well-being of not least precisely the general public and including many politicians, journalists and intellectuals.

And no rogue minister, opposition leader or secret police agent will suffer gracefully to be unveiled as being in fact mostly a gangster. Believe me – these knaves really, really want me gone once and for all! (Link 5)

I believe you may quite confidently anticipate that our govt. will surely do everything in its power to make the (calling of the) impending general election to coincide with the next assissanation attempt (or kidnap attempt) targeting myself.

And the next heat meter inspection – placed somewhere between middle of March and beginning of July -should just about fill the bill perfectly?

But the meter inspection date is of course just one of three legs of the scheduling. The other two are a) The impending war of agression on Iran by US/IL., and b) The calling date of the approaching Danish general election.

a) According to recent internet reportings (Link 9) a war of agression on Iran has already been decided by US/IL and scheduled to be launched in April/May (The exact day is of course classified).

b) Danish Govt. would like very much to announce the general election concurrently with their DeepState masters unleashing the insane, illegal and catastrophic (nuclear?) war on Iran. The election is scheduled to be held in beginning of June at the latest.

Any ruling ‘conservative’ coalition would of course if at all possible want to schedule an important election to be concurrent with any major, national or international, catastrophe. This, obviously, is because such a situation makes the electorate vote more conservative and chose the ‘well known’ for the unknown.

In conclusion these three legs have to be amalgamated into one date: The date of launching the insane war of agression on Iran, aka the date of the Danish Govt. calling for the general election, aka the date for inspection of the heat meter in my flat, aka the date for yet another assassination or kidnap set-up on myself.

As noted above, you may call the meter-servicing company and ask for that very date. But perhaps they don’t even know, or perhaps they don’t want to tell? And luckily there’s another way.

Our Governments DeepState illuminati masters are reportedly very superstitious and heavily influenced by cabalistic adepts. For instance they are fascinated by ‘magic numbers’ and ‘magic dates’.

Two such ‘magic dates’ in fact occurs right smack in the middle of the time window reportedly set up for the assault on Iran: My birthday is April 26th – and my mothers birthday is april 30th.

But why, you may ask, are these dates ‘magic’. That’s easy – simply because it would obviously be evil in the extreme to kill a man (or a child) on his or his parents birthday. And evil incarnate (aka the cabalistic black magicians) want to do evil in the extreme (and, incidentally, want to flaunt it)!

On one of these days, then

– the DeepState would want to launch their assult on Iran
– the Danish Govt. would like to call their general election
– the meter servicing company would like to enter my flat
– and the SecretPolice or their friends would like to attempt yet one of the so ardently desired assassination/kidnap-attempt on myself.

Ofcourse both the general election and the (nuclear) war on Iran would tend to remove the focus of news outlets and the general public totally away from a shabby, small Copenhagen appartment building and their hapless occupants.

Below are few recent tweets touching on the above:

(17.May.2018) Early in AM had clairvoyant #vision of being in a harbour. Suddenly a #fleet of large Ocean-fishing vessels entered quickly and berthed with reckless arrogance. Then saw a captain gut codfish and hold it up as an offering to someone (hidden) in high place (Link 7)

(17.May.2018) Perhaps the Ocean-fishing mafia has been mobilized or taken action voluntarily? I guess I have to advice friends and extended family to now be extremely watchful when visiting Ocean-fishing harbours in the N.W. (Link 8)

(22.10.2018)Tonite in clairvoyant vision saw decadent group of people walking along nightly road. Appeared to be mostly assorted rogues, lunatics and traitors. Opposition traitors just cast their disguise and joined the gang. Someone said: Let’s deliver the package’ (i.e. myself to Mossad?) (Link 6)

(22Okt2018)Tonite in clairvoyant vision saw man in darkblue ‘uniform’ presenting himself as from ‘Goldma’ (or something) wanting to inspect my flat. As I declined he wanted to use my WC. As again declined he tried to force his way in. Govt dont like my blogs?

27Feb2018 At abt. 3 AM had clairvoyant vision of small girl held captive in crate, and scared witless. I guess the SecretPolice or their friends would like to #kidnap my nephews kids? I wonder if to be locked-up in Mossad-safe-house almost in my backwyard?

(15.May.2018) Have just learned that suspected Mossad safe-house in the near vicinity has recently had sound-proof room erected. Ideal for confining and torturing #kidnapped: A Mozzard specialty? (Link 10)

‘Burn everything Down Every 7 Years’ is (#satanist?) Mantra of #Danish Government and their ‘Disruption Task Force’. “It’s a general and striking observation that every movement be it liberal or reactionary always winds up doing the same thing, namely #Terror” (GeorgBrandes 1921)

(9.Feb.2018) That Friday at abt. 1.40PM was harassed by (rogue?) SecretPolice agent just outside Photografica in downtown #Copenhagen. Perhaps our – hororable or evil? – P.M. and his – cute or evil? – Minister of Justice don’t love #bloggers?

(29.Jan.2018) ‘Disruption and Wispy Trails’ or ‘burn everything down every 7 years’: Within less than 10 years 2 close friends and my kid sister had their #houses burned down – two first obvious arsons. What does probability theory say?
Småting og bagateller (2)

This summer/fall (2016) escaped 5 Mossad hit-squad set-ups: Weeks 21, 40, 41, 43 and 44. Most in or close to Foto/C.
CHARLIE HEBDO OR DEATH BY BLACK MAGIC?

(16.3.2018)Sadly the DeepState has eventually succeded in disrupting and virtually destroying the 2 only independent Danish blog-portals: smartlog.dk (f.e. imma.smartlog.dk – gone!) and litteratursiden.dk (f.e. litteratursiden.dk/blogs/gert-pedersen – gone!)
The DeepState really hates all and every competition to Facebook?

Was acting danish Sec. of State’s wife almost killed from attack by criminal Mossad-psychics in 2014?

Spooky Times: Seriality or Jakuza?

The Psychic Hit-Man? ‘Uri Geller spy for Mossad and CIA’
https://www.independent.co.uk/news/people/uri-geller-discusses-his-double-life-as-a-psychic-spy-for-mossad-and-cia-10492978.html

Link 1.

Malebranche, Carlyle, Stefan Zweig And Your Pet

Link 2.

Three Honourable Gentlemen, Laerke and Sainte-Beuve

Link 3.
En stat i staten?

Link 4.
Ved hjælp af bedrag

Link 5.
Another Fine Mess – Oliver!

Link 6.
CHARLIE HEBDO OR DEATH BY BLACK MAGIC?

Link 7.
https://blocnotesimma.wordpress.com/2018/04/11/the-gussian-gold-a-satire/

Link 8.
Disruption and Wispy Trails (Upd.)

Link 9.
https://www.veteranstoday.com/2019/02/23/trump-kushner-bolton-weighing-false-flag-scenarios-for-april-may-war-with-iran/

Link 10.

The Nice Crowd

(24.Feb./01.Mar.2019)

Crossposted on www.gamleboeger.dk and http://blocnotesimma.wordpress.com

Tweets on www.twitter.com/gamleboeger