STELLA NOVA eller Menneskehedens farligste terroristvåben nogensinde?

“The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything”. A. Einstein

(13.01.2015/13.7.2014) Det siges, at forbundskansler fru Merkel er en af de store fortalere for dommedagsbomben kendt under navnet THE LARGE HADRON COLLIDER, ved CERN i Geneve. Jeg burde vist have sagt fru dr. Merkel, for fru Merkel skal være fysiker af uddannelse, hvilket måske er med til at forklare hendes kærlighed for mastodontmaskinen: “The largest machine ever built by man” – 27 km i omkreds og sine steder højere end et 5-etagers hus!

Via hjemmesiderne http://aanirfan.blogspot.com/ samt http://thirteenthmonkey.blogspot.com/ har jeg fundet http://cerntruth.wordpress.com/, hvis forfatter LUIS SANCHO præsenteres nedenfor. Han er efter det oplyste topvidenskabsmand indenfor en af de mest moderne grene af den teoretiske fysik (kompleksitet og kaosteori?).

Jeg har forsøgt at samle et udvalg af Luis Sancho’s tanker fra ovennævnte blog. Jeg henviser iøvrigt den ærede læser til selv at besøge bloggen, der antagelig er unik som kilde til sagkyndig, ærlig og ucensureret information (så vidt jeg forstår til fri afbenyttelse) om emnet LHC.

Skulle jeg som lægmand i ganske få ord gengive mit umiddelbare indtryk efter læsningen af en god del af den omfattende blog, ville det lyde sådan:

The Large Hadron Collider bør opfattes som en kæmpemæssig bombe. A gigantic nuclear weapon of mass destruction.

Faktisk er denne bombe så potent, at den må forventes uden problemer at kunne forstøve ikke blot Geneve og omegn, resp. Schweiz, resp. hele Europa – men ganske enkelt hele jordkloden! (og tænkeligt vort solsystem?). Hvordan det kan forløbe i alle detaljer er næppe helt klart, man forstår ganske enkelt endnu ikke alle processerne i en (super)nova (jf. f.eks. Illustreret Videnskab 6/2014). Men ét scenarie medfører, at jorden imploderer til at fylde ca. 15 km i diameter (en såkaldt neutronstjerne?). Et andet scenario indebærer, at vor jord kollapser til ca. 3 cm i diameter (et sort hul? – eller “black star” bestående af sub-neutron “strangelets” eller “strange-liquid-particles”)!

Dette, siger forfatteren, vil med ovevejende sandsynlighed ske, når den kraft hvormed man “smadrer” ikke bare elektroner men atomkerner (protoner) sammen med lysets hastighed i den 27 km lange supermagnet overskrider ca. 10 Tev (tera-elektronvolt, 1000 milliarder ev), hvilket forventes at ske i løbet af marts 2015.

LHC beskrives også som en døds-maskine i den forstand, at den skal studere hvad der sker, når man ødelægger, destruerer, smadrer, “dræber” det stof, verden er bygget af. Som jeg umiddelbart har forstået det, dannes der i denne proces og når energien er høj nok bl.a. noget man kalder strange quarks/strangelets (strange liquid particles, altså en komprimeret quark-suppe), som bl.a. udmærker sig ved dels at være meget tunge og dels ude af balance (bl.a. ladningsmæssigt?), d.v.s. usymmetriske, således at de med rasende fart og energi søger at kompensere denne usymmetri samt bl.a. qua sin kæmpemæssige masse (d.v.s. vægtfylde) suger omgivelserne til sig. Man kalder partiklerne “strange”, fordi man har opfattet det som meget mærkeligt, at disse partikler har vist sig at være meget mere langlivede – og dermed meget farligere – end forventet.

En nuklear bombe på over 25 km i omkreds er jo naturligvis uhyrlig stor. Men der er også her tale om en bombe så at sige i galaktisk målestok, altså en bombe, som vil være til fare for og en trussel for vore umiddelbare galaktiske omgivelser.En nova eller super-nova eksplosion – hvorom der her efter det oplyste kan blive tale – vil som bekendt under uheldige omstændigheder kunne sterilisere en eller flere sine nærmeste kosmiske naboer, d.v.s. solsystemer indenfor nogle få lysår (et lysår er ca. 10.000 milliarder km). Så det er potente sager, vore (autistiske?) videnskabsmænd leger med nede i Geneve.

Som bekendt var de første hidtil kendte nuklear-bomber også af ganske store fysiske dimensioner, både atombomben og brintbomben. Bemærk, at disse bomber også opnåede deres sprængkraft ved at “smadre” atomer så hårdt sammen, at det resulterede i en fusion eller en fission. For brintbombens vedkommende måtte man endog anvende en atombombe som accellerator, for at opnå kraft nok i sammenstødene. Men i LHC overgås denne kraft vistnok med flere størrelsesordner.

———————

For en snes år siden korresponderede jeg med en af min mors mange, dengang endnu levende kusiner. Hun havde dengang taget afsked som sproglærer i Frederiksberg og taget ophold på sin families hjemegn Nordenfjords.

Jeg kan huske, at jeg i en eller anden anledning sammenlignede den om sig gribende, allerede dengang mere og mere hyperaktive telekommunikation med det, der (bl.a.) sker i det indre af en stjerne, som “går supernova”. Et infernalsk bombardement af elektromagnetisk energi og neutrinos hid og did.

Hvorfor jeg fandt på at bruge netop det billede, husker jeg ikke helt. Tænkeligt havde jeg netop læst noget populærvidenskabeligt om supernova. Men forhåbentlig skyldes mit valg dengang IKKE en forudanelse af, at det – ikke kun på det åndelige plan men også rent fysisk – kunne gå hen at blive jordens skæbne i en ikke ret fjern fremtid at “gå supernova”.

For hver gang jeg læser LUIS SANCHO’s redegørelse for forholdene, bliver jeg stedste mere imponeret af forfatterens åndsevner. Han er yderst skarp og videnskabelig. Han har empati og ansvarlighed. Utvivlsomt et – ikke mindst i vor tid – sjældent menneske i mere end een henseende. Og han mener, og kan synes jeg desværre også argumentere ret overbevisende for, at jorden med temmelig stor sandsynlighed vil “gå supernova”, når LHC om et par måneder (d.v.s. engang i marts 2015) køres op i det røde felt, d.v.s. over 10 TeraElektronvolt (der nævnes nu 13 TeV).

I så fald har Du, ærede læser, ligesom alle os andre, i skrivende stund max. ca. 3 måneder – og måske kun 2 – til at “leve resten af dit liv”. Det er den dårlige nyhed. Den gode er, at vor exit antageligt vil være så hurtig, at vi næppe vil opdage noget.

Prosit Neujahr – and no kidding!

Her er nogle supplerende udtog fra Luis Sancho’s hjemmeside (kun ganske let redigeret). Vg. besøg hans hjemmeside http://cerntruth.wordpress.com/ for mere detaljeret og udførlig information.

“For the first time in History mankind has built a machine-weapon, able to destroy this planet. The LHC is an accelerator, a type of machine evolved during the cold war to rehearse small nuclear explosions, which could be used by the military as a sample of future Nuclear Bombs, and by researchers to explore the simplest forms of energy and particles that compose the Universe. After the cold war ended, Russia and America put an end to the astronomical costs of those machine-weapons, but Europe, with the new ‘marketing’ of ‘peaceful use’ (similar to our ‘peace forces’ in ‘humanitarian missions’ in Afghanistan) took the industry of accelerators a step further.

The result is the Large Hadron Collider, a 7 teravolt, superconductive, superfluid ‘quark cannon’. which will mass together the densest, most attractive substance of the Universe, quarks, to explore the formation of quark-gluon liquids, the explosives, responsible of cosmic annihilations, such as Novas, Super-novas and perhaps the hypothetical big-bang of the Universe.

“This is something people seem to have completely forgotten. Nuclear Physicists make weapons and then discover ‘things’ which are mostly irrelevant for the ‘big picture’ of the Universe, studied by astrophysicists, philosophers of science and in this century, complex and system scientists, which fusion biological and physical laws in a veritable theory of Unification.

“A fundamental error of Humanity regarding Nuclear Physicists is NOT to realize that they are neither the avant garde of scientific research (we, Complex theorists, like Mr. Rossler and myself, who have fusioned the laws of biology and physics, of Darwin and Einstein are), nor they are idealist scientists, but they act and respond to their worldly profession, which is to make weapons. And so their character, duplicity and obsession with death is self-similar to that of the military that ‘defend’ our nations but often ruin them causing unnecessary wars.

“In 2015, when protons collide and according to 90% of physicists polled, they will form black holes at LHC. So far by ‘accident’, the LHC has been working at 1/2 its potency, below the 10 Tev barrier needed to create them. But in 2015 the machine finally – alas! we had 7 years of happiness and life without risk – will collide protons over 14 Tev.

“And if strings exist they will be formed and 9 out of 10 physicists including me and Hawking, think they do. So the chances are 90%.

“Then a ± symbol will decide the fate of the world. If Einstein and the Universe is right you will die.

“If Hawking can kill his grand-father you will live.

“So wait for 2015, to see if we go back in time, break the laws of entropy and survive.

“Or if the Universe keep following its laws and then Einstein is vindicated. And you will evaporate because…

‘Those who impose truth with power are the laugh of the gods’. A.Einstein

“Update 12th October. Paper confirming ice-9 reaction. [ Phys. Rev. Lett. 105 141101.]

“Strange quark star versus neutron star.

“In a new article at physics world physicists finally acknowledge that CERN will produce strangelets. This was taboo but perhaps the success of this release commented in alternative media outlets has opened the Pandora Box. The article recognizes that the LHC will produce them, and that they can cause an ice-9 reaction, converting the iron core of the Earth into a strange star, because strangelets are more stable than normal matter (the article refers to neutron stars, made of neutrons with a cover of iron, but obviously will produce the same effect if they fall to the iron core of the Earth).

Yet what astonishes the reader is that after recognizing those dangers, the cold-hearted researchers eagerly expect their production at CERN to further advance their career and prove the thesis of their paper. This astounding irresponsibility is at the core of all what is wrong at CERN and the people that back those experiments. Nothing matters in the ‘rat race’ of scholar papers, in the competition to ‘achieve’ the Nobel Prize, the grant, the recognition of a minor discovery, even the high chances of extinguishing Earth. Selfishness reaches a ‘surrealist’ twist.

“Indeed – and this is truly what blowed up my mind as an activist – not only nuclear physicists are willing to take the risk of human extinction, as they have always done for profits or fame (nuclear war race) – but most of mankind has been so easily cheated with the propaganda about the Higgs that it will go along sacrificing their lives, the future of their sons, everything in this planet for a fairy tale called the Higgs – a particle rather irrelevant to explain anything but precisely the creation of quark condensates.

“But soon the biggest terrorist team ever assembled in History, the physicists at CERN will start production of the most dangerous substance of the Universe, the primordial quark gluon soup that exploded in a big-bang all the matter of a previous Universe.

“But nothing will be done to stop them. Because those are our home made terrorists, German Technocrats to the service of the SS (Strange Science) – One Rolf Hauer, who affirms with stone face that this astounding irresponsibility is a ‘great leap forward’ for mankind; one John Ellis, who organizes parties of the end of the world; one Stephen Hawking, who puts mankind to test and laughs at it in public, saying that if he is wrong and Einstein is right, we shall all become spaguetti.

“Unfortunately, the most advanced theoretical research on strangelets (the work of Peng & Chen from the Chinese Institute of High Energy Physics) shows that strangelets, once formed, could start a chain reaction that would catalyze the conversion of the Earth into a 15 kilometer rock.

“But there is even a faster, more scary possibility… that the first strangelet fissions into smaller pieces that will grow again, starting a nuclear reaction called ‘ice-9′, exploding the Earth into a super-nova in a matter of seconds.

“Plainly speaking our arrogance and ignorance of the laws of the Universe go together to accelerate our demise. If we were ignorant but humble we just wouldn’t take the risk. If physicists knew as much as they pretend to know, instead of being stuck in a single arrow of time (energy), and a simple mathematical analysis of reality (not the fractal Non-Euclidean equations and dual arrows of energy and information we use in complexity), they would simply not need CERN, as they would understand and resolve as we have done in Complexity all the questions the quark cannon pretends to study.

“Now the way you can explain all this with mathematics varies, as languages are always inflationary mirrors of information that can see from several perspective the same single Universe – in the same way you can call a blonde, fair, and other synonymous:

“You can use the mathematics of classic Einstein, or Top quark strong force theory, or this writer’s model of the 5th dimension of space-time and its fractal scales, or use string theory and new dimensions.

“They are all different human linguistic approaches to the same phenomena: the birth of a top predator black hole or top star.

“Yet if a ‘minor ‘genocide happens, if the innocent electricians and youngsters working at CERN, who ignore what their leaders know, if the people of Geneva die in an atomic explosion (in case the strangelet and black hole become unstable, they will be transformed, E=Mc2, into the biggest nuclear explosion ever, but won’t destroy the Earth), Mr. R.H. who prudently moved to Tokyo, the day the LHC made the first collisions, ‘just in case’, should be tried for mass murder with John Ellis and the rest of the people responsible of this cover up of Mr. Einstein’s work and the laws of strangelets, which they perfectly know, as those documents show, and yet have hidden to the public and the ‘sheeple’ press.

“2 things I deem infinite, the Universe and the stupidity of man; and I am not sure of the former’. A. Einstein

Hvordan er det forøvrigt med sikkerheden i CERN/LHC? Er dette – menneskehedens farligste terroristvåben nogensinde – sikret og bevogtet af millitær magt mod evt. terroristbander som f.eks. ISIL?.

Men hvad hører jeg? Sagde en eller anden af de ærede læsere – snik, snak og paranoia?

I så fald må jeg ærbødigst ripostere, at det jo ikke kun er i Silicon Valley at der kan forekomme farer, som man må være meget opmærksom på efter den derværende devise “only the paranoid survive”. To aktuelle eksempler – Fukushima og LHC:

Havde de i Japan for Fukushima ansvarlige været en smule mere “paranoide”, så havde det japanske folk måske beholdt sit smukke Japan lidt længere, end der nu synes at være udsigt til (se evt. videre på www.enenews.com ).

Og The Large Hadron Collider incl. dens muligvis for størstedelen hel- eller halvautistiske, og derfor i det højeste halvvejs voksne, videnskabsmænd og managers. Som tilmed formodentlig kun er brøstfældigt sikret mod væbnede overfald? En yderst farlig coctail, som det synes.

Det synes idet hele taget som om menneskeheden kunne stå ved en ødesdiger, inpassabel milepæl, som vi har ladet os manøvrere hen imod ad lange og kringlede “highways and byways”.

Sagen er vistnok, at vore politiske ledere – bl.a. kva den nu næsten globalt ensartede rekrutterings procedure – langt hen ad vejen er så ensrettede i forudsætninger og evner, at den opståede problemstilling vil være uløseligt. Vi synes at være havnet i en blindgyde.

Såfremt det nemlig er korrekt som formodet, at hovedparten af vore politiske magthavere nu er af en udpræget asperger-autistisk type, så har vi tænkeligt et uløseligt problem f.eks. med hensyn til LHC.

De politiske magthavere vil jo ingen mulighed have for at gennemskue de avancerede teoretiske, fysisk-matematisk beregninger som viser, hvorvidt LHC er en dommedagsbombe eller ej.

Men man burde ubetinget være i stand til at bedømme, om fortalerne for, resp. modstanderne mod ekstremt farlige våben som f.eks. LHC er ven eller fjende. Altså om der, på godt dansk, er tale om hædersmænd eller kæltringer.

Og her er vi ved det afgørende faktum, som måske vil blive menneskebørnenes undergang: asperger-autister er i hovedsagen ude af stand til at skelne ven fra fjende. De ved i almindelighed ikke om de står overfor en kjæltring eller en hædersmand.

De opfatter derfor enhver uenighed eller kritik som uakceptabel troublemaking. De forstår ikke, at feedback er nødvendig og kritik og/eller uenighed kan være velment, ment som en hjælp. Ethvert komplekst, dynamisk system uden EFFEKTIV feed-back går uundgåeligt i selvsving og crasher!

De fornemmer netop ikke om man er ven eller fjende. Derfor også wholesale offensiven mod ytringsfriheden og andre demokratiske rettigheder. For når man ikke kan afgøre om befolkningen bruger sine friheds- og ytringsrettigheder som ven eller fjende, – ja så er der jo intet andet at gøre end at kort og godt at forbyde det hele, herunder bevægelsesfrihed (total-ovevågning) og ytringsfrihed (lukning af enhver kritisk røst, som det f.eks. skete med min blog imma.smartlog.dk, da jeg d. 18.6. i fjor ville postere det ironisk/satiriske indlæg Krig, krig, krig!).

——————————

Hvad der vil ske med solen og resten af solsysstemet, når og hvis jorden bliver en (super)nova har jeg ikke konkret viden om. Men en (super)nova-ildkugle når vistnok (typisk?) op på 300 mio. km i diameter, altså det samme som jordbanens diameter. I mine øren lyder det derfor som om det meste af solsystemet vil blive udslettet. Og i så fald vil jorden i en kort tid blive synlig fra vore nabo-galakser med selv svage kikkerter, f.eks. Andromeda, som en STELLA NOVA.

Links:

http://cerntruth.wordpress.com/

https://blocnotesimma.wordpress.com/2014/07/14/the-large-hadron-collider/

https://blocnotesimma.wordpress.com/2014/07/24/a-distant-roar-and-haziness/

Skriv et svar