Beautiful April – spooky or not

(16.04.2016/11:31) Denne skønne lørdag i skønne April har nogle venlige mennesker efterladt et bundt af dagens BT her på McDonalds på Kgs.Nytorv. Lad os kigge lidt på nogle af overskrifterne.

Først og fremmest – viser det sig sandelig – er det idag d. 16. april – altså vor skønne dronnings 76-årsdag. Denne oplysning får vi naturligvis allerede på forsiden, men der kommer vist mere inden i bladet. Ellers ingen særlige nyheder på forsiden.

På side 2 har vor sympatiske skatteminister (ja en sådan kan man tilsyneladende også finde i ny og næ?) et indslag om de såkaldte Panama-papirer (på twitter kaldes de #PanamaLeaks). Jeg er ikke helt sikker på jeg har forstået hvad hele denne virak egentlig på nuv. tidspunkt handler om. Men det må vel være noget med, at når folk har en bankkonto i et eksotisk land, så regner man automatisk med at de er kriminelle?

Man skulle i så fald måske være lidt mere nøgtern og ikke rette bager for smed; eller sagt på en anden måde: Hvis en minister beviseligt misbruger sin magt til at harassere en eller anden kontroversiel medborger (f.eks. Glistrup-sagen? – af nogle juridiske fagfolk kaldt en retspolitisk skandale), så burde han jo retsforfølges og straffes. Tilsvarende om den anden part i en skattesag: Hvis det ved fair process bevises at han er skyldig i strafbare forhold, bør han straffes. Men ikke før skyld er bevist.

Og jeg synes det kniber med at holde hovedet koldt: Det er altså ikke forbudt at have bankkonti i fremmede, eksotiske lande. Det er derimod forbudt at hacke sig ind i et advokatkontor – kontroversiel eller ikke – og stjæle dokumenter. Det ville være ok om nogen havde givet et tip til overøvrigheden om en mere eller mindre begrundet mistanke om ulovligheder – og en eller flere sådanne tip har vistnok været omtalt? Uden at øvrigheden har reageret på tipsene?

På side 4 – 7 mere om dagens prominente fødselar. Synd at sympatiske Henrik ikke er med. Men man må vistnok have forståelse for et ønske om at færdes lidt mere i skyggen i en høj alder? Det kan være opslidende at “være på” hele tiden; for nogle mere end for andre, og jeg tror egentlig ikke Henrik fra naturen er så udpræget psykisk stærk som han upåtvivleligt er intellektuel stærk?

Men nu kan det jo være jeg kan få et glimt af de kongelige idag, hvis det lykkes mig at slæbe mig helt hen til Amalienborg rettidig.

Når jeg siger “slæbe mig” – så skyldes det min på nuv. sene tidspunkt af en loppemarkeds-lørdags formiddag omfangsrige bagage: Min hjemmefra medbragte skuldetaske med kamera og pc, samt 2 bæreposer med dagens høst af billige loppeting. Nærmere bestemt: Tre forsk kameraobjektiver til min hjemmefra medbragte Pentax. En meget lille Vivitar lysmåler (som ser ud til at virke!). Et stort etui til et storformatobjektiv. En lille anti-static børste (til at børste negativer m.m.). Et Konica kamera med objektiv 40mm 1,8 (et objektiv, som jeg har kigget efter i et par år). En ny, gammel vindjakke til en 20’er. Samt sidst men ikke mindst et Kodak Signet 35 Camera fra ca. 1950. Den sidste er virkelig sød, og bestemt ikke almindelig på vore breddegrader. Priserne var fra 20 til 50 kr pr. item.

På Frederiksberg loppemarked mødte jeg et par gammelkendte “fotofreaks”: Peter, der gennem mange år var ansat i Foto/C og meget dygtig og aktiv amatørfotograf. Samt Peter fra NZ, som nu er blevet 65 og gået på pension; a bit spooky, perhaps? – but otherwise a nice person. Men tilbage til dagens BT.

Side 10 oplyses at Dr.Merkel har tilladt tyskernes vist meget globalist-orienterede justitsminister Maas at lade det tyske justitsvæsen efterstræbe en kendt og succesrig humorist og satiriker for at have gjort sig skyldig i majestætsfornærmelse. Mod en majestætisk, tyrkisk minister vel at mærke. Det ville man tænkeligt ikke engang have gjort i Stasi-tyskland eller det 3. Rige?

På bagsiden er der en der hedder Christopher som giver gratis koncert på Hovedbanegaarden. Jeg er jo altså en ældre mand og har aldrig hørt om velbemeldte Christopher.

Nok om dagens BT. Igår fredag var jeg for anden gang på udflugt til en sjællandsk stationsby for at se på og tale med en bank om evt. køb af et ældre hus. Min situation er jo, at jeg bor på 50 kvm men har været nødt til at leje en garage med samt et lokale for siger og skriver 4000 kr/md udover de 5000 jeg betaler for lejligheden, – for at få plads til alle mine bøger og øvrige parafernalia.

Det er naturligvis altfor dyrt for min beskedne økonomi; sagen er, at jeg med kun 22 års pensionsalder fra P&T samt det forhold, at jeg forlangte min pension udbetalt fra mit 60. år – kun får ca. halvdelen af den fulde tjenestemandspension efter min (også beskedne) lønramme.

Og sagen bliver unægteligt ikke bedre af, at Udbetaling Danmark har ændret (arbitrært?) i tallene på min ansøgning om boligstøtte. Hvis ændringen virkelig er “arbitrær” kan man vist tale om et underslået dokument – hvilket vist er strafbart? Men jeg mangler de 1750 kr/md jeg fik at vide at være berettiget til. (Tilsvarende var min ansøgning om folkepension “blevet væk”; min søde sagsbehandler i Frederiksberg Kommune oplyste, at det var aldrig sket før. Sayanim?).

Så jeg tænkte, at jeg evt. burde overveje et ældre hus med god plads så langt ude i provinsen, at prisen ville være betalelig.

I onsdags så jeg så på et hus, som umiddelbart interesserede mig lidt og en høflig forespørgsel i min banks afdeling i vedkommende stationsby medførte, at man tilkendegav vilje til at tale med mig. Vi aftalte at mødes i går fredag. Men på vejen hjem til Hovedstaden i onsdags kom jeg mirakuløst (no kidding! – men det var jo også den 13.) i samtale med en person, som kendte det pågældende hus ud og ind. Og efter hendes beskrivelse måtte jeg konkludere, at jeg ikke ville have råd til at købe huset, som man forlangte godt en halv million for. Der var simpelt hen alt for mange mangler.

Men jeg var tidligt oppe (alt for tidligt, jeg har nok lignet en hængt kat) igår fredag og ankom til provinsbyen så betids, at jeg kunne vandre lidt omkring i inderbyen. Herved blev jeg opmærksom på et gadehus, som umiddelbart var meget mere interessant; men som jeg ikke havde set på nettet, fordi prisen først lige netop denne fredag var blevet nedsat til at være mere eller mindre indenfor min rækkevidde. Mere plads og langt bedre beliggenhed. Samt tildels meget bedre stand, som det skulle vise sig.

For det pågældende hus’ mægler havde tid til at give mig en salgsopstilling på huset til at tage med i banken, samt iøvrigt at vise mig huset lidt senere på dagen.

Den elskværdige bankassistent tog igen pænt imod mig og gennemgik venligst tallene med henblik på et evt køb. Det så umiddlebart ud til at kunne lade sig gøre. Dog er der nogle tekniske problemer med huset, som skal afklares forinden det kan siges, at jeg vil kunne klare køb og vedligehold.

Desværre må jeg efter moden overvejelse vistnok konkludere, at de nævnte “tekniske problemer” betyder, at jeg vil være for sårbar i overtagelsesperioden, især p.g.a. en vis usikkerhed omkring det præcise overtagelsestidspunkt. Jeg har ganske enkelt ikke råd til at føre dobbelt hus i indtil flere måneder.

Så jeg må slå koldt vand i blodet og se om der skulle dukke noget andet op. Boligboblen vokser vist heller ikke eller næsten ikke lige nu?

(posteret 16.04.2016/opdateret 23.04.2016)

*****************************************

Posteres sideløbende på www.gamleboeger.dk og http://blocnotesimma.wordpress.com

Følg mig evt. også på www.twitter.com/gamleboeger

Skriv et svar