A DISTANT ROAR OR HAZINESS

(03/26.05.2017) Det følgende lille stykke drejer sig som man ser især om hvorvidt internationale topvidenskabsmænd indenfor kosmologi og teoretisk fysik undertidertiden kan siges ikke at optræde helt seriøst udadtil, d.v.s. med hensyn til at forklare sig overfor almenheden.

At dette tema iøvrigt netop nu er hyperaktuelt ikke mindst i forhold til CERN’s THE LARGE HADRON COLLIDER kan man bl.a. læse om på http://www.cerntruth.com. Forfatteren hævder bl.a., at The Large Hadron Collider i virkeligheden er en gigant-bombe, “a cosmic bomb”, hvis konstruktører foruroligende nok synes at operere helt udenfor politisk kontrol! (se mere nederst).

Den 7. jan. 2009 bragte http://www.drudgereport.com/ en henvisning til en notits “Mystery roar from faraway space detected” på hjemmesiden http://www.space.com/scienceastronomy/090107-aas-loud-cosmic-noise.html.

Det en kort artikel om en opdagelse, der er meget interessant i sig selv, men som ligeledes har interesse fordi artiklen synes ret karakteristisk for niveauet af den (populær)videnskabelige information. Jeg gengiver først det væsentligste af den ret korte artikel (min oversættelse):

“Long Beach, Calif. – Vi forestiller os som oftest, at verdensrummet er et meget roligt, tyst sted. Men et team af astronomer har fundet en mystisk kosmisk støj, som drøner seks gange højere end forventet.

Drønet kommer fra det fjerne rum. Ingen ved hvad det skyldes. (—)

Radiobølger er ikke lydbølger, men er elektromagnetiske bølger, som befinder sig i lavfrekens området af det elektromagnetiske spektrum.

Mange objekter i universet, herunder stjerner og quasarer, udsender radiobølger. Selv vor egen galaxe, mælkevejen, udsender en statisk støj (eller syden (hiss), først opdaget i 1931 af fysikeren Karl Jansky). Andre galaxer udsender også en baggrunds radiostøj.

Men det nyligt opdagede signal, som er beskrevet her idag på det 213. møde i the American Astronomical Society, er langt kraftigere end astronomerne forventede.

Der “foregår noget nyt og interessant i universet”, sagde Alan Kogut fra NASA’s Goddard Space Flight Center i Greenbelt, Maryland.

Et team under Koguts ledelse opdagede signalet med et ballonbåret instrument kaldt ARCADE (Absolute Radiometer for Cosmology, Astrophysics and Diffuse Emission).

Instrumentet blev opsendt fra NASA’s facility in Palestine, Texas i juli 2006 og nåede op i en højde af omkring 36,5 km, hvor atmosfæren nærmer sig absolut vacuum.

ARCADE’s opgave var at afsøge himlen for svage tegn på varme fra den første generation af stjerner, men istedet hørte man et drøn fra universets fjerne dybder.

“The universe really threw us a curve”, sagde Kogut. “Istedet for de svage signaler, som vi havde håbet at finde, så vi denne drønende støj (booming noice), seks gange kraftigere end nogen af os havde forudset”.

Detaljerede analyser af signalet udelukker nydannede stjerner og alle andre, kendte radiokilder, herunder den ydre halo af vor egen galaxe.

Andre radiogalaxer kan ikke være årsag til støjsignalet (the noise) – der er ganske enkelt ikke nok af dem.

“Man ville være nødt til at pakke dem sammen i universet så tæt som sardiner”, sagde teammedlem Dale Fixsen fra Universitet i Maryland. “Der ville i så fald ikke være noget som helst rum tilbage mellem galaxerne”.

Signalet er målt til at være seks gange kraftigere end den samlede radioudstråling fra alle kendte radiostøjkilder i universet.

Indtil videre er kilden til signalet et mysterium. (—)

Og ikke alene har det præsenteret en ny gåde for astronomerne, men det skjuler tillige de eftersøgte signaler fra de tidligste stjerner. Men den kosmiske statiske støj (static) kan i givet fald give vigtige indicier om galaxernes udvikling, da universet var meget yngre, d.v.s. mindre end halv så gammel som nu. Fordi radiobølgerne kommer langt borte fra med lysets hastighed, så repræsenterer de universet i en tidligere tidsalder. (—)”.

Så vidt artiklen. For en astronomisk interesseret, er overskriften nok til at man spidser øren. Men læser man så artiklen, så bliver man som så ofte før ved populærvidenskabelige artikler ladt i stikken.

Der er mange uklarheder i rapporten. En videnskabsmand udtaler f.eks., at det opdagede signal “er seks gange kraftigere, end nogen af os forventede”. Længere nede siges, at signalet er målt til at være seks gange kraftigere end den samlede radioudstråling fra alle kendte radiostøjkilder i universet.

Altså – havde man forventet at opdage et hidtil ukendt signal, som var ligeså kraftig som den samlede radioudstråling fra alle kendte radiostøjkilder i universet?

Det er ligeledes uklart, hvad der menes med “den første generation af stjerner” resp. “de tidligste stjerner”. Mener man nye stjerner under dannelse i vor egen eller nærliggende galaxer, eller mener man extremt fjerne stjerner, som man kalder tidlige stjerner, fordi man mener, at universet var ungt for f.eks. 13 milliarder år siden?

Og som sædvanlig får man ingen konkrete, hard facts: Hvad er det konkret man har målt?

Hvilken karakter har det målte radiosignal. Er det et vedvarende signal? Eller er det periodisk, d.v.s. med afbrydelser?

Er det punktformet, og i så fald, kommer det fra flere punkter i kosmos? Eller kommer det fra alle retninger i kosmos, og med ensartet styrke og frekvens? Hvilken frekvens har signalet, eller hvilken båndbredde (d.v.s. frekvensområde).

Har signalet karakter af (baggrunds)støj, eller har det en struktur med hensyn til frekvens eller amplitude. D.v.s. er det evt. frekvensmoduleret eller amplitudemoduleret.

Der tales i rapporten om “detailed analysis af the signal” – men hvad er så resultatet af denne detaljerede analyse?

Har det været muligt at konstatere en doppler-effekt (svarende til en rødforskydning i lysspektret), og derved konstatere noget om f.eks. den afstand/tid, som signalet kan have gennemrejst i kosmos resp. om afstanden til kilden/kilderne.

Personligt synes jeg, man lades så godt som helt i stikken. Og havde jeg været mere sagkyndig, ville jeg sikkert kunne have stillet endnu flere spørgsmål.

Jeg håber faktisk, at dette sørgelige, men ingenlunde enestående eksempel på (populær)videnskabelig (mis)information skyldes almindelig inkompetence hos reporteren eller hos de i den omtalte konference deltagende videnskabsmænd.

Men jeg må indrømme, at jeg frygter der kan være andre årsager til det udsendte røgslør, hvis det er det, vi har her.

Jeg gætter nemlig umiddelbart på, at den gjorte opdagelse i.t.v. har været umulig at kombinere med den herskende “afgudsdyrkelse” på universitetsfakulteterne de allerfleste steder. Nemlig det okkulte fantasteri om “the Big Bang”.

Og måske vil offentligheden først få nærmere og mere præcise oplysninger om hvad man har målt, når man hos naturvidenskabens ypperstepræster har kunnet enes om en (bort)forklaring af det målte, resp. har fået konstrueret en uforståelig og derfor ukontrollabel forklaring gående ud på, at Big Bang-overtroen endnu engang er bekræftet og bestyrket?

Lykkes dette ikke, vil måleresultaterne muligvis blive henlagt og glemt. Men hvis de her omhandlede videnskabsmænd ikke er sortekunstnere i en okkult videnskab, hvorfor er det så i givet fald nødvendigt at skjule måleresultaterne for den undrende almenhed?

For øvrigt må jeg erkende ikke at være bekendt med, hvorvidt der nu 8 år senere skulle være fremkommet afgørende nye oplysninger om mysteriet.

*************

Her følger lidt om CERN’s Large Hadron Collider (fra http://www.cerntruth.com , hvis forfatter er den teoretiske fysiker Luis Sancho).

LUIS SANCHO – On himself: top of the world of systems sciences and cybernetics. IQ 180. But now 80% of my papers have been erased from Google scholars.

See my best work, ‘Absolute relativity: the 5th dimension’, at kindle
http://www.amazon.com/Information-dimension-Space-Time-Sciences-ebook/dp/B005SS6ZE4/ref=sr_1_13?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1354750506&sr=1-13 )

And on CERN science and scientists:

Cern is full of 20 something very smart who think because they have a ‘title’ and went through the industry of information they know a lot.

They are very smart. So smart that they will die from it. Because the Universe is NOT SMART BUT INTELLIGENT.

Smart people (try and) ‘cheat’ the laws of the Universe.

Those people are nuts, evil children, and they don’t even know they are.

Absolute evil = death is 1/2 of the Universe.

The two biggest infamous basterds of modern science, inventor of cybernetics and the H-bomb were obsessed with extinction.

They knew they were the parents of the two sciences, nuclear physics and robots that would kill us. They ONLY talked of THIS. It was their obsession.

Don’t you get it? It is all a moral question!! They know they can kill the planet, they don’t care.

They live off making weapons, they are nuclear scientists, they live with death.

When CERN crosses the so-called ‘bag number’ (number of strange quarks needed to coalescence into a strangelet) we shall die.

WHEN this happens IS THE ONLY ISSUE NOT TOTALLY CLARIFIED.

CERN is cosmic bomb, able to blow up stars and planets, the 3rd evolution of nuclear bombs after the atomic bomb and the hydrogen bomb.

(all from https://cerntruth.wordpress.com/2010/07/23/the-mayan-prophecy/ ) via

http://aanirfan.blogspot.com/2017/04/trump-at-war-with-assad-and-putin.html?showComment=1492609463358#c5895090473984166129

Læs mere her https://blocnotesimma.wordpress.com/2015/01/13/stella-nova-menneskehedens-farligste-terroristvaben-nogensinde/

*****************

To be crossposted on http://www.gamleboeger.dk and https://blocnotesimma.wordpress.com

Tweets på twitter.com/gamleboeger